139
Kembara KIK Bengkel Melaksanakan Projek Kumpulan Inovatif & Kreatif 2

KEMBARA KIK

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Nota Pelaksanaan Kumpulan Inovatif dan Kreatif

Citation preview

Page 1: KEMBARA KIK

Kembara KIKBengkel

Melaksanakan ProjekKumpulan Inovatif & Kreatif

2

Page 2: KEMBARA KIK

Senarai

Senarai Pendek

Masalah

Penyelesaian

Pencapaian

Penyeragaman

Tools & Data

Paling Mungkin

SasaranDefinisi

Tools & Data

Latar Belakang

AnalisaMasa

lahPunca

Pemantauan

Senarai Sasaran

Senarai Pendek

Tools & Data

Senarai Cadangan Ujicuba

Kelulusan Laksana

Cadangan

PilihCadangan

QC STORYSelesaikan Masalah

Proses Penambahbaikan

Page 3: KEMBARA KIK

Action(Bertindak)

Plan(Rancang)

Do(Laksana)

Check(Memeriksa)

KEMBARA KIKKaedah Kitaran PDCA

(pendekatan 4 fasa)

- Penubuhan Kumpulan- Mengenalpasti Masalah- Memilih Masalah (tema projek)- Definisikan Masalah- Menganalisis Masalah- Cadangan Penyelesaian

- Perlaksanaan Cadangan (percubaan)

- Mengukur Kejayaan

- Pemerhatian- Standardisasi- Tindakan Susulan

Page 4: KEMBARA KIK

CARTA PERBATUAN PELAKSANAAN PROJEK

Page 5: KEMBARA KIK

PENGENALAN

Page 6: KEMBARA KIK

PENGENALAN ORGANISASI

• VISI• MISI• OBJEKTIF• LATAR BELAKANG• BIDANG PERKHIDMATAN• CARTA ORGANISASI

Page 7: KEMBARA KIK

PENGENALAN KUMPULAN KIK

• Nama, Logo, Moto, Etika, Objektif

• Struktur Org Kumpulan• Carta Organisasi• Pencapaian (jika ada)• Latar belakang Ahli• Peranan & Penglibatan Ahli

Page 8: KEMBARA KIK

PEMILIHANN PROJEK

Page 9: KEMBARA KIK

KEMBARA KIK

PEMILIHAN MASALAH

Action Plan

DoCheck

Mengenalpasti Masalah1. Dengan mengunakan teknik percambahan fikiran,

senaraikan masalah yang dihadapi sebanyak mungkin.2. Dengan mengunakan teknik yang sesuai,

senaraipendekkan masalah kepada beberapa masalah penting.

Memilih Masalah 1. Dengan mengunakan teknik yang sesuai, pilih satu

masalah.2. Dalam pemilihan masalah, faktor-faktor berikut mesti

diambilkira seperti kemampuan kumpulan, atas kepentingan jabatan atau syarikat, kos yang terlibat dan tempoh masa penyelesaian.

Page 10: KEMBARA KIK

• MASALAH ADALAH SESUATU PERKARA YANG KITA TIDAK INGIN/MAHU IANYA BERLAKU

• MASALAH ADALAH APABILA WUJUDNYA PERBEZAAN DIANTARA APA YANG SEBENARNYA BERLAKU DENGAN APA YANG SEPATUTNYA BERLAKU

Melihat Kehadiran Masalah Sebagai Suatu Peluang Penambahbaikan

DEFINISI MASALAH

Page 11: KEMBARA KIK

KATEGORI MASALAH:• KOS BERLEBIHAN –

berlaku bila wujud elemen-elemen pembaziran sumber.

• KESESAKAN – berlaku pada sesuatu proses kerja hingga menyebabkan kelewatan.

• KUALITI BARANGAN – apabila ia gagal memenuhi kehendak pelanggan.

• PERKHIDMATAN – apabila ia gagal memberi pelanggan pepuasan.

Page 12: KEMBARA KIK

PANDUAN BAGAIMANA MENGENAL PASTI MASALAH

BANDING DGN POLISI

PERKARA YANG MENYUSAHKAN PROSES SETERUSNYA

BANDING DGN SYARIKAT LAIN

BANDING DGN HASIL TERBAIK

BANDING DGN TEMPAT KERJA LAIN

SENARAIKAN MASALAH

MENYUSUN MASALAH

MENILAIMASALAH

PILIHTOPIK

1

2 3

5

4

PERKARA YANG MENYEBABKAN MASALAH

BANDING DGN STANDARD

Page 13: KEMBARA KIK

MODEL PEMILIHAN MASALAH KUMPULAN

Percambahan Fikiran

Senarai Projek BerpotensiForce Ranking/Rajah Affinity

Analisa SMART Atau

ANALISA FAEDAH

…dan disokong dengan Data

MASALAH KUMPULAN

1

2

3

4

5

6

Catatan: Kelemahan ketara adalah pada proses 5. Ia lazimnya tidak dilakukan oleh kumpulan yang pertama kali melaksanakan projek KIK

Page 14: KEMBARA KIK

CONTOH 1:

SENARAI PROJEK BERPOTENSI

Bil. Projek Dicadangkan Pencadang

1. Kuantiti CRT process defect tinggi Jason

2. Kuantiti PCBA yang rosak tinggi Yusri

3. Banyak proses kerja di Pre-casing Intan

4. Penggunaan kertas yang berlebihan SL Chee

5. CG & Focus skill tidak memuaskan Shamsudin

6. Kurang kerjasama antara ahli Intan

7. Turn-over yang tinggi Nazri

8. Penghantaran unit dari Pre-casing lambat Azlan

9. Bahan pelekat banyak digunakan Halimah

10. Kuantiti kerosakan bahan plastik tinggi Shamsuddin

Page 15: KEMBARA KIK

SENARAI PENDEK MASALAH(GUNAKAN KAEDAH UNDIAN TERTINGGI)

Bil. Projek Dicadangkan Pencadang Bil. Undi

1. Kuantiti CRT process defect tinggi Jason 8

2. Kuantiti PCBA yang rosak tinggi Yusri 6

3. Banyak proses kerja di Pre-casing Intan 3

4. Penggunaan kertas yang berlebihan SL Chee 5

5. CG & Focus skill tidak memuaskan Shamsudin 1

6. Kurang kerjasama antara ahli Intan 3

7. Turn-over yang tinggi Nazri 2

8. Penghantaran unit dari Pre-casing lambat Azlan 3

9. Bahan pelekat banyak digunakan Halimah 2

10. Kuantiti kerosakan bahan plastik tinggi Shamsuddin 7

** Catatan: Hanya 4-5 masalah yang mendapat undian tertinggi dipertimbangkan bagi proses selanjutnya.

Page 16: KEMBARA KIK

CONTOH 2: MENGENAL PASTI MASALAH

Page 17: KEMBARA KIK

SENARAI PENDEK MASALAH(GUNAKAN KAEDAH KEUTAMAAN)

Page 18: KEMBARA KIK
Page 19: KEMBARA KIK

1 Sukar mendapatkan maklumbalas dari

unit-unit dan bahagian-bahagian luar

2 Aliran kerja setiap unit yang tidak

sistematik

3 Kelewatan pengemaskinian maklumat

cuti

4 Kerja antara unit yang bertindan

5 Mesyuarat yang terlalu kerap namum

tiada penyelesaiannya

6 Kepentingan kerja individu tanpa

menghiraukan kerja rakan-rakan setugas

yang lain

7 Kesukaran menerima pandangan dari

staf bawahan

8 Ketidaktepatan dalam menyimpan

dokumen projek dan kontrak

9 Prosedur pinjaman peralatan ICT yang

rumit

10 Kesukaran pengguna berhubung dengan

vendor

11 Inventori peralatan rangkaian yang

kurang sistematik

12 Sistem Kedatangan Biometrik gagal

mengesan pengenalan diri

13 Pengurusan insiden (sistem helpdesk)

tidak menepati piawai/standard

Pengurusan Perkhidmatan ICT

14 Tiada aplikasi Business Intelligence

dalaman yang berfungsi menyokong

pengurusan tertinggi dalam membuat

analisis terhadap prestasi BPM.

MENGGUNAKAN KAEDAH ‘SILENT MOOD’

Contoh 3: SENARAI MASALAH DITEMPAT

KERJA

Page 20: KEMBARA KIK

15 Perhubungan dengan pengguna

yang melibatkan kos yang tinggi

16 Kaedah pemantauan Rangkaian

KPMNet yang kurang efisien

17 Kuota penghantaran fail lampiran

emel yang terhad

18 capaian akses internet terganggu

19 Kerosakan peralatan rangkaian

20 Laporan aduan untuk sokongan

tahap ke dua tidak membantu unit

rangkaian menyelesaikan insiden

21 Tempat letak kereta yang terhad

22 Ketiadaan kemudahan seperti

Vending Machine bagi staf

23 Water Dispenser yang tidak

berkualiti dan kurang bersih

24 Pembaziran elektrik di tahap

maksimum

25 Rangkaian wireless tidak berfungsi

26 Ketiadaan 1 sistem lengkap unit

pentadbiran

27 Ketiadaan sistem pemantauan

projek

SENARAI MASALAH DITEMPAT KERJA

MENGGUNAKAN KAEDAH ‘SILENT MOOD’

Page 21: KEMBARA KIK

Kesukaran mendapatkan maklumbalas

dari unit-unit dan bahagian-bahagian

luar

Aliran kerja setiap unit yang tidak

sistematik

Kelewatan pengemaskinian maklumat

cuti

Kerja antara unit yang bertindan

Mesyuarat yang terlalu kerap namum

tiada penyelesaiannya

Kepentingan kerja individu tanpa

menghiraukan kerja rakan-rakan

setugas yang lain

Kesukaran menerima pandangan dari

staf bawahan

Ketidaktepatan dalam menyimpan

dokumen projek dan kontrak

PENAMBAHBAIKAN PENGURUSAN PENTADBIRAN

Tempat letak kereta yang terhad

Ketiadaan kemudahan seperti Vending

Machine bagi staf

Water Dispenser yang tidak berkualiti

dan kurang bersih

Pembaziran elektrik di tahap maksimum

MEMPERKASAKAN KEMUDAHANUMUM

MENGGUNAKAN KAEDAH AFFINITI DIAGRAM

PENGKELASAN MASALAH

Page 22: KEMBARA KIK

Prosedur pinjaman peralatan ICT yang

rumit

Kesukaran pengguna berhubung

dengan vendor

Inventori peralatan rangkaian yang

kerap bermasalah

Sistem biometrik gagal mengesan

pengenalan diri

Sistem helpdesk dan pengurusan

insiden tidak menepati best practice IT

service and management

Tiada kaedah DSS yang menyokong

pihak pengurusan tertinggi

Ketiadaan 1 sistem lengkap unit

pentadbiran

Ketiadaan sistem pemantauan projek

MEMPERKASAKAN SISTEM APLIKASI

Komunikasi perhubungan dengan

agensi luar melibatkan kos yang tinggi

Kaedah pemantauan Rangkaian

KPMNet yang kurang efisien

Kuota penghantaran fail lampiran emel

yang terhad

capaian akses internet terganggu

Kerosakan peralatan rangkaian

Laporan aduan untuk sokongan tahap

ke dua tidak membantu unit rangkaian

menyelesaikan masalah

Rangkaian wireless tidak berfungsi

MEMANTAPKAN PENGURUSAN RANGKAIAN

MENGGUNAKAN KAEDAH AFFINITI DIAGRAM

MENYENARAI PENDEK MASALAH

(PEMILIHAN MELALUI PENGKELASAN MASALAH)

Page 23: KEMBARA KIK

TEMA PENJELASAN

• Melibatkan staf sokongan & pengurusan BPM serta luaran

• Peka terhadap sebarang masalah yang dihadapi• Mengurangkan karenah birokrasi

Penambahbaikan pengurusan pentadbiran

• Menjadikan prosedur kerja lebih tersusun• Maklumat yang mudah diperolehi• Perkongsian maklumat yang lebih baik & tiada

sempadan

Memperkasakan sistem aplikasi

• Liputan pemantauan secara menyeluruh• Penggunaan teknologi yang terkini• Pengurusan rangkaian yang lebih cekap dan

sistematik

Memantapkan pengurusan rangkaian

• Peralatan yang mesra pengguna• Keselesaan dan kemudahan disediakan untuk

pegawai• Kemudahan sedia ada diselenggara dengan baik

Memperkasakan kemudahan

PENJELASAN RINGKAS TEMA

Page 24: KEMBARA KIK

PEMILIHAN TEMA BERDASARKAN KPI

5

4

3

2

1

• KOS TERLIBAT APABILA MASALAH BERLAKU

• KESEGERAAN YANG PERLU DIAMBIL TINDAKAN

• KEKERAPAN MASALAH BERLAKU

• KEUTAMAAN UNTUK DITANGANI

• KEUPAYAAN UNTUK• MENYELESAIKANNYA

NILAI PEMBERAT

KETERANGAN KPI

1

2

3

4

5

KPI : KEY PERFORMANCE INDICATOR

CONTOH 3:

Page 25: KEMBARA KIK

MATRIK PEMILIHAN TEMA

TEMA PROJEK

KPI 1(5)

KPI 2(4)

KPI 3(3)

KPI 4(2)

KPI 5(1)

JUMLAH

PEMANTAPAN PENGURUSAN RANGKAIAN

35 20 21 12 195

7 x 5 5 x 4 7 X 3 6 x 2 7 x 1

MEMPERKASAKAN SISTEM APLIKASI

25 20 18 10 5

785 x 5 5 x 4 6 x 3 5 x 2 5 x 1

PENAMBAHBAIKAN PENGURUSAN PENTADBIRAN

15 24 18 8 1

66

3x 5 6 x 4 6 x 3 4 x 2 1 x 1

MEMPERKASAKAN KEMUDAHAN & INFRASTRUKTUR

35 12 12 4 1

64

7 x 5 3 x 4 4 x 3 2 x 2 1 x 1

Page 26: KEMBARA KIK

TEMA YANG DIPILIH

ANALISA MATRIKS TERBANYAK

PEMANTAPAN PENGURUSAN RANGKAIAN

Page 27: KEMBARA KIK

BIL MASALAH PENCADANG

A Kaedah pemantauan Rangkaian KPMNet yang kurang efisien Irwan

B Komunikasi Perhubungan dengan agensi luar melibatkan kos yang tinggi Imran

C Kuota penghantaran fail lampiran emel yang

terhadMazlina

D Capaian internet kerap terganggu Raudhah

E Kerosakan peralatan rangkaian Norfila

FLaporan aduan untuk sokongan tahap ke dua tidak membantu unit rangkaian untuk menyelesaikan masalah

Naja

G Rangkaian wireless tidak berfungsi Dasa 27

Berdasarkan Tema : PEMANTAPAN PENGURUSAN RANGKAIAN

SENARAI PENDEK MASALAH

Page 28: KEMBARA KIK

ANALISA SENARAI PENDEK MASALAH

Page 29: KEMBARA KIK

KEPUTUSAN ANALISA HUBUNGAN MASALAH KERJA

Page 30: KEMBARA KIK

ANALISA SENARAI PENDEK MASALAH

MENGAPA ANALISA INI PERLU DILAKUKAN?

Untuk menunjukkan bahawa kumpulan ada melakukan kajian awalan terhadap projek yang berpotensi untuk diselesaikan

Kajian ini adalah seumpama “feasibility study” untuk meninjau daya maju sesuatu projek

Membantu ahli di dalam membuat pemilihan; keputusan berdasarkan data & fakta

Page 31: KEMBARA KIK

BAGAIMANA ANALISA INI DILAKUKAN?

guna format jadual tertentu, mengandungi maklumat seperti: # keadaan semasa (trend) # potensi faedah # akibat jika masalah ini dibiar berlarutan

mengemukakan data-data berkaitan (di dalam menceritakan keadaan semasa) bagi menyokong hujah

ANALISA SENARAI PENDEK MASALAH (samb..)

Page 32: KEMBARA KIK

Menerangkan Masalah (Kaedah Analisa Jurang)

NO PROBLEM PRESENT SITUATION

EXPECTA TION

GAP EXPLANATION

1 Delay in preparing scheduled report

18 Days 7 Days 11 Days Reports can’t be completed within time frame. Delayed within 2 – 3 weeks.

2 Difficulty in searching information in internet

3 units pc 37 units pc 34 units pc There is a total of 34 units pc but only 3 units have access to internet. As such staff find difficulty in searching for information.

3 Lack of ICT technical personnel

2 personnel 4 personnel

2 personnel Lack of ICT technical personnel results in ineffective and inefficient information dissemination

4 High turn over of contract staff

12 contract staff

Permanent staff

12 staff Project planning and monitoring require committed and trained staff. The level of commitment is much to be desired because of high turn over of contract staff

5 Difficulties in managing information of CHKL’s dev. projects

Every section use different format

A standard format for all sections

Format not standardized

Each section has its own format in producing project reports. The different formatted reports have led to difficulty in synchronizing them and thus the delay occurred

Page 33: KEMBARA KIK

BIL MASALAH & HURAIAN PENCADANG

1

Kesukaran menebuk teks buku yang bersaiz tebalTeks buku perlu dibahagi kepada dua, kerana mesin penebuk tidak dapat menebuk teks buku yang melebihi dari 1 1/2 inci

Md. Haizar

2Ruang bilik Jilid sempitKeadaan bilik sempit dengan kepadatan buku, ini melambatkan proses kerja

Shahrizal

3

Proses mencetak tajuk buku lambatPenyusunan huruf secara manual melambatkan proses kerja. Menyebabkan kesukaran untuk membuat proses menerap

Shahrizal Akmar

4

Kesukaran menyediakan bahan kekulit bukuStaf terpaksa mengangkat gelungan “material” berat diantara 30-40 kg serta tiada tempat spesifik untuk memotong.

GAMBAR

Hafizal

SENARAI MASALAH YANG DIKENALPASTI

Page 34: KEMBARA KIK

ANALISA SENARAI PENDEK MASALAH(Contoh 1)

Page 35: KEMBARA KIK

NO

PROBLEM SPECIFIC

MEASUREABLE ACHIEVABLE

REAL TIMEFRAME

RESULT

1. Delay in preparing schedule reports

The department prepare a lot of reports.Schedule reports are always late.Average delay is 18 days.

There are data proving consistency of the problem.

Can be rectified because it is not complicated.

This problem always happens and discussed in department meetings.

The problem is researched and rectified in period of 5 months

Approved

2. Difficulty searching for information on the Internet

Internet facilities are limited to 3 of 37 people. Resulting in restriction of Internet information.

Only 3 computers are equipped with Internet facilities.A lot of complaints are received about slowness in disseminating information.

Providing Internet facilities is not within the department’s authority.

This problem always becomes staff’s grumble, discussed and plenty of suggestions are given.

Indecisive Rejected

3. Lack of ICT technical personnel

Only 2 technical officers (IT People) are placed at the department.

Majority of department staffs are not IT People.

Number of post(s) given subjects to superior administration’s decision .

Only 2 IT People are placed at the department instead of the required 4.

No timeframe Rejected

SENARAI PENDEK MASAALAH(Kaedah SMART)

Contoh 2

Page 36: KEMBARA KIK

Contoh 4 ANALISIS KEPUASAN PELANGGAN

(PERATUS PENCAPAIAN ISO/SKT) DARI JULAI HINGGA DISEMBER 2004

BIL MASALAH SASARANJUL OGO SEPT OKT NOV DIS

PURATA%

MARKAH

PERATUS

1.Kelewatan pembayaran Elaun Perjalanan

Setiap 21hb SKT

87.5 35/40

8020/25

87.521/24

81.818/22

84.327/32

8822/25 85 % 1

2.Kelewatan pembayaran Elaun Lebih Masa Setiap

15hbSKT

51.6310/600

60.3350/580

59.6388/651

56.4320/567

53.4215/402

55210/380

56 % 3

3.

Kelewatan pembayaran kepada pembekal 14 hari

ISO45.5205/450

52412/590

54.7305/557

53.9267/495

62332/534

47.9321/669

53 % 3

4.Kelewatan pembayaran deposit 14 hari

ISO65

13/2066.6

10/1572

18/2578.9

15/1973.9

17/2386.3

19/22 73.83% 2

** Keterangan: Analisis % kepuasan pelanggan menunjukkan pencapaian ISO/Sasaran Kerja Tahunan. Kelewatan Pembayaran kepada pembekal adalah paling rendah. PETUNJUK :

Sangat Serius - 50% ke bawah (4 markah)Serius - 51% - 60% (3 markah)Sederhana - 61% - 85% (2 markah)Baik - 85% ke atas (1 markah)

Page 37: KEMBARA KIK

CONTOH 4: ANALISIS KEKERAPAN (PELANGGAN DALAMAN & LUARAN)

JUMLAH PELANGGAN/TUNTUTAN (Julai – Disember 2004)BIL

MASALAH PELANGGAN JUL OGO SEPT OKT NOV DIS JUMLAHTUNTUTAN MARKAH

1 Kelewatan pembayaran Elaun Perjalanan

(D) 40 25 24 22 32 25 168 1

2 Kelewatan pembayaran Elaun Lebih Masa

(D) 600 580 495 567 402 380 3192 4

3 Kelewatan pembayaran kepada pembekal

(L) 450 590 557 495 534 669 3295 4

4 Kelewatan pembayaran deposit

(L) 20 15 25 19 23 22 124 1

Keterangan: Kekerapan menunjukkan Masalah (2) dan (3) merupakan yang tertinggi namun keutamaan diberikan kepada pelanggan luaran

PETUNJUK :(D) Dalaman (L) LuaranSangat Serius - 2000 ke atas (4 markah)Serius - 1000 – 1999 (3 markah)Sederhana - 500 – 999 (2 markah)Baik - kurang 500 (1 markah)

Page 38: KEMBARA KIK

CONTOH 4: ANALISIS KOS OPERASI (TUNTUTAN DITERIMA)

DARI JULAI HINGGA DISEMBER 2004

BIL MASALAH JUL OGOS SEPT OKT NOV DIS JUMLAH MARKAH

1. Kelewatan pembayaran Elaun Perjalanan

533.60 333.50 320.16 293.48 426.88 333.50 2241.12 1

2. Kelewatan pembayaran Elaun Lebih Masa

5622.00

5433.60

6099.87

5312.79 5359.64

4497.60 32326.45 4

3. Kelewatan pembayaran kepada pembekal

5125.50

6722.94

6344.23

5638.05 6082.26

7619.91 37532.89 4

4. Kelewatan pembayaran deposit

266.80 200.10 333.50 253.46 306.82 293.48 1654.16 1

Keterangan : Analisis Kekerapan menunjukkan Bil. 2 dan 3 mendapat markah yang tertinggi

PETUNJUK :Sangat Serius - RM5000 ke atas sebulan (4 markah)Serius - RM4000 – RM4999 sebulan (3 markah)Sederhana - RM3000 – RM3999 sebulan (2 markah)Baik - RM2999 ke bawah sebulan (1 markah)

Page 39: KEMBARA KIK

CONTOH 4: TEKNIK PEMILIHAN PROJEK: ANALISIS FAEDAH

TAJUKKEPUASAN

PELANGGAN( X 3 )

KEKERAPAN( X 2 )

KOS OPERASI( X 1 ) JUMLAH

1. Pembayaran Elaun Perjalanan kerap lewat dari 21hb setiap bulan.

1 x 3 = 3 1 x 2 = 2 1 x 1 = 1 6

2. Pembayaran Elaun Lebih Masa kerap lewat dari 15hb setiap bulan.

3 x 3 = 9 4 x 2 = 8 4 x 1 = 4 21

3. Kelewatan pembayaran kepada Pembekal Majlis.

3 x 3 = 9 4 x 2 = 8 4 x 1 = 4 21

4. Kelewatan pembayaran Deposit. 2 x 3 = 6 1 x 2 = 2 1 x 1 = 1 9

KRITERIA PEMILIHAN PROJEK Meningkatkan kepuasan pelanggan melalui % pencapaian

ISO/Sasaran Kerja Tahunan. Kekerapan tuntutan diterima. Kos Operasi bagi proses pembayaran.

Page 40: KEMBARA KIK

TEKNIK ANALISIS FAEDAH

Melalui teknik Analisis Faedah, kriteria markahdijumlahkan dan didapati :-

i. Pembayaran Elaun Lebih Masa: 21 markah

ii. Pembayaran kepada Pembekal: 21 markah

Untuk memilih satu masalah sebagai projek, kumpulan menilai semula dengan kaedah SMART

Page 41: KEMBARA KIK

41

BIL MASALAHPENCADAN

GKEUPAYAAN

KRITIKAL

KEPUTUSAN

AKaedah pemantauan rangkaian KPMNet yang kurang efisyen.

Mas Irwan9 9

BKomunikasi Perhubungan dengan agensi luar melibatkan kos yang tinggi

Imran 7 7

CKuota penghantaran fail

lampiran emel yang terhadMazlina 7 6

DCapaian internet kerap terganggu

Raudhah 7 4

EKerosakan peralatan rangkaian Norfila 3 5

F

Laporan aduan untuk sokongan tahap ke dua tidak membantu unit rangkaian menyelesaikan masalah

Naja 6 3

GRangkaian wireless tidak berfungsi

Dasa 6 7

MENGGUNAKAN ANALISISA DATA MATRIKS

SENARAI PENDEK MASALAH

Page 42: KEMBARA KIK

42

0

10

4

3

2

1

6

9

8

0 1 432 8765 9 10

B

F

E

A

C

SANGAT BERKEUPAYAAN

(3,5) (6,7)

(9,9)

(7,7)

(7,6)

(6,3)

(7,4)

D

7

TIDAK KRITIKAL

TIDAK BERKEUPAYAAN G

Pemilihan masalah berdasarkan isu-isu yang dihadapi dan boleh diselesaikan

di peringkat Bahagian dengan keutamaan diberi kepada isu sangat kritikal dan sangat

berkeupayaan

GRAF – ANALISIS DATA MATRIKS

D

SANGAT KRITIKAL

CONTOH 5

Page 43: KEMBARA KIK

MASALAH PENERANGAN PUNCA & BIL. ADUAN

• Tiada sistem pemantauan dalaman • Bergantung kepada laporan vendor• Status terkini server / peralatan rangkaian lambat dilapor / diterima

Kaedah Pemantauan Rangkaian

KPMNet yang kurang efisien

• Masalah capaian internet yang perlahan terutama waktu puncak

• Terdapat lokasi tidak mendapat capaian langsung

Capaian internet kerap

terganggu

MASALAH, PENERANGAN &

ADUAN

Aduan Bil

Helpdesk 7

Emel 4

Jumlah

Jumlah

11

8

Aduan Bil

Helpdesk 7

Emel 1

CONTOH 2

Page 44: KEMBARA KIK

Hasil daripada helpdesk dan emel sebanyak 28 aduan telah diterima.

• Had maksimum penghantaran fail hanya 10 MB

• Lampiran fail tidak sampai kepada penerima walaupun dihantar / dimuat naik berulang kali ke server / emel

Kuota penghantaran fail lampiran emel yang

terhad

• Kos panggilan telefon bertambah• Kos TNT meningkat

Komunikasi Perhubungan

dengan agensi luar melibatkan kos yang

tinggi

MASALAH PENERANGAN PUNCA & BIL. ADUAN

Jumlah

Jumlah 3

6

Aduan Bil

Helpdesk 0

Emel 3

Aduan Bil

Helpdesk 2

Emel 4

MASALAH, PENERANGAN &

ADUAN

Page 45: KEMBARA KIK

Tempoh : 8 - 12 Julai 2011

Sumber : Emel, Helpdesk

JADUAL PERATUSAN KUMULATIF

PUNCA MASALAH KEKERAPAN PERATUSANKEKERAPAN KUMULITIF

PERATUSAN KUMULATIF

Kaedah Pemantauan Rangkaian KPMnet Yang Kurang Efisien 11 39 11 39

Capaian Akses Internet Terganggu 8 29 19 68

Kuota Penghantaran Fail Lampiran Emel Yang Terhad

6 21 25 89

Komunikasi Perhubungan Dengan Agensi Luar Melibatkan Kos Yang Tinggi

3 11 28 100

JUMLAH 28 100    

Page 46: KEMBARA KIK

46

RAJAH PARETO PEMILIHAN MASALAH

46

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

26

28

KEK

ER

APA

N

PER

ATU

SA

N

100%

1111

39%

PUNCA MASALAH

Masalah Yang Dipilih

Page 47: KEMBARA KIK

PENJELASAN PROJEK

Page 48: KEMBARA KIK

MENDEFINISIKAN MASALAHTEKNIK YANG LAZIM DIGUNAKAN ADALAH 5W1H

5W + 1H KETERANGAN

1. WHAT?/ APA? SEBUTKAN SECARA OBJEKTIF/SPESIFIK APAKAH DIA MASALAHNYA

2. WHERE?/ DI MANA?

NYATAKAN DI JABATAN/UNIT MANA, PROSES MANA, LOKASI MANA

3. WHEN?/ BILA? JANGKAMASA TERJADI, DIPERINGKAT MANA, APA SELEPAS APA, DLL.

4. WHY?/ MENGAPA?

NYATAKAN MENGAPA IANYA MERUPAKAN MASALAH

5. WHO?/ SIAPA? PIHAK-PIHAK YANG TERBABIT/ TERLIBAT AKIBAT TIMBULNYA MASALAH INI

6. HOW?/ BAGAIMANA?

NYATAKAN SECARA RINGKAS BAGAIMANA IA BOLEH BERLAKU

Page 49: KEMBARA KIK

CONTOH UNTUK WHAT?/APA?:

¨ KES 1: KADAR KEMATIAN AMAT TINGGI

¨ KES 2: KADAR KEMATIAN AMAT TINGGI IAITU

MELEBIHI 10%

¨ KES 3: THE CURRENT AVERAGE PAYMENT MADE

WITHIN THE TARGETED PERIOD IS BELOW EXPECTED

LEVEL

¨ KES 4: THE CURRENT AVERAGE PAYMENT MADE

WITHIN THE TARGETED PERIOD IS ONLY 67.7% I.E.

12.3% BELOW THE EXPECTED LEVEL

PERNYATAAN MANAKAH YANG LEBIH BAIK? KENAPA?

Page 50: KEMBARA KIK

PERKARA KHUSUS YANG PERLU DIAMBILKIRA SEMASA MENDEFINISIKAN MASALAH

• HENDAKLAH DITERANGKAN DENGAN/SECARA:

# VISIBLE

# TEPAT/ SPESIFIK/ OBJEKTIF

# BOLEH DIUKUR (MEASURABLE)

• SEBARANG ISTILAH/TERMINOLOGI HENDAKLAH DIPERJELASKAN

CONTOHNYA:

ISTILAH H.V.A. LOW

ISTILAH HIGH VOLTAGE AMPLIFIER

Page 51: KEMBARA KIK

PERKARA KHUSUS YANG PERLU DIAMBILKIRA SEMASA MENDEFINISIKAN MASALAH …samb

• HENDAKLAH DITERANGKAN & DIHUBUNG- KAITKAN BAGAIMANA MASALAH YANG DIPILIH MENJEJASKAN UNIT/JABATAN/ ORGANISASI

• HENDAKLAH MANAGEABLE DARI SEGI SAIZ & COMPLEXITY (SKOP PROJEK KENA JELAS)

Page 52: KEMBARA KIK

KAITAN PROJEK DENGAN MISI KUALITI, MISI, PIAGAM PELANGGAN, OBJEKTIF JABATAN

SERTA ISO 9001

MISI KUALITI

Mewujudkan Satu Sistem Pengurusan Yang Komited Untuk Menhasilkan Perkhidmatan

Yang Efisien Bagi Mencapai Kepuasan Pelanggan Luaran Dan Dalaman

Mengikut Piawaian Yang Telah Ditetapkan

MEMPERCEPATK

AN PROSES PEMBAYARAN

KEPADA PEMBEKAL

Mewujudkan Satu Sistem Pengurusan

Dan Pentadbiran Kewangan Yang Efisien

Sesuai Dengan Keperluan Jabatan ABC

MISI PIAGAM PELANGGAN

Memberikan Perkhidmatan Yang

Cekap, Adil Dan Mesra

SASARAN ISO 9001

14 Hari Bekerja

OBJEKTIF JABATAN

Page 53: KEMBARA KIK

APA YANG BOLEH MEMBANTU KUMPULAN MENDEFINISIKAN MASALAH DENGAN BAIK?

¨ CARTA ALIR

¨ GAMBAR

¨ RAJAH/GRAFIK

¨ SLIDE

¨ OBJEK SEBENAR

¨ GRAF

¨ VIDEO

Page 54: KEMBARA KIK

Mula Tugas Buat keputusan

Yes No

Jalankan mesyuarat Hasilkan

laporan

Proses tamat

Simbol Carta Alir

Page 55: KEMBARA KIK

• CARTA RINGKAS DI MANA MASALAH BERLAKU

• CARTA ALIRAN PROSES KERJA YANG BERKENAAN

• DATA-DATA SEMASA KEKERAPAN MASALAH BERLAKU

LATAR BELAKANG MASALAH MELIPUTI PERKARA – PERKARA

Page 56: KEMBARA KIK

DEFINISI MASALAHApakah itu Kelewatan pembayaran kepada pembekal?

‘KELEWATAN’ bermaksud tuntutan yang diterima gagal diselesaikan dalam tempoh ISO 9001 yang telah ditetapkan iaitu selama 14 hari waktu bekerja.

Apakah itu Pembayaran?

‘PEMBAYARAN’ merupakan sejumlah wang yang dibayar kepada pembekal bagi bayaran ke atas sesuatu bekalan atau perkhidmatan yang diberikan sebagaimana yang diminta melalui Pesanan Tempatan.

Apakah yang dimaksudkan dengan Pembekal?

‘PEMBEKAL’ adalah individu atau syarikat yang memberikan perkhidmatan atau bekalan sebagaimana yang diminta oleh orang yang memohon.

Page 57: KEMBARA KIK

Background of the Problem:

The Department of Economic Planning & Social Amenities is responsible for:

“ DIFFICULTIES IN MANAGING INFORMATION OF DBKL’s DEVELOPMENT PROJECTS “

Problem Statement

Planning Implementing Managing CHKL’s development projects

Planning Implementing Managing CHKL’s development projects

Page 58: KEMBARA KIK

IMPLEMENTATION & MANAGING EXPENSES

250 development projects ( a year)

Estimated RM500 million

Public Housing Privatization and Joint Venture Drainage Road General Development

- Market & Hawker Centres- Community Centres- Social Amenities &

Recreation

Page 59: KEMBARA KIK

PIE CHART: NUMBER OF DEVELOPMENT PROJECTS 1999 - 2002.

1999

2000

2001

2002

Year 1999

2000

2001

2002

Number of development

projects

272 174

299

268

Page 60: KEMBARA KIK

EXPENDITURE COMPARISON OF DEV. PROJECTS ( 1999 – 2002 )

0

50

100

150

200

250

300

350

1999 2000 2001 2002

General Development

Public Housing

Privatisation & Join Venture

Drainage

Road

YEAR

RM(MILLION)

Page 61: KEMBARA KIK

NO. DEVELOPMENT PROJECTS

TOTAL SPENDING (MILLION) AND PERCENTAGE

1999 2000 2001 2002

RM (million

)

% RM(million

)

% RM(million)

% RM(million)

%

1General Development

266.3250.0

0311.28 55.00 265.26 57.87 287.89 47.09

2Public Housing

17.77 3.00 4.25 1.00 13.59 0.79 7.54 1.23

3Privatization and Joint Venture

20.50 4.00 15.50 3.00 19 2.88 28.50 4.66

4 Drainage 47.26 9.00 28.14 5.00 56.20 5.23 129.00 21.10

5 Road 182.5434.0

0178.70 32.00 160.80 33.22 152.46 24.94

Overall Total 534.39 100 537.87 100 514.85 100 605.39 100

PERCENTAGE BREAKDOWN OF DEVELOPMENT PROJECTS EXPENSES YEAR 1999 - 2002.

Page 62: KEMBARA KIK

@ 60% completed

@ 40% encountered situations such as :

i. Delayed completion

ii. Postponed due to technical problem

iii. Cancelled

iv. Incomplete

PROJECTS’ PERFORMANCEPROJECTS’ PERFORMANCE

70% of budget was spent 30% unspent

70% of budget was spent 30% unspent

FINANCIAL PERFORMANCE

FINANCIAL PERFORMANCE

Page 63: KEMBARA KIK

WHATDifficulties in managing information of CHKL’s development projects

WHEREUnits in Economic Planning and Social Amenities Department (JPEKS)

WHO Staff of Implementing Department & Customers

WHENWhile preparing reports, meeting urgent demand for information and updating information

WHYWeakness in information management due to usage of various software & formats (not standardize)

HOWNo effort to develop a systematic information system that can integrate various software and to standardize a format for all sections

PROBLEM DEFINITION USING 5W+1H METHOD.

Page 64: KEMBARA KIK

Penetapan Sasaran Projek

Maklumat yang perlu ada

What?/ Apa? (karakteristik kawalan), contoh: peratus rejek, kadar kerosakan, kadar pungutan yuran, jangkamasa kelewatan

By when? (had masa) Bila akan tercapai?,

contoh: pada November 2009

By how much? Sebanyak mana? (nilai sasaran) – contoh: Mengurangkan kos dari RM500/bulan kepada RM100/bulan.

Page 65: KEMBARA KIK

• GAMBARAJAH PARETO

• BENCHMARKING ( TANDAARAS )

• ARAHAN PENGURUSAN

• PIAGAM PELANGGAN

• PIAWAIAN KUALITI ISO

PENETAPAN SASARAN BOLEH DIBUAT BERDASARKAN:

Page 66: KEMBARA KIK

Mekanisma Penilaian Kualiti Projek KIK

SKEMA PEMARKAH

AN

Page 67: KEMBARA KIK

Tiada catatan nama

Fail disimpan orang lain

Fail terletak atas meja

Fail bercampur

224

200

180

160

140

120

100

80

60

40

20

0

100

PE

RA

TU

S

KE

KE

RA

PA

N

SASARAN PENURUNAN

85%

PUNCA MASALAH

*

*

*

*

Page 68: KEMBARA KIK

Mempercepatkan tempohproses

MATLAMAT

Alasan: Tempoh proses pengisian overwing di Lapangan Terbang Hong Kong ialah 20 minit

Sumber data diperolehi daripada pemudahcara yang pernah melakukan aktiviti‘benchmarking’ di Lapangan Terbang Antarabangsa Hong Kong pada 8 Oktober 2003

2. PENETAPAN SASARAN MENGGUNAKAN BENCHMARKING

Page 69: KEMBARA KIK

MONTH

PENETAPAN SASARAN

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

Mar 05 APR 05 MAY 05

REJECT Qty

SEPT 04 NOV 04 DEC 04 FEB 05

58

AVERAGEOCT 04 JAN 05

10 8 15 9 8 10

JUN 05

106

WHY ZERO DEFECT ?

HOW TO ACHIEVED?

DESIGN QUICK CHANGE JIG

BY SINGLE SETTING METHOD.

BY POKA YOKE APPROACH

BENCHMARK SHIOJIRIPLANT – 100% passed rate.

TO STOP CUTTING SHOPLOST SETTING TIME.

GROUP HAVE CAPABILITYTO SETTLE THE PROBLEM.

WHAT

WHY

WHEN

WHERE

WHO

HOW

TO STOP NCM CHUCK OFFSET

HIGH REJECT AT TOOLSHOP

BY MAY 2005

CWC TOOLSHOP

GOKAN GROUP

BY “ POKAYOKE” IMPROVEMENT

10 PCS / MONTH

100 % REDUCTIO

N

ZERO DEFECT

Page 70: KEMBARA KIK

ANALISA PELUANG

PENAMBAHBAIKAN

Page 71: KEMBARA KIK

RAJAH TULANG IKAN 1

PERSEKITARAN MANUSIA

PROSEDUR KERJAPERALATAN

KELEWATAN BAYARAN KEPADA

PEMBEKAL BAGI

PEMBELIAN SECARA

PESANAN TEMPATAN

sempit

Lejer kad tidak tersusun Tabiat

Kakitangan

Tangguh Mood kurang

Relax TaliponPembekal ‘walk in’

Kerja tergendala

Ruang pejabat

Gangguan Pembekal

Gangguan Sistem

Komputer

Elektrik putus

Off line

Lewat Sediakan Baucer

Kelewatan Semak Kad Lejar Kawalan Vot

SemakKey-in inbois

Pelbagai kerja

Mesyuarat

Lewat Daftar Kad Lejer Kawalan Vot

Kad sukar dicari

Kad lejar banyak

Kad vot banyak Lewat Daftar Dalam

Kad Lejer Individu

Banyak vot nak tulis

Pembekal berlainanBanyak

dokumen

Banyak pesanan tempatan

Page 72: KEMBARA KIK

KEK

ER

APA

N

PER

ATU

SA

N

Page 73: KEMBARA KIK

KEK

ER

APA

N

PER

ATU

SA

N

Page 74: KEMBARA KIK

GANGGUAN SISTEM KOMPUTER (MAC 2005)

JENIS GANGGUAN TARIKH MASA TEMPOH

BEKALAN ELEKTRIK TERPUTUS

7 . 3 . 2005 3.00 – 3.30 ptg

0.30 jam

OFF LINE 15 . 3 . 2005

8.45 – 9.15 pg 0.30 jam

JUMLAH 1 jam

SUMBER : BUKU REKOD ADUAN KEROSAKAN SISTEM

1 bulan - 156 jam bekerja

Jumlah gangguan - 1 jam = 0.64%

Page 75: KEMBARA KIK

FAKTOR PERALATAN

Gangguan Sistem Komputer

Huraian Punca Masalah Gangguan sistem menyebabkan proses kerja terganggu dan kerja tidak dapat diteruskan.

Hasil Analisis Ianya tidak mempengaruhi masa kerja dan tugas

harian. Rekod menunjukkan sistem tidak berfungsi hanyalah selama 1 jam yang melibatkan hanya 0.64% masa kerja.

Keputusan - DITOLAK

Page 76: KEMBARA KIK

FAKTOR PROSEDUR KERJA

Lewat Sediakan Baucer

Huraian Punca Masalah Prosedur kerja sedia ada menghendaki kemasukan

inbois di ‘Key-In’ ke dalam komputer. Setelah selesai

kemasukan tersebut perlu pula disemak untuk mengelakkan

kesilapan. Untuk membuat bayaran baucer di ‘Key-In’ dalam

komputer sebelum dicetak. Prosedur kerja ini ternyata melambatkan proses kerja.

Hasil Analisis Data Data menunjukkan dalam tempoh bulan Mac 2005

didapati purata bilangan hari yang diambil untuk menyediakan baucer adalah selama 3.08 hari melewati ISO 9001 iaitu 2 hari. Kelewatan ini perlu diatasi untuk mempercepatkan proses bayaran kepada pembekal.

Keputusan - DITERIMA

Page 77: KEMBARA KIK

RAJAH TULANG IKAN II PUNCA-PUNCA MASALAH PALING

MUNGKINMANUSIA

PROSEDUR KERJA

KELEWATAN BAYARAN KEPADA

PEMBEKAL BAGI

PEMBELIAN SECARA

PESANAN TEMPATAN

Gangguan Pembekal

Lewat Sediakan Baucer

Kelewatan Semak Kad Lejar Kawalan

Vot

Lewat Daftar Kad Lejer Kawalan Vot

Lewat Daftar Dalam Kad Lejer

Individu

Page 78: KEMBARA KIK

PURATA BILANGAN HARI PUNCA-PUNCA MASALAH PALING MUNGKIN MENGIKUT KETINGGIAN BAGI TEMPOH MAC 2005

PUNCA-PUNCA MASALAH PALING MUNGKIN

JUMLAH BIL HARI

A. Lewat semak kad lejer kawalan vot

B. Lewat daftar dalam kad lejer kawalan vot

C. Lewat daftar lejer individu

D. Lewat sediakan baucer

E. Melayani pembekal talipon & walk in

3.40

3.13

3.08

3.08

2.50

JUMLAH 15.19

Page 79: KEMBARA KIK

JADUAL PERATUS KUMULATIF PUNCA-PUNCA PALING MUNGKIN

(SEBELUM PERCUBAAN)

PUNCA-PUNCA MASALAH PALING MUNGKIN

PURATABIL. HARI

% JUM. HARIKUMULATIF

%KUMULATIF

A - Semak kad lejer kawalan vot

B – Daftar dalam kad lejer vot kawalan vot

C – Cop tarikh, daftar lejer individu

D – Key-In Invois sediakan baucer

E – Melayani Pembekal Telefon/Walk-in

3.40

3.13

3.08

3.08

2.50

22.40

20.60

20.30

20.30

16.40

3.40

6.53

9.61

12.69

15.19

22.40

43.00

63.30

83.60

100

JUMLAH 15.19 100 15.19 100

Page 80: KEMBARA KIK

RAJAH PARETO: KELEWATAN PEMBAYARAN KEPADA PEMBEKAL (Sebelum Percubaan)

3.4 3.13 3.08 3.082.5

0123456789

10111213141516

1 2 3 4 5

PUNCA-PUNCA MASALAH

PU

RA

TA

BIL

HA

RI

0

50

100

PE

RA

TU

S K

UM

UL

AT

IF

1 – Kelewatan Semak Daftar Kad Lejer 4 – Kelewatan Sediakan Baucer

2 – Kelewatan Daftar Lejer Vot 5 – Melayan Pelanggan

3 - Kelewatan Daftar dalam Lejer Individu

Page 81: KEMBARA KIK

RAJAH ANAK PANAH 1: PEMBAYARAN KEPADA PEMBEKAL UNTUK BELIAN SECARA PESANAN TEMPATAN (SEBELUM PERCUBAAN) MAC 2005

PURATA BILANGAN HARI PROSES KERJAPEMBAYARAN KEPADA PEMBEKAL UNTUK BELIAN

SECARA PESANAN TEMPATAN

24 HARI

21 876543

DaftarInbois

Dalam Lejer Individu20 jam2 min

Key-In Inbois Sediakan Baucer20 jam2 min

Semakan Baucer 11

jam 70 minit

Daftar Dlm Lejer kawalan vot

20 jam 35 min

Semak Kad Vot 23 jam 35 minit

Proses Sediakan cek 6 jam 37 minit

*Melayan Pelanggan

16 jam 25 minit

TerimaL/O & Inbois Dari UPDS & Bengkel A

Sedia dan T/Tangan Baucer

Semak dan T/tangan Baucer

Daftar vot & T/tangan Baucer

T/tangan Kad vot & sahkan

baucer

Cek Telefon Walk-in

Pembayaran dibuat

Cacatan : 1 hari bekerja = 6 jam 30 minit Bukan Punca Paling Mungkin

Keterangan : Rajah Anak Panah 1 menunjukkan tempoh menyelesaikan bayaran kepada pembekal dalam masa bekerja.*Semua bahagian proses terlibat dalam melayan pelanggan

Page 82: KEMBARA KIK

VERIFIKASI PUNCA MASALAH

Root Caus

eExplanation Findings

Conclusion

Required

Solution

Responsibility

LOW SKILL

Using conventional

lathe and milling machine.

Difficulties to control the dimension

After check training record

member’s are well trained

Not TrueDIANA

MATERIALMATERIAL MATERIALENVIRONMENTMATERIALMETHODMATERIALMACHINEMATERIALMANMATERIALMAN

Page 83: KEMBARA KIK

Root Cause Explanation Findings

Conclusion

Required

Solution

Responsibility

Machine Too Old

Machine no accuracy difficult

to control the dimension

Machine calibration not

carried out

MATERIALMATERIAL MATERIALENVIRONMENTMATERIALMETHODMATERIALMACHINEMATERIALMANMATERIALMACHINE

True and Accepted

KAMAL

VERIFIKASI PUNCA MASALAH

MILLINGLATHE

Page 84: KEMBARA KIK

TINDAKAN PEMBETULAN(Cadangan Penyelesaian)

Page 85: KEMBARA KIK

Umumnya mengandungi 4 proses: Penjanaan idea cadangan penyelesaian

Menilai & memilih cadangan terbaik

Kelulusan cadangan penyelesaian

Melaksanakan cadangan penyelesaian (peringkat paling mencabar)

ANALISIS CADANGAN PENYELESAIAN DAN UJICUBA

Page 86: KEMBARA KIK

Contoh 1

CADANGANPENYELESAIAN

Page 87: KEMBARA KIK

87JABATAN KERJA RAYA BAHAGIAN BINTULU

MENYENARAI CADANGAN PENYELESAIAN(KAEDAH RAJAH POKOK)

Page 88: KEMBARA KIK

PUNCA UTAMA

CADANGAN PENYELESAIAN

PRO/KEBAIKAN

KONTRA /KEBURUKAN

KEPUTUSAN

TINDAKAN

PERALATANNon-return selalu tersumbat

Mengubah kedudukan “Non-return valve” ke tempat yang sesuai dan bukannya di dasar tanah supaya sistem pengepaman air mentah berjalan dengan lancar dan tidak tersumbat.

Lebih sistematik dan mengelak daripada “Non-Retrun Valve” tersumbat

Mudah tersumbat dan menyebabkan kadar penyelenggaraan semakin tinggi

Diterima Juruteknik

PERALATANPam rosak

Kedudukan pam tersebut diubah supaya menjadi lebih fleksibel agar ia tidak mudah rosak.

Efisensi pam lebih terjamin daripada sebarang kerosakan yang disebabkan lumpur dan pasir

Kos membaiki pam meningkat untuk penyelenggaraan

Diterima Juruteknik

88JABATAN KERJA RAYA BAHAGIAN BINTULU

MENYENARAI PENDEK CADANGAN(KAEDAH PRO KONTRA)

Page 89: KEMBARA KIK

89

PUNCA UTAMA

CADANGAN PENYELESAIAN PRO/KEBAIKANKONTRA /KEBURUKAN

KEPUTUSAN

TINDAKAN

KAEDAHKomponen Intake Valve yang tidak fleksibel

Membina pontoon yang terapung dan bukan pada dasar sungai supaya ia tidak lagi berlumpur dan berpasir dan fleksibel dan ia lebih sesuai dengan lokasi dan keadaan sekeliling.

Mengurangkan kadar mendapan pasir dan lumpur pada ‘non-return valve’

Lebih fleksibel dan mengikut keadaan persekitaran

Mendapan pasir dan lumpur menyebabkan kerosakan pada pam air.

Mudah menyedut pasir dan lumpur akan mengakibatkan pam air mudah rosak.

Diterima Juruteknik

KAEDAHKapasiti air yang tidak optimum

Memastikan jumlah takungan air sentiasa dalam keadaan yang diperlukan dan mencukupi serta dapat mengurangkan masa pengepamam air dan meningkat jumlah kapasiti takungan air dapat dibekalkan secara berterusan. .

Penurunan masa pengepamam dan jumlah kapasiti takungan air meningkat.

Bekalan air tidak mencukupi kepada pengguna dan bekalan air berterusan tidak dapat dibekalkan.

Diterima Juruteknik

JABATAN KERJA RAYA BAHAGIAN BINTULU

MENYENARAI PENDEK CADANGAN(KAEDAH PRO KONTRA)

Page 90: KEMBARA KIK

• GANGGUAN BEKALAN AIR SERING BERLAKU DI LUAR BANDAR

MASALAH

90JABATAN KERJA RAYA BAHAGIAN BINTULU

RUMUSAN CADANGAN PENYELESAIAN

Page 91: KEMBARA KIK

91JABATAN KERJA RAYA BAHAGIAN BINTULU

KEADAAN PAM AIR DI LOJI PERAWATAN SEBELUM PROJEK

Page 92: KEMBARA KIK

SUMBANG SARANAN DAN KRITERIA CIPTAAN

Mengubah kedudukan 'Non return valve'

supaya sistem perpaipan berjalan

lancar dan tidak tersumbat.

Mengubah kedudukan 'Non return valve'

supaya sistem perpaipan berjalan

lancar dan tidak tersumbat.

Komponen tersebut diubah menjadi lebih fleksibel agar ia tidak

mudah rosak.

Komponen tersebut diubah menjadi lebih fleksibel agar ia tidak

mudah rosak.

Membina alat yang sesuai dengan keadaan persekitaran dan memudahkan kerja-kerja

penyelenggaraan.

.

Membina alat yang sesuai dengan keadaan persekitaran dan memudahkan kerja-kerja

penyelenggaraan.

.

Membina alat yang tahan lasak yang mudah terapung dan bukannya pada dasar sungai bagi mengelakkan mendapan

pasir dan lumpur

Membina alat yang tahan lasak yang mudah terapung dan bukannya pada dasar sungai bagi mengelakkan mendapan

pasir dan lumpur92JABATAN KERJA RAYA BAHAGIAN BINTULU

CIRI-CIRI ALAT YANG DICADANGKAN

Page 93: KEMBARA KIK

Kami menamakan peralatan ini ‘C-FLEX H20 INTAKE’ kerana ia merupakan satu peralatan yang fleksibel dan mengurangkan

mendapan lumpur dan pasir.

C- CLEAN (BERSIH)

FLEX – FLEKSIBEL

H20 – AIR

INTAKE – MUKA SAUK

93JABATAN KERJA RAYA BAHAGIAN BINTULU

NAMA PROTOTAIP

Page 94: KEMBARA KIK

SUBSTITUTE - GANTI

MUKA SAUK YANG SEDIA ADA DIGANTIKAN DENGAN PONTOON AGAR KEDUDUKAN PAM AIR YANG STATIK DIGANTIKAN DENGAN KEDUDUKAN PAM AIR YANG LEBIH FLEKSIBEL

SEBELUM SELEPAS

Q - INNO Q - INNO

Q - INNO Q - INNO

94JABATAN KERJA RAYA BAHAGIAN BINTULU

CIPTAAN INOVATIF “C-FLEX H2O INTAKE”(BERASASKAN FORMULA SCAMPER)

Page 95: KEMBARA KIK

COMBINE - KOMBINASI

PONTOON DIGABUNGKAN DENGAN HOS MUDAH LENTUR ATAU FLEKSIBEL AGAR PAM AIR MENTAH (R.W.P) DAPAT MENGEPAM MENGIKUT KEADAAN PASANG SURUT AIR SUNGAI

SEBELUM SELEPAS

95JABATAN KERJA RAYA BAHAGIAN BINTULU

CIPTAAN INOVATIF “C-FLEX H2O INTAKE”(BERASASKAN FORMULA SCAMPER)

Page 96: KEMBARA KIK

ADOPT - MENERIMA

TEKNIK PONTOON YANG TIMBUL DITERIMA PAKAI BAGI MENGHASILKAN SISTEM APUNGAN UNTUK MENEMPATKAN PAM AIR MENTAH (R.W.P) AGAR SENTIASA BERADA DI PERMUKAAN AIR

DAN NAIK TURUN MENGIKUT PASANG SURUT AIR SUNGAI

SEBELUM SELEPAS

Q - INNO Q - INNO

96JABATAN KERJA RAYA BAHAGIAN BINTULU

CIPTAAN INOVATIF “C-FLEX H2O INTAKE”(BERASASKAN FORMULA SCAMPER)

Page 97: KEMBARA KIK

97

MODIFY- UBAHSUAI

SISTEM PERPAIPAN KE PAM AIR MENTAH (R.W.P) DIUBAHSUAI DARI JENIS G.I. KEPADA “FLEXIBLE HOSE” YANG MUDAH LENTUR ATAU

FLEKSIBEL

JABATAN KERJA RAYA BAHAGIAN BINTULU

SEBELUM SELEPAS

CIPTAAN INOVATIF “C-FLEX H2O INTAKE”(BERASASKAN FORMULA SCAMPER)

Page 98: KEMBARA KIK

PUT TO OTHER USE – KEGUNAAN LAIN

DAPAT DIGUNAKAN OLEH JURUTEKNIK-JURUTEKNIK UNTUK MEMBUAT KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN

Q - INNO

98JABATAN KERJA RAYA BAHAGIAN BINTULU

CIPTAAN INOVATIF “C-FLEX H2O INTAKE”(BERASASKAN FORMULA SCAMPER)

Page 99: KEMBARA KIK

ELIMINATE - HAPUSKAN

TIADA LAGI MENDAPAN PASIR DAN LUMPUR PADA ‘NON RETURN VALVE’

SEBELUM SELEPAS

99JABATAN KERJA RAYA BAHAGIAN BINTULU

CIPTAAN INOVATIF “C-FLEX H2O INTAKE”(BERASASKAN FORMULA SCAMPER)

Page 100: KEMBARA KIK

REPOSITION – MENGUBAH

KEDUDUKAN PAM AIR MENTAH (R.W.P) DIUBAH DARI DASAR SUNGAI KE ATAS PONTOON

SEBELUM SELEPAS

100JABATAN KERJA RAYA BAHAGIAN BINTULU

CIPTAAN INOVATIF “C-FLEX H2O INTAKE”(BERASASKAN FORMULA SCAMPER)

Page 101: KEMBARA KIK

ANALISIS TEKNIK PRO DAN KONTRA

Cadangan-cadangan yang disenarai pendekkan

ALTERNATIF

CADANGAN

PRO KONTRA KEPUTUSAN

1. Kawalan kualiti semasa penerimaan L/O

Menetapkan hari Isnin, Rabu dan Jumaat sahaja menerima L/O

- Memudahkan proses penerimaan- Dapat merancang kerja dalam proses pembayaran- Meringankan sedikit bebanan pemprosesan

- Melengahkan penghantaran L/O yang siap diproses di pihak UPDS & Bengkel - Pelambatan L/O di Bengkel & UPDS

TOLAK

2. Perhatian serius kepada aduan pembekal

i) Penerangan proses kerja melalui taliponii) Pamplet di kaunter ketika datang secara ‘walk in’

- Memberikan pemahaman prosedur digunapakai oleh MPK

- Penambahan sedikit masa untuk memberi penjelasan

TERIMA

3. Menilai sistem sedia ada kepada sistem baru

Menambah lejer berkomputer

- Memudahkan proses menyimpan data berbanding cara manual- Kurangkan kerja merekod cara manual ke tahap minima-Penjimatan bahan (kertas)- Menjimatkan alat tulis

-Perlukan masa untuk mahir dalam sesuatu modul

TERIMA

Page 102: KEMBARA KIK

PELAN TINDAKAN PERLAKSANAAN PROJEK: SEDIAKAN PAMPLET

KELULUSAN PENGARAH PERAKAUNAN

MESY. KIK BENDAHARA – TENTUKAN FORMAT

AGIHAN TUGAS KPD AHLI - LAKSANAKAN

TEMPAHAN DIBUAT DI BAHAGIAN

DOKUMENTASI JABATAN ABC

SIAP- 2 MINGGU

SEMAKAN- PERAKUAN OLEH

KUMPULAN

LETAKKAN DIKAUNTER PERTANYAAN/JABATANSIAP PERLAKSANAAN

Page 103: KEMBARA KIK

PELAN TINDAKAN PERLAKSANAAN PROJEK:LEJER BERKOMPUTER

KELULUSAN PENGARAH PERAKAUNAN

MESY. PENGURUSAN ABC PENENTUAN KOS

KEPUTUSAN SISTEM LEJER YG AKAN DIBANGUNKAN

MELANTIK PEMBEKAL -BERSETUJU MEMILIH

PEMBEKAL YANG MEMBANGUNKAN SISTEM

SEDIADA

PERLAKSANAAN –SIAP 1.5 BULAN

2 MEI – 15 JUN 2005

MINGGU UJICUBA-2 MINGGU

15 JUN – 30 JUN 2005

PINDAAN & PEMBETULAN -2 MINGGU

2 JULAI – 16 JULAI 2005

SIAP DIUJI CUBA

Page 104: KEMBARA KIK

PURATA BILANGAN HARI PUNCA-PUNCA MASALAH PALING MUNGKIN MENGIKUT KETINGGIAN BAGI TEMPOH OGOS 2005

PUNCA-PUNCA MASALAH PALING MUNGKIN JUMLAH HARI

D. ‘Key – In’ inbois dan sediakan baucer

E. Melayani & penerangan kepada pembekal

F. Daftar lejer individu (semak, cop tarikh)

G. Daftar dalam kad lejer kawalan vot

A. Semak kad lejer vot, tandatangan baucer

3.08

2.41

0.93

0

0

JUMLAH 6.42

Page 105: KEMBARA KIK

JADUAL PERATUS KUMULATIF PUNCA-PUNCA PALING MUNGKIN (PERCUBAAN

PERTAMA)PUNCA-PUNCA

MASALAH PALING MUNGKIN

PURATA BIL. HARI

% JUM. HARI KUMULATIF

% KUMULATIF

D - Key-in invois dan sediakan baucer

E - Melayani Pembekal telefon/walk-in

C – Cop tarikh, daftar lejer individu

B – Daftar dalam kad lejer vot

A – Semak kad lejer vot & tandatangan baucer

3.08

2.41

0.93

0.0

0.0

48

38

14

0.0

0.0

3.08

5.49

7.57

0.0

0.0

48

86

100

100

100

JUMLAH 6.42 100 6.42 100

Page 106: KEMBARA KIK

RAJAH PARETO II : KELEWATAN PEMBAYARAN KEPADA PEMBEKAL (PERCUBAAN

PERTAMA)

3.082.41

0.930 0

0123456789

10111213141516

1 2 3 4 5

PUNCA-PUNCA MASALAH

PU

RA

TA

BIL

HA

RI

050

100

PE

RA

TU

S K

UM

UL

AT

IF

PENCAPAIAN57.75%

D E C B A

A – Kelewatan Semak Daftar Kad Lejer D – Kelewatan Sediakan BaucerC – Kelewatan Daftar dalam Lejer Individu E – Melayan PelangganB – Kelewatan Daftar Lejer Vot

Page 107: KEMBARA KIK

KETERANGAN CADANGAN PENYELESAIAN KEDUA

1. Kumpulan mencadangkan semua kerja-kerja kemasukan invois dilakukan di Bahagian yang mengeluarkan LO. (UPDS dan Bengkel). Ini memandangkan pembekal akan menghantar invois dan LO kepada bahagian tersebut untuk pengesahan.

CADANGAN : DITERIMA

2. Petugas khas juga akan disediakan untuk memberikan pamplet kepada pembekal. Namun ianya tidak praktikal.

CADANGAN : DITOLAK

3. Pamplet pula dicadangkan untuk dikepilkan bersama-sama baucer untuk pengetahuan pembekal.

CADANGAN : DITERIMA

Page 108: KEMBARA KIK

PURATA BILANGAN HARI PUNCA-PUNCA MASALAH PALING MUNGKIN MENGIKUT KETINGGIAN BAGI

TEMPOH OKTOBER 2005

PUNCA MASALAH PALING MUNGKIN JUMLAH HARI

D. ‘Key-In’ inbois, sediakan baucer

E. Melayani & penerangan kepada pembekal

C. Cop tarikh, semak, daftar lejer individu

B. Daftar dalam kad lejer vot

A. Semak kad lejer vot, tandatangan baucer

1

0.88

0.77

0

0

JUMLAH 2.65

Page 109: KEMBARA KIK

JADUAL PERATUS KUMULATIF PUNCA-PUNCA PALING MUNGKIN (PERCUBAAN

KEDUA)PUNCA MASALAH PALING MUNGKIN

PURATA BIL. HARI

% JUM. HARI (KUMULATI

F)

% KUMULATIF

D – Sediakan baucer

E – Melayani Pembekal Telefon/Walk-in

C – Cop tarikh, semak, daftar lejer individu

B – Daftar dalam kad lejer vot

A – Semak kad lejer vot & tandatangan baucer

1

0.88

0.77

0

0

38

33

29

0

0

1

1.88

2.65

2.65

2.65

38

71

100

100

100

JUMLAH 2..65 100 2.65 100

Page 110: KEMBARA KIK

RAJAH PARETO III: KELEWATAN PEMBAYARAN KEPADA PEMBEKAL

(PERCUBAAN KEDUA)

1 0.88 0.770 0

0

50

100

0123456789

10111213141516

1 2 3 4 5

PE

RA

RU

S K

UM

UL

AT

IF

PU

RA

TA

BIL

HA

RI

PUNCA-PUNCA MASALAH

D E C B A

PENCAPAIAN 82.56%

A – Kelewatan Semak Daftar Kad Lejer D – Kelewatan Sediakan BaucerC – Kelewatan Daftar dalam Lejer Individu E – Melayan PelangganB – Kelewatan Daftar Lejer Vot

Page 111: KEMBARA KIK

RAJAH PARETO PERBANDINGAN

Page 112: KEMBARA KIK

10

4.7 4.2 4 3.52.3

34.8

51.2

65.9

79.8

92.0

100

02468

10121416182022242628

NC

M C

HU

CK

OFF

SE

T

BU

FFIN

G/M

IRR

OR

CH

UC

K R

EJ.

PU

NC

H/D

IED

ELA

Y

CU

TTE

RB

RO

KE

ND

CO

VE

RIN

G J

IGW

EA

R O

FF

MA

TER

IAL

CR

AC

K

PROBLEM

RE

J.Q

TY

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

REJECT QTY ACC

54

3 32

002468

10121416182022242628

PU

NC

H/D

IED

ELA

Y

CO

VE

RIN

G J

IGW

EA

R O

FF

CU

TTE

RB

RO

KE

ND

MA

TER

IAL

CR

AC

K

BU

FFIN

G/M

IRR

OR

CH

UC

K R

EJ.

NC

M C

HU

CK

OFF

SE

T

PROBLEM

RE

J.Q

TY

REJECT QTY ACC

BEFORE AFTER

AVERAGE REJECT / MONTH

30

20

0

10

80

5060

40

70

10090

%

29.4

70.5

88.1100

52.9

REJECT DATA MAY 05

100%ELEMINATE NCM CHUCK OFFSET

CONTOH PENCAPAIAN DAN PENCIPTAAN NILAI

Page 113: KEMBARA KIK

PEMANTAUAN & PENYERAGAMAN

Page 114: KEMBARA KIK

10

8

15

98

1011

6

129

86

125

112

126122

106

121

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

0

20

40

60

80

100

120

140

Reject Output

Reject 10 8 15 9 8 10 11 6

Output 129 86 125 112 126 122 106 121

Sept 04

Oct 04

Nov 04

Dec 04

Jan 05

Feb 05

Mac 05

Apr 05

May 05

Jun 05

July 05

REJ.QTY

OUTPUTQTY

WE MANAGE TO REDUCE NCM CHUCK

OFFSET

CONTOH PENGAWASAN KEPUTUSAN

Page 115: KEMBARA KIK

10

8

15

98

1011

6

0

129

86

125

112

126122

106

121125

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

0

20

40

60

80

100

120

140

Reject Output

Reject 10 8 15 9 8 10 11 6 0

Output 129 86 125 112 126 122 106 121 125

Sept 04

Oct 04

Nov 04

Dec 04

Jan 05

Feb 05

Mac 05

Apr 05

May 05

Jun 05

July 05

OUTPUT VS REJECT QUANTITYREJECT

QTY(PCS)

OUTPUTQTY

(PCS)

MANAGE TO REDUCE TO

“ ZERO”

CONTOH PENGAWASAN KEPUTUSAN

Page 116: KEMBARA KIK

10 PCS / MONTH

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

Mar 05 APR 05 MAY 05

REJECT Qty

WHAT

WHY

WHEN

WHERE

WHO

HOW

TO STOP NCM CHUCK OFFSET

HIGH REJECT AT TOOLSHOP

BY MAY 2005

CWC TOOLSHOP

GOKAN GROUP

BY “ POKAYOKE” IMPROVEMENT

5

AVE REJECT:10PCS/MONTH

100 % REDUCTION

ZERO DEFECT

SEPT 04 NOV 04 DEC 04 FEB 05

MONTH

58

AVERAGEOCT 04 JAN 05

10 8 15 9 8 10

JUN 05

106

116

STUDYPERIOD

ACHIEVE!!!!!

CONTOH PENGAWASAN KEPUTUSAN

Page 117: KEMBARA KIK

MONITORING FLOWMONITORING FLOW

DAILY SAMPLING

DATA

DAILY SAMPLING

DATA

DATA ASSESSMEN

T

DATA ASSESSMEN

T

TEAM MEMBER WEEKLY REVIEW

TEAM MEMBER WEEKLY REVIEW

RESPONSE

RESPONSE

97.0

97.2

97.4

97.6

97.8

98.0

98.2

98.4

98.6

98.8

99.0

99.2

99.4

99.6

99.8

100.0

7 8 9 10 11 14 15 16 17 18 21 22 23 24 25 26 28 29 30 2 3 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 19 20 21 22 23 26 27 28 29 30

Production Date

Tota

l P

as

s R

ate

%

Before Implementation

Implementation Period

After Implementation

Target

99.0

Total Pass rate increased significantly when the implementation of new

copper foil pad pattern start

7 Apr 03 ~18 Apr 03

21 Apr 03 ~ 11 May 03 12 May 03 ~ 30 May 03

Contoh : 1. Pemantauan Peningkatan Output

Page 118: KEMBARA KIK

0.074%

MONITORINGRESULT

OCT NOV DEC JAN’04

0.110%

0.08%

0.074%

0.130%

AFTER

0.00

0.05

0.10

0.15

0.20

0.25

PE

RC

EN

TAG

E

AUG SEPT

BEFORE

0.143%

0.163%

0.150%

PDC

A

54.6%REDUCTION

0.138%

JULY

TARGET 0.08%

FEB MAR

Contoh : 2. Pemantauan Sasaran

Page 119: KEMBARA KIK

PEMANTAUAN DAN

PENYERAGAMAN

Page 120: KEMBARA KIK

PENYERAGAMAN

• Langkah – langkah telah diambil bagi memastikan bahawa prosedur baru telah didokumen serta disahkan untuk diterima pakai. Contoh: Manual arahan kerja baru, carta alir baru dll.

• Penambahbaikan telah dikembangkan dan dibuat tanda aras serta telah dikongsi dengan pihak lain di dalam organisasi, subsidiari, cawangan atau organisasi lain

• Tindakan sewajarnya diambil bagi memastikan bahawa prosedur baru telah diterima pakai penggunaannya serta dipelihara. Contoh: Carta aktiviti, Laporan maklumbalas dll

Page 121: KEMBARA KIK

STANDARDIZE NCM CHUCK PROCESS

26/05/2005

26/05/2005

STANDARDIZE STD. CYCLE TIME

26/05/2005

STANDARDIZE NCM CHUCK INSPECTION METHOD

STANDARDIZE STD. CYCLE TIME

STANDARDIZE NCM CHUCK PROCESS

STANDARDIZE NCM CHUCK INSPECTION METHOD

STANDARDIZE THE CNC SINGLE SETTING JIGTO OTHERS CNC MACHINE.

STANDARDIZE ALL THE CHUCK MAKINGSLOT BY POWER SAW MACHINE.

STANDARDIZATION

CONTOH PENYERAGAMAN

Page 122: KEMBARA KIK

NEW PROCEDURE – DEVELOPMENT OF TRAINING

TRAIN QC MEMBERS

TRAINING RECORD

CONTOH MELATIH PENGGUNAAN PROSEDUR BARU

PIC.KAMAL

PIC.RONI

27/05/2005

BRIEFING FOR CNC MEMBERS USING NEW SINGLE SETTING JIG

28/5/2005

PIC.RONI

BRIEFING FOR CUTTING DEPT (USER)

28/05/2005

PIC.IDAH

Page 123: KEMBARA KIK

PENCAPAIAN DAN

CIPTAAN NILAI

Page 124: KEMBARA KIK

PENCAPAIAN DAN PENCIPTAAN NILAI

• MENYATAKAN DAN MENYENARAIKAN FAEDAH, KEBAIKAN, NILAI DLL YANG DIPEROLEHI DARIPADA HASIL PROJEK

• MENGUKUR NILAI PENCAPAIAN• MEMBANDINGKAN ANTARA FAEDAH YANG

DIPEROLEHI DENGAN KOS PERLAKSANAAN• MENGAITKAN FAEDAH PROJEK DAN

SUMBANGANNYA KE ATAS PENCAPAIAN MISI DAN MATLAMAT SYARIKAT

• MENYESUAIKAN SASARAN DENGAN PENCAPAIAN SEBENAR

• PENCAPAIAN DAN PENCIPTAAN NILAI TELAH MENCAPAT PENGIKTIRAFAN DARI DALAM ATAU LUAR ORGANISASI

Page 125: KEMBARA KIK

PENCAPAIAN DAN PENCIPTAAN NILAI (samb…)

• KESAN-KESAN KE ATAS PERSEKITARAN, KOMUNITI DAN SOSIALBUKTI PENGESAHAN SEPERTI: SURAT PENGHARGAAN, SURAT PENGIKTIRAFAN, ANUGERAH YANG DITERIMA, TANDA ARAS, SESI PERKONGSIAN PENGETAHUAN

• PENCAPAIAN DAN PENCIPTAAN NILAI DIKALANGAN AHLI

• EG: CARTA RADAR, SOAL SELIDIK, SENARAI SEMAK• VERIFIKASI DAN PENGESAHAN TERHADAP

PENCAPAIAN DAN PENCIPTAAN NILAIBUKTI PENGESAHAN:BAHAGIAN KEWANGAN, JURU AUDIT, SIRIM DLL

Page 126: KEMBARA KIK

HASIL PROJEK

KOS SEBELUM

A. KOS GUNA TENAGA

Bilangan Kakitangan terlibat 6 Orang 4 Orang Purata Gaji bagi kakitangan yang terlibat RM6527.14 RM3051.42

B. KOS BAHAN Kad Lejer (Individu & Vot) RM75.00 *RM0.00 375 keping x RM0.20 x sebulan

12 buah fail ‘ARC’ x RM8.50 x sebulan RM102.00 *RM0.00

C. KOS CETAK

Cetak Kad Lejer (Individu & Vot) RM18.80 *RM0.00 376 keping x RM0.05 x sebulan

JUMLAH KOS OPERASI RM6722.94 RM3051.42 SEBULAN JUMLAH KOS OPERASI RM80,675.28 RM36,617.04 SETAHUN PENJIMATAN SETAHUN:*Tidak digunakan selepas projek

RM44,058.24

SELEPAS

Page 127: KEMBARA KIK

PENJIMATAN MASA

17.97 HARI

9.35 HARI

5.21 HARI

0

5

10

15

20

SEBELUM SELEPAS(1) SELEPAS (II)

Kesan Daripada Punca-punca Paling Mungkin Yang Menurun Kepada 82.56%, Purata Bilangan Hari Memproses Pembayaran

Keseluruhan Menurun Kepada 5.21 Hari Berbanding 17.97 Hari.

Page 128: KEMBARA KIK

PENINGKATAN TAHAP KEPUASAN HATI PELANGGAN

1. PELANGGAN SANGAT BERPUAS HATI

2. PELANGGAN LEBIH YAKIN UNTUK BERURUSNIAGA

Nota: Mesti tunjuk bukti

Page 129: KEMBARA KIK

ANALISIS KOS FAEDAH

KOS PROJEK FAEDAH PROJEK

Perlaksanaan Sistem Lejer BerkomputerRM3900.00

Pamplet 650 kepingRM350.00

Masa taklimat/kursus (Key-in inbois UPDS dan

Bengkel)8 Jam

Lain-lain KosRM130.00

Penjimatan Kos Operasi Setahun

RM44,058.24

Purata Proses Pembayaran Menurun kepada:

5.21 Hari

Peratus Tuntutan Selesai Dalam masa 6.08 hari

(objektif projek)100%

Pengurangan Kakitangan terlibat2 orang

Page 130: KEMBARA KIK

PENJIMATAN BERSIH SETAHUN

PENJIMATAN SELEPAS PROJEK1. Kos Operasi Sebelum Projek = RM80,675.282. Kos Operasi Selepas Projek = RM36,617.04

RM44,058.24

1. Tolak Kos Perlaksanaan Projek = RM4380.00

PENJIMATAN SETAHUN RM39,678.24

PEROLEHAN SEMULA KOS PROJEK

KOS PROJEK X 12 BULAN = TEMPOH PEROLEHAN KOS(K.O.Sb.P – K.O.SI.P)

RM4380.00 X 12 BULAN = 1.19 BULANRM44,058.24

=35.7 HARI

K.O.Sb.P - Kos Operasi Sebelum ProjekK.O.Sl.P - Kos Operasi Selepas Projek

Page 131: KEMBARA KIK
Page 132: KEMBARA KIK

54 4

7

5 56

3

0 0 0 0 0

52

61

53

72

5256

70 71 70

65

7068

62

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Reject Output

Reject 5 4 4 7 5 5 6 3 0 0 0 0 0

Output 52 61 53 72 52 56 70 71 70 65 70 68 62

Sept 04

Oct 04

Nov 04

Dec 04

J an 05

Feb 05

Mac 05

Apr 05

May 05

J un 05

J uly 05

Aug 05

Sep 05

Oct 05

REJECTQTY

(PCS)

OUTPUTQTY

(PCS)

MONITORING RESULT AFTER IMPLEMENTATION

RESULTUNTIL AUG.05

CONTOH PENCAPAIAN DAN PENCIPTAAN NILAI

Page 133: KEMBARA KIK

18

90

10

3

1

2

5

120

60

19

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150

NCL

LATHE

MILLING 1

CNC

POWER SAW

FITTING

QC

PR

OC

ES

S

TIME MAN

TIME MC

REDUCE PROCESS STANDARD FROM 8 TO 7 PROCESS

STD. MAKING NCM CHUCK

TIME / MINUTES

TANGIBLE BENEFIT

CONTOH PENCAPAIAN DAN PENCIPTAAN NILAI

Page 134: KEMBARA KIK

18

90

10

3

1

2

5

120

60

19

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150

NCL

LATHE

MILLING 1

CNC

POWER SAW

FITTING

QC

PRO

CES

S

TIME MAN

TIME MC

TANGIBLE BENEFIT

IMPROVED CYCLE TIME FROM 366 MIN TO 328 MIN( 38 MINUTES )

STD. MAKING NCM CHUCK( NEW )

TIME / MINUTES

CONTOH PENCAPAIAN DAN PENCIPTAAN NILAI

Page 135: KEMBARA KIK

MATERIAL REJECT COST SAVING

(PROCESS HR + RAW MTR ) X REJ.QTY X 12( 6.1 X 11.7 X 3.8 = RM 271.2 + 22.5 ) X 10 X 12( 271.2 + 22.5 = RM 293.7 ) X 10 X 12

= RM 35,244.00/yrNCM SETTING SAVING

STD.SETTING TIME ( PIS ) X MANAGERS RATE X EXCHANGE RATE X REJECT QTY X 12.1.5HR X 11.7 X 3.8 X 10 X 12

= RM 8,002.80/yrPROCESS IMPROVEMENT ( SAVING TIME )

PROCESS HOUR SAVING ( IMPROVE ) X MGR.RATE X EXCHANGE RATE X 1231 MINIT X 116.7 = 3618 MINIT / 60 = 60.3 HOUR60.3 HOUR X 11.7 X 3.8 = RM 2680.9 X 12

= RM 32,171.30 /yr

OTHERS CHUCK PROCESS TIME SAVING

NOTE : USD 11.7 IS A EPSON RATE ( MANAGERS RATE ) TO CALCULATE COST PER HOUR.

SLITTING SAW USAGE SAVING

AVEARAGE USAGE (MONTH) X UNIT PRICE15 X 151.65 = RM 2274.75 X 12

= RM 27,297.00/yr

TOTAL SAVING PER YEAR

A + B + C + D + E

COST INCURRED

RM317,610.00-

RM 2,145.5

QUANTUM OF ACHIEVEMENT

RM 315,464.50/yr

-

1) SMART JIG ( 6 ITEMS ) RM 1195.602) NCM SINGLE SETTING JIG RM 160.003) QC NCM CHECKING JIG RM 58.504) AMADA COOLANT RM 598.405) POWER SAW BLADE RM 133.00

TYPE OF CHUCK PROCESS HR IMPROVE

AVE. QTY /MONTH

TOTAL TIME (MIN)

BOW CUTTING CHUCK 31 min 82 pcs 2548.20

MIRROR CHUCK 20 min 222 pcs 4440.00

BUFFING CHUCK 20 min 210 pcs 4206.00

NCL CHUCK 31 min 95 pcs 2954.30

OTHERS 31 Min 322 10021.7

24170.2 / 60 = 402.8 hour TOTAL 24170.20

402.8 X 11.7 X 3.8 = RM 17910.12 X 12 = RM 214,921.4

COST OF PROJECT

CONTOH PENCAPAIAN DAN PENCIPTAAN NILAI

Page 136: KEMBARA KIK

NETWORKING

0

6

12

45

3

TEAM WORK

BEFORE START PROJECT

1. VERY POOR

2. POOR

3. GOOD

4. VERY GOOD

5. EXCELLENCE

6. VERY EXCELLENCE

INVOLVEMENT

PLANNINGIMPROVEMENT

EXCELLENT

2 3 4 5 60

POOR

1

Understanding the KIK concept & tools

Understand the technical and Engineering knowledge.

Confidence with the idea/ Suggestion given Confidence project Will success

Commitment to the project. Commitment to group increase

Manage to enhance working Relationship with various group High interactions with external KIK team.

Involvement in learning new Thing. Involvement in dealing with User/others dpt. Involvement in problem solving.

Together analysis the problem Data collection Understanding the group

TEAM WORK KNOWLEDGE OF KIK

CONFIDENCE COMMITMENT NETWORKING

COMMITMENT

CONFIDENCE

KNOWLEDGE OF KIK

RONI

DIANA

NORLIDAH

INVOLVMENT

BEFORE BEFOREBEFORE BEFOREBEFORE BEFOREAFTER AFTER AFTER AFTER AFTER AFTER

3 2.5

3

3 2.5

2.5

4

4

4

2.5

2.5

2.5

3

3

3

3

3

3

AVERAGE

5

5

5

5

5

56

6

6

6

66

6

6

6

5

5

5

5

3334 6 665 52.5 6

SOURCE : SURVEY FEEDBACK FROM

AFTER PROJECT

SELF ASSESSMENT RADAR CHART

KAMAL 4 4 44 445.5 5.5 5.5 6 6 6

CONTOH PENCAPAIAN DAN PENCIPTAAN NILAI

Page 137: KEMBARA KIK

VERIFICATION AND VALIDATION

78

CUTTING SHOP

CUTTING MANAGER THEME COMPLETION( BUSINESS PLAN REPORT)

DEPARTMENT MGR.

CONGRATULATIONS !!!!

CONGRATULATIONS FOR YOUR ACHIVEMENT!!!

CONTOH PENCAPAIAN DAN PENCIPTAAN NILAI

Page 138: KEMBARA KIK

Makanan untuk Minda

“If you want to start doing something new, you need to stop doing something old” – Peter Drucker.

Insanity: “Doing the same thing over

and over and hoping for a change”

Page 139: KEMBARA KIK

Terima kasih

untuk penjelasan lanjut:

[email protected] 012 -225 9620