Trường queenstown resort college, New zealand

  • View
    178

  • Download
    2

Embed Size (px)

Transcript

TRNG QUEENSTOWN RESORT COLLEGE, NEW ZEALANDNi ting v s danh gi cng nh cht lng v cc dch v ti u dnh cho du hc sinh quc t. Queenstown Resort College (QRC) ang l mt la chn y trin vng cho hu ht nhng sinh vin hc sinh c nh theo hc ngnh qun l du lch v khch sn khi du hc New Zealand.

1. Vi nt v trngTrng Queenstown Resort College l mt trong nhng trng cao ng chuyn nghip v cht lng v qun l du lch v khch sn New Zealand. Trng nm pha nam ca New Zealand - ni c nhiu khu resort v gii tr thu ht hng nghn khch du lch trn th gii hng tun. Trng c i ng gio vin l nhng ngi c trnh v kinh nghim trong nghip v khch sn v h cng chnh l nhng nh qun l nhng khch sn ni ting ti nc ny. Hc tp mi trng c y trang thit b nh my tnh, th vin, mng internetv c khu dnh ring cho th thao gii trTt nghip t trng QRC, bn s c c hi lm vic ngay ti nhng khch sn, resortl i tc ca trng do cc gio vin gii thiu. Bng cp c gi tr trn ton th gii. 2. Chng trnh o to-Qun tr nh hng khch sn (Hospitality Management)Thi gian hc ca chng trnh ko di trong hai nm, bao gm 12 thng l thuyt v 9 thng thc tp. Sinh vin c th kt thc sm kha thc tp trc 9 thng nu hon thnh yu cu 1.000 gi thc tp. Sinh vin tt nghip vi vn bng kp: Diploma of Hospitality Management - QRC (Level 5 Diploma); Higher Diploma of Hospitality Management - ICMS kt hp Cesar Ritz Colleges.Sau khi tt nghip, sinh vin c th hc tip 12 thng ti ICMS - Australia hay ti Ritz College - Thy S ly bng Bachelor in Hospitality Management hoc c nhn vo lm ti cc chui khch sn, khu ngh dng 4-5 sao nh: Cesar Ritz, Ritz Carlton, Accor, Remada resort, Sheraton, Hilton, Shangri-la, Hyatt, Intercontinental...-Qun tr du lch khm ph (Adventure Tourism Management)Thi gian hc ca chng trnh ko di trong hai nm, bao gm 12 thng l thuyt v 6 thng thc tp. Sinh vin c th ko di thi gian thc tp ti 9 thng nu cha hon thnh 900 gi thc tp. Qun tr du lch mo him l mt ngnh c bit, o to kin thc thc t v qun l v kinh nghim lm vic trong ngnh du lch mo him. Vn bng ny s kt hp ngh thut qun l kinh doanh v t cht lnh o vi kinh nghim thc t v nn gio dc ng dng.Sau khi tt nghip, sinh vin c th hc tip 12 thng ti i hc Thompson Rivers - Canada hay ti ICMS, Sydney ly bng Bachelor of Tourism Management hoc lm vic ti cc khu du lch New Zealand: National Park, Water sport, Ski resort, Mountain Adventure, Outdoor adventure and Ecotourism3. Chi ph hc tpHc ph -Chng trnh Cao ng qun tr khch sn: 20.000 NZD/nm-Chng trnh Qun tr Du lch mo him: 20.000 NZD/nmChi ph ng phc, sch v, dng c-Hospitality Management: nm 1: 3.250 NZD; nm 2: 1.200 NZD-Adventure Tourism Management: nm 1: 5.100 NZD; nm 2: 1.900 NZDChi ph sinh hot-K tc x: t 279 NZD/tun-Homestay: 210-250 NZD/tun-ng k nh: 200 NZD-Bo him: 454 NZD/nm-Ph ng k nhp hc: 200 NZD4. Thi gian nhp hcKhai ging linh hot vo thng 1,4,7,10

5. iu kin u vo-Tt nghip trung hc ph thng-im ILETS: 6.0

Nhng l do nn chn hc Queenstown Resort College-Sinh vin c th i lm thm vi thu nhp hp dn: 12.5 NZD/ h (20h/ tun)-Sau khi tt nghip sinh vin c php li lm vic 1 nm c tip tc gia hn visa 2 nm. Sau 2 nm, s c nhn th c tr hp php ti New Zealand.-Sinh vin c thc tp ti nh hng, qun bar, nh bp ca khch sn gn trng hc. y l khu du lch hng u ca New Zealand, bn s c c hi hc hi t cc ging vin chnh l cc nh iu hnh du lch v khch sn quc t.-Thi gianva hc va thc tp(c tr lng) trong sut 2 nm hc v c hilm vic ton thi gian6 thng vi tng thu nhp t thc tp trong 2 nm hc khong NZ$27,000-NZ$30,000.-Sinh vinVit Nam c nhn hc bng khuyn hc ln n NZ$4,000.-T l xin c vic lm ngay sau khi ra trng l 83%.-Vi sinh vin hc ngnh Qun tr nh hng khch sn c th hc thm 12 thng ly bng c nhn Qun tr nh hng khch sn ti ICMS, c hoc 12 thng + thc tp ly bng c nhn Qun tr kinh doanh khch sn v l hnh ti Csar Ritz Colleges, Thy S. Sinh vin cn t c im 2.5/4 c tip tc hc c nhn ti ICMS.-Bng cp QRC c Quc t cng nhn v nh gi cao.

Nu bn l mt ngi am m vi cc ngnh hc trn th trng Queenstown Resort College chnh l mt ni o to l tng dnh cho bn khi i du hc n New Zealand. No, bn cn chn ch g na m khng ln k hoch du hc ti y. DCH V T VN DU HC 24HDUHOC N T 24H VIETNAM VISAa ch:13 Thi Vn Lung, Phng Bn Ngh, Qun 1, Tp. H Ch MinhHotline: 1900 2044Website:www.24hduhoc.comFanpage:https://www.facebook.com/24hduhoc