of 14 /14
REVISTĂ BIBLIOGRAFICĂ REVISTĂ BIBLIOGRAFICĂ STUDIEREA LIMBILOR STUDIEREA LIMBILOR STRĂINE STRĂINE Filip Eugenia şef oficiu CID “Chişinău”

Revista bibliografica : Studierea limbilor straine

Embed Size (px)

Text of Revista bibliografica : Studierea limbilor straine

Page 1: Revista bibliografica : Studierea limbilor straine

REVISTĂ BIBLIOGRAFICĂREVISTĂ BIBLIOGRAFICĂ

STUDIEREA LIMBILOR STUDIEREA LIMBILOR STRĂINESTRĂINE

Filip Eugenia şef oficiu

CID “Chișinău”

Page 2: Revista bibliografica : Studierea limbilor straine

Options DomeniuDomeniull – Lingvistic – Lingvisticăă Cantitatea CD/DVD – 12 Cantitatea CD/DVD – 12 DVD – 4DVD – 4 CD – 8CD – 8 Colecţii – Simplu şi eficient, Colecţii – Simplu şi eficient,

extrextr@@

Page 3: Revista bibliografica : Studierea limbilor straine

Un instrument de lucru util pentru elevi, studenţi, profesori Un instrument de lucru util pentru elevi, studenţi, profesori şşi i autodidacţiautodidacţi

Strutz, HenryStrutz, Henry. . 501 verbe 501 verbe germane. – Iaşi : Polirom, germane. – Iaşi : Polirom, 2009.2009.

Kendris, Theodore. Kendris, Kendris, Theodore. Kendris, Cristopher. 501 verbe Cristopher. 501 verbe spaniole. – Iaşi : Polirom, spaniole. – Iaşi : Polirom, 2009.2009.

Danesi, Marcel. 501 verbe Danesi, Marcel. 501 verbe italiene. – Iaşi : Polirom, italiene. – Iaşi : Polirom, 2008.2008.

CONȚINUT:CONȚINUT: Exerciţii de completare a Exerciţii de completare a

propoziţiilor cu formele verbale propoziţiilor cu formele verbale corectecorecte

Puzzle-uriPuzzle-uri Exerciţii de completare a formelor Exerciţii de completare a formelor

verbale corespunzatoare celor din verbale corespunzatoare celor din limba românălimba română

RRăăspunsurile la exercispunsurile la exerciţţiiii

Page 4: Revista bibliografica : Studierea limbilor straine

Bienvenue! Manual de limba franceză. – Iaşi. Bienvenue! Manual de limba franceză. – Iaşi. : Polirom, 2010.: Polirom, 2010.

CD1CD1 : Nivelurile A1,A2, : Nivelurile A1,A2, B1,B2 : [22 de lecţii].B1,B2 : [22 de lecţii].

CD2CD2 : Nivelurile A1,A2, : Nivelurile A1,A2, B1,B2 : [24 de lecţii].B1,B2 : [24 de lecţii].

CONȚINUT:CONȚINUT: textele de dezvoltare a textele de dezvoltare a

vocabularului vocabularului textele exercitextele exerciţţiilor de iilor de

„Comprehension orale”„Comprehension orale”

Page 5: Revista bibliografica : Studierea limbilor straine

Tomescu Baciu, Sanda. Velkommen! Tomescu Baciu, Sanda. Velkommen! Manual Manual de conversaţie de conversaţie îîn limba norvegiană. – Iaşi : n limba norvegiană. – Iaşi :

Polirom, 2006.Polirom, 2006. CONȚINUT:CONȚINUT: 1111 lec lecţţiiii regulile regulile

gramaticalegramaticale lexicul de bază lexicul de bază dialoguri dialoguri textele lectextele lecţţiiloriilor

Page 6: Revista bibliografica : Studierea limbilor straine

Crăciun-Ştefănescu, Alina-Antonela. LimCrăciun-Ştefănescu, Alina-Antonela. Limbba a engleză. – Iaşi : Polirom, 2009. – (Col. “Simplu engleză. – Iaşi : Polirom, 2009. – (Col. “Simplu

şi eficient”).şi eficient”).CONȚINUT:CONȚINUT: 1177 lec lecţţiiii noţiuni noţiuni

fundamentale de fundamentale de fonetică şi fonetică şi gramatică gramatică

textele lectextele lecţţiiloriilor vocabular bogat vocabular bogat şşi i

actualactual

Page 7: Revista bibliografica : Studierea limbilor straine

Limba franceză. – Iaşi :Limba franceză. – Iaşi : Polirom, 2010. – Polirom, 2010. – (Col. “Simplu şi eficient”).(Col. “Simplu şi eficient”).

CONȚINUT:CONȚINUT: 6868 lec lecţţiiii noţiuni noţiuni

fundamentale de fundamentale de fonetică şi fonetică şi gramatică gramatică

textele lectextele lecţţiiloriilor vocabular actualvocabular actual

Page 8: Revista bibliografica : Studierea limbilor straine

Limba germană. – Iaşi : Polirom, 2009. – (Col. Limba germană. – Iaşi : Polirom, 2009. – (Col. “Simplu şi eficient”).“Simplu şi eficient”).

CONȚINUT:CONȚINUT: 2323 lec lecţţiiii noţiuni noţiuni

fundamentale de fundamentale de fonetică şi fonetică şi gramatică gramatică

textele lectextele lecţţiiloriilor vocabular vocabular

Page 9: Revista bibliografica : Studierea limbilor straine

ColecColecţţia ia Extr@. – Extr@. – BBucureucureşşti : ti : Sound &Image Consulting SRL, 2009.Sound &Image Consulting SRL, 2009.•SSerialerial - - 30 episoade 30 episoade •Durata episodului – 30 minuteDurata episodului – 30 minute•Facilităţi Facilităţi –– perfecperfecţţionarea limbii ionarea limbii englezeengleze•Grup ţintă - Grup ţintă - adolescenadolescenţţiiii

Page 10: Revista bibliografica : Studierea limbilor straine

DVD - 1DVD - 1

Episodul 1 - Sosirea Episodul 1 - Sosirea lui Hectorlui Hector

Episodul 2 – Hector Episodul 2 – Hector merge la merge la cumpărăturicumpărături

Episodul 3 - Hector Episodul 3 - Hector are o întâlnireare o întâlnire

E pisodul 4 - Hector E pisodul 4 - Hector îşi caută o slujbăîşi caută o slujbă

Episodul 5 - S-a Episodul 5 - S-a născut o steanăscut o stea

Page 11: Revista bibliografica : Studierea limbilor straine

DVD - 2DVD - 2

Episodul 6 - Bridget Episodul 6 - Bridget câştiga la loteriecâştiga la loterie

Episodul 7 – Episodul 7 – GemeneleGemenele

Episodul 8 - Episodul 8 - Verişoara Verişoara proprietproprietăăreseiresei

Episodul 9 - Job-uri Episodul 9 - Job-uri pentru băieţipentru băieţi

Episodul 10- Episodul 10- Protestul lui AnnieProtestul lui Annie

Page 12: Revista bibliografica : Studierea limbilor straine

DVD - 3DVD - 3

Episodul 11 - Episodul 11 - Vremea vacanţeiVremea vacanţei

Episodul 12- Episodul 12- Nebuni după fotbalNebuni după fotbal

Episodul 13-Episodul 13- 0 0 nuntă pluteşte în nuntă pluteşte în aeraer

Episodul 14Episodul 14 - - SchimbăriSchimbări

Epiodul 15- Epiodul 15- BodyguardBodyguard

Page 13: Revista bibliografica : Studierea limbilor straine

DVD - 4DVD - 4

Episodul 16- Unchiul Episodul 16- Unchiul NickNick

Episodul 17 - Cyber Episodul 17 - Cyber StressStress

Episodul 18- Doar Episodul 18- Doar un biletun bilet

Episodul 19- Kung Episodul 19- Kung FuFu

Episodul 20- Orice Episodul 20- Orice câine are o ZIcâine are o ZI

Page 14: Revista bibliografica : Studierea limbilor straine

VĂ MULŢUMIM!VĂ MULŢUMIM!