of 16 /16
Gustav Suits 1883-1956

Gustav Suits

Embed Size (px)

Text of Gustav Suits

Page 1: Gustav Suits

Gustav Suits1883-1956

Page 2: Gustav Suits

Gustav Suits• Gustav Suits sündis 1883.a

Tartumaal Võnnus kooliõpetaja perekonnas

• Kaotas varakult isa, kasvas üles ema, õe ja õemehe juures

• Tema lugemisvarasse kuulusid nii seiklusjutud kui ka Piibel, mille ta olevat läbi lugenud juba kuueaastasena.

Page 3: Gustav Suits

Gustav Suits• 1892-1895 õppis Võnnu külakoolis• 1895-1896 õppis Tartu algkoolis• 1896 astus Tartu Aleksandri

gümnaasiumi, kus ka vene keele kõrval sai selgeks ka saksa ja prantsuse keele.

• Ta luges iseseisvalt F. Nietzsche, Ch. Darwini, K. Marxi jt teoseid.

Page 4: Gustav Suits

• Tundes huvi soome kultuuri ja kirjanduse vastu, viibis 1901-1904 igal aastal Soomes. Leidis teenistust koduõpetajana.

• 1904. a lõpetas gümnaasiumi kuldaurahaga.

Gustav Suits

Page 5: Gustav Suits

Gustav Suits• 1904. a sügisel astus

G. Suits Tartu Ülikooli

• 1905. a jätkas õpinguid Helsingi ülikoolis, mille lõpetas 1910. a

• Gustav Suits õppis üldist kirjandust, esteetikat, soome keelt, kirjandust ja rahvaluulet.

Page 6: Gustav Suits

Gustav Suits

• Helsingis ilmus 1905. aastal trükist tema esikogu “Elu tuli”.

• Kogu õpingute aja korraldas Suits Soomest rühmituse “Noor-Eesti” tegevust.

Page 7: Gustav Suits

Gustav Suits• Abiellus 1911. aastal

oma õpingukaaslase Aino Thauvoniga.

• Leidis töökoha Helsingis, oli 1911-1913 abijõud ülikooli raamatukogus

• 1913-1917 vene gümnaasiumis soome ja rootsi keele õpetaja.

Page 8: Gustav Suits

Gustav Suits• Vene 1917. a revolutsiooni ajal lülitus

aktiivselt poliitilisse tegevusse• Astus esseeride parteisse• 1919. aasta novembris kutsuti Tartu

Ülikooli eesti ja üldise kirjanduse professoriks.

• Gustav Suitsu teiseks elutööks võibki pidada eesti kirjandusteaduse arendamist.

Page 9: Gustav Suits

Gustav Suits

• II maailmasõja ajal jätkas Suits tööd Tartu Ülikoolis.

• 1941. aastal põles sõjatules maha Suitsu Tartu kodu.

• 1944. aastal siirdus Gustav Suits koos perega Soome kaudu Rootsi.

• Seal töötas ta Nobeli Instituudi stipendiaadina.

Page 10: Gustav Suits

Gustav Suits• Suri Stockholmis

1956. aastal.

• Maetud sealsele Metsakalmistule.

Page 11: Gustav Suits

Looming• “Elu tuli” (1905) polnud mitte ainult

kirjanduslik debüüt, vaid ka ühiskondlik sündmus.

• See rahvusromantiline kogu on eesti luule üks helgemaid näiteid.

• Luuletustes valitsev nooruslik jõud, usk armastusse ja paremasse tulevikku ning võistlusvalmidus kajastavad hästi 20. sajandi alguse meeleolusid.

Page 12: Gustav Suits

Looming• Valdavaosa kogust moodustavad

nn võitluslaulud, milles poeet esitab oma põlvkonna nimel väljakutse:

Las kasvame, me tõusev sugu,Ja ootame, et tuleb tund:

Kord neile, kes veel näevad und,Me müristame kõrvu sõjalugu!

(“Noorte laul”)

Page 13: Gustav Suits

Looming• Tuntuim Suitsu noorusluuletus on

“Oma saar” – võrdpilt, mis seostub ühe kirjandusliku motiiviga, ideaali otsinguga, mis jääb leidmata. Ometi kuulutab luuletuse lõpp, et elu on elamist väärt.

Page 14: Gustav Suits

Looming• Teine kogu “Tuulemaa” (1913) on

jäädavalt eesti luuleraamatute tippude hulgas tundlike, impressionistlike ja sümbolistlike meeleoludega.

Page 15: Gustav Suits

Looming• Gustav Suits pani aluse XX sajandi

eesti poliitilisele lüürikale. Nooruslikult vabadusekuulutuselt liikus Suits järjest konkreetsema kujundilisuse suunas, väljendades järjekindlalt humanismi positsioone kaitsva iseseisva indiviidi reageeringuid läbi reaktsiooniaja, I maailmasõja, 1917. aasta revolutsiooni ja Eesti Vabariigi algusaastate.

Page 16: Gustav Suits

Looming• Tugev kaasaja- ja

ühiskondliku õigluse tunne, humanistlikud veendumused ja poeetiline jõud teevad Suitsu loomingu aegumatuks.