of 20 /20
Zabezpečovací technika Josef Bardoň Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5. Výuková sada – Zabezpečení, řízení a ovládání budov, DUM č. 12 1. Drátová ústředna JA-63K, Systémová klávesnice JA- 60E, Venkovní siréna OS-360A/365A

Zabezpečovací technika

  • Author
    jaimie

  • View
    40

  • Download
    2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Zabezpečovací technika. 1. Drátová ústředna JA-63K, Systémová klávesnice JA-60E, Venkovní siréna OS-360A/365A. Josef Bardoň. Střední škola, Havířov- Šumbark , Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5. - PowerPoint PPT Presentation

Text of Zabezpečovací technika

Prezentace aplikace PowerPoint

stedna - veobecnstedna je mozkem celho systmu.Pijm a vyhodnocuje veker signly z detektor a ovldacch zazen. Po zpracovn vstupnho signlu provede na zklad naprogramovn patinou reakci.Pomoc ovldacch prvk umouje nastaven a ovldn celho EZS.Slou jako zdroj napjen komponent pi drtovm zapojen.Umouje pipojit nejen detektory EZS, ale i EPS.stedny dlme na drtov, bezdrtov a hybridn.

Zpt Technick datanapjen230 V / 50 Hz, max 0,1 A, tda ochrany IIzlohovac akumultor12 V, 1,3 nebo 2,6 Ahvstup zlohovanho napjenMax. trval odbr 0,4 A, krtkodob a 1,2 A/max. 15 min.klidov odbr30 mA, klvesnice JA-60E = 25 mApoet drtovch zn4, voliteln typ aktivacesystmov klvesniceJA-60E drtov (max. 4)vstupn poplachov relpepnac kontakt 60 V= / 1 Avoliteln vstupyPgX, PgY max. 0,1 A, spnaj na GND, progr. funkcevstup sirnymax. zt 0,7 Apam udlost127 poslednch udlost vetn data a asuPi rozen o rdiov modul JA-65R poet bezdrtovch zn16 2 bezdrtov detektory tj. max. 32 detektorpoet bezdrtovch ovladamax. 8 (klvesnice, klenky, tlatka a ovladae)pracovn frekvence433,92 MHzvf. vkon10 mWZptPopis stedny

Zlon akumultorZkladn deska JA-63KMsto a konektor pro pipojen rdiovho modulu JA-65RSov zdrojSov pojistkaMsto pro telefonn modul, nebo GSM komuniktorKonektor digitln sbrniceZpt Popis konektor

Konektor pro pipojen rdiovho modulu JA 63-RSignalizace provozuKonektor pro pipojen komuniktoru JA-65X, nebo JA-60GSMKonektor pro propojen s vnitn kabel stednyZpt Popis svorek

1, 2, 3, 4 svorky digitln sbrnice pro pipojen klvesnice JA-60E pomoc sdlovacho kabelu.

AC 20V pvod napjen ze sovho zdroje

L1, L2, L3, L4 vstupn svorky smyekCOM spolen svorka pro vyven vstupnch smyekNO spnac kontakt vstupnho poplachovho relNC rozpnac kontakt vstupnho poplachovho relC pohybliv kontakt vstupnho poplachovho relSIR vstup pro sirnuPGX nastaviteln vstupn svorka (spn na GND)PGY voliteln vstupn svorka (spn na GND)+U vstup zlohovanho napjecho naptGND spolen mnus pl napjecho naptZptPOUIT LITERATURAMORAVEC, Jan.JABLOTRON ALARMS A.S.,. ZABEZPEOVAC SYSTM JA-63K PROFI: Uivatelsk manul [pdf]. Jablonec nad Nisou: JABLOTRON ALARMS a.s., 2004, 16 s. [cit. 2012-10-11]. Dostupn z: http://www.jabloshop.cz/index.php?route=product/product/download&download_id=87&product_id=149

MORAVEC, Jan.JABLOTRON ALARMS A.S.,. Systmov klvesnice JA-60E: Uivatelsk manul [pdf]. Jablonec nad Nisou: JABLOTRON ALARMS a.s., 2011, 2 s. [cit. 2012-10-11]. Dostupn z: http://www.jablotron.com/DownloadHandler.aspx?method=GetFileDownload&fileID=199&DontParse=true

MORAVEC, Jan.JABLOTRON ALARMS A.S.,. Venkovn sirna OS-360A/365A: Uivatelsk manul [pdf]. Jablonec nad Nisou: JABLOTRON ALARMS a.s., 2011, 2 s. [cit. 2012-10-11]. Dostupn z: http://www.230vac.cz/os-36xa_cz_mgz52102.pdf

Zpt1. pklad zapojen

Zpt Systmov klvesnice JA-60EZpt

Klvesnice umouje ovldat a programovat zabezpeovac stednu v plnm rozsahu tak, jak popisuje manul pslun stedny.

Pro ovldn stedny mohou bt uity pkazy F1 a F0 tak jak je uvedeno v nvodu k stedn. Klvesnice JA-60E m k dispozici 4 speciln klvesy. Tyto klvesy reaguj pi stisku, kter je del ne 0,2 sekundy:

zajitn objektu (jako F1)

sten zajitn objektu (jako F2)

oteven dve (jako F3)

ovldn pod ntlakem (jako F7 + kd)

poplachsabotporuchabateriezajitnonapjen

Vznam symbol u signlek:problikne pi bezdrtov komunikaciZabezpeovac technika

Josef BardoStedn kola, Havov-umbark, Skorova 1/613, pspvkov organizaceTento vukov materil byl zpracovn v rmci akce EU penze stednm kolm - OP VK 1.5. Vukov sada Zabezpeen, zen a ovldn budov, DUM . 121. Drtov stedna JA-63K, Systmov klvesnice JA-60E, Venkovn sirna OS-360A/365A Venkovn sirna OS-360A/365AZpt

Nejlep umstn sirny:nepstupn, ale viditeln msto,ochrana ped pmm detm,co nejlep en zvuku do prostoru,aby byla z dlky dobe vidt svteln signalizace Funkce sirnyZptOdpojen napjecho napt. Odpojenm napt se sirna aktivuje. Souasn se rozblik tak jej blika. Po zptnm pipojen napjecho napt se houkn ukon se zpodnm 3 s. Blika blik dle nastaven propojky FLASH. Pi trvalm odpojen napjen je houkn ukoneno automaticky po 5 minutch. Blikn trv 30 minut od okamiku odpojen napjen.

Aktivace svorky SIR. Dojde k rozhoukn sirny bez aktivace blikae. Houkn je ukoneno okamit po deaktivaci svorky. Sirna houk maximln 5 minut.

Aktivace svorky FLA. Dojde k rozblikn blikae sirny. Podle stavu propojky FLASH je blikn ukoneno okamit po zklidnn svorky nebo 30 minut po ukonen poplachu.

Zmny na svorce ARM. Pi pipojen svorky ARM na GND sirna jednou blikne a jednou krtce houkne (zajitn systmu). Pi odpojen svorky ARM od GND sirna blikne a dvakrt krtce houkne (odjitn systmu).

Klidov stav. Pokud je propojka OK v poloze ON, svorky SIR a FLA jsou zklidnny, napjec napt a akumultor sirnyjsou v podku, pak sirna blikne kadch 45 s. Je-li propojka OK v poloze OFF, je tato indikace vypnuta.

Po zapnut napjen (na svorku 12V) sirna po tech sekundch problikne a je mon ji testovat. Pot je nutn provit, zda sirna reaguje na aktivaci podle nastaven propojek na desce.Elektronika sirnyZpt

konektor elektroakustickho mnietamper utren sirnytamper hornho vkakonektor NiCd aku4 LED diody blikaenastavovac propojkysvorkovnicePipojen sirny k stednZpt

JA-63KOS-365A