Google Analytics i AdSense - Blogomanija

  • View
    309

  • Download
    7

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Prezentacija o Google Analyticsu i zaradi putem AdSensa na blogovima

Text of Google Analytics i AdSense - Blogomanija

  • 1. Radionica oGoogle Analitici iGoogle AdSensu8.decembar 2012

2. Kratak kurs izAnalitike 3. Grafikon koji ide nagore je dobar 4. Bounce rate je bolji to je manji 5. Ako se loite ...pratite uivo statistike... moe da bude coolako imate dobar lanak 6. Postavite kodove i spremni ste zapraenje 7. Poveite naloge saWebmaster Tool-om 8. Moete pratititrendove i ulazitiduboko u tajne analitike ali... 9. and youre good to go 10. AdSense 11. Kako da zaradite? 12. Dobar sadraj 13. Neko voli popa aneko popadijuhttp://vatopaidi.wordpress.com/2009/04/06/justin-popovic 14. Nisu svi lanci dobri svim ljudima 15. Ali da objasnimoAdSense 16. Znate ta jeAdWords? 17. Jednostavno reeno 18. Ljudi plaajuodreene pare kadaneko klikne na oglas 19. Motka ima dva kraja 20. Sa jedne strane su ljudi koji koriste AdWordsScientific American - Image: KyoOh 21. Vi ste na drugom kraju motke 22. Raspodela para koje neko troi nainternetu? 23. Levak ovde su svi oglasiovde su oni koji stignu dovas 24. Na kraju malo stigne do vas 25. Blagi primer 26. Ovaj sajt zarauje1500 USD meseno -iz Srbije 27. Ima 377.000 otvorenihstrana meseno sa 1500USD prihoda to je 377.000/1500= 1USD na 250 otvorenihstranica (127k posetilaca) 28. uz prosenu industrijsku metriku1% poseta donosi klik 29. 2.5 klika je donelo 1USD 30. to je cena klika od40 centi 31. video sam oglaivaeu Srbiji koji troe i po 50 centi 32. i to je uglavnomtakmienje ko e bitizapaeniji 33. i da... oglaiva nudi 5 centi ali vama stigne 3.5 centa(Google uzima procenat) 34. optimizovanekampanje troe manje 35. ali cena od 40 centi po kliku je sjajna 36. U Srbiji prosenacena klika .... cca 4-6 centi 37. Zadrau se natrenutak na slici o saobraaju iprihodima 38. zatijperiod pravljenja sadraja e period ienja sadraja igraenja zajednice 1500 USD - avgusta2012 da ne bude zabune ovo je rast prihoda u odnosu na saobraaj 39. STRPLJENJE 40. PLAN 41. OPTIMIZACIJA 42. Znai 43. piite na drugomjeziku 44. privlaite oglaivaekoji plaaju vie 45. zaboravite 46. Srbiju 47. osim ako nematemnogo lokalnog i optimizovanogsadraja 48. realnost prihoda uSrbiji za Srbiju 49. 488 lanaka5 godina pisanja19.06 50. piite 51. stvarajte 52. ulaite u sebe tj svoj projekat 53. greke su mogue 54. loe koncipirani tagovi 55. kategorije 56. slike koje neopisujete 57. ...sve je to deo odrastanja 58. Sutina AdSensea 59. Vi ste na kraju motke ili levka oglaivaa 60. Sa dovoljno velikom posetom 61. Privlaieteoglaivae iodvlaiete vie novca ka sebi 62. moda dobijete isponzora 63. U Srbiji piite oonome ta zaista volite 64. i volee vas 65. ao 66. ja sam Igor 67. a vi? 68. ta ekate? 69. Korienje ovog klipa je odobrila producentska kua Brigada. Bio je potreban jedan Google upit i jedan email. 70. pitanja?zahvalio bih se producentskoj kui Brigada na ustupljenimpravima za emitovanje klipa iz filma Sedam i poprezentacija:email:igor.marjanovic@hugemedia.rstwitter: @MarjanovicIgorsadraj:email:ivan.recevic@hugemedia.rstwitter: irecevicblog: http://hugemedia.rs/blog