Click here to load reader

Fietsexamen Oostende (Stene)

 • View
  1.211

 • Download
  1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Fietsexamen Oostende (Stene)

Text of Fietsexamen Oostende (Stene)

 • 1. FIETSEXAMEN WIJK STENE

2. VERTREKPUNT ROUTE Sportpark De Schorre SPORTPARKLAAN - STUIVERSTRAAT

 • Richtingsverandering aanduiden met de arm (links)
 • Kruispunt oprijdenmetvoorrang van rechts:
 • *kijken naar links, dan rechts
 • *voorrang nemen met de nodigevoorzichtigheid !!
 • *wel voorrang verlenen aan de bestuurders komende van rechts!
 • *rechts houden op de rijbaan

3. STUIVERSTRAAT

 • Rechts houden op de rijbaan

4. STUIVERSTRAAT - KRAANVOGELSTRAAT

 • Kruispunt oprijden met voorrang van rechts:
 • *met matige snelheid naderen
 • *kijken naar rechts
 • *voorrang verlenen aan eventuele bestuurders die van rechts komen
 • *met de nodige voorzichtigheid het kruispunt voorbij rijden
 • Rechts houden op de rijbaan

5. ROTONDE STUIVERSTRAAT - ZILVERLAAN

 • Voorrang verlenen aan eventuele voetgangers aan de oversteekplaats
 • Voorrang verlenen aan het verkeer op de rotonde
 • Links kijken en met de nodige voorzichtigheid de rotonde oprijden
 • T.h.v. de afrit Zilverlaan kort achter zich kijken (oogcontact maken met bestuurder) om zeker te zijn dat men de pas niet zal worden afgesneden door een aanstormende wagen
 • T.h.v. de oprit Zilverlaan rechts kijken of de wagens wel zullen stoppen (oogcontact nemen defensief rijden !)
 • Bij het afrijden in de Stuiverstraat de richtingsverandering rechts aanduiden met de arm
 • Rotonde verlaten in de Stuiverstraat richting Sint-Jan

6. STUIVERSTRAAT - LIGUSTERLAAN

 • Kruispunt met voorrang van rechts, MAAR :
 • De lln rijden op een fietspad en behouden hierdoor voorrang op de bestuurders die van rechts komen !
 • Duidelijke uitleg voorrang van rechts (best visueel)
 • Toch met matige snelheid naderen en goed rechts kijken (defensief rijden, kunnen anticiperen op de fout van anderen!)
 • Met de nodige voorzichtigheid het kruispunt voorbij rijden
 • Enige veiligheidsafstand nemen t.h.v. de geparkeerde voertuigen verderop. Steeds goed vooruit kijken, doch zich tevens vergewissen of er geen personen in de voertuigen zitten (opletten voor eventueel plots openslaande portieren defensief rijden)

7. STUIVERSTRAAT GULDENSPORENLAAN

 • Richtingsverandering (rechts) met de arm aanduiden
 • Mooi rechts houden tijdens het afslaan in de Guldensporenlaan
 • Voorrang verlenen t.h.v. de oversteekplaats voor voetgangers

8. GULDENSPORENLAAN - CHRYSANTENSTRAAT

 • Richtingsverandering (links) met arm aanduiden
 • Kruispunt met voorrang van rechts:
 • *met matige snelheid naderen
 • *rechts kijken en voorrang verlenen wanneer nodig
 • *achter je kijken en indien alles o.k. stelselmatig naar het midden van de rijbaan rijden
 • *ondertussen kijken naar links en vooruit (want aankomende wagens hebben voorrang zij rijden gewoon rechtdoor!)
 • *mooi rechts uitkomen in de Chrysantenstraat

9. CHRYSANTENSTRAAT

 • Voorrang verlenen t.h.v. de oversteekplaats voor voetgangers
 • Rechts houden, doch veiligheidsafstand nemen van de geparkeerde voertuigen (defensief rijden opgelet voor openslaande portieren)
 • Steeds mooi veruit kijken en steeds aandachtig zijn
 • Wanneer er geen autos op geparkeerd zijn mag men met de fiets rijden op de parkeerstroken

10. CHRYSANTENSTRAAT - CARDYNPLEIN

 • Voorrang verlenen t.h.v. de oversteekplaats voor voetgangers wanneer nodig(dus ook voor voetgangers die zich aan de andere zijde van de straat zouden aanmelden !)
 • Kruispunt met voorrang van rechts (uitleg zie eerdere slides)
 • Uitleg nopens de verschillende verkeersborden die worden aangetroffen langs het parcours
 • Ter info : voor alle info zie de website wegcode . be

11. CHRYSANTENSTRAAT - SERINGENSTRAAT

 • Richtingsverandering aanduiden met de arm (rechts)
 • Kruispunt met voorrang van rechts
 • *met matige snelheid naderen
 • *links kijken en voorzichtig voorrang nemen
 • *steeds defensief zijn en eventueel kunnen stoppen voor andere weggebruikers !
 • Rechts houden tijdens het afslaan naar rechts

12. SERINGENSTRAAT - BRONSTRAAT

 • Oversteekplaats voor voetgangers bewaakt door een gemachtigde opzichter :
 • *met aandacht naderen
 • *rekening houden dat de GO mogelijk het verkeer zal stil leggen (niet zeker !)
 • *ook als de GO het verkeer niet stil legt dient voorrang verleent te worden aan eventuele voetgangers die zich aanbieden aan de oversteekplaats
 • Functie GO uitleggen aan kinderen is - niet gelijk aan een politieagent !
 • Kruispunt voorrangvanrechts:
 • *met matige snelheid naderen zodat zonder gevaar voorrang kan worden verleend indien nodig
 • *rechts kijken, dan links
 • *met dubbele voorzichtigheid het kruispunt oprijden
 • *vlotheid van uitvoering

13. SERINGENSTRAAT

 • We rijden het fietspad op in de seringenstraat (verkeersbord D7)
 • Voorrang van rechts geven t.h.v. de bypass en aan de fietsers die van recht komen !

14. SERINGENSTRAAT ELISABETHLAAN Tevens toezicht politieagent op dit punt !

 • Kruispunt met verkeerslichten (uitleg nopens de verschillende verkeerslichten). Steeds stoppen voor het rode verkeerslicht, ook al is er geen stopstreep.
 • Ook voor oranje dient gestopt te worden
 • Waarom hangt er een stopbord onder dit verkeerslicht? Omdat men zou weten wie voorrang heeft bij een defect aan de lichten (oranje knipperlicht betekent gevaar)
 • We steken over bij groen over het doorlopende fietspad

15. INFOSLIDE (maakt geen deel uit van de route) UITLEG VERSCHIL FIETSOVERSTEEK / FIETSPAD

 • Fietsoversteken:steeds met blokken
 • Nooitvoorrang aan een fietsoversteek, dus:
 • *voorrang verlenen (bord B1 + haaientanden)
 • *rechts houden
 • Eerst links kijken, dan rechts
 • Blijvend aandachtig zijn en pas oversteken wanneer alles veilig is!
 • Aandacht voor de aanwezige verkeersborden
 • Doorlopend fietspad:
 • Men behoudt zijn voorrang, doch steeds defensief rijden en uiterst voorzichtig zijn !

16. Vervolg route VOGELZANGDREEF - NACHTEGALENLAAN

 • Kruispunt met voorrang van rechts, MAAR :
 • De lln rijden op een fietspad en behouden hierdoor voorrang op de bestuurders die van rechts komen !
 • Toch met matige snelheid naderen en goed rechts kijken (defensief rijden, kunnen anticiperen op de fout van anderen!)
 • Met de nodige voorzichtigheid het kruispunt voorbij rijden

17. VOGELZANDREEF - PARKLAAN

 • Richtingsverandering naar rechts aanduiden met arm
 • Rechts houden tijdens het afslaan naar rechts

18. PARKLAAN - MEEUWENLAAN

 • Kruispunt met voorrang van rechts, MAAR :
 • De lln rijden op een fietspad en behouden hierdoor voorrang op de bestuurders die van rechts komen !
 • Toch met matige snelheid naderen en goed rechts kijken (defensief rijden, kunnen anticiperen op de fout van anderen!)
 • Met de nodige voorzichtigheid het kruispunt voorbij rijden

19. PARKLAAN KRUISPUNT FIETSPADEN VOOR ROTONDE

 • Kruispunt met voorrang van rechts met een ander fietspad
 • Snelheid matigen, rechts kijken en voorrang van rechts geven aan eventueel aankomende fietsers

20. ROTONDE PARKLAAN - FRERE ORBANSTRAAT

 • Extra info : Kinderen uitleg verschaffen nopens het gebruik van de rotonde en voorrangsregeling.
 • Tevens het defensieve luik goed toelichten. Eens op de rotonde steeds eerst links kijken (afslaand verkeer), dan rechts (oprijdend verkeer. Steeds richtingsverandering aanduiden bij het afrijden van de rotonde!
 • Fietspad blijven volgen en voorrang verlenen aan het verkeer op de rotonde !
 • Eerst links kijken (oogcontact zoeken met eventuele bestuurders)
 • Oprijden, dan rechts kijken of de bestuurders in de F. Orbanstraat voorrang verlenen (defensief rijden anticiperen op de fout van anderen!)

21. ROTONDE AFSLAG BOOGSCHUTTERSSTRAAT

 • Richtingsverandering aanduiden bij verlaten rotonde (rechts in de Boogschuttersstraat)
 • We hebben voorrang op de bestuurders van het fietspad langs de Frere Orbanstraat. Deze moeten voorrang verlenen aan diegene die de rotonde afrijden, door het aangebrachte verkeersbord B1 langs de F. Orbanstraat dat rechts van deze bestuurders staat opgesteld
 • Toch goed rechts kijken en defensief rijden !

22. BOOGSCHUTTERSSTRAAT

 • Rechts houden op het dubbelrichtingsfietspad
 • Verkeersbord D1a (verplicht de richting van de pijl te volgen)
 • Voorrang t.o.v. de fietsers die van rec

Search related