Pengertian asmaul husna

  • View
    117

  • Download
    14

Embed Size (px)

Text of Pengertian asmaul husna

Slide 1

9 SIFAT ALLAH SWT

PENDIDIKAN AGAMA ISLAM IBRAHIMY Kampus 2 Situbondo [Al-Bashir] Yang Maha Melihat [As-Sami] Yang Maha Mendengar [Al-Akhir] Yang Maha Akhir[Al-Adl] Yang Maha Adil [Al- Jami]Yang Maha Pengumpul [Al-Matiin]Yang Maha Kokoh [Al-Wakil]Maha Pemelihara [Al-Mumin] Yang Mengaruniakan Keimanan [Al-Karim] Yang Maha Mulia3 [Al-Bashir] (Yang Maha Melihat)Allah melihat apa yang ada di dunia ini,Selain maha melihat Allah juga maha pendengar.Allah melihat Bukan dengan mata sebangaimana makhluk yang di ciptan_nya.Pendidikan Agama Islam Ibrahimy Kampus 2 Situbondo

Penjelasan Mengenai Asmaul Husnapendidikan Agama Islam IBRAHIMY KAMPUS II Menurut bahasa, asmaul husna berarti nama-nama yang baik, sedangkan menurut istilah berarti nama-nama baik yang dimiliki Allah sebagai bukti keagungan dan kemuliaan-Nya. Di dalam al-Quran nama-nama yang baik dijelaskan pada Qs. Al-Araf/7: 180 sebagai berikut : *

Artinya: Hanya milik Allah asmaa-ul husna, maka bermohonlah kepada-Nya dengan menyebut asmaa-ul husna itu dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam nama-nama-Nya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. (Qs. Al-Araf/7: 180)

[Al-Akhir] (Yang Maha Akhir) iaitu kekal terus setelah habisnya segala sesuatu yang maujud.

Pendidikan Agama Islam Ibrahimy

[Al- Jami](Yang Maha Pengumpul) iaitu mengumpulkan berbagai hakikat yang telah bercerai-berai dan juga mengumpulkan seluruh umat manusia pada hari pembalasan

[Al-Matiin](Yang Maha Kokoh) iaitu memiliki keperkasaan yang sudah sampai di puncaknya.Pendidikan Agama Islam Ibrahimy Kampus 2 situbondo

[Al-Wakil](Maha Pemelihara)yakni memelihara semua urusan hamba-hambaNya dan apa-apa yang menjadi keperluan mereka itu.Pendidikan Agama Islam Ibrahimy Kampus 2 Sitbondo

[Al-Mumin](Yang Mengaruniakan Keimanan ) Dialah Allah Yang tiada Tuhan selain Dia, Raja, Yang Maha Suci, Yang Maha Sejahtera, Yang Mengaruniakan Keamanan, Yang Maha Memelihara, Yang Maha Perkasa, Yang Maha Kuasa, Yang Memiliki segala Keagungan, Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan

Pendidikan Agama Islam Ibrahimy Kampus 2 Situbondo

[Al-Karim] (Yang Maha Mulia) ia itu mulia tanpa had dan memberi siapa pun tanpa diminta atau sebagai penggantian dan sesuatu pemberian.

Pendidikan Agama Islam Ibrahimy Kampus II