19
Panitia ICT SMK Dang Anum, Merlimau,Melaka

3.1.3.1 lan, man and wan

Embed Size (px)

Citation preview

Panitia ICT SMK Dang Anum, Merlimau,Melaka

Panitia ICT SMK Dang Anum, Merlimau,Melaka

LOCAL AREA

NETWORK

(LAN)

Panitia ICT SMK Dang Anum, Merlimau,Melaka

Rangkaian Kawasan

Tempatan (LAN)

adalah rangkaian

terkecil berbanding

dengan dua

rangkaian yang lain.

Bentuk termudah

LAN ialah untuk

menyambung dua

komputer bersama-

sama.

Panitia ICT SMK Dang Anum, Merlimau,Melaka

LAN beroperasi di dalam

kawasan fizikal yang

terhad, seperti di rumah,

sekolah, sebuah

bangunan atau beberapa

bangunan.

Satu rangkaian yang

terdiri kurang

daripada 500 peranti

yang bersambungan

rangkaian

merentasi beberapa

bangunan, masih

diiktiraf sebagai LAN.

Panitia ICT SMK Dang Anum, Merlimau,Melaka

Perkakasan yang murahyang digunakan dalam LAN sebelum ini termasuktwisted pair cables coaxial cables dan akhir yang lebihtinggi adalah gentian optikatau tanpa wayar. Walau bagaimanapun, coaxial cables kinidigantikan dengan sistempengkabelan berkelajuantinggiseperti CAT6 menggunakanpenyambung RJ45 .

Panitia ICT SMK Dang Anum, Merlimau,Melaka

LAN adalahrangkaian kelajuanyang sangat tinggi(daripadasebelumnya10Mbps) kepada100Mbps, yang lebih cepatdaripada MAN dan

WAN.

Panitia ICT SMK Dang Anum, Merlimau,Melaka

Rangkaian KawasanSetempat adalah

sekumpulankomputer dan

peranti rangkaianyang disambungkanbersama, biasanya

dalam bangunanyang sama.

Panitia ICT SMK Dang Anum, Merlimau,Melaka

METROPOLITAN

AREA

NETWORK

(MAN)

Panitia ICT SMK Dang Anum, Merlimau,Melaka

Pertama, anda perlumemahami perkataanmetropolitan. Metropolitan menerangkanbandar-bandar pentingseperti Kuala Lumpur, Manila, Singapura, Tokyo, London dan New York.

MAN ialah satu rangkaiankomputer yang terletak ditapak yang berlainan didalam kawasan fizikal yang besar seperti sebuahbandaraya

Panitia ICT SMK Dang Anum, Merlimau,Melaka

Syarikat-syarikat yang mempunyai beberapacawangan di bandaraya Kuala Lumpur seperti bank, mungkin mencari MAN yang berguna kepada mereka.

Dalam kes ini, menubuhkanMAN merentasi jarak yang jauh boleh terbaikdihubungkan menggunakanserat optik. Kadang-kadang, MAN boleh menjadi koleksiLAN beberapa di dalambandar yang sama.

Panitia ICT SMK Dang Anum, Merlimau,Melaka

MAN sering bertindaksebagai rangkaian kelajuantinggi (walaupun tidaksecepat LAN) untukmembolehkanperkongsian sumberserantau.

MAN boleh ditakrifkansebagai satu kumpulankomputer dan perantirangkaian yang disambungkan bersama-sama dalam kawasan fizikalyang besar.

Panitia ICT SMK Dang Anum, Merlimau,Melaka

WIDE AREA

NETWORK

(WAN)

Panitia ICT SMK Dang Anum, Merlimau,Melaka

WAN bolehditakrifkan sebagai

satu kumpulankomputer dan peranti

rangkaian yang disambungkan

bersama-sama dalamkawasan fizikal yang

besar sepertisesebuah negara dan

negeri.

Panitia ICT SMK Dang Anum, Merlimau,Melaka

Rangkaian KawasanLuas (WAN)

merupakan rangkaianterbesar semua jenisrangkaian. Internet

WAN terbesar didunia. WAN

umumnya meliputijarak yang besar

seperti negeri, negaraatau benua.

Panitia ICT SMK Dang Anum, Merlimau,Melaka

Satu contoh dalam

masyarakat dengan

menggunakan WAN

adalah organisasi

perbankan. Bank-bank

tempatan telah sentiasa

mengekalkan perniagaan

mereka secara online

dengan menyambungkan

semua komputer

cawangan mereka di

negara-negara. Bank-bank

antarabangsa juga

menggunakan WAN untuk

menghubungkan

komputer mereka di

seluruh dunia.

Panitia ICT SMK Dang Anum, Merlimau,Melaka

Sebenarnya, WAN adalah

kumpulan MAN atau LAN

atau campuran kedua-dua

rangkaian.

Peranti yang dipanggil

penghala diperlukan untuk

menyambung MAN dan

LAN di seluruh kawasan

fizikal yang besar.

Penghala (router) adalah

peranti rangkaian khas

yang menghubungkan dua

atau lebih rangkaian yang

berbeza dan menyimpan

data yang mengalir di

antara mereka.

Panitia ICT SMK Dang Anum, Merlimau,Melaka

Penghala (Router) membuat semua

berkomunikasi rangkaianyang berbeza, seperti yang

menghubungkan LAN keLAN, LAN kepada Wan atau Wan kepada Wan.

Media penghantarandalam WAN menggunakancable.WAN gentian optik

masih dianggap saturangkaian yang pantas

dengan kelajuan 20-2000 usage, tetapi lebih

perlahan daripada LAN dan MAN.

Panitia ICT SMK Dang Anum, Merlimau,Melaka

Panitia ICT SMK Dang Anum, Merlimau,Melaka