ZA STUDENTE IV GODINE OSNOVNIH AKADEMSKIH STUDIJA Me¤â€unarodno privatno pravo Nastavnik: ... Ud¥¾benici,

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of ZA STUDENTE IV GODINE OSNOVNIH AKADEMSKIH STUDIJA Me¤â€unarodno privatno pravo...

 • I N F O R M A T O R

  ZA STUDENTE IV GODINE

  OSNOVNIH AKADEMSKIH STUDIJA

  PRAVNOG FAKULTETA UNIVERZITETA UNION U BEOGRADU

  ŠKOLSKA 2018/19. GODINA

  BEOGRAD

 • 2

  SADRŽAJ

  O FAKULTETU ............................................................................................................ 3 AKADEMSKI KALENDAR......................................................................................... 4

  STUDIJSKI PROGRAM IV GODINE ......................................................................... 5 RASPORED PREDAVANJA I VEŽBI ........................................................................ 6 RASPORED KONSULTACIJA .................................................................................... 8 NASTAVNE OBAVEZE, ISPITI I STATUS STUDENTA ......................................... 9 N A S T A V N I P L A N O V I................................................................................ 12

  KO JE KO NA FAKULTETU ..................................................................................... 66

 • 3

  O FAKULTETU

  Fakultet je osnovan 2001. godine, a prvu generaciju studenata upisao je 2002. godine.

  Registrovan je Rešenjem Ministarstva prosvete i sporta RS broj 612-00-295/2001-04

  od 1. novembra 2001. godine.

  Komisija za akreditaciju i proveru kvaliteta Republike Srbije izdala je

  4.12.2008. godine Uverenje o akreditaciji br. 612-00-668/2008-04, a 18.5.2009.

  godine Pravni fakultet Univerziteta Union u Beogradu je od Ministarstva prosvete

  Republike Srbije dobio Dozvolu za rad broj 612-00-431/2009-12.

  U narednom ciklusu akreditacije, Komisija za akreditaciju i proveru kvaliteta

  Republike Srbije izdala je Uverenje br.612-00-02500/2013-04 od 23.5.2014. godine

  za studjske programe osnovnih akademskih studija u trogodišnjem i četvorogodišnjem

  trajanju.

  Osnovni zadatak

  Odabranim pristupom rada, Fakultet nastoji da pripremi svoje studentkinje i studente

  da odgovorno i profesionalno obavljaju pravne poslove ističući se u poslovnom

  okruženju, kao i da učestvuju u izgrađivanju prava i pravnih institucija u društvu.

  Fakultet je po kvalitetu studijskih programa koje realizuje i

  naučnoistraživačkom radu postao akademski centar poznat kako u nacionalnim, tako i

  u međunarodnim okvirima.

  Nastavnici, asistenti i saradnici na osnovu kompetentnosti u naučnim

  oblastima za koje su birani, izuzetnih referenci stečenih kako na nacionalnim tako i na

  prestižnim univerzitetima u inostranstvu, aktivni su u procesima razvoja Srbije i

  regiona.

  Osnovne vrednosti

  Prenoseći studentima i studentkinjama pravnička znanja i veštine i pripremajući ih za

  pravničku profesiju, Fakultet kroz sve svoje aktivnosti pokušava da promoviše

  osnovne vrednosti demokratske političke kulture – pre svega kulturu tolerancije,

  argumentovanog dijaloga i etičnog postupanja.

  Fakultet je posvećen negovanju akademskih i naučnih sloboda.

  U svakodnevnom radu Fakulteta podstiče se razmena mišljenja, ideja i kultura

  naučnog rada među zaposlenima i studentima.

  Fakultet stimuliše, kreativnost i inovativnost studenata i studentkinja i

  otvoren je i spreman da podrži njihove ideje i inicijative.

  Politika jednakih mogućnosti

  Pravni fakultet Univerziteta Union ne vrši diskirminaciju studenata, nastavnika i

  zaposlenih po bilo kom osnovu uključujući osnove rase, nacionalnosti, vere, pola,

  rodjenja, društvenog porekla, seksualne orjentacije, političkog opredeljenje,

  imovinskog stanja, kulture, jezika, starosti i psihičkog ili fizičkog invaliditeta.

 • 4

  AKADEMSKI KALENDAR

  Akademska godina podeljena je na dva semestra: zimski i letnji semestar.

  Zimski semestar počinje: predavanja: 15.10. 2018.

  Vežbe: 01.11.2018.

  Letnji semestar počinje: predavanja: 18.2.2019.

  Vežbe: za dvosemestralne predmete:18.2.2019.

  Vežbe za jednosemestralne predmete: 1.3.2019.

  Ispitni rokovi: Januarski: 14.1.- 29.1.2019.

  Februarski: 1.2.-14.2.2019.

  Aprilski: 8.4.- 19.4.2019.

  Junski: 3.6.- 21.6.2019.

  Julski: 1.7.- 10.7.2019.

  Septembar I: 26.8.- 13.9.2019.

  Septembar II: 18.9.- 27.9.2019.

  Neradni dani:

  Fakultet ne radi u dane vikenda, državnih i verskih praznika i to:

  Od 31.12.2018. do 7.1.2019 (novogodišnji i božićni praznici)

  15. i 16.2.2019. (Dan državnosti Srbije)

  Od 26.4. do 5.5.2019. (uskršnji i prvomajski praznik)

 • 5

  STUDIJSKI PROGRAM IV GODINE

  U četvrtoj godini studijski program obuhvata devet obaveznih i osam izbornih

  predmeta od kojih je student u obavezi da izabere tri. Svi predmeti su

  jednosemestralni, osim Kompanijsko pravo i strani jezik.

  ZIMSKI SEMESTAR:

  Pravo Evropske unije Nastavnik: prof. dr Violeta Beširević

  (obavezan)

  (obavezan) Međunarodno privatno pravo Nastavnik: prof. dr Dušan Kitić

  (obavezan)

  Bankarsko pravo Nastavnik: prof. dr Sonja Bunčić

  (obavezan)

  Međunarodno privredno pravo Nastavnici: prof. dr Zlatko Stefanovič

  (izborni) prof. dr Dušan Kitić

  Pravo osiguranja Nastavnik: prof. dr Katarina Ivančević

  (izborni)

  Pravo potrošača Nastavnik: prof. dr Katarina Ivančević

  (izborni)

  LETNJI SEMESTAR:

  Krivično procesno pravo Nastavnik: prof. dr Slađana Jovanović

  (obavezan)

  Poresko pravo Nastavnik: prof. dr Mihajlo Babin

  Pravo intelektualne svojine Nastavnik: doc. dr Mario Lukinović

  (obavezan) Arbitražno pravo Nastavnik: doc. dr Katarina Jovičić

  (opcioni)

  Prekršajno pravo Nastavnik: prof. dr Slađana Jovanović

  (izborni)

  Berzansko pravo Nastavnik: prof. dr Sonja Bunčić

  (izborni)

  Antidiskriminaciono pravo Nastavnik: prof. dr Saša Gajin

  (izborni)

  ZIMSKI I LETNJI SEMESTAR:

  Kompanijsko pravo, Nastavnik: prof. dr Zlatko Stefanović

  (obavezan) saradnik:Bojan Stanivuk

  Student prilikom upisa bira jedan od dva ponuđena strana jezika, a drugi

  može pohađati fakultativno.

  Engleski Nastavnik: mr Zorana Kostić

  Italijanski Nastavnik: mr Dragana Mirčić

 • 6

  RASPORED PREDAVANJA I VEŽBI

  ZIMSKI SEMESTAR

  Napomena: Vežbe počinju 1.11.2018.

 • 7

  LETNJI SEMESTAR

  Napomena: Vežbe počinju 18.02. i 1.03.2019.

 • 8

  RASPORED KONSULTACIJA

  NASTAVNIK PREDMET DAN VREME KABI

  NET

  SP

  RA

  T

  Prof. dr Zlatko

  Stefanović

  Kompanijsko pravo

  Međunarodno privredno

  pravo

  Zimski semestar

  Utorak

  12.00-14.00.

  II I

  Prof. dr Violeta

  Beširević

  Pravo Evropske unije Zimski semestar:

  Sreda

  Letnji semestar:

  Četvrtak

  14.00.-16.00.

  13.00.-15.00.

  IV I

  Prof. dr Katarina

  Ivančević

  Pravo osiguranja

  Pravo potrošača

  Zimski semestar

  Utorak

  Četvrtak

  Letnji semestar

  Četvrtak

  12.00-13.00.

  15.00.-16.00.

  11.00.-13.00.

  III I

  Prof. dr Dušan Kitić Međunarodno privatno

  pravo

  Međunarodno privredno

  pravo

  Arbitražno pravo

  Utorak

  12.00-13.00.

  15.45.-16.45. II I

  Prof. dr Slađana

  Jovanović

  Krivično procesno pravo

  Prekršajno pravo

  Zimski semestar

  Ponedeljak

  Letnji semestar

  Ponedeljak

  13.00.-15.00.

  11.00.-13.00.

  II I

  Prof. Dr Mihajlo

  Babin

  Poresko pravo Četvrtak 14:00 – 16:00 VII II

  Prof. dr Nataša

  Mrvić-Petrović

  Prekršajno pravo Četvrtak 15.00-15.45 VI II

  Prof. dr Sonja Bunčić Bankarsko pravo

  Berzansko pravo

  Zimski semestar: petak

  Letnji semestar: petak

  9.00.-10.00.

  12.00.-13.00.

  13.00-15.00

  VII II

  Prof. dr Saša Gajin Antidiskriminaciono

  pravo

  Zimski semesta

  Četvrtak

  Letnji semestar

  Ponedeljak

  10.00.-11.00.

  12.45.-13.45.

  10.00.-11.00.

  14.00-15.00

  VIII II

  Doc. dr Mario

  Lukinović

  Pravo intelektualne

  svojine

  Sreda 11.00.-13.00. VIII II

  Mr Zorana Kostić Engleski IV Zimski semesta

  Ponedeljak

  Letnji semestar

  Ponedeljak

  11.00.-13.00.

  13:00.-15:00.

  III I

  Mr Dragana Mirčić Italijasnki IV Zimski semester

  ponedeljak

  sreda

  Letnji semester

  ponedeljak

  sreda

  12:00 -13:00

  13:00 -14:00

  11:00 -12:0