of 14/14

Divoké kočkovité šelmy

  • View
    688

  • Download
    6

Embed Size (px)

Text of Divoké kočkovité šelmy

Divok kokovit elmy

Divok kokovit elmyPrezentaci vytvoilDavid Hrd

ZnakyDo tohoto du pat Nejrychlej zve svta(Gepard)Z celho du se prv oni nejvce dr masoravho zpsobu ivota ZajmavostiMezi nejznmj koky pat bezpochyby koka domc, jej souit s lovkem je znm ji 4000 a 7000 let

Zstupci

1.LevLev pustinnje savec elemkokovitch a jeden ze ty druh velkch koekroduPanthera. Lev je potygrovidruh nejvtkokovit elma.Samci v 150-250kgasamice120-150 kg. V divoin se lvi dovaj 10-14 let, kdeto v zajet se mohou dot i vku 20 let. Dve se lvi vyskytovali v celAfrice,Asii,Evropa dokonce i vAmerice, dnes se vyskytuj pouze v Africe a na nkolika mstech vIndii. Jsou to spoleensk zvata alovvesmekch. U lv se projevuje vraznpohlavn dimorfismus, hlavnm a urujcm rysem lvch samc je jejichhva.

A kde takov lev ije??

2.TygrTygr,ttygr dunglovitygr lesn, je nejvtkokovit elma. V minulosti byl v mnoha poddruzch rozen prakticky po celAsii, odTureckaa po KoreuaIndonsii. Dnes jsou, hlavn kvli lovku, nkter poddruhy vyhubeny a tygr je ohroenm druhem. Vk uvdn u jednotlivch poddruh je dajem ze zajet - ve voln prod se tygi dovaj podstatn mn (kolem deseti let).

A kde ije tygr? -pouze z historie

3.LevhartLevhart skvrnit(Panthera pardus) ije vAfrice aAsii, jeho pvodn oblast vskytu byla podstatn vt, ale kvli lidem se stejn jako u vtiny ostatnch zvat neustle zmenuje. Jako jedna z mla velkch kokovitch elem se zdruje asto v korunchstrom, kam si vyn koist a ukrv si ji zde ped dalmipredtory, nap.lvyahyenami. M velkou slu a podle nkterch daj je schopn vythnout na strom koist i 2 t, ne je jeho hmotnost. Jeho koist jsou rzn zvata odhlodavcpo rznantilopyagazely. Na koist to ze zem a ze zlohy, nkdy i velkm skokem z koruny stromu. Nikdy koist nepronsleduje na vt vzdlenost jako nap.levnebogepard.

Kde ije levhart?

4.JagurJagur americkjekokovitelmapatc doroduPanthera. Je jedinm zstupcem tohoto rodu vAmerice. Potygrovialvuje nejvt kokovitou elmou a nazpadn polokoulipln nejvt. V dnen dob se vyskytuje odMexikapes velkou stStedn Amerikyjin doParaguayea severn Argentiny. Nkolik jedinc ije nedalekoTucsonuv americkm sttArizona.

A kde ije jagur?

5.GepardGepard thl jekokovit elma, proslul jako nejrychlej suchozemsk zve. Na krtk vzdlenosti me betrychlostpes 100 km/h. PopisHmotnost: 3843 kgDlka: 110150 cm + 6590 ocasVka: 7094 cm

Kde ije Gepard?

Dky za pozornost!!Zdroje: Texty: cs.wikipedia.orgObrzky: cs.wikipedia.org,images.google.comPse: youtube.com

David Hrd VII.B (7.B) Masarykova zkladn kola Lanhot