ZA STUDENTE II GODINE OSNOVNIH AKADEMSKIH STUDIJA Ustavno pravo Nastavnici: ... Ud¥¾benici, drugi nastavni

 • View
  1

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of ZA STUDENTE II GODINE OSNOVNIH AKADEMSKIH STUDIJA Ustavno pravo Nastavnici: ......

 • ZA STUDENTE II GODINE OSNOVNIH AKADEMSKIH STUDIJA

  PRAVNOG FAKULTETA UNIVERZITETA UNION U BEOGRADU ŠKOLSKA 2018/2019. GODINA

  BEOGRAD

 • 2

  SADRŽAJ O FAKULTETU ................................................................................................................. 3 AKADEMSKI KALENDAR.............................................................................................. 4 STUDIJSKI PROGRAM II GODINE OSNOVNIH STUDIJA ......................................... 5 RASPORED PREDAVANJA I VEŽBI ............................................................................. 6 RASPORED KONSULTACIJA ......................................................................................... 8 NASTAVNE OBAVEZE, ISPITI I USLOV ZA UPIS III GODINE STUDIJA ............... 9 NASTAVNI PLANOVI.................................................................................................. 11 KO JE KO I DRUGE KORISNE INFORMACIJE .......................................................... 54

 • 3

  O FAKULTETU Fakultet je osnovan 2001. godine, a prvu generaciju studenata upisao je 2002. godine. Registrovan je rešenjem Ministarstva prosvete i sporta RS broj 612-00-295/2001-04 od 01. novembra 2001. godine.

  Komisija za akreditaciju i proveru kvaliteta Republike Srbije izdala je 04.12.2008. godine Uverenje o akreditaciji br. 612-00-668/2008-04, a 18.05.2009. godine Pravni fakultet Univerziteta Union u Beogradu je od Ministarstva prosvete Republike Srbije dobio dozvolu za rad broj 612-00-431/2009-12.

  U narednom ciklusu akreditacije, Komisija za akreditaciju i proveru kvaliteta Republike Srbije izdala je Uverenje br.612-00-02500/2013-04 od 23.5.2014. godine za studjske programe osnovnih akademskih studija u trogodišnjem i četvorogodišnjem trajanju. Osnovni zadatak Odabranim pristupom rada, Fakultet nastoji da pripremi svoje studentkinje i studente da odgovorno i profesionalno obavljaju pravne poslove ističući se u poslovnom okruženju, kao i da učestvuju u izgrađivanju prava i pravnih institucija u društvu.

  Fakultet je po kvalitetu studijskih programa koje realizuje i naučnoistraživačkom radu postao akademski centar poznat kako u nacionalnim, tako i u međunarodnim okvirima.

  Nastavnici, asistenti i saradnici na osnovu kompetentnosti u naučnim oblastima za koje su birani, izuzetnih referenci stečenih kako na nacionalnim tako i na prestižnim univerzitetima u inostranstvu, aktivni su u procesima razvoja Srbije i regiona. Osnovne vrednosti Prenoseći studentima i studentkinjama pravnička znanja i veštine i pripremajući ih za pravničku profesiju, Fakultet kroz sve svoje aktivnosti pokušava da promoviše osnovne vrednosti demokratske političke kulture – pre svega kulturu tolerancije, argumentovanog dijaloga i etičnog postupanja.

  Fakultet je posvećen negovanju akademskih i naučnih sloboda. U svakodnevnom radu Fakulteta podstiče se razmena mišljenja, ideja i kultura

  naučnog rada među zaposlenima i studentima. Fakultet stimuliše, kreativnost i inovativnost studenata i studentkinja i otvoren je

  i spreman da podrži njihove ideje i inicijative. Politika jednakih mogućnosti Pravni fakultet Univerziteta Union ne vrši diskirminaciju studenata, nastavnika i zaposlenih po bilo kom osnovu uključujući osnove rase, nacionalnosti, vere, pola, rodjenja, društvenog porekla, seksualne orijentacije, političkog opredeljenja, imovinskog stanja, kulture, jezika, starosti i psihičkog ili fizičkog invaliditeta.

 • 4

  AKADEMSKI KALENDAR Akademska godina podeljena je na dva semestra: zimski i letnji semestar. Zimski semestar počinje: predavanja: 15.10.2018.

  Vežbe: 01.11.2018. Letnji semestar počinje: predavanja: 18.2.2019. Vežbe: za dvosemestralne predmete:18.2.2019. Vežbe za jednosemestralne predmete: 1.3.2019. Ispitni rokovi:

  Januarski: 14.1.- 29.1.2019.

  Februarski: 1.2.-14.2.2019.

  Aprilski: 8.4.- 19.4.2019.

  Junski: 3.6.- 21.6.2019.

  Julski: 1.7.- 10.7.2019.

  Septembar I: 26.8.- 13.9.2019.

  Septembar II: 18.9.- 27.9.2019. Neradni dani: Fakultet ne radi u dane vikenda, državnih i verskih praznika i to: Od 31.12.2018. do 7.1.2019 (novogodišnji i božićni praznici) 15. i 16.2.2019. (Dan državnosti Srbije) Od 26.4. do 5.5.2019. (uskršnji i prvomajski praznici)

 • 5

  STUDIJSKI PROGRAM II GODINE OSNOVNIH STUDIJA Na drugoj godini studija studijski programobuhvata šest obaveznih predmeta i tri izborna predmeta od kojih student obavezno bira jedan. Svi predmeti su jednosemestralni osim predmeta Svojinsko pravo i stranog jezika. ZIMSKI SEMESTAR: Krivično pravo – opšti deo Nastavnici: prof. dr Slađana Jovanović i prof. dr Nataša (obavezan) Mrvić-Petrović Ustavno pravo Nastavnici: prof. dr Bogoljub Milosavljević i prof. dr (obavezan) Jelena Jerinić Pravosudno organizaciono pravo Nastavnik: prof. dr Nebojša Šarkić (izborni) Medijacija Nastavnik: prof. dr Monika Milošević (izborni) LETNJI SEMESTAR: Trgovinsko pravo Nastavnik: prof. dr Zlatko Stefanović (obavezan) Krivično pravo-posebni deo Nastavnici: prof. dr Slađana Jovanović i prof. dr Nataša (obavezan) Mrvić-Petrović Uporedno pravo Nastavnici: doc. dr Marko Božić (izborni) ZIMSKI I LETNJI SEMESTAR: Svojinsko pravo Nastavnik: doc. dr Jelena Simić (obavezan) Asistent:Aleksa Radonjić Student prilikom upisa obavezno bira jedan od dva ponuđena strana jezika, a drugi može pohađati fakultativno. Engleski Nastavnik: mr Zorana Kostić Italijanski Nastavnik: mr Dragana Mirčić

 • 6

  RASPORED PREDAVANJA I VEŽBI

  ZIMSKI SEMESTAR

  Napomena: Vežbe počinju 1.11.2018.

 • 7

  LETNJI SEMESTAR

  Napomena: Vežbe počinju 18.02. i 1.03.2019.

 • 8

  RASPORED KONSULTACIJA

  NASTAVNIK PREDMET DAN VREME KABINET SPRAT

  Prof. dr Nebojša Šarkić Pravosudno organizaciono pravo

  Četvrtak 12.00.-14.00. Dekanat II

  Prof. dr Zlatko Stefanović

  Trgovisnko pravo Zimski semsetar Utorak

  12.00.-14.00. II I

  Prof. dr Bogoljub Milosavljević

  Ustavno pravo Utorak 13.00.-15.00. VII II

  Prof. dr Nataša Mrvić- Petrović

  Krivično pravo- opšti deo Krivično pravo-posebni deo

  Četvrtak 15.00.-15.45. VI II

  Violeta Beširević Ustavno pravo Zimski semestar Sreda

  Letnji semestar Četvrtak

  14.00.-16.00.

  14.00-16.00.

  IV I

  Prof. dr Slađana Jovanović

  Krivično pravo- opšti deo Krivično pravo-posebni deo

  Zimski semestar Ponedeljak

  Letnji semestar Ponedeljak

  13.00.-15.00.

  11.00.-13.00.

  II I

  Prof. dr Monika Milošević

  Medijacija Četvrtak 8.30.-10.30. III I

  Prof. dr Jelena Jerinić Ustavno pravo Zimski semestar Sreda Petak

  Letnji semestar utorak sreda

  12.00.-13.45. 10.00.-11.00.

  10.00.-11.00. 13.00.-14.00.

  V

  Jelena Simić Svojinsko pravo Sreda 11.00.-13.00. VIII II Doc. dr Tamara Matović Uporedno pravo Petak 12.00-14.00. II I

  Doc. dr Marko Božić Uporedno pravo Utorak i sreda 10.00-11.00. IV I Aleksa Radonjić Svojisnko pravo Četvrtak 11.30.-13.30. VIII II

  Mr Zorana Kostić Engleski I Ponedeljak i četvrtak 13.00.-14.00. II I Mr Dragana Mirčić Italijasnki I Zimski semester

  ponedeljak sreda:

  Letnjisemestar ponedeljak

  sreda

  12:00 -13:00 13:00-14:00.

  11:00 -12:00 12:45 -13:45

  II I

  Mast. filol. Georgina Dragović

  Nemački I Konsultacije se zakazuju putem e- mail-a: georgina.dragovic@p ravnifakultet.rs

  / VIII II

  mailto:georgina.dragovic@pravnifakultet.rs mailto:georgina.dragovic@pravnifakultet.rs

 • 9

  NASTAVNE OBAVEZE, ISPITI I USLOV ZA UPIS III GODINE STUDIJA PRISUSTVO NA NASTAVI Prisustvo na nastavi i vežbama je obavezno. Prisustvo potvrđuju nastavnici svojim potpisom u indeks na kraju svakog semestra. Prisustvo na nastavi i vežbama je uslov za overu semestra. Overava se i zimski i letnji semestar. Overa zimskog semestra vrši se od 19.12. do 26.12.2018. Overa letnjeg semestra vrši se od 20.05. do 24.05.2019. Napomena: Za overu semestra nakon isteka roka za overu naplaćuje naknada u skladu sa Cenovnikom usluga Fakulteta. Studentkinje i studenti koji su zaposleni mogu biti oslobodjeni od dolaska na predavanja i vežbe. Molba za oslobađanje od obaveznog pohađanja nastave i vežbi, zajedno sa potvrdom o zaposlenju, podnosi se Studentskoj službi, najkasnije do 10. oktobra 2018. godine. Oslobađanje od nastave dokazuje se pečatom Fakulteta koji se stavlja u indeks. NASTAVNI MATERIJALI Udžbenici, drugi nastavni materijali i ispitna pitanja preuzimaju se u Knjižari Fakulteta. Pojedini nastavni materijali, prezenatcije sa časova i ispitna pitanja dostupni su i na internet stranici PFUUB, u rubrici Strane predmeta. POLAGANJE ISPITA I USLOVI ZA UPIS U III GODINU STUDIJA Ispiti se prijavljuju u za to posebno utvrđenim periodima i to:

  TERMINI PRIJAVA ISPITA

  REDOVNI STUDENTI APSOLVENTI Novembar: 15.10. – 17