of 9 /9

Josip Ruđer Bošković

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Projekt: Znameniti Dubrovčani, OŠ Mokošica, Dubrovnik

Text of Josip Ruđer Bošković

 • 1.

2. JosipRuer Bokovi 1711. - 1787. 3. Openito o Rueru

 • Matematiar, astronom, geodet, fiziar, filozof i isusovac
 • Unuk religijskog pjesnika Bara Bettere.
 • Postajeprofesormatematike na rimskom Kolegiju.
 • 1757. naputa mjesto profesora na Kolegiju i odlazi u Be gdje radi na ivotnom djelu Teorija prirodne filozofije.
 • Duevno bolestan1787. umire u Milanu. Pokopan je u Crkvi sv. Marije Podone

4. Bokovievi meunarodni uspjesi .

 • Papa Benedikt XIV angaira ga da popravi kupolu Svetog Petra u Rimu.
 • Prvi mjeri meridijan koji prolazi kroz Papinsku Dravu i izrauje njenugeografsku kartu.
 • Pozvan od strane Republike Lucca da rijei spor oko voda s Firenzom, Bakovi odlazi u Be kod cara Franje i spor uspjeno rjeava, zbog svoje zasluge dobija plemiku titulu.
 • Proputovao Hellespont, sudjelovao kod arheolokih iskapanja Troje, antikih vila u Italiji.

5.

 • Trebao je prisustvovati sporu panjolske i Portugala oko slijeva Amazone.
 • Radi na isuivanju movara u Firenzi.
 • Marija Terezija poziva ga da dri predavanje u Milanu iz astronomije i matematike.
 • Pozvan od Habsburgovaca da da izvjee o stabilnosti Carske knjinjice u Beu.
 • Nakon to je ukinut Isusovaki red francuski kralj Louis XVI. poziva ga u Pariz gdje je postavljen za upravitelja ustanove za optiku koja slui u pomorstvu.

6. Zasluge uznanosti

 • Izgradio je zvjezdarnicu Brera u Milanu.
 • Bio je lan najuglednijih akademija: u Bologni, Parizu, St. Petersburgu, Londonu.
 • Sastavio je prirunik za mornare, a izgradio i svoj model atoma.
 • Razvio je metodu odreivanja staza kometa te sudjelovao u pothvatu mjerenja meridijana Zemlje i njene spljotenosti.

7.

 • U geodeziji poznat po iznoenju ideje o Zemlji kao geoidu.

Model zvjezdarnice Brera. 8. Dubrovaka Republika i Bokovi

 • Pomogao Dubrovakoj Republici da rijei spor s Britancima zbogFrancuza.
 • Dva mjeseca nakon njegove smrti dubrovaki senatraspravlja o njegovoj posmrtnoj ceremoniji.
 • Nakon neuspjelih planova da se Rueru izradi spomen ploa i statuaRepublika se odluuje za misu zadunicu za Bokovia.

9. Bokovievi izumi

 • Ura njihalica

Geodetski stalci