Suy nghi va lam giau trong Bat Dong San

  • View
    489

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Suy nghi va lam giau trong Bat Dong San,bất động sản vũng tàu,thuê nhà vũng tàu,mua nhà vũng tàu,nhà đất vũng tàu

Text of Suy nghi va lam giau trong Bat Dong San

  • 1.Suy ngh v{ lm giu Think & Grow Rich Napoleon Hill

2. NAPOLEON HILL SUY NGH & LM GIU Think & Grow Rich V Th Hng Vit lc dch Bn ang cm trong tay mt trong nhng cun sch k diu nht trn th gii. www.thuvien-ebook.net 2005 3. MC LC VI LI V CUN SCH V TC GI 14 LI NI U 17 B QUYT THNH CNG C THC TIN KIM CHNG 18 C TAI TH S NGHE THY 20 BC NGOT TRONG CUC I BN 23 CHNG I 24 SUY NGH - L VT CHT! 24 V EDISON NHN VO I MT TRUNG THC CA NG . . . 25 C HI N T CA SAU 26 BT U - NG B D 27 N TRC THT BI C MT BC 28 B CON IU KHIN NGI LN 28 VNG NP NG SAU KHNG 30 THNH CNG - L MT T TNG SU SC 32 TI MUN - TC L S C 34 THI S NHN RA CHN L 35 CHNG TRAI NHN THY S PHN 36 SUY NGH CN GHI CHP 38 CHNG II 39 4. BC U TIN VN TI CA CI: MONG MUN 39 KHNG C NG RT LUI 40 V NG T CHY TU 40 SU LI KHUYN BIN NGH THNH TIN BC 42 NGUYN TC GI TR MT TRM TRIU LA 43 NGY HM QUA L C M V I - NGY MAI L 44 TI SN KHNG L 44 MONG MUN RA C M 45 V CI KHNG TH TR THNH C TH 47 TM THY! 48 CI G NH TAN CN BO 49 I, NHNG M THANH DIU K! 51 IU K DIU SAU HU TRNG 53 SUY NGH CN GHI CHP 54 CHNG III 56 BC TH HAI VN TI CA CI: NIM TIN 56 HY TM KIM - V BN S TM THY 56 KHNG MAY ? V VN! 58 NGH KHNG C NIM TIN COI NH CHT RI 59 NHNG NGH C TI 60 NM BC T KHNG NH 62 NG SUY NGH G 63 KINH NGHIM V I CA TNH YU 65 HNH PHC L NGI CHO 66 5. BI DIN VN TUYT VI V NHNG T LA TRONG BUI TIC CHIU I 67 CA CI SINH RA T BN TRONG 74 SUY NGH CN GHI CHP 75 CHNG IV 77 BC TH BA VN TI CA CI: T K M TH 77 TING VANG KCH NG CA KIM LOI 77 HY TNG TNG BN ANG C TIN 79 V HNG PHN S A BN I 79 TIM THC VN NG 80 TI SAO CHNG TA L CH NHN S PHN CA MNH? 81 SUY NGH CN GHI CHP 82 CHNG V 83 BC TH T VN TI CA CI: KIN THC C BIT 83 NHNG K NGHO NN TINH THN NG NGN 84 KIN THC - IU THT L D DNG 85 AL! CN KIN THC ? 86 CN C CHUYN GIA 88 THC HNH TRONG H THNG O TO 88 MIT MI HC TP V T KIM SOT 89 HC KHNG BAO GI MUN 90 PHNG TI V LU NG 91 TI SN SAO CHP 93 6. MI NM RT NGN 94 NGI CHIN THNG KHNG BAO GI B QU TRCH 95 NG NM LI DI Y 96 T MNH L QUNG CO 97 SUY NGH CN GHI CHP 98 CHNG VI 99 BC TH NM VN TI CA CI: TR TNG TNG 99 TNG TNG TNG HP V TNG TNG SNG TO 100 HY PHT TRIN TR TNG TNG 101 THIN NHIN BIT C THNH CNG ANG N U? 101 T TNG - CHNH L TIN BC 102 CH CN THIU MT CHT XU 103 MT TRIU LA TRONG VNG MT TUN 105 D NH R RNG - K HOCH C TH 108 SUY NGH CN GHI CHP 110 CHNG VII 112 BC TH SU VN TI CA CI: K HOCH HA 112 HC TP TRN NHNG SAI LM 113 C TH BN TT C 115 S LNH O BT U T U? 116 MI MT B QUYT LNH O 116 SAI LM CA NGI LNH O 119 U CNG CN LNH O 121 7. NM PHNG PHP TM KIM CNG VIC TT 122 VIT TH V N NH TH NO? 123 HY TM CNG VIC M MNH THCH 127 X HI S GIP BN 128 BA PHNG PHP T NH GI 130 CH K HAY L NHN I 131 BA MI BA IU BT HNH 132 T RN LUYN - L CNG VIC NNG N NHT TRONG TT C CC LOI CNG VIC. 134 T MNH QUNG CO CHO MNH? 139 IU KIN CA BN TH NO? 140 HAI MI TM CU HI CHO CHNH MNH 141 TIN ? NG NGI NHT 145 HY TIN VO T BN 147 NN VN MINH NHN LOI C XY DNG BNG 149 T BN 149 U C S SUNG TC - C NHIU KH NNG 151 TM LI, BN HIU TT C CHA? 152 SUY NGH CN GHI CHP 153 CHNG VIII 154 BC TH BY VN TI CA CI: QUYT NH 154 H C KHUYN, NHNG NGI PHI SNG 155 CHNH L BN! 155 LCH S C VIT NN NH TH NO? 156 TRNG HP XY RA BOSTON 157 8. MT B C - TT, HAI - CN TT HN 159 QUYT NH LM THAY I TIN TRNH LCH S 159 THOMAS JEFFERSON C DNG DC 162 SC MNH CA TR TU C RN LUYN 164 SUY NGH CN GHI CHP 165 CHNG IX 166 BC TH TM VN TI CA CI: S KIN NH 166 IM YU - NM TRONG S THIU KIN NH 167 NU T DUY - TH HY T DUY BNG PHM TR TIN T 168 NGI BN B MT 169 THT BI - CH L TM THI 170 AI CNG C TH TR NN KIN NH 172 TNH KIN NH C RN LUYN - QUA NHNG I THAY 173 PH PHN TH CHNG C G KH 176 NG B QUA C HI CA MNH 178 CHNG TA THIU NHAU 179 RN LUYN TNH KIN NH THEO BN BC 181 TR TU SIU NHIN GIP AI? 182 NH TIN TRI V I CUI CNG 184 SUY NGH CN GHI CHP 186 CHNG X 187 BC TH CHN VN TI CA CI: TRUNG TM NO B 187 B QUYT CA ANDREW CARNEGIE 188 9. NG KHINH THNG NHNG LI KHUYN TT 190 NGHO I KHNG CN XY DNG K HOCH 192 SUY NGH CN GHI CHP 193 CHNG XI 194 BC TH MI VN TI CA CI: B MT CA TNH DC V THNG DC 194 NG LC GII TNH 196 NHN T KCH THCH NHN THC - KHNG THEO CCH HIU CA ZARATHUSTRA 197 C TNG TNG - L GIC QUAN TH SU 198 CHIU TH T CA NGH 199 TING NI T BN TRONG 200 T TNG CHN DN 201 HY PHT HIN THIN TI TRONG CON NGI MNH 203 THNG DC 204 LNG PH NNG LNG 207 T NHIN - BN NNG TH HAI 208 TNH DC V THNG MI 209 TNH DC V NH KIN 211 BI HC V TUI I C KT QU TT P NHT 213 HY TIN VO S THIN TI CA MNH 214 KINH NGHIM V I CA TNH YU 216 NHNG IU LT VT TRONG HN NHN 218 QUYN LC CA N TNH 219 SUY NGH CN GHI CHP 220 10. CHNG XII 222 BC TH MI MT VN TI CA CI: TIM THC 222 BAN U L NGH 223 V CC LOI TNH CM TCH CC V CM GIC TIU CC 225 TIM THC V CU NGUYN 227 SUY NGH CN GHI CHP 228 CHNG XIII 230 BC TH MI HAI VN TI CA CI: TR TU 230 NM TRONG QUYN LC CA SC MNH V HNH 231 B C 232 TH NO L THN GIAO CCH CM? 233 DN NG CA N CA CC TR TU 235 SUY NGH CN GHI CHP 236 CHNG XIV 237 BC TH MI BA VN TI CA CI: GIC QUAN TH SU 237 C HUCH LN BAN U 238 BN C TH MN CC C VN V HNH 239 LC NO CN T K M TH? 240 HI NG TNG TNG 242 LM TH NO NH THC C GIC QUAN TH SU 243 GIC QUAN TH SU - NGUN SINH LC TRI DY 244 SUY NGH CN GHI CHP 245 11. CHNG XV 247 SU TRIU CHNG CA NI S HI 247 S HI - CH L MT TRNG THI 248 NG BA NG 249 S HI T U N? 250 S NGHO I: SU TRIU CHNG 253 CHNH L TIN 254 BN C S B PH PHN KHNG? 256 S PH PHN: BY TRIU CHNG 258 BN C S M AU BNH TT KHNG? 259 S BNH TT: BY TRIU CHNG 262 BN C S B THT TNH KHNG? 263 S THT TNH: BA TRIU CHNG 264 BN C S TUI GI KHNG? 264 S TUI GI: BN TRIU CHNG 265 BN C S CHT KHNG? 266 S CHT: BA TRIU CHNG 267 LO U CNG L NI S HI Y 268 NGH - BNG MA 270 BN QU NHY CM? 271 HY T V! 272 CU HI T PHN TCH 273 IU DUY NHT M BN C TH KIM SOT C 279 NG GI BAO BIN - NM MI NHM CU GI NH . . . 281 SUY NGH CN GHI CHP 284 12. 14 VI LI V CUN SCH V TC GI Trong cun s|ch n{y bn s tm thy mt k hoch ~ c kim nghim, l{m th n{o tr th{nh ngi gi{u c. Cun s|ch s b{y cho bn c|ch h{nh ng - v{ h{nh ng ngay lp tc. S k v iu gip mt con ngi sut i tin ln pha trc, x}y dng hnh phc ca ring mnh v{ nh}n t{i sn ln trong khi nhng ngi kh|c cn cha bt u. Tht ra th c|i g tip thm cho ngi n{y sc mnh v{ ngh lc, trong khi mc cho ngi kh|c b ng? Ti sao h c th nhn ra tng lai trong h{ng ni vn v{ tin n iu h thng m c, khng n nhng n |nh |c nghit ca s phn, trong khi nhng ngi kh|c h{nh ng mt c|ch tuyt vng, lun lun sai lm, v{ cui cng cng chng i n }u? Nhiu nm v trc Napoleon Hill trong lc ni chuyn vi Andrew Carnegie - mt trong nhng ngi gi{u c nht h{nh tinh - cm gi|c nh mnh ~ thy c s le s|ng ca iu b mt v i n{y. Carnegie khuyn Hill nn ph}n tch c|c phng ph|p m{ nhng ngi nm c b mt n{y ~ s dng, v{ a ra cng thc th{nh cng l{m mu v{ th d cho to{n th gii. Cun s|ch n{y m ra iu b mt v{ a ra K hoch h{nh ng. T nm 1973 cun s|ch n{y ~ tri qua 42 ln xut bn v{ va ra ~ ht ngay lp tc. Ln xut bn n{y c b sung thm nhiu t liu mi, trong c c vic tm tt li phn ~ trnh b{y trong mi mt chng. Rt cc, cun s|ch n{y ch ra con ng duy nht ng khc phc tt c c|c chng ngi vt, t tt c c|c mc tiu ~ t ra v 13. 15 th{nh cng, ging nh trong phim nh, n vi bn t con sng bt tn ca thi gian. Cun s|ch n{y s l{m bn s sng st v nng lng ci to cuc sng. Sau mt thi gian bn s hiu ti sao nhng ngi t tin v{o bn th}n mnh li t c t{i sn to ln v{ hnh phc - bi v chnh bn s tr th{nh ngi nh vy. *** Napoleon Hill sinh nm 1883 mt cn nh{ nh trong vng rng ni Virginia. Thi tr anh ~ phi l{m phng vin cho mt t b|o c tin i hc trng i hc tng hp Georgetown. Ti lm b|o ch ~ x|c nh s phn sau n{y ca anh. C|c phng s xut sc ca anh ~ g}y ch cho ng{i Robert L.Taylor, thng c bang Tennessy v{ l{ ch bt tp ch Bob Taylors Magazine. ng t nh{ b|o tr 25 tui i vit mt lot b{i v con ng th{nh t ca nhng ngi ni ting m{ ng u trong s l{ Andrew Carnegie. Hill ~ g}y n tng s}u sc cho Carnegie nn ng ~ chc anh mt s nghip ln, i hi thi gian hai mi nm: phi phng vn chi tit 500 ngi M th{nh t nht v{ a ra cng thc th{nh cng vn nng, c th |p dng ngay cho nhng ngi kh nng km ci nht. Hill ~ {m o vi nhng ngi c ting nh Henry Ford, William Wrigley, Clarence Darrow, Luther Burbank, John Pierpont Morgan v{ c ba tng thng M na. Nm 1928, ng hai mi nm sau bui ni chuyn ni ting vi Carnegie, Hill cng b cun s|ch u tin: gi thuyt v trit l th{nh cng cho c| nh}n. Trong sut thi gian thu thp t{i liu n{y, anh ~ phi kim sng bng nhiu c|ch kh|c nhau, k c l{m nh}n vin qung c|o trong trng i hc tng hp Chicago v{ xut bn tp ch Quy tc v{ng. Trong thi gian chin tranh th gii th nht, Hill l{ chuyn gia v quan h x~ hi trong b m|y ca tng thng Wilson. Nm 1933, Jennigs Randolph, thng ngh s bang Ty Virginia, ~ gii thiu ng vi Theodore Roosevelt, v{ Hill li tr th{nh c vn ca tng thng. Mt thi gian sau , ng quyt nh h thng ho| v{ ho{n thin |n hai mi nm Suy ngh v{ 14. 16 l{m gi{u ca mnh. Nm 1952, sau khi th{nh lp Hip hi Napoleon Hill, ng bt u tch cc truyn b| trit l th{nh cng c| nh}n v{ l~nh o Qu Napoleon Hill, - mt t chc gi|o dc-x hi c mc ch dy mi ngi mn khoa hc th{nh t n{y. Nm 1963, Hill ra tin v{ chng trnh th{nh lp Vin h{n lm th{nh tu c| nh}n, t chc c vic dy h{m th v{ {o to ti nh{. ng ~ thc hin iu n{y v{o nm th t|m mi ca cuc i mnh. 15. 17 LI NI U Mi chng cun s|ch n{y ca ti u k v c|ch kim tin th{nh cng nht, tc l{ b quyt ~ gip h{ng trm ngi l{m gi{u. Bao nhiu nm tri ti ~ ph}n tch con ng cng danh ca h. Ln u tin ti bit c b quyt n{y t Andrew Carnegie vo hn nm mi nm trc }y. ng gi{ Scotland hin hu v{ kh |i dng nh v tnh tit l n cho ti, mt g~ trai cn ang non chot. Sau , vi nhng |nh la vui trong mt, ng ng ngi trong gh b{nh v{ chm ch nhn ti: liu ti c tr khn |nh gi| ngha ca iu ng va ni khng? Nhn thy ti vi v{ng chp ly nhng li ng ni, ng lin hi ti c sn s{ng b ra hai mi nm hoc l}u hn na hin th}n mnh cho hot ng truyn b| cng thc th{nh cng trn to{n th gii, v nhng ngi c th s phi chu khng may sut c cuc i mnh nu thiu n khng. Ti tr li rng ti ~ sn s{ng v{ ~ gi c li ha ca mnh. Cng thc th{nh t k diu xut ph|t t t tng ca ng Carnegie, ~ mang li cho ng mt gia sn khng l, phi c em trang b cho nhng ngi khng c thi gian nghin cu c|ch kim tin vn rt l}u v{ kh nhc. Carnegie hy vng rng ti c th kim chng c tnh ng n trong nhng li ni ca ng v{ trnh b{y cho mi ngi thuc mi gii tnh, mi la tui v{ ngh nghip. ng khng nh rng cn a khoa hc n{y v{o chng trnh ging dy ca c|c trng ph th