DK3: Tvorba digitálního obsahu

 • Published on
  21-Jan-2018

 • View
  66

 • Download
  5

Transcript

 1. 1. Tvorba digitlnho obsahu
 2. 2. Rzn druhy obsahu E-learning Fotografie Texty, poznmky Infografiky a diagramy Videa Kd
 3. 3. Fotografie
 4. 4. Fotografie Folk art zejm nejmasovj provozovan umn Fotoapart je tm vude Rzn monosti publikovn: Specializovan sluby Fotodennky Sociln st mizejc fotografie Rzn kvalita zpracovn implikuje rzn monosti vyuit RAW / kompresn formty Draz kladen na Cloud
 5. 5. Fotografie Technick zpracovn Kompozice Pbh Interpretace Postprodukce Publikovn
 6. 6. Fotografie - mobiln Adobe Photoshop Express (+navzan aplikace) AutoDesk Pixlr FaceTune Flickr Instagram Prisma Snapseed .
 7. 7. Fotografie - desktopov Adobe Photoshop (express) Affinity Photo GIMP Corel PaintShop Pro Paint.net Sumopaint Darktable Krita Zoner Photo studio
 8. 8. Online galerie Google Photos Flickr 500px DeviantArt Imgur Instagram Smugmug (Facebook, iCloud,)
 9. 9. E-learning
 10. 10. Co je e-learning 1. E-learning je vuka s vyuitm vpoetn techniky a internetu. 2. E-learning je v podstat jakkoli vyuvn elektronickch materilnch a didaktickch prostedk k efektivnmu dosaen vzdlvacho cle s tm, e je realizovn zejmna/nejenom prostednictvm potaovch st. V eskm prosted spojovn zejmna s zenm studiem v rmci LMS. 3. E-learning je vzdlvac proces, vyuvajc informan a komunikan technologie k tvorb kurz, k distribuci studijnho obsahu, komunikaci mezi studenty a pedagogy a k zen studia. 4. E-learning je forma vzdlvn vyuvajc multimediln prvky - prezentace a texty s odkazy, animovan sekvence, video snmky, sdlen pracovn plochy, komunikaci s lektorem a spoluky, testy, elektronick modely proces, atd. v systmu pro zen studia (LMS). 5. Jde o takov typ uen, pi nm zskvn a pouvn znalost je distribuovno a usnadovno elektronickmi zazenmi. 6. E-learning zahrnuje jak teorii a vzkum, tak i jakkoliv vzdlvac proces (s rznm stupnm intencionality), v nm jsou v souladu s etickmi principy pouvny informan a komunikan technologie pracujc s daty v elektronick podob. Zpsob vyuvn prostedk ICT a dostupnost uebnch materil jsou zvisl pedevm na vzdlvacch clech a obsahu, charakteru vzdlvacho prosted, potebch a monostech vech aktr vzdlvacho procesu.
 11. 11. Moodle Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment Open source LMS Studijn materily ve form HTML strnek, soubor ke staen, Flash animac, strukturovanch pednek apod. Diskusn fra. koly. Automaticky vyhodnocovan testy. Slovnky a databze Ankety
 12. 12. Moodle MOODLE = modular object-oriented dynamic learning environment GNU-GPL Prvn verze 1999, doba podpory je dva roky na verzi, pak je teba provst upgrade Existuje minimln 7 milin kurz, kter prochz asi 70 milin uniktnch uivatel z 227 zem svta. Nejvce registrovanch web s Moodle maj USA 8600, nsledovan panlskem 4700, Brazli 3700 a tm temi tisci ve Spojenm krlovstv. Problmem je velk fragmentace - nejvt podl m verze 1.9 z roku 2008, kter nem ji ti roky technickou podporu ani bezpenostn pravy.
 13. 13. Zkladn moduly Slovnky a databze Ankety, przkumy, dotazovn Diskusn fra Chat Testy Pednka Workshop Wiki
 14. 14. Monitoring innost Event monitoring Souhrnn statistiky Participation report Activity report Log soubory Odznky Extern nstroje: Piwik Analytics i SmartKlass,
 15. 15. Dal prosted pro prci s e-learningem Absorb LMS, Canvas LMS, CourseSites, Edmodo Google Classroom, Haiku Learning, iTda, IS MU, Kornukopia, Moodle, Neo LMS, Open EdX, OpenLearning, Sakai, Schoology, WebStudy, cMOOC virtual learning environment Kad sleduje jin cle a proto vypad jinak.
 16. 16. Tvorba e-learningu
 17. 17. Modul Typick struktura: Motivace Kolik mi to zabere asu Zkladn materil Roziujc materily Test, kol, evaluace Zptn vazba
 18. 18. Studijn text Odborn x studijn text vod: Anotace Motivace asov nronost Slovnek pojm Ikonky Text strukturovan s pklady. Prce s rmeky, ikonkami, odrkami, nadpisy, Na konci m bt shrnut m vce online tm vce grafiky a kratho textu
 19. 19. Testov otzky Test hodnot, zda frekventant um ltku v poadovanm rozsahu Mohou bt autoevaluan nebo jen evaluan Je teba dodrovat zsady: dn z monost neme bt pln mimo Otzky na Ano i Ne jsou tm k niemu Vyvarujte se zpor v otzkch i odpovdch U patnch odpovd napite, pro jsou patn Otzka mus mt njak cl Otzky by mly pokrvat celou ltku Mly by zapojovat vce rovin (Bloomova taxonomie)
 20. 20. Dal vzdlvac obsah Audio Video Video nvody Roziujc materily Monost tvorby opakovn i shrnut formou presentace Mylenkov mapy Pracovn listy Domc koly Monost sledovn plnn, prce s odznky, gamifikace, vzjemn hodnocen
 21. 21. Vzdlvac platformy
 22. 22. edX https://www.edx.org Harvard University a Massachusetts Institute of Technology. Dnes se postupn pidvaj dal. Spojen videa, diskus, projekt a test. Monost zisku certifiktu
 23. 23. Coursera https://www.coursera.org Standford University, University of Michigan, University of Pennsylvania, University of Illinois i Princeton University a postupn se pipojuj dal pikov (nejen) americk univerzitn pracovit. Tlak na kvalitu, certifikty. Draz kladen na video, testy a projekty. 201 kurz
 24. 24. Khan Academy 2006 Salman Khan Od Z po universitu Zklad je ve videu dnes je jich pes 3500 na YouTube. Hodn matematiky a prodnch vd. Postupn testy, gamifikace a dal prvky. http://www.khanacademy.org/
 25. 25. Salman Khan http://www.ted.com/talks/lang/cs/salman_khan_let_s_use_video_to _reinvent_education.html
 26. 26. Video
 27. 27. Video Folk art innost, kamera je tm vude YouTube a Youtubei Vimeo Facebook Nronj koncepce i postprodukce Zznam x Stream
 28. 28. Video - mobil iMovie Quik Adobe Premiere Clip FilmoraGo
 29. 29. Video - desktop Adobe Premiere Pro OpenShot Camtasia Studio Windows Movie Maker Adobe After Effects CC Adobe Spark Video
 30. 30. Kd
 31. 31. Online repozite Rzn jazyky, rzn monosti, rzn licenn nastaven Pklady: GitHub Launchapad SourceForge GitLab Sdlen, programovn, otevenost, komunikace,
 32. 32. Presentace
 33. 33. Presentace Vukov, konferenn, tematick Mobiln x online x desktopov Obrzkov x textov Tvorba: PowerPoint Prezi Sozi Impress Keynote Reval.js Google Slides Presentace: Slideshare Scribd Issuu
 34. 34. Infografika a diagramy
 35. 35. Jak vyrobit dokonal diagram? http://www.slideshare.net/otikik/how-to-make-awesome-diagrams- for-your-slides
 36. 36. Rozdlen infografiky Statick Dynamick Interaktivn Inforgrafika, diagramy, mylenkov mapy, grafy, mapy, asov osy
 37. 37. Jak na to Vektorov editor Webov i instalovan aplikace Njak jinak. Nen dleit jak, ale co.
 38. 38. Infogr.am Online nstroj na tvorbu infografiky Jednoduch ovldn Omezen mnostv ablon Pomrn velk mnostv podporovanch graf. Vkldat lze i mapy (jen v placen verzi), obrzky, text, videa (YouTube) Dostupn z: https://infogr.am/
 39. 39. Piktochart Velk mnostv vzhled a ablon Monost vkldat ikonky a dal prvky, nen teba dodrovat strukturu V bezplatn verzi nen monost exportu v kvalit vy ne 1200x1938 px, nen mon se zbavit npisu Pictochart a nefunguje export do PDF. Dostupn z: https://piktochart.com/
 40. 40. easel.ly Zcela jin koncept, zaloen na metod thni a pus Jednoduch prce spe pipomnajc grafick editor s nstrojem na tvorbu graf Monost nastaven rozmr plochy Monost nahrn vlastnch objekt Dostupn z: http://www.easel.ly/
 41. 41. asov osa: Dipity.com Dipity sz na maximln integraci s komunitnmi a publikanmi platformami, ze kterch um jak efektivn erpat zdroje, tak tak na nich publikovat. Mezi zajmavosti pat monost pepnat mezi asovou osou a bnm seznamem jednotlivch udlost, co me nkomu pro bn studium pipadat jako vhodnj. Vhodou je tak pomrn zdail elektronick vstup. Naopak mezi nevhody je mon zaadit sloitj prci s osou, kter kvli ad komunikanch funkc nen pln astn. Ve zdarma dostupn verzi je mon vytvoit maximln 3 asov osy, k nim vyut 50 MB prostoru pro data (obrzky, videa, soubory atp.) a vai teni mohou zobrazovat nejve 5 tisc strnek msn (toto kritrium ani nen pro koly nijak omezujc). Dostupn z: http://www.dipity.com/
 42. 42. Timerime Je jednm z nejrobustnjch a nejlepch nstroj pro prci s asovou osou. Ve zdarma dostupn variant nabz prci s asovou osou do 100 poloek, co je pro bn koln vyuit pomrn dostaten. Ke kad poloce je mon pipojit text, obrzek nebo teba video z YouTube. Didakticky cenn je monost vkldat poloky vce druh, kter jsou navzjem odlieny, co umouje sledovat vce fenomn souasn a pitom zachovat pehlednost a jednoduchost prce. Dostupn z: www.timerime.com
 43. 43. lucidchart Na zkouku nen nutn se ani registrovat a hned je mon si jej vyzkouet. Bezplatn se mete zaregistrovat a uvat Free et, kter nabz nkolik omezen je mon na tvorb schmatu spolupracovat jen s jednm dalm lovkem, je zde omezen celkov velikosti dokument na 25 MB (co je v ppad, e nahrvte vlastn obrzky relativn mlo) a na jedn strnce me bt maximln 60 objekt. Za dal verze je nutn si piplatit. Venn diagram maker Free flowchart software & examples Free org chart software Interactive site map creator Mind mapping software Data flow diagram examples Value stream mapping Business process modeling Free ERD diagram tool UML tool & UML Network diagram software Online P&ID software Rack diagram software Circuit diagramming examples AWS network diagram software Cisco network diagram software Web Prototypes Visio Online Network ER Diagram Flowchart Software UML BPMN ....
 44. 44. Cacoo Zdarma mete exportovat diagramy pouze do png, pracovat s 25 listy a sdlet jednu sloku, ke kter mohou pistupovat ti uivatel. Po registraci se ped uivatelem oteve pomrn podrobn prosted, kter nabz adu ukzek toho, co ve je mon s Cacoo vytvoit mapy strnek, drtovch model, vvojov diagramy, sov diagramy, mylenkov mapy, UML diagramy a adu dalch druh diagram. Podpora vce uivatel pracujcch na jednom diagramu. Dostupn z: https://cacoo.com/
 45. 45. Motivace Pelom 60. a 70. let Rozvoj psychologie a kognitivnch vd Rst poadavk na studenty (pedevm na vysokch kolch) pi udren kapacity hodin Nstup konstruktivismu V umn i psychologii hraj stle velkou roli asociace Hledme nstroje jak mozek vyuvat efektivnji
 46. 46. Co jsou mylenkov mapy Mylenkov mapa (nkdy tak nepesn mentln mapa) je graficky uspodan text doplnn obrzky s vyznaenm souvislost. Nkdy se mluv o datagramu, v jeho uzlech jsou mylenky a souvislost mezi nimi jsou hrany grafu. Jednm z prvnch, kdo je zaal vyuvat, byl Porfyrios z Tyru (232304). Dle je vyuvali nap. R. Lull, A. M. Collins. Dnen popularitu jim pinesl T. Buzan.
 47. 47. Mylenkov mapa
 48. 48. Pro je vyuvat Zskn pehledu o souvislostech. Snadn rozlenn textu. Dekompozice problm (nap. u nvrhu algoritmu). Zviditeluj chod mylenek. Usnaduj spoluprci vce osob na een problmu. Zachycuj mylenkovou strukturu.
 49. 49. Jak na to 1. Zante ve stedu papru hlavnm nmtem. 2. Vyuijte obrzk, symbol, kd. 3. Vyberte hlavn tmata a zdraznte pomoc velkch a malch psmen. 4. Vyuijte barev. 5. Vytvote si svj osobn styl tvorby mylenkovch map.
 50. 50. Jak na to II. Dleit je cvik a soustavnost. asem zjistte, e vm urit styl vyhovuje vce a jin mn. Nebojte se experimentovat. Ne kad problm se d efektivn eit pomoc mylenkovch map (nap. pohdka erven karkulka).
 51. 51. Samotn tvorba Na papr Je to rychl a pirozen. Ned se pli pohodln sdlet, dodaten upravovat, roziovat. Na potai K tvorb je poteba pota, co nen vdy intuitivn. Vhodou je snadn modifikace struktury, online spoluprce, zanoovn struktur, vt monosti odlien prvk, jednoduch editace...
 52. 52. Mon oblasti vyuit Hledn npad: Brainstorming Mylenkov klobouky Tvorba pojmov zkladny Prce s textem: Mapa jako obsah prce Mapa jako reflexe etby Mapa jako pprava ped tenm Mapa jako zpis z pednek Mapa jako nstroj pro zen projektu Mapa jako nstroj pro podporu literrn tvorby Mapa pro dekompozici problm Mapa jako podklad pro presentaci Mapa pro vyprvn pbh,
 53. 53. FreeMind Asi nejznmj software na tvorbu mylenkovch map. Je zdarma. K dispozici je v tak v etin. Je napsan v JAVA. Dostupn pro Windows, Linux i MAC OS.
 54. 54. FreeMind Umouje pipojit k uzlm obrzek. Pln formtovan text v uzlech. Ke kadmu uzlu je mon vkldat formtovan poznmky. Lze nastavit vzhled mapy. ada pznakovch obrzk. Monost skrt nepotebn kategorie. Prce s vce mapami souasn, jejich spojovn, rozdlovn...
 55. 55. FreeMind Monosti exportu: HTML PNG Java Applet Flash Import z jinch aplikac. A ada dalch monost.
 56. 56. XMind Profesionln software, nen oteven, je uren pro profesionln vyuit. Podpora online sdlen map, kooperace na dlku. Je mon pracovat i s jinmi diagramy. Velice dobr grafick vstupy a intuitivn prce. Multiplatformn (Java). Zvukov komente, sprva reviz atp.
 57. 57. VYM Sloitj ovldn Propracovan klvesov zkratky. Velk mnostv funkc Dvkov zpracovn Podpora die, time managemet Velice slun export mapy.
 58. 58. Dal Kdissert Labyrinth Maps FreePlane SciPlore Bubbl.us Wikimindmap Prezi
 59. 59. Coogl.it Online aplikace Propojen s Google tem a diskem Mapy vypadaj organicky Podpora Markdown Podpora pokroilho formtovn Monost exportu do PDF Zdarma
 60. 60. Poznmky a tvorba textu
 61. 61. Papr Velk svoboda analogov tvorby Pro vtinu lid pomrn kreativn forma prce Teoreticky vborn ivotnost Ale: Mal monosti sdlen, editace, koprovn, dn multimedialita Omezen monost spoluprce A reln pomrn nevelk ivotnost
 62. 62. Softwarov nstroje Obecn zajiuj prci s poznmkami na tabletu, telefonu i potai, a ji to znamen cokoli. Uivatel by ml dopedu definovat sv poteby, nebo si vyzkouet rzn nstroje a zjistit, co mu vyhovuje. V dnen dob vtinou vyadujeme prci s cloudovmi uloiti chceme se k datm dostat odkudkoli a kdykoli, kde je internet. A nkdy i bez nj. Rzn nstroje nabzej zcela odlin koncepty prce.
 63. 63. Nejir pojet: Kancelsk balk Potebujeme mt poznmky opravdu een robustn. P.: Chceme vst klasifikan denk s tm, e chceme dt rznm znmkm rznou hodnotu (ven prmr vsledn znmky) apod. P.: Chceme z dat generovat grafy v relnm ase. P.: Chceme poznmky tvoit formou klasick presentace. Ideln een je vyut nkter z dostupnch online kancelskch balk.
 64. 64. Google Apps
 65. 65. MS Office MS Office nabz nov bezplatn verzi 365 pro tablety s iOS nebo Androidem zdarma. Hodn podobn stoln verzi, velk mnostv funkc, znm ovldn. Synchronizace dat pes OneDrive nebo Dropbox (pozor nikoli business et). Pro klasick poznmky je uren OneNote, kter je v zkladn verzi zcela zdarma (a bude o nm jet e).
 66. 66. MS Office
 67. 67. Dal nstroje iOS m svj iWork KingSoftOffice pro Android OpenOffice.org i LibreOffice pro Windows Zoho je online
 68. 68. Speciality na tvorbu textu Gingkoapp nstroj pro nelinern prci s textem Dillinger.io a Stackedit.io online editory markdownu CalmlyWriter minimalistick editor textu FocusWriter minimalistick editor textu (instalovan) Writeordie2 pro psan na vkon Milatane tvorba podkladov tematick nstnky (ala Scapple) Coggleit tvorba mylenkovch map + spoluprce + markdown
 69. 69. Top nstroje na prci s poznmkami Specializovan programy na robustn prci s poznmkami. Vtinou komb...