of 32 /32
Sredstva za rad Alat i pribor

Sredstva za rad

  • Upload
    igoriv

  • View
    412

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Sredstva za rad

Page 1: Sredstva za rad

Sredstva za rad

Alat i pribor

Page 2: Sredstva za rad

Sredstva za rad su razli~iti alati koji se koriste tokom opravke i

odr`avawa vozila. • Najbitnije je da se sredstva za rad koriste

pravilno• Automehani~ari

sredstva za rad = automehani~arski alat(kqu~, kle{ta, ~eki}, odvija~i i td.)• Autoelektri~ari (specijalna kle{ta, posebnih

alata za ispitivawe elektri~ne struje…)• Autolimari (alat za peglawe, gla~ewe, gitovawe

farbawe, lakirawe…)

Page 3: Sredstva za rad
Page 4: Sredstva za rad
Page 5: Sredstva za rad
Page 6: Sredstva za rad

Zadu`ivawe sredstava za rad

Svi zaposleni koriste odre|eni alat i pribor koji zadu`uju i koji su vlasni}tvo preduze}a

Od radnog mesta i od predvi|enog broja operacija koje taj radnik izvodi zavisi}e i:

• vrsta• koli~ina i • namena alata koji zadu`uje…

Odgovornost za zadu`ivawe sredstava za rad:1. Materijalna(pla}a {tetu)2. Disciplinska (suspenzija)

Page 7: Sredstva za rad

ODR@AVAWE SREDSTAVA ZA RAD

• Obezbe|uje dug vek trajawa i pouzdanost alata• Posle intervencije radnik je du`an da o~isti alat

koji je kjoristio i vrati ga na predvi|eno mesto• Alat se mo`e ~istiti sredstvima za odma{}ivawe,

bri{e krpom i prosu{uje• Ako je slo`eniji odr`ava se po uputstvu proizvo|

a~a (aparati za zavarivawe-lasersko, dizalice)

Page 8: Sredstva za rad
Page 9: Sredstva za rad
Page 10: Sredstva za rad
Page 11: Sredstva za rad

Чекић је алат предвиђен да, јаким ударцима, деформише или помера предмете. Најчешће се употребљава за закуцавање ексера и разбијање. Често се праве чекићи за специјалне намене, па стога постоје и варијације у конструкцији самог чекића.

Page 12: Sredstva za rad
Page 13: Sredstva za rad

Merni i kontrolni alati

• Merenje je upoređivanje 2 veličine i to poznate i nepoznate

• Ovi alati služe za merenje i kontrolisanje različitih veličina

• Imaju određenu preciznost

Page 14: Sredstva za rad

Merni alati su:

1. Metarska traka2. Univerzalno pomično kljunasto merilo-nonijus3. Mikrometar4. Uglomer5. Manometar6. Vakuum metar

Page 15: Sredstva za rad

Osnovne k-ke merenja su:• Tačnost merenja• Uslovi merenja• Opseg merenja

Page 16: Sredstva za rad

Metarska traka• Merilo za dužinu• Tačnost je 1 mm• Opseg je različit (2,5,pa i 100 m)• Oblik savitljive trake koja je namotana• Moze se koristiti i metarske letve i lenjiri

Page 17: Sredstva za rad

Kljunasto merilo• Šubler, kljunasto merilo ili nonijus je ručni merni

alat za razna precizna merenja spoljnih i unutrašnjih gabarita, tačnost 1/10 milimetra za šubler koji meri do 150 mm.

• Izrađuje se od čelika, ali i drveta za merenja predmeta većih dimenzija (npr. šumari koriste za merenje prečnika stabala).

• Meri spoljašnju meru, unutrašnju i dubinu.• Sastoji se iz pomičnog dela, nepomičnog, kočnice

i nonijus skale

Page 18: Sredstva za rad
Page 19: Sredstva za rad

Mikrometar

Page 20: Sredstva za rad

• Precizni radionički mikrometri• Merni opseg : do 100mm • Očitavanje : 0, 01mm

Page 21: Sredstva za rad

Ostali automehaničarski alati

• Turpije• Ureznice, nareznice• Testere• Burgije, bušilice

Page 22: Sredstva za rad

Turpije

• Турпија је ручни алат који се састоји од челичне шипке чија је површина избраздана оштрим зубцима.

• Користи се да углача или пресече материјал стругањем. Алатка је обично постављена на дршку.

Page 23: Sredstva za rad
Page 24: Sredstva za rad

Турпије се могу поделити на више начина. Основна подела турпија је према намени:• турпије за обраду дрвета• турпије за обраду метала

Турпије се даље могу поделити на основу попречног пресека радне површине који може бити:

1. спљоштен, 2. округао, 3. полукружан, 4. квадратни или 5. троугласт.

Page 25: Sredstva za rad
Page 26: Sredstva za rad
Page 27: Sredstva za rad
Page 28: Sredstva za rad

Testere za metal, sekači o ostali pribor

Page 29: Sredstva za rad
Page 30: Sredstva za rad

Ureznice i nareznice

Page 31: Sredstva za rad

Burgije i bušilice

Page 32: Sredstva za rad