16
Probleme mentale ale somerilor PREZENTAREA PE SCURT A ACTIVITĂȚILOR DESFĂȘURATE IN PROIECTUL DE PARTENERIAT Nr. LLP-LDV/PAR/2013/RO/264, ÎN CADRUL FIRMEI SMART SOLUTIONS TECHNOLOGY ÎN PERIOADA SEPTEMBRIE 2013 - MAI 2015 ADANA, 5-7 MAY 2015

Analiza activități romania

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Analiza activități romania

Probleme mentale ale somerilor

PREZENTAREA PE SCURTA ACTIVITĂȚILOR DESFĂȘURATEIN PROIECTUL DE PARTENERIAT

Nr. LLP-LDV/PAR/2013/RO/264,

ÎN CADRUL FIRMEI SMART SOLUTIONS TECHNOLOGYÎN PERIOADA SEPTEMBRIE 2013 - MAI 2015

ADANA,5-7 MAY 2015

Page 2: Analiza activități romania

PARTENERII PROIECTULUI• Digital Research & Communication, Italy• Orioldbook, Hungary• Akademie Überlingen Verwaltungs GmbH, Germany• Združenie Pre Rozvoj Osobnosti, Slovakia• The United Euro Bridge, England• Smart Solutions Technology SRL, Romania• Adana Aile ve Sosyal Politikalar Il Müdürlüğü , Turkey• Çal Ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Turkey• PRAH, Izobraževalni Center, Avtošola In Drugo Izobraževanje D.O.O., Slovenia• CO.RI.S.S, Italy

Page 3: Analiza activități romania

OBIECTIVELE PROIECTULUI

1.Cooperarea dintre educație și piața forței de muncă prin implicarea tuturor partenerilor proiectului, printr-un schimb eficient de experiență și practici

2. Schimbul de cunoștințe practice care îi ajută pe funcționarii Agenției pentru șomaj pentru a gestiona relațiile cu persoanele defavorizate mintal

3. Dezvoltarea abilităților de comunicare ale personalului care lucrează direct cu șomerii,   pentru a face mai eficient informațiile furnizate, evitând în același timp stigmatizarea

persoanelor cu probleme psihice4. Furnizarea de informații adecvate pentru oamenii dezavantajați mental, in ordine?

pentru a le ajuta să pentru a rezolva problemele lor de sănătate

Page 4: Analiza activități romania

Cine are grijă de șomerii din țara noastră?

În România, Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM) politicile și strategiile în domeniul ocupării forței de muncă și formare profesională a persoanelor în căutarea unui loc de muncă.Aceste politici sunt elaborate de către Ministerul Muncii, Familiei, și Protecției Sociale.

Agenția ANOFM are în subordine următoarele instituții:-Agenția a Municipiului București,-41 agenții județene (în care își desfășoară activitatea 70 de agentii locale si 141 puncte de lucru)-8 centre județene de formare profesională șomerilor,-8 centre regionale de instruire pentru adulți,-Centrul Național de Formare Profesională a personalului propriu situat in Rasnov (judetul Brasov)

Web site-ul ANOFM este: http://www.anofm.ro/

Page 5: Analiza activități romania

COMPETENȚELE AGENȚIEI DE ȘOMAJ

În România, ANOFM este un furnizor de servicii pentru oamenii care sunt în căutarea unui loc de muncă și oferă diverse servicii, cum ar fi:

- consiliere profesională,- formare profesională,- medierea muncii,- subvenții de locuri de muncă pentru companiile care angajează șomeri- consultanta pentru inceperea unei afaceri- locurile de muncă disponibile în fiecare județ actualizate periodic - organizează târguri de locuri de muncă pentru diverse meserii- în fiecare lună elaborează și face publice statisticile privind situația șomajului în fiecare

județ- gestionează bugetul asigurărilor pentru șomaj- punerea în aplicare a programelor finanțate din Fondul Social European- organizează campanii de informare pentru absolvenți și pentru cei care caută un loc de

muncă

Rețineți că, în România funcționarii care lucrează cu persoane fără loc de muncă nu au competențe care sa le permită realizarea de consiliere psihologică pentru șomeri.

Page 6: Analiza activități romania

DIRECTII DE ACTIUNE ALE ORGANIZATIEI SMART SOLUTIONS TECHNOLOGY SRL IN CADRUL PROIECTULUI

1. Semnarea contractului - septembrie 2013 (număr de contract: 31 / 12.09.2013)2. Participarea la reuniunea organizată de Agenția Națională în septembrie 20133. Stabilirea instrumentelor de comunicare între partenerii de proiect septembrie 20134. Efectuarea de prima analiză pe piața forței de muncă și șomajului în România sept-

oct 20135. Realizarea prezentarii companiei noastre - septembrie 20136. Stabilirea de acorduri între organizațiile partenere și alte părți interesate care vor fi

implicate în proiect (companii private, instituții publice, asociații / fundații) - octombrie - noiembrie 2013

7. Dezvoltarea de materiale de diseminare și desfășurarea activităților de difuzare de prin care Smart Solutions Technology a anuntat proiectul, obiectivele și rezultatele care urmau a fi realizate - oct-nov 2013 și pe parcurs

8. Discuții și negocieri între compania noastră și Agențiile judetene de șomaj, în scopul de a le implica în activitățile proiectului angajati care lucreaza cu șomerii

9. Stabilirea unor canale de diseminare la nivelul fiecărui partener și parteneriat

Page 7: Analiza activități romania

DIRECTII DE ACTIUNE ALE ORGANIZATIEI SMART SOLUTIONS TECHNOLOGY SRL IN CADRUL PROIECTULUI

Pregătirea pentru fiecare întâlnire de lucru 1.Ungaria:

- am facut o prezentare a companiei noastre- am facut o prezentare despre șomaj și a activitatii ANOFM din Româniaparticiparea a 3 persoane de la firma noastra la reuniunea de proiect de la Budapesta: 2 staffi și 1 learner

Page 8: Analiza activități romania

DIRECTII DE ACTIUNE ALE ORGANIZATIEI SMART SOLUTIONS TECHNOLOGY SRL IN CADRUL PROIECTULUI

Pregătirea pentru fiecare ședință de lucru2. Italia:Prezentarea competențelor agențiilor de șomaj din România și ale lucrătorilor acestoraPrezentarea activităților specifice întreprinse în cadrul agențiilor de șomaj din RomâniaPrezentarea diferitelor statistici despre probleme de șomaj din România și diferite puncte

de vedere cu privire la problemele de șomajParticiparea a 3 persoane de la firma noastra la reuniunea de proiect din Roma: 2 staff și 1 learner

Page 9: Analiza activități romania

DIRECTII DE ACTIUNE ALE ORGANIZATIEI SMART SOLUTIONS TECHNOLOGY SRL IN CADRUL PROIECTULUI

Pregătirea pentru fiecare ședință de lucru3. Marea Britanie:

-Realizarea observațiilor cu privire la chestionarele pentru angajații de la agentiile de șomaj - Dropbox-Implicarea unui psiholog de la silent partners români, în scopul de a scrie primul proiect de Chestionar pentru angajați ide la AJOFM în limba română-Realizarea primei analize după aplicarea chestionarului -Implicarea unui psiholog de la unul dintre silent partner, în scopul de a scrie primele observații cu privire la Ghid - Dropbox-Mese rotunde cu angajați de la agenții de șomaj din România (din județul Dolj, judetul Olt, judetul Gorj și București) și a medicilor de familie despre problemele mentale ale șomerilor-Utilizarea de site-uri si bibliografie de specialitate de către echipa română a proiectului, în scopul de a obține informații cu privire la probleme mentale ale șomerilor din Europa și România-Participarea a 3 persoane de la firma noastra la reuniunea de proiect de la Londra:2 staff și 1 learner

Page 10: Analiza activități romania

DIRECTII DE ACTIUNE ALE ORGANIZATIEI SMART SOLUTIONS TECHNOLOGY SRL IN CADRUL PROIECTULUI

Pregătirea pentru fiecare ședință de lucru4. România:

-Pregătirea reuniunii de proiect din România în colaborare cu coordonatorul de proiect din Ungaria: stabilirea agendei de lucru, realizarea de documente necesare, pregătirea echipamentului necesar pentru derularea in conditii optime a reuniunii, stabilirea activităților culturale, etc .-Anunțarea reuniunii de proiect prin afișe postate în diverse locații din Craiova-După întâlnirea de proiect:-Activități de diseminare: actualizarea blog-ul, pagina de Facebook-Realizarea unei dezbateri cu privire la cursul prezentat de partenerul din Ungaria cu participarea de psihologi, asistenți de la Agenția de șomaj de la Craiova și formatori din diferite ONG uri din Craiova-Schitarea primei forme a suportului de curs in limba română-Pregătirea și depunerea Raportului interimar al proiectului la Agenția Națională-Prezentarea feedback-ul primit de la Agentia Nationala către echipa de proiect.

Page 11: Analiza activități romania

DIRECTII DE ACTIUNE ALE ORGANIZATIEI SMART SOLUTIONS TECHNOLOGY SRL IN CADRUL PROIECTULUI

Pregătirea pentru fiecare ședință de lucru5. Slovenia:-Traducerea în limba română si adaptarea materialelor realizate in parteneriat-Întâlniri cu formatorii și psihologii români în scopul de a rescrie materialele pentru curs-Realizarea Ghidului si a suportului de curs și prezentarea acestora partenerilor din

Romania implicati in proiect-Întâlnire de lucru la Centrul Regional de Formare Profesională a Adulților pentru

înregistrare în baza de date națională a cursului. Rețineți că nu sunt îndeplinite condițiile impuse de CNFPA Dolj, iar compania noastra nu a reusit să înregistreze acest curs în baza de date națională pentru cursuri de educație pentru adulți

-Pregătirea de o scurtă prezentare a activităților desfășurate în cadrul companiei noastre cu privire la acest proiect

-Participarea 3 persoane de la firma noastra la reuniunea de proiect în Rogaska Slatina: 2 staff și 1 learner

Page 12: Analiza activități romania

DIRECTII DE ACTIUNE ALE ORGANIZATIEI SMART SOLUTIONS TECHNOLOGY SRL IN CADRUL PROIECTULUI

Pregătirea pentru fiecare ședință de lucru6. Germania:

-Dezvoltarea și aplicarea de chestionare pentru a cunoaște problemele întâmpinate românii din județul Dolj, Olt și județul Gorj-Discuții cu specialiști care se ocupă cu problemele de șomaj, în scopul de a finaliza materialele de curs-Pregătirea unei interpretari cuprinzătoare a rezultatelor anchetei (pentru angajatii AJOFM si pentru șomeri)-Ateliere de lucru efectuate în compania noastră, în scopul de a finaliza materialele utilizate pentru cursuri de formare-Discuții cu organizațiile interesate, în vederea stabilirii grupul țintă de formare-Realizarea de activități de diseminare: Postere plasate la Agențiile de șomaj, participarea companiei noastre la TOP 10 firme ale județului Dolj cu un panou despre proiect; realizarea de pliante și distribuiea catre persoanele interesate de curs, anunțarea cursului de formare prin afișe și pliante-Participarea 2 persoane din firma noastră la reuniunea de proiect din Germania: 2 staff.

Page 13: Analiza activități romania

DIRECTII DE ACTIUNE ALE ORGANIZATIEI SMART SOLUTIONS TECHNOLOGY SRL IN CADRUL PROIECTULUI

Pregătirea pentru fiecare ședință de lucru7. Turcia:

-Discuții cu specialiști care se ocupă cu problemele de șomaj, în scopul de a finaliza materiale de curs-Ateliere de lucru efectuate în compania noastră, în scopul de a finaliza materialele -utilizate pentru cursuri de formare-Realizarea de activități de diseminare: elaborarea unei prezentări PP a proiectului și le-a pus pe http://www.slideshare.net/, afișe amplasate la Agențiile de șomaj, realizarea de fluturași și le distribuie persoanelor interesate de curs, anunțarea curs de formare prin afișe și pliante-Participarea 2 persoane din firma noastră la reuniunea de proiect în Adana: 2 staff

Page 14: Analiza activități romania

INFORMATII ADITIONALE PRIVIND ACTIVITATILE IN ACEST PROIECT

În România există mai multe fundații și asociații care oferă consiliere gratuită pentru șomeri și persoanele cu probleme psihice.

Compania noastra recomandă o serie de link-uri care pot fi utilizate de către români șomeri cu probleme de sănătate mintală:

• http://www.depresiv.ro/wp-content/themes/depresiv-inomedica/scale/front_end/index.html

• http://www.consultanta-psihologica.com/somajul-ca-trauma-psihica/ • http://www.amtsibiu.ro/Arhiva/2014/Nr1-ro/Bordea_Armean_Pellegrini_ro.pdf• http://www.doctor.info.ro/nutrebuie_sa_traiesc_cu_tine,_depresie!.html• http://www.mindinstitute.ro/concediere-somaj-surse-de-anxietate-si-depresie/- Consultanță de specialitate gratuită pentru persoanele care sunt angajate, dar care

sunt în pericol de a pierde locul de muncă din cauza unor probleme psihice- "Terapia de grup" este oferita marilor companii care doresc să-și păstreze angajații

care fac performanță și care realizează că stresul la locul de muncă poate provoca probleme de sanatate mintala

- Consultanta / orientări în scopul de a găsi un loc de muncă

Page 15: Analiza activități romania

In concluzie:

Din studiile realizate de firma noastra pe tema proiectului, se pare că în agențiile românești pentru șomaj nu există specialiști în coaching-ul pe dezvoltarea personală sau pe consilierea psihologica pentru șomeri.

De asemenea, nu există psihologi care să consilieze șomerii cu probleme de sănătate mintală.

De fapt, problemele de sănătate ale șomerilor sunt trecute cu vederea de către autorități, acestea fiind raportate doar de către mass-media.

Consultanța psihologică a șomerilor trebuie să fie plătită și poate avea loc numai la solicitarea acestora, în cabinete psihologice private.

Comparativ cu alte țări din UE, consultatia psihologica în România nu este subvenționată de guvern, se face profesional numai în cabinete private.

Page 16: Analiza activități romania