Mga Uri ng Pangungusap Ayon sa Gamit (Filipino I)

 • View
  43.060

 • Download
  18

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

Text of Mga Uri ng Pangungusap Ayon sa Gamit (Filipino I)

 • 1. MGA URI NG PANGUNGUSAPFilipino 1
 • 2. MGA URI NGPANGUNGUSAPPasalaysay PautosPatanong Padamdam
 • 3. URI NG PANGUNGUSAPPasalaysay Pangungusap na naglalahadng isang katotohanan. Ito aynagtatapos sa tuldok (.).
 • 4. Halimbawa:1. Tumatakbo ang bata.2. Nagsasayaw sina lolo at lola.Pangungusap naNagsasalaysay
 • 5. URI NG PANGUNGUSAPPautos o Pakiusap Nagpapahayag ng obligasyongdapat gawin. Nagtatapos din itosa tuldok (.).
 • 6. Halimbawa:1. Magdilig ka ng halaman.2. Pakainin mo ang iyong alaga.Pangungusap na Nag-uutos
 • 7. URI NG PANGUNGUSAPPatanong Ito ay pangungusap napatanong kung ito aynagtatanong at nagtatapos satandang pananong (?).
 • 8. Halimbawa:1. Nasaan na ba ang aking apo?2. Kaya mo bang buhatin yan?Pangungusap naNagtatanong
 • 9. URI NG PANGUNGUSAPPadamdam Nagsasaad ng matindingdamdamin tulad ng tuwa, takot opagkagulat. Nagtatapos ito satandang panamdam (!) . Maaariring gamitin ang tandang pananong
 • 10. Halimbawa:1. Naku! Ang daming insekto!2. Bilisan mo! Umuulan na!Pangungusap naPadamdam
 • 11. Magaling
 • 12. PAGSASANAYPanuto: Isulat sa sagutangpapel kung ang mgasumusunod na pangungusapay pangungusap naPasalaysay, Pautos,Patanong o Padamdam.
 • 13. 1. Ikuha mo nga ako ng mainitna tubig.
 • 14. MAGALING! TAMA ANG IYONG SAGOT!
 • 15. MALI ANG IYONG SAGOT
 • 16. 2. Masakit ang tiyan ko!
 • 17. MAGALING! TAMA ANG IYONG SAGOT!
 • 18. MALI ANG IYONG SAGOT
 • 19. 3. Maraming tao ang nakiramaysa pagpanaw ng kanyang ama.
 • 20. MAGALING! TAMA ANG IYONG SAGOT!
 • 21. MALI ANG IYONG SAGOT
 • 22. 4. Saan nagpunta ang iyong ina?
 • 23. MAGALING! TAMA ANG IYONG SAGOT!
 • 24. MALI ANG IYONG SAGOT
 • 25. BINABATI KO KAYO!
 • 26. References: http://heathersanimations.com/children1.html (forthe gif pictures) http://www.slideshare.net (for some data)