IKT-ak ikasgelan lantzen eta... zerbait gehiago

  • View
    22.529

  • Download
    11

Embed Size (px)

DESCRIPTION

IKT-ak zailtasun hiru mailetan banatuta dauden ikasgelan lantzeko ideiak, proposamenak eta baliabideak. Metodologiaren aldaketa bultzatzen da. Bigarren Hezkuntza.

Text of IKT-ak ikasgelan lantzen eta... zerbait gehiago

  • 1. IKT-AK IKASGELAN LANTZEN ETA... ZERBAITGEHIAGO...

2. GIZARTE ETA HIZKUNTZA EREMUAN 3. Diapositiba askotan, esteken bitartez, baliabide batzuk ikusditzakezuIKT-AK IKASGELAN LANTZEN ETA... ...ZERBAIT GEHIAGO 4. http://domingomendez.blogspot.com/2011/10/encuesta-profesores-sobre-el-programa.htmlESKOLA 2.0 PROGRAMARI BURUZ IRAKASLEGOARI EGINDAKO INKESTA 5. ONDORIO BATZUK IKT eta Eskola 2.0-ren aurrean ez dago begirada berdina Lehen Hezkuntzako irakasleek, Bigarren Hezkuntzakoekin konparatuz, Eskola 2.0hobeto baloratzen duteIKT-ak erabiltzen dira baina berrikuntza pedagogikoa eskasa izan da- Internet-en informazioa bilatzea- On-line ariketak egitea- Testu-prozesadore batekin idaztea- Arbel digital interaktiboa azaltzeko erabiltzeaLAGUNDU AHALDIZKIDAN IDEIA BATZUK 6. BURUAN BETI IZANBEHAR DUTETA...EZ DUT AHAZTU BEHAR, IKASTURTEAN ZEHAR, NIREIKASLEEK CURRICULUM-ARENOINARRIZKOGAITASUNAK LAN EGIN BEHARKO DITUZTELA 7. NIRE IKASLEEK GAI IZAN BEHAR DUTE, BAINAZER DA GAITASUNA? 8. GAITASUNAK Testuinguru zehatz batean ataza bat egitea gaitasuna da. Europar Parlamentuak:Testuinguruari elkarreraginean egokitzen zaizkionezagupen, gaitasun eta jarrerak dira.Oinarrizko konpetentziak dira gizakiak bere garapenpertsonalerako, hiritartasunerako, gizarteratze prozesuetarako eta lanerako ezinbestekoak direnak . 9. GAITASUNEN EGITURAKonpetentzia elementudesberdinetako agregatua daEGITEN JAKITEA:JAKINTZA: Trebetasunak EzagueraIZATEA, NAHI IZATEA:Jarrerak, baloreak, sinesteakJARDUERA PERTSONALA ETA PROFESIONALA 10. Matematikarako gaitasunaHizkuntza komunikaziorakogaitasunaInformazioa lantzeko etateknologia digitalaerabiltzeko gaitasunaGizarterako eta herritartasunerakogaitasuna MATERIAKZientzia, teknologia eta osasun kulturarako gaitasunaIkasten ikasteko gaitasuna Norberaren ekimenerako eta Kultura humanistiko etaautonomiarako gaitasuna artistikorako gaitasuna 11. HONELA,... EZ!! NIRE IKASLEAK GAI IZATEKO IKASGELAKO METODOLOGIARENALDAKETA BULTZATU BEHARKO DUT 12. BESTE ERABATEAN IKASI NIRENAHI DUTADISKIDEEKIN LAN EGITENZORIONTSUABETI GAUZAK IZANGOEGITEN NINTZATEKEEGOTEAGUSTATUKO LITZAIDAKEIKASGELAN LANERAKO MODU BERRIAK BILATZEA... 13. ... BETIKO IRAKASTEKOA ETA IKASTEKOA UZTEN 14. IKASLEA BETI GAUZAK EGITEN EGOTEN DAIRAKASLEA BERE IKASLEGOAREN IKASKUNTZARENORIENTATZAILEA DAIKT- AK MODU NATURAL BATEAN INTEGRATZEN DITUZTEN ATAZAK, IKAS-SEKUENTZIAK ETA PROIEKTUAK PROPOSATZEA 15. NIRE IKASLEEKIKT-EKIN LAN EGIN BEHAR DUTE,ZER EGIN BEHAR IZANGO DUT? 16. IKT-EN SU ARTIFIZIALEK NI EZ ERAMATEKOZEIN POLITA DEN!! BAKARRIK EZ PENTSATZEA 17. IRAKASLE 1.A IZANEZPENTSATZENDUT...PENTSATZEA IKASGELAN: Zer egingo dut? Zer nahi dut nire ikasleek ikas eta egin dezatela? Nola egingo dut? Nire hurrengo pausoa, zein izango da?JARDUERA TESTUINGURUTUAK PROPOSATZEA 18. IKASLEEN ARRAKASTA BERMATZEKO JARDUERA LABURREKIN ETA HURBILEKIN HASTEA 19. HAIEN ARTEAN ERLAZIONATUTA ETA EKOIZPEN BATEAN AMAITUKO DUTEN JARDUERA ZENTZUDUNAKPLANTEATZEA JARDUEREN ZEHARIKASLEA AURRERA JOANGO DA ETA EKOIZPEN DESBERDINAK EGINGO DITU 20. IRTENBIDE BAKARRA EZ DAUKATEN JARDUERAKETA ATAZAK AUKERATZEA GURE IKASLEEN GAITASUNAK ETA ADIMEN ANITZAK GARATZEKO JARDUERAK ETA ATAZAK ADIMEN ANITZAK ETA GAITASUNAK OINARRIZKO GAITASUNAK 21. EREDUAK ESKAINTZEA, JARRAIBIDEAK EMATEAIkasleeiORIENTABIDEAK EREDUAK TUTORIALAK 22. KLASEAN EGITEN DEN LANAREN HAUSNARKETA EGITEKO,PLANIFIKATZEKO ETA EBALUATZEKO TRESNAK ERABILTZEA... TRESNAK 23. BERDINEN ARTEKO PRESTAKUNTZA ERRAZTEA EGITEN IKASTEN DA 24. IKASLEAK HAIEN IKASKUNTZAN HAZI DAITEZEN 25. ERREZEN-ATIK HASTEA...AURRERATZEAN NIRE BEGIRADAZABALDUKO DA ETA BESTE AUKERA DIDAKTIKOAK IKUSI AHAL IZANGO DITUT 26. EREDU BATZUK...IKT + METODOLOGIA 27. JARDUERA ETA ATAZA ERREZEKIN HASTEAZAILTASUN 1. MAILANIRE IKASLEEK ETA NIK INTERNET-ENAURKITUTAKO BALIABIDEAKERABILIKO DITUGU 28. GELAN ARBEL DIGITAL-AREKINLANTZEKO IDEIAK 29. ARBEL DIGITALA ETA ARBEL DIGITAL INTERAKTIBO-AREN EZBERDINTASUNAK 30. IRAKASKUNTZA EREDU BERRIRANTZo Irakasleak gutxi azalduko du. EreduTALDE DESBERDINAK onak eta jarraibideak emango ditu bere ikasleekEGITEAgauzak egin ditzateno Ikasleakarbelera aterako dira Interneteko baliabideak, haiek egindako on-lineekoizpenak (doc, ppt,...) erakustera Azaltzera Sarean bilatzera Klasean planteatzen diren arazoak konpontzera On-line jarduerak egiteraJolastera...BANAKA, BINAKA EDO TALDEKALANERAKO UNEAK 31. Ikasgelan arbel digitala badaukagu (ezinteraktiboa) ikasle idazkaria izendatu ahaldugu, ordenagailuaren tekladoa eta sagua erabiltzeko.Beste uneetan,ikasle batzuk, baliabideak edo haien lanak erakusteko, eta on-line jarduerak egiteko, ordenagailutik pasatuko dira 32. ARBEL DIGITALAIRAKASLEAARBEL DIGITALAREKIN, ZER EGIN AHALKO DUT? 33. Gai bat hasi baino lehen IKASLEAK MOTIBATZEAVINCENT VAN GOGH 34. Sarean dauden diapositiben aurkezpenak ERABILTZEAIrakasleak:Argazkiak Ikasleak haienikaskuntzan hazi ahal daitezen,beharrezkoak diren edukiak, azaldukoIRUDIEN GAINEAN KLIK EGINGO DUT dituAzaldutakoarekin, bere ikasleekzerbait eginArgazkiakdezaten,proposamenakegingo ditu 35. Orientabideak eta jarraibideak EMATEA... ? Sarean galdu ez zaitezen Interpretatzeko 10 gako Ahozko adierazpena ( Erain ikastetxea) 36. Eredu onak eta prozedurak irakastea Irakaslea: Adin-piramidea edo testu iruzkina egiteko eman behar diren pausoak azaltzea Eredu onak jartzea Interpretatzen irakastea Egiten laguntzeaIrudiaren gainean klik egingo dut Zirriborroak berrikusteaLiteratur generoak eta testu-iruzkinak Testu iruzkinen ereduakBatxilergorako testu iruzkinak 37. Ikasleekin irteera birtualak egitea IRAKASLEAK...Ikasleak animatuko ditu: Artea gozatzeraEdertasuna maite izateraSormena sortzeraArte-kontzeptuak ulertzera Sixtina kapera San Pedro basilika Monet-en lana El Prado Google Earth-en (Museotik bisita birtual egiteko Google Earth instalatu behar da) Kuadro kronologikoa (Thyssen museoa) Pinturaren eboluzioa historian zehar 38. Gramatika birpasatzea... Zeure euskera jantziTestuak hobeto konprenitzea Hiztegia aberasteaDeklinabidea, aditzak jakiteaIrakasleak, arbelaren bitartez, azaldukodu Helburu didaktikoak Gaiaren zehar egin behar denaIkaslea: Binaka edo hirunaka, gaian proposatzen direnjarduerak egitea On-line proposatzen diren jarduerak, taldekaarbelean egitea 39. ...Baliabide anitzak erabiliz ikasgai bat lan egitea HISTORIA...Ardatz-kronologikoak Flash animazioak Diapositiben aurkezpenakEskemakKomikiak MP3 artxiboak FRANCISCO AYEN-EN BLOGA 40. Trabajar una materia concreta utilizando recursos variadosLengua Castellana y LiteraturaGneros literarios Lecturas y ejercicios sobre textos Gua de lecturaWebquests Cazas del tesoro ESO y BachilleratoBibliotecaIES LITERATURA 41. Gure ikasleei lan egiteko era desberdinak proposatzea LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA EUSKAL HIZKUNTZA ETA LITERATURA BESTE IKAS-SEKUENTZIAKHago click sobre la imagenPROPOSATZENDIREN JARDUERAKERREZAK DIRA Irudiaren gainean klik egingo dut 42. ... para hacer otras cosas PARA ENTRAR HAGO CLICK SOBRE CADA IMAGEN 43. Forma integratu batean hizkuntzak lantzea Orientabide metodologikoak Osasuna Salud Health Sante Orientabide didaktikoakGetxoko Berritzegunean AntzerkiaHTB mintegian egindakomaterialak El teatro Theatre 44. Bere burua EBALUATZEA Ikasleek, test bitartez, beren burua ebaluatzen dute Erabil daiteke: Hasierako ebaluazioaTxandak egiten, binaka galdereei egitekoerantzuten dizkieteGai bat amaitu ondoren ikasi dutena aplikatzekoSEKUENTZIAK Zeure euskera jantzi 45. ARBEL DIGITALAIKASLEEK ARBEL DIGITALEZ, ZER EGINAHAL IZANGO DUTE? 46. Espainia eta munduko egunkariak irakurtzea, albisteak ikusteaeta entzutea, irrati programak entzuteaIkasleek, zer egin ahal izango dute?Egunkari edo telebista desberdinetan berri berdina nolaazaltzen den ikusteaAhozko eta idatzizko ulermena lantzeaDebate baten bitartez ahozkotasuna bultzatzeaHiritartasunerako baloreak ikastea: iritzia ematea,argudiatzea, irtenbideak proposatzea, enpatia izatea, ...Gaur egun (albistegiak) Telediarios Albisteak Audioak Espainiako eta munduko egunkariak 47. Ulertzen ez dituzten hitzak eta kontzeptuak bilatzeaDiccionario de la lengua espaola(Real Academia de la Lengua)Diccionario de lengua espaola (Kalipedia)Sinnimos y antnimos (Kalipedia)Diccionarios.comWikipedia (euskaraz) Wikillerato Ikasleek, zer egin ahal izango dute? Ikasle bat arbelera aterako da eta zein hitza edoHIZTEGIAK hitzak ez dituzten ulertzen bere adiskideei galdetukodie Ikasle guztien artean kontzeptua definitzen etaazaltzen saiatuko dira Ikaslea, arbel digitala erabiliz, on-line hiztegibatean hitza bilatuko du, bere adiskideekesandakoarekin erlazioa duen ala ez frogatzeko Amaitzeko ikasleek, beraien hitzez, azkendefinizioa egingo dute 48. Bideo batzuk ikustea Baloreak eta jarrerak lantzea. Ikasleak bideoainterpretatuko du: bere ikaskideekin iritziak elkartrukatu eta hitz egingo du Tximeleten zirkua Klaserako baliabideakGehiago lantzeko ARGAZKIAK ETA BIDEOLABURRAK IKUSTEA HAITI-K NEGAR EGITEN DU NIRE BIHOTZEAN SENTITZEN DUT Bakoitzak sentitzen duena idaztea, banan banan edo binaka egindakojarduerak egitea beti besteekin konpartitzeko.Eztabaidatzea, konponbideak bilatzea.Ikasleak beste pertsona baten azalean jartzen eta solidarioa izaten ikasiko ditu Ikus-entzunezko hizkuntza interpretatzen ikasteaTximeleten mihiaIkasgelan lantzeko materiala 49. Eta mapak geografia eta historia hobeto ulertzeaIkasgelan lantzeko mapakMunduko atlasaEuskal Herriko mapakMapamundi interaktiboaMunduko atlas historiko interaktiboaEspainiako atlasaGeografia atlasaMunduko klimakHistoriarako mapakFlash animazioak 50. disfrutar escuchando Fonoteca de la Biblioteca virtual Cervantes Voz y vdeo en la poesa AudiolibrosQu puedohacer? Alumno-a Escuchar los poemas y canciones En grupo poner en comn el tema, lo que cuenta o refleja, lo que les ha gustado o no... Leer el poema o cancin para entenderlo mejor4 ESO Colegio Ayalde Escribir su propia cancin o poema Presentarlo a los dems Empieza tu vida con un paso Vdeo 51. Eta entzuten den