of 10 /10
SEKOLAH KEBANGSAAN BANDAR PUTRA, KULAI INSTRUMEN PENILAIAN SEKOLAH PERTENGAHAN TAHUN 2016 PENDIDIKAN MORAL TAHUN 3 1 JAM NAMA : ___________________________________ TAHUN : 3 __________________ BAHAGIAN A 1

Ujian pendidikan moral sk thn 3

Embed Size (px)

Text of Ujian pendidikan moral sk thn 3

NAMA : ___________________________________ TAHUN : 3 __________________

BAHAGIAN A

(12 markah)

(20 markah)

BAHAGIAN B

Isi tempat kosong dengan jawapan yang betul.

BAHAGIAN CTulis cara kamu membantu warga sekolah.

(5 markah)BAHAGIAN D

(6 markah)BAHAGIAN E

(4 markah)BAHAGIAN F

(5 markah)

-- KERTAS SOALAN TAMAT & SELAMAT MENCUBA -SEKOLAH KEBANGSAAN BANDAR PUTRA, KULAI

INSTRUMEN PENILAIAN SEKOLAH PERTENGAHAN TAHUN 2016

PENDIDIKAN MORAL

TAHUN 3

1 JAM

5.

4.

(10 markah)

17. Mengapakah kita perlu mengamalkan Sikap jujur?

27.

28.

29.

30.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

(10 markah)

Berusaha mencapai kejayaan

8