16
Koncepcja Koncepcja monitoringu monitoringu Na podstawie: M. Nowicki, Z. Fialova, Monitoring Praw Człowieka, Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Waszawa 2004 MONITORING BIP-ÓW W WOJ. ŚLĄSKIM Stowarzyszenie Bona Fides z Katowic

Koncepcja Monitoringu Bip

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Koncepcja Monitoringu Bip

KoncepcjaKoncepcja monitoringumonitoringu

Na podstawie: M. Nowicki, Z. Fialova, Monitoring Praw Człowieka, Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Waszawa 2004

MONITORING BIP-ÓW W WOJ. ŚLĄSKIM

Stowarzyszenie Bona Fides z Katowic

Page 2: Koncepcja Monitoringu Bip

dlaczego?

Opracowanie szczegółowej koncepcji monitoringu pomaga podporządkować temat badań celowi zamierzonych działań na rzecz zmiany w wybranym obszarze

Opracowanie szczegółowej koncepcji monitoringu pomaga podporządkować temat badań celowi zamierzonych działań na rzecz zmiany w wybranym obszarze

Koncepcja prowadzenia monitoringu – materiał szkoleniowy Stowarzyszenia Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich

Page 3: Koncepcja Monitoringu Bip

dlaczego?

Pozwala uniknąć marnowania czasu, energii i pieniędzy na zbieranie informacji, których później nie będziemy mogli wykorzystać

Pozwala uniknąć marnowania czasu, energii i pieniędzy na zbieranie informacji, których później nie będziemy mogli wykorzystać

Koncepcja prowadzenia monitoringu – materiał szkoleniowy Stowarzyszenia Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich

Page 4: Koncepcja Monitoringu Bip

krok po kroku

1. Określenie celu działania2. Określenie zadania badawczego3. Określenie problemów badawczych4. Określenie pytań badawczych

1. Określenie celu działania2. Określenie zadania badawczego3. Określenie problemów badawczych4. Określenie pytań badawczych

Koncepcja prowadzenia monitoringu – materiał szkoleniowy Stowarzyszenia Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich

Page 5: Koncepcja Monitoringu Bip

obszar działania

Jednostki Samorządu Terytorialnego - wszystkie gminy w woj. śląskimJednostki Samorządu Terytorialnego - wszystkie gminy w woj. śląskim

Koncepcja prowadzenia monitoringu – materiał szkoleniowy Stowarzyszenia Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich

Page 6: Koncepcja Monitoringu Bip

cel działania

Odpowiada na pytanie „co chcemy osiągnąć?”Odpowiada na pytanie „co chcemy osiągnąć?”

Koncepcja prowadzenia monitoringu – materiał szkoleniowy Stowarzyszenia Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich

Page 7: Koncepcja Monitoringu Bip

cele działania

• Zwiększyć zawartość BIP-ów w jst i ich funkcjonalność

• Zagwarantować przestrzeganie przez jst art. 13 ustawy o dostępie do informacji publicznej (okres oczekiwania na udostępnienie informacji)

• Zagwarantować przestrzeganie przez jst art. 7 ustawy o dostępie do informacji publicznej(dostęp do informacji publicznej jest bezpłatny)

• Zwiększyć zawartość BIP-ów w jst i ich funkcjonalność

• Zagwarantować przestrzeganie przez jst art. 13 ustawy o dostępie do informacji publicznej (okres oczekiwania na udostępnienie informacji)

• Zagwarantować przestrzeganie przez jst art. 7 ustawy o dostępie do informacji publicznej (dostęp do informacji publicznej jest bezpłatny)

Koncepcja prowadzenia monitoringu – materiał szkoleniowy Stowarzyszenia Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich

Page 8: Koncepcja Monitoringu Bip

zadanie badawcze

Jest to temat monitoringu – fragment rzeczywistości społecznej, którą zamierzamy

badać

Jest to temat monitoringu – fragment rzeczywistości społecznej, którą zamierzamy

badać

Koncepcja prowadzenia monitoringu – materiał szkoleniowy Stowarzyszenia Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich

Page 9: Koncepcja Monitoringu Bip

zadanie badawcze

• Zbadać zawartość i funkcjonalność BIP urzędów gmin w woj. śląskim.

• Zbadać zawartość i funkcjonalność BIP urzędów gmin w woj. śląskim.

Koncepcja prowadzenia monitoringu – materiał szkoleniowy Stowarzyszenia Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich

Page 10: Koncepcja Monitoringu Bip

problemy badawcze

Jest to zawężony obszar badań w ramach wybranego zadania badawczego

monitoringu

Jest to zawężony obszar badań w ramach wybranego zadania badawczego

monitoringu

Koncepcja prowadzenia monitoringu – materiał szkoleniowy Stowarzyszenia Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich

Page 11: Koncepcja Monitoringu Bip

problemy badawcze

Problem 1: Funkcjonowanie rady gminyProblem 2: Funkcjonowanie urzędu gminyProblem 3: Prawo lokalneProblem 4: Finanse gminyProblem 5: Ogłoszenia urzęduProblem 6: Oświadczenia majątkoweProblem 7: Organizacja BIP Problem 8: E- urząd

Problem 1: Funkcjonowanie rady gminyProblem 2: Funkcjonowanie urzędu gminyProblem 3: Prawo lokalneProblem 4: Finanse gminyProblem 5: Ogłoszenia urzęduProblem 6: Oświadczenia majątkoweProblem 7: Organizacja BIP Problem 8: E- urząd

Koncepcja prowadzenia monitoringu – materiał szkoleniowy Stowarzyszenia Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich

Page 12: Koncepcja Monitoringu Bip

pytania badawcze

Przekładają się one badane zjawisko na wskaźniki

Przekładają się one badane zjawisko na wskaźniki

Koncepcja prowadzenia monitoringu – materiał szkoleniowy Stowarzyszenia Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich

Page 13: Koncepcja Monitoringu Bip

pytania badawcze

Koncepcja prowadzenia monitoringu – materiał szkoleniowy Stowarzyszenia Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich

Page 14: Koncepcja Monitoringu Bip

pytania badawcze

Problem 2: Funkcjonowanie urzędu gminy

Pytania badawcze:• Poradnik interesanta • Spis lokali należących do gminy użytkowanych przez organizacje

pozarządowe• Prowadzone przez urząd rejestry/zbiory danych osobowych • Spis jednostek organizacyjnych i szkół gminy • Nr tel. do wójta • Adres e-mail wójta • Imię i nazwisko skarbnika gminy • Telefon i/lub e-mail do skarbnika gminy• Imię i nazwisko sekretarza/zastępcy wójta gminy • Telefon i/lub e-mail do sekretarza/zastępcy wójta gminy

Problem 2: Funkcjonowanie urzędu gminy

Pytania badawcze:• Poradnik interesanta • Spis lokali należących do gminy użytkowanych przez organizacje

pozarządowe• Prowadzone przez urząd rejestry/zbiory danych osobowych • Spis jednostek organizacyjnych i szkół gminy • Nr tel. do wójta • Adres e-mail wójta • Imię i nazwisko skarbnika gminy • Telefon i/lub e-mail do skarbnika gminy• Imię i nazwisko sekretarza/zastępcy wójta gminy • Telefon i/lub e-mail do sekretarza/zastępcy wójta gminy

Koncepcja prowadzenia monitoringu – materiał szkoleniowy Stowarzyszenia Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich

Page 15: Koncepcja Monitoringu Bip

pytania badawcze

Problem 2: Funkcjonowanie urzędu gminy - Pytania badawcze (c.d.):

• Spis wydziałów • Kompetencje każdego wydziału • Adresy każdego wydziału • Telefon/e-mail do każdego z wydziałów• Imię i nazwisko kierownika każdego wydziału• Godziny otwarcia urzędu • Formularze wniosków, które trzeba złożyć w urzędzie • Wykaz wymaganych dokumentów niezbędnych do załatwienia określonych spraw • Wysokości opłaty skarbowej przy załatwianiu określonych spraw • Miejsce złożenia dokumentów i/lub załatwienia określonych spraw • Przewidywany termin załatwienia określonych spraw • Sposób zapoznania się z prowadzonymi przez urząd rejestrami, zbiorami danych

osobowych i archiwum• Dane teleadresowe jednostek organizacyjnych i szkół • Imię i nazwisko dyrektorów/kierowników jednostek organizacyjnych i szkół

Problem 2: Funkcjonowanie urzędu gminy - Pytania badawcze (c.d.):

• Spis wydziałów • Kompetencje każdego wydziału • Adresy każdego wydziału • Telefon/e-mail do każdego z wydziałów• Imię i nazwisko kierownika każdego wydziału• Godziny otwarcia urzędu • Formularze wniosków, które trzeba złożyć w urzędzie • Wykaz wymaganych dokumentów niezbędnych do załatwienia określonych spraw • Wysokości opłaty skarbowej przy załatwianiu określonych spraw • Miejsce złożenia dokumentów i/lub załatwienia określonych spraw • Przewidywany termin załatwienia określonych spraw • Sposób zapoznania się z prowadzonymi przez urząd rejestrami, zbiorami danych

osobowych i archiwum• Dane teleadresowe jednostek organizacyjnych i szkół • Imię i nazwisko dyrektorów/kierowników jednostek organizacyjnych i szkół

Koncepcja prowadzenia monitoringu – materiał szkoleniowy Stowarzyszenia Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich

Page 16: Koncepcja Monitoringu Bip

źródło: przygotowanie:Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskichwww.lgo.pl Kurs realizowany dzięki wsparciu: