Fabulous 5

  • View
    114

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Vijf zeldzame ernstige bijwerkingen van Clozapine en andere di-benzodiapines Wim van Oven, NVVP-congres 2014

Text of Fabulous 5

  • 1. Fabulous Five 5 zeldzame ernstige bijwerkingen van Clozapine en andere Di-benzodiazepines

2. Fabulous Five J.W. van Oven, Somatisch arts GGZ Specialit: Metabole bijwerkingen Anti Psychotica 3. Lezingen betreffende bijwerkingen antipsychotica gesponserd (2006-heden) door fa. Lilly, Astra Zeneca, Jansen, Sanofi Disclosure 4. Myocarditis Cardiomyopathie Pleuritis Keto-acidose Ileus Dont make them The Notorious Five!! 5. Di-benzodiazepines R i s p e r i d o n Q u e t i a p i n e O l a n z a p i n e C l o z a p i n e 6. Incidentie 0,015-1,3% 50% ontstaat binnen 4 weken mediaan 15 dagen Monitoring vooral eerste 4 weken! Klinisch beeld Pijn op de borst Angst & onwel-bevinden Hulponderzoek X-thorax CT Markers Ontstekings parameters Troponine CK CRP Leucos Myocarditis Casus maart 2014 14 dgn Clozapine, POB, vermoeidheid, alg malaise, tachycardie 1 Onmiddellijk en blijvend stoppen met Clozapine!! Geen rechallenge!! 7. Myocarditis 8. Cardiomyopathie Incidentie 0,022% Congestieve cardiomyopathie sluipend begin, geleidelijk aan hartfalen en hart-ritme stoornissen Klinisch beeld Kortademigheid bij inspanning Kortademigheid liggend Orthopneu / Paroxismale nachtelijke dyspneu Heftig vermoeid / zwak Enkel Oedeem Buikpijn RBB leververgroting door Oedeem Markers NT Pro BNP ECG Hulponderzoek Echo cor Cave: kan tot jaren na start AP ontstaan! Meest sensitieve marker 2 Onmiddellijk en blijvend stoppen met Clozapine!! Geen rechallenge!! 9. een laat verschijnsel van milde Myocarditis ?! Cardiomyopathie 10. Geen Rechallenge Myocarditis Cardiomyopathie QTC interval > 500 msec (ECG) Agranulocytosis 3+4 Onmiddellijk en blijvend stoppen met Clozapine!! Geen rechallenge!! 11. Pleuritis Onderdeel van Polyserositis Vooral in Thorax Pleura & Pericard Intra-abdominaal Peritoneum Clozapine genduceerde Pleuritis is diagnose per exclusionem Differentiaal Diagnose Infectie Auto-immuun Nefrotisch syndroom Decompensatio cordis Longembolie Depakine genduceerde Pleuritis Laatste 40jr in NL 13 casus Clozapine genduceerde Pleuritis ontstaan in weken tot jaren 12. Pleuritis 13. Ileus paralytische pseudo obstructie* Incidentie anti-cholinerge bijwerkingen Clozapine 10% Incidentie paralytische ileus 1 op 10.000 Monitoring Klinisch beeld Ernstige obstipatie Stille buik, ontbreken peristaltiek Opgezette pijnlijke buik Misselijkheid, braken Tachycardie, hypotensie Hulponderzoek X-buikoverzicht uitgezette colon lissen Bloed kweken Markers Links verschuiving bloedbeeld toxische korreling en trombocythose CRP * Syndroom van Ogilvy 14. Ileus paralytische pseudo obstructie* Potentieel levensbedreigend Door sepsis Necrose darmwand Blow-out Acetylcholine- esteraseremmers Neostigmine parenteraal Distigmine oraal Sterke stimulans peristaltiek kan invasief chirurgisch ingrijpen voorkomen 15. Keto-acidose Hyper-osmolaire diabetische ontsporing met keto-acidose Ontstaat binnen de eerste 3 mnd Incidentie 0,12% AP induced diabetes 4,4% Veroorzakers Clozapine Olanzapine Quetiapine Risperidon Aripiprazol 16. Keto-acidose Symptomen Dorst Bloeddruk daling Buitensporige Mictie Levensbedreigende Hyper-osmolaire hyperglycaemie Rhabdomyolysis spiercelverval door intracellulair calciumoverschot Shock Snelle herkenning = Levensreddend! 17. Detectie atypische antipsychotica bijwerkingenDetectie atypische antipsychotica bijwerkingen t.a.v.t.a.v. METABOOL SYNDROOM PARAMETERSMETABOOL SYNDROOM PARAMETERS HYPEROSMOLAIRE DIABETISCHE ONTSPORING * Ivm Ned 1e lijns praktijk, geen OGTT, maar combinatie nuchter glucose, HbA1c ** Zonodig bij afwijkingen glucosedagcurve (vooral Olanzepine en Clozapine) *** MS veranderingen betreffen slechts Triglyceriden en HDL, overige parameters vetspectrum relevant voor cardiovasculaire risico inschatting **** Triglyceriden bepaling sterk afhankelijk nuchtere bepaling (min 12 uur) Nul meting 1 mnd 2 mnd 3 mnd 6 mnd 1 jr Nadien jaarlijks Anamnese HVZ / DM Familie anamnese HVZ / DM + + + + + + Life style - roken (aantal sigaretten/dag) - bewegingsarmoede (- / /+) + + + + + + Bloeddruk (RR mmHg) Pols (frequentie, regulair equaal) + + + + + + + + + + Biometrische gegevens Gewicht (kg) Lengte (cm) bmi Buikomvang (cm) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Glucose metabolisme -nu. Gluc (mmol/l) -HbA1c ( %)* + + + + + + + + + + + + + + *** Vetspectrum Tot Chol mmol/l **** Triglyceriden mmol/l HDL mmol/l LDL mmol/l Ratio Tot Chol / HDL + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Co-medicatie Somatische (naam+dosering) Psychiatrisch (naam+dosering) + + + + + + Bron: D. Cohen, Haarlem 2003 W. van Oven, Assen 2006 ** 18. Met medewerking van Audiovisuele Dienst GGZ Drenthe 2014 L. Timmerman Psychiater, A-opleider J. Arends Psychiater, Hfd behandelbeleid Psychosencircuit & Langdurige Zorg H. Kamphuis Psychiater A.P.N. Hospers Psychiater J. Kappert Somatisch Arts GGZ A.W. Burema Grafische vormgeving Wim.van.Oven@ggzdrenthe.nl