of 8 /8
Tehnička škola Smederevo – Tehničar drumskog saobraćaja – Integralni transport Sredstva za prevoz kontejnera (beleška sa časa) Sredstva za prevoz kontejnera u drumskom transportu Sva sredstva za prevoz kontejnera u drumskom saobraćaju napravljena su prema opštim preporukama Međunarodnog transportnog udruženja i odnose se na sledeće: 1. Dopušteno osovinsko opterećenje je 13t; 2. Postolje mora imati čepove koji služe da se kontejneri pričvrste; 3. Mora postojati dovoljna otpornost šasije; 4. Ravnomernost kočenja na svim osovinama; 5. Opremljenost stabilizatorom protiv naginjanja u krivinama; 6. Opremljenost kočionog sistema dvostrukim vodovima za automatsko regulisanje sile kočenja. Postoji više vrsta sredstava za prevoz kontejnera: 1. Vučno vozila sa poluprikolicom; 2. Vučno vozilo sa poluprikolicom za samoistovar kontejnera; 3. Kamion sa prikolicom (vučni voz). By: Mihajlo Laćarac

Sredstva za prevoz kontejnera

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Beleška sa časa. Isprobavanje MS Office-a 2013. U pitanju je predmet Integralni transport, obrazovnog profila Tehničar drumskog saobraćaja, područje rada Saobraćaj, škola Tehnička Smederevo.

Text of Sredstva za prevoz kontejnera

Page 1: Sredstva za prevoz kontejnera

Sredstva za prevoz kontejnera (beleška sa časa)

Sredstva za prevoz kontejnera u drumskom transportu

Sva sredstva za prevoz kontejnera u drumskom saobraćaju napravljena

su prema opštim preporukama Međunarodnog transportnog udruženja i

odnose se na sledeće:

1. Dopušteno osovinsko opterećenje je 13t;

2. Postolje mora imati čepove koji služe da se kontejneri pričvrste;

3. Mora postojati dovoljna otpornost šasije;

4. Ravnomernost kočenja na svim osovinama;

5. Opremljenost stabilizatorom protiv naginjanja u krivinama;

6. Opremljenost kočionog sistema dvostrukim vodovima za automatsko

regulisanje sile kočenja.

Postoji više vrsta sredstava za prevoz kontejnera:

1. Vučno vozila sa poluprikolicom;

2. Vučno vozilo sa poluprikolicom za samoistovar kontejnera;

3. Kamion sa prikolicom (vučni voz).

By: Mihajlo Laćarac

Page 2: Sredstva za prevoz kontejnera

2

Sredstva za prevoz kontejnera u železničkom saobraćaju

Sredstva koja se koriste pri prevozu kontejnera u drumskom

saobraćaju su specijalna plato-kola tj. platforme. Na njima postoje uređaji za

mehaničko učvršćivanje kontejnera, kao i uređaji koji ublažavaju tj.

amortizuju udare pri neravnomernom kretanju voza.

Sredstva za prevoz kontejnera

Page 3: Sredstva za prevoz kontejnera

3

Sredstva za prevoz kontejnera u vodnom saobraćaju

U vodnom saobraćaju, za eksploataciju odnosno transport

kontejnera,koriste se posebni kontejnerski brodovi koji se prema načinu

utovara i istovara kontejnera dele na:

a) Ro-Ro brodovi

Naziv Ro-Ro potiče od fraze u engleskom jeziku ‘’Roll on – Roll

off’’, što u prevodu na naš jezik znači ‘’Ući kotrljanjem – Izaći

kotrljanjem’’. Ovo je horizontalan način pretovara pomoćudrumskih

vozila i manipulativnih sredstava (viljuškara) preko brodske rampe.

Sredstva za prevoz kontejnera

Page 4: Sredstva za prevoz kontejnera

4

b) Lo-Lo brodovi

Naziv Lo-Lo potiče od izraza u engleskom jeziku ‘’Lift on – Lift

off’’ što u prevodu na naš jezik predstavlja: ‘’Ući spuštanjem – Izaći

dizanjem’’. Ovo je vertikalan način pretovara pomoću dizalica koje se

nalaze na obali ili na samom brodu. Ovo je brži i bolji, odnosno

efikasniji način

pretovara.

Brodovi za prevoz kontejnera međusobno se razlikuju i mogu biti:

1. Potpuni kontejnerski brodovi

Potpuni kontejnerski brodovi su brodovi na kojima se

Sredstva za prevoz kontejnera

Page 5: Sredstva za prevoz kontejnera

5

isključivo prevoze kontejneri. Imaju ogromne kapacitete. Mogu

prevesti preko 1000 kontejnera od 40 stopa.

2. Delimični kontejnerski brodovi

Delimični kontejnerski brodovi imaju jedno ili više skladišta

za prevoz kontejner. Na njima mogu da se prevoze i druge vrste

terera uporedo sa kontejnerima.

3. Konvertibilni kontejnerski brodovi

Konvertibilni kontejnerski brodovi imaju skladišta koja se

po potrebi mogu premeštati i skidati. Kad ne prevoze kontejnere,

Sredstva za prevoz kontejnera

Page 6: Sredstva za prevoz kontejnera

6

ovi brodovi mogu prevoziti drugu vrstu robe.

4. Kontejnerski brodovi prenosioci paketa

Kontejnerski brodovi prenosioci paketa imaju takvu građu

da na jednom delu prevoze kontejnere, a na drugom palate.

5. Polukontejnerski brodovi nisku konstrukciono prilagođeni za

prevoz kontejnera, niti su za to opremljeni, ali u slučaju potrebe

mogu i njih prevoziti.

Sredstva za prevoz kontejnera