260
Vitejii de Vitejii de demult-oameni demult-oameni cu nume cu nume Adevarata istorie a Adevarata istorie a Nephilimilor si a Giborimilor Nephilimilor si a Giborimilor de Tzephanyahu H. O’heachthighearna de Tzephanyahu H. O’heachthighearna

Vitejii de demult oameni cu nume

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Vitejii de demult oameni cu nume

Vitejii de Vitejii de demult-demult-

oameni cu oameni cu numenume

Adevarata istorie a Nephilimilor si a Adevarata istorie a Nephilimilor si a GiborimilorGiborimilor

de Tzephanyahu H. O’heachthighearnade Tzephanyahu H. O’heachthighearna

Page 2: Vitejii de demult oameni cu nume

Elita globalista nu vrea ca dvs. Sa Elita globalista nu vrea ca dvs. Sa cunoasteti aceste informatiicunoasteti aceste informatii

Page 3: Vitejii de demult oameni cu nume

Luca 17:20,21

Fariseii au întrebat pe Yahushuah când va veni Împărăţia lui Elohim. Drept răspuns, El le-a zis: "Împărăţia lui Elohim nu vine în aşa fel ca să izbească privirile. Nu se va zice: ,Uite-o aici', sau: ,Uite-o acolo!' Căci iată că Împărăţia lui Elohim este înăuntrul vostru."

Abia atunci cand fiecare om, individual va sluji Lui. In duh si adevar NU inseamna sa te duci la biserica, ci inseamna sa fii A(AL) LUI! Sa faci voia LUI!

Page 4: Vitejii de demult oameni cu nume

Luca 17:22 Şi a zis ucenicilor: "Vor veni zile când veţi dori să vedeţi una din

zilele Fiului Omului, şi n-o veţi vedea. Vi se va zice: ,Iată-L aici, iată-L acolo!' Să nu vă duceţi, nici să nu-i urmaţi. Căci, cum iese fulgerul şi luminează de la o margine a cerului până la cealaltă, aşa va fi şi Fiul omului în ziua Sa. Dar mai întâi trebuie să sufere multe, şi să fie lepădat de neamul acesta. Ce s-a întâmplat în zilele lui Noe, se va întâmpla la fel şi în zilele Fiului omului: mâncau, beau, se însurau şi se măritau până în ziua când a intrat Noe în corabie; şi a venit potopul şi i-a prăpădit pe toţi. Ce s-a întâmplat în zilele lui Lot, se va întâmpla aidoma: oamenii mâncau, beau, cumpărau, vindeau, sădeau, zideau; dar, în ziua când a ieşit Lot din Sodoma, a plouat foc şi pucioasă din cer, şi i-a pierdut pe toţi. Tot aşa va fi şi în ziua când Se va arăta Fiul omului. În ziua aceea, cine va fi pe acoperişul casei, şi îşi va avea vasele în casă, să nu se pogoare să le ia; şi cine va fi pe câmp, de asemenea, să nu se mai întoarcă. Aduceţi-vă aminte de nevasta lui Lot. Oricine va căuta să-şi scape viaţa, o va pierde; şi oricine o va pierde, o va găsi.

Page 5: Vitejii de demult oameni cu nume

Matei 24:22-30

“...Şi de nu s-ar fi scurtat acele zile, n-ar mai scăpa nici un trup, dar pentru cei aleşi se vor scurta acele zile. Atunci, de vă va zice cineva: Iată, Mesia este aici sau dincolo, să nu-l credeţi. Căci se vor ridica hristoşi mincinoşi şi prooroci mincinoşi şi vor da semne mari şi chiar minuni, ca să amăgească, de va fi cu putinţă, şi pe cei aleşi. Iată, v-am spus de mai înainte. Deci, de vă vor zice vouă: Iată este în pustie, să nu ieşiţi; iată este în cămări, să nu credeţi. Căci precum fulgerul iese de la răsărit şi se arată până la apus, aşa va fi şi venirea Fiului Omului. Căci unde va fi stârvul, acolo se vor aduna vulturii. Iar îndată după strâmtorarea acelor zile, soarele se va întuneca şi luna nu va mai da lumina ei, iar stelele vor cădea din cer şi puterile cerurilor se vor zgudui. Atunci se va arăta pe cer semnul Fiului Omului şi vor plânge toate neamurile pământului şi vor vedea pe Fiul Omului venind pe norii cerului, cu putere şi cu slavă multă. ”

Camari = camere, cladiri, case de adunare, BISERICI, MANASTIRI, pesteri

Pustie = Locuri de pelerinaj, falsi profeti, false minuni, locurile “sfinte” de inchinare, manastiri, pesteri

Page 6: Vitejii de demult oameni cu nume

Luca 18:1-8 Yahushuah(Isus) le-a spus o pildă, ca să le arate că

trebuie să se roage necurmat, şi să nu se lase; El le-a zis: "Într-o cetate era un judecător, care de Elohim nu se temea şi de oameni nu se ruşina. În cetatea aceea era şi o văduvă, care venea des la el, şi-i zicea: ,Fă-mi dreptate în cearta cu pârâşul meu.' Multă vreme n-a voit să-i facă dreptate. Dar în urmă, şi-a zis: ,Măcar că de Elohim nu mă tem şi de oameni nu mă ruşinez, totuşi, pentru că văduva aceasta mă tot necăjeşte, îi voi face dreptate, ca să nu tot vină să-mi bată capul.' Stapanul a adăugat: ,Auziţi ce zice judecătorul nedrept? Şi Elohim nu va face dreptate aleşilor Lui, care strigă zi şi noapte către El, măcar că zăboveşte faţă de ei? Vă spun că le va face dreptate în curând. Dar când va veni Fiul omului, va găsi El credinţă pe pământ?“

Page 7: Vitejii de demult oameni cu nume

Tot ce voiţi să vă facă vouă oamenii, faceţi-le şi voi la fel; căci în aceasta este cuprinsă Legea şi Proorocii.

Legea si proorocii(profetii) – atunci de ce zice biserica ca acesta este “vechi” testament, cand El a zis clar ca nu a venit sa strice Legea si Proorocii, ci sa implineasca! Nu cumva “biserica” vrea sa ne minta cu ceva? De cate ori ati auzit Cele 10 Porunci rostite intr-o biserica?

Page 8: Vitejii de demult oameni cu nume

Ieremia 16:18,19

De aceea le voi răsplăti mai întâi îndoit nelegiuirea şi păcatul lor, pentru că Mi-au spurcat ţara, pentru că Mi-au umplut moştenirea cu trupurile moarte ale jertfelor aduse idolilor lor şi cu urâciunile lor. O YHWH tăria, cetăţuia şi scăparea mea în ziua necazului! Neamurile vor veni la Tine de la marginile pământului, şi vor zice: ,Părinţii noştri n-au moştenit decât minciună, idoli deşerţi, care nu sunt de nici un ajutor! Nu cumva aceasta profetie se refera la idolii neamurilor? Nu

cumva parintii vostri (“sfintii parinti” biserica ortodox-catolica) n-au mostenit decat minciuna si idoli deserti? Nu cumva noi am mostenit minciunile lor?

Page 9: Vitejii de demult oameni cu nume

Ioan 16:2,3 Au să vă dea afară din sinagogi: ba încă, va veni vremea

când, oricine vă va ucide, să creadă că aduce o slujbă Lui Elohim.

Şi se vor purta astfel cu voi, pentru că n-au cunoscut nici pe Tatăl, nici pe Mine.

Vezi inchizitia care a ucis 68 milioane de oameni, aproape cat ciuma(75) pentru ca preferau Invatatura Lui in loc de invatatura bisericii. Au ucis nu doar “ortodocsi” ci si evrei si pe toti cei care nu gandeau cum le dicta biserica. De asemenea, cu mult inainte ca biserica “catolica”(apuseana) sa existe, biserica “ortodoxa” a nimicit 3 regate care nu se supuneau autoritatii ei si nu acceptau versiunea lor de Scriptura(revizuita pentru a le justifica doctrinele).

Observatie: biserica catolica a rasarit din cea rasariteana(ortodoxa). “Schisma” din 1054 nu este decat impartirea europei intre doua centre ale aceleiasi puteri. Vezi paradigma republican-democrat. Chiar si catolicii spun ca sunt biserici-surori, “gura pacatosului adevar graieste”.

Page 10: Vitejii de demult oameni cu nume

Daniel 2:44

Dar în vremea acestor împăraţi, Dumnezeul cerurilor va ridica o împărăţie, care nu va fi nimicită niciodată, şi care nu va trece sub stăpânirea unui alt popor. Ea va sfărâma şi va nimici toate acele împărăţii, şi ea însăşi va dăinui veşnic.

Page 11: Vitejii de demult oameni cu nume

Enoh 101:6-11 De aceea vă spun că lumina şi întunecimile, ziua şi

noaptea vor fi martori împotriva voastră şi a greşelilor voastre. Nu mai făptuiţi deci nelegiuiri, nici minciuni, nu mai strâmbaţi adevărul, nu va mai ridicaţi împotriva cuvântului Sfântului şi Puternicului. Nu vă mai închinaţi în faţa idolilor fără rost căci păcatele voastre, nelegiuirile voastre vor fi judecate ca nişte crime foarte grele. Acum ascultaţi taina care vă priveşte: Mulţi păcătoşi vor strica şi vor strâmba Cuvântul Adevărului. Ei vor folosi cuvinte nepotrivite, vor spune minciuni, vor alcătui cărţi în care vor spune gândurile lor înfumurate. Dar dacă ei mi-au folosit cuvintele, ei nu le vor schimba, nici nu le vor strica ci vor scrie întocmai tot ce am spus eu despre ei de la început. Vreau să vă dezvălui încă o taină: cărţi de bucurie vor fi date drepţilor şi înţelepţilor şi ei vor crede în aceste cărţi care cuprind regulile înţelepciunii. Şi ei se vor bucura şi toţi cei drepţi vor fi răsplătiţi pentru că au învăţat să cunoască căile dreptăţii.

Page 12: Vitejii de demult oameni cu nume

Enoh 102:1,2

În acel timp Domnul le va ordona să adune pe copiii pământului pentru ca ei să aplece urechea la cuvintele înţelepciunii sale, El le va spune: arătaţi-le această înţelepciune, căci voi sunteţi conducătorii şi stăpânii lor. Arătaţi-le lor răsplata care va trebui să o primească toţi cei care au urmat cuvântul căci Eu şi Fiul Meu vom face cu ei un neam etern în numele dreptăţii. Pace vouă, copii ai dreptăţii, bucurie şi fericire!

Page 13: Vitejii de demult oameni cu nume

Minciuni mostenite de la “Sfintii Parinti” ai bisericii

Moartea Lui Yahushuah, Yeshua(Iisus) a anulat Torah(“’vechiul’” testament”, legea data lui Moise).

“Torah” inseamna doar Lege.Torah este doar pentru “evrei”.Suntem sub un Legamant nou sau innoit“Craciunul” nu este o sarbatoare pagana ci

o sarbatoare sfanta“Pastele” este o sarbatoare sfanta si nu

pagana

Page 14: Vitejii de demult oameni cu nume

Minciuni Bisericesti

Este posibil sa numeri 3 zile si 3 nopti de vineri dupa-amiaza pana duminica dimineata

Yeshua S-A Inviat in duminica pasteluiDuminica este “noul Sabat” pentru cei ce

IL urmeaza pe Yeshua(Iisus)Este ok sa mananci carne de porc si

“homar” daca esti “crestin” (nu e nici un motiv sa citim Fap. Apostolilor cap 10, in intregul context pentru ca ne place sa mancam sunca)

Page 15: Vitejii de demult oameni cu nume

Mai multe minciuni bisericesti

Exista un Israel spiritual(“biserica”) si un alt Israel fizic(“iudeii”)

Cuvantul “biserica” apare in originalul nou testament(scrierile mesianice)

Cuvantul “paste” apare in originalul nou testament(scrierile mesianice)

“biserica” este maritata Cu “Iisus”, “evreii” sunt insurati cu Tatal

Moise a dat doua invataturi : Scriptura si “traditia” “orala”

Page 16: Vitejii de demult oameni cu nume

Si mai multe minciuni ale bisericii

Este ok pentru barbatii “religiosi” sa inventeze porunci sau sa anuleze Poruncile Lui dupa cum li se pare lor(vezi Apocalipsa, “cine adauga ceva la cartea aceasta sau scoate ceva din ea…”)

Daca un rabin zice ca e “Kosher”(ok) atunci este okay

Yeshua a urmat “traditia” “orala”Profetiile pot fi indeplinite numai o data

Page 17: Vitejii de demult oameni cu nume

Iar mai multe minciuni…

Imparatia Cerurilor este prezenta in “biserica”(ortodoxa sau catolica)

Folosind scrierile lui Pavel, ai voie sa le interpretezi dupa cum doresti ca sa anulezi Scriptura(Pavel a scris bine, dar oamenii se folosesc de cuvintele lui scotandu-le din context, dandu-le intelesuri dupa bunul lor plac, asa cum Pavel ne-a si zis dinainte, ca dupa el vor veni lupi rapitori care nu vor cruta turma)-vezi doctrinele “ortodoxe” si “catolice”

Page 18: Vitejii de demult oameni cu nume

Minciuni minciuni

Daca te rogi si te infometezi destul de tare, poti sa II fortezi Mana Creatorului pentru a obtine tot ce doresti

Jertfa inseamna mai mult decat ascultarea A te ruga cu capul ne-acoperit este pacat A zice Numele Creatorului (YHWH) este pacat Barbatii care isi lasa parul lung pacatuiesc A bea alcool este pacat A fuma este pacat(zicandu-I “iarba dracului”

arata de fapt cui se inchina ei, crezand ca “dracul” a facut-o si nu YHWH-Creatorul)

Page 19: Vitejii de demult oameni cu nume

Alte minciuni bisericesti “maica domnului” mediaza pentru pacatosi(si Yeshua ne

spune clar : EU SUNT USA!); dar vin ortodocsii si catolicii si zic :”nu, ci “maica domnului” este usa, trebuie sa te rogi ei inainte sa te rogi LUI; cum asa? Nimeni nu se poate inchina la doi stapani deodata, caci pe unul il va iubi iar pe celalalt il va dispretui; daca Maria ar vedea ce fac ei acum, ar da foc tuturor bisericilor. Dar toate acestea au inceput cu Constantin, care a vrut sa multumeasca paganii imperiului si a nascocit cu ajutorul consiliului de la Niceea(format din “parinti” “sfinti” adunati din tot imperiul, maestri la nascocit minciuni, slujitori ai zeului soarelui-Augustin) o religie care sa fie pe placul maselor, lasand calendarul pagan intact(25 dec., pastele, halloween, etc.). “maica domnului” este de fapt “regina raiului” a paganismului babilonian. Ei se folosesc de numele Mariei ca sa perpetueze aceasta inchinare si deci rostul bisericii, care distruge turma, nu o pastoreste.

Page 20: Vitejii de demult oameni cu nume

Aceasta informatie este gratuita, Aceasta informatie este gratuita, pentru a va aduce la cunostintapentru a va aduce la cunostinta

Ce faceti dvs. cu ea ii poate afecta Ce faceti dvs. cu ea ii poate afecta pe oamenii din jurul dvs. si chiar pe oamenii din jurul dvs. si chiar

intreaga lumeintreaga lume

Page 21: Vitejii de demult oameni cu nume

““La început, Elohim La început, Elohim a făcut cerurile şi a făcut cerurile şi pămîntulpămîntul.”.”

Geneza 1:1Geneza 1:1

““Cînd au început oamenii să se Cînd au început oamenii să se înmulţească pe faţa pămîntului, şi li înmulţească pe faţa pămîntului, şi li s'au născut fete, fiii lui Dumnezeu au s'au născut fete, fiii lui Dumnezeu au

văzut că fetele oamenilor erau văzut că fetele oamenilor erau frumoase; şi din toate şi-au luat de frumoase; şi din toate şi-au luat de neveste pe acelea pe cari şi le-au neveste pe acelea pe cari şi le-au

alesales.”.”

Geneza 6:1&2Geneza 6:1&2

Page 22: Vitejii de demult oameni cu nume

““Tu, însă, Daniele, ţine ascunse aceste Tu, însă, Daniele, ţine ascunse aceste cuvinte, şi pecetluieşte cartea, pînă la cuvinte, şi pecetluieşte cartea, pînă la

vremea sfîrşitului.... Atunci mulţi o vor citi, vremea sfîrşitului.... Atunci mulţi o vor citi, şi cunoştinţa va creşteşi cunoştinţa va creşte.” Daniel 12:4.” Daniel 12:4

Dacă ai văzut fDacă ai văzut fiierul erul amestecat cu lutul, amestecat cu lutul, înseamnă că se vor înseamnă că se vor

amesteca prin legături amesteca prin legături omeneşti de căsătorie, dar omeneşti de căsătorie, dar nu vor fi lipiţi unul de altul, nu vor fi lipiţi unul de altul, după cum ferul nu se poate după cum ferul nu se poate

uni cu lutul.uni cu lutul.

Page 23: Vitejii de demult oameni cu nume

Aceasta informatie este luata din Aceasta informatie este luata din multe surse pentru a creste multe surse pentru a creste cunoasterea in vremurile din urma.cunoasterea in vremurile din urma.

Cei mai multi pastori, rabini si preoti Cei mai multi pastori, rabini si preoti nu vorbesc despre aceste lucruri.nu vorbesc despre aceste lucruri.

Este istoria orbirii noastre fata de o Este istoria orbirii noastre fata de o rasa de ingeri cazuti care a incercat sa rasa de ingeri cazuti care a incercat sa ne elimine iar si iar, prin ne elimine iar si iar, prin experimentele lor de natura genetica experimentele lor de natura genetica si facandu-ne sa credem ca ei sunt si facandu-ne sa credem ca ei sunt creatorii nostri si noi le datoram orice creatorii nostri si noi le datoram orice ne-ar cere.ne-ar cere.

Page 24: Vitejii de demult oameni cu nume

Dar, asa cum scrie in Scripturi, nu datoram nici Dar, asa cum scrie in Scripturi, nu datoram nici unui barbat sau femei decat dragostea noastra, si unui barbat sau femei decat dragostea noastra, si LUI Elohim(care inseamna Cel Puternic) a Carui LUI Elohim(care inseamna Cel Puternic) a Carui Nume este YHWH Yahuah, EL Este Singurul in Nume este YHWH Yahuah, EL Este Singurul in fata Caruia trebuie sa dam socotealafata Caruia trebuie sa dam socoteala

Iar EL L-a trimis pe Fiul Sau YahuShuah pentru a Iar EL L-a trimis pe Fiul Sau YahuShuah pentru a ne rascumpara din mainile lor dupa ce noi ne rascumpara din mainile lor dupa ce noi omenirea am fost sclavii lor atat amar de timp..omenirea am fost sclavii lor atat amar de timp..

Aceasta inseamna SA NU MAI PACATUIM! Punct! Aceasta inseamna SA NU MAI PACATUIM! Punct! EL ne-a lasat o cale de scapare. EL ne-a lasat o cale de scapare.

Din mana puterilor si stapanirilor care conduc Din mana puterilor si stapanirilor care conduc acest pamant. acest pamant.

Din mana celor puternici de pe pamant.Din mana celor puternici de pe pamant.Nephilimii si Giborimii.Nephilimii si Giborimii.

Page 25: Vitejii de demult oameni cu nume

Nephilim & GiborimNephilim & GiborimIn majoritatea traducerilor din Scripturi, cuvantul “Gigant” vine din 2 termeni din In majoritatea traducerilor din Scripturi, cuvantul “Gigant” vine din 2 termeni din

limba ebraica:limba ebraica:

Nephilim= Cei cazuti, ingeri cazuti supra-numiti “strajerii”.Nephilim= Cei cazuti, ingeri cazuti supra-numiti “strajerii”.

Giborim= Cei puternici, Super-oameni, semi-zei, jumatate om jumatate inger.Giborim= Cei puternici, Super-oameni, semi-zei, jumatate om jumatate inger.

Cuvantul “Gigant” vine din grecul “Gigantees” insemnand de asemenea “cei Cuvantul “Gigant” vine din grecul “Gigantees” insemnand de asemenea “cei puternici”, dar nu neaparat oameni uriasi. Dar de aici ne provin cuvintele puternici”, dar nu neaparat oameni uriasi. Dar de aici ne provin cuvintele “Gigant” si “Gigantic”.“Gigant” si “Gigantic”.

Gigantees= Inseamna ‘nascut pe pamant’, care denota faptul ca acestia sunt Gigantees= Inseamna ‘nascut pe pamant’, care denota faptul ca acestia sunt hibrizi genetici intre ceresc si pamantesc. Din acesti Giborim, ne provin hibrizi genetici intre ceresc si pamantesc. Din acesti Giborim, ne provin spiritele demonice, care poseda oameni deoarece incearca sa aiba din nou spiritele demonice, care poseda oameni deoarece incearca sa aiba din nou un trup pentru ca ale lor au fost distruse in Sodoma si Gomora si Potop.un trup pentru ca ale lor au fost distruse in Sodoma si Gomora si Potop.

Page 26: Vitejii de demult oameni cu nume

Partea intaiPartea intai

Page 27: Vitejii de demult oameni cu nume

Creaturi uriase si Creaturi uriase si adevarata varsta a adevarata varsta a

lumiilumii

Page 28: Vitejii de demult oameni cu nume

De ce este asa greu De ce este asa greu sa credem in sa credem in

Giganti?Giganti?

Page 29: Vitejii de demult oameni cu nume

Descoperirile arheologice ne Descoperirile arheologice ne arata ca animalele uriase au arata ca animalele uriase au existat, de ce nu si Oameni existat, de ce nu si Oameni Giganti?Giganti?

Page 30: Vitejii de demult oameni cu nume
Page 31: Vitejii de demult oameni cu nume

\----3.6 metri de la o aripa la alta---/\----3.6 metri de la o aripa la alta---/

Aceasta libelula a

fost descoperita intr-o

cariera de piatra de

var

Page 32: Vitejii de demult oameni cu nume

Iar dinozaurii sunt Iar dinozaurii sunt reptile uriase.reptile uriase.

Reptilele nu inceteaza a creste pe toata Reptilele nu inceteaza a creste pe toata durata vietii lor. Cum ar arata o reptila durata vietii lor. Cum ar arata o reptila

cu varsta de 1000 de ani?cu varsta de 1000 de ani?

Page 33: Vitejii de demult oameni cu nume
Page 34: Vitejii de demult oameni cu nume

Dinozaurii sculptati Dinozaurii sculptati gasiti in Mexic, gasiti in Mexic,

Acambaro, in 1940, Acambaro, in 1940, chipurile “vechi de chipurile “vechi de

50.000 de ani”, arata 50.000 de ani”, arata dinozauri abia mai dinozauri abia mai

tarziu gasiti fosilizati.tarziu gasiti fosilizati.

Aceasta deja Aceasta deja dovedeste ca dovedeste ca

oamenii au fost oamenii au fost contemporani cu contemporani cu

dinozaurii!dinozaurii!

Page 35: Vitejii de demult oameni cu nume

Mumiile(artifactele Mumiile(artifactele de langa ele) gasite de langa ele) gasite in regiunea Nazca in regiunea Nazca

din America de Sud din America de Sud arata interactiuni arata interactiuni dintre oameni si dintre oameni si

dinozauri.dinozauri.

Page 36: Vitejii de demult oameni cu nume

Pietrele “Ica” Pietrele “Ica” gasite in Peru gasite in Peru

America de Sud America de Sud pe care sunt pe care sunt

desenati oameni desenati oameni luptandu-se cu luptandu-se cu

dinozaurii.dinozaurii.

Page 37: Vitejii de demult oameni cu nume

Desigur ne-mai-vorbind ca acest om are Desigur ne-mai-vorbind ca acest om are inaltimea dinozaurului T-Rex!inaltimea dinozaurului T-Rex!

Page 38: Vitejii de demult oameni cu nume

Daca oamenii si dinozaurii n-au trait in aceeasi perioada, atunci Daca oamenii si dinozaurii n-au trait in aceeasi perioada, atunci cum, de unde s-au inspirat cei care au facut desenele?cum, de unde s-au inspirat cei care au facut desenele?

Page 39: Vitejii de demult oameni cu nume

Desi institutele de stiinta sunt platite Desi institutele de stiinta sunt platite din taxele noastre ele contesta si din taxele noastre ele contesta si

chiar ascund aceste dovezi!chiar ascund aceste dovezi!

Contesta chiar si monstrul din Contesta chiar si monstrul din Loch-ness si alte sute de alte Loch-ness si alte sute de alte

incidente asemenea.incidente asemenea.

Page 40: Vitejii de demult oameni cu nume

In 1925 pe plaja In 1925 pe plaja Moore sau Moore sau

Monterey din Monterey din California, acest California, acest

animal a fost animal a fost descoperit mort descoperit mort

pe marginea apei. pe marginea apei. Deci aceste Deci aceste

animale inca erau animale inca erau prezente in 1925, prezente in 1925,

cand aceasta cand aceasta descoperire a fost descoperire a fost

facuta.facuta.

Page 41: Vitejii de demult oameni cu nume

In 1977, In 1977, acest acest

plesiozaur a plesiozaur a fost gasit fost gasit prins in prins in

plasa unor plasa unor pescari pescari japonezi japonezi

care care pescuiau in pescuiau in

Pacific, Noua Pacific, Noua Zeelanda. Zeelanda. Animalul Animalul

avea 1800 avea 1800 kg, 20 metri kg, 20 metri

lungime.lungime.

Page 42: Vitejii de demult oameni cu nume

Multe au fost Multe au fost gasite de gasite de

diferiti diferiti oameni, dar oameni, dar ignorate sau ignorate sau ne-stiute de ne-stiute de majoritatea majoritatea celorlalti. celorlalti.

Acesta este Acesta este pe un suport pe un suport de lemn, pui de lemn, pui

fiind.fiind.

Page 43: Vitejii de demult oameni cu nume

Un om pe nume Pete Peterson l-a Un om pe nume Pete Peterson l-a montat pe al lui tot pe un suport de montat pe al lui tot pe un suport de lemn. A fost gasit pe plaja lacului lemn. A fost gasit pe plaja lacului

Erie si acum poate fi gasit la Erie si acum poate fi gasit la muzeul pentru creationism Glen muzeul pentru creationism Glen

Rose,Texas.Rose,Texas.

Page 44: Vitejii de demult oameni cu nume

Cate dovezi trebuie sa vedem ca sa realizam ca ceva e in ne-Cate dovezi trebuie sa vedem ca sa realizam ca ceva e in ne-regula cu teoria evolutiei?regula cu teoria evolutiei?

Page 45: Vitejii de demult oameni cu nume

In timpul In timpul Razboiului Razboiului

Civil Civil American, American,

4 4 terodactili terodactili

au fost au fost impuscati impuscati in cazuri in cazuri separate.separate.

Page 46: Vitejii de demult oameni cu nume

Cate povesti despre Cate povesti despre “dragoni” si “cavaleri” “dragoni” si “cavaleri” care omoara “dragoni” care omoara “dragoni” nu exista?nu exista?

Page 47: Vitejii de demult oameni cu nume

Dinozaurii n-au trait cu Dinozaurii n-au trait cu “milioane de ani” in urma!“milioane de ani” in urma!

Page 48: Vitejii de demult oameni cu nume

Urme ale uriasilor, Unelte, Si Artefacte Urme ale uriasilor, Unelte, Si Artefacte sunt gasite in straturile sedimentare, sunt gasite in straturile sedimentare,

acestea infirmand teoria evolutiei dpdv al acestea infirmand teoria evolutiei dpdv al perioadelor de timp !!!perioadelor de timp !!!

Ciocan facut in perioada cretacicului, cu amprente umane si amprente ale piciorului.

Urme de sandale in roca Triasicului, amprente ale piciorului in roca Permiana, amprente de

sandale in roca Cambriana.

Deci cu 30 milioane ani, 225 millioane ani, 300 millioane ani, si 550 millioane ani in urma(?). Oameni, uriasi, si dinozauri in acelasi timp.

Page 49: Vitejii de demult oameni cu nume
Page 50: Vitejii de demult oameni cu nume

……Deja putem zice adio Deja putem zice adio evolutiei din maimute…evolutiei din maimute…

Page 51: Vitejii de demult oameni cu nume

Partea a Partea a douadoua

Page 52: Vitejii de demult oameni cu nume

Oameni Uriasi Oameni Uriasi pretutindenipretutindeni

Page 53: Vitejii de demult oameni cu nume

Oamenii uriasi infirma Teoria Evolutiei si sunt Oamenii uriasi infirma Teoria Evolutiei si sunt ignorati de biserici.ignorati de biserici.

Ei fac dovada vremurilor cand ingerii si oamenii Ei fac dovada vremurilor cand ingerii si oamenii traiau impreuna si lucruri cumplite se petreceau pe traiau impreuna si lucruri cumplite se petreceau pe Pamant.Pamant.

Daca au existat ingeri atunci exista si Creatorul, si Daca au existat ingeri atunci exista si Creatorul, si atunci Teoria Evolutiei este o fantezie.atunci Teoria Evolutiei este o fantezie.

Si ne confruntam cu o si mai mare problema:Si ne confruntam cu o si mai mare problema: Scripturile ne spun ca ingerii au facut asemenea Scripturile ne spun ca ingerii au facut asemenea

lucruri inainte si dupa Potop si…lucruri inainte si dupa Potop si…

vor fi iarasi acum, la sfarsitul vor fi iarasi acum, la sfarsitul vremurilorvremurilor..

Page 54: Vitejii de demult oameni cu nume

Cate legende ne Cate legende ne vorbesc despre vorbesc despre oamenii uriasi?oamenii uriasi?

Page 55: Vitejii de demult oameni cu nume

David si David si Goliath este Goliath este una dintre una dintre cele mai cele mai cunoscute cunoscute povestiri.povestiri.

Goliat era Goliat era descendent al descendent al regelui Og al regelui Og al

tarii Basanului, tarii Basanului, acesta fiind la acesta fiind la

randul lui randul lui descendent al descendent al RaphaimilorRaphaimilor

Page 56: Vitejii de demult oameni cu nume

“…“…Pe Og, împăratul Pe Og, împăratul Basanului, singura Basanului, singura

rămăşiţă a Refaimiţilor, rămăşiţă a Refaimiţilor, care locuiau la Aştarot şi care locuiau la Aştarot şi

la Edreila Edrei …”…”Iosua 12:4Iosua 12:4

Page 57: Vitejii de demult oameni cu nume

Arheologi care lucrau la Arheologi care lucrau la un sit stiut a fi casa lui un sit stiut a fi casa lui Goliat, au descoperit o Goliat, au descoperit o

bucata de vas cu numele bucata de vas cu numele sau pe ea!sau pe ea!

Page 58: Vitejii de demult oameni cu nume

1.82 M, Goliat, Gigantolopithicus, Og1.82 M, Goliat, Gigantolopithicus, Og

Page 59: Vitejii de demult oameni cu nume

Fiecare neam are Fiecare neam are numele lui pentru numele lui pentru

“uriasi”“uriasi”Giganti, Titani, Giborim, Grigori, Giganti, Titani, Giborim, Grigori, Rakshasa, Rephaim, Nephalim, El, Eloi, Rakshasa, Rephaim, Nephalim, El, Eloi, Djinn, Ba’al, Adon, Gott, Gauhd(god), Djinn, Ba’al, Adon, Gott, Gauhd(god),

Devas, (Hercule)ans, Olympieni, Devas, (Hercule)ans, Olympieni, Lords(domni), Arieni, Nobili, Elfi, Lords(domni), Arieni, Nobili, Elfi,

Heros(eroi), Mighty Ones, Strong Men, Heros(eroi), Mighty Ones, Strong Men, Atlanti, Ramas, Canaaniti, Fenicieni, Atlanti, Ramas, Canaaniti, Fenicieni,

Trojans, Annunaki, Gods, fii ai sarpelui, Trojans, Annunaki, Gods, fii ai sarpelui, B’nai-Elohim, Nimrozi, Fellers, Vallas, B’nai-Elohim, Nimrozi, Fellers, Vallas,

Vanir, Ammorites, Anakim, Dwarfi, Vanir, Ammorites, Anakim, Dwarfi, Troli, Neandothols, Barbari, etc…Troli, Neandothols, Barbari, etc…

Page 60: Vitejii de demult oameni cu nume

Uriasi greci:Uriasi greci:

Agrius, Alcyoneus, Aloeus, Alpus, Agrius, Alcyoneus, Aloeus, Alpus, Antaeus, Arges, Atlas, Bromtes, Antaeus, Arges, Atlas, Bromtes,

Chthonius, Clytius, Coeus, Crius, Chthonius, Clytius, Coeus, Crius, Cronus, Damasen, Enceladus, Cronus, Damasen, Enceladus,

Ephialtes, Epimetheus, Eurytus, Ephialtes, Epimetheus, Eurytus, Gegenees, Gration, Hippolytus, Gegenees, Gration, Hippolytus,

Hopladamus, Hyperion, Lapetus, Metis, Hopladamus, Hyperion, Lapetus, Metis, Mimas, Mnemosyne, Oceanus, Orion, Mimas, Mnemosyne, Oceanus, Orion, Orius, Otus, Pallas, Peloreus, Phoebe, Orius, Otus, Pallas, Peloreus, Phoebe, Polybotes, Porphyrion, Prometheus, Polybotes, Porphyrion, Prometheus, Rhea, Steropes, Talus, Tethys, Thea, Rhea, Steropes, Talus, Tethys, Thea, Themis, Thoas, Thurius, TyphoeusThemis, Thoas, Thurius, Typhoeus

Legendele lor zic ca acesti Legendele lor zic ca acesti ‘Zei’/Giganti provin din Orientul ‘Zei’/Giganti provin din Orientul

Mijlociu.Mijlociu.

Page 61: Vitejii de demult oameni cu nume

Celtii si Teutonicii au numeroase Celtii si Teutonicii au numeroase povestiri despre Elfi giganti si Troli.povestiri despre Elfi giganti si Troli.

Zeitatea lor era “Oden” sau “Woden”, altfel numita si Baal sau Gott. Acest ‘zeu’ le-a dat un avertisment ca spre sfarsitul vremurilor o mare batalie

numita Ragnorok va fi purtata, in care el, Oden, va fi distrus.

Page 62: Vitejii de demult oameni cu nume

Zeii asirienilor erau giganti!Zeii asirienilor erau giganti!

Page 63: Vitejii de demult oameni cu nume

Zeii babilonienilor Zeii babilonienilor erau giganti!erau giganti!

Page 64: Vitejii de demult oameni cu nume

Acest medalion Acest medalion gasit in Turcia are gasit in Turcia are

gravata o “zeitate” gravata o “zeitate” uriasa, un urias.uriasa, un urias.

Care este izbitor Care este izbitor de similara cu de similara cu

sculpturile Nimrot sculpturile Nimrot Dagi din muntii Dagi din muntii

Turciei.Turciei.

Page 65: Vitejii de demult oameni cu nume

De la egipteniDe la egipteni

Page 66: Vitejii de demult oameni cu nume

La africaniLa africani

Page 67: Vitejii de demult oameni cu nume

Pana si hindusii aveau uriasii Pana si hindusii aveau uriasii lor.lor.

Page 68: Vitejii de demult oameni cu nume

Uriasii sunt Uriasii sunt mentionati de-a mentionati de-a lungul istoriei de lungul istoriei de

multe orimulte ori

Page 69: Vitejii de demult oameni cu nume

-Doamna Marion………………….Doamna Marion………………….2.62128(2.6)2.62128(2.6) m-Marcus Antonius…………….…Marcus Antonius…………….…2.4384 m2.4384 m-George Auger……………….….George Auger……………….….2.56032 m2.56032 m -Charles Byrne……………….…Charles Byrne……………….…2.499362.49936 m-Seful de trib Donnadea……….Seful de trib Donnadea……….2.49936 m2.49936 m-Bernardo Gigli……………….…….Bernardo Gigli……………….…….2.43842.4384 m-Rex Arturus………………….……..Rex Arturus………………….……..2.7432 m2.7432 m-Arthur Caley………………….…….Arthur Caley………………….…….2.49936 m2.49936 m -Josef Winkelmaier………….…….Josef Winkelmaier………….…….2.712722.71272 m- Femeie si Baiat…………………….2.75, Femeie si Baiat…………………….2.75, 3.05 m3.05 m-Uriasul din Angers…………………Uriasul din Angers…………………5.303525.30352 m-Cavalerul Ricon De Vallemont…..Cavalerul Ricon De Vallemont…..5.1816 5.1816 mm-Antoine Hugo………………………Antoine Hugo………………………2.56032 m2.56032 m- Isoret…………………………Isoret…………………………6.096m6.096m-Bucart…………………………Bucart…………………………6.88848 m6.88848 m-Jacob Damman………………Jacob Damman………………2.7432 m2.7432 m- Michael………………………………..Michael………………………………..2.4384 m2.4384 m

Page 70: Vitejii de demult oameni cu nume

- Miller…………………………..8’- Miller…………………………..8’- John Tates……………………8’6”- John Tates……………………8’6”- Murphy………………………..9’- Murphy………………………..9’- Patrick Cotter O’Brien……..9’- Patrick Cotter O’Brien……..9’- - Uriasul din Calabria………………Uriasul din Calabria………………18’18’- Urias Olandez……………………- Urias Olandez……………………8’10”8’10”- Martin Wierski………………..8’- Martin Wierski………………..8’- - Pusio & Secundilla…………10’Pusio & Secundilla…………10’- Loushkin……………………….8’5”- Loushkin……………………….8’5”- Machnow………………………9’3”- Machnow………………………9’3”- - “Micul” John……………………14’“Micul” John……………………14’- - Uriasul din Uriasul din Mazara………………..10’Mazara………………..10’- - Uriasul din Valencia………………Uriasul din Valencia………………22’22’- Daniel Cajanus……………….8’- Daniel Cajanus……………….8’- Urias Suedez………………8’6- Urias Suedez………………8’6- Urias Elvetian……………………9’- Urias Elvetian……………………9’

Page 71: Vitejii de demult oameni cu nume

Urme si ramasite ale uriasilor Urme si ramasite ale uriasilor in Australia ne releva:in Australia ne releva:

Bathurst, Urias de Bathurst, Urias de 7.62 m(7.6m)7.62 m(7.6m)Gympie, Urias de Gympie, Urias de 3.048 m(3m)3.048 m(3m)Blue Mountain, Urias de Blue Mountain, Urias de 3.6576 m 3.6576 m

Mulgoa, Urias de Mulgoa, Urias de 3.6576 m(3.6m)3.6576 m(3.6m)Macleay River, Urias de Macleay River, Urias de 5.1816 m(5m)5.1816 m(5m)Aymon, Urias de Aymon, Urias de 3.3528 m3.3528 m

Page 72: Vitejii de demult oameni cu nume

Pakistan:Pakistan: 3.35283.3528 m m

Filipine:Filipine: 5.1816 m5.1816 m

Africa:Africa: 3.3528 3.3528 , 2.7432 m2.7432 m

Turcia: Turcia: 4.2672 , 4.8768 m4.2672 , 4.8768 m

Alti uriasi gasiti peste tot in Alti uriasi gasiti peste tot in lume…lume…

Page 73: Vitejii de demult oameni cu nume

Dar Acromegalia?Dar Acromegalia?

Acromeglia(gigantismul) face ca Acromeglia(gigantismul) face ca unele parti ale corpului sa fie mai unele parti ale corpului sa fie mai mari decat altele, oasele crescand mari decat altele, oasele crescand

foarte mult, persoana in cauza foarte mult, persoana in cauza murind eventual la o varsta tanara. murind eventual la o varsta tanara.

Ati numi o asemenea persoana Ati numi o asemenea persoana “zeu”?“zeu”?

Page 74: Vitejii de demult oameni cu nume

Cateva cazuri de Cateva cazuri de gigantism in istorie:gigantism in istorie:

Page 75: Vitejii de demult oameni cu nume
Page 76: Vitejii de demult oameni cu nume
Page 77: Vitejii de demult oameni cu nume

Si noi vorbim de persoane de cel Si noi vorbim de persoane de cel putin 2 ori mai mari decat cele cu putin 2 ori mai mari decat cele cu

gigantism si destul de bine gigantism si destul de bine proportionate si sanatoase astfel proportionate si sanatoase astfel incat oamenii i-au numit “zei”! incat oamenii i-au numit “zei”!

Page 78: Vitejii de demult oameni cu nume

Partea a Partea a treiatreia

Page 79: Vitejii de demult oameni cu nume

Legende Legende despre despre NefilimiNefilimi

Page 80: Vitejii de demult oameni cu nume

De unde au De unde au aparut acesti aparut acesti

uriasi?uriasi?

Ingeri cazuti/Nefilimi + Ingeri cazuti/Nefilimi + Oameni = Giborim/UriasiOameni = Giborim/Uriasi

Page 81: Vitejii de demult oameni cu nume

““Atunci YHWH a zis: ,,Duhul Meu nu va rămînea Atunci YHWH a zis: ,,Duhul Meu nu va rămînea pururea în om, căci şi omul nu este decît carne pururea în om, căci şi omul nu este decît carne păcătoasă: totuş zilele lui vor fi de o sută păcătoasă: totuş zilele lui vor fi de o sută douăzeci de anidouăzeci de ani.’ .’ Uriaşii erau pe pămînt în Uriaşii erau pe pămînt în vremurile acelea, şi chiar şi după ce s'au vremurile acelea, şi chiar şi după ce s'au împreunat fiii lui ELOHIM cu fetele oamenilor, şi împreunat fiii lui ELOHIM cu fetele oamenilor, şi le-au născut ele copii: aceştia erau vitejii cari au le-au născut ele copii: aceştia erau vitejii cari au fost în vechime, oameni cu numefost în vechime, oameni cu nume.”.”

(Geneza 6:3-7)(Geneza 6:3-7)

Page 82: Vitejii de demult oameni cu nume

““Aceştia erau şefii celor 200 de îngeri; şi restul erau toţi cu ei. 10.

Şi ei şi-au ales fiecare câte o femeie, şi s-au apropiat de ele şi au convieţuit cu ele; şi ei le-au

învăţat vrăjitorii, farmece şi însuşirile rădăcinilor şi arborilor. Şi

aceste femei au zămislit şi au născut uriaşi. Statura lor era de 300 de coţi .” (Enoh 6:1-8:4).” (Enoh 6:1-8:4)

Page 83: Vitejii de demult oameni cu nume

Teoria copiii lui Cain-fiicele oamenilor si fiii lui Set - Teoria copiii lui Cain-fiicele oamenilor si fiii lui Set - “fiii Lui Dumnezeu” nu este valabila din patru “fiii Lui Dumnezeu” nu este valabila din patru motive:motive:

1.1. Om inseamna “ Om inseamna “AdamAdam” in Ebraica, inclusiv ” in Ebraica, inclusiv TOATE TOATE fiicele lui Adamfiicele lui Adam..2.2. Termenul Termenul Fii Ai Lui ElohimFii Ai Lui Elohim “ “Fiii Lui DumnezeuFiii Lui Dumnezeu” in ” in Scriptura se refera numai la Scriptura se refera numai la IngeriIngeri..3.3. De ce nu sunt si fiice ale lui Set De ce nu sunt si fiice ale lui Set? Avea el numai ? Avea el numai fii? De ce nu sunt si “fiice ale Lui Dumnezeu”?fii? De ce nu sunt si “fiice ale Lui Dumnezeu”?4.4. De ce nu sunt si fii ai oamenilor De ce nu sunt si fii ai oamenilor? Cain avea numai ? Cain avea numai fiice? fiice? (si nu este Fiul Omului Numele Lui Mesia?)(si nu este Fiul Omului Numele Lui Mesia?)

Evident a fost vorba despre impreunarea dintre Evident a fost vorba despre impreunarea dintre Femeile Oamenilor si Ingeri…Femeile Oamenilor si Ingeri…

Asa cum ne zice Cartea lui Enoh!...Asa cum ne zice Cartea lui Enoh!...

Page 84: Vitejii de demult oameni cu nume

Fiii lui ElohimFiii lui Elohim au venit într'o zi de s'au înfăţişat au venit într'o zi de s'au înfăţişat înaintea Lui Yahuah. înaintea Lui Yahuah. Şi a venit şi SatanaŞi a venit şi Satana în în mijlocul lor.mijlocul lor.

Iov 1:6Iov 1:6

Aici “Fiii Lui Aici “Fiii Lui Elohim”(dumnezeu) se Elohim”(dumnezeu) se

refera la Ingeri!refera la Ingeri!Daca nu, atunci ce cauta Satana la o infatisare printre fiii Daca nu, atunci ce cauta Satana la o infatisare printre fiii

lui Set inaintea Lui Yahuahlui Set inaintea Lui Yahuah(“Domnului”)?(“Domnului”)?

Page 85: Vitejii de demult oameni cu nume

B’nai ElohimB’nai Elohim Cuvantul “Fiii Lui Elohim” se refera la orice creatie Cuvantul “Fiii Lui Elohim” se refera la orice creatie

directa Al Lui YAH.directa Al Lui YAH. Adam a fost un fiu Al Lui Elohim, el fiind facut direct de Adam a fost un fiu Al Lui Elohim, el fiind facut direct de

Mainile Lui.Mainile Lui. Ingerii sunt Fii Ai Lui Elohim deoarece ei sunt facuti Ingerii sunt Fii Ai Lui Elohim deoarece ei sunt facuti

direct prin munca Mainilor Sale.direct prin munca Mainilor Sale. Tu si cu mine NU suntem Fii Ai Lui Elohim, ci fii ai lui Tu si cu mine NU suntem Fii Ai Lui Elohim, ci fii ai lui

Adam, drepti sau pacatosi.Adam, drepti sau pacatosi. Mai tarziu, cand vom fi Transformati in fiinte de lumina, Mai tarziu, cand vom fi Transformati in fiinte de lumina,

ABIA ATUNCI vom fi Fii Ai Lui Elohim, cand Qauch ha-ABIA ATUNCI vom fi Fii Ai Lui Elohim, cand Qauch ha-Quodesh(Duhul Sau) ne-a facut in asa fel incat suntem o Quodesh(Duhul Sau) ne-a facut in asa fel incat suntem o noua creatie A Lui Yah, in Imaginea Tatalui nostru, Celui noua creatie A Lui Yah, in Imaginea Tatalui nostru, Celui din Ceruri.din Ceruri.

Page 86: Vitejii de demult oameni cu nume

““Pe când copii oamenilor se înmulţiseră în acele zile, s-a făcut că ficele lor s-au născut graţioase şi frumoase. Şi atunci, când îngerii, copiii Cerurilor, le-au văzut, s-au îndrăgostit de ele; şi ei şi-au spus unii altora: să ne alegem femei din rasa oamenilor şi să avem copii cu ele. Atunci, Samyaza, şeful lor a zis: " Eu mă tem că voi nu veţi fi în stare să vă împliniţi gândul vostru". " Şi că eu voi suporta singur pedeapsa pentru crima voastră". Dar ei au răspuns: noi vă jurăm. Şi noi ne legăm cu toţii cu blestem; noi nu vom schimba cu nimic planul nostru, noi vom săvârşi ceea ce am hotărât. Într-adevăr ei au jurat şi s-au legat între ei printr-un legământ cu blestem. Ei erau în număr de 200 şi coborau din Adis, loc aşezat în apropierea muntelui Hermon. Acest munte era denumit Hermon (în original Armon ), pentru că acolo au jurat şi s-au legat printr-un legământ cu blestem. Iată numele şefilor lor: Samyaza, şeful lor, Urakabarameel, Akibeel, Tamiel, Ramuel, Danel, Azkeel, Sarakmyal, Asael, Armers, Batraal, Anane, Zavebe, Samsaveel, Ertael, Turel, Yomyael, Arazeal .”.”

Enoh 6:1-8Enoh 6:1-8

Page 87: Vitejii de demult oameni cu nume

Dupa ce fiii Nefilimilor, Giborimii, au fost Dupa ce fiii Nefilimilor, Giborimii, au fost omorati in Marele Potop, Ingerii cazuti, omorati in Marele Potop, Ingerii cazuti, denumiti si “strajerii” in Enoh, “denumiti si “strajerii” in Enoh, “chiar si chiar si dupa aceeadupa aceea”, intre zilele ”, intre zilele Turnului BabelTurnului Babel si si Sodoma si GomoraSodoma si Gomora, au produs un alt , au produs un alt val de progenituri abominabile, acestea val de progenituri abominabile, acestea fiind triburile Canaanite pe care Israelul fiind triburile Canaanite pe care Israelul

trebuia sa le distruga din Tara Sfanta trebuia sa le distruga din Tara Sfanta dupa Exodul din Egipt.dupa Exodul din Egipt.

Page 88: Vitejii de demult oameni cu nume

Tarile Tarile uriasilor de uriasilor de dupa Potop, dupa Potop, si inainte ca si inainte ca

evreii sa evreii sa ocupe Tara ocupe Tara

Sfanta.Sfanta.

Page 89: Vitejii de demult oameni cu nume

““Apoi am mai văzut în ea pe Apoi am mai văzut în ea pe uriaşi, pe copiii lui Anac, cari se uriaşi, pe copiii lui Anac, cari se

trag din neamul uriaşilor: trag din neamul uriaşilor: înaintea noastră şi faţă de ei înaintea noastră şi faţă de ei parcă eram nişte lăcusteparcă eram nişte lăcuste.”.”

Numeri 13:32&33Numeri 13:32&33

Page 90: Vitejii de demult oameni cu nume

“…“…Chiriat-Arba, adică Hebronul: Chiriat-Arba, adică Hebronul: Arba era tatăl lui Arba era tatăl lui AnacAnac…”…”

Iosua 15:13Iosua 15:13“…“…şi veţi izgoni pe Cananiţi, cu şi veţi izgoni pe Cananiţi, cu toate carăle lor de fer şi cu toată toate carăle lor de fer şi cu toată

tăria lor.”tăria lor.” Iosua 17:18Iosua 17:18

Page 91: Vitejii de demult oameni cu nume

“…“…împăratul Dorului, pe împăratul Dorului, pe înălţimile Dorului, unul; înălţimile Dorului, unul;

împăratul Goimului, lîngă împăratul Goimului, lîngă GhilgalGhilgal, unul, unul…”…”Iosua 12:23Iosua 12:23

Ghilgal, unde se afla cercul Ghilgal, unde se afla cercul Refaimitilor!Refaimitilor!

Page 92: Vitejii de demult oameni cu nume

Gilga-mech:Gilga-mech: Unul dintre cei mai cunoscuti Unul dintre cei mai cunoscuti “zei” ai lumii antichitatii, acelasi cu zeul “zei” ai lumii antichitatii, acelasi cu zeul Canaanit Ba’al, altfel denumit si Bel. Canaanit Ba’al, altfel denumit si Bel.

Baalbek, un oras in Liban, inseamna ‘orasul Baalbek, un oras in Liban, inseamna ‘orasul lui Baal’. Se afla la nord de Tara Sfanta, lui Baal’. Se afla la nord de Tara Sfanta, unde se aflau tarile uriasilor.unde se aflau tarile uriasilor.

La est de Ierusalim se afla cercul Refaimitilor La est de Ierusalim se afla cercul Refaimitilor similar cu Stonehenge, construit de uriasii similar cu Stonehenge, construit de uriasii celtici. Se afla langa Raul Iordanului intr-o celtici. Se afla langa Raul Iordanului intr-o regiune denumita Ghilgal.regiune denumita Ghilgal.

Baal a mai fost denumit cu alte multe nume in Baal a mai fost denumit cu alte multe nume in povestile antichitatii si portretizat ca fiind o povestile antichitatii si portretizat ca fiind o zeitate a cerului, a soarelui, sau a furtunii.zeitate a cerului, a soarelui, sau a furtunii.

Page 93: Vitejii de demult oameni cu nume

AdarAdonAgniAhura-MazdaAma-TerashuAmidaAmon-ReAnuApaoshaApollionApolloAshaAtar-OeshmaAtarAuraBacabsBacchusBalderBrahmaBuhd-haByelunCirceCupidDagonDeoius

DeroDjinDuzuEaEnlilFawnGadGahudGilgamechGilgameshGir-TabGirruGottHaomaHauratetHeilHelelHeliHibil-ZiwaHorusHow-ChuIlmatarItzammaIu-PitarJanus

JupiterKinguKrishnaKul-VasaKulkulcanLokiManco-CapacMardukMarsMelkimMercuryMithrisMo-Hi-HaiMolochMu-KingNikeNimrodNimrudNo-ONunutOdenOhrmazdOka-ManahOmetecuttiOrion

OsirisOuranosPachacamacPanPersiphonePerounPorsepheneQuitzicotleRaRa’amahRajRamaRamphaSagittariusShuSolSolarisSusaSwaTammuzTaranisTezcatlipocaThorTlalocTyr

UkkoVarunaViracochaVishnuVohu-ManahVolcanVoltanWodenXenuYayuZeusZuluZurvan

Ca sa Ca sa numim numim doar doar

catevacateva……

Page 94: Vitejii de demult oameni cu nume

Epopeea lui Ghilgames de asemenea ne releva ca Epopeea lui Ghilgames de asemenea ne releva ca ei erau prezenti in multe neamuri. Ghilgames, ei erau prezenti in multe neamuri. Ghilgames, zicandu-i “la revedere” prietenului sau Enkidu, zicandu-i “la revedere” prietenului sau Enkidu, face asta in 7 limbi diferite, aceasta fiind cea mai face asta in 7 limbi diferite, aceasta fiind cea mai veche poveste a lumii antice. El zice:veche poveste a lumii antice. El zice:

Latina: “Ave atque vale, frater”Latina: “Ave atque vale, frater” Bengaleza: “Sat sell akai, meripra.”Bengaleza: “Sat sell akai, meripra.” Amharica: “Debna bune, wood wordemo.”Amharica: “Debna bune, wood wordemo.” Galica: “Slan agot, seancbaro.”Galica: “Slan agot, seancbaro.” Ebraica: “Sholom.”Ebraica: “Sholom.” Asiriana: “Shlama.”Asiriana: “Shlama.” Siriaca: “Shlomo.”Siriaca: “Shlomo.”

In traducere, el zice : “La revedere si sa ne vedem In traducere, el zice : “La revedere si sa ne vedem cu bine frate. La revedere frate. La revedere frate. cu bine frate. La revedere frate. La revedere frate. Du-te cu bine, prieten vechi. Pace, pace, pace.”Du-te cu bine, prieten vechi. Pace, pace, pace.”

Page 95: Vitejii de demult oameni cu nume

Neamul germanilor isi numeau Neamul germanilor isi numeau zeitatea “Oden” sau “Woden”zeitatea “Oden” sau “Woden”

O mai numeau si Baal sau Gott O mai numeau si Baal sau Gott (cuvantul german pentru soare), (cuvantul german pentru soare), si Gaud (Sanskrit pentru sun).si Gaud (Sanskrit pentru sun).

Gott, Gaud, ebraicul Gad, denumit Gott, Gaud, ebraicul Gad, denumit si Shamash, era Soarele.si Shamash, era Soarele.

Zeitatea soarelui pentru:Zeitatea soarelui pentru:Egipteni : Amon-ReEgipteni : Amon-ReFenicieni : BaalFenicieni : BaalRomani : MithrisRomani : MithrisSumerieni : AnuSumerieni : Anu

este aceeasi.este aceeasi.

Astazi multi oameni Il numesc pe Astazi multi oameni Il numesc pe Yahuah(Creatorul) cu numele Yahuah(Creatorul) cu numele Baal, care inseamna ‘Domn’, si Baal, care inseamna ‘Domn’, si Gad (God) care este soarele. Va Gad (God) care este soarele. Va inchinati cumva soarelui?inchinati cumva soarelui?

Osea 2:16Osea 2:16 ““În ziua aceea, În ziua aceea, zice Yahuah, Îmi vei zice: zice Yahuah, Îmi vei zice: ,Bărbatul meu!` şi nu-Mi ,Bărbatul meu!` şi nu-Mi vei mai zice: ,Domnul vei mai zice: ,Domnul meu’!”meu’!”

Ieremia 23:27Ieremia 23:27 ““Cred ei oare Cred ei oare că pot face pe poporul Meu că pot face pe poporul Meu să uite Numele Meu prin să uite Numele Meu prin visurile pe cari le istoriseşte visurile pe cari le istoriseşte fiecare din ei aproapelui său, fiecare din ei aproapelui său, cum Mi-au uitat părinţii lor cum Mi-au uitat părinţii lor Numele din pricina lui Baal?”Numele din pricina lui Baal?”

Scripturile au fost traduse intentionat gresit : “Yahuah”(Numele Creatorului gasit in originalul din ebraica) a fost inlocuit cu “Domnul”(Baal)!

Page 96: Vitejii de demult oameni cu nume

Scripturile 1998 definesc acest cuvant…Scripturile 1998 definesc acest cuvant…Ba`alBa`al

Acest cuvant, se pare, cu timpul a devenit un nume Acest cuvant, se pare, cu timpul a devenit un nume propriu. Provine din arianul propriu. Provine din arianul BhalBhal, care inseamna “a , care inseamna “a straluci,” conform spuselor unora. Conform bine-straluci,” conform spuselor unora. Conform bine-cunoscutului lexicon de mitologie al lui W. H. Roscher, cunoscutului lexicon de mitologie al lui W. H. Roscher, Baal (Bel, Belos)Baal (Bel, Belos) era zeitatea nationala ancestrala a era zeitatea nationala ancestrala a Semitilor, si spune ca Baal a fost fondatorul lui Babel Semitilor, si spune ca Baal a fost fondatorul lui Babel (Babilonului), conform istoriei seculare. El mai este (Babilonului), conform istoriei seculare. El mai este identificat cu Zeus, Jupiter, Ammon, Asshur, Assur, identificat cu Zeus, Jupiter, Ammon, Asshur, Assur, Kronos, si Bel-Marduk. Morris Jastrow, Max Müller, si Kronos, si Bel-Marduk. Morris Jastrow, Max Müller, si W. H. Roscher sunt de acord ca: Baal este zeul W. H. Roscher sunt de acord ca: Baal este zeul soarelui babilonian. Baalii neamurilor erau zeitati ale soarelui babilonian. Baalii neamurilor erau zeitati ale soarelui, si slujirea Baalilor inseamna a te inchina soarelui, si slujirea Baalilor inseamna a te inchina soarelui.soarelui.

Page 97: Vitejii de demult oameni cu nume

Sf. Romano-Catolic CristoforSf. Romano-Catolic Cristofor

Cel mai bun prieten al sau l-a Cel mai bun prieten al sau l-a numit numit un Urias si fiu al lui un Urias si fiu al lui Anubis,Anubis,

zeitatea egipteana cu cap de zeitatea egipteana cu cap de caine.caine.

Anubis= Bel= El= Anu= Amon= Dagon= Kingu= Baal= Bela= Bachus= Dias= Zeus= jupiter= Amon= Adon= Woden= Moloh= Loki= Ilmatar= AhuraMazda= Marduk= Marte= Tzar= Cezar= Circi(e)= Persefona

Da, chiar si Crestinismul are legatura lui…Da, chiar si Crestinismul are legatura lui…

Page 98: Vitejii de demult oameni cu nume
Page 99: Vitejii de demult oameni cu nume

In afara de istorie In afara de istorie arheologia a arheologia a

aratat ca ruinele aratat ca ruinele Ciclopiene si Ciclopiene si

Megalitice pot fi Megalitice pot fi explicate numai explicate numai prin existenta prin existenta

Uriasilor.Uriasilor.

Page 100: Vitejii de demult oameni cu nume

Au fost Au fost numite numite Ruinele Ruinele

CiclopilorCiclopilor, de la , de la Ciclopi, Ciclopi, Uriasi.Uriasi.

Page 101: Vitejii de demult oameni cu nume

Teoria Evolutiei nu poate explica cum Teoria Evolutiei nu poate explica cum o piatra de 10,000 KG a fost dusa sus o piatra de 10,000 KG a fost dusa sus pe munte in Sacsaywaman in America pe munte in Sacsaywaman in America

de Sud.de Sud.

Page 102: Vitejii de demult oameni cu nume

Cum a fost construit Cum a fost construit Sacsaywaman Sacsaywaman de oameni de statura normalade oameni de statura normala......

Page 103: Vitejii de demult oameni cu nume

Nici cum Nici cum grecii grecii

antichitatantichitatii au ii au

construit construit aceasta.aceasta.

Atat de importanta pentru ei, incat Atat de importanta pentru ei, incat isi tiparesc banii cu ea.isi tiparesc banii cu ea.

Page 104: Vitejii de demult oameni cu nume

Sau Stonehenge…Sau Stonehenge…

Page 105: Vitejii de demult oameni cu nume

Sau acest Sau acest monolit monolit

descoperit descoperit in in

KhazahstaKhazahstan, in sec n, in sec 18. Acum 18. Acum

nu mai nu mai poate fi poate fi

localizat, localizat, chipurile.chipurile.

Page 106: Vitejii de demult oameni cu nume

Cercul Refaimitilor la Ghilgal. Cercul Refaimitilor la Ghilgal. Mai mare decat Stonehenge, si Mai mare decat Stonehenge, si construit de uriasii Canaaniti.construit de uriasii Canaaniti.

Page 107: Vitejii de demult oameni cu nume

Cum au Cum au construit construit egiptenii egiptenii

acest acest templu la templu la Abydos?Abydos?

Page 108: Vitejii de demult oameni cu nume

……sau Monte Alban?sau Monte Alban?

Page 109: Vitejii de demult oameni cu nume

……sau sau Ollantaytambo?Ollantaytambo?

Page 110: Vitejii de demult oameni cu nume

……sau Tihuanaco?sau Tihuanaco?

Page 111: Vitejii de demult oameni cu nume

Atat de multe Atat de multe dovezi, dar dovezi, dar

“teoria evolutiei” “teoria evolutiei” nu se afla printre nu se afla printre

ele!ele!

Page 112: Vitejii de demult oameni cu nume

……si mai trebuie sa si si mai trebuie sa si credem ca omul credem ca omul

antichitatii era primitiv, antichitatii era primitiv, abia iesit din jungla.abia iesit din jungla.

Page 113: Vitejii de demult oameni cu nume

Marea Piramida si Marea Piramida si Templul din Baal-Templul din Baal-

Bec, LibanBec, Liban

Page 114: Vitejii de demult oameni cu nume

Nici acum nu s-a aflat cum au construit-o…Nici acum nu s-a aflat cum au construit-o…

Page 115: Vitejii de demult oameni cu nume

Blocurile de Blocurile de piatra de piatra de

dinafara sunt dinafara sunt mai mici decat mai mici decat

cele de cele de dinauntru, care dinauntru, care

formeaza formeaza acoperisul acoperisul

camerei regelui.camerei regelui.

Page 116: Vitejii de demult oameni cu nume

Vedeti omul din aceasta Vedeti omul din aceasta fotografie?fotografie?

Acum priviti Acum priviti aici. Un bloc de aici. Un bloc de

piatra de piatra de piramida piramida

comparat cu comparat cu cele din templul cele din templul

din Baal-Bec, din Baal-Bec, Liban.Liban.

Aceste blocuri de granit sunt cu mult Aceste blocuri de granit sunt cu mult mai marimai mari

Page 117: Vitejii de demult oameni cu nume

Blocurile de triliton sunt mult mai Blocurile de triliton sunt mult mai mari si mai grele decat cele ale mari si mai grele decat cele ale

piramidei!piramidei!

Si noi ne mai intrebam cum au Si noi ne mai intrebam cum au fost construite piramidele ?fost construite piramidele ?

Page 118: Vitejii de demult oameni cu nume

‘‘Baal-Bek’ in FenicianaBaal-Bek’ in Feniciana(este: orasul lui Ba’al)(este: orasul lui Ba’al)

‘Heliopolis’ (orasul soarelui) ‘Heliopolis’ (orasul soarelui) este pentru Egipteni si Grecieste pentru Egipteni si Greci

‘Baal-Gad’ si alte nume pentru ‘Baal-Gad’ si alte nume pentru evreievrei

‘Uruk’ la Sumerieni‘Uruk’ la Sumerieni

Page 119: Vitejii de demult oameni cu nume

Ramasite ale diferitelor culturi Ramasite ale diferitelor culturi antice raman gravate pe ruinele din antice raman gravate pe ruinele din

Baal-Bek.Baal-Bek.

Page 120: Vitejii de demult oameni cu nume

Evreii antichitatii numeau acest loc Evreii antichitatii numeau acest loc “Gad” - in teritoriul tribului Israelit al “Gad” - in teritoriul tribului Israelit al

lui Dan.lui Dan.

Page 121: Vitejii de demult oameni cu nume

Chiar si antica svastica poate fi Chiar si antica svastica poate fi vazuta aici.vazuta aici.

Page 122: Vitejii de demult oameni cu nume

Complexul templului din Baalbek Complexul templului din Baalbek se intinde pe mai mult de un se intinde pe mai mult de un

milion de metri patrati. Cea mai milion de metri patrati. Cea mai uimitoare constructie a lumii!uimitoare constructie a lumii!

Dar cum a putut fi ea construita Dar cum a putut fi ea construita de Omenire?de Omenire?

Page 123: Vitejii de demult oameni cu nume

Ati putea crede ca un om Ati putea crede ca un om bolnav ar putea sa ridice bolnav ar putea sa ridice

asemenea blocuri de piatra, asemenea blocuri de piatra, fiecare echivaland cu fiecare echivaland cu

cateva case mobile umplute cateva case mobile umplute cu granit?cu granit?

Page 124: Vitejii de demult oameni cu nume

Ziduri si coloane uriase !!!Ziduri si coloane uriase !!!

Page 125: Vitejii de demult oameni cu nume

Singurele explicatii pentru ruinele Singurele explicatii pentru ruinele megalitice din toata lumea, este ca:megalitice din toata lumea, este ca:

1. Omul antichitatii nu era 1. Omul antichitatii nu era primitiv… siprimitiv… si

2. Uriasii au existat pentru a misca 2. Uriasii au existat pentru a misca blocurile enorme.blocurile enorme.

Page 126: Vitejii de demult oameni cu nume

Alte lucruri de luat in consideratie…Alte lucruri de luat in consideratie…

Ghilgal Refaim, Ghilgames cel puternic, ci (Orasul lui Ba’al) Ghilgal Refaim, Ghilgames cel puternic, ci (Orasul lui Ba’al) au toate legatura directa cu povestea Refaimitilor/Uriasilor au toate legatura directa cu povestea Refaimitilor/Uriasilor de dupa Potop.de dupa Potop.

Ghilgames este mentionat ca si urias in Cartea Uriasilor din Ghilgames este mentionat ca si urias in Cartea Uriasilor din Manuscrisele de la Marea Moarta.Manuscrisele de la Marea Moarta.

Ghilgames, mentionat in cea mai veche epopee a lumii- Ghilgames, mentionat in cea mai veche epopee a lumii- Epopeea lui Ghilgames, ESTE Ba’al.Epopeea lui Ghilgames, ESTE Ba’al.

In muntii antiliban, unde a fost construit Ba’albek , este cel In muntii antiliban, unde a fost construit Ba’albek , este cel mai inalt varf, cunoscut evreilor ca si Muntele Hermon mai inalt varf, cunoscut evreilor ca si Muntele Hermon (Armen).(Armen).

Muntele Hermon este locul unde Enoh zice ca Ingerii au Muntele Hermon este locul unde Enoh zice ca Ingerii au coborat pe Pamant, si s-au jurat cu blestemuri ca sa isi coborat pe Pamant, si s-au jurat cu blestemuri ca sa isi indeplineasca planul de imperechere cu femeile.indeplineasca planul de imperechere cu femeile.

Page 127: Vitejii de demult oameni cu nume

Este oare o coincidenta ca Ba’albek se afla pe teritoriul Este oare o coincidenta ca Ba’albek se afla pe teritoriul tribului israelit al lui Dan, si de asemenea ca ei sunt tribului israelit al lui Dan, si de asemenea ca ei sunt singurii care aveau o copie integrala a Cartii lui Enoh, si au singurii care aveau o copie integrala a Cartii lui Enoh, si au fost gasiti traind acolo dupa aproape 2500 de ani, de cand fost gasiti traind acolo dupa aproape 2500 de ani, de cand a avut loc Exodul?.a avut loc Exodul?.

Sunt prea multe coincidente.Sunt prea multe coincidente.

NU este decat o alta dovada a acestei rase de Uriasi(vitejii).NU este decat o alta dovada a acestei rase de Uriasi(vitejii).

Muntele Hermon este locul unde profeticul razboi de la Muntele Hermon este locul unde profeticul razboi de la sfarsitul lumii, Armaggedon-ul va fi luptat, batalia de la sfarsitul lumii, Armaggedon-ul va fi luptat, batalia de la Armon-Meggito, Armaggedon!Armon-Meggito, Armaggedon!

Cartea Nume Biblice a lui Hitchcock zice ca ‘Hermon’ inseamna Cartea Nume Biblice a lui Hitchcock zice ca ‘Hermon’ inseamna ‘anathema’ sau ‘hotarat distrugerii’.‘anathema’ sau ‘hotarat distrugerii’.

Page 128: Vitejii de demult oameni cu nume

Dictionarul biblic al lui Smith zice Dictionarul biblic al lui Smith zice urmatoarele, practic descriind Baalbek.urmatoarele, practic descriind Baalbek.

HermonHermon Her'mon. Her'mon. (un varf, summit).(un varf, summit). Un munte situat la granita de nord- Un munte situat la granita de nord-

est a Palestinei est a Palestinei Deuteronom 3:8Deuteronom 3:8 Iosua Iosua 12:112:1 Anti(Impotriva) Anti(Impotriva) LibanuluiLibanului, I, Ioshua11:17oshua11:17 Vecin cuVecin cu platoul (tarii) platoul (tarii) BasanuluiBasanului. . 1Cronici 5:231Cronici 5:23 Se afla la capatul sudic si este varful cel mai inaltSe afla la capatul sudic si este varful cel mai inalt al grupei al grupei

muntoasemuntoase anti-Libananti-Liban Se inalta sus langa granita orasuluiSe inalta sus langa granita orasului lui Dan si pe alta parte, lui Dan si pe alta parte,

langa fantanile Iordanuluilanga fantanile Iordanului Astazi este numit Astazi este numit Jebel esh-SheikhJebel esh-Sheikh, , seful muntilorseful muntilor,, si si Jebel eth-Jebel eth-

TheljThelj, , muntele inzapezit.muntele inzapezit. Hermon are Hermon are trei varfuritrei varfuri, situate la fel ca varfurile unui triunghi la , situate la fel ca varfurile unui triunghi la

aproximativ 1/2 de km unul de celalalt.aproximativ 1/2 de km unul de celalalt. In Scripturi, muntele este numit In Scripturi, muntele este numit Baal-hermonBaal-hermon, , Judecatori 3:3; Judecatori 3:3;

1Cronici 5:231Cronici 5:23 Baal era venerat acolo.Baal era venerat acolo.

Page 129: Vitejii de demult oameni cu nume

Pana si indienii Pana si indienii nord-americani nord-americani

au legende au legende despre Uriasidespre Uriasi

Page 130: Vitejii de demult oameni cu nume

Razboiul dintre Adena si Allegewi ne-au lasat o multime de schelete uriase.

Page 131: Vitejii de demult oameni cu nume

Capetele alungite ale Capetele alungite ale indienilor Adena din Valea indienilor Adena din Valea

Ohio sunt similare cu cele care Ohio sunt similare cu cele care au fost gasite in America de au fost gasite in America de Sud, craniul Aztalan gasit in Sud, craniul Aztalan gasit in

Wisconsin, si de asemenea cu Wisconsin, si de asemenea cu sculpturile si picturile din sculpturile si picturile din

templele egiptene. Evident ca templele egiptene. Evident ca acesti Giborimi si-au lasat acesti Giborimi si-au lasat AND-ul pe oriunde au fost.AND-ul pe oriunde au fost.

Page 132: Vitejii de demult oameni cu nume

Acesta este un desen al tabletei “Brush Creek”, gasite langa un schelet urias, in 1880, originalul fiind declarat ‘pierdut’.

Limba este similara cu Limba este similara cu Feniciano-ebraica, Feniciano-ebraica,

tradus inversat in Paleo-tradus inversat in Paleo-ebraica: ebraica:

1 linie: 1 linie: rc-mtdnrc-mtdn

2 linie: 2 linie: pw n spw n s

Daca stie cineva ce Daca stie cineva ce inseamna, dati-mi un inseamna, dati-mi un

e-mail.e-mail.

[email protected][email protected]

Page 133: Vitejii de demult oameni cu nume

V-ati intrebat vreodata cum echipa “New V-ati intrebat vreodata cum echipa “New York York GiantsGiants” si-a obtinut numele? Acesta ” si-a obtinut numele? Acesta provine de la o legenda a eschimosilor, provine de la o legenda a eschimosilor,

despre despre UriasiiUriasii care au trait in acea zona(New care au trait in acea zona(New York) inainte de sosirea europenilor. Este York) inainte de sosirea europenilor. Este

confirmat ca acolo era confirmat ca acolo era un fort uriasun fort urias construit de acesti construit de acesti giants(uriasi)giants(uriasi). Cand au . Cand au

venit soldatii britanici si si-au ridicat venit soldatii britanici si si-au ridicat forturile acolo, au dez-ansamblat forturile acolo, au dez-ansamblat acele ruine acele ruine

anticeantice ca sa le construiasca pe ale lor. ca sa le construiasca pe ale lor.

Deci acum stiti…Deci acum stiti…

Page 134: Vitejii de demult oameni cu nume

Multi americani Multi americani din Valea Ohio din Valea Ohio au sesizat au sesizat schelete anormal schelete anormal de mari gasite de mari gasite ingropate, in anii ingropate, in anii 1800.1800.

Page 135: Vitejii de demult oameni cu nume

Intre 1792-1965 peste 60 Intre 1792-1965 peste 60 morminte(morminte(tumulus) au fost gasite, ) au fost gasite,

din New York pana in California,din New York pana in California, care contineau sute de schelete care contineau sute de schelete

ale nord-americanilor; aveau intre ale nord-americanilor; aveau intre 2.7m si 5.5m inaltime !!!2.7m si 5.5m inaltime !!!

Page 136: Vitejii de demult oameni cu nume

Uriasii Adena / Lenni Lenape sunt Uriasii Adena / Lenni Lenape sunt numiti numiti ““AllegwiAllegwi””

Uriasii Mengwe / Iroquois sunt numiti Uriasii Mengwe / Iroquois sunt numiti ““RonnongwetowancaRonnongwetowanca””

Uriasii Cherokee sunt numiti Uriasii Cherokee sunt numiti ““TsunilTsunil” ” sau sau ““TalligewiTalligewi””

Alte nume din America de Sud :Alte nume din America de Sud :

QuinameQuiname, , ChichimecsChichimecs, , ToltecsToltecs, si , si AnuhuacAnuhuac

Page 137: Vitejii de demult oameni cu nume

George W. Hill M.D. schelet 2.5m Ashland County George W. Hill M.D. schelet 2.5m Ashland County Ohio Ohio tumulus 1879 langa Brewers Ville, Indiana. 1879 langa Brewers Ville, Indiana.

(Indianapolis News, Nov. 10, 1975)(Indianapolis News, Nov. 10, 1975)In 1883, 10 schelete, barbati si femei de statura In 1883, 10 schelete, barbati si femei de statura uriasa intr-un uriasa intr-un tumulus langa Warren Minnesota. langa Warren Minnesota.

(St. Paul Pioneer Press, Mai 23, 1883)(St. Paul Pioneer Press, Mai 23, 1883)1885, niste mineri au gasit schelete 2.2m. 1885, niste mineri au gasit schelete 2.2m. (St. Paul (St. Paul

Pioneer Press, Iunie 29, 1888)Pioneer Press, Iunie 29, 1888)Ferma Beckley, Lacul Koronis Minnesota, Langa Ferma Beckley, Lacul Koronis Minnesota, Langa Insula Moose, si Orasul Pine Minnesota, vestigii Insula Moose, si Orasul Pine Minnesota, vestigii ale uriasilor nativ-americani. ale uriasilor nativ-americani. (St. Paul Globe, (St. Paul Globe,

Aug. 12, 1896)Aug. 12, 1896)Humboldt lakebed Lovelock Nevada, mumii de 2.5m Humboldt lakebed Lovelock Nevada, mumii de 2.5m

si 3m, par rosu ca al Celtilor invelite cu panza si 3m, par rosu ca al Celtilor invelite cu panza imbibata in resina, similare cu mumiile egiptene. imbibata in resina, similare cu mumiile egiptene.

(Review-Miner, Iunie 19, 1931)(Review-Miner, Iunie 19, 1931)Tumulus-ul din Toledo Ohio, 20 scheleti de doua ori din Toledo Ohio, 20 scheleti de doua ori

statura oamenilor normali. statura oamenilor normali. (Chicago Record, Oct. (Chicago Record, Oct. 24, 1895 si Ron G. Dobbins, Jurnalul NEARA, Vol. 24, 1895 si Ron G. Dobbins, Jurnalul NEARA, Vol.

13, Fall 1978)13, Fall 1978)

Page 138: Vitejii de demult oameni cu nume

Valea YosemiteValea Yosemite

Lovelock Lovelock NevadaNevada

O pestera din O pestera din NevadaNevada

UtahUtah

Page 139: Vitejii de demult oameni cu nume

Institutul Institutul Smithsonian Smithsonian Pretinde Ca Pretinde Ca A Pierdut A Pierdut DescoperirilDescoperirile e Arheologice Arheologice DocumentatDocumentate , e ,

vedeti si vedeti si

Biroul Biroul Etimologic Al Etimologic Al Explorarilor Explorarilor ArheologiceArheologice..

Desi ei sunt Desi ei sunt cei care le cei care le

sapa si apoi sapa si apoi se lauda cu se lauda cu

descoperirea descoperirea lor…lor…

Page 140: Vitejii de demult oameni cu nume

Gigantalopithicus si Megathropis din AustraliaGigantalopithicus si Megathropis din Australia

Evolutionistii zic ca Evolutionistii zic ca Gigantalopithicus este o specie de Gigantalopithicus este o specie de

gorila disparuta, DESI a fost gasita cu gorila disparuta, DESI a fost gasita cu arme si unelte ingropate langa “ea”.arme si unelte ingropate langa “ea”.

Page 141: Vitejii de demult oameni cu nume

Gigantolopithicus Gigantolopithicus era om, nu o era om, nu o

gorila!gorila!

Page 142: Vitejii de demult oameni cu nume

Langa Raul Poluxy in Glen Rose Langa Raul Poluxy in Glen Rose Texas, au fost gasite amprente Texas, au fost gasite amprente

umane in interiorul si langa umane in interiorul si langa urme de dinozaur. Urmele urme de dinozaur. Urmele

aveau intre 45-63 cm, aveau intre 45-63 cm, rezultand ca omul avea intre 3-rezultand ca omul avea intre 3-

3.6 m inaltime.3.6 m inaltime.Urmele sunt in calcarul din Urmele sunt in calcarul din

“cretacic”, chipurile vechi de “cretacic”, chipurile vechi de 75-100 millioane ani inainte de 75-100 millioane ani inainte de

aparitia oamenilor, dupa aparitia oamenilor, dupa evolutionisti. Urme Similare se evolutionisti. Urme Similare se pot vedea la Muzeul Rex Gilroy pot vedea la Muzeul Rex Gilroy

Butterfly in Tamworth, Butterfly in Tamworth, Australia.Australia.

Page 143: Vitejii de demult oameni cu nume
Page 144: Vitejii de demult oameni cu nume

Aceasta urma gigantica a fosta Aceasta urma gigantica a fosta gasita intr-o prapastie de 305 gasita intr-o prapastie de 305

m in Padurea Nationala a m in Padurea Nationala a Cleveland.Cleveland.

Page 145: Vitejii de demult oameni cu nume

Aceste Aceste Urme Urme

Uriase au Uriase au fost gasite fost gasite

langa langa Carson, Carson, Nevada.Nevada.

Page 146: Vitejii de demult oameni cu nume

Urme de Urme de uriasi sunt uriasi sunt

gasite peste gasite peste tot, si au dat tot, si au dat

nastere la nastere la povesti povesti despre despre

Bigfoot, dar Bigfoot, dar “realitatea “realitatea

bate filmul”.bate filmul”.

Page 147: Vitejii de demult oameni cu nume

Problema este ca conform Cartii Uriasilor Problema este ca conform Cartii Uriasilor gasita in Manuscrisele de la Marea gasita in Manuscrisele de la Marea Moarta, ei nu au luat numai femei, ci Moarta, ei nu au luat numai femei, ci animale, pesti, pasari…animale, pesti, pasari…

Si in timpul lui Noe, toata faptura Si in timpul lui Noe, toata faptura ajunsese corupta.ajunsese corupta.

Mitologiile pagane incep sa nu mai fie Mitologiile pagane incep sa nu mai fie “mituri”, ci versiuni sucite ale adevarului.“mituri”, ci versiuni sucite ale adevarului.

Cartea lui Enoh este singura Scriptura Cartea lui Enoh este singura Scriptura care clarifica acest lucru.care clarifica acest lucru.

Page 148: Vitejii de demult oameni cu nume
Page 149: Vitejii de demult oameni cu nume

Partea a Partea a patrapatra

Page 150: Vitejii de demult oameni cu nume

Dovezi clareDovezi clare

Page 151: Vitejii de demult oameni cu nume

Un femur apartinand Un femur apartinand unui om de 4.2-4.8 unui om de 4.2-4.8 Metri a Fost Gasit in Metri a Fost Gasit in Valea Eufratului, In Valea Eufratului, In Exact Aceeasi Zona Exact Aceeasi Zona Unde Scriptura Zice ca Unde Scriptura Zice ca era Pamantul Uriasilor!era Pamantul Uriasilor!

In nici un caz doar un In nici un caz doar un

defect din nastere!defect din nastere!

Page 152: Vitejii de demult oameni cu nume

La sfarsitul anilor ’50, in timpul unei constructii de drumuri in sud-estul Turciei in Valea Eufratului, au fost gasite multe morminte cu schelete uriase. In doua dintre morminte, femurul(osul de sus al piciorului) al acelor oameni avea 120 cm. Joe Taylor, dir. Muzeului de fosile Mt. Blanco din Crosbyton, Texas, a fost pus sa sculpteze acest femur dupa acelea gasite in cele doua morminte. Acest “Urias” avea intre 4.2-4.8 m inaltime si avea talpile picioarelor de 50.8-55.9 cm. Degetele de la maini ar fi stat la 1.8 m distanta de pamant. Scriptura in Deuteronom zice ca patul de fier al lui Og, rege al Basanului, era de 4.2 m lungime si 1.8 m latime!

La sfarsitul anilor ’50, in timpul unei constructii de drumuri in sud-estul Turciei in Valea Eufratului, au fost gasite multe morminte cu schelete uriase. In doua dintre morminte, femurul(osul de sus al piciorului) al acelor oameni avea 120 cm. Joe Taylor, dir. Muzeului de fosile Mt. Blanco din Crosbyton, Texas, a fost pus sa sculpteze acest femur dupa acelea gasite in cele doua morminte. Acest “Urias” avea intre 4.2-4.8 m inaltime si avea talpile picioarelor de 50.8-55.9 cm. Degetele de la maini ar fi stat la 1.8 m distanta de pamant. Scriptura in Deuteronom zice ca patul de fier al lui Og, rege al Basanului, era de 4.2 m lungime si 1.8 m latime!

Page 153: Vitejii de demult oameni cu nume

Acest femur apartine unui Acest femur apartine unui urias in jur de 2.7 sau 3 m urias in jur de 2.7 sau 3 m

inaltime, gasit in argila inaltime, gasit in argila sistoasa.sistoasa.

Page 154: Vitejii de demult oameni cu nume

Ron Wyatt a gasit acest os al degetului Ron Wyatt a gasit acest os al degetului mare despre care el zice ca apartine mare despre care el zice ca apartine

unui om de dinainte de Potop.unui om de dinainte de Potop.

Os al degetului mare –apartine unui om de dinainte de Potop

Page 155: Vitejii de demult oameni cu nume

Multe ramasite sunt Multe ramasite sunt gasite, despre care gasite, despre care

evolutionistii zic ca sunt evolutionistii zic ca sunt vechi de milioane de ani.vechi de milioane de ani.

Fiindca ele sunt gasite strapungand Fiindca ele sunt gasite strapungand multiple straturi, inseamna ca au multiple straturi, inseamna ca au

fost ingropate intr-un Mare Potop.fost ingropate intr-un Mare Potop.(si (si ca nu a durat “milioane de ani” sa fie depuse)ca nu a durat “milioane de ani” sa fie depuse)

Page 156: Vitejii de demult oameni cu nume

Acest cap Acest cap mumificat al unui mumificat al unui rege incas are de rege incas are de cateva ori cateva ori marimea unui marimea unui craniu normal. craniu normal. Comparati-l cu Comparati-l cu omul care sta omul care sta langa in imagine. langa in imagine. Acest rege urias Acest rege urias avea cel putin 3-avea cel putin 3-3.5 m.3.5 m.

Acestia sunt oamenii care au

construit Sacsawayman!!

Page 157: Vitejii de demult oameni cu nume

O alta mumie incasa in acelasi O alta mumie incasa in acelasi muzeu privat din Lima, Peru.muzeu privat din Lima, Peru.

Page 158: Vitejii de demult oameni cu nume

Au fost gasite multe Au fost gasite multe schelete ale schelete ale

Nefilimilor dar Nefilimilor dar evolutionistii nu vor evolutionistii nu vor

sa admita asta public.sa admita asta public.

Page 159: Vitejii de demult oameni cu nume

A.A. Omul modern care are cam Omul modern care are cam 1.8 m inaltime + sau - 1.8 m inaltime + sau - cativa cm.cativa cm.

(Convertit din coti in metri)

Page 160: Vitejii de demult oameni cu nume

B.B. Schelet de 4.5 m gasit in sud-estul Schelet de 4.5 m gasit in sud-estul Turciei la sfarsitul anilor ‘50 in Valea Turciei la sfarsitul anilor ‘50 in Valea Eufratului, in timpul constructiei de Eufratului, in timpul constructiei de drumuri.  Multe morminte ale drumuri.  Multe morminte ale uriasilor au fost gasite aici. Femurul uriasilor au fost gasite aici. Femurul pe care l-ati vazut mai devreme pe care l-ati vazut mai devreme apartine acestui urias.apartine acestui urias.

(Convertit din coti in metri)

Page 161: Vitejii de demult oameni cu nume

C.C. Maximinus Thrax Cezarul Romei, Maximinus Thrax Cezarul Romei, 235-238 A.D.  Acest schelet avea 2.62 235-238 A.D.  Acest schelet avea 2.62 m.m.

(Convertit din coti in metri)

Page 162: Vitejii de demult oameni cu nume

D.D. Goliat era aproape inalt de 2.74 Goliat era aproape inalt de 2.74 m, + sau – cativa cm.  I Samuel m, + sau – cativa cm.  I Samuel 17:4 secolul 11 i.e.n.17:4 secolul 11 i.e.n.

(Convertit din coti in metri)

Page 163: Vitejii de demult oameni cu nume

E.E. Regele Og de care ni se zice in Regele Og de care ni se zice in Deuteronom 3:11, al carui pat era de Deuteronom 3:11, al carui pat era de aproximativ 4.2 m inaltime si 2.7 m aproximativ 4.2 m inaltime si 2.7 m latime. Regele Og era inalt de cel putin latime. Regele Og era inalt de cel putin 3.5 m, desi unii zic ca era de 5.5 m.3.5 m, desi unii zic ca era de 5.5 m.

(Convertit din coti in metri)

Page 164: Vitejii de demult oameni cu nume

F.F. Un schelet uman de 6 m gasit in Un schelet uman de 6 m gasit in 1577 A.D., sub un stejar doborat la 1577 A.D., sub un stejar doborat la pamant in Cantonul Lucerna.pamant in Cantonul Lucerna.

(Convertit din coti in metri)

Page 165: Vitejii de demult oameni cu nume

G.G. Un schelet inalt de 7 m gasit in Un schelet inalt de 7 m gasit in 1456 A.D., langa un rau din 1456 A.D., langa un rau din Valence, Franta.Valence, Franta.

(Convertit din coti in metri)

Page 166: Vitejii de demult oameni cu nume

H.H. Un schelet de 7.8 m gasit in 1613 Un schelet de 7.8 m gasit in 1613 A.D. langa castelul din Chaumont in A.D. langa castelul din Chaumont in Franta. Acest schelet a fost gasit Franta. Acest schelet a fost gasit aproape intreg.aproape intreg.

(Convertit din coti in metri)

Page 167: Vitejii de demult oameni cu nume

I.I. Aproape dincolo de crezare sau Aproape dincolo de crezare sau intelegere a fost gasirea a doua schelete intelegere a fost gasirea a doua schelete separate de 11 m fiecare, dezgropate de separate de 11 m fiecare, dezgropate de Cartaginieni intre 200-600 I.E.N.Cartaginieni intre 200-600 I.E.N.

(Convertit din coti in metri)

Page 168: Vitejii de demult oameni cu nume

Nu puteti crede ca Nu puteti crede ca oameni de 11 metri oameni de 11 metri

au existat ?au existat ?

Page 169: Vitejii de demult oameni cu nume

Dar Acum?Dar Acum?

Si chiar daca acesta ar fi un Si chiar daca acesta ar fi un fals fals

Page 170: Vitejii de demult oameni cu nume

MarimeMarimea 42 a 42

inmultitinmultita cu 1.8 a cu 1.8

m m inaltimeinaltimea unui a unui

omom1.8x8=14.4 m !!!!!

Aceste urme gasite in Tara Galilor de Aceste urme gasite in Tara Galilor de Sud, asa cum puteti vedea, sunt de cel Sud, asa cum puteti vedea, sunt de cel

putin 8x “marimea 42” a unui om normal.putin 8x “marimea 42” a unui om normal.

Page 171: Vitejii de demult oameni cu nume

Dovezile Sunt Dovezile Sunt Clare !!!Clare !!!

Page 172: Vitejii de demult oameni cu nume

Nu pot sustine ca am vazut toate Nu pot sustine ca am vazut toate dovezile despre existenta acestor dovezile despre existenta acestor

uriasi.uriasi.

Cautati si veti gasi tot ceea ce Cautati si veti gasi tot ceea ce trebuie sa stiti.trebuie sa stiti.

Page 173: Vitejii de demult oameni cu nume

Partea a Partea a CinceaCincea

Page 174: Vitejii de demult oameni cu nume

Istoria FaradelegiiIstoria Faradelegii

Page 175: Vitejii de demult oameni cu nume

Acum ma veti intreba, de Acum ma veti intreba, de ce este atat de important ce este atat de important

sa stim despre acesti sa stim despre acesti uriasiuriasi??

Page 176: Vitejii de demult oameni cu nume

Arunca o privire!Arunca o privire! RefaimRefaim= = cuvant de baza ‘rapha’ cuvant de baza ‘rapha’

(spirite/umbre) (spirite/umbre) Geneza 14:5Geneza 14:5

AnachimAnachim= rasa = rasa de giganti, de giganti, descendenti din Nefilimi descendenti din Nefilimi Numeri Numeri 13:3313:33

EmimEmim= = dezertori mandri, terori, rasa dezertori mandri, terori, rasa de uriasi de uriasi Geneza 14:5Geneza 14:5

ZuzimZuzim= = cei rai, fiinte care hoinaresc cei rai, fiinte care hoinaresc Geneza 14:5Geneza 14:5

ZamzummimiZamzummimi= = conspiratori rai conspiratori rai Deuteronom 2:20Deuteronom 2:20

ZophimZophim= = Veghetori, ingeri coborati, Veghetori, ingeri coborati, cei multi cei multi Numeri 23Numeri 23

Page 177: Vitejii de demult oameni cu nume

Problema este ca aceste progenituri nu erau Problema este ca aceste progenituri nu erau numai uriasi. Mai rau decat atat, multi nu numai uriasi. Mai rau decat atat, multi nu erau deloc oameni.erau deloc oameni.

Erau ‘Viteji in multe privinte, si aveau o Erau ‘Viteji in multe privinte, si aveau o tehnologie mult mai avansata decat avea tehnologie mult mai avansata decat avea populatia de atunci.populatia de atunci.

Nave Zburatoare, arme uimitoare, ‘Ei’ Nave Zburatoare, arme uimitoare, ‘Ei’ pretindeau chiar ca sunt ne-muritori, si pretindeau chiar ca sunt ne-muritori, si ailitati stranii ale sunt amintite in fiecare ailitati stranii ale sunt amintite in fiecare natiune.natiune.

Fiecare sistem pagan, forma de mandrie Fiecare sistem pagan, forma de mandrie sau pofta carnala din lume isi au originea in sau pofta carnala din lume isi au originea in aceasta uzurpare asupra vietilor noastre.aceasta uzurpare asupra vietilor noastre.

Page 178: Vitejii de demult oameni cu nume

““Azayel i-a mai învăţat pe oameni să facă săbii, cuţite, scuturi, platoşe, oglinzi; el le-a arătat cum să facă brăţări şi podoabe, cum să folosească vopsele, arta de a-şi înegri sprâncenele, de a folosi pietrele preţioase şi tot soiul de spoieli, astfel încât oamenii s-au stricat. Nelegiuirea s-a întins; depravarea s-a înmulţit, creaturile încălcau orice ordin şi distrugeau tot ce le ieşea în cale. Amazarak i-a învăţat tot felul de vrăjitorii, de farmece şi însuşirile rădăcinilor. Armers i-a învăţat arta de a dezlega vrăjitoriile. Barkayal i-a învăţat arta de a urmării stelele. Akibeel i-a învăţat semnele. Tamiel i-a învăţat astronomia. Şi Asaradel i-a învăţat mişcările lunii. Şi oamenii, pe punctul de a pieri, au murmurat şi glasurile lor s-au ridicat până la cer. . . . “. . . “

Enoh 8:1-3Enoh 8:1-3

Si numai in zilele noastre sunt aceste practici la fel Si numai in zilele noastre sunt aceste practici la fel de populare, ca in zilele lui Enoh.de populare, ca in zilele lui Enoh.

Page 179: Vitejii de demult oameni cu nume

EXISTA mult prea multe dovezi ca EXISTA mult prea multe dovezi ca acesti monstri exista, acesti monstri exista, chiar si astazichiar si astazi. . Acum ca stiinta genetica a evoluat, Acum ca stiinta genetica a evoluat, aparitiile OZN-urilor, si o multime de aparitiile OZN-urilor, si o multime de culturi care cinstesc aceste aberatii, culturi care cinstesc aceste aberatii, este usor de inteles ce s-a petrecut este usor de inteles ce s-a petrecut

atunci. Iar omeniea a incercat de multe atunci. Iar omeniea a incercat de multe ori sa-i extermine, asa cum ne si spune ori sa-i extermine, asa cum ne si spune

Cuvantul Lui Yah sa facem, sau cel Cuvantul Lui Yah sa facem, sau cel putin, putin, SASA STATI DEPARTE DE EISTATI DEPARTE DE EI..

Page 180: Vitejii de demult oameni cu nume

““În ziua aceea, În ziua aceea, YHWHYHWH a făcut un legământ cu a făcut un legământ cu Avram, şi i-a zis: Avram, şi i-a zis: ‘‘Seminţei tale dau ţara Seminţei tale dau ţara aceasta, de la râul Egiptului până la râul cel aceasta, de la râul Egiptului până la râul cel mare, râul Eufrat,mare, râul Eufrat,

şi anume; ţara Cheniţilor, a Cheniziţilor, a şi anume; ţara Cheniţilor, a Cheniziţilor, a Cadmoniţilor,Cadmoniţilor,

a Hetiţilor, a Fereziţilor, a Refaimiţilor,a Hetiţilor, a Fereziţilor, a Refaimiţilor, a Amoriţilor, a Canaaniţilor, a Ghirgasiţilor şi a a Amoriţilor, a Canaaniţilor, a Ghirgasiţilor şi a

Iebusiţilor.Iebusiţilor.’’”” Geneza Geneza 15:18-2115:18-21

Page 181: Vitejii de demult oameni cu nume

Sunt cele mai perverse aberatii Sunt cele mai perverse aberatii care au existat pe Fata Pamantului, care au existat pe Fata Pamantului, de aceea YHWH i-a nimicit intr-un de aceea YHWH i-a nimicit intr-un Mare Potop!Mare Potop!

Au invatat oamenii sa faca tot felul Au invatat oamenii sa faca tot felul de pacate!de pacate!

Au inrobit fiecare barbat sau Au inrobit fiecare barbat sau femeie pe care i-au intalnit, si i-au femeie pe care i-au intalnit, si i-au fortat sa venereze uriasi si ingeri fortat sa venereze uriasi si ingeri cazuti ca si zei, in loc De Yahuah cazuti ca si zei, in loc De Yahuah Elohim!Elohim!

Page 182: Vitejii de demult oameni cu nume

‘‘Giborimii’/’Vitejii’ au fost o Giborimii’/’Vitejii’ au fost o creatie nefireasca a ingerilor creatie nefireasca a ingerilor cazuti, o unealta care avea sa cazuti, o unealta care avea sa

distruga pe cei drepti, sa-i distruga pe cei drepti, sa-i inrobeasca, si sa orbeasca inrobeasca, si sa orbeasca

toata omenirea cu privire La toata omenirea cu privire La Adevaratul Elohim pentru Adevaratul Elohim pentru

miile de ani, chiar si pana azi!miile de ani, chiar si pana azi!

Page 183: Vitejii de demult oameni cu nume

Nefilimii de demult erau atat de feroce, atat de Nefilimii de demult erau atat de feroce, atat de grabiti sa perverteasca si sa corupa insesi grabiti sa perverteasca si sa corupa insesi creatia, incat YHWH a trebuit sa ii distruga intr-creatia, incat YHWH a trebuit sa ii distruga intr-un Potop Global.un Potop Global.

Dupa dovezile cu privire la ‘Giborimi’ ne putem Dupa dovezile cu privire la ‘Giborimi’ ne putem da seama ca “chiar si dupa aceea”, dupa da seama ca “chiar si dupa aceea”, dupa Potop, au revenit.Potop, au revenit.

Israelul nu a facut ce le-a fost poruncit, sa Israelul nu a facut ce le-a fost poruncit, sa eradicheze Nefilimii, asa ca Nefilimii au putut eradicheze Nefilimii, asa ca Nefilimii au putut sa continuie sa se raspandeasca in toate sa continuie sa se raspandeasca in toate natiunile lumii sa corupa cu samanta si natiunile lumii sa corupa cu samanta si traditiile.traditiile.

Page 184: Vitejii de demult oameni cu nume

Exilul Israelului a avut loc pentru ca Exilul Israelului a avut loc pentru ca samanta buna a oamenilor sa fie samanta buna a oamenilor sa fie raspandita si ea printre toate natiunile, raspandita si ea printre toate natiunile, pentru a distruge samanta rea.pentru a distruge samanta rea.

Motivul pentru care Yahushuah Mesia a Motivul pentru care Yahushuah Mesia a venit, a fost sa ne descopere minciunile si venit, a fost sa ne descopere minciunile si ne-ascultarea pe care aceste fiinte ne-au ne-ascultarea pe care aceste fiinte ne-au inselat s-o practicam, venerand alti “viteji” inselat s-o practicam, venerand alti “viteji” in locul Lui Yahuah Elohim, asa incat in locul Lui Yahuah Elohim, asa incat samanta omenirii sa fie mantuita si sa nu samanta omenirii sa fie mantuita si sa nu piara pentru totdeauna.piara pentru totdeauna.

Page 185: Vitejii de demult oameni cu nume

Dupa ce evreii Israeliti i-au distrus din Dupa ce evreii Israeliti i-au distrus din pamantul Canaan in jurul anului 1500 pamantul Canaan in jurul anului 1500

I.E.N., alte culturi le-au inregistrat I.E.N., alte culturi le-au inregistrat miscarile si putem vedea unde au plecat. miscarile si putem vedea unde au plecat. Grecii zic ca de acolo au venit ‘zeii’ lor, Grecii zic ca de acolo au venit ‘zeii’ lor,

din pamantul Palestinei. Romanii, Grecii, din pamantul Palestinei. Romanii, Grecii, Teutonicii, Hindusii, si Celtii toti au Teutonicii, Hindusii, si Celtii toti au aceleasi zeitati cu nume diferite. aceleasi zeitati cu nume diferite.

Page 186: Vitejii de demult oameni cu nume

Acesti ‘zei’ au creat regate prin toata Acesti ‘zei’ au creat regate prin toata Europa, Asia, Americi si aproape Europa, Asia, Americi si aproape pretutindeni. pretutindeni. Peste miile de ani trasaturile clare ale Peste miile de ani trasaturile clare ale nefilimilor au disparut deoarece ei au nefilimilor au disparut deoarece ei au fost ucisi in razboaie, si fortati sa se fost ucisi in razboaie, si fortati sa se reproduca cu oameni de statura reproduca cu oameni de statura normala.normala.Dar Regatele si Nobilimile continua, Dar Regatele si Nobilimile continua, chiar si azi, prin familiile regale.chiar si azi, prin familiile regale.

Page 187: Vitejii de demult oameni cu nume

Cateva dintre migratiile timpurii Cateva dintre migratiile timpurii ale Uriasilor Canaaniti.ale Uriasilor Canaaniti.

Page 188: Vitejii de demult oameni cu nume

Torc-ul Canaanit/CelticTorc-ul Canaanit/Celtic

Acest tip de colier, stiut a fi purtat de gali si Acest tip de colier, stiut a fi purtat de gali si celti, face legatura dintre uriasii europeni si celti, face legatura dintre uriasii europeni si cei Canaaniti.cei Canaaniti.

Page 189: Vitejii de demult oameni cu nume

Anachimii din Scriptura inseamna Anachimii din Scriptura inseamna ‘‘fii ai lui Anacfii ai lui Anac’. Cuvantul ‘anaq’ in ’. Cuvantul ‘anaq’ in Ebraica inseamna “Ebraica inseamna “un colier atat un colier atat de strans incat pare ca sugrumade strans incat pare ca sugruma” ” si “si “gaturi lungigaturi lungi”. Deci cum au ”. Deci cum au stiut Israelitii ca aceia erau fii ai stiut Israelitii ca aceia erau fii ai lui Anac? Evident, pentru ca lui Anac? Evident, pentru ca aceia purtau acest colier in jurul aceia purtau acest colier in jurul gatului.gatului.

Page 190: Vitejii de demult oameni cu nume

Multe popoare din zilele noastre inca Multe popoare din zilele noastre inca pastreaza trasaturi ale ‘Refaimitilor’. Ei pastreaza trasaturi ale ‘Refaimitilor’. Ei

inca mai incearca sa-i imite pe “zeii” lor.inca mai incearca sa-i imite pe “zeii” lor.

Page 191: Vitejii de demult oameni cu nume

Au venit din Palestina in EuropaAu venit din Palestina in Europa ‘‘CeltiiCeltii’, alcatuiti din 60 sau mai multe triburi, ’, alcatuiti din 60 sau mai multe triburi,

numite ‘numite ‘CimbriCimbri’ sau ‘’ sau ‘CimerieniCimerieni’, provin din ’, provin din Orientul Mijlociu dintr-o regiune cunoscuta ca Orientul Mijlociu dintr-o regiune cunoscuta ca Sumeria, din nordul Israelului, unde popoarele Sumeria, din nordul Israelului, unde popoarele Hinduse i-au numit ‘Hinduse i-au numit ‘ArieniArieni’ sau ‘cei nobili’. Apoi ’ sau ‘cei nobili’. Apoi au migrat in Asia Minor acolo fiind numiti au migrat in Asia Minor acolo fiind numiti ‘‘Gomarian SacaeGomarian Sacae’ (fii ai lui Gomer si Magog?). ’ (fii ai lui Gomer si Magog?). Apoi acest nume a fost scurtat in ‘Apoi acest nume a fost scurtat in ‘CeltaeCeltae’ care ’ care inseamna ‘barbati viteji si potenti’, foarte inseamna ‘barbati viteji si potenti’, foarte asemanator cu termenul ‘Cei Viteji’, ‘asemanator cu termenul ‘Cei Viteji’, ‘GiborimGiborim’ in ’ in Ebraica.Ebraica.

Page 192: Vitejii de demult oameni cu nume

Grecii i-au numit ‘Grecii i-au numit ‘GalataiGalatai’, a modificare ’, a modificare a lui ‘a lui ‘CeltaeCeltae’, cuvant schimbat si mai mult ’, cuvant schimbat si mai mult de Romani in ( de Romani in (GaulsGauls) ‘) ‘GaliGali’. Apoi, dupa ’. Apoi, dupa ce au ocupat Insulele Britanice, li s-a dat ce au ocupat Insulele Britanice, li s-a dat denumirea de (denumirea de (GaelsGaels) ‘) ‘GaliciGalici’, de unde ’, de unde avem si limba galica. Cu trecerea avem si limba galica. Cu trecerea timpului, li s-au dat nume ca : ‘timpului, li s-au dat nume ca : ‘GotiGoti’, ’, ‘‘BelgiBelgi’, ci chiar ‘’, ci chiar ‘GermaniGermani’.’.

Page 193: Vitejii de demult oameni cu nume

Migratiile uriasilor Celti.Migratiile uriasilor Celti.

Page 194: Vitejii de demult oameni cu nume

Dintre toate dovezile ca Dintre toate dovezile ca acesti uriasi au existat, Al acesti uriasi au existat, Al

Doilea Razboi Mondial Doilea Razboi Mondial este cea mai mare. Hitler este cea mai mare. Hitler i-a numit si el Arieni, care i-a numit si el Arieni, care

inseamna ‘Nobili’. Iar inseamna ‘Nobili’. Iar zvastica pe care el o zvastica pe care el o

folosea provenea de la folosea provenea de la Hindusi, Egipteni, Hindusi, Egipteni,

Fenicieni, si Germanici. Fenicieni, si Germanici. Puteti spune ca este doar Puteti spune ca este doar

o coincidenta ?o coincidenta ?

Page 195: Vitejii de demult oameni cu nume

‘‘Rasa Ariana’ a lui Hitler este de fapt o legenda din Rasa Ariana’ a lui Hitler este de fapt o legenda din India. Deci asa cum Mahabharata si Ramayana(carti India. Deci asa cum Mahabharata si Ramayana(carti antice hinduse) descriu nave zburatoare numite antice hinduse) descriu nave zburatoare numite Vimana, de asemenea Hitler a pornit un proiect pentru Vimana, de asemenea Hitler a pornit un proiect pentru a re-castiga aceasta tehnologie antica, data omenirii a re-castiga aceasta tehnologie antica, data omenirii de ‘Ingerii Care Au Cazut Din Cer’.de ‘Ingerii Care Au Cazut Din Cer’.

Page 196: Vitejii de demult oameni cu nume
Page 197: Vitejii de demult oameni cu nume

Babilonienii de asemenea stiau despre Babilonienii de asemenea stiau despre aceste nave zburatoare. Intr-un text de-al aceste nave zburatoare. Intr-un text de-al lor este scris (in paranteza), “aceste lor este scris (in paranteza), “aceste carecare zburatoare ne sunt date noua de stramosii zburatoare ne sunt date noua de stramosii nostri. Ele nu sunt pentru a fi folosite cu nostri. Ele nu sunt pentru a fi folosite cu neglijenta, ci ele exista pentru binele neglijenta, ci ele exista pentru binele poporului.”poporului.”

In varianta etiopiana a povestii lui Solomon si a Reginei din Saba, un car zburator se afla printre cadourile pe care el le-a dat ei..

Egiptenii se maniau pe carele zburatoare, pentru ca acestea zburau foarte jos si le daramau obeliscurile.

Iar astazi, aparitiile OZN sunt peste tot. Putem deci zice ca Nefilimii, copiii lor si cei care ii urmeaza, sunt inca aici, si se pregatesc pentru a lua conducerea lumii.

Page 198: Vitejii de demult oameni cu nume

Si ca o nota finala despre aceste nave Si ca o nota finala despre aceste nave zburatoare antice, : Covorul Zburator zburatoare antice, : Covorul Zburator al legendelor arabesti “1001 nopti”, al legendelor arabesti “1001 nopti”, nu era un covor zburator, ci un nu era un covor zburator, ci un carcar

zburator.zburator.

Page 199: Vitejii de demult oameni cu nume

Migratiile Arienilor(Nobililor) Migratiile Arienilor(Nobililor) Uriasi.Uriasi.

Page 200: Vitejii de demult oameni cu nume

Intregul concept al unei Noi Ordini Mondiale este o Intregul concept al unei Noi Ordini Mondiale este o Elita Bogata descendenta ai nobililor antichitatii, Elita Bogata descendenta ai nobililor antichitatii, ei avand cunoastere superioara, tehnologie ei avand cunoastere superioara, tehnologie superioara, si sunt superiori restului lumii chiar si superioara, si sunt superiori restului lumii chiar si in alcatuirea fizica si abilitati.in alcatuirea fizica si abilitati.

Evolutionism (supravietuirea celui mai puternic) la Evolutionism (supravietuirea celui mai puternic) la cel mai josnic nivel.cel mai josnic nivel.

Puterea Corupe, iar Puterea Absoluta Corupe Puterea Corupe, iar Puterea Absoluta Corupe Absolut!Absolut!

Page 201: Vitejii de demult oameni cu nume

MerovingieniiMerovingienii57 I.E.N., Iulius Cezar cucereste Belgia. 57 I.E.N., Iulius Cezar cucereste Belgia.

Oamenii pe care i-a intalnit acolo erau Oamenii pe care i-a intalnit acolo erau ‘‘BelgaeBelgae’, un ’, un trib timpuriu detrib timpuriu de Gali CelticiGali Celtici..

Romanii au numit noua lor provincie Gallia Romanii au numit noua lor provincie Gallia Belgica. In secolul 4 A.D., controlul Galilor a Belgica. In secolul 4 A.D., controlul Galilor a fost cedat Francilor, un trib Germanic pe fost cedat Francilor, un trib Germanic pe care Roma ii angaja ca mercenari. Francii au care Roma ii angaja ca mercenari. Francii au inflorit si au decis sa-i alunge pe Romani.inflorit si au decis sa-i alunge pe Romani.

Page 202: Vitejii de demult oameni cu nume

In 431, Francii au pus bazele unei dinastii In 431, Francii au pus bazele unei dinastii independente, ‘independente, ‘MerovingieniiMerovingienii’, cu capitala la Tournai. ’, cu capitala la Tournai.

Curand dupa aceea, sub Clovis I (c.466-511), Curand dupa aceea, sub Clovis I (c.466-511), Merovingienii au alungat pe ultimii Romani din Galia. Merovingienii au alungat pe ultimii Romani din Galia.

Ei detineau mari parti din Franta, Belgia, si Ei detineau mari parti din Franta, Belgia, si Germania.Germania.

Dupa moartea lui Clovis, regatul Merovingian a Dupa moartea lui Clovis, regatul Merovingian a inceput sa fie fragmentat. Pamanturile francilor n-au inceput sa fie fragmentat. Pamanturile francilor n-au

mai fost unite sub o singura stapanire decat sub mai fost unite sub o singura stapanire decat sub Pepin III in 751.Pepin III in 751.

Pepin i-a alungat pe Merovingieni si a fondat Pepin i-a alungat pe Merovingieni si a fondat dinastiadinastia CarolingianaCarolingiana, numita astfel dupa fiul sau, , numita astfel dupa fiul sau,

Charlemagne(Carol cel Mare).Charlemagne(Carol cel Mare).

Page 203: Vitejii de demult oameni cu nume

Dar Merovingienii inca detineau puterea prin Dar Merovingienii inca detineau puterea prin Charlemagne, doar ca alta familie de-a lor a luat Charlemagne, doar ca alta familie de-a lor a luat conducerea. Si de atunci, toate Nobilitatile din Europa conducerea. Si de atunci, toate Nobilitatile din Europa provin din ei. Regatele se bazeaza pe cat de mult provin din ei. Regatele se bazeaza pe cat de mult “sange regal” are o familie. (POFTIM“sange regal” are o familie. (POFTIM?)?)

A existat o familie, in spatele scenei, de care toate A existat o familie, in spatele scenei, de care toate celelalte familii se temeau si pe care o onorau cel mai celelalte familii se temeau si pe care o onorau cel mai mult. Linia Merovingiana.mult. Linia Merovingiana.

Numai papa era mai popular si mai puternic. Lupta Numai papa era mai popular si mai puternic. Lupta dintre Nobilime si Vatican a continuat de asemenea.dintre Nobilime si Vatican a continuat de asemenea.

Gandind ca dintre aceste doua parti una trebuie sa Gandind ca dintre aceste doua parti una trebuie sa aiba dreptate, toti au neglijat ca ambele greseauaiba dreptate, toti au neglijat ca ambele greseau, si ca , si ca noi nu avem decat un Singur Rege, Cel Ce Se Cheama noi nu avem decat un Singur Rege, Cel Ce Se Cheama Mesia.Mesia.

Page 204: Vitejii de demult oameni cu nume

Genealogia GermanicaGenealogia Germanica

Page 205: Vitejii de demult oameni cu nume

Merovingienii pretindeau ca sunt Merovingienii pretindeau ca sunt descendenti ai celor ce venerau descendenti ai celor ce venerau

soarele/apollo din Troia, si ca sunt urmasi soarele/apollo din Troia, si ca sunt urmasi directi ai regelui Babilonului.directi ai regelui Babilonului.

In anii recenti, pentru ca majoritatea lumii In anii recenti, pentru ca majoritatea lumii considera vechile lor povesti pagane un considera vechile lor povesti pagane un

non-sens, si in loc de ele cred in Biblie ca non-sens, si in loc de ele cred in Biblie ca adevar, ei acum incearca sa zica ca provin adevar, ei acum incearca sa zica ca provin din Yahushuah Mesia si Maria Magdalena.din Yahushuah Mesia si Maria Magdalena.

Page 206: Vitejii de demult oameni cu nume

Numele de Numele de MerovingianMerovingian privine din doua cuvinte, privine din doua cuvinte,

care inseamna “care inseamna “o locuinta o locuinta pe Marepe Mare” sau “” sau “isi are isi are

originea in Abisoriginea in Abis”.”.

Page 207: Vitejii de demult oameni cu nume

Conform Wikipedia Online:Conform Wikipedia Online:

Merowig (nascut in Merowig (nascut in 411?-?-458 AD) AD)Latinaa: Meroveus or Merovius: Meroveus or MeroviusGermanaa: Merowech: MerowechSpaniolaSpaniola: Meroveo: MeroveoFrancezanceza: Mérovée: MérovéeAlte deviatii : Merovech, Merovich, MerwichAlte deviatii : Merovech, Merovich, Merwich

Legendarul fondator al dinastiei Legendarul fondator al dinastiei Merovingienee a regilor a regilor FranceziFrancezi. El a fost stapan peste . El a fost stapan peste Francii SalieniFrancii Salieni dupa 450, dar dupa 450, dar

nu exista nici o mentiune oficiala despre el, si putine nu exista nici o mentiune oficiala despre el, si putine informatii despre el pot fi gasite in istoria tarzie a francilor. informatii despre el pot fi gasite in istoria tarzie a francilor.

Grigoriu de Tours zice despre el ca este fiu al lui zice despre el ca este fiu al lui Clodio. .

Conform legendei, Merowig a fost conceput cand sotia lui Conform legendei, Merowig a fost conceput cand sotia lui Clodio a intalnit un Clodio a intalnit un ChChinotaur, un monstru marin care isi , un monstru marin care isi

poate schimba forma in timp ce inoata. Desi nu se zice direct, poate schimba forma in timp ce inoata. Desi nu se zice direct, se insinueaza ca ea a fost insamantata de el. Aceasta legenda se insinueaza ca ea a fost insamantata de el. Aceasta legenda

a fost relatata de a fost relatata de Fredegar in secolul al saptelea, si era in secolul al saptelea, si era cunoscuta deja de mult.cunoscuta deja de mult.

Page 208: Vitejii de demult oameni cu nume

Tot cel ce studiaza Scriptura, stie ca Tot cel ce studiaza Scriptura, stie ca Maria Magdalena si Yahushuah n-au Maria Magdalena si Yahushuah n-au

avut niciodata copii si ca avut niciodata copii si ca Iluminatii/Merovingienii iarasi Iluminatii/Merovingienii iarasi

incearca sa preia conducerea lumii. incearca sa preia conducerea lumii. Din nefericire, multi cred in minciunile Din nefericire, multi cred in minciunile

lor, dar inteleptii recunosc aceste lor, dar inteleptii recunosc aceste minciuni cand le vad. Nici o Apocrifa, minciuni cand le vad. Nici o Apocrifa, Pseudepigrafa, si nici o alta Scriptura Pseudepigrafa, si nici o alta Scriptura

nu inregistreaza un astfel de nu inregistreaza un astfel de eveniment. Este completa fantezie.eveniment. Este completa fantezie.

Page 209: Vitejii de demult oameni cu nume

Veri cu Merovingienii, Englezii, Spaniolii, Veri cu Merovingienii, Englezii, Spaniolii, Rusii, Francezii, si Germanii au fost noii Rusii, Francezii, si Germanii au fost noii ‘viteji’ de pe fata pamantului, si in zilele ‘viteji’ de pe fata pamantului, si in zilele noastre ele fiind Guvernul Mondial si noastre ele fiind Guvernul Mondial si Nobilimea. Fascismul, Gnosticismul Nobilimea. Fascismul, Gnosticismul Hermetic, si Feudalismul au devenit Noua Hermetic, si Feudalismul au devenit Noua Religie Mondiala.Religie Mondiala.

Curva si Fiara pe care sade, toate descind Curva si Fiara pe care sade, toate descind din paganii “viteji de demult”. Chiar si in din paganii “viteji de demult”. Chiar si in Statele Unite, unde romano-catolicismul, Statele Unite, unde romano-catolicismul, religiile New Age, si lojele iluminatilor sunt religiile New Age, si lojele iluminatilor sunt atat de raspandite, aceste nobilimi, atat de raspandite, aceste nobilimi, samanta sarpelui continua, incercand sa samanta sarpelui continua, incercand sa ascunda lumina adevarului, si sa distruga ascunda lumina adevarului, si sa distruga Samanta Omenirii.Samanta Omenirii.

Page 210: Vitejii de demult oameni cu nume

Razboiul ne-incetat al Nefilimilor VS. Fiul OmuluiRazboiul ne-incetat al Nefilimilor VS. Fiul Omului

Page 211: Vitejii de demult oameni cu nume

Ragnorok sau Ragnorok sau Armaghedon?Armaghedon?

Page 212: Vitejii de demult oameni cu nume

Totul a inceput din Gradina Edenului, cand Yahuah Totul a inceput din Gradina Edenului, cand Yahuah a pus un blestem asupra Omenirii si asupra a pus un blestem asupra Omenirii si asupra Ingerilor Cazuti.Ingerilor Cazuti.

““Vrăjmăşie voi pune între tine şi femeie, între Vrăjmăşie voi pune între tine şi femeie, între sămânţa tasămânţa ta şi şi sămânţa eisămânţa ei. Aceasta îţi va zdrobi . Aceasta îţi va zdrobi capul, şi tu îi vei zdrobi călcâiulcapul, şi tu îi vei zdrobi călcâiul .”.”

Gen 3:15Gen 3:15

Page 213: Vitejii de demult oameni cu nume

““De aceea femeia, De aceea femeia, din pricina îngerilordin pricina îngerilor, , trebuie să aibă pe cap un semn al trebuie să aibă pe cap un semn al stăpânirii eistăpânirii ei .”.”

1Co 11:101Co 11:10

““Femeii i-a zis: ‘Voi mări foarte mult Femeii i-a zis: ‘Voi mări foarte mult suferinţa şi însărcinarea ta; cu durere vei suferinţa şi însărcinarea ta; cu durere vei naşte copii, şi dorinţele tale se vor ţine naşte copii, şi dorinţele tale se vor ţine după bărbatul tău, iar el va stăpâni peste după bărbatul tău, iar el va stăpâni peste tinetine .’” .’”

Gen 3:16Gen 3:16

Page 214: Vitejii de demult oameni cu nume

El a păstrat pentru judecata zilei El a păstrat pentru judecata zilei celei mari, puşi în lanţuri veşnice, în celei mari, puşi în lanţuri veşnice, în întuneric, întuneric, pe îngeriipe îngerii care nu şi-au care nu şi-au păstrat vrednicia, ci păstrat vrednicia, ci şi-au părăsit şi-au părăsit locuinţalocuinţa ..

Iuda 1:6Iuda 1:6

Page 215: Vitejii de demult oameni cu nume

Locuinta este luat din grecul ‘Okitarion’. Locuinta este luat din grecul ‘Okitarion’. Acest cuvant inseamna o haina, sau Acest cuvant inseamna o haina, sau mucru in care poti locui. A corp!mucru in care poti locui. A corp!

Si-au parasit corpurile ‘ceresti’ si au Si-au parasit corpurile ‘ceresti’ si au locuit in corpuri ‘pamantesti’.locuit in corpuri ‘pamantesti’.

In Cartea lui Enoh zice ca ei sunt legati In Cartea lui Enoh zice ca ei sunt legati pentru 70 de generatii, si ca copii lor sunt pentru 70 de generatii, si ca copii lor sunt numiti “spirite rele pe pamant”.numiti “spirite rele pe pamant”.

Lanturi de intuneric poate fi si o analogie Lanturi de intuneric poate fi si o analogie pentru incuiat in secret. Intuneric=Orbire. pentru incuiat in secret. Intuneric=Orbire. Nici ei nu cunosc Adevarul! Si sunt Nici ei nu cunosc Adevarul! Si sunt ascunsi de ochii nostri.ascunsi de ochii nostri.

Page 216: Vitejii de demult oameni cu nume

Căci s-au strecurat printre voi unii oameniCăci s-au strecurat printre voi unii oameni, , scrişi de scrişi de mult pentru osânda aceastamult pentru osânda aceasta, oameni neevlavioşi, , oameni neevlavioşi, care schimbă în desfrânare harul Elohimului care schimbă în desfrânare harul Elohimului nostru, şi tăgăduiesc pe singurul nostru Stăpân nostru, şi tăgăduiesc pe singurul nostru Stăpân .Mesia.Mesia יהושעיהושע şişi יהוהיהוה

Iuda 1:4Iuda 1:4

Page 217: Vitejii de demult oameni cu nume

Nimrod, care este bine-cunocut Evreilor ca fiind cel ce a ordonat Nimrod, care este bine-cunocut Evreilor ca fiind cel ce a ordonat construirea Turnului Babel, si un ‘mare vanator pe pamant’ a fondat construirea Turnului Babel, si un ‘mare vanator pe pamant’ a fondat intregul sistem de venerare a ingerilor, venerare a stramosilor, si intregul sistem de venerare a ingerilor, venerare a stramosilor, si venerare a idolilor dupa Potop.venerare a idolilor dupa Potop.

Asa cum Nefilimii facusera inainte de Potop, asa si el a re-instituit toate Asa cum Nefilimii facusera inainte de Potop, asa si el a re-instituit toate caile lor pacatoase.caile lor pacatoase.

Cuvantul “zei” in Dictionarul lui Webster inseamna magistrati, lorzi, Cuvantul “zei” in Dictionarul lui Webster inseamna magistrati, lorzi, guvernatori, sau zeitati.guvernatori, sau zeitati.

Asa cum Merovingienii au zis de prima data, samanta lui Nimrod, prin Asa cum Merovingienii au zis de prima data, samanta lui Nimrod, prin linia Refaimitilor, si apoi in multe parti ale lumii, prin Guverne, Religii linia Refaimitilor, si apoi in multe parti ale lumii, prin Guverne, Religii (Legiunile lui Rhea), Institutii, si Traditii, l-au venerat pe (Legiunile lui Rhea), Institutii, si Traditii, l-au venerat pe Baal/Nimrod/Mithris/Oden ca mantuitor al lor, si linia lui ca fiind Printii Baal/Nimrod/Mithris/Oden ca mantuitor al lor, si linia lui ca fiind Printii Nobili Preoti ai Misterelor Oculte ale Babilonului.Nobili Preoti ai Misterelor Oculte ale Babilonului.

‘‘Spiritele rele’ care o fac astazi pe ghizii, vizitatori din stele, protectori ai Spiritele rele’ care o fac astazi pe ghizii, vizitatori din stele, protectori ai umanitatii, si maestrii ai intelepciunii, nu fac decat ceea ce acei umanitatii, si maestrii ai intelepciunii, nu fac decat ceea ce acei “strajeri” ingeri din Enoh erau pusi sa faca in original.“strajeri” ingeri din Enoh erau pusi sa faca in original.

Dar, in loc de ingeri protectori, ne-am ales cu spirite rele seducatoare si o Dar, in loc de ingeri protectori, ne-am ales cu spirite rele seducatoare si o multime de fii orbi ai lui Adam care te vor omora pentru ca spui multime de fii orbi ai lui Adam care te vor omora pentru ca spui adevarul.adevarul.

Page 218: Vitejii de demult oameni cu nume

Creatorul nostru ne-a dat drepturi naturale si in-Creatorul nostru ne-a dat drepturi naturale si in-alienabile, asa cum sta scris in Declaratia de alienabile, asa cum sta scris in Declaratia de Independenta.Independenta.

In-alienabil inseamna ‘nu poate fi modificat’, nu se In-alienabil inseamna ‘nu poate fi modificat’, nu se poate poate stipulastipula impotriva lui, nu poate fi impotriva lui, nu poate fi impiedicatimpiedicat, , statutizatstatutizat, , sau ajustatsau ajustat conform nici unei alte pareri. conform nici unei alte pareri.

Dar daca le dam autoritatea acestor Monstri, Dar daca le dam autoritatea acestor Monstri, atunci L-am negat constient Pe Yahushuah, si ne-atunci L-am negat constient Pe Yahushuah, si ne-am negat propriile drepturi naturale.am negat propriile drepturi naturale.

Dar acesta este scopul Nefilimilor, sa orbeasca Dar acesta este scopul Nefilimilor, sa orbeasca Omenirea, sa o inrobeasca, si s-o eradicheze.Omenirea, sa o inrobeasca, si s-o eradicheze.

Teroristi NU sunt cei care vor sa ne protejeze Teroristi NU sunt cei care vor sa ne protejeze drepturile, ci cei care zic ca trebuie sa le cedam drepturile, ci cei care zic ca trebuie sa le cedam pentru a fi in siguranta!pentru a fi in siguranta!

Page 219: Vitejii de demult oameni cu nume

““Barbatii pot striga pace pace, dar nu este Barbatii pot striga pace pace, dar nu este pace. De fapt, Razboiul deja a inceput! pace. De fapt, Razboiul deja a inceput! Urmatorul vant adus din nord va aduce in Urmatorul vant adus din nord va aduce in urechile noastre clinchetul rasunator al urechile noastre clinchetul rasunator al armelor! Fratii nostri sunt deja pe campul de armelor! Fratii nostri sunt deja pe campul de lupta! Noi ce mai asteptam? Ce vor de fapt lupta! Noi ce mai asteptam? Ce vor de fapt barbatii? Ce si-ar dori ei? Este viata atat de barbatii? Ce si-ar dori ei? Este viata atat de draga, sau pacea atat de dulce, incat sa fim draga, sau pacea atat de dulce, incat sa fim cumparati la pretul lanturilor si sclaviei? cumparati la pretul lanturilor si sclaviei? Fereasca Atotputernicul! Nu stiu ce drum Fereasca Atotputernicul! Nu stiu ce drum vor lua altii; dar mie, dati-mi libertate, sau vor lua altii; dar mie, dati-mi libertate, sau moarte.”moarte.”

(Patrick Henry)(Patrick Henry)

Page 220: Vitejii de demult oameni cu nume

““Şi Domnul mi-a zis: Enoh scrib al dreptăţii, du-te şi vorbeşte îngerilor veghetori al cerului, care au părăsit înălţimile desăvârşite ale cerului şi locuinţele lor veşnice, cei care s-au dezonorat cu femei. 6. Şi au făcut ca oamenii, luând neveste după exemplul lor şi strivind tot pământul. Spune-le lor că pe pământ, ei nu vor căpăta niciodată, nici linişte, nici iertarea păcatelor lor. Niciodată nu se vor bucura de urmaşii lor; ei îi vor vedea murind pe cei ce le sunt mai dragi; ei vor plânge după fii lor ucişi; şi mă vor ruga pentru ei, dar niciodată nu vor obţine pacea sau iertarea.””

Atunci Enoh plecă şi îi spuse lui Azazyel; ‘Nu mai exista linişte pentru tine, o mare sentinţă s-a pronunţat împotriva ta. Vei fi încătuşat; Nu va fi niciodată pentru tine nici uşurare, nici iertare, nici putinţa unui ajutor, din cauza fărădelegilor pe care tu le-ai arătat .' .'

Enoh 12:4-13:3Enoh 12:4-13:3

Page 221: Vitejii de demult oameni cu nume

Nu fiti pionii acestor falsi “viteji”, Yahuah Nu fiti pionii acestor falsi “viteji”, Yahuah Elohim Este SINGURUL Care ne poate salva, Elohim Este SINGURUL Care ne poate salva, prin Fiul Sau, Yahushuah Mesia. Noi suntem prin Fiul Sau, Yahushuah Mesia. Noi suntem

Mireasa Lui, robii Lui, si ar trebui sa fim Mireasa Lui, robii Lui, si ar trebui sa fim Prietenii Lui, si Bucuria Lui.Prietenii Lui, si Bucuria Lui.

NU ai lui satan, NU ai lui Abadon, NU ai NU ai lui satan, NU ai lui Abadon, NU ai lui Azazel, NU ai lui Samyaza, NU ai lui Azazel, NU ai lui Samyaza, NU ai Natiunilor Unite sau ai Guvernului Natiunilor Unite sau ai Guvernului

Statelor Unite.Statelor Unite.

Este timpul sa iesim din Babilon oamenii Este timpul sa iesim din Babilon oamenii mei!mei!

Page 222: Vitejii de demult oameni cu nume

Partea a Partea a saseasasea

Page 223: Vitejii de demult oameni cu nume

Triburile pierdute ale lui Triburile pierdute ale lui IsraelIsrael

Page 224: Vitejii de demult oameni cu nume

Cand Israelul si Iuda au plecat in exil, Cand Israelul si Iuda au plecat in exil, luati de Asirieni si Babilonieni, nu toti s-luati de Asirieni si Babilonieni, nu toti s-au intors inapoi.au intors inapoi.

Triburile de nord ale Israelului au fost Triburile de nord ale Israelului au fost raspandite in toate natiunile.raspandite in toate natiunile.

Dispersia lor a fost modul de a pune Dispersia lor a fost modul de a pune samanta omului inapoi in neamuri, ca samanta omului inapoi in neamuri, ca toate neamurile sa fie binecuvantate.toate neamurile sa fie binecuvantate.

Elohim a promis ca EL va aduce acele Elohim a promis ca EL va aduce acele triburi inapoi de la capatul pamantului, triburi inapoi de la capatul pamantului, inapoi in Tara Israelului.inapoi in Tara Israelului.

Page 225: Vitejii de demult oameni cu nume

In 1998, Simcha Jacobovici a plecat in In 1998, Simcha Jacobovici a plecat in cautarea acelor triburi.cautarea acelor triburi.

El a gasit descendenti din toate cele zece El a gasit descendenti din toate cele zece triburi.triburi.

Descendentii tribului lui Dan au fost gasiti Descendentii tribului lui Dan au fost gasiti traind in Ethiopia, si s-au intors acasa in traind in Ethiopia, si s-au intors acasa in Israel, in sfarsit, dupa ce au fost in exil Israel, in sfarsit, dupa ce au fost in exil peste 2500 de ani. Ei erau numiti peste 2500 de ani. Ei erau numiti Falashas.Falashas.

De la acesti descendenti, noi am primit De la acesti descendenti, noi am primit Cartea lui Enoh, dupa ce fusese pierduta Cartea lui Enoh, dupa ce fusese pierduta peste 1500 de ani.peste 1500 de ani.

Page 226: Vitejii de demult oameni cu nume

In Bukhara, Isbekistan oamenii care se In Bukhara, Isbekistan oamenii care se numesc Heftaliti si Issahorah, nu sunt altii numesc Heftaliti si Issahorah, nu sunt altii decat trinurile lui Nephtali si ale lui decat trinurile lui Nephtali si ale lui Issachar.Issachar.Un oras unde traiau ei se cheama Un oras unde traiau ei se cheama Samarkant, care in Ebraica inseamna Samarkant, care in Ebraica inseamna “Oras Sumerian.”“Oras Sumerian.”Aceste triburi au trait intr-o tara numita deAceste triburi au trait intr-o tara numita de

catre Israeliticatre Israeliti “Sumeria”.“Sumeria”.

Page 227: Vitejii de demult oameni cu nume

In Keifeng, China multi In Keifeng, China multi oameni pe certificatul de oameni pe certificatul de nastere au numele de nastere au numele de Yuda, care inseamna Yuda, care inseamna “Iudei”, iar ei traiesc in “Iudei”, iar ei traiesc in China de multe generatii.China de multe generatii.

Page 228: Vitejii de demult oameni cu nume

In Birmania, India un popor numit Manasa In Birmania, India un popor numit Manasa avea o profetie care le zicea, “Shilova ne avea o profetie care le zicea, “Shilova ne va mantui.” Shilo era Sfantul Loc pentru va mantui.” Shilo era Sfantul Loc pentru cele zece triburi nordice, si Elohim-ul lor cele zece triburi nordice, si Elohim-ul lor Este Yahuah/Jehovah. Acest popor este Este Yahuah/Jehovah. Acest popor este tribul pierdut al lui Manasseh. Ei aveau tribul pierdut al lui Manasseh. Ei aveau fulare cu rugaciuni similare cu ale fulare cu rugaciuni similare cu ale Evreilor, cu tesatura albastra traditionala Evreilor, cu tesatura albastra traditionala atasata pe care ei o numeau Taloquan.atasata pe care ei o numeau Taloquan.

In Manipur, India anumiti oameni numiti In Manipur, India anumiti oameni numiti Jelumgun incercau sa formeze un stat Jelumgun incercau sa formeze un stat independent Israelit. Ei aveau pana si independent Israelit. Ei aveau pana si Steaua lui David pe drapelul lor. Steaua lui David pe drapelul lor.

Page 229: Vitejii de demult oameni cu nume

In Afghanistan, Pakistan, si In Afghanistan, Pakistan, si Bombay India, traieste un Bombay India, traieste un popor pe nume Bene-Israel. popor pe nume Bene-Israel. Monezile vechi in posesia Monezile vechi in posesia acestor oameni aveau Jabulon acestor oameni aveau Jabulon scris pe ele, tribul pierdut al scris pe ele, tribul pierdut al lui Zevulun.lui Zevulun.

Page 230: Vitejii de demult oameni cu nume

In Herrat, Afghanistan au fost gasite vestigii care In Herrat, Afghanistan au fost gasite vestigii care atesta prezenta evreilor acolo. Ei au fost atesta prezenta evreilor acolo. Ei au fost denumiti Aphreede, si sunt oamenii din tribul denumiti Aphreede, si sunt oamenii din tribul pierdut al lui Ephraim. Azi, ei nu se mai afla pierdut al lui Ephraim. Azi, ei nu se mai afla acolo.acolo.

Acesti descendenti ai Israelului au fost gasiti in Acesti descendenti ai Israelului au fost gasiti in Kandahor, Afganistan si Morden, Packistan.Kandahor, Afganistan si Morden, Packistan.

Pana si in Corthage, Tanisia au fost gasiti Pana si in Corthage, Tanisia au fost gasiti descendenti ai tribului lui Asher, de asemenea si descendenti ai tribului lui Asher, de asemenea si un loc numit “Ile De’ Djerbe” unde au fost gasiti un loc numit “Ile De’ Djerbe” unde au fost gasiti descendenti ai Preotilor Kohen ai Israelului.descendenti ai Preotilor Kohen ai Israelului.

Page 231: Vitejii de demult oameni cu nume

Biblia numeste cateva dintre locurile Biblia numeste cateva dintre locurile unde evreii au fost dusi in exil. Muntii unde evreii au fost dusi in exil. Muntii Mezilor, acum re-denumiti Curfistan si Mezilor, acum re-denumiti Curfistan si Kakkuses. Raul Gozan, si locuri numite Kakkuses. Raul Gozan, si locuri numite Hallah, Harah, and Habour. Hallah, Harah, and Habour.

Page 232: Vitejii de demult oameni cu nume

La granita dintre Afghanistan si PakistanLa granita dintre Afghanistan si Pakistan

Trecatoarea Kyber este Trecatoarea “Habour”.Trecatoarea Kyber este Trecatoarea “Habour”.

Raul numit Gaznia este Raul Gozan.Raul numit Gaznia este Raul Gozan.

La 300 de kilometri de Kyber, un oras numit Horrat, este “Horah.”La 300 de kilometri de Kyber, un oras numit Horrat, este “Horah.”

Pathons, de unde provine cuvantul Afghan, erau Musulmani, dar traiau dupa Pathons, de unde provine cuvantul Afghan, erau Musulmani, dar traiau dupa o lege stricta numita Puchtunwali, o lege a evreilor, “ochi pentru ochi”; dar o lege stricta numita Puchtunwali, o lege a evreilor, “ochi pentru ochi”; dar intr-o maniera foarte stricta.intr-o maniera foarte stricta.

Multi dintre ei au format Talibanii, pe care tara noastra cauta sa-I anihileze.Multi dintre ei au format Talibanii, pe care tara noastra cauta sa-I anihileze.

Ei se numesc pe sine Mosakhel care inseamna “oamenii lui Moise.”Ei se numesc pe sine Mosakhel care inseamna “oamenii lui Moise.”

Triburile din care sunt alcatuiti sunt Rabani, Ravani, si Shemwani, Gadune, Triburile din care sunt alcatuiti sunt Rabani, Ravani, si Shemwani, Gadune, Aphreede, si Wazeeree cei care isi lasa parul lung.Aphreede, si Wazeeree cei care isi lasa parul lung.

Acestea sunt triburile pierdute ale lui Reuben, Levi, Simon, Gad, Ephraim, si Acestea sunt triburile pierdute ale lui Reuben, Levi, Simon, Gad, Ephraim, si Nazieree care de asemeni isi tineau parul lung.Nazieree care de asemeni isi tineau parul lung.

Page 233: Vitejii de demult oameni cu nume

Pacat ca in anii recenti, Simcha Iacobovici a crezut minciunile gnosticilor Pacat ca in anii recenti, Simcha Iacobovici a crezut minciunile gnosticilor si iluminatilor, care zic ca au gasit Mormantul Lui Yahushuah, si si iluminatilor, care zic ca au gasit Mormantul Lui Yahushuah, si “demonstreaza” “faptul” ca Yahushuah n-A murit crucificat, ca a avut “demonstreaza” “faptul” ca Yahushuah n-A murit crucificat, ca a avut copii cu Maria Magdalena, si s-a mutat in Franta. Fac referire la acel copii cu Maria Magdalena, si s-a mutat in Franta. Fac referire la acel “documentar” despre mormantul pierdut al Lui Iisus difuzat pe canalul “documentar” despre mormantul pierdut al Lui Iisus difuzat pe canalul Discovery.Discovery.

Daca Yahushuah n-A murit, atunci pacatele noastre nu sunt luate iar Daca Yahushuah n-A murit, atunci pacatele noastre nu sunt luate iar Templul pentru sacrificii nu mai exista.Templul pentru sacrificii nu mai exista.

Daca Yahushuah nu S-A Inviat Pe Sine, noi nu avem Speranta la Viata Daca Yahushuah nu S-A Inviat Pe Sine, noi nu avem Speranta la Viata Eterna.Eterna.

Daca Yahushuah a avut copii care au dat nastere la dinastia Daca Yahushuah a avut copii care au dat nastere la dinastia Merovingienilor, atunci noi trecem direct sub stapanirea lor, si tot Merovingienilor, atunci noi trecem direct sub stapanirea lor, si tot acest macel, coruptia, si minciuna propagate de ei sunt corecte in acest macel, coruptia, si minciuna propagate de ei sunt corecte in Ochii Lui Yahuah.Ochii Lui Yahuah.

Inca vreti sa mai credeti asemenea minciuni?Inca vreti sa mai credeti asemenea minciuni?

Page 234: Vitejii de demult oameni cu nume

Iar Triburile au fost Iar Triburile au fost dispersate pana si in dispersate pana si in

Americi!Americi!

Page 235: Vitejii de demult oameni cu nume

Piatra Los Lunas din New Mexico care dateaza din Piatra Los Lunas din New Mexico care dateaza din anul 1000 I.E.N., dovedeste dincolo de orice indoiala anul 1000 I.E.N., dovedeste dincolo de orice indoiala

faptul ca Evreii au fost si in Americi. Acesta este faptul ca Evreii au fost si in Americi. Acesta este Decalogul in Paleo - Ebraica.Decalogul in Paleo - Ebraica.

Page 236: Vitejii de demult oameni cu nume

Din pacate, oamenii inca mai vor sa ascunda Din pacate, oamenii inca mai vor sa ascunda adevarul in loc sa-l imbratiseze, vor sa fie adevarul in loc sa-l imbratiseze, vor sa fie Constient Ignoranti, si au stricat aceasta antica Constient Ignoranti, si au stricat aceasta antica dovada a prezentei Evreilor/Israelitilor in dovada a prezentei Evreilor/Israelitilor in Americi.Americi.

Page 237: Vitejii de demult oameni cu nume

Evreii si Nativ-AmericaniiEvreii si Nativ-Americanii

Similaritatile dintre cateva dintre triburile Similaritatile dintre cateva dintre triburile Nativ-Americane si Evreii nu pot altfel fi Nativ-Americane si Evreii nu pot altfel fi explicate decat prin acceptarea faptului ca explicate decat prin acceptarea faptului ca cei doi reprezinta doua ramuri ale cei doi reprezinta doua ramuri ale aceleiasi culturi.aceleiasi culturi.

Traditii, tassels (Tzitzi), limba, pana si Traditii, tassels (Tzitzi), limba, pana si povestile despre originile lor sunt uimitor povestile despre originile lor sunt uimitor de asemanatoare.de asemanatoare.

Page 238: Vitejii de demult oameni cu nume

Daca Nefilimii s-au raspandit printre Daca Nefilimii s-au raspandit printre neamuri(samanta rea care trebuia neamuri(samanta rea care trebuia eradicata de Israel) atunci este usor de eradicata de Israel) atunci este usor de inteles ca samanta pura a lui Adam, inteles ca samanta pura a lui Adam, Enoh, Noe, si Avraam a fost raspandita si Enoh, Noe, si Avraam a fost raspandita si ea.ea.

““Căci iată, voi porunci, şi voi vântura Căci iată, voi porunci, şi voi vântura casa lui Israel între toate neamurile, cum casa lui Israel între toate neamurile, cum se vântură cu ciurul, fără să cadă un se vântură cu ciurul, fără să cadă un singur bob la pământ!singur bob la pământ! .”.”

Amos 9:9Amos 9:9

Page 239: Vitejii de demult oameni cu nume

““Fiul omuluiFiul omului, ia o bucată de lemn, şi , ia o bucată de lemn, şi scrie pe ea: ,Pentru scrie pe ea: ,Pentru IudaIuda şi pentru şi pentru copiii lui Israelcopiii lui Israel, cari sînt tovarăşii lui.` , cari sînt tovarăşii lui.` Ia apoi o altă bucată de lemn, şi scrie Ia apoi o altă bucată de lemn, şi scrie pe ea: ,,Pentru pe ea: ,,Pentru IosifIosif, lemnul lui , lemnul lui EfraimEfraim, , şi pentru toată şi pentru toată casa lui Israelcasa lui Israel, care este , care este tovarăşa lui.’ tovarăşa lui.’

““După aceea, împreună-le una cu alta, După aceea, împreună-le una cu alta, într'o singură bucată, aşa încît să fie într'o singură bucată, aşa încît să fie una în mîna ta.”una în mîna ta.”

Ezekiel 37:16 &17Ezekiel 37:16 &17

Page 240: Vitejii de demult oameni cu nume

““În acelaşi timp, În acelaşi timp, יהוהיהוה Îşi va întinde Îşi va întinde mâna a doua oară, ca să răscumpere mâna a doua oară, ca să răscumpere rămăşiţa poporului Său, risipit în Asiria rămăşiţa poporului Său, risipit în Asiria şi în Egipt, în Patros şi în Etiopia, la şi în Egipt, în Patros şi în Etiopia, la Elam, la Şinear şi la Hamat, şi în Elam, la Şinear şi la Hamat, şi în ostroavele măriiostroavele mării. .

El va înălţa un steag pentru neamuri, va El va înălţa un steag pentru neamuri, va strânge pe surghiuniţii lui Israel, şi va strânge pe surghiuniţii lui Israel, şi va aduna pe cei risipiţi ai lui Iuda, de la aduna pe cei risipiţi ai lui Iuda, de la cele patru capete ale pământuluicele patru capete ale pământului .”.”

Isaia 11:11 & 12Isaia 11:11 & 12

Page 241: Vitejii de demult oameni cu nume

Nici o natiune, nici o rasa sau cultura nu sunt scutite.Nici o natiune, nici o rasa sau cultura nu sunt scutite.

SAMANTA sarpelui poate fi in fiecare dintre noi.SAMANTA sarpelui poate fi in fiecare dintre noi.

Dar SAMANTA Israelului de asemenea poate fi in Dar SAMANTA Israelului de asemenea poate fi in fiecare.fiecare.

Este decizia ta daca vrei sa fii cu Ei, sa ii venerezi pe Este decizia ta daca vrei sa fii cu Ei, sa ii venerezi pe Ei, sa le slujesti lorEi, sa le slujesti lor

Sau sa fii cu Cu Yahuah prin Legamintele Lui, sa IL Sau sa fii cu Cu Yahuah prin Legamintele Lui, sa IL Venerezi Pe EL, si sa II slujesti LUI.Venerezi Pe EL, si sa II slujesti LUI.

Poti zice “Domnul (Baal) GOD (soarele)” sau poti zice Poti zice “Domnul (Baal) GOD (soarele)” sau poti zice “Yahu-Shuah (Yahuah Este Mantuirea Noastra).“Yahu-Shuah (Yahuah Este Mantuirea Noastra).

Dar nu Este decat un SINGUR NUME prin Care suntem Dar nu Este decat un SINGUR NUME prin Care suntem mantuiti!mantuiti!

Page 242: Vitejii de demult oameni cu nume

Partea a Partea a sapteasaptea

Page 243: Vitejii de demult oameni cu nume

Amintirea Eden-Amintirea Eden-uluiului

Page 244: Vitejii de demult oameni cu nume

Asa cum triburile Asa cum triburile au fost pierdute, au fost pierdute, si adevarul a fost si adevarul a fost

pierdut.pierdut.

Page 245: Vitejii de demult oameni cu nume

Cartea lui EnohCartea lui Enoh, Pastrata de Etiopienii , Pastrata de Etiopienii Falashas, descendentii tribului pierdut al Falashas, descendentii tribului pierdut al lui Dan, a avut loc de cinste si a fost lui Dan, a avut loc de cinste si a fost canonizata de catre Evrei, si de catre canonizata de catre Evrei, si de catre credinciosii de dinainte de consiliul de la credinciosii de dinainte de consiliul de la Niceea.Niceea.

Intai fariseii, apoi Romano-Catolicii, au Intai fariseii, apoi Romano-Catolicii, au ascuns aceasta scriptura, si a fost ascuns aceasta scriptura, si a fost pierduta pentru omenire pierduta pentru omenire peste 1500 de ani,peste 1500 de ani, afectand fiecare teologie conceputa de afectand fiecare teologie conceputa de atunci.atunci.

Page 246: Vitejii de demult oameni cu nume

Fara aceasta carte, mare parte din Fara aceasta carte, mare parte din Scriptura nu putea fi inteleasa, si Scriptura nu putea fi inteleasa, si anume acel avertisment contra raului anume acel avertisment contra raului care inca din zorii creatiei a incercat care inca din zorii creatiei a incercat sa distruga Samanta Omului.sa distruga Samanta Omului.

Mesia a venit sa ne salveze din pacate, Mesia a venit sa ne salveze din pacate, si sa puna Lumina Sa asupra si sa puna Lumina Sa asupra ‘Stapanirilor si Puterilor’ care au ‘Stapanirilor si Puterilor’ care au condus acest pamant, si Sa Isi ia condus acest pamant, si Sa Isi ia Imparatia inapoi, s-o faca din nou A Imparatia inapoi, s-o faca din nou A Lui.Lui.

Page 247: Vitejii de demult oameni cu nume

Cartea lui Enoh ne Cartea lui Enoh ne da o descriere da o descriere clara a clara a Universului. Universului. Zece Ceruri, si Zece Ceruri, si numai cel de numai cel de sus locuit de sus locuit de fiinte drepte. fiinte drepte. Restul Cerurilor Restul Cerurilor locuite de fiinte locuite de fiinte cazute.cazute.

Page 248: Vitejii de demult oameni cu nume

Lista de citate DIN Enoh in Scripturile Mesianice(Noul Testament):Lista de citate DIN Enoh in Scripturile Mesianice(Noul Testament):

Enoh cea mai veche copie 150bc Noul Testament 30+ADEnoh cea mai veche copie 150bc Noul Testament 30+AD

64:464:4 Matei 3:17Matei 3:17 6:96:9 Matei 5:5Matei 5:5 50:2, 4, 550:2, 4, 5 Luca 21:28, Matei 22:30, Matei 13:43Luca 21:28, Matei 22:30, Matei 13:43 93:793:7 Iacov 5:1, Luca 6:24Iacov 5:1, Luca 6:24 96:6, 7, 2596:6, 7, 25 Luca 19-20Luca 19-20 105:26105:26 Matei 19:28Matei 19:28 57:1157:11 Romani 2:11Romani 2:11 38:238:2 Matei 26:24Matei 26:24 19:219:2 Intai Corinteni 10:20Intai Corinteni 10:20 22:10, 1222:10, 12 Luca 16:26Luca 16:26 39:3, 4, 739:3, 4, 7 Doi Corinteni 12:1-4, Apocalipsa 19:1Doi Corinteni 12:1-4, Apocalipsa 19:1 46:246:2 Coloseni. 2:3Coloseni. 2:3 9:3, 49:3, 4 Apocalipsa 17:14 + 19:16, Ap. 4:11,Evrei. 4:13Apocalipsa 17:14 + 19:16, Ap. 4:11,Evrei. 4:13 24:11, 1024:11, 10 Apocalipsa 22:2, Ap. 2:7, Ap. 22:14Apocalipsa 22:2, Ap. 2:7, Ap. 22:14 85:285:2 Apocalipsa 9:1Apocalipsa 9:1 60:1360:13 Doi TesaloniceniDoi Tesaloniceni 10:15, 1610:15, 16 Iuda 6, Doi Petru 2:4, Apocalipsa. 20:10Iuda 6, Doi Petru 2:4, Apocalipsa. 20:10 21:5621:56 Apocalipsa. 20:1-3Apocalipsa. 20:1-3

Ap.-apocalipsa

Page 249: Vitejii de demult oameni cu nume

‘‘Şi pentru ei a prorocit EnohŞi pentru ei a prorocit Enoh, , al şaptelea al şaptelea patriarh de la Adampatriarh de la Adam, când a zis: "Iată că a , când a zis: "Iată că a venit venit יהוהיהוה cu zecile de mii de sfinţi ai Săi,cu zecile de mii de sfinţi ai Săi, ca ca să facă o judecată împotriva tuturor, şi să să facă o judecată împotriva tuturor, şi să încredinţeze pe toţi cei nelegiuiţi, de toate faptele încredinţeze pe toţi cei nelegiuiţi, de toate faptele nelegiuite, pe care le-au făcut în chip nelegiuit, şi nelegiuite, pe care le-au făcut în chip nelegiuit, şi de toate cuvintele de ocară pe care le-au rostit de toate cuvintele de ocară pe care le-au rostit împotriva Lui aceşti păcătoşi nelegiuiţiîmpotriva Lui aceşti păcătoşi nelegiuiţi .”’.”’

Iuda 1:14 & 15Iuda 1:14 & 15

De unde a putut Iuda sti cuvintele lui Enoh, decat dintr-o De unde a putut Iuda sti cuvintele lui Enoh, decat dintr-o Carte pe care Enoh a scris-o inaite de Potop.Carte pe care Enoh a scris-o inaite de Potop.

Page 250: Vitejii de demult oameni cu nume

Timpul nostru pe Pamant e scurt si Imparatia Cerurilor este Timpul nostru pe Pamant e scurt si Imparatia Cerurilor este aproape.aproape.

Calea dreptatii este foarte ingusta, si trebuie sa fim atenti Calea dreptatii este foarte ingusta, si trebuie sa fim atenti la pasii nostri mergand printre lucrurile abominabile carea la pasii nostri mergand printre lucrurile abominabile carea acopera lumea intreaga.acopera lumea intreaga.

Din gura Parintelui nostru Enoh a venit un avertisment care Din gura Parintelui nostru Enoh a venit un avertisment care este discutat si in Scriptura, dar care nu poate fi inteles este discutat si in Scriptura, dar care nu poate fi inteles completamente fara aceasta Marturie antica.completamente fara aceasta Marturie antica.

Ceea ce se petrece cu lumea noastra nu poate fi inteles la Ceea ce se petrece cu lumea noastra nu poate fi inteles la adevarata valoare, gravitatea lucrurilor cu care ne adevarata valoare, gravitatea lucrurilor cu care ne confruntam, si adevarul in toata plinatatea lui, fara aceasta confruntam, si adevarul in toata plinatatea lui, fara aceasta carte, care la fel ca celelalte parti ale Scripturii, Este carte, care la fel ca celelalte parti ale Scripturii, Este Cuvantul Lui Yahuah.Cuvantul Lui Yahuah.

Putem oare sa ignoram dovezile arheologice si geologice, Putem oare sa ignoram dovezile arheologice si geologice, si sa pretindem ca aceste lucruri nu s-au petrecut?si sa pretindem ca aceste lucruri nu s-au petrecut?

Putem noi, stiind ca Satana se preface in inger de lumina, Putem noi, stiind ca Satana se preface in inger de lumina, sa credem ca toate acestea au fost demult, si ca nu se mai sa credem ca toate acestea au fost demult, si ca nu se mai petrec si in timpurile noastre?petrec si in timpurile noastre?

Page 251: Vitejii de demult oameni cu nume

Exista multa literatura a lui si despre Cartea lui Enoh, numeroase traduceri, si chiar alte Exista multa literatura a lui si despre Cartea lui Enoh, numeroase traduceri, si chiar alte carti scrise de el. (Enoh a scris 366 de carti in timpul sederii sale pe Terra)carti scrise de el. (Enoh a scris 366 de carti in timpul sederii sale pe Terra)

Primul Enoh, sau ‘Etiopianul Enoh’, poate fi verificat ca este adevarat, acceptat de Primul Enoh, sau ‘Etiopianul Enoh’, poate fi verificat ca este adevarat, acceptat de neamuri inainte de Consiliul de la Niceea, in vremurile cand Sfantul Imperiu Roman a neamuri inainte de Consiliul de la Niceea, in vremurile cand Sfantul Imperiu Roman a existat, acceptat si astazi de oamenii de stiinta, profesori, si nu numai. Cartea lui existat, acceptat si astazi de oamenii de stiinta, profesori, si nu numai. Cartea lui Enoh este mentionata de multe ori in Scriptura canonica, si in toate scrierile pagane. Enoh este mentionata de multe ori in Scriptura canonica, si in toate scrierile pagane. Gasita pe de-a-ntregul in Etiopiana, in latina parte din ea, Greaca, Aramaica, si Gasita pe de-a-ntregul in Etiopiana, in latina parte din ea, Greaca, Aramaica, si Coptica.Coptica.

Al doilea Enoh, sau ‘Enohul Slavon’, este indoielnic, totusi contine esenta Primului Enoh, Al doilea Enoh, sau ‘Enohul Slavon’, este indoielnic, totusi contine esenta Primului Enoh, si arata cat de mult a fost traditia despre Enoh raspandita de-a lungul mileniilor. si arata cat de mult a fost traditia despre Enoh raspandita de-a lungul mileniilor. Originalul este in limba slavona.Originalul este in limba slavona.

Al treilea Enoh, sau ‘Viziunea Rabinului Ismael’, este o parte din Mishna Iudaica(intregul Al treilea Enoh, sau ‘Viziunea Rabinului Ismael’, este o parte din Mishna Iudaica(intregul set de legi religioase iudaice), si arata clar credinta Ebraica in povestea lui Enoh.set de legi religioase iudaice), si arata clar credinta Ebraica in povestea lui Enoh.

Cartea Uriasilor, gasita printre Manuscrisele de la Marea Moarta arata iar respectul pe Cartea Uriasilor, gasita printre Manuscrisele de la Marea Moarta arata iar respectul pe care Israelul antic il avea pentru Cartea lui Enoh, ea fiind una dintre cartile lui Enoh. care Israelul antic il avea pentru Cartea lui Enoh, ea fiind una dintre cartile lui Enoh. Enoh a zis in Primul Enoh ca el a scris 366 books, asa ca este foarte posibil. Aceasta Enoh a zis in Primul Enoh ca el a scris 366 books, asa ca este foarte posibil. Aceasta carte il mentioneaza si pe Ghilgames in retrospect cu Nefilimii din Enoh. Este carte il mentioneaza si pe Ghilgames in retrospect cu Nefilimii din Enoh. Este pastrata in aramaica si ebraica, impreuna cu alte fragmente din carti similare, cum pastrata in aramaica si ebraica, impreuna cu alte fragmente din carti similare, cum are fi Cartea lui Iaser si Cartea Jubileelor. Acestea doua au fost gasite de James are fi Cartea lui Iaser si Cartea Jubileelor. Acestea doua au fost gasite de James Bruce cand a fost in Etiopia si a adus de acolo 3 carti complete a lui Enoh cu el.Bruce cand a fost in Etiopia si a adus de acolo 3 carti complete a lui Enoh cu el.

Cartea Uriasilor Maniheana este clar inspirata din Cartea Uriasilor gasite in Manuscrisele Cartea Uriasilor Maniheana este clar inspirata din Cartea Uriasilor gasite in Manuscrisele de la Marea Moarta, si scrisa prin prisma folclorului arabesc si persan.de la Marea Moarta, si scrisa prin prisma folclorului arabesc si persan.

Page 252: Vitejii de demult oameni cu nume

Mat 24:37Mat 24:37 Cum s'a întîmplat în zilele lui Noe, Cum s'a întîmplat în zilele lui Noe, aidoma se va întîmpla şi la venirea aidoma se va întîmpla şi la venirea Fiului Fiului OmuluiOmului..

MatMat 24:3824:38 În adevăr, cum era în zilele dinainte În adevăr, cum era în zilele dinainte de potop, cînd mîncau şi beau, se însurau şi de potop, cînd mîncau şi beau, se însurau şi se măritau, pînă în ziua cînd a intrat Noe în se măritau, pînă în ziua cînd a intrat Noe în corabie,corabie,

MatMat 24:3924:39 ş şi n'au ştiut nimic, pînă cînd a venit i n'au ştiut nimic, pînă cînd a venit potopul şi i-a luat pe toţi, tot aşa va fi şi la potopul şi i-a luat pe toţi, tot aşa va fi şi la venirea venirea Fiului OmuluiFiului Omului. .

Page 253: Vitejii de demult oameni cu nume

Cartea lui Enoh este singurul izvor istoric care Cartea lui Enoh este singurul izvor istoric care explica in detaliu ce s-a petrecut in vremea lui explica in detaliu ce s-a petrecut in vremea lui Noe.Noe.

Cum putem sa ne dam seama de semnele Cum putem sa ne dam seama de semnele vremurilor, daca nu cunoastem trecutul?vremurilor, daca nu cunoastem trecutul?

Enoch insusi a zis ca cartea lui este : “Enoch insusi a zis ca cartea lui este : “dar nu pentru aceasta generaţie, ci pentru o generaţie, care va veni. ”, pentru Alesii din vremurile din ”, pentru Alesii din vremurile din urma.urma.

Este timpul sa invatam aceasta carte.Este timpul sa invatam aceasta carte.

Page 254: Vitejii de demult oameni cu nume

““Aşa că să nu vă temeţi de ei. Aşa că să nu vă temeţi de ei. Căci nu este nimic ascuns Căci nu este nimic ascuns care nu va fi descoperit, şi care nu va fi descoperit, şi nimic tăinuit care nu va fi nimic tăinuit care nu va fi cunoscut.” cunoscut.”

Matei 10:26 Matei 10:26

Amintiti-va ce a zis Yahushuah despre Amintiti-va ce a zis Yahushuah despre ei:ei:

Page 255: Vitejii de demult oameni cu nume

Dragostea Stapanului Dragostea Stapanului nostru nostru יהושעיהושע    Mesia sa Mesia sa fie cu cei Alesi. Amĕin.fie cu cei Alesi. Amĕin.

Apocalipsa 22:21Apocalipsa 22:21

Page 256: Vitejii de demult oameni cu nume

Pentru adancirea Pentru adancirea studiului, si Dovezi, studiului, si Dovezi,

sursele acestei lecturi sursele acestei lecturi pot fi gasite aici…pot fi gasite aici…

Page 257: Vitejii de demult oameni cu nume

A Tradition of GiantsA Tradition of Giants by John Heckewelderby John Heckewelder

Holocaust of GiantsHolocaust of Giants by Vine Deloriaby Vine Deloria

Did Biblical Giants Build The Circle of the Refaim?Did Biblical Giants Build The Circle of the Refaim? By Barry ChamishBy Barry Chamish

From the Ashes of AngelsFrom the Ashes of Angels by Andrew Collinsby Andrew Collins

The 12th PlanetThe 12th Planet by Zecharia Sitchinby Zecharia Sitchin

Stranger Than ScienceStranger Than Science by Frank Edwardsby Frank Edwards

The Book of Hanoch (Reconstruction Version)The Book of Hanoch (Reconstruction Version) by Stephen H. Aherns by Stephen H. Aherns

The ScripturesThe Scriptures by Institute for Scripture Research (Pty) Ltdby Institute for Scripture Research (Pty) Ltd

The Ultimate Encyclopedia of Mythology The Ultimate Encyclopedia of Mythology by Aurthur Cotterell & Rachel by Aurthur Cotterell & Rachel StormStorm

A Dictionary of AngelsA Dictionary of Angels by Gustav Davidsonby Gustav Davidson

The World’s Last Mysteries The World’s Last Mysteries by The Reader’s Digest Association, INC.by The Reader’s Digest Association, INC.

Page 258: Vitejii de demult oameni cu nume

Ancient American Ancient American by Drby Dr. Glenn Kimball, Volume 5, Issue #34. Glenn Kimball, Volume 5, Issue #34

Report on Mount Explorations Of The Bureau Of Ethnology, 12Report on Mount Explorations Of The Bureau Of Ethnology, 12 thth Annual Report Annual Reportby Smithsonian Bureau Of Ethnology 1890-1891by Smithsonian Bureau Of Ethnology 1890-1891

Fallen Angels and the Origins of EvilFallen Angels and the Origins of Evil by Elizabeth Clair Prophet by Elizabeth Clair Prophet

Holy Blood, Holy GrailHoly Blood, Holy Grail by Michael Baigent, Richard Leigh, and Henry Lincolnby Michael Baigent, Richard Leigh, and Henry Lincoln

Fossilized CustomsFossilized Customs by Lew White by Lew White

Devils and Demons and the Return of the NephilimDevils and Demons and the Return of the Nephilim by John Klein and Adam by John Klein and Adam SpearsSpears

The Grimoire of Lady ShebaThe Grimoire of Lady Sheba by Lady Shebaby Lady Sheba

MythologyMythology by Edith Hamilton by Edith Hamilton

The Dead Sea ScrollsThe Dead Sea Scrolls by Wise, Abegg, and Cookby Wise, Abegg, and Cook

Technology of the GodsTechnology of the Gods by David Hatcher Childress by David Hatcher Childress

Page 259: Vitejii de demult oameni cu nume

www.genesispark.com

www.mysteriousworld.com

www.drdino.com

www.genesis6giants.com

www.wyattmuseum.com

http://.biblefacts.org

http://omniology/Joe+GiantLeg.html www.bible.ca/tracks

www.returnofthenephilim.com

www.talkorigins.org

www.rense.com

www.burlingtonnews.net

www.biblebelievers.org

www.creationists.org

www.worldwidewarriors.org

Page 260: Vitejii de demult oameni cu nume

SfarsiSfarsitt