Uri ng pangungusap

  • View
    687

  • Download
    102

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

Text of Uri ng pangungusap

  • 1. Kassandra Nicole F. Mendoza IV - Love Filipino 4 Modyul Uri ng Pangungusap

2. Tungkol saan ang modyul na ito? Sa modyul na ito, matutuhan mo ang tungkol sa apat na uri ng pangungusap. Naghanda ako ng mga aralin at gawain na makatutulong sa iyo upang lalo mong maintindihan ang paksa. Mayroon din itong mga pagsasanay upang lalo kang humusay sa pagbuo at paggamit nito. Ano ang matututunan mo? Sa modyul na ito, inaasahang matatamo mo ang mga sumusunod na kasanayan: 1. Nakikilala at nakabubuo ng ibat ibang uri ng pangungusap ayon sa gamit Paturol o Pasalaysay Patanong Pautos Padamdam 2. Gayundin, makabuo ng ibat ibang uri ng pangungusap na nagsasalaysay, nagtatanong, nag-uutos o nakikiusap, at maaaring nagsasaad ng matinding damdamin. 3. Pangungusap Ang pangungusap ay lipon ng mga salitang nagpapahayag ng buong diwa. Ito ay may simuno at panaguri. Ang simuno ay ang paksa o pinag- uusapan sa pangungusap. Ang panaguri naman ay ang nagsasabi tungkol sa simuno. Ang pangungusap ay nagsisimula sa malaking titik at nagtatapos sa bantas o pananda. May Apat na Uri ng Pangungusap 1.Paturol o Pasalaysay 2.Patanong 3.Pautos 4.Padamdam Paturol o Pasalaysay Ito ang pangungusap na nagsasalaysay. Nagtatapos ito sa tuldok. 4. Halimbawa: Tandang-tanda ko ang petsa noon: Hulyo 16, 1990. Pauwi na ako. Biglang yumanig ang buong paligid. iba pang halimbawa ng pasalaysay 1.Tumatakbo ang bata. 2.Nagsasayaw sina lolo at lola. 5. Patanong Ito ang pangungusap na nagtatanong. Nagtatapos ito sa tandang pananong (?). Halimbawa: Saan ka ba nanggaling? iba pang halimbawa ng patanong 1.Nasaan na ba ang aking apo? 6. 2. Kaya mo bang buhatin iyan? Pautos Ito ang pangungusap na nag-uutos. Tinatawag itong pakiusap kung nakikiusap. Parehong nagtatapos ito sa tuldok. May kasamang paki- o kung maaari ang nakikiusap na pangungusap. Halimbawa: Pautos Balik ka rito, bata! Pakiusap Kung maaari, umalis ka riyan. Pakidala mo nga ang aklat ko. 7. iba pang halimbawa ng pautos 1.Magdilig ka ng halaman. 2.Pakainin mo ang iyong alaga. 8. Padamdam Ito ang pangungusap na nagsasaad ng matinding damdamin. Nagtatapos ito sa tandang padamdam (!). Halimbawa: Lumilindol! Lumilindol! sigaw ng mga tao. iba pang halimbawa ng padamdam 1.Naku! Ang daming insekto! 9. 2. Bilisan mo! Umuulan na! Ilan lahat ang mga uri ng pangungusap ayon sa gamit? Apat ang uri ng pangungusap Ano-anong bantas ang ginagamit sa bawat uri? 1.Paturol o Pasalaysay tuldok (.) 2.Patanong tandang pananong (?) 3.Pautos tuldok (.) 4.Padamdam tandang padamdam (!) 10. Magsanay Tayo Pagsasanay 1 Sagutan ang mga sumusunod. 1.Ito ay lipon ng mga salitang nagpapahayag ng buong diwa. Ito ay may simuno at panaguri. a.Pangungusap b.Paturol o Pasalaysay c. Patanong d.Pautos e. Padamdam Sagot a. Pangungusap 2. Ito ang pangungusap na nagsasalaysay. Nagtatapos ito sa tuldok. a.Pangungusap b.Paturol o Pasalaysay c. Patanong d.Pautos e. Padamdam Sagot b. Paturol o Pasalaysay 11. 3. Ito ang pangungusap na nagtatanong. Nagtatapos ito sa tandang pananong (?). a.Pangungusap b.Paturol o Pasalaysay c.Patanong d.Pautos e.Padamdam Sagot c. Patanong 4. Ito ang pangungusap na nag-uutos. Tinatawag itong pakiusap kung nakikiusap. Parehong nagtatapos ito sa tuldok. May kasamang paki- o kung maaari ang nakikiusap na pangungusap. a.Pangungusap b.Paturol o Pasalaysay c.Patanong d.Pautos e.Padamdam Sagot d. Pautos 12. 5. Ito ang pangungusap na nagsasaad ng matinding damdamin. Nagtatapos ito sa tandang padamdam (!). a.Pangungusap b.Paturol o Pasalaysay c. Patanong d.Pautos e. Padamdam Sagot e. Padamdam Pagsasanay 2 Sabihin kung anong uri ng pangungusap ang mga sumusunod. 1.Maraming tao ang nagsisimba sa araw ng pista. a.Paturol o Pasalaysay b.Patanong c. Pautos d.Padamdam Sagot a. Paturol o Pasalaysay 13. 2. May palaro ba sa plasa? a.Paturol o Pasalaysay b.Patanong c.Pautos d.Padamdam Sagot b. Patanong 3. Papasukin mo ang mga bisita. a.Paturol o Pasalaysay b.Patanong c.Pautos d.Padamdam Sagot c. Pautos 4. Naku! Dumulas ang bata sa palosebo. a.Paturol o Pasalaysay b.Patanong c.Pautos d.Padamdam Sagot d. Padamdam 14. 5. Masakit ang tiyan ko! a.Paturol o Pasalaysay b.Patanong c.Pautos d.Padamdam Sagot d. Padamdam WAKAS 15. Sanggunian Hiyas sa Wika Filipino 4 (Pahina 8~12) Pagdiriwang ng Wikang Filipino 2 (Pahina 155~159) http://www.slideshare.net/JenyHernandez/mga- uri-ng-pangungusap-filipimo-i http://www.slideshare.net/soltera12/mga-uri-ng- pangungusap