Zalew w Poraju czysto jak w raju PREZENTACJA

 • View
  573

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Zalew w Poraju czysto jak w raju PREZENTACJA

 • INICJATYWA SPOECZNA PONAD PODZIAAMIorganizator Urzd Gminy Poraj i mieszkacy Masoskiego

  ZALEW W PORAJU CZYSTO JAK W RAJU

  PROGRAM PO CZY POMYSY, CH CI, PRAC

  WSZYSTICH RODOWISKDO OSI GNI CIAWSPLNEGO CELU

  JAKIM JEST :

  CZYSTA LINIA BRZEGOWA ZALEWU W PORAJU

 • INICJATYWA SPOECZNA PONAD PODZIAAMIorganizator Urzd Gminy Poraj i mieszkacy Masoskiego

  ZREALIZOWALI MY JU DWA PROJEKTY:

  2011: PROJEKT 1 - EDUKACJA, SPRZTANIE ROZLEWISKA WARTY I - EDUKACJA, SPRZTANIE ROZLEWISKA WARTY I BRZEGW ZBIORNIKA, USTAWIENIE KOSZYBRZEGW ZBIORNIKA, USTAWIENIE KOSZY

  2012: PROJEKT 2 - EDUKACJA, SPRZTANIE ROZLEWISKA WARTY I EDUKACJA, SPRZTANIE ROZLEWISKA WARTY I BRZEGW ZBIORNIKA, USTAWIENIE KOSZYBRZEGW ZBIORNIKA, USTAWIENIE KOSZY

  2013: PROJEKT 3 EDUKACJA, SPRZTANIE ROZLEWISKA WARTY I EDUKACJA, SPRZTANIE ROZLEWISKA WARTY I BRZEGW ZBIORNIKA, USTAWIENIE KOSZYBRZEGW ZBIORNIKA, USTAWIENIE KOSZY SZCZEGY DO

  USTALENIA NA SPOTKANIU ROBOCZYM

  ZALEW W PORAJU CZYSTO JAK W RAJU

 • INICJATYWA SPOECZNA PONAD PODZIAAMIorganizator Urzd Gminy Poraj i mieszkacy Masoskiego

  REALIZACJA MISJI POWODY POWOANIA PROGRAMU

  WSPORGANIZACJA URZ DU GMINY PORAJ, REGIONALNEGO ZARZ DU GOSPODARKI

  WODNEJ W POZNANIU ORAZ NADLE NICTWA ZOTY POTOK

 • INICJATYWA SPOECZNA PONAD PODZIAAMIorganizator Urzd Gminy Poraj i mieszkacy Masoskiego

  CO OSI GN LI MY PRZEZ DWA LATA?

  8 RAZY SPRZTALIMY LINI BRZEGOW I LAS GRANICZCY Z ZALEWEM

  ZLIKWIDOWALIMY 7 DZIKICH WYSYPISK MIECIROZWIELILIMY 19 BANERW INFORMUJCYCH O

  AKCJACHWYDRUKOWALIMY I ROZKOLPORTOWALIMY 8300

  ULOTEKROZWIESILIMY 140 PLAKATWZAINSTALOWALIMY 51 TABLICZEK EDUKACYJNO-

  INFORMACYJNYCH WZDU LINII BRZEGOWEJ ZALEWU

 • INICJATYWA SPOECZNA PONAD PODZIAAMIorganizator Urzd Gminy Poraj i mieszkacy Masoskiego

  CO OSI GN LI MY PRZEZ DWA LATA?

  USTAWILIMY 23 KOSZE BECZKI ZMOBLIZOWALIMY MIESZKACW, LETNIKW,

  WDKARZY DO WSPLNEGO SPRZTANIAW 8 AKCJACH SPRZTANIA UCZESTNICZYO 955 OSBZEBRALIMY 21,250 TON MIECI, Z BECZEK WYWIEZIONO

  110400 LITRW MIECIOTRZYMALISMY BARDZO DUE WSPARCIE OD WIELU

  SPONSORW- GDYBY NIE WASZA POMOC- AKCJE NIE PRZEBIEGAY BY TAK SZYBKO I SPRAWNIE

  DYSPONOWALISMY KWOT 10.000 TYS Z PRZEKAZAN OD URZDU GMINY PORAJ

 • INICJATYWA SPOECZNA PONAD PODZIAAMIorganizator Urzd Gminy Poraj i mieszkacy Masoskiego

  CO OSI GN LI MY PRZEZ DWA LATA?

  2011W 4 AKCJACH SPRZTANIA:30 KWIETNIA 11 CZERWCA20 SIERPNIA15 PADZIERNIKAUCZESTNICZYO 600 OSBZEBRALIMY 10880 KG MIECIUSTAWILIMY 11 BECZEK-

  KOSZYZ BECZEK-KOSZY

  WYWIELIMY 52800 L MIECI

  2012W 4 AKCJACH SPRZATANIA 14 KWIETNIA16 CZERWCA18 SIERPNIA29 WRZENIAUCZESTNICZYO 355 OSBZEBRALIMY 10875 KG MIECIUSTAWILIMY 12 BECZEK-KOSZYZ BECZEK-KOSZY

  WYWIELIMY 57600L MIECI

 • INICJATYWA SPOECZNA PONAD PODZIAAMIorganizator Urzd Gminy Poraj i mieszkacy Masoskiego

  CO OSI GN LI MY PRZEZ DWA LATA?

  2011ZLIKWIDOWALIMY 5

  DZIKICH WYSYPISK MIECIZAINSTALOWALIMY 27

  TABLICZEK EDUKACYJNYCH WZDU LINII BRZEGOWEJ ZALEWU

  ROZWIESILIMY 13 BANERWROZWIESILIMY 80

  PLAKATW INFORMUJCYCH O AKCJACH

  ROZKOLPORTOWALIMY 8300 ULOTEK NA TERENIE GMINYI NIE TYLKO

  2012ZLIKWIDOWALIMY 2 DZIKIE

  WYSYPISKA MIECIZAINSTALOWALIMY 24

  TABLICZKI EDUKACYJNE WZDU LINII BRZEGOWEJ ZALEWU

  ROZWIESILIMY 7 BANERWROZWIESILIMY 60 PLAKATW

  INFORMUJCYCH O AKCJACHZREZYGNOWALIMY Z ULOTEK

 • INICJATYWA SPOECZNA PONAD PODZIAAMIorganizator Urzd Gminy Poraj i mieszkacy Masoskiego

  CO OSI GN LI MY PRZEZ DWA LATA?

  PODNIELIMY SWIADOMO EGOLOGICZN, LECZ NIEWYSTARCZAJCO! MIESZKACW MIEJSCOWOCI PRZYZALEWOWYCH

  PODNIELIMY SWIADOMO EGOLOGICZN, LECZ NIEWYSTARCZAJCO! LETNIKW I TURYSTW

  W ZNACZNYM STOPNIU UDAO NAM SI ZACHOWA EFEKTY SPRZTANIA, DZIKI USTAWIENIU KOSZY-BECZEK

  PODZIELILIMY TEREN ZALEWU NA SEKTORY CZYSTOCIZORGANIZOWALIMY KONKURS W SZKOACH

  PODSTAWOWYCH NA PLAKAT INFORMUJCY O AKCJACH SPRZTANIA ZALEWU

  DZIKI AKCJOM SPRZTANIA ZALEW POWOLI ODZYSKUJE SWOJE CZYSTE OBLICZE

  ZASUYLIMY SOBIE NA UWAG MEDIW

 • INICJATYWA SPOECZNA PONAD PODZIAAMIorganizator Urzd Gminy Poraj i mieszkacy Masoskiego

  CO OSI GN LI MY PRZEZ DWA LATA? POSPRZTALIMY PLAE I LASY

 • INICJATYWA SPOECZNA PONAD PODZIAAMIorganizator Urzd Gminy Poraj i mieszkacy Masoskiego

  CO OSI GN LI MY PRZEZ DWA LATA? POSPRZTALIMY PLAE I LASY

 • INICJATYWA SPOECZNA PONAD PODZIAAMIorganizator Urzd Gminy Poraj i mieszkacy Masoskiego

  CO OSI GN LI MY PRZEZ DWA LATA? POSPRZTALIMY PLAE I LASY

 • INICJATYWA SPOECZNA PONAD PODZIAAMIorganizator Urzd Gminy Poraj i mieszkacy Masoskiego

  CO OSI GN LI MY PRZEZ DWA LATA? ZLIKWIDOWALIMY DZIKIE WYSYPISKA MIECI

 • INICJATYWA SPOECZNA PONAD PODZIAAMIorganizator Urzd Gminy Poraj i mieszkacy Masoskiego

  CO OSI GN LI MY PRZEZ DWA LATA? ZLIKWIDOWALI MY DZIKIE WYSYPISKA MIECI

 • INICJATYWA SPOECZNA PONAD PODZIAAMIorganizator Urzd Gminy Poraj i mieszkacy Masoskiego

  PODCZAS DNI GMINY PORAJ 2011 NAGRODZILIMY AUTORW NASZYCH PLAKATW

 • INICJATYWA SPOECZNA PONAD PODZIAAMIorganizator Urzd Gminy Poraj i mieszkacy Masoskiego

  CO OSI GN LI MY PRZEZ DWA LATA? ZAINSTALOWALIMY 51 TABLICZEK EDUKAYJNYCH WZDU LINII

  BRZEGOWEJ ZALEWU

 • INICJATYWA SPOECZNA PONAD PODZIAAMIorganizator Urzd Gminy Poraj i mieszkacy Masoskiego

  CO OSI GN LI MY PRZEZ DWA LATA? ZAINSTALOWALIMY 51 TABLICZEK EDUKAYJNYCH

  WZDU LINII BRZEGOWEJ ZALEWU

 • INICJATYWA SPOECZNA PONAD PODZIAAMIorganizator Urzd Gminy Poraj i mieszkacy Masoskiego

  CO OSI GN LI MY PRZEZ DWA LATA? USTAWILIMY 23 BECZEK- KOSZY WZDU LINII BRZEGOWEJ

  BECZKI ZOSTAY ROZSTAWIONE JAKO RODEK ZAPOBIEGAWCZY PRZED ZAMIECANIEM PLA I LASW PRZEZ TURYSTW- KTRE OKAZAY SI BARDZO TRAFIONYM POMYSEM, W CIAGU DWCH LAT WYWIELIMY 110400 LITRW MIECI!

 • INICJATYWA SPOECZNA PONAD PODZIAAMIorganizator Urzd Gminy Poraj i mieszkacy Masoskiego

  PODCZAS 8 AKCJI SPRZ TANIA ZEBRALI MY 21,250 TON MIECI !

 • INICJATYWA SPOECZNA PONAD PODZIAAMIorganizator Urzd Gminy Poraj i mieszkacy Masoskiego

  PODZIKOWALIMY SOBIE ZA PRACE PRZY WSPLNYCH OGNISKACH

  2011 2012

 • INICJATYWA SPOECZNA PONAD PODZIAAMIorganizator Urzd Gminy Poraj i mieszkacy Masoskiego

  WSPARLI NASZE AKCJE

  URZD GMINY PORAJWJT I RADNI GMINY PORAJSOTYSI MIEJSCOWOCI PRZYZALEWOWYCHREGIONALNY ZARZD GOSPODARKI WODNEJ W POZNANIUNADLENICTWO ZOTY POTOKOSP ARKI LETNISKOOSP PORAJOSP KUNICAOSP GZYNOSP JASTRZBOSP CHOROTOWARZYSTWO JURAJSKIE

 • INICJATYWA SPOECZNA PONAD PODZIAAMIorganizator Urzd Gminy Poraj i mieszkacy Masoskiego

  WSPARLI NASZE AKCJE

  TOWARSZYSTWO PRZYJACI AREK LETNISKOUCZNIOWIE SZKOY W KUNICY STAREJEGLARZE Z YACHT CLUB ZEFIRWDKARZE Z KOA WDKARSKIEGO OKOWOLONTARIUSZE ASPERYSPORTOWCY KLUBU POLONIA PORAJPRZEDSZKOLAKI LENE SKRZATYMIESZKACY GMINYLETNICY I TURYCIWCP WDKARSKA CZSTOCHOWA

 • INICJATYWA SPOECZNA PONAD PODZIAAMIorganizator Urzd Gminy Poraj i mieszkacy Masoskiego

  SPRZTALI Z NAMI

 • INICJATYWA SPOECZNA PONAD PODZIAAMIorganizator Urzd Gminy Poraj i mieszkacy Masoskiego

  SPRZTALI Z NAMI

 • INICJATYWA SPOECZNA PONAD PODZIAAMIorganizator Urzd Gminy Poraj i mieszkacy Masoskiego

  SPRZTALI Z NAMI

 • INICJATYWA SPOECZNA PONAD PODZIAAMIorganizator Urzd Gminy Poraj i mieszkacy Masoskiego

  SPRZTALI Z NAMI

 • INICJATYWA SPOECZNA PONAD PODZIAAMIorganizator Urzd Gminy Poraj i mieszkacy Masoskiego

  NASI SPONSORZY

  AUCHAN CZSTOCHOWALEROY MERLIN CZSTOCHOWAV-DESIGNLUKY- GARAZ.PLSOKPOL SP Z O.O.TOI TOI SP Z O.O.MINERAL WATER PRODUCTION SP Z O.O. JARKO ZAKAD PIEKARNICZO-

  CUKIERNICZYPENSJONAT MARTYNKA

 • INICJATYWA SPOECZNA PONAD PODZIAAMIorganizator Urzd Gminy Poraj i mieszkacy Masoskiego

  NASI SPONSORZY

  RIWEN.PLKSIGARNIA MISIAKACPER SP Z O.O.PROTEGA BHPPRZESIBIORSTWO TRANSPORTOWE

  SAWOMIR OCIEPKASTOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM

  ASPERAKACZKA STUDIOS &D SZECWKAAPTEKA POD WAG

 • INICJATYWA SPOECZNA PONAD PODZIAAMIorganizator Urzd Gminy Poraj i mieszkacy Masoskiego

  CO JEST DO ZROBIENIA?

  PRZEPROWADZENIE KOLEJNYCH AKCJI SPRZTANIALIKWIDACJA NOWYCH WYSYPISK MIECIZMOBILIZOWANIE MODZIEY DO AKCJI SPRZTANIAEDUKACJA MIESZKACW, LETNIKW, WDKARZYWSPPRACA Z POLICJ W CELU KARNIA OSB

  ZAMIECAJCYCH PLAE I LASYDALSZA WSPPRACA Z NADLENICTWEM I RZGWDALSZA WSPPRACA Z MIESZKACAMI MIEJSCOWOCI

  PRZYZALEWOWYCHWSPPRACA Z LETNIKAMI I TURYSTAMI

 • INICJATYWA SPOECZNA PONAD PODZIAAMIorganizator Urzd Gminy Poraj i mieszkacy Masoskiego

  POWOANIE PROJEKTU NR 3

  1. KONTYNUACJA ZADA PROJEKTU 1 i 22. ROZSZERZANIE AKCJI EDUKACJI

  EKOLOGICZNEJ3. PRZEPROWADZENIE INNYCH AKCJI,

  OPRACOWANYCH WG NOWYCH HARMONOGRAMW

  CO DALEJ ?

 • INICJATYWA SPOECZNA PONAD PODZIAAMIorganizator Urzd Gminy Poraj i mieszkacy Masoskiego

  CO NAM SI NIE UDAO?

  MAE ZAINTERESOWANIE AKCJAMI SPRZTANIA WRD MODZIEY

  NIE ZLIKWIDOWALIMY WSZYSTKICH WYSYPISK MIECINIE PODNIELIMY WYSTARCZAJCO WIADOMOCI

  EKOLOGICZNEJ MIESZKACW, LETNIKW I TURYSTWNIE USTAWILIMY NA SEZON LETNI 2012 TOY-TOY

 • INICJATYWA SPOECZNA PONAD PODZIAAMIorganizator Urzd Gminy Poraj i mieszkacy Masoskiego

  - NIE BDZIEMY SPRZTA MIEJSCOWOCI GRANICZCYCH Z ZALEWEM - NIE BDZIEMY SPRZTA LASU POZA LINI

  BRZEGOW

  CZEGO NIE B DZIEMY ROBI W PROJEKCIE NR 3 PROGRAMU

  - WY CZENIA

 • INICJATYWA SPOECZNA PONAD PODZIAAMIorganizator Urzd Gminy Poraj i mieszkacy Masoskiego

  MAMY NADZIEJ, E DZIKI WCHODZCEJ W YCIE USTAWIE MIECIOWEJ- TAKIE WIDOKI PRZEJD DO