of 11 /11
EbscoHost Panduan Pencarian Maklumat

Ebscohost [MALAY]

Embed Size (px)

Text of Ebscohost [MALAY]

  • 1.Panduan Pencarian Maklumat EbscoHost

2. Mengakses portal Perpustakaan 1. Taipkan username dan password. 2. Klik butang Login. 3. Mengakses portal Perpustakaan Klik butang Library 4. Klik Digital Collections untuk mengakses koleksi digital. 5. Klik EbscoHost untuk mengakses pangkalan data. 6. Klik On Campus Access sekiranya mengakses koleksi digital dari Kampus Induk OUM, Kuala Lumpur.Klik Off Campus Access sekiranya mengakses daripada luar Kampus Induk OUM. 7. Klik judul pangkalan data yang dikehendaki. Cth. Untuk mencariBusiness artikel dalam bidang perniagaan, klik padaCommunicationBusiness SourceEducation Premier Nursing 8. Klik pada judul pangkalan data untuk meneruskan proses. 9. Pilih opsyen yang betul untukmendapatkan artikel yang tepat.Pencarian boleh dibuatmenerusi judul artikel, tajukperkara atau mana-mana katakunci di dalam abstrak atau tekspenuh artikel.Taip perkataan (kata kunci) yang hendak dicari. Pencarian hanya boleh dibuat di dalam Bahasa Inggeris sahaja. Gunakan kata kunci yang tepat seperti stress management atau time management untuk pencarian yang lebih efektif. JANGAN mencari dengan menggunakan ayat seperti What is the effect of poor stress management? 10. Jumlah rekod hasil pencarian.Artikel disediakan dalamformat HTML atau PDF.Klik pada HTML Full Textatau PDF Full Text untukmembaca teks penuhartikel. 11. Ini adalah artikel dalam format PDF. Artikel ini boleh disimpan (save) atau dicetak.