F¶rel¤sning 1: V¤rden, Typer, Variabler & Operatorer

  • View
    325

  • Download
    2

Embed Size (px)

Text of F¶rel¤sning 1: V¤rden, Typer, Variabler & Operatorer

1. Frelsning 1: Vrden, Typer, Variabler & Operatorer ME152A 2. Vrden & Typer Frelsning 1 Grunden fr programmering Alla vrden har en typ 3. Frelsning 1 // Number 15 3.134 237 0.451 // String JavaScript: The Good Parts" Eloquent JavaScript OHaras red ale 4. Typer Frelsning 1 Automatisk konvertering mellan typer dvs. JavaScript r ett dynamiskt sprk typeof anvnds fr att ta reda p typen 5. Variabler Frelsning 1 Anvnds fr att lagra ett vrde, oberoende av typ En variabel mste ha ett namn Fr innehlla bokstver, siror, _ och $ Fr inte brja med en sira Skiftlgesknslig (case-sensitive) 6. Variabler - forts. Frelsning 1 // Variabel vars vrde r en strng var name = "Sebastian"; // Variabel vars vrde r en siffra var age = 26; // Skiftlgesknsliga, // alla dessa rknas som olika variabler var firstname = "Johannes"; var FirstName = "Johannes"; var FIRSTNAME = "Johannes"; 7. Variabler - forts. Frelsning 1 Dynamiska Variablers vrde kan: ndras p begran Bytas frn en typ till en annan Vara resultatet av en utrkning 8. Variabler - forts. Frelsning 1 // Initiera variabeln "name" var name = "Sebastian"; // ndra vrdet name = "Johannes"; // ndra typen, samt vrdet name = 256; // Resultatet av en utrkning var width = 10; var height = 25; var area = width * height; 9. Operatorer Frelsning 1 Aritmetiska: +, -, /, * Typ: typeof Tilldelningsoperator: = 10. Operatorer - jmfrelse. Frelsning 1 Lika med: == Inte lika med: != Mer n: > Mindre n: < Mer n eller lika med: >= Mindre n eller lika med: 20 && age < 30) && name != 13. Frelsning 1 // En variabel utan ett vrde: var name; // r av typen "undefined" typeof name; // "undefined" // Jmfrelser med falska vrden "" == false // true 0 == false // true Typer - forts. 14. Frelsning 1 Strngar Urval av metoder: length toUpperCase toLowerCase // Lngden, dvs. antal karaktrer "Sherlock".length; // 8 var name = "Sherlock"; name.length; // 8 // Konvertera till gemener och versaler name.toLowerCase(); // "sherlock" name.toUpperCase(); // "SHERLOCK" 15. Frelsning 1 Datastruktur Ett eektivt stt att organisera data JavaScript har (bl.a.): Array (vektor) Bestr av en samling vrden (element) Vrden av olika typer r tilltet 16. Frelsning 1 Datastruktur - forts. En vektor har ett index: Varje elements position representeras av en sira Frsta positionen r 0 var names = ["Bo", "Johannes", "Sebastian"]; 0 1 2 17. Frelsning 1 Vektor var names = ["Bo", "Johannes", "Sebastian"]; // Fr att hmta ett vrde anger vi en // position (index) mellan [...] names[0]; // "Bo" names[2]; // "Sebastian" 18. Frelsning 1 Vektor - forts. // En vektor omsluts av [...], // varje vrde separeras med ett komma var sports = ["Soccer", "Tennis", "Golf"]; // Vrden av olika typer r tilltet var person = ["Anders", "Svensson", 28, true]; // Variabler kan anvndas som element var firstname = "Anders"; var lastname = "Svensson"; var person = [firstname, lastname]; 19. Frelsning 1 Vektor - forts. var names = ["Bo", "Per", "Max"]; // ndra vrdet p elementet med position 1 names[1] = "Johannes"; names; // ["Bo", "Johannes", "Max"]; // Ta reda p antalet element i en vektor names.length; // 3 20. Frelsning 1 Vektor - forts. // Skapa en tom vektor var names = []; // Lgg till element i slutet av vektorn names.push("Bo"); names.push("Max"); names; // ["Bo", "Max"] // Radera det sista elementet names.pop(); names; // ["Bo"] // Variabler kan givetvis anvndas var name = "Sebastian"; names.push(name); names; // ["Bo", "Sebastian"]; 21. Frelsning 1 Strngar - forts. Strngar kan anses vara en vektor av karaktrer var fullname = "Sherlock Holmes"; fullname[0]; // "S" fullname[9]; // "H" 22. Frelsning 1 Summering Vrden & Typer Variabler Operatorer Vektor (en datastruktur)