Transcript
 • PREZENTARE GENERALA A PRODUSELOR GRUNDFOS

 • Pomp pentru ape uzate/pluviale tipã GRUNDFOS KP 150

  Pomp pentru evacuare ape uzate tipã GRUNDFOS AP 12

  SOLOLIFT 4-2 GRUNDFOS- Instala ie pentru evacuare ape menajereþ

  LIFTAWAY C40-1 GRUNDFOS- Instala ie pentru evacuare ape menajereþ

  LIFTAWAY B40-1 GRUNDFOS- Instala ie pentru evacuare ape menajereþ

  Pomp autoamorsant pentru gr din tipã ã ã ã GRUNDFOS JP

  Pomp de circula ie pentru instala ii de nc lzireã þ þ î ãGRUNDFOS

  Hidrofor compact, automatizat tipGRUNDFOS MQ

  Hidrofor de uz caznic tipGRUNDFOS Hydrojet

  Instala ie de alimentare cu ap , cu pomp submersibil tipþ ã ã ã GRUNDFOS SQ

  Pentru lista cu distribuitori i mai multe informa ii v rug m contacta ireprezentan a în România

  os. Panduri 81-83, Sector 5,RO 76234, Bucure ti, RomâniaTelefon: (+40) 21 411 54 60 sau

  (+40) 21 411 54 61Fax: (+40) 21 411 54 62Email: [email protected]

  www.grundfos.com

  º þ ã ã þþ

  ªº

  GRUNDFOS

  GRUNDFOS POMPE ROM NIAÂ

 • este cunoscut n toat lumea pentru nalta calitate apompelor i sistemelor de pompare pe care le produce. Cu o produc ie anual de peste 10 milioane deelectropompe, este unul din liderii mondiali n produc ia electropompelor de circula ie,submersibile i centrifugale.

  este prima companie produc toare de echipamente de pompare acreditat(Eco Management System) i este cel mai mare produc tor de

  pompe de circula ie, acoperind cca.50% din cererea de pompe pe pia a mondial .Succesul, viitorul i pozi ia de lider mondial ale firmei sunt asigurate prin

  dezvoltarea continu a din Danemarca. Dar nu numaiat t, n anul 2001 s-a deschis < Academia de pompe Paul Due Jensen>, fiind prima institu ie denv m nt privat din lume nfiin at de o firm produc toare de utilaje i tehnologii.

  Pompele sunt construite cu electronic integrat , astfel nc t se pot ob inerandamente ridicate i costuri reduse de exploatare, economii de energie prin adaptarea continu aparametrilor hidraulici la cerin ele instala iei, economie de spa iu la instalare, pornire foarte u oar –f r perturb ri n re eaua electric , protec ii electrice incluse n motor, elimin nd n unele cazuritablourile electrice de protec ie, circuite ncorporate de adaptare automat la temperatura exterioar ila condi iile de lucru, semnalizare extern la schimbarea condi iilor de lucru, control extern, monitorizarei informare prin intermediul unui sistem de comand i control.

  Gama echipamentelor de pompare produse de firma i domeniile de activitate:(hidrofoare, pompe submersibile, pompe autoamorsante de

  suprafa , pompe de drenaj i ape uzate, pompe de circula ie cu tura ie constant sau tura ie variabil );(pompe submersibile pentru: ap

  brut , ap pluvial , ap tratat , ap canalizare, pompe centrifugale orizontale sau verticale de naltpresiune, pompe centrifugale dublu flux, pompe dozatoare, instala ii automatizate tip hidrofor i de stinsincendii, instala ii colectare ape reziduale i fecaloide);

  compacte cu tratarea apei n conformitate cu directiveleCE referitoare la calitatea apelor evacuate;

  (pompe centrifuge orizontale sau verticale din OL-Inoxspecial sau titan, pompe pentru industria alimentar , pompe ap fierbinte, fluide de r cire, emulsii,amestec cu glicol);

  (pompe de circula ie cu tura ie fix sau tura ie variabil , sisteme de comand , reglare i supraveghere,pompe de circula ie).

  Produsele n Rom nia sunt comercializate prin intermediul re elei de distribuitori iparteneri autoriza i, list ce v st la dispozi ie la sediul firmei De asemenea,

  ofer pentru toate echipamentele sale garan ie de 24 de luni n Rom nia.este singurul produc tor de pompe prezent pe pia a rom neasc ce

  de ine un sistem de service la standarde occidentale. Astfel, investi iile f cute n standuri de testare deultim genera ie permit efectuarea unui service rapid, eficient i cu cheltuieli minime pentru beneficiar.

  De men ionat c pompele n Rom nia sunt utilizate n toate proiectele dereabilitare ap , canal i termoficare, ini iate de organiza iile interna ionale:

  etc., precum i din investi ii cu fonduri proprii locale – bugetul statului i func ioneaz n majoritateaora elor rii.

  n curs de derulare se afla proiectul guvernamental n care a fost desemnat sa livreze sta ii de pompare i tratare ap „la cheie“.

  Grupul de companii GRUNDFOS

  GRUNDFOS

  GRUNDFOS ISO9000, ISO 9001, ISO4001 i EMAS

  GRUNDFOS

  GRUNDFOS

  GRUNDFOSpompe pentru uz casnic

  pompe pentru alimentari cu ap sau canalizare

  sta ii de epurare monobloc

  pompe pentru uz industrial

  pompe pentru sisteme de termoficare, instala ii de nc lzire i ventila ie

  GRUNDFOSGRUNDFOS Rom nia.

  GRUNDFOSGRUNDFOS Rom nia

  GRUNDFOSBERD, WB, PHARE, ISPA,

  BEI,

  GRUNDFOS

  î ã îº þ ã

  î þ þº

  ã 㺠ã

  þ þ 㺠þ

  ã þ ºâ î þ

  î ãþ â ã î þ ã ã ã ºã ã î â þ

  º ãþ þ þ º ã

  ã ã ã î þ ã þ î â îþ î ã ã º

  þ ã þº ã º

  º

  þã º þ þ ã þ ãã

  ã ã

  î

  þ þ

  î â þ ºþ ã

  þ î â î

  º þ º þ ã îº þã

  Î ã º îâ î þ º

  º

  ã

  þ

  þ î ã º þ

  â

  â

  ã ã ã ã î ãþ º

  þ º

  ã ã ã

  ã þ ã ã ºþ

  ã ã þã þ î â

  ã þ â ãþ þ ã î

  ã þ ºã

  ã º þ þ þ

  ã

  PREZENTARE GRUNDFOS

  GRUNDFOS - Tehnologie - Calitate - Fiabilitate

 • GRUNDFOS POMPE DE CIRCULAŢIE

  Pompe de circulaţie tip Grundfos Tip Pompă Date Tehnice Descriere Avantaje şi particularităţi

  Pompă de circulaţie în linie reglabilă tip UPS Series 100

  Se utilizează în instalaţiile de

  încălzire cu vane termostatice în case

  de locuit cu 2 sau mai multe familii şi pentru instalaţii de preparare apă caldă

  menajeră

  G = 0…10 m3/h H = 0…13 m T = -250C…+1200C B = 6 bar, 10 bar, 16 bar Putere: 25W...270W Turaţie: (3) trei trepte Racord: Filet sau flanşă Distanţa aspiraţie-refulare: 130-250mm Carcasă pompă: inox, fontă sau bronz Motor: 220V, 380V, IP 44, Clasa de izolaţie F/H

  Pompe de circulaţie reglabile cu 3 turaţii, cu motor obturator întrefier cu rotor din inox. Pompe prevăzute cu un sistem automat de eliminare a aerului UPS Airelectric. Pompe simple – UPS sau pompe duble – UPSD. Seria UP 15-25 N pompe de curent continuu 24 V

  Cutie de borne modernă şi acces uşor. Nivel scăzut de zgomot. Materiale de înaltă calitate rezistente la coroziune abraziune şi eroziune. Randament ridicat. Nu necesită protecţii suplimentare motor electric. Acţionate de programatoare Grundfos pentru schimbare de turaţie la intervale prestabilite. Lagăre unse de apă.

  Pompă de circulaţie în linie reglabilă tip UPS Series 200

  Se utilizează pentru toate instalaţiile de încălzire şi pentru

  instalaţiile de preparare apă caldă

  menajeră

  G = 0…80 m3/h H = 0…18 m T = -250C…+1200C B = 6 bar, 10 bar, 16 bar Putere: 25W...2200W Turaţie: (3) trei trepte Racord: flanşă Distanţa aspiraţie-refulare: 220-450 mm Carcasă pompă: inox, fontă sau bronz Motor: 220V, 380V, IP 44, Clasa de izolaţie F/H

  Pompe de circulaţie reglabile cu 3 turaţii, cu motor obturator întrefier cu rotor din inox. Pompe prevăzute cu un sistem automat de eliminare a aerului UPS Airelectric. Pompe simple – UPS sau pompe duble – UPSD.

  Cutie de borne modernă şi acces usor. Nivel scăzut de zgomot. Materiale de înaltă calitate rezistente la coroziune abraziune şi eroziune. Randament ridicat. Lagăre unse de apă. Module de alarmă şi protecţie motor. Comunicare reţele de monitorizare: GENIbus, LONbus

  Pompă de circulaţie tip Grundfos

  Confort UP-N, UP-B Seria 100

  Se utilizează pentru toate instalaţiile de

  încălzire, instalaţii de preparare apă caldă menajeră, instalaţii

  de răcire şi aer condiţionat

  G = 0…0.8 m3/h H = 0…1.2 m T = 2..+95 0C B = 10 bar, Putere: 25 w Turaţie: 2900 r.p.m. Racord: Rp ½,G 1 ¼ Distanţa aspiraţie-refulare: 80, 110 mm Carcasă pompă: inox, bronz Rotor: inox Motor: 220V, IP 42 Clasa de izolaţie F

  Premiul internaţional de design pentru pompe de circulaţie. Pompe de circulaţie care se pot monta pe conductă de recirculare apă caldă menajeră sau în instalaţii de încălzire.

  Ceas pentru 24 ore încorporat în pompă pentru programare. Timer încorporat; pompele pornesc şi se opresc automat la intervale de 20 minute. Termostat încorporat:; se poate seta pompa la o temperatură a lichidului 35...650C.

  Pompă de circulaţie în linie inteligentă

  reglabilă pe tot domeniul de

  funcţionare, echipată cu microconvertizor

  de frecvenţă Grundfos,

  tip Magna/UPE 2000

  Se utilizează pentru toate instalaţiile de

  încălzire

  G = 0…80 m3/h H = 0…12 m T = +2…+950C(1100 C) B = 6 bar, 10 bar, 16 bar Putere: 25W...2200W Turaţie: (3) trei trepte Racord: flanşă Distanţa aspiraţie-refulare: 220-450 mm Carcasă pompă: inox, fontă sau bronz Motor: 220V, 380V, IP 42, Clasa de izolaţie F/H

  Patent Grundfos Pompe de circulaţie reglabile cu motor cu magneţi permanenţi şi rotor din inox. Au integrat în motor un convertizor static de frecvenţă. Reglaj în presiune constantă şi proporţională. Mod de lucru manual şi automat Regim de zi şi regim de noapte. Pompe simple – UPE sau pompe duble – UPED.

  Cutie de borne modernă şi acces usor. Nivel scăzut de zgomot. Materiale de înaltă calitate rezistente la coroziune abraziune şi eroziune. Randament ridicat. Lagăre unse de apă. Comunicaţie BUS prin RS-485 cu GENIbus sau LONbus şi conectare la o unitate Pump Management 2000 pentru gestionarea tuturor datelor. Acţionare cu telecomandă prin infraroşii Grundfos R100

  Pompă de circulaţie în linie tip

  TP/LM/LP/CLM

  Se utilizează pentru toate instalaţiile de încălzire şi pentru

  instalaţiile de preparare apă caldă

  menajeră

  G = 0…840 m3/h H = 0…62 m T = - 250C…1800C B = 10 bar, 16 bar, 20 bar Putere: 1.1Kw…45Kw Turaţie: 2900, 1450 Racord: flanşă Distanţa aspiraţie-refulare: 280-820 mm Carcasă pompă: fontă GG25, GGG 50 sau bronz Rotor: inox Motor: 220V, 380V, IP 54, Clasa de izolaţie F

  Pompe de circulaţie cu toate piesele în contact cu lichidul din oţel inoxcrom nichel. Pompe simple TP/LM/LP sau pompe duble LMD/LPD/ CLMD/TPD. Pompele pot fi echipate cu convertizoare de frecvenţă în motor pană la 22 Kw LME/LPE/TPE Pentru puteri > 22Kw se folosesc pompe acţionate de tablouri Grundfos Deltacontrol 2000 cu PLC specializat şi convertizor de frecvenţă.

  Cutie de borne modernă şi acces usor. Nivel scăzut de zgomot. Materiale de înaltă calitate rezistente la coroziune abraziune şi eroziune. Randament ridicat. Tratament părţi componente pompă prin cataforeză. Comunicare reţele de monitorizare: GENIbus, LONbus

 • GRUNDFOS POMPE DE CIRCULAŢIE

  Tip Pompă Date Tehnice Descriere Avantaje şi particularităţi Pompă de circulaţie, cu ax orizontal, cu aspiraţie axială şi refulare radială tip

  NK/NB/DNM/DNP

  Se utilizează pentru toate instalaţiile de încălzire şi pentru

  instalaţiile de preparare apă caldă

  menajeră

  G = 0…2000 m3/h H = 0…150 m T = -100C…+1800C B = 16 bar, 25 bar Putere: 0.37Kw…400Kw Turaţie: 2900, 1450, 990 Racord: flanşă DIN Carcasă pompă: fontă (GG25, GGG 50), bronz sau inox Rotor: fontă, bronz, inox Motor: 220V, 380V, 0.6KV IP 55, IP65 Clasa de izolatie F

  Pompe de circulaţie monobloc – NB/DNM/DNP. Pompele pot fi echipate cu convertizoare statice de frecvenţă în motor până la 22 Kw NBE/NKE Pentru puteri > 22Kw se folosesc pompe acţionate de tablouri Grundfos Deltacontrol 2000 cu PLC specializat şi convertizor de frecvenţă.

  Nivel scăzut de zgomot. Materiale de înaltă calitate rezistente la coroziune abraziune şi eroziune. Randament ridicat aprox. 87% Tratament părţi componente pompă prin cataforeză. Rotor echilibrat hidraulic şi dinamic. Cuplaj special tip SPACER. Etanşare mecanică. Monitorizare temperatură lagăre. Dispozitive automate ungere.

  Pompe inteligente

  de circulaţie în linie tip

  TPE/LME/LPE/ CLME

  Se utilizează pentru toate instalaţiile de încălzire şi pentru

  instalaţiile de preparare apă caldă

  menajeră

  G = 0…840 m3/h H = 0…62 m T = -250C…1800C B = 10 bar, 16 bar, 20bar Putere: 1.1Kw…22Kw Turaţie: 0…2900 r.p.m. Racord: flanşă Distanţa aspiraţie-refulare: 280-450 mm Carcasă pompă: fontă (GG25, GGG 50) sau bronz Rotor: inox Motor: 220V, 380V, IP 54, Clasa de izolaţie F Motorul are integrat un microconvertizor static de frecvenţă 0...22Kw

  Patent Grundfos Pompe de circulatie cu toate piesele in contact cu lichidul din otel inoxcrom nichel. Pompe simple TPE/LME/LPE sau pompe duble LMDE/LPDE/TPDE Comunicare retele de monitorizare: GENIbus, LONbus

  Convertizor de frecvenţă integrat. Nivel scăzut de zgomot. Senzori de presiune şi temperatură montaţi pe pompă şi calibraţi din fabrică. Materiale de înaltă calitate rezistente la coroziune abraziune şi eroziune. Randament ridicat. Nu necesită protecţii suplimentare motor. Tratament părţi componente pompă prin cataforeză. Comunicare reţele de monitorizare: GENIbus, LONbus

  Pompă orizontală de circulaţie cu

  aspireţie refulare faţă în faţă tip HS

  Se utilizează pentru toate instalaţiile de încălzire şi pentru

  instalaţiile de preparare apă caldă

  menajeră

  Pompă dublu flux

  G = 0…10.000 m3/h H = 0…250 m T = - 250C…1800C B = 16 bar, 25 bar Putere: 0.37Kw…900Kw Turaţie: 2900, 1450, 990 r.p.m. Racord: flanşă DIN Carcasă pompă: fontă (GG25, GGG 50), bronz sau inox Rotor: fontă, bronz, inox Motor: 220V, 380V, 0.6KV IP 55, IP65 Clasa de izolaţie F

  Pompă de circulaţie cu rotor cu dubla aspirţie. Pompele pot fi echipate cu convertizoare statice de frecvenţă în motor până la 22 Kw. Pentru puteri > 22Kw se folosesc pompe acţionate de tablouri Grundfos Deltacontrol 2000 cu PLC specializat şi convertizor de frecvenţă.

  Nivel scăzut de zgomot. Materiale de înaltă calitate rezistente la coroziune abraziune şi eroziune. Randament ridicat aprox. 94% Tratament părţi componente pompă prin cataforeză. Rotor echilibrat hidraulic şi dinamic. Etanşare mecanică. Monitorizare temperatură lagăre. Dispozitive automate ungere.

  Sisteme de reglare continu ă a turaţiei

  pompelor de circulaţie cu puteri

  până la 900 Kw; tablou de protecţie şi automatizare tip

  Deltacontrol 2000

  PFU 2000, PMU 2000 sisteme de

  control (tip PLC) ce asigură comanda şi

  supravegherea centralizata a mai

  multor pompe

  R100 telecomandă cu infraroşii

  Convertizor de frecvenţă integrat în tablou Putere: 0.37Kw…900Kw Turaţie: 0…2900 r.p.m. Pentru motor: 220V, 380V, 0.6KV IP54, IP 55, IP65 Clasa de izolaţie F Ecran de afişare date LCD cu 24 de caractere

  Tablou Deltacontrol 2000 complet echipat cu convertizor de frecvenţă integrat pentru un domeniu al turatiei 100% şi 0% pentru schimbarea turaţiei unei pompe în funcţie de mărimea de reglaj (temperatură, presiune, debit) şi eventual a unei mărimi de comandă. Telecomanda R 100 se poate monta la o imprimantă portabilă în vederea tipăriri datelor de controlat.

  Se poate acţiona orice tip de motor standard 0... 900Kw. Posibilitate de interfaţare la sisteme de transmisie de date. Comunicare cu telecomanda prin infraroşii. Parolă de intrare în sistem. Posibilitatea schimbări automate între pompe. Alarme,ceas programator. Afişează orele de funcţionare pentru fiecare pompă. Afisează presiunea pe refulare. Afisează presiunea pe aspiraţie. Setare presiune sistem. Memorie internă stări defecte 30 zile. Posibilitate operare manuală. Comunicare prin magistrale de date. Oprire sistem când se lucrează cu debite joase.

 • GRUNDFOS POMPE PENTRU INSTALAŢII DE AER CONDIŢIONAT

  Pompe Grundfos pentru instalaţii de aer condiţionat Tip Pompă Date Tehnice Descriere Avantaje şi particularităţi

  Pompă verticală în linie multietajată din

  inox tip CR/CV/CPV

  Se utilizează pentru toate instalaţiile de

  răcire şi aer condiţionat

  Se utilizează în sistemele de răcire şi

  aer condiţionat cu reglaj cu vană-2 căi

  Se utilizează în sistemele de răcire şi

  aer condiţionat cu reglaj cu vană-3 căi

  Se utilizează în instalaţiile de răcire “turn de răcire” cu

  debit varriabil şi reglaj de temperatură

  CR cea mai eficientă şi durabilă pompă

  din lume

  G = 0…550 m3/h H = 0…470 m T = - 250C…1800C B =16 bar, 28 bar Putere: 0.37Kw…200Kw Turaţie: 2900,1450, 10.000 r.p.m. Racord: filet, flanşă, PJE Carcasă pompă: fontă (GG25, GGG 50) sau bronz Rotor: inox, bronz Motor: 220V, 380V, IP 55, Clasa de izolaţie F

  Patent Grundfos Pompe de circulatie agent pentru instalatiile de aer conditionat, cu toate piesele în contact cu lichidul, din oţel inox-crom nichel (CR). Pompele pot fi echipate cu convertizoare de frecvenţă în motor până la 22 Kw CRE/CVE/CPVE. Pentru puteri > 22Kw se folosesc pompe acţionate de tablouri Grundfos Deltacontrol 2000 cu PLC specializat şi convertizor de frecvenţă.

  Nivel scăzut de zgomot. Materiale de înaltă calitate rezistente la coroziune abraziune şi eroziune. Randament ridicat aprox. 82% Părţi componente inox AISI 304, AISI 316, AISI 904L, sau titan. Rotor inox executat printr-o tehnologie unică; sudată cu laser în câmp contiunu cu roboţi industriali. Etanşare mecanică tip cartuş ce se poate alege si inlocui in functie de fluidul de vechiculat. Schimbarea etanşării fără intervenţii asupra pompei şi motorului. NPSH foarte scăzut.

  ompă orizontală cu aspiraţie axială şi refulare radială tip

  NK/NB/DNM /DNP

  Se utilizează pentru toate instalaţiile de

  răcire şi aer condiţionat

  Se utilizează în sistemele de răcire şi

  aer condiţionat cu reglaj cu vană-2 căi

  Se utilizează în sistemele de răcire şi

  aer condiţionat cu reglaj cu vană-3 căi

  Se utilizează în instalaţiile de răcire “turn de răcire” cu

  debit varriabil şi reglaj de temperatură

  G = 0…2000 m3/h H = 0…150 m T = -250C…+1800C B = 16 bar, 25 bar Putere: 0.37Kw…400Kw Turaţie: 2900,1450, 990 r.p.m. Racord: flanşă DIN Carcasă pompă: fontă (GG25, GGG 50), bronz sau inox Rotor: fontă, bronz, inox Motor: 220V, 380V, 0.6KV IP 55, IP65 Clasa de izolaţie F

  Pompe orizontale monobloc –NB/DNM/ DNP. Pompele pot fi echipate cu convertizoare statice de frecvenţă în motor până la 22 Kw NBE/NKE/DNPE. Pentru puteri > 22Kw se folosesc pompe acţionate de tablouri Grundfos Deltacontrol 2000 cu PLC specializat şi convertizor de frecvenţă.

  Nivel scăzut de zgomot. Materiale de înaltă calitate rezistente la coroziune abraziune şi eroziune. Randament ridicat aprox. 87% Tratament părţi componente pompă prin cataforeză. Rotor echilibrat hidraulic şi dinamic. Cuplaj special tip SPACER. Etanşare mecanică. Monitorizare temperatură lagăre. Dispozitive automate ungere.

  mpă cu ax vertical în linie tip

  TP/LM/LP/CLM

  Se utilizează pentru toate instalaţiile de

  răcire şi aer condiţionat

  Se utilizează în sistemele de răcire şi

  aer condiţionat cu reglaj cu vană-2 căi

  Se utilizează în sistemele de răcire şi

  aer condiţionat cu reglaj cu vană-3 căi

  Se utilizează în instalaţiile de răcire “turn de răcire” cu

  debit varriabil şi reglaj de temperatură

  G = 0…840 m3/h H = 0…62 m T = - 250C…1800C B = 10 bar,16 bar, 20bar Putere: 1.1Kw…45Kw Turaţie: 2900,1450 r.p.m. Racord: flanşă Distanţa aspiraţie-refulare: 280-820 mm Carcasă pompă: fontă GG25, GGG 50 sau bronz Rotor: inox Motor: 220V,380V, IP 54, Clasa de izolaţie F

  Pompe cu toate piesele în contact cu lichidul, din oţel inox -crom nichel. Pompe simple TP/LM/LP sau pompe duble LMD/LPD/ CLMD/TPD. Pompele pot fi echipate cu convertizoare de frecvenţă în motor până la 22 Kw LME/LPE/TPE. Pentru puteri > 22Kw se folosesc pompe acţionate de tablouri Grundfos Deltacontrol 2000 cu PLC specializat şi convertizor de frecvenţă.

  Cutie de borne modernă şi cu acces uşor. Nivel scăzut de zgomot. Materiale de înaltă calitate rezistente la coroziune abraziune şi eroziune. Randament ridicat. Tratament părţi componente pompă prin cataforeză. Comunicare reţele de monitorizare: GENIbus, LONbus.

 • GRUNDFOS POMPE PENTRU INSTALAŢII DE AER CONDIŢIONAT

  Tip Pompă Date Tehnice Descriere Avantaje şi particularităţi

  Pompe inteligente de

  circulaţie în linie tip

  TPE/LME/LPE/ CLME

  Se utilizează pentru toate instalaţiile de

  racire şi aer condiţionat

  Se utilizează în sistemele de răcire şi

  aer condiţionat cu reglaj cu vană-2 căi

  Se utilizează în sistemele de răcire şi

  aer condiţionat cu reglaj cu vană-3 căi

  Se utilizează în instalaţiile de răcire “turn de răcire” cu

  debit variabil şi reglaj de temperatură

  G = 0…840 m3/h H = 0…62 m T = -250C…1800C B = 10 bar, 16 bar, 20 bar Putere: 1.1Kw…22Kw Turaţie: 0…2900 r.p.m. Racord: flanşă Distanţa aspiraţie-refulare: 280-450 mm Carcasă pompă: fontă (GG25, GGG 50) sau bronz Rotor: inox Motor: 220V, 380V, IP 54, Clasa de izolaţie F Motorul are integrat un microconvertizor static de frecvenţă 0...22Kw

  Patent Grundfos Pompe de circulaţie cu toate piesele în contact cu lichidul, din oţel inox-crom-nichel pentru sisiteme de racire şi aer condiţionat. Pompe simple TPE/LME/LPE sau pompe duble LMDE/LPDE/TPDE. Comunicare reţele de monitorizare: GENIbus, LONbus. Posibilitatea de control în presiune diferenţială ∆p. Posibilitatea de control în temperatură diferenţială ∆T Racordare directă la calculator şi soft integrat.

  Economie de energie aproximativ 50% faţă de sistemele clasice. Control în presiune constantă pentru sisteme de racire şi aer condiţionat cu vană-2 căi. Control în temperatură diferenţială pentru sisteme de răcire şi aer condiţionat cu vană-3 căi. Reglarea exacta pentru termostatul vanei cu 2 căi. Zgomot redus în instalaţie Setari directe de pe panoul încorporat în motor. Setări parametri cu telecomanda R 100. Convertizor de frecvenţă integrat. Nivel scăzut de zgomot. Senzori de presiune şi temperatură montaţi pe pompă şi calibraţi din fabrică. Materiale de înaltă calitate rezistente la coroziune abraziune şi eroziune. Randament ridicat. Nu necesită protecţii suplimentare motor. Tratament părţi componente pompă prin cataforeză. Comunicare reţele de monitorizare.

  Pompă de circulaţie în linie reglabilă tip UPS Series 100

  Se utilizează pentru toate instalaţiile de

  racire şi aer condiţionat

  Se utilizează în sistemele de răcire şi

  aer condiţionat cu reglaj cu vană-2 căi

  Se utilizează în sistemele de răcire şi

  aer condiţionat cu reglaj cu vană-3 căi

  Se utilizează în instalaţiile de răcire “turn de răcire” cu

  debit variabil şi reglaj de temperatură

  G = 0…10 m3/h H = 0…13 m T = -250C…+1200C B = 6 bar, 10 bar, 16 bar Putere: 25W...270W Turaţie: (3) trei trepte Racord: Filet sau flanşă Distanţa aspiraţie-refulare: 130-250mm Carcasă pompă: inox, fontă sau bronz Motor: 220V, 380V, IP 44, Clasa de izolaţie F/H

  Pompe de circulaţie reglabile cu 3 turaţii, cu motor obturator întrefier cu rotor din inox. Pompe prevăzute cu un sistem automat de eliminare a aerului UPS Airelectric. Pompe simple – UPS sau pompe duble – UPSD.

  Cutie de borne modernă şi acces uşor. Nivel scăzut de zgomot. Materiale de înaltă calitate rezistente la coroziune abraziune şi eroziune. Randament ridicat. Nu necesită protecţii suplimentare motor electric. Acţionate de programatoare Grundfos pentru schimbare de turaţie la intervale prestabilite. Lagăre unse de apă.

  Pompă de circulaţie în linie reglabilă tip UPS Series 200

  Se utilizează pentru toate instalaţiile de

  racire şi aer condiţionat

  Se utilizează în sistemele de răcire şi

  aer condiţionat cu reglaj cu vană-2 căi

  Se utilizează în sistemele de răcire şi

  aer condiţionat cu reglaj cu vană-3 căi

  Se utilizează în instalaţiile de răcire “turn de răcire” cu

  debit variabil şi reglaj de temperatură

  G = 0…80 m3/h H = 0…18 m T = -250C…+1200C B = 6 bar, 10 bar, 16 bar Putere: 25W...2200W Turaţie: (3) trei trepte Racord: flanşă Distanţa aspiraţie-refulare: 220-450 mm Carcasă pompă: inox, fontă sau bronz Motor: 220V, 380V, IP 44, Clasa de izolaţie F/H

  Pompe de circulaţie reglabile cu 3 turaţii, cu motor obturator întrefier cu rotor din inox. Pompe prevăzute cu un sistem automat de eliminare a aerului UPS Airelectric. Pompe simple – UPS sau pompe duble – UPSD.

  Cutie de borne modernă şi acces usor. Nivel scăzut de zgomot. Materiale de înaltă calitate rezistente la coroziune abraziune şi eroziune. Randament ridicat. Lagăre unse de apă. Module de alarmă şi protecţie motor. Comunicare reţele de monitorizare: GENIbus, LONbus

 • GRUNDFOS POMPE PENTRU INSTALAŢII DE AER CONDIŢIONAT

  Tip Pompă Date Tehnice Descriere Avantaje şi particularităţi Pompă orizontală cu

  aspiraţie - refulare faţă în faţă tip HS

  Se utilizează pentru toate instalaţiile de

  racire şi aer condiţionat

  Se utilizează în sistemele de răcire şi

  aer condiţionat cu reglaj cu vană-2 căi

  Se utilizează în sistemele de răcire şi

  aer condiţionat cu reglaj cu vană-3 căi

  Se utilizează în instalaţiile de răcire “turn de răcire” cu

  debit variabil şi reglaj de temperatură

  Pompă dublu flux

  G = 0…10.000 m3/h H = 0…250 m T = - 250C…1800C B = 16 bar, 25 bar Putere: 0.37Kw…900Kw Turaţie: 2900, 1450, 990 r.p.m. Racord: flanşă DIN Carcasă pompă: fontă (GG25, GGG 50), bronz sau inox Rotor: fontă, bronz, inox Motor: 220V, 380V, 0.6KV IP 55, IP65 Clasa de izolaţie F

  Pompă cu rotor cu dublă aspirţie. Pompele pot fi echipate cu convertizoare statice de frecvenţă în motor până la 22 Kw. Pentru puteri > 22Kw se folosesc pompe acţionate de tablouri Grundfos Deltacontrol 2000 cu PLC specializat şi convertizor de frecvenţă.

  Nivel scăzut de zgomot. Materiale de înaltă calitate rezistente la coroziune abraziune şi eroziune. Randament ridicat aprox. 94% Tratament părţi componente pompă prin cataforeză. Rotor echilibrat hidraulic şi dinamic. Etanşare mecanică. Monitorizare temperatură lagăre. Dispozitive automate ungere.

  Sisteme de reglare continu ă a turaţiei pompelor cu puteri

  până la 900 Kw; tablou de protecţie şi

  automatizare tip Deltacontrol 2000

  PFU 2000, PMU 2000 sisteme de control (tip

  PLC) ce asigură comanda şi

  supravegherea centralizata a mai

  multor pompe

  R100 telecomandă cu infraroşii

  Convertizor de frecvenţă integrat în tablou Putere: 0.37Kw…900Kw Turaţie: 0…2900 r.p.m. Pentru motor: 220V, 380V, 0.6KV IP54, IP 55, IP65 Clasa de izolaţie F Ecran de afişare date LCD cu 24 de caractere

  Tablou Deltacontrol 2000 complet echipat cu convertizor de frecvenţă integrat pentru un domeniu al turatiei 100% şi 0% pentru schimbarea turaţiei unei pompe în funcţie de mărimea de reglaj (temperatură, presiune, debit) şi eventual a unei mărimi de comandă. Telecomanda R 100 se poate monta la o imprimantă portabilă în vederea tipăriri datelor de controlat.

  Se poate acţiona orice tip de motor standard 0... 900Kw. Posibilitate de interfaţare la sisteme de transmisie de date. Comunicare cu telecomanda prin infraroşii. Parolă de intrare în sistem. Posibilitatea schimbări automate între pompe. Alarme,ceas programator. Afişează orele de funcţionare pentru fiecare pompă. Afisează presiunea pe refulare. Afisează presiunea pe aspiraţie. Setare presiune sistem. Memorie internă stări defecte 30 zile. Posibilitate operare manuală. Comunicare prin magistrale de date. Oprire sistem când se lucrează cu debite joase.

 • GRUNDFOS POMPE DE PRESIUNE RIDICATĂ

  Pompe de presiune ridicată tip Grundfos Tip Pompă Date Tehnice Descriere Avantaje şi particularităţi

  Pompă verticală în linie multietajată din inox

  tip CR/CV/CPV

  Se utilizează pentru toate instalaţiile de alimentare

  cu apă şi instalaţii de preparare apă caldă

  menajeră precum şi în toate aplicaţiile din domeniul industrial

  CR cea mai eficentă şi

  durabilă pompă din lume

  G = 0…550 m3/h H = 0…470 m T = - 250C…1800C B =16 bar, 28 bar Putere: 0.37Kw…200Kw Turaţie: 2900,1450, 10.000 r.p.m. Racord: filet, flanşă, PJE Carcasă pompă: inox, fontă (GG25, GGG 50) sau bronz Rotor: inox, bronz Motor: 220V, 380V, IP 55, Clasa de izolaţie F

  Patent Grundfos Pompe de presiune, cu toate piesele în contact cu lichidul, din oţel inox-crom nichel (CR). Pompele pot fi echipate cu convertizoare de frecvenţă în motor până la 22 Kw CRE/CVE/CPVE. Pentru puteri > 22Kw se folosesc pompe acţionate de tablouri Grundfos Deltacontrol 2000 cu PLC specializat şi convertizor de frecvenţă.

  Nivel scăzut de zgomot. Materiale de înaltă calitate rezistente la coroziune abraziune şi eroziune. Randament ridicat aprox. 82% Părţi componente inox AISI 304, AISI 316, AISI 904L, sau titan. Rotor inox executat printr-o tehnologie unică; sudată cu laser în câmp contiunu cu roboţi industriali. Etanşare mecanică tip cartuş. Schimbarea etanşării fără intervenţii asupra pompei şi motorului. NPSH foarte scăzut.

  Pompă orizontală cu aspiraţie axială şi refulare radială tip

  NK/NB/DNM /DNP

  Se utilizează pentru toate instalaţiile de alimentare cu apă şi instalaţiile de

  preparare apă caldă menajeră, precum şi în

  toate aplicaţiile din domeniul industrial

  G = 0…2000 m3/h H = 0…150 m T = -100C…+1800C B = 16 bar, 25 bar Putere: 0.37Kw…400Kw Turaţie: 2900,1450, 990 r.p.m. Racord: flanşă DIN Carcasă pompă: fontă (GG25, GGG 50), bronz sau inox Rotor: fontă, bronz, inox Motor: 220V, 380V, 0.6KV IP 55, IP65 Clasa de izolaţie F

  Pompe orizontale monobloc –NB/DNM/ DNP. Pompele pot fi echipate cu convertizoare statice de frecvenţă în motor până la 22 Kw NBE/NKE/DNPE. Pentru puteri > 22Kw se folosesc pompe acţionate de tablouri Grundfos Deltacontrol 2000 cu PLC specializat şi convertizor de frecvenţă.

  Nivel scăzut de zgomot. Materiale de înaltă calitate rezistente la coroziune abraziune şi eroziune. Randament ridicat aprox. 87% Tratament părţi componente pompă prin cataforeză. Rotor echilibrat hidraulic şi dinamic. Cuplaj special tip SPACER. Etanşare mecanică. Monitorizare temperatură lagăre. Dispozitive automate ungere.

  Pompă orizontală cu aspireţie refulare faţă în

  faţă tip HS

  Se utilizează pentru toate instalaţiile de încălzire şi

  pentru instalaţiile de preparare apă caldă

  menajeră

  Pompă dublu flux

  G = 0…10.000 m3/h H = 0…250 m T = - 250C…1800C B = 16 bar, 25 bar Putere: 0.37Kw…900Kw Turaţie: 2900, 1450, 990 r.p.m. Racord: flanşă DIN Carcasă pompă: fontă (GG25, GGG 50), bronz sau inox Rotor: fontă, bronz, inox Motor: 220V, 380V, 0.6KV IP 55, IP65 Clasa de izolaţie F

  Pompă cu rotor cu dublă aspirţie. Pompele pot fi echipate cu convertizoare statice de frecvenţă în motor până la 22 Kw. Pentru puteri > 22Kw se folosesc pompe acţionate de tablouri Grundfos Deltacontrol 2000 cu PLC specializat şi convertizor de frecvenţă.

  Nivel scăzut de zgomot. Materiale de înaltă calitate rezistente la coroziune abraziune şi eroziune. Randament ridicat aprox. 94% Tratament părţi componente pompă prin cataforeză. Rotor echilibrat hidraulic şi dinamic. Etanşare mecanică. Monitorizare temperatură lagăre. Dispozitive automate ungere.

  Pompă cu ax vertical în linie tip TP/LM/LP/CLM

  Se utilizează pentru toate instalaţiile de alimentare cu apă şi instalaţiile de

  preparare apă caldă menajeră precum şi în

  toate aplicaţiile din domeniul industrial

  G = 0…840 m3/h H = 0…62 m T = - 250C…1800C B = 10 bar,16 bar, 20bar Putere: 1.1Kw…45Kw Turaţie: 2900,1450 r.p.m. Racord: flanşă Distanţa aspiraţie-refulare: 280-820 mm Carcasă pompă: fontă GG25, GGG 50 sau bronz Rotor: inox Motor: 220V,380V, IP 54, Clasa de izolaţie F

  Pompe cu toate piesele în contact cu lichidul, din oţel inox -crom nichel. Pompe simple TP/LM/LP sau pompe duble LMD/LPD/ CLMD/TPD. Pompele pot fi echipate cu convertizoare de frecvenţă în motor până la 22 Kw LME/LPE/TPE.

  Cutie de borne modernă şi cu acces uşor. Nivel scăzut de zgomot. Materiale de înaltă calitate rezistente la coroziune abraziune şi eroziune. Randament ridicat. Tratament părţi componente pompă prin cataforeză. Comunicare reţele de monitorizare: GENIbus, LONbus

  Pompă orizontală cu aspiraţie axială şi refulare radială multietajată tip CH/CHI/CHIU

  Se utilizează pentru toate instalaţiile de alimentare cu apă şi aplicaţiile din

  domeniul industrial

  G = 0…15 m3/h H = 0…60 m T = -150C…+1100C B = 10 bar Putere: 0.33Kw…2.7Kw Turaţie: 2900 r.p.m. Racord: filet Rp Rotor: inox Motor: 220V, 380V, IP 44 Clasa de izolaţie F

  Pompe orizontale celulare cu etanşare frontală cu lagăre comune cu motorul, cu toate piesele în contact cu apă din oţel-inox-crom nichel tip AISI 304 sau AISI 316

  Nivel scăzut de zgomot. Materiale de înaltă calitate rezistente la coroziune abraziune şi eroziune. Randament ridicat. Tratament părţi componente pompă prin cataforeză. Etanşare mecanică. Protecţie termică în motor.

 • GRUNDFOS POMPE DE PRESIUNE RIDICATĂ

  Tip Pompă Date Tehnice Descriere Avantaje şi particularităţi

  Staţii compacte de pompare.

  Instalaţii automatizate de

  ridicare a presiuni tip Hydro 1000/ Hydro

  2000

  Se utilizează pentru toate instalaţiile de alimentare

  cu apă şi instalaţii de preparare apă caldă

  menajeră precum şi în toate aplicaţiile din domeniul industrial

  G = 0…2000 m3/h H = 0…470 m T = - 250C…1800C B =16 bar, 28 bar Putere: 0.37Kw…400Kw Turaţie: 2900, 1450, 10.000 r.p.m. Racord: filet, flanşă, PJE Staţii de pompare complet echipate: - clapeţi de sens; - vane de izolare; - filtre aspiraţie; - traductori de presiune; - manifold aspiraţie inox; - manifold refulare inox; - manometre; - tablou comandă şi automatizare; - modul transmisie date la distanţă.

  Patent Grundfos Instalaţii de hidrofor ce folosesc n (1...10) pompe de presiune cu toate piesele în contact cu lichidul din oţel-inox-crom nichel (CR) sau pompe orizontale NK/NB/HS Pompele pot fi echipate cu convertizoare de frecvenţă în motor până la 22 Kw. Pentru puteri > 22Kw se folosesc pompe acţionate de tablouri Grundfos Deltacontrol 2000 cu PLC specializat şi convertizor de frecvenţă.

  Nivel scăzut de zgomot. Materiale de înaltă calitate rezistente la coroziune abraziune şi eroziune. Randament ridicat aprox. 87% Parţi componente inox AISI 304, AISI 316, AISI 904L, sau titan. Etanşare mecanică pompă tip cartuş. Schimbarea etanşării fără intervenţii asupra pompei şi motorului. NPSH foarte scăzut. Consum de energie scăzut. Reglaj în cascadă cu turaţie fixă şi/sau variabilă. Folosirea pompelor cu convertizoare de frecvenţă integrate în motor.

  Instalaţie de hidrofor compactă

  Se utilizează pentru toate instalaţiile de alimentare cu apă pentru o casă sau un ansamblu de locuinţe

  G = 0…5 m3/h H = 0…48 m T = 0 ... 350C B = 7.5 bar Putere: 1000 Kw Turaţie: 2900 r.p.m. Racord: filet G1 Rotor: inox Motor: 220V Clasa de izolaţie F

  Patent Grundfos Singura instalaţie de hidrofor din lume ce are toate protecţiile încorporate în motor şi nu necesită un rezervor cu membrană (rezervor de hidrofor).

  Instalaţie compactă. Nivel scăzut de zgomot. Materiale de înaltă calitate rezistente la coroziune abraziune şi eroziune. Etanşare mecanică. Protecţie termică în motor. Tablou de comandă şi alarmare pe motor. Clapet de sens încorporat.

  Pompă submersibilă inteligentă multietajată

  din inox tip SQ/SQE

  Se utilizează pentru toate instalaţiile de alimentare cu apă precum şi în toate aplicaţiile din domeniul

  industrial

  Notă: Grundfos produce pompe submersibile cu debite de până la 2000

  m3/h şi 650m înalţime de pompare

  G = 0…10 m3/h H = 0…215 m T = 00C…400C Adincime de instalare: max. 150m Putere: 0.37Kw...2.35Kw Turaţie: 0...10.000 r.p.m. Racord: filet1 ¼ ,1 ½ Carcasă pompă: inox Lungime : 900 mm Diametru: 74 mm Greutate: 6.5Kg Motor: 220V

  Patent Grundfos Motor submersibil echipat cu convertizor static de frecvenţă. Singura pompă submersibila din lume ce are toate protecţiile încorporate în motor şi un convertizor de frecvenţă. Pompă submersibilă cu motor cu magneţi permanenţi.

  Materiale de înaltă calitate rezistente la coroziune abraziune şi eroziune. Randament ridicat. Nu necesită tablou de protecţie şi are integrate în motor protecţiile: - lipsă apă; - la curent scăzut; - la curent mărit; - la supratensiune; - la subtensiune; - uşoară cu; convertizor; - termică; - împotriva fenomenului de

  “împingere axială”. Senzor de temperatură în motor. Funcţionare în poziţie verticală şi orizontală; Transmisie de date la distanţă CU 300. Acţionare cu telecomanda prin infraroşii Grundfos R100.

  Sisteme de reglare continuă a turaţiei

  pompelor de circulaţie cu puteri până la 900 Kw; tablou de protecţie şi

  automatizare tip Deltacontrol 2000

  PFU 2000, PMU 2000 sisteme de control (tip

  PLC) ce asigură comanda şi

  supravegherea centralizata a mai multor

  pompe

  R100 telecomandă cu infraroşii

  Convertizor de frecvenţă integrat în tablou Putere: 0.37Kw…900Kw Turaţie: 0…2900 r.p.m. Pentru motor: 220V, 380V, 0.6KV IP54, IP 55, IP65 Clasa de izolaţie F Ecran de afişare date LCD cu 24 de caractere

  Tablou Deltacontrol 2000 complet echipat cu convertizor de frecvenţă integrat pentru un domeniu al turatiei 100% şi 0% pentru schimbarea turaţiei unei pompe în funcţie de mărimea de reglaj (temperatură, presiune, debit) şi eventual a unei mărimi de comandă. Telecomanda R 100 se poate monta la o imprimantă portabilă în vederea tipăriri datelor de controlat.

  Se poate acţiona orice tip de motor standard 0... 900Kw. Posibilitate de interfaţare la sisteme de transmisie de date. Comunicare cu telecomanda prin infraroşii. Parolă de intrare în sistem. Posibilitatea schimbări automate între pompe. Alarme,ceas programator. Afişează orele de funcţionare pentru fiecare pompă. Afisează presiunea pe refulare şi refulare. Setare presiune sistem. Memorie internă stări defecte 30 zile. Posibilitate operare manuală. Oprire sistem când se lucrează cu debite joase.

 • GRUNDFOS POMPE DE PRESIUNE RIDICATĂ

  Tip Pompă Date Tehnice Descriere Avantaje şi particularităţi

  Pompe submersibile pentru ape încărcate de

  canalizare. Se utilizează în procesele

  de tratare apă uzată în staţiile de epurare sau

  pompare a apei, în sistemele de

  canalizare municipale. Se utilizează pentru

  pomparea apei brute de râu şi în agricultură.

  Pompe Grundfos tip S

  Aprobare PA-I 4104 VDE şi Z53.3-408 Bautechnik

  Institute Berlin

  G = 0…2000 m3/h H = 0…120 m T = 00C…+500C Construcţii speciale până la T= 900C pH = 4..10 Adâncimea de instalare max. 20m Putere: 0.37Kw…600Kw Turaţie: 2900, 1450, 990, 750, 550, 450 r.p.m. Racord refulare: flanşă Carcasă pompă: fontă cenuşie şi ductilă (GG25, GGG 50) sau inox (SFS 388) Rotor: fontă (GG 25,GGG50) inox (SFS 388) Motor: 220V, 380V IP 68 Clasa de izolaţie F Număr porniri opriri: max. 20 Construcţie specială motor ANTI EX: Eex d II B T3, Eex d II B T3

  Pompele sunt echipate cu rotor deschis ce permite pomparea apei uzate încărcate cu particule de până la 150 mm. Rotorul poate fi de tip supervortex, multicanal, axial sau cu un canal până la patru canale. Pompele pot fi echipate cu rotor tocător. Pompele se pot monta imersat în poziţie verticală sau orizontală sau în cameră uscată în poziţie verticală sau orizontală. De asemenea se poate monta în „tub” (coloană vericală). Pompele se echipează cu sisteme avansate de protecţie, control şi monitorizare pentru o pompă sau mai multe pompe: Pump Manager 2000 Soft personalizat şi specializat pentru sisteme de pompare ape uzate Grundfos Manager System Software

  SUPERVORTEX – Patent Grundfos Randamente ridicate Etanşare mecanică dublă fără întretinere. Rotor echilibrat satic şi dinamic. Monitorizarea temperaturi lagărelor. Senzori de detecţie (umiditate) în motor. Monitorizarea rezistenţei de izolaţie. Protecţie la supraîncălzire a motorului prin intermediul a trei senzori. Senzor de detecţie în camera de ulei. SMART TRIM – Patent Grundfos . SMART SEAL – Patent Grundfos Grundfos FLUSHING System

  Pompe submersibile

  pentru ape de drenaj şi ape încărcate de

  canalizare. Se utilizează în procesele

  de tratare apă uzată în staţiile de epurare sau

  pompare a apei, în sistemele de

  canalizare ale clădirilor de locuit.

  Pompe

  Grundfos tip AP Aprobare PA-I 4104 VDE si Z53.3-408 Bautechnik

  Institute Berlin

  G = 0…35 m3/h H = 0…18 m T = 00C…+500C Construcţii speciale până la T= 900C pH = 4..10 Adâncimea de instalare max. 20m Putere: 0.37Kw…1.8Kw Turaţie: 2900r.p.m. Racord refulare: filet Carcasă pompă: inox (AISI 304, AISI 316) Rotor: inox (AISI 304, AISI 316) Arbore: inox AISI 316 Motor: 220V, 380V IP 68 Clasa de izolaţie F Număr porniri opriri: max. 20

  Pompele sunt echipate cu rotor deschis ce permite pomparea apei uzate încarcăte cu particule de până la 50 mm. Rotorul poate fi de tip vortex . Pompele se pot monta imersat în poziţie verticală sau orizontală. Pompele se echipeaza cu sisteme avansate de protecţie control şi monitorizare pentru o pompă sau mai multe pompe: Pump Manager 2000 Soft personalizat şi specializat pentru sisteme de pompare ape uzate Grundfos Manager System Software

  Randamente ridicate. Etanşare mecanică fără întretinere. Rotor echilibrat satic şi dinamic. Materiale de înaltă calitate rezistente la coroziune abraziune şi eroziune. Construcţie totală din inox. Pompe portabile echipate cu regulator automat de nivel.

  Sisteme de conectare

  directă la toalete, duşuri, băi şi instalaţii de

  canalizare de evacuare ape uzate menajere şi

  ape meteorice.

  Sisteme Grundfos SOLOLIFT,

  LIFTAWAY Aprobare PA-I 4104 VDE si Z53.3-408 Bautechnik

  Institute Berlin

  G = 0…5 m3/h H = 0…6.5 m T = 00C…+350C Putere: 450 w Turaţie: 2600 r.p.m. Racord absorţie: WC, duş, maşina de spălat Motor: 220V, IP 44 Clasa de izolaţie F

  Instalaţii compacte ce folosesc sisteme speciale cu rotor tocător ce permit pomparea la colectorul de canalizare exterior a apelor uzate sau fecaloide din nivelele joase ale clădirilor.

  Nivel scăzut de zgomot. Uşor de instalat. Întreţinere uşoară. Compacte. Design plăcut. Diverse posibilităţi de conectare în instalaţie la diametre diferite de absorţie şi refulare. Protecţie la supradebit. Filtru characoal încorporat. Sistem tocător. Conductă de aerisire. Clapet de sens încorporat. Regulator de nivel automat.

 • GRUNDFOS POMPE DE PRESIUNE RIDICATĂ

  Tip Pompă Date Tehnice Descriere Avantaje şi particularităţi

  Sisteme de conectare directă la toalete, duşuri,

  băi şi instalaţii de canalizare de evacuare ape uzate menajere şi

  ape meteorice.

  Sisteme Grundfos MULTILIFT,

  LIFTAWAY

  Aprobare PA-I 4104 VDE si Z53.3-408 Bautechnik

  Institute Berlin

  G = 0…195 m3/h H = 0…21 m T = 00C…+400C Putere: 7.5 K w Turaţie: 1450 r.p.m. Racord refulare: conductă colectoare de la WC, duş, maşină de spălat etc... Motor: 220V, IP 44 Clasa de izolaţie F Carcasă pompă: fontă cenuşie şi ductilă (GG25, GGG 50), sau inox (SFS 388) Rotor: fontă (GG 25,GGG50) inox (SFS 388) Motor: 220V, 380V IP 68 Număr porniri opriri: max. 20 Rezervoare din polietilenă de 200 L sau 400 L

  Instalaţii compacte ce folosesc pompe de tip AP sau S sau pompe cu rotor tocător APG ce permit pomparea la colectorul de canalizare exterior a apelor uzate sau fecaloide din nivelele joase ale clădirilor. Sistemele sunt complet automatizate şi protejate cu sisteme Grundfos de tip LC, LCD

  Nivel scăzut de zgomot. Se poate folosi o pompă (APL) sau două pompe (APLD). Uşor de instalat. Întreţinere uşoară. Compacte. Diverse posibilităţi de conectare în instalaţie la diametre diferite de absorţie şi refulare. Protecţie la supradebit. Filtru characoal încorporat. Sistem tocător. Conductă de aerisire. Clapet de sens încorporat. Regulator de nivel automat. Pompă manuală cu membrană.

  Staţii de tratare a apelor

  uzate menajere şi industriale container (monobloc) sau sub

  formă de bazin.

  Staţii de epurare Grundfos C-TECH

  Conform normelor CE

  Trei nivele de tratare conform normelor CE: 1. eliminarea compuşilor carbonului: BOD

 • GRUNDFOS POMPE DE PRESIUNE RIDICATĂ

  Tip Pompă Date Tehnice Descriere Avantaje şi particularităţi

  Pompe imersibile inteligente multietajate

  din inox tip

  SPK/CHK/MTH/CRK/MTR/MTA

  G = 0…85 m3/h H = 0…240 m T = -200C…900C B = 20 bar Carcasă pompă: inox

  Motor ul poate fi echipat cu convertizor static de frecvenţă cu toate protecţiile încorporate în motor.

  Materiale de înaltă calitate rezistente la coroziune abraziune şi eroziune. Randament ridicat. Senzor de temperatură în motor. Nivel scăzut de zgomot. Consum redus de energie.

  Pompă centrifugală multietajată

  Tip CHI/CHIU

  G = 0…14 m3/h H = 0…57 m T = -15 ... 1100C B = 10 bar Rotor: inox

  Nivel scăzut de zgomot. Materiale de înaltă calitate rezistente la coroziune abraziune şi eroziune. Etanşare mecanică. Protecţie termică în motor. Tablou de comandă şi alarmare pe motor. Clapet de sens încorporat.

  Pompe pentu presiune ridicata

  Tip BME/BMET

  G = 0…95 m3/h H = 0…700 m T = 0 ... 400C B = 70 bar

  Nivel scăzut de zgomot. Materiale de înaltă calitate rezistente la coroziune abraziune şi eroziune.

  Pompă submersibilă inteligentă multietajată

  din inox tip SP A/SP/SP-G

  Se utilizează pentru toate instalaţiile de alimentare cu apă precum şi în toate aplicaţiile din domeniul

  industrial

  G = 0…470 m3/h H = 0…670 m T = 00C…600C Adincime de instalare: max. 600m

  Patent Grundfos Motor submersibil echipat cu convertizor static de frecvenţă. Pompă submersibila ce are toate protecţiile încorporate în motor şi un convertizor de frecvenţă.

  Materiale de înaltă calitate rezistente la coroziune abraziune şi eroziune. Randament ridicat. Nu necesită tablou de protecţie şi are integrate în motor protecţiile: - lipsă apă; - la curent scăzut; - la curent mărit; - la supratensiune; - la subtensiune; - uşoară cu; convertizor; - termică; - împotriva fenomenului de

  “împingere axială”. Senzor de temperatură în motor. Transmisie de date la distanţă CU 3. Acţionare cu telecomanda prin infraroşii Grundfos R100.

 • GRUNDFOS POMPE ROMANIA Şos. Panduri 81-83, sector 5,RO – 76234, Bucureşti, RomâniaTelefon: (+40) 21 411 54 60 sau (+40) 21 411 54 61 Fax: (+40) 21 411 54 62www.grundfos.com.

  A fi responsabil este motto-ul nostru de bazăGândind în prealabil face ca totul să devină posibil

  Inovaţia este esenţa


Recommended