14
CENTRUL NA CENTRUL NA ŢIONAL ŢIONAL DE RECUNOAŞTERE DE RECUNOAŞTERE ŞI ECHIVALARE ŞI ECHIVALARE A DIPLOMELOR A DIPLOMELOR

Adrian Iordache - Centrul National de Recunoastere si Echivalare a Diplomelor

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

Citation preview

Page 1: Adrian Iordache - Centrul National de Recunoastere si Echivalare a Diplomelor

CENTRUL NACENTRUL NAŢIONAL ŢIONAL DE RECUNOAŞTERE DE RECUNOAŞTERE

ŞI ECHIVALARE ŞI ECHIVALARE A DIPLOMELORA DIPLOMELOR

Page 2: Adrian Iordache - Centrul National de Recunoastere si Echivalare a Diplomelor

Cine suntem? Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor

(CNRED) a fost înfiinţat în 29 ianuarie 1999 prin Hotărârea de Guvern nr. 49/1999 şi a preluat atribuţiile Centrului ENIC-NARIC, constituit în 1995 ca parte a Agenţiei Naţionale SOCRATES

CNRED funcţionează în cadrul Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului și este membru al Rețelei europene ENIC/NARIC a Centrelor naționale de recunoaștere (NARIC - National Academic Recognition Information Centres, ENIC - European Network of Information Centres)

Cui ne adresăm?

CNRED se adresează persoanelor fizice sau juridice, care solicită recunoașterea și echivalarea în România a studiilor efectuate în străinătate, inclusiv în UE, precum și persoanelor fizice care intenționează să-și continue studiile sau să exercite o activitate economică în străinătate.

Page 3: Adrian Iordache - Centrul National de Recunoastere si Echivalare a Diplomelor

Activitatea CNREDActivitatea CNRED recunoaşterea academică pentru toţi cetăţenii care au studiat în

străinătate la nivel pre-universitar sau superior, în conformitate cu Convenţia de Recunoaştere de la Lisabona şi a convenţiilor bilaterale.

coordonator naţional pentru recunoaşterea calificărilor profesionale, în conformitate cu Directiva 2005/36 CE.

punct naţional de contact pentru recunoaşterea calificărilor profesionale, stabilit prin Directiva 2005/36 CE.

coordonator delegat pentru Sistemul de Informare al Pieţei Interne (2006 -2010) şi, în prezent, coordonator de arie legislativă.

negociază şi încheie acorduri bilaterale în domeniul recunoaşterii între Guvernul României şi alte state din Uniunea Europeană sau non-UE.

Page 4: Adrian Iordache - Centrul National de Recunoastere si Echivalare a Diplomelor

Atribuţii CNREDAtribuţii CNRED recunoaşte automat diplomele şi certificatele de studii preuniversitare pentru

perioade de studii complete şi parţiale, precum şi diplomele universitare obținute în statele membre ale UE, SEE şi CE

recunoaşte diplomele şi certificatele de studii preuniversitare pentru perioade de studii complete şi parţiale, precum şi diplomele universitare obținute în state terţe

recunoaşte automat calitatea de conducător de doctorat în România pentru persoanele care au obţinut această calitate într-unul din statele UE, SEE şi CE

eliberează adeverinţe care atestă legalitatea studiilor efectuate într-o unitate şcolară / într-o instituţie de învăţământ superior acreditată din România, pentru recunoaşterea academică sau profesională în străinătate

furnizează informaţii privind sistemele de învăţământ din străinătate, la solicitarea autorităţilor naţionale şi internaţionale, a unităţilor şcolare şi a instituţiilor de învăţământ superior din România sau a persoanelor juridice sau fizice

Page 5: Adrian Iordache - Centrul National de Recunoastere si Echivalare a Diplomelor

Atribuţii CNREDAtribuţii CNRED

formulează puncte de vedere pentru proiectele de acte normative iniţiate în domeniul recunoaşterii calificărilor profesionale de către alte autorităţi publice centrale

participă la grupuri de lucru interministeriale şi internaţionale în domeniul recunoaşterii calificărilor academice şi profesionale

iniţiază regulamente şi metodologii privind recunoaşterea şi echivalarea actelor de studii obţinute în străinătate

participă, la nivel de experţi, la negocierea acordurilor bilaterale şi multilaterale în materie de recunoaştere reciprocă a diplomelor şi titlurilor ştiinţifice

dezvoltă relaţii de colaborare cu Centre de recunoaştere şi echivalare din alte ţări şi organizaţii internaţionale de profil

Page 6: Adrian Iordache - Centrul National de Recunoastere si Echivalare a Diplomelor

Atribuţii CNREDAtribuţii CNRED

vizează actele de studii universitare pentru cetăţenii români şi străini, care au studiat pe teritoriul României în scopul Supralegalizării sau obţinerii Apostilei de la Haga pentru recunoaşterea academică şi profesională, şi anume:

- diplome de studii superioare,- certificate,- foi matricole,- suplimente la diplomă,- programe analitice.

CNRED colaborează pentru realizarea vizării cu instituţiile Prefectului.

Page 7: Adrian Iordache - Centrul National de Recunoastere si Echivalare a Diplomelor

Atribuţii CNREDAtribuţii CNRED

eliberează adeverinţe de conformitate pentru recunoaşterea calificărilor profesionale în statele UE, SEE şi CE pentru toate profesiile nereglementate din România, dar reglementate în statele menţionate – în baza Directivei 2005/36/CE şi a Legii nr. 200/2004.

Pentru profesiile reglementate, prevăzute în Legea nr. 200/2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România, adeverinţele/certificatele sunt eliberate de către autorităţile competente.

Page 8: Adrian Iordache - Centrul National de Recunoastere si Echivalare a Diplomelor

Procedura de recunoaştereProcedura de recunoaştereDocumente necesare: cerere tipizată; actul de studii ce urmează a fi supus recunoaşterii în copie xerox supralegalizat traducere legalizată, cu excepţia actelor de studii redactate în limbi de circulaţie

internaţională* suplimentul la diplomă/foaie matricolă şi/sau alte documente adiţionale sau copia lor

legalizată în copie xerox şi traducere legalizată, cu excepţiile menţionate copii şi traduceri ale programei analitice pentru cele 7 profesii cu recunoaştere

sectorială diploma de acces la învăţământul superior, în copie xerox şi traducere legalizată, cu

excepţiile menţionate procură notarială, dacă este cazul. documente personale de identificare, în copie xerox şi traducere legalizată, dacă este

cazul. copie a chitanţei pentru plata taxei.

Informaţii complete - www.cnred.edu.ro

Page 9: Adrian Iordache - Centrul National de Recunoastere si Echivalare a Diplomelor

Procedura de evaluareProcedura de evaluare

CNRED evaluează fiecare act de studiu, în baza următoarelor criterii:

- Statutul instituţiei emitente a actului de studii- Nivelul de studii/număr ECTS- Durata cursului (ani/ore)- Domeniu/Profil- Specializare- Conţinutul programului- Rezultatele învăţării

În cazul în care există diferenţe substanţiale în specializarea sau conţinutul programului de studii, CNRED propune măsuri compensatorii precum: examene de diferenţe sau perioade de stagiu, care sunt susţinute la universităţi acreditate din România.

Page 10: Adrian Iordache - Centrul National de Recunoastere si Echivalare a Diplomelor

AutoritAutorităţile competenteăţile competenteşi recunoaşterea profesiilor şi recunoaşterea profesiilor sectorialesectoriale

Autorităţile competente pentru profesiile reglementate asigură recunoaşterea automată a calificărilor prin evaluarea cerinţelor minime de pregătire care au fost stabilite pentru aceste profesii în statele membre UE, SEE şi CE.

Dacă au fost îndeplinite cerinţele pentru libera practică într-unul din statele menţionate, atunci este posibilă practicarea acestei meserii în toate statele membre.

Profesii sectoriale:-Medic - Farmacist-Medic dentist - Medic veterinar-Asistent medical generalist - Arhitect-Moaşă

Page 11: Adrian Iordache - Centrul National de Recunoastere si Echivalare a Diplomelor

Reţelele ENIC/NARIC - Reţelele ENIC/NARIC - IIwww.enic-naric.net

European Network of Information CentresPentru a pune în aplicare Convenţia de la Lisabona şi, în general,

pentru a dezvolta politici şi practici de recunoaştere a calificărilor, Consiliul Europei şi UNESCO au înfiinţat reţeaua ENIC.

National Academic Recognition Information CentresReţeaua NARIC reprezintă o iniţiativă a Comisiei Europene şi a fost

creată în 1984. Reţeaua are scop îmbunătăţirea recunoaşterii academice a diplomelor şi a perioadelor de studiu în statele membre ale UE, SEE şi Turcia.

Reţeaua este parte a Programului comunitar de învăţare pe tot parcursul vieţii (LLP), care stimulează mobilitatea studenţilor şi a personalului între instituţiile de învăţământ superior din aceste ţări.

Page 12: Adrian Iordache - Centrul National de Recunoastere si Echivalare a Diplomelor

Reţelele ENIC/NARIC - IIReţelele ENIC/NARIC - II

Reţelele ENIC/NARIC cuprind, în prezent, 55 de state (pe lângă statele membre UE, SUA, Canada, Australia şi Noua Zeelandă).

Membrii ENIC/NARIC fac schimb de informaţii printr-o platformă electronică, unde fiecare centru poate solicita informaţii direct unei părţi-membre a reţelei sau întregii reţele, contribuind la extinderea nivelului de expertiză a tuturor membrilor ENIC/NARIC.

Centrele din reţeaua ENIC/NARIC furnizează tuturor celor interesaţi, prin intermediul web site-ului, informaţii referitoare la:

Autorităţile competente în domeniul educaţiei şi a recunoaşterii diplomelor Sistemul de educaţie Învăţământul universitar Asigurarea Calităţii în învăţământul universitar Învăţământul post-liceal sau superior ne-universitar Liste ale instituţilor de învăţământ superior acreditate Politici şi proceduri de recunoaştere a studiilor Cadrul Naţional al Calificarilor Informaţii cu privire la împlementarea Suplimentului la Diploma şi a ECTS

Page 13: Adrian Iordache - Centrul National de Recunoastere si Echivalare a Diplomelor

Date de contactDate de contact

Str. Spiru Haret nr. 12, Sector 1, 010176 Bucureşti Telefon: 021 405 63 00

Fax: 021 313 10 13

Web site(s): http://www.cnred.edu.ro/

Echipa: http://www.cnred.edu.ro/#Echipa

Page 14: Adrian Iordache - Centrul National de Recunoastere si Echivalare a Diplomelor

Sarbatori fericiteSarbatori fericiteIntregii retele!Intregii retele!