Presentatie Kors Kool RA

  • View
    809

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Kors Kool bespreekt zijn ervaringen met intermediairsconvenanten, de concrete invulling van het metatoezicht, vertrouwen en het verticale toezicht in het MKB.

Text of Presentatie Kors Kool RA

  • 1. Vertrouwen als basisvoor toezicht?Seminar Kluwer-Nyenrode9 december 2010Kors Koolprogrammamanager horizontaaltoezicht Belastingdienst

2. Inhoud presentatie1. Toezicht in ontwikkeling2. Horizontaal Toezicht3. De business case voor horizontaal toezicht4. Horizontaal toezicht in de praktijk5. Horizontaal toezicht internationaal6. Tenslotte2 3. Toezicht in ontwikkeling3 4. Bedrijven inontwikkeling4 5. Wanneer is toezicht succesvol? (1) Compliance: gericht op vrijwillige nakoming van verplichtingenTraditioneel aangiftegedreven achteraf detectie van fouten (gepercipieerde) pakkans centraal5 6. Wanneer is toezicht succesvol? (2)9080Willen n kunnen706050403020100 Onaanvaardbaar Neutraal Onaanvaardbaar Aanvaardbaarheid frauderen Bron: Fiscale Monitor 20106 7. Toezichtsaanpak Belastingdienst (3)Effect centraal complianceDienstverlenend MKB-personeelActueelMeer horizontaalZZPMeer als n overheidstarters7 8. Horizontaal Toezicht8 9. Toezicht en vertrouwen?9 10. Gerechtvaardigd vertrouwen de wil om met elkaar samen te werken; competentie aan beide kanten om dat te kunnen; het vertrouwen dat de ander transparant is in zijn bedoelingen en acties.10 11. 3 SporenSamenwerking met fiscale dienstverlenersSamenwerking met branche-organisatiesSamenwerking met software-aanbieders11 12. Horizontaal Toezicht de business case12 13. De ondernemer Zekerheid Snelheid Actualiteit13 14. De adviseur En aanspreekpunt Snelheid Kwaliteitscirkel Meer toegevoegde waarde voor de klant14 15. De Belastingdienst Actualiteit Kwaliteitscirkel Efficinter en effectiever toezicht Gerichte aanpak handhavingstekorten15 16. Horizontaal Toezicht in de praktijk16 17. Level playing field (1) 1. de verantwoordelijkheid van dekantoorleiding voor kwaliteit; 2. de aanwezigheid van ethische normen; 3. aanname van klanten en continuerenvan opdrachten; 4. ervaring en bekwaamheid;17 18. Level playing field (2) 5. stelsel van kwaliteitsbeheersing: clintacceptatie; risicobeleid; werkprogrammas; dossiervorming; collegiaal overleg en review; verstrekken van adviezen; bureau vaktechniek; 6. kwaliteitsbewaking18 19. Level playing field19 20. Vooroverleg Gericht op aanvaardbare aangifte Gericht op fiscale duiding Pleitbaar standpunt20 21. Verlengstuk van de fiscus... wat versus hoe fair play versus fair share21 22. Beperkt toezicht achteraf Metatoezicht via beperkte steekproef APK model Landelijke acties indien materieel22 23. Horizontaal Toezicht internationaal23 24. Internationaal24 25. Tenslotte25 26. Ervaringen met horizontaal toezichtBrief 12 april 2007 aan de Eerste KamerEvaluatie 1e pilot ZGOEnqute onder betrokken tax directors en de medewerkers van deBelastingdienstErvaringen positief:Werkwijze gewijzigd; efficinter en effectieverOnderling vertrouwen toegenomenMeer werken in actualiteitMeer transparantieSnellere standpuntbepaling26 27. SamenvattendNieuwe strategien bij horizontaal toezicht zijn gericht op het versterken van de samenwerking tussen Belastingdienst en intermediairs; gezamenlijk optrekken vanuit eigen rol.Basis is werken vanuit wederzijds vertrouwen, begrip en transparantie Vertrouwen werkt! lagere administratieve lasten snellere procedures betere uitkomst betere verhoudingen27 28. Dank voor uw aandacht!28