2014 04-10 channelworld, presentasjon KommIT IKT-leverand¸rer IDG Channelworld

  • View
    302

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of 2014 04-10 channelworld, presentasjon KommIT IKT-leverand¸rer IDG Channelworld

  • 1. KommIT KommIT VI er KommIT DigIT DoIT KommIT

2. KommIT DigIT DoIT KommIT VI er KommIT 3. KommIT Interessepolitisk strategi KommIT Handlingsplan 3 Dokumenter du br Digge Effektml samordning i kommunesektoren samordning stat/kommune kt den kommunale IKT- kompetansen utredet framtidens utviklings- og forvaltningsenhet Nr kunnskap mter handling blir det kompetanse 4. KommIT Regjeringen tror p DigIT Statssekretr utvalg p tvers srskilt ansvar IKT Tidstyv program i staten liste til mai som innspill statsbudsjett 2015 Gryteklare prosjekter BoSttte Tinglysning Digital kompetanse ledere Kommunesektoren < 10MNOK til KommIT Altinn plattform utvikle digitale offentlige tjenester HelseNorge.no utvikling eHelse tjenester Norsk HelseNett infrastruktur eHelse NDLA for Vidergende, utredes for grunnskole Riksrevisjonen ftt i oppdrag se p IKT Rapport om meldingslftet Foranalyse om offentlig sektor og kommuner spesifikt 5. KommIT Kostnad Kvalitet IKT-kostnad Administrasjonskostnader Tjenesteomfang IKT-modenhet Brukertilfredshet Digitaliseringsgrad Lav Hy Lav Hy Lav Hy Lav Hy Lav Hy Lav Hy Best resultat blant store kommuner Best resultat blant mellomstore kommuner Best resultat blant sm kommuner Kommunene tror p DigIT OBS! Grafen skal gi et overblikk over resultater. Logoplasseringen er ikke 100% nyaktig. 6. KommIT Vi DigIT for Innbyggere og Nringsliv N-situasjon Ml: Effektive tjenester for - innbyggere og nringsliv - forvaltningen Fulldigitale lsninger Tilgjengelighet Innsyn Personvern Proaktiv info pne data Preutfylt info Elektronisk dialog Samhandlingsprosess p tvers av offentlige virksomheter (stat og kommune) Informasjonsflyt (grensesnitt) mellom fagsystemer og felleskomponenter/registre Helhetlig oversikt Elektronisk arkiv (Noark5-kjerne) Tjenester tilgjengelig for alle inkl universell utforming og ulike brukermedier Sikkerhet, logging av info, roller mv Kontaktinformasjon innbygger og nringsliv eID (autentisering, autorisering og signering) Sikker dokumenthndtering 7. KommIT DigIT DoIT KommIT VI er KommIT 8. KommIT DoIT Effektml Organisering Samordning i kommunesektoren Arbeidsgrupper og nettverk Samordning stat/kommune Medlem styringsrd, referanse grupper, deltagelse prosjekter kt den kommunale IKT-kompetansen Nettverk, Kurs, Foredrag, Workshops, video 9. KommIT Kommuner Programstyre KommIT programleder Helse og velferd Bygg, plan og geodata Oppvekst og utdanning KPR* Brukerforum KPR Brukerforum KPR Brukerforum Kontaktutvalg Sekretariat Arkitektur- gruppe KommIT drift og forvaltning Arbeidsgrupper Sektorielle Satsnings- omrder * Koordinering og Prioriteringsrd Kompetanse- gruppen Arbeidsgrupper Arbeidsgrupper Arbeidsgrupper KommIT = DoIT 10. KommIT DoIT har innsikt og ml Kostnad IKT-kostnad Administrasjonskostnader Kvalitet Tjenesteomfang IKT-modenhet Brukertilfredshet Digitaliseringsgrad 11. KommIT DoIT gr fra silo til modularitet Internasjonalt anerkjent definisjon av arkitekturmodenhetsniver fra MIT Center for Information Systems Research 1. IKT -siloer 2. Felles teknologi 3. Optimering av kjernetjenester 4. Modularitet Fokus p lokale IKT-lsninger Felles hardware og drift Felles oppfattelse av IKT- komponenter Alle IKT-tjenester er moduloppbygget Lokalt Fokus Sentralt Fokus Erfaring: Kan ikke hoppe over et modenhetsniv. Mange har forskt, og alle har feilet Transformasjon fra trinn 1 til 4 tar tid - Washington DC brukte 6 r p komme fra trinn 1 til 3 KommIT visjon De fleste kommunene befinner seg her 12. KommIT Folkeregistre Enhetsregistre Matrikkelen KontaktRegisteret ID-Porten PostKassen Programvare lsninger ERP konomi Lnn og HR DoIT bruker nasjonale felleslsninger 13. KommIT DigIT DoIT KommIT VI er KommIT 14. KommIT KommIT arkitekturen vil koordinere Grad av utveksling og samhandling mellom prosesser Grad av standardisering av felles prosesser Kunde- gruppe Kunde- gruppe A Kunde- gruppe B Kunde- gruppe C Kunde- gruppe Kunde- gruppe A Kunde- gruppe B Kunde- gruppe C Enhetlig Ett ansikt med samme oppfrsel Koordinerte Ett ansikt med ulik oppfrsel Ulike Mange ansikt med ulik oppfrsel Standardisert Mange ansikt med lik oppfrsel Lav Hy Hy 15. KommIT Felles Kommunal IKT Arkitektur 16. KommIT Kommunale prinsipper Nasjonale prinsipper Inter- operabilitet Sikkerhet Fleksibilitet Skalerbarhet Felleslsning er Brukeren i sentrum Maksimere verdi Informasjon er verdi Nasjonale fringer Lokale prinsipper Prinsipp 1 Prinsipp 2 KommIT Arkitekturprinsipper Felleslsning er Brukeren i sentrum Tjeneste- orientering Tilgjengeligh et penhet 17. KommIT KommIT arkitekturen har plass til alle Felles lsnings-komponenter Felles register- komponenter Felleskommunale lsninger Kommunale fagsystem 18. KommIT KommIT arkitekturen er forutsigbar 19. KommIT KommIT Komponenter integrerer og forvalter Brev Integrasjons Komponent fra KommIT Sak/Arkiv Acos/ESA/ePhorte/P360 Fag-system Manuell 1. Forvalter standarder 2. Gjennom integrasjon blir vi en premissgiver 3. Gir leverandr uavhengighet 4. Effektiviserer fordi integrerer systemer i kommunen 5. Effektiviserer fordi integrerer mellom forvaltningsniv 20. KommIT KS SvarUt Altinn ID porten Utskrift Grensesnitt benyttet av KS SvarUtGrensesnitt eksponert av KS SvarUt Nedlastings- service Forsendelses- service Forvaltnings- web Administrasjons- web Mottaker Avsender Administrator Kryptering All trafikk, bde mot web-sider og tjenester, beskyttes med https/SSL og KS SvarUts server-side sertifikat. Det anvendes ikke klientsertifikater. KommIT bruker SvarUT 21. KommIT KS Svar-UT -En historie fra Oslo Kemnerkontor 22. KommIT Mel; Norge i Rdt, Hvitt og Bltt Ja, for n skal vi bli digitale De som bor i kommunen skal se De skal f sin kommune i tale De skal f elektronisk beskjed