Click here to load reader

Mga Kontribusyon at Paniniwala ng mga Sinaunang Asyano

  • View
    1.117

  • Download
    37

Embed Size (px)

Text of Mga Kontribusyon at Paniniwala ng mga Sinaunang Asyano

Mga kontribusyon at paniniwala ng mga sinaunang asyano

Mga kontribusyon at paniniwala ng mga sinaunang asyano

PANGKAT 1:LINDSAY ELISE ESTEBANKARINA ISABEL SANTOSREBECCA JEANE HERNANDEZMARIJO FELIZ SAN GREGORIOMIKYLE JULIANA SIMBILLO

Mga kontribusyon

cuneiform- ibig sabihin ay hugis sensel o wedge-shaped.-Sa kasalukuyang panahon, ito naman ay nag bigay daan sa pag-usbong ng iba pang mga modelo ng pagsulat.-pinag-aaralan sa mga paaralang tinatawag na edubba.

Edubba- piling-pili lamang ang pangkat ng mga kabataang lalaki ang nakakapasok dito. Kadalasan, ang mga mag-aaral dito ay anak ng mayayamang tao at makapangyarihang pinuno sa Sumer.

Epic of gilgamesh sa larangan ng literatura, itinuring bilang kauna-unahang akda pampanitikan sa buong daigdig. Ukol sa pakikipagsapalaran ni Gilgamesh, kahanga-hangang nagawa at pagpupunyaging makamtan ang immortality. Isa sa kabanata ay nagsasalaysay ukol sa naganap na matinding pagbaha o The Great Flood sa Bible.

acupuncture-Isang mahalagang kontribusyon ng mga Tsino sa kasalukuyang panahon-Ginagamitan ng karayom upang itusok sa balat ng tao.-Naiibsan ang sakit at napapagaling ang karamdaman sa pamamagitan ng tamang pagtusok.

Mga paniniwala

india: Kabihasnang Nakabatay sa HinduismHinduismo- pinagsanib na paniniwalang Aryan at mga Nomad ng IndiaPaniniwalang HinduSistemang Caste- Ang Sistemang caste ay bahagi ng Hinduismo. Ang mga taoay hinati sa mga antas o caste, gaya ng: (1)Brahma (pari at mga iskolar), (2)Kshatriyas (maharlika at mandirigma), (3)Vaishyas (magsasaka, mangangalakal at manggagawa), (4)Sudras(manggagawa at alipin).

Ayon sa tradisyong Indian, ang apat na pangunahing pangkat ng caste ay nagmula sa bibig,braso, leeg at paa ni Perusha, ang unang taong nabuhay sa daigdig

Buddhism: Kapatiran, Pagkadalisay, at Kababaang LoobBuddhism- pagpapasakit ng nilalang para sa kanyang kapwa at kaligtasan ng kaluluwa.

Asoka- Si Asoka ay dating hari ng sinaunang kabihasnang Magadha, India. Siya ang itinuring na isa sa pinakamabagsik at pinakamarahas na hari ngsinaunang panahon. Ngunit ng yakapin niya ang Buddhism, pinagsisihan niyaang ang karahasang kanyang ipinamalas laban sa kanyang mga kaaway.

tsina: Kabihasnang Nakabatay sa Sinocentrism at PropeyidadSinocentrism-tumutukoy sa paniniwala at pilosopiya ng mga Tsino na angTsina ang pinakasentro ng daigdig o "Gitnang Kaharian".Propriyedad-kagandahang asal ng isang tao.

Si Confucius ay isang pilosopong Tsino na nanawagan at nangaral para samabuting kahihinatnan ng kaluluwa ng isang indibidwal, tulad ng pamamaraanng mga ninuno sa India.

hapon: kabihasnang nakabatay sa teorya ng divine originDivine Origin: Paniniwala sa pagiging banal ng kanilang emperador.Naniniwala ang mga Hapones na ang kanilang emperador ay kakaiba at hindi karaniwan kung ihahambing sa mga pinuno ng ibang bansa. Lubos ang kanilang paniniwala na ang kanilang emperador ay banal na apo ng kinikilala nilang Sun Goddess. Mahalaga ang ginampanan ng teorya ng divine origin sa gawi at kaparaanang tinahak ng mga Hapones sa paglilinang ng kabihasnan ng kanilang bansa.

Si Amaterasu, ay ang diyosa ng araw sa mitolohiyang Hapones at maaaring ang pinakamahagalang diyosa sa Shintoismo.

SOURCES:http://diangnara86.blogspot.com/2009/11/mga-pamana-ng-sinaunang-asyano-sa_05.htmlhttps://tl.wikipedia.org/wiki/Amaterasuhttp://www.scribd.com/doc/82070505/Mga-Pilosopiya-Paniniwala-at-Kaisipang-an-Sa-Pagkilala-Sa-Sinaunang-Kabihasnan#scribd