Gratis marknadsföring om du vill jobba som författare

  • View
    44

  • Download
    4

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Gratis marknadsfring om du vill jobba som frfattare Den hr bildserien r gjord som en SlideShare-presentation Om du gr en egen presentation p PowerPoint s kan det vara en bra id att ven du gr om den till en SlideShare-presentation Det r enkelt, gratis och Googles skmotorer hittar den ltt 8. http://tips-om.se Holger Wstlund Instagram r ett annat stt att presentera bilder p Det r ocks gratis och har en enorm spridning Instagram har nu gtt om Twitter om man rknar antalet anvndare 9. http://tips-om.se Holger Wstlund Hur kan man gra detta p ett enkelt stt? Det beskrivs steg fr steg i boken 10. http://tips-om.se Holger Wstlund YouTube-presentationer r numera ett mste inom gratis marknadsfring Filmen Old Lady Road Rage Revenge r ett videoklipp p 45 sekunder med reklam fr IKEA som laddats ner 700 000 gnger Volvos videoklipp Du gamla du fria med Zlatan p YouTube har laddats ner en miljon gnger 11. http://tips-om.se Holger Wstlund Hur kan du p ett enkelt stt gra ett bra videoklipp p YouTube? Detta beskrivs steg fr steg i boken som du hittar p http://tips-om. se 12. http://tips-om.se Holger Wstlund Fr att ha framgng med gratis marknadsfring br du se till att du uppfattas som expert inom ditt omrde Utg frn dig sjlv, vilka kunder du vill ha, vilka konkurrenter du har och var du hittar lnsamhet Specialisera dig och frsk bli unik genom att hitta din egen nisch 13. http://tips-om.se Holger Wstlund Gratis marknadsfring handlar mycket om att du anvnder dig av din fantasi, kreativitet, energi och din egen tid Lgg inte ner pengar p broschyrer, trycksaker, annonser och annan traditionell marknadsfring Ett effektivt stt r att skriva artiklar p din egen och andras bloggar 14. http://tips-om.se Holger Wstlund Skriv ocks artiklar p s.k. artikelsajter Det finns flera sdana dr du fr in din artikel med lnkar tillbaka till din hemsida Adresser till ngra av dessa artikelsajter finns p sajten http://tips-om.se 15. http://tips-om.se Holger Wstlund Nr du skriver artiklar kan det leda till att du fr frfrgan om att hlla fredrag Det r den mest effektiva formen av gratis marknadsfring eller snarare marknadsfring som du t.o.m. tjnar bra p Tips om hur du tjnar pengar som fredragshllare finns ocks p sajten http://tips-

Transcript

  • 1. Gratis marknadsfring fr dig som villjobba som frfattarehttp://tips-om.se Holger Wstlund

2. S marknadsfr du dig sjlv och ditt fretag om du villskriva bckerhttp://tips-om.se Holger Wstlund 3. http://tips-om.se Holger Wstlund Den hr bildserien rett axplock frn bokenS marknadsfr du digoch ditt fretag alldelesgratis 4. http://tips-om.se Holger Wstlund Boken innehllerpraktiska rd och tips omhur du kan skta dinmarknadsfring utan attdet kostar ett re Rden handlar ommarknadsfring av bdetjnster och varor 5. http://tips-om.se Holger Wstlund Frst och frmst ska dunaturligtvis ha en egenhemsida Men du har antagligen,som s mnga andra,olika sorters kundersom efterfrgar olikaprodukter S det kan vara klokt attha flera hemsidor, somr nischade 6. http://tips-om.se Holger Wstlund Men det hr skulle juhandla om gratismarknadsfring? Flerahemsidor r inte gratis.Domnadressernakostar ju Lugn! Klicka pAdsense s stterGoogle in annonser pdin sajt och du tjnarmer n vaddomnadressernakostar Och i framtiden kanske 7. http://tips-om.se Holger Wstlund Den hr bildserien r gjordsom en SlideShare-presentation Om du gr en egenpresentation p PowerPoints kan det vara en bra idatt ven du gr om den tillen SlideShare-presentation Det r enkelt, gratis ochGoogles skmotorer hittarden ltt 8. http://tips-om.se Holger Wstlund Instagram r ett annatstt att presenterabilder p Det r ocks gratisoch har en enormspridning Instagram har nu gttom Twitter om manrknar antaletanvndare 9. http://tips-om.se Holger Wstlund Hur kan man gradetta p ett enkelt stt? Det beskrivs steg frsteg i boken 10. http://tips-om.se Holger Wstlund YouTube-presentationerr numera ett msteinom gratismarknadsfring Filmen Old Lady RoadRage Revenge r ettvideoklipp p 45sekunder med reklamfr IKEA som laddatsner 700 000 gnger Volvos videoklipp Dugamla du fria medZlatan p YouTube harladdats ner en miljongnger 11. http://tips-om.se Holger Wstlund Hur kan du p ettenkelt stt gra ett bravideoklipp pYouTube? Detta beskrivs steg frsteg i boken som duhittar p http://tips-om.se 12. http://tips-om.se Holger Wstlund Fr att ha framgng medgratis marknadsfring brdu se till att du uppfattassom expert inom dittomrde Utg frn dig sjlv, vilkakunder du vill ha, vilkakonkurrenter du har och vardu hittar lnsamhet Specialisera dig och frskbli unik genom att hitta dinegen nisch 13. http://tips-om.se Holger Wstlund Gratis marknadsfringhandlar mycket om attdu anvnder dig av dinfantasi, kreativitet,energi och din egen tid Lgg inte ner pengar pbroschyrer, trycksaker,annonser och annantraditionellmarknadsfring Ett effektivt stt r attskriva artiklar p dinegen och andrasbloggar 14. http://tips-om.se Holger Wstlund Skriv ocks artiklar ps.k. artikelsajter Det finns flera sdanadr du fr in din artikelmed lnkar tillbaka tilldin hemsida Adresser till ngra avdessa artikelsajterfinns p sajtenhttp://tips-om.se 15. http://tips-om.se Holger Wstlund Nr du skriver artiklar kandet leda till att du frfrfrgan om att hllafredrag Det r den mest effektivaformen av gratismarknadsfring eller snararemarknadsfring som dut.o.m. tjnar bra p Tips om hur du tjnarpengar somfredragshllare finnsocks p sajten http://tips- 16. http://tips-om.se Holger Wstlund Ett givet stt att graeffektiv marknadsfringgratis r att skicka ut e-brev,dvs. samma somnyhetsbrev,informationsbrev ellertipsbrev Hur du skapar dinsndlista och skriver brainnehll lrs ocks ut iboken och delvis psajten http://tips-om.se E-postmarknadsfring rgratis och 40 gnger seffektivt som Facebookeller Twitter enligtkonsultfretaget McKinsey 17. http://tips-om.se Holger Wstlund Du kan ocks ge utegna e-bcker Det r gratis fr dig attproducera och skickaut Du kan ge bort e-bckernagratis ellerta betalt fr dem 18. http://tips-om.se Holger Wstlund Min rekommendationr att du ger bort dinae-bcker gratis Det r en utmrktform avmarknadsfring Att ge bort informationgratis lnar sig fr detallra mesta 19. http://tips-om.se Holger Wstlund Att skriva artiklar p egna ochandras bloggar, att hllafredrag och att ge ut egna e-bckerkan leda till att du ger uten egen bok Du fr hela tiden kommentareroch terkoppling p det duskriver och till slut blir du denverkliga specialisten Du blir experten som ger ut ochsljer din egen bok Allt detta berttar jag om i bokenS marknadsfr du dig och dittfretag alldeles gratis ochdelvis ocks p sajtenhttp://tips-om.se 20. G nu in p http://tips-om.sehttp://tips-om.se Holger Wstlund G nu in p http://tips-om.se Dr kan du tjuvtitta iboken S marknadsfrdu dig och ditt fretagalldeles gratis Dr finns praktiska ochbeprvade rd och tipsom hur du bedriver dinutan att det kostar digngot http://tips-om.se vaadressen