of 8 /8
SEKOLAH KEBANGSAAN BANDAR PUTRA, KULAI INSTRUMEN PENILAIAN SEKOLAH PERTENGAHAN TAHUN 2016 PENDIDIKAN MORAL TAHUN 4 1 JAM NAMA : ___________________________________ TAHUN : 4 __________________ BAHAGIAN A 1 4 . 5 .

Ujian pendidikan moral sk thn 4

Embed Size (px)

Text of Ujian pendidikan moral sk thn 4

NAMA : ___________________________________ TAHUN : 4 __________________BAHAGIAN A

(5 markah)

BAHAGIAN B

(10 markah)BAHAGIAN C

(10 markah)

BAHAGIAN D

BAHAGIAN E

(5 markah)

BAHAGIAN F

(10 markah)

--------------------- KERTAS SOALAN TAMAT & SELAMAT MENCUBA --------------------------

SEKOLAH KEBANGSAAN BANDAR PUTRA, KULAI

INSTRUMEN PENILAIAN SEKOLAH PERTENGAHAN TAHUN 2016

PENDIDIKAN MORAL

TAHUN 4

1 JAM

5.

4.

(10 markah)

(10 markah)

6