Gratis marknadsföring om du vill jobba som inredare

  • View
    53

  • Download
    4

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Gratis marknadsfring om du vill jobba som inredare Skriv ocks artiklar p s.k. artikelsajter Det finns flera sdana dr du fr in din artikel med lnkar tillbaka till din hemsida Adresser till ngra av dessa artikelsajter finns p sajten http://tips-om.se http://tips-om.se Holger Wstlund 15. Nr du skriver artiklar kan det leda till att du fr frfrgan om att hlla fredrag Det r den mest effektiva formen av gratis marknadsfring eller snarare marknadsfring som du t.o.m. tjnar bra p Tips om hur du tjnar pengar som fredragshllare finns ocks p sajten http://tips-om. se http://tips-om.se Holger Wstlund 16. Ett givet stt att gra effektiv marknadsfring gratis r att skicka ut e-brev, dvs. samma som nyhetsbrev, informationsbrev eller tipsbrev Hur du skapar din sndlista och skriver bra innehll lrs ocks ut i boken och delvis p sajten http://tips-om.se E-postmarknadsfring r gratis och 40 gnger s effektivt som Facebook eller Twitter enligt konsultfretaget McKinsey http://tips-om.se Holger Wstlund 17. Du kan ocks ge ut egna e-bcker Det r gratis fr dig att producera och skicka ut Du kan ge bort e-bckerna gratis eller ta betalt fr dem http://tips-om.se Holger Wstlund 18. Min rekommendation r att du ger bort dina e-bcker gratis Det r en utmrkt form av marknadsfring Att ge bort information gratis lnar sig fr det allra mesta http://tips-om.se Holger Wstlund 19. Att skriva artiklar p egna och andras bloggar, att hlla fredrag och att ge ut egna e-bcker kan leda till att du ger ut en egen bok Du fr hela tiden kommentarer och terkoppling p det du skriver och till slut blir du den verkliga specialisten Du blir experten som ger ut och sljer din egen bok Allt detta berttar jag om i boken S marknadsfr du dig och ditt fretag alldeles gratis och delvis ocks p sajten http://tips-om.se http://tips-om.se Holger Wstlund

Transcript

  • 1. Gratis marknadsfring fr dig som villjobba som inredarehttp://tips-om.se Holger Wstlund

2. S marknadsfr du dig sjlv och ditt fretag om du villjobba som inredarehttp://tips-om.se Holger Wstlund 3. Den hr bildserien rett axplock frnboken Smarknadsfr du digoch ditt fretagalldeles gratishttp://tips-om.se Holger Wstlund 4. Boken innehllerpraktiska rd och tipsom hur du kan skta dinmarknadsfring utan attdet kostar ett re Rden handlar ommarknadsfring av bdetjnster och varorhttp://tips-om.se Holger Wstlund 5. Frst och frmst ska dunaturligtvis ha en egenhemsida Men du har antagligen,som s mnga andra,olika sorters kundersom efterfrgar olikaprodukter S det kan vara kloktatt ha flera hemsidor,som r nischadehttp://tips-om.se Holger Wstlund 6. Men det hr skulle juhandla om gratismarknadsfring? Flerahemsidor r inte gratis.Domnadresserna kostarju Lugn! Klicka p Adsenses stter Google inannonser p din sajt ochdu tjnar mer n vaddomnadresserna kostar Och i framtiden kanske dut.o.m. kan slja dinahemsidorhttp://tips-om.se Holger Wstlund 7. Den hr bildserien r gjordsom en SlideShare-presentation Om du gr en egenpresentation p PowerPoints kan det vara en bra id attven du gr om den till enSlideShare-presentation Det r enkelt, gratis ochGoogles skmotorer hittarden ltthttp://tips-om.se Holger Wstlund 8. Instagram r ett annatstt att presenterabilder p Det r ocks gratisoch har en enormspridning Instagram har nu gttom Twitter om manrknar antaletanvndarehttp://tips-om.se Holger Wstlund 9. Hur kan man gradetta p ett enkeltstt? Det beskrivs steg frsteg i bokenhttp://tips-om.se Holger Wstlund 10. YouTube-presentationer rnumera ett mste inomgratis marknadsfring Filmen Old Lady RoadRage Revenge r ettvideoklipp p 45 sekundermed reklam fr IKEA somladdats ner 700 000gnger Volvos videoklipp Dugamla du fria med Zlatanp YouTube har laddatsner en miljon gngerhttp://tips-om.se Holger Wstlund 11. Hur kan du p ettenkelt stt gra ettbra videoklipp pYouTube? Detta beskrivs stegfr steg i boken somdu hittar phttp://tips-om.sehttp://tips-om.se Holger Wstlund 12. Fr att ha framgng medgratis marknadsfring br duse till att du uppfattas somexpert inom ditt omrde Utg frn dig sjlv, vilkakunder du vill ha, vilkakonkurrenter du har och vardu hittar lnsamhet Specialisera dig och frsk bliunik genom att hitta din egennischhttp://tips-om.se Holger Wstlund 13. Gratis marknadsfringhandlar mycket om att duanvnder dig av dinfantasi, kreativitet, energioch din egen tid Lgg inte ner pengar pbroschyrer, trycksaker,annonser och annantraditionell marknadsfring Ett effektivt stt r attskriva artiklar p din egenoch andras bloggarhttp://tips-om.se Holger Wstlund 14. Skriv ocks artiklar ps.k. artikelsajter Det finns flera sdanadr du fr in dinartikel med lnkartillbaka till dinhemsida Adresser till ngra avdessa artikelsajterfinns p sajtenhttp://tips-om.sehttp://tips-om.se Holger Wstlund 15. Nr du skriver artiklar kan detleda till att du fr frfrgan omatt hlla fredrag Det r den mest effektivaformen av gratismarknadsfring eller snararemarknadsfring som du t.o.m.tjnar bra p Tips om hur du tjnar pengarsom fredragshllare finnsocks p sajten http://tips-om.sehttp://tips-om.se Holger Wstlund 16. Ett givet stt att gra effektivmarknadsfring gratis r attskicka ut e-brev, dvs. sammasom nyhetsbrev,informationsbrev ellertipsbrev Hur du skapar din sndlistaoch skriver bra innehll lrsocks ut i boken och delvisp sajten http://tips-om.se E-postmarknadsfring rgratis och 40 gnger seffektivt som Facebook ellerTwitter enligt konsultfretagetMcKinseyhttp://tips-om.se Holger Wstlund 17. Du kan ocks ge utegna e-bcker Det r gratis fr digatt producera ochskicka ut Du kan ge bort e-bckernagratis ellerta betalt fr demhttp://tips-om.se Holger Wstlund 18. Minrekommendation ratt du ger bort dinae-bcker gratis Det r en utmrktform avmarknadsfring Att ge bortinformation gratislnar sig fr det allramestahttp://tips-om.se Holger Wstlund 19. Att skriva artiklar p egna ochandras bloggar, att hlla fredragoch att ge ut egna e-bcker kanleda till att du ger ut en egen bok Du fr hela tiden kommentareroch terkoppling p det duskriver och till slut blir du denverkliga specialisten Du blir experten som ger ut ochsljer din egen bok Allt detta berttar jag om i bokenS marknadsfr du dig och dittfretag alldeles gratis och delvisocks p sajten http://tips-om.sehttp://tips-om.se Holger Wstlund 20. G nu in p http://tips-om.se G nu in p http://tips-om.se Dr kan du tjuvtitta i bokenS marknadsfr du digoch ditt fretag alldelesgratis Dr finns praktiska ochbeprvade rd och tips omhur du bedriver din utan attdet kostar dig ngot http://tips-om.se vaadressenhttp://tips-om.se Holger Wstlund