Click here to load reader

Základní škola a mateřská škola Bzenec

 • View
  29

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Základní škola a mateřská škola Bzenec. Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2769. Číslo a název šablony klíčové aktivity: I/2: čtenářská a informační gramotnost - inovace. Vypracoval/a: Mgr. Jana Presová Ověřil/a: Mgr. Jana Presová. Název výukového materiálu: Optické přístroje - 9. ročník - PowerPoint PPT Presentation

Text of Základní škola a mateřská škola Bzenec

 • Zkladn kola a matesk kola Bzenecslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2769slo a nzev ablony klov aktivity:I/2: tensk a informan gramotnost - inovaceVypracoval/a: Mgr. Jana PresovOvil/a: Mgr. Jana Presov

 • Nzev vukovho materilu:

  Optick pstroje - 9. ronk

  Vzdlvac obor: fyzikaTematick okruh: svteln jevyTma: Optick vlastnosti okaLupa a mikroskopDalekohledRozklad svtla, spektrum

  Strun anotace:Prezentace shrnujc nejdleitj informace o optickch vlastnostech oka a jeho vadch, dle pak informuje o jednoduchch pstrojch obsahujcch oky nebo hranoly a o jejich vlastnostech.

 • Stavba oka:Komorov tekutina, oka a sklivec tvo spojnou optickou soustavu, stnice pedstavuje jaksi stntko, na kterm se vytv obraz pedmtu.On oka vytv na stnici skuten a pevrcen obraz, men ne je pozorovan pedmt.4.11. Optick vlastnosti oka

 • VlastnostiNormln oko mn zakiven on oky podle vzdlenosti pozorovanch pedmt.

  Nejbli bod, kter jet vid oko oste pi nejvtm zakiven oky, se nazv blzk bod. Zdrav oko ho m ve vzdlenosti 10 cm.

  Nejvzdlenj bod, kter vid oko oste bez pizpsoben on oky, je vzdlen bod. Zdrav oko ho m teoreticky v nekonenu.

 • Vady oka - krtkozrakostvidme dobe blzk pedmty a vzdlen pedmty vidme patnvzdlen i blzk bod je posunut ble k okuobraz vzdlenho pedmtu vznikne ped stnickorekce brlemi s rozptylkami, ty posunou obraz vzdlenho pedmtu na stnici

 • Vady oka - dalekozrakostvidme dobe vzdlen pedmty a blzk pedmty vidme patnvzdlen i blzk bod je posunut dl od okaobraz blzkho pedmtu vznikne za stnickorekce brlemi se spojkami, ty posunou obraz blzkho pedmtu na stnici

 • Jakou oku maj brle na obrzku?pokud obliej mrn roz spojkupokud obliej mrn z rozptylku

 • Dal vady okaed zkal snen prhlednost oky (jako bychom se dvali pes zamrzajc okno)zelen zkal zven tlak uvnit oka zpsobuje neostr vidn, jeho nelen me vst ke slepotilhavost pokozen onho nervovho svaluastigmatismus nejbnj on vada zpsoben nepravidelnost oky, odstrauje se cylindrickmi okamiotvorov vada - projevuje se zejmna pi pozorovn jasn svtcch bod: jasn plocha se zd vt ne stejn plocha mn osvtlenbarvoslepost neschopnost rozliovat nkter barvy (obvykle jde o ervenou a zelenou) a nejde ji littupozrakost mozek nedoke spojit obrazy z obou o, me se projevit pi nelen ilhavosti v dtstvslepota pouze 5 % nevidomch je pln slepch!

 • 4.12. Lupa a mikroskopPrmr Slunce je asi 400x vt ne prmr Msce. Pesto, kdy se na n dvme, pipadaj nm stejn velk. Jak je to mon?

  Velikost i vzdlenost pedmt opticky posuzujeme pomoc zornho hlu to je hel mezi paprsky, kter vychzej z okrajovch bod danho pedmtu a vnikaj do naeho oka

 • Oko je schopno rozliit dva body od sebe, pokud je vid pod zornm hlem alespo 1

  Pokud chceme pozorovat men pedmty, jejich zorn hel je pro nae oko men, musme pout njak optick pomcky, kter nm tento hel zvt, jsou to:lupamikroskop

 • Lupaje to spojka s ohniskovou vzdlenost men ne 25 cm (ideln vzdlenost pro zdrav oko), pedmt se umst mezi lupu a ohnisko, pozorujeme jej okem umstnm blzko lupy.

  obraz je neskuten, pm a zvtenzvten maximln 6krt.

 • Jak to funguje?FF

 • MikroskopPokud potebujeme jet vt zvten, pouijeme mikroskop, ten obsahuje dv spojky s rznmi ohniskovmi vzdlenostmi:

  spojka ble k pedmtu = objektiv, men ohniskov vzdlenostspojka dle od pedmtu = okulr, vt ohniskov vzdlenost

 • Jak to funguje?F1F1objektivobraz pedmtu pes prvn spojku se stv pozorovanm pedmtem pro druhou spojku, hledme jeho obrazF2F2okulrpaprsky se neprotnou prothneme je na druhou stranuobraz je neskuten, zvten a pevrcen

 • Pouit mikroskopu a jeho zvtenv biologii, lkastv, mineralogii, u bnch mikroskop zvten a 1000krtelektronov mikroskopy zvten a 1000.000krt

  z historie podle nkterch zdroj prvn drobnohled sestavil roku 1590 Holanan Z. Janssenroku 1610 se mikroskopi zabval Galileo Galileijednoduch mikroskop sestavil roku 1676 Holanan Anton van Leeuwenhoekbritsk geolog Robert Hook popsal roku 1665 konstrukci mikroskopuvpoet zvten: z = y: y velikost vslednho obrazu dleno velikost vzoru

 • 4.13. Dalekohledslou k pozorovn velmi vzdlench pedmt, zvtuje zorn hel a tm jakoby pedmty ve velkch vzdlenostech pibliuje a zvtuje

  ohniskov vzdlenosti maj opan velikosti (spojka ble k pedmtu m vt ohniskovou vzdlenost)obraz bv zvten, neskuten a pevrcen

 • Jak to funguje?F1F1objektivobraz pedmtu pes prvn spojku se stv pozorovanm pedmtem pro druhou spojku, hledme jeho obrazF2F2okulrpaprsky se neprotnou prothneme je na druhou stranuobraz utekl z monitoru potvrka jedna

 • Dalekohledy a jejich rozdlen:podle pouit optiky se dl na:okov dalekohledy refraktoryzrcadlov dalekohledy reflektory

  druhy dalekohled:Keplerv (hvzdsk) dalekohled refraktor (2 spojky)Galilev dalekohled refraktor (spojka a rozptylka)Triedr refraktor (obdoba Keplerova dalekohledu zkrcenho dky hranolm)Hubblv dalekohled reflektorNewtonv dalekohled reflektorCassegrainv dalekohled reflektor

 • 4.14. Rozklad svtla optickm hranolemBl (pirozen) svtlo se skld z nkolika barevnch sloek. Pomoc optickho hranolu jej meme na tyto sloky rozloit.

  Nechme-li svtlo dopadat na optick hranol (tystn nebo trojbok hranol), nastane rozklad svtla na jednotliv barevn sloky, kter meme zachytit na stntku, kde vznik tzv. barevn spektrum.

 • Pro vznik spektrum?Jednotliv barevn sloky se lmou pod rznmi hly, nejvce se lme fialov sloka a nejmn erven sloka.

 • Optick klamyhttp://www.youtube.com/watch?v=AoUeZyPu5Ewhttp://www.youtube.com/watch?v=0_H_GTCQirkhttp://www.youtube.com/watch?v=hVbh3jkgmHUhttp://www.youtube.com/watch?feature=endscreen&v=NC30vgLAK98&NR=1http://www.youtube.com/watch?v=vmkaVoLoFEUhttp://www.youtube.com/watch?v=xVyYcAI90jw&NR=1&feature=fvwp

 • Zdroje informac (obrzky a texty):Uebnice fyziky pro zkladn kolyR. Kolov, J. Bohunk, I. toll, M. Svoboda, M. Wolf, nakladatelstv Prometheus 2001K. Rauner, V. Havel, M. Randa, nakladatelstv Fraus 2007J. Mark, nakladatelstv Kvarta Praha 1993

  Pracovn seit kuebnici fyziky K. Rauner, V. Havel, M. Randa, nakladatelstv Fraus 2007

  Pehled uiva fyziky S. Pople a P.Whitehead, nakladatelstv Svojtka&Co. 1999Fyzika - pehled uiva zkladn koly J. Vachek, nakladatelstv SPN 1978Fyzika I. a II. Z. Hork a F. Krupka, nakladatelstv SNTL/ALFA, 1976

  Vda hranice poznnC. A. Ronan, nakladatelstv Knin klub 1997

  Chemie. Fyzika, astronomiePeklad J. Braun, P. Anderle, I. Haverlk, nakladatelstv Albatros 1978

 • Internetov zdroje:http://www.youtube.comhttp://fyzweb.czencyklopedie wikipedie www.jreichl.com/fyzika/vyuka/vyuka.htm http://www.ian.cz/index.phphttp://www.techmania.czhttp://sedli.mysteria.cz/GS/referat/referat.htmlhttp://www.phys.hawaii.edu/~teb/optics/index.htmlhttp://www.dsoptik.cz/zdrave_oci.htmlhttp://technet.idnes.cz/zakladni-kamen-kazdeho-fotaku-jak-vznika-obraz-v-objektivu-pan-/tec_foto.asp?c=A071025_103506_tec_foto_jlbhttp://www.ped.muni.cz/wphy/publikace/Jancovic1.htmlhttp://www.dsoptik.cz/hypermetropie.htmlhttp://www.techmania.cz/edutorium/art_exponaty.php?xkat=fyzika&xser=4f7074696b61h&key=733http://www.abbe-refractometer.com/abbe-refractometer-brands/

  http://www.fnhk.cz/excim/refrakcni-vady-oka/kratkozrakost-myopiehttp://www.asoptic.cz/kratkozrakost.aspx*http://www.e-kontaktni-cocky.cz/vady.htm*www.modry-klokan-stenovice.cz**

Search related