Presentatie Jeugdzorg naar Wmo SBO landelijke studiedagen jeugdbeleid 30 jan

  • View
    78

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Presentatie Jeugdzorg naar Wmo SBO landelijke studiedagen jeugdbeleid 30 jan

  • 1. JEUGDZORGNAAR WMOLandelijke Studiedagen JeugdbeleidSBO, 30 januari 2013 i.s.m.Talenter Advies (Conclusion)

2. Er is gn standaardoplossing! Film Jeugdzorg 3.0Weg met uniformiteit Leve de 80/20 regel 3. Hoe organiseren: Flexibiliteit vraf (contracteren) Flexibiliteit tijdens (maatwerk trajecten) Monitoren en bijsturen Lerende organisatie!Speelveld in beweging Hoe bewaakt u de rust? 4. (Over)levingselixer ActPlanBorgenContinue verbeteringCheck Do ITERATIEF PROCES:Flexibiliteit! 5. Stap 1: Contracteren Raamcontracten Maak percelen, met eigen criteria naar gelang complexiteit Bouw flexibiliteit in: Gn vooraf vastgelegde volumes Gn vooraf vastgelegde arrangementen KISS Ruimte tot pilots Ruimte tot bijstelling 6. Stap 2: Matching vraag & aanbod Van productgericht naar vraaggericht Beschrijf integrale vraag (kanteling en maatwerk) Aanbieders die voldoen aan kwaliteitseisen kunnen intekenen U maakt afweging en kiest (ev. met klant)Focus Lokaal waar het kan, centraal waar het moetop clint 7. Leidt tot. Gemeente aan het roer Zeer geleidelijke verschuivingen Betere zorg (maatwerk) Optimale prijs/kwaliteit verhouding Oplossen van wachtlijsten Innovatie en samenwerking Transparantie Kostenbesparing Real-time management informatieVan productgerichtnaar clintgericht 8. Stap 3: Monitoring Op klant, gezin, wijk en gemeenteniveau Bijsturing (operationele) werkafspraken Performance aanbieders (doen ze de dingen goed?) Wmo Performance overall (doen we de goede dingen?) Pilot, probeer en leer! Stuurcijfers 9. Investeer in managementinformatie 10. Wilt u een kijkje in dekeuken bij n vanonze klanten?Bel 0181-613947en we regelen het 11. HIER KOMT DE TITEL VIA STIPTER HEBBEN WE AL ONZE DOELEN BEHAALD Gehele (administratieve) uitvoering: Toewijzing zorg in natura HH Verantwoording pgb (www.pgbinformatie.nl) Servicedesk pgb voor clinten & servicebureaus Financile controles & tevredenheidsonderzoek 12. Stipter houdt ons meer dan scherp Gehele (administratieve) uitvoering: Toewijzing zorg in natura HH Verantwoording pgb (www.pgbinformatie.nl) Servicedesk pgb voor clinten & servicebureaus Financile controles & tevredenheidsonderzoek 13. Wij zijn klaar voor de transitie AWBZ naar WmoGehele (administratieve) uitvoering: Toewijzing zorg in natura HH Verantwoording pgb (www.pgbinformatie.nl) Servicedesk pgb voor clinten & servicebureaus Financile controles & tevredenheidsonderzoek 14. We hebben nu meer grip op zorg en maatschappelijke ondersteuning Gehele (administratieve) uitvoering: Toewijzing zorg in natura HH Verantwoording pgb (www.pgbinformatie.nl) Servicedesk pgb voor clinten & servicebureaus Financile controles & tevredenheidsonderzoek 15. M-ICT Innovatieprijs 16