Click here to load reader

Listado de verbos regulares e irregulares

  • View
    222

  • Download
    3

Embed Size (px)

Text of Listado de verbos regulares e irregulares

1. @Wu @Q0865 b? ) ' nzsvji numas 'lnocuissuvt u: : PAJTIAITKIIPIE FRONUNCIAC NDELOS VERSOS u-: Guunss mALLow pERMm ;__ _ .Auweo ggcadwso d _ d _ u Do ahora an iniciante_ ! fabhrevms dul pnsontn wma:PRESENT.nl pasado aum:PAS? ,UNZOQNCE ANUNCW ANNOUNCED ' NI_ v7 _ l -_ nnalmnnts da psrcpc piada cano:FAST FARTICIPLE.El signlllcado so inhndor mmm,Jagum Nnsurm m"" MWWG- uvsswn comem?V l_ ANSWERED nNSWERED 7 -sal ' ' jgwd 777 serd EI ardnn nn qu ea Iaorin ba vevbonysu rgriudo ser sl:LjgEAg APARECER_ _ _ 7 4 'T A ,Appgmgg . x ' v ' r 1' em '" mssmm u, JCIARJ .* vw LIZIATED : PPHRCIAIED 2. sIsnnIHcADo.' .. M M( A' v ._ Qpyfghxelf_ __ : pggmgged Apvlshlelte7d777777 ' 3' Em '" '^s^- ILAPPROACH ACERCARSE APPROACHED APPROACHED 4. E verbo in PARTICWO FASDO.amumb 7P, th7g777 Aguchg 77 ! BARRANGE ARRmLAx,' v ARRANSCD Had* u ahich ACORDAR aew;c _,wpoTAmE:19 u.u ' LLEAR Y __ -_ ARxdED : :gro OHV cw * .41 ,. v FIVDI tem:an cuenta la pausa uma cad pronunchdn do!verbo ylc nl signilmda,punto 2125: PREGJNTAR , k 1, ; u ' ' ' @ED que ist (h pausa) lo porrrlrlr mpat( para as lplandll tamo Ia ptonuncladon como t _ ' _ _ _ ~ tanlain a1 slnlncndo.En lu pan Inferior do cada vubn.se v l pronunciada a u lu an 2' 'ASSEMME ENSAMMAR L ' mibdd'anpanolobtanlcrvdolleonada pmrnndadn.Em r ^_ Assuma ' ASSQ r--- A Assmd Autsoed PRESENI Munmc nocluuv un FASPAIDCIPlE ASSUME MUWR r - _l 7 ~_ ASSUME! ) v ASEWED _ 55; - 'l ' "' 7 ' cxum _ 7 7_ ' mumd Aswnd ' g 7 7 ACM7 $25,52?zLAnAcx AMC/ uz Iku LArrAcxEo ATTACKED ' f 2. AccougAnv ACOvVP/ AR -7 : M7: ' Agcgyvmneo _UYE __ . , .M : S:3. ACCUSE ACUSAR , _ ACCUSED ACCUSED -ATTEND ^fNDERv ' TWWP- P59 uma 7 7 7 ' k,L 1 okqqtq77 Akgusg ulgi _ caem 7 Wratended Alqnded 4_ Ac ACrJAR 7 _, _ 7 1 M3379 , mm 26.ATTRACT AIR/ XE _~- v _ 7 ATTRACLEQ AHRACIEQ 4,57; 7 H.1 ._ adm! 7 cged civcl 7 *77_ _ 7777 rglvcfad Amochsd_ __ 5_ _qv; uma _ V A009 ma,'zragr PONER Ciao,_ _ L_ ,v r;BAQLED BAJIED v dd 77 7 _ dded 7 97cm,be. : cem w 7 bnted Brled 7 7 . s. mms ADMJRAR7P# v_ ADMIRED I 15"mma" 'z r' KE Ve cdmev7 flr t ' cgniew7j7 7 cgngmu be* _O_ _ bm_ um' 7. AoMn 7 - . N _ ADMUTEO ADMIIED ? VMPTVE www , . .~ P715 B m adm-g wI 7- Mud amzged bgtolz _777 3 7 - bpjuzd Bp| ulzd7 e.ADVANCE AVANZAR - w ADVANCED WZEE WW?u,, v 32m** : Q2159 cgvgs 7 Amam .. . _ ' v _v ' _ v# ,9. AowsE ACONSEIAR n* ADWSED NUEVE GREE' _ _ ' ' v- advls _qdygiyd MV ,, ,_ rl-LAFFECY ! meme AFFECLED 32-BE50NG _ v - I FLWGD OIE-s!, ,7 , Qifcied 7. '99 4-( a M99- mcress asma os AGRHEO 3340* WV 50'"" agrl Acuemo ' agcya b 7 -_ 863d _ / z z ' /, / 0m mw# .k Puma?_ _Emma rnpclgsjliglm 7777 _ IASTPAIDCIFlE _guru MEAMMG Lnoczzssvvz yu;7 77 IASTMIUCIYIE _.~ MOLEsrAR _r v v rx BOTHEREO aomaeo 5, CONTAIN coraevwae' v 'fcaunxrseo CONIAINED blher __ ' bfherd Lgugeed 7 7 L7_ konlch '___ *' v krdhd _K_g57g9hd 777 w aisaush CEPILLAR,enusnso SLCONYIHUE CONIINUAE , ,7 conmuso commusn bpm apura arsh!7 _ koglfgm 77 7 7 konIlniLJd Xorrlnlud 7 _7_7 saauLLv INHMIDAR sacommmcr CONIRADECI?CONTRACICED covnzmcgg bH kgc-; Indcl ' konv/ adlgjed Conlvaccted 31cm LLAMAR smzcvuvurvce convenceu .CONVINCED kol __ kum/ ns _ 77 7 7 Konvnsf : asma CALMAR CALMED 505001( coc NAR , . .COOKED klm 7 7 Klmd _ aq;_ 7,7 " ' Kuk' 77 39.CELEBRATE TCELEBRAR CHEERALEQ LCOPY com:_ , V course __i4.!9.? '' ,.'9*? I-= ed F krzi' . . ,_ ' ' ' 1.5913 CERTIFJCAR CERYWED . szcoaascr A _ v v _ .CORRECLEQ _ snuoig kolcl i7'* * Kovcfgd CANCELAR , yv n_ : :mesmo CANCELED . sacown comu acabam 'm' 4 Knsod lfKnsdd tam _ < ' xaugoea CAMBJAR cmmcsn ' 6LCOVER : uma ._.p COVERED cova u _7 7 jgtnfw '_7 ' x _gd/ em 7 7 Kverd CONVERSA! ? 7, r crwa:cnuwz . / v" 1 1 _ cnossec 7 y ' ' lchied no:7 77777( 'l 'h E __k_os9 7 LIMFIAR , , r-v v . saem LLORAR causa 7 7 ' R* Lklnd na 7 7 __ 7 777 7krcd . v , . p.r,. CLOSED exames BNLAQx . DANCED _ ' ' ' ~ U- ' v uma dnn 7 *'~ ~ ganas!RECOGER,7 ,' . fouEcrED &SJJECIDE 'DECIDIR h_AW secam ' RECOLECAR xprecoed @A317 L 7 7* 7 s uxgqga 7 7 [Fauna _ .562x250 5927:;DEFENDER l , _ g!qrerg item? ? 7 v 7 1 7 _7 7 7 CLEH e en e @COMPARE comum:, _v COMFAREDvc ' 7D. DELIVE'' ENIREGAR v' * ouvem:CEUVERED kom a 7 _7 7 7 _ _L kmgeard Kmpeevd _ _ deliver _7 7 ' defwld 7 Delivetd 49. "a '~ roUaARsE ,_ COMPLAINED cfMrLAsN-Ea ILDEMANO vauc-re v'_ M DEMAMLED bEMANpjg komg n ' " K mpelnd 7 cinnd _ ' ' .demnded Demanded so. coNDUcr COMPCRARSE,coNoucg zzoawousmzxre Dmosnwz v|.;v ' . . * v ;osmousrug kondcv CONDUC R Kgodced demomheuo 7'; demormened Dmnnynalcd CONFESAR CONFESSED 73.1393 NEGAQ - v r _ causo DENJED 7 honras] dn 7 _ 7 777 7 dm"szcoNHRM CONFIRMAR COHFIRMED HDEPARI PARTIR _ '- ~ canvas: : DEPAREg kanielrn 7 ggrgLeny-_d r d 7 7 _ 7 Lqipcgtqq_ Depcmed 7 SILCONGRATULATE "Saloma _ CONGRAULAIED CONGRATUlAEQ noerexn 709910542 'v v_ 0595x953 059mm;K mag _ 7 7 7 kongrmdeed Ko ! fshuleted dpnd 7 7 7 7 ' ccrded _ Dipnded 77_ ucousmea CONSIDERAR (7, w CONSDERED , coumoeneo 76.DESCRBE nascem oescneo 'v ' ',_konsklev _j_ _ konslderd Konsfderd dsctlb 7 dxcrdbd Discrbd _ ' SSLONSTIYUTE ,v v _,_ : x n_ cousmulgg cousmulo noessm MERECE?,ossenvao DESERVED ,krumbl ' V ktusivlad 7 Consflujd dstv 7 77 77_ 7 'w dsvvd LEXxn/ d 2. 7qxm (musa:b; ffggyemr . .gavztlg ,jnoclgsyszr/ xsv_ 7 7 garruhcurge assim 7' MEANIMG _ 77 auf ' rAstrgpnqyLg dku N* 7 md * D _ 10o,FAJNI DESMAYAR 7 ,7 - FAJNTED FAINIED 79 me MO - - '.Y D r _ L ein!7 777 ' Yehfed Fcmlad 'em ' R"?_ ' _' 3:3 35% 1037. r-u LLENAR (ma:" FILLED __ ., amena: : uma " .a " ' ' ' ~ '9--~ F LC m JEC-EQ DEEQ 3 M ,7_ (:w x nrnsuex:rvwrsneo T7. 7 DEC 7_ arclad me:ed llnlsh x nMn Hmr w UWR OISCOVERED i- ' ^ '-' 4 .. -r--,..r kve,, 7 Ldkverd EREO 1o3k7rcx ARREGgAW77777; x A73 s2.as. v.ss DESPEDUZ,.-.7 M5359 .r _ 7 77 737m3 ECHAR .d7_m_"7 g-&NSED m4. FRACIURI:FRACTURAR rgAcruReD rmcwnzn 63 msrmaum _ . . - 7 JIM 77 Ircklcher 7 777 7 7 7 ! racktchevd 7 Frcklcpevd 'GMM ' .-gffg 59532455? noe-? Msrucnvm ._ r-wcnrmsu rsucmeno ~ - . '- r ' " LB v ien n ! muuma Fule d a4. _u r 0mm . r Dqwp z u p , ~ ~ - L ~ m;w: :fg w d 85 - DUDAR ' V - Duma ' T~ --- .7 r~-~ ~* J l_ du?' 7777776:; m7. : :sw soazmwz t t'7 . fvenzten vvsxeo B6.EARN @MMA ' ' www,~- _,, . , Tv _ ,, _ 9 Ver_ vam 7 MERECER 7 77 _ 7 777mm] 7B777472 ..r .me.[gua AUARFR V , ,__ .62:53.30 GR/ BBED steam ' ' ^ " 9- ~ =*-' ~ ,' 9# .Gmbd 7 ,K v n 109g_ r AGRUPAR _W 1 , _ ~ _x7 GROUPHJ caouren a_EN7~RTA-N ' NME -. _. * r ' ,_ .LLi-, YJ 7 _ - 79mm Grpl 7 Emfa7.n' E 75W* &envehd no.GUESS ApMNAR,77 , gua - Guam:cuzsseoSLNJO DISFRMAR 4 7 Em _WD ges u 7 SUPCNER 7 __gexl 7_ Gesl 7 w _r, ___n BnIi-OH m.GUQE GUsAR -Guam Guga ". ' . _ c "d ,'ea d add a ? mamas some . , r ._Em . ..S9 e ~ e #Ms N' ._ 75:37:59 IIZHAFPEN : :comecem .v HAPFENED., ,7 v_ N r_ a , _ - ~ r r v._ pen 7 goes 7 _ V-Luand mp na 7:' , G M595 71|3,_HEAI cnswwz - leAgq ' Hang;?ZSTIMAIE ' 551mm ' ' - r h"" ,r Wed ,Hmed.uumm,VALOR* _ ,INFHEJ w ru HELPED HELPED vatxmnns" Gilvan R ' 'p r r ' 'MP' ekssmlh ,A 4 COPWNAR' HW *r "1 FHIRED MNE 7 : h ev RRg-NDAR 777 herd Hcfwsd ma ? Latim l IHHOFE ,,_ .77 _A Hom,9s. axcuse excusA . . .UUL. ' ' *^C7-^Ar A WPF . .JEA-LD'.50mm 9 7 egmusso .V137; .I APURAR.DAESE . v ., n ' Museum) HURRJED 'vaexcura EJECUMR ' i ' ' eacuro ' LE*9** ' 'm' r a r_ r ' HM. - - _ 7.6777? ezmfg# na:names:rmpressromx,_7v7 JMPRESSED MPRESSED EJERCJTAQ* r 7 ,7 _I * v_ *MU @.17 nmotvan 7 IMPRV/ gb?7 7 Fmqgs _ fmprs?-racxpscr 'smu " ' * ' .. r V' ~ ' 77 5B066777 =W v _ v d zrikkucnzxxsa INCREMENTAR , r rrmeo 'x napwn ' ' . ~ ' '~ ., ,* H ekwen awe :- FLFND 121. _ 7. , INDICAR v 'A' . QNDECAED ,_L ekspxemd 7 Make" v 7 ndnened 7 7p sem _7 " _MEANIIG ' rm 7 7 1mm n 'J msm jnoouasuve7gsv 7 _n51 Anncg ' _ . . ,, 7 .' . naJ_; E ''^ __ 7 KOBHEU'((V _t? i7 '_^: ,-7^* 7537135377 H*7 : HQ-avr* 75535 12a.meme AVERIGUAR.* Lwu ^ ! NOURHJ us.NEE) NECESITAR _ _ Nsepeg NEFQQQ tnkygjel pzscumy L_ ; Angu d gnkgcgesa 74 r'd7 nuced nzuca m.'NSIST mms* > ' wssrsn INSISTED na *touca jp/ u - xonco Nonczp mis!r mama 7n7r_. stsc7a __7nu'is * K 4_39mm naum 125. INTRODUCE INTRODUCIR., .1'( u NRODUCED HTRCDUCED N NOW? ! AWSAR, 12 , _ v NOTVFIED -NOTIFED ! nhoudbx rnesenwz -.mvwc gpj_ nnwcmm nyjgi NDHPCAR ' x neuwau 7 neuvwoad 12a.INVESTIGAIE D,nwsnoman NVESHGATED ua.cus . ,. _ ._q oaevao OBEV 7 hyyjtgeun'7 mvggaeaed aupeu7 ' ' * ' '-"7 K7* cnb q 7 127. JON JUNTAR,Jomgd m.oamu OBTENER oewnw dwzn 7 _Lggumase _Fchhd _7777 7 _ oblin 7 _77__ GbPYnd 7 7 12a.:unos JUZGAR : nocao ; nocao 15o.occwv OCLPAR.occmen chodch -' chcadn:7 Chodch' 7 7 7 LIupc 7 7 _yupatd 129. nu 'MATAR v...' num 151. OFFER ~ _,, km m:ier v I-a ,tao.&ACX CARECER,51,1'.,u ';152. r _ . w OPENED CPENE' ' "' 777g( 77 7 ; mma _7 xwa _7 77 upen 7 * ygepg;7 vprd Iauurwxwx APRENDER LFAFND LFAWNED 15a.owoss wanessa ~ n owcoseo 0000550 lem wrd 1 Lmnd 7 cp_77.us 77 7 cptzd 7 Lgpuzgd 132. us Mamma uso m.amar:ORDENAR v 40m : eo cavaco 71cm vdef 7 77' vdevd m.LIH' LEVANIAR ' ,.. un) 75a'.:: resume ,_ _ ,L),cxcsnrzeo OQGMZ- ' ll?7 7_ ' ' I . Sfied rgcnax _ ' 7 (gguncgi rgarudggi 77__134. LIKE cuswz.q,.An UKED l.cvre BEBER,H w.N oww owso _J