Finanțarea mobilității urbane durabile prin Programul Operațional Regional 2014-2020

Embed Size (px)

Text of Finanțarea mobilității urbane durabile prin Programul Operațional Regional 2014-2020

1. FINAN AREA MOBILIT II URBANE DURABILE PRIN PROGRAMUL OPERA IONAL REGIONAL 2014-2020 2. PROGRAMUL OPERA IONAL REGIONAL 2014-2020 Axa prioritar (AP) Activiti Buget total (Mil. Euro) Beneficiari AP 1 - Transfer tehnologic crearea, modernizarea, extinderea, dotarea entitilor de ITT, 206,51 IMM, APL, ONG AP 2 Competitivitate IMM construcia/ modernizarea i extinderea spaiului de producie/servicii al IMM-urilor, inclusiv dotare cu active corporale i necorporale; 877,11 IMM AP 3 Sprijinirea tranziiei ctre o economie cu emisii sczute de carbon eficien energetic a cldirilor publice, rezideniale, inclusiv Investiii n iluminatul public; 1187,28 APL, APC Mobilitate urban durabil aciuni bazate pe PMUD 1187,28 AP 4 Dezvoltare urban Mobilitate urban durabil aciuni bazate pe PMUD i integrate n SUD 1126,41 APL, (reedinte de jude) cldiri pentru activiti educative, culturale i recreative; zone verzi de mici dimensiuni, piee publice, scuaruri, prculee, etc. strzi urbane i utiliti de baz la scar mic. 125,15 revitalizarea zonelor urbane (reconversia i refuncionalizarea terenurilor abandonate, etc.) 58,82 infrastructura de educaie (cree, gradinie, licee tehnologice, coli profesionale i tehnice). 76,47 AP 5 Regenerare urban i patrimoniu cultural restaurarea, protecia i conservarea patrimoniului cultural 326,97 APL, APC, ONG, Uniti de cult regenerarea i revitalizarea zonelor urbane (modernizare spaii publice, reabilitare terenuri abandonate, etc). 139,53 AP 6 Infrastructur de transport rutier modernizarea/reabilitarea reelei de drumuri judeene care asigur conectivitatea, direct sau indirect cu reteaua TEN T 1068,36 APL AP 7 Valorificarea potenialului turistic dezvoltarea infrastructurii turismului balnear 118,89 APL AP 8 Infrastructur sanitar i social reabilitare/ modernizare/ construcie infrastructur de sntate 638,30 APL, Furnizori de servicii sociale acreditaireabilitare/ modernizare infrastructuri social 125,15 AP 9 Comuniti marginalizate (CLLD) Aciuni integrate prin: investiii n infrastructura de sntate,educaie, servicii sociale, locuine sociale, activiti de economie social, amenajarea spaiului urban degradat 101,41 APL, IMM, ONG, uniti de cult, etc AP 10 Infrastructura educaional reabilitare/ modernizare/ construcie infrastructura de educaie 352,19 APL, Universiti AP 11 Cadastru Integrarea datelor existente i extinderea nregistrrii sistematice in zonele rurale ale Romniei; Servicii mbuntite de nregistrare cadastral; 312,89 ANCPI AP 12 Asisten tehnic Sprijin pentru AM si organisme intermediare (ADR uri) 221,28 AMPOR, OIPOR Total POR 8.250,03 2 3. Dezvoltarea urban prin POR 2014-2020 Tipuri de activit i diversificate comparativ cu POR 2007-2013 (ex. achiziie mijloace de transport public, modernizare tramvaie, sisteme e-ticketing, proiecte pilot introducere transport public, terminale intermodale, sta ii de alimentare vehicule electrice, rempdurire urban etc.); Eligibilitate extins pentru toate categoriile de orae: Ax prioritar 4 dedicat municipiilor re edin de jude (39), cu PI dedicat; Municipiile i ora ele (281), altele dect municipiile re edin de jude sunt beneficiari eligibili n cadrul Axei 3 - POR 2014-2020 (investi ii relativ similare), inclusiv Mun. Bucure ti i Mun. Tulcea; Bugetul estimat a fi utilizat exclusiv n mobilitatea urban durabil prin POR 2014-2020 este de peste 2,3 mld euro, mult mai consistent comparativ cu orice alt domeniu al programului. 4. Axele Prioritare 3 i 4 P.I. 3.2. i 4.1.- mobilitate urbane Valoare total alocat 3.2. i 4.1. peste 2.3 mld. euro (FEDR i contribu ie na ional) Tipuri de activit i A. Investi ii destinate mbunt irii transportului public urban B. Investi ii destinate transportului electric i nemotorizat C. Alte investi ii destinate reducerii emisiilor de CO2 n zona urban Investi iile din categoria C trebuie rela ionate cu cel pu in un proiect din categoria A sau B, sau s cuprind n secundar activit i de tipul celor din categoriile A sau B. Poten iali beneficiari autorit i publice locale municipiile i ora ele, posibil n parteneriat cu Operatorul de Transport Public Urban 5. Axa Prioritar 3 Sprijinirea tranzi iei ctre o economie cu emisii sczute de carbon Prioritate de investi ii 3.2 - Promovarea strategiilor de reducere a emisiilor de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritoriu, n particular zone urbane, inclusiv promovarea planurilor sustenabile de mobilitate urban i a unor msuri relevante pentru atenuarea adaptrilor Valoare alocat 1187,28 mil euro (FEDR i contribu ie na ional), inclusiv ITI; Competi ie la nivel regional : 281 poten iali beneficiari UAT Mun./Ora ; Se va sprijini realizarea de planuri de mobilitate urban durabil care au proiecte implementate prin POR 2014 2020; Existen a unui PMUD este o precondi ie obligatorie pentru depunerea de proiecte. 6. Prioritate de investi ii 3.2 - Promovarea strategiilor de reducere a emisiilor de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritoriu, n particular zone urbane, inclusiv promovarea planurilor sustenabile de mobilitate urban i a unor msuri relevante pentru atenuarea adaptrilor Finan are POR pentru : A.Investi ii destinate mbunt irii transportului public urban (ex. achizitionarea de material rulant electric/vehicule ecologice (EEV) inclusiv pentru proiecte pilot de introducere a transportului public n localit i urbane : modernizarea materialului rulant electric (tramvaie), modernizarea/ reabilitarea/ extinderea traseelor de transport electric public; modernizarea/ reabilitarea depourilor aferente transportului public i infrastructura tehnic aferent, inclusiv construire depouri noi pentru transportul electric; realizarea de trasee separate exclusiv pentru vehiculele de transport public; imbunt irea sta iilor de transport public existente, inclusiv realizarea de noi sta ii i terminale intermodale pentru mijloacele de transport in comun; realizarea de sisteme de e - ticketing pentru cltori; construirea/ modernizarea/ reabilitarea infrastructurii rutiere (pe coridoarele deservite de transport public) pentru cre terea nivelului de siguran i eficien n circulaie i exploatare al re elei de transport (cu asigurarea crerii/modernizrii traseelor pentru pietoni i bicicli ti, acolo unde este posibil), etc.); Axa Prioritar 3 Sprijinirea tranzi iei ctre o economie cu emisii sczute de carbon 7. Prioritate de investi ii 3.2 - Promovarea strategiilor de reducere a emisiilor de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritoriu, n particular zone urbane, inclusiv promovarea planurilor sustenabile de mobilitate urban i a unor msuri relevante pentru atenuarea adaptrilor B. Investi ii destinate transportului electric i nemotorizat (ex. construire infrastructur necesar transportului electric (inclusiv staii de alimentare a automobilelor electrice); construirea/ modernizarea/ reabilitarea pistelor/ traseelor pentru bicicli ti i a infrastructurii tehnice aferente (puncte de nchiriere, sisteme de parcaj pentru biciclete etc); crearea de zone i trasee pietonale, inclusiv msuri de reducere a traficului auto n anumite zone, etc.); C. Alte investi ii destinate reducerii emisiilor de CO2 n zona urban (ex. realizarea de sisteme de monitorizare video bazat pe instrumente inovative i eficiente de management al traficului; modernizarea/ reabilitarea infrastructurii rutiere fundamentate de masurile propuse de PMUD pentru reducerea emisiilor de CO2 , realizarea sistemelor de tip park and ride, rempdurire urban pe traseele cu trafic intens reie ite din PMUD) Axa Prioritar 3 Sprijinirea tranzi iei ctre o economie cu emisii sczute de carbon 8. Axa Prioritar 3 Sprijinirea tranzi iei ctre o economie cu emisii sczute de carbon Condi ii specifice de finan are : Existen a unor documente strategice specifice la nivel local - condi ie de eligibilitate: strategii locale n domeniul energiei (ex. PAED, strategii de reducere a CO2, etc.) pentru domeniul eficien ei energetice n cldiri i iluminat public (3.1); Planuri de Mobilitate Urban Durabil (PMUD) pentru proiectele propuse pentru finan are n domeniul mobilit ii urbane (3.2); Prioritizarea pentru promovarea complementare proiectelor n cadrul acestei axe prioritare (3.1 i 3.2); Pentru achizi ii de vehicule, sau achizi ii/modernizari material rulant, alte investi ii poten ial generatoare de venit, inclusiv n modernizarea depourilor este strict necesar existen a unui CSP conform Reg.CE 1370 / 2007. Identic pentru P.I.4.1. 9. Axa Prioritar 4, Prioritatea de investi ii 4.1.echivalent 3.2. Valoare alocat 1126,41 mil euro (FEDR i contribu ie na ional) Beneficiari : 39 de municipii re edin de jude Diferen e n activit i fa de PI 3.2. A .Investi ii destinate mbunt irii transportului public urban nu avem proiecte pilot pentru introducerea TPU C. Alte investi ii destinate reducerii emisiilor de CO2 n zona urban nu avem infrastructura rutier fr transport public Se va sprijini realizarea de planuri de mobilitate urban durabil care au proiecte implementate prin POR 2014 2020; Existen a unui PMUD este o precondi ie obligatorie pentru depunerea de proiecte. 10. Axa Prioritar 4 Sprijinirea dezvoltrii urbane durabile Desemnarea unei autorit i urbane la nivelul organismelor care vor implementa strategiile integrate de dezvoltare urban atribu ii delegate de la AM POR cu privire la selec ia (prioritizarea) proiectelor; AM POR va verifica proiectele din punct de vedere al eligibilit ii i respectrii condi iilor de finan are generale ale programului; Autorit ile urbane vor fi considerate cvasi-organisme intermediare; Autorit ile urbane sunt incluse n sistemul de management i control i este necesar acreditarea i auditarea acestora (pentru atribu ia delegat). 11. Axa Prioritar 4 Sprijinirea dezvoltrii urbane durabile Condi ii specifice de finan are : Concentrare teritorial investi iile se vor adresa municipiilor re edin de jude din regiunile mai pu in dezvoltate, cu excep ia municipiului Tulcea; Cond