11
}rah taw \ymch ta \yhla arb tycarb

yhla arb tycarb - Veštičarenje™

  • Upload
    others

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: yhla arb tycarb - Veštičarenje™

}rah taw \ymch ta \yhla arb tycarb

Page 2: yhla arb tycarb - Veštičarenje™

ESEJ koji sledi je jedna od najizuzetnijih studija hebrejske Kabale meni poznata. Njen uvaženi autor je bio adept kome su bili bliski mnogi sastavi simbolizma i koji je bio sposoban da ih uskladi za sebe, upravo kao što je to sada ostvareno za sve ljude u Knjizi "777". Godine 1899 on je bio blagonaklono zadovoljan da me prihvati kao svog učenika i živeći u njegovoj kući studirao sam svakodnevno pod njegovim vodstvom Svetu Kabalu. Na njegovom povlačenju - bilo da uživa njegovu Zasluženu Nagradu ili da izvede Rad Bratstva u drugim zemljama ili planetama nevažnim ovde - on mi je poverio divnu Baštu kakva je retko viđena na zemlji. Meni je pripala sveta dužnost da ispravim i objasnim ovo tajno znanje, dugo čuvano u mom srcu, jednako natopljeno mojim suzama i mojom krvlju, i obasjavanog onim svevišnjim Zrakom umnožavajući sebe u neizrecivom oku. U ovoj Bašti nema lepšeg cveta od ovog izvrsnog predavanja. Molim moje čitaoce da ga uberu i stave u svoja srca. Ono bi trebalo biti proučeno u vezi sa Knjigom 777 i sa Sepher Sephiroth-om, magijskim rečnikom čistog broja, koji je započet od strane autora ovog eseja, dovršen s moje strane i sada blizu publikovanja onda kada MS bude spreman. Čitalac koji je potpuno upoznat sa uzvišenim proračunima Kabale neće naići na teškoće u potpunom shvatanju ovog Eseja; ali svi će imati koristi od studija korišćenih metoda odnosa. Ovi metodi su svakako tako dobri i suptilni da oni brzo sublimišu u intuiciju. Ova studija je istinski Kraljevski Magistrat. Lako i sigurno značenje uzdizanja svesti od Ruah-a ka Nešamah-u.

Aleister Crowley

U PRVOM STIHU Prvog Poglavlja Prvog Petoknjižja Svetog Zakona je zapisano: B'RAShITh Ba RA ALoHIM ATh HaShaMaIM VaATH HaAReTz, ili na Aramejskom

}rah taw \ymch ta \yhla arb tycarb Tako glasi Sedam Reči koje sačinjavaju Početke ili Glave jednog zakona; i ja predlažem da pokažem, primenjujući na tekst Kabalističke Ključeve, da reči ne sadržavaju samo površinsko značenje. U početku, stvori, Bog, Suštinu Neba i Suštinu Zemlje.

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

2

A Note on Genesis

Page 3: yhla arb tycarb - Veštičarenje™

U Početku Bog Neba U Mudrosti stvori Elohim Suštinu 2 U Glavi 1 Sveti Bogovi i Zemlje.

U njima su takođe sadržane Božanske, Magičke i Zemaljske Formule Prelaska od Neshvatljivog Ništavila Ain Sof-a ka perfekciji kreacije izražene preko 10 Glasova ili Emanacija Boga Najvećega - blagosloven bio On - Svetih Sefirota. I metod kojim ću raditi biće Jedna Apsolutna i nejeretična Nauka; Nauka o Broju koji sa tom pojedinačnom misterijom uzdiže čovekov intelekt do trona Nepopustljivog i Nepogrešivog Božanstva. Kao što je pisano: "Oh, kako svet ima nepopustljivo razumne vladare." (Zoroaster)

3 Ali pre nego što nastavim sa Kabalističkim 4 prebrojavanjem i analizom teksta, biće neophodan izvestan uvod u plodonosna polja te Nauke. Evolucija Brojeva je evolucija Svetova, kao što je i zapisano u Solomonovom Ključu, "brojevi su ideje; i ideje su sile, i sile su sveti Elohim Života". Onaj koji je iza i iznad svakog broja i svake misli (jednako kao Ain Soph sa njegovim moćnim velovima viseći iznad Ketera je iza i iznad svake manifestacije) je broj 0. Njegov simbol je amblem beskonačnog prostora i beskonačnog vremena.5 Pomnožite njime bilo koji aktivni i manifestovan broj; i taj broj nestaje - tone u okeanu Večnosti. Takav je takođe Ain Soph. Iz njega izlaze sve stvari; u njemu će se sve vratiti, kada doba Brahman-a završi i okonča se, i dan mir-budi-s-nama je otvoren od Thoth-a velikog Boga, i materijalni Univerzum utone u Večnost. Prvi broj, onda je JEDAN; amblem Sve-Oca; nemanifestovan Um iza svake manifestacije: Prvi Um. Pomnožite njime bilo koji drugi broj - jer množenje brojeva je Stvaranje, kao što je množenje Ljudi i Bogova - i pogledaj! Rezultanta je replika uzetog broja. Tako je i jedan Sve-Otac, Sve-stvoritelj stvara i proizvodi sve. Sledeći korak je podela u DVA. Ovako beše manifestovana velika dvojna sila prirode. Kako gore, tako i dole. I ovako mi nalazimo da je jednostavna podela na dva, metod razmnožavanja Ameba, najnižeg, najjednostavnijeg i najpotpunijeg oblika fizičkog života kojeg mi znamo. Dvojna sila Prirode je Velika Majka Svetova. Opet, da izvučemo jednu analogiju iz Materijalnog Sveta, razmatrajući Mesec našu Majku. Pogledajte u nju tipičnog predstavnika … moći Dvojke. Svetlo i Tama, Plima i Oseka, Opadanje i Rast - ovo su njene manifestovane Sile u Prirodi gde ona takođe podvrgava Velike Vode njenoj Volji. ______________________________________________________________________________ 1 Alef - Tau (ta) = Prvi i Poslednji = Alfa i Omega. 2 Tj., Bela Lobanja. Vidi u "Idra Zutra Qadisha", Pogl. II. Ovo je potrebno razlikovati od lobanje Mikroprosopusa. 3 (Chaldæan Oracles, odlomak 64 iz Westcott & Cory.) 4 Ovde upotrebljen u njenom istinskom značenju "uređivanje napred brojem". Kabala hlbq, po Tarotu, "misterija prikazana dalje u balansiranom rasporedu po naredbi". 5 "Skriven iza mog magijskog vela prikazanja ja nisam uopšte viđen - ime nije moje ime".

} }} }______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

3

Allan Bennett

Page 4: yhla arb tycarb - Veštičarenje™

Sada u Jeciratičkom pripisivanju drugi broj Beth (tj. kuća), dom, boravište Najsvetijeg, prikazanog da bude ekvivalent sa sferom Kokab i njegovim gospodarima. I simbolično oružje # (Merkura) je Caduceus, čije dve zmije prikazuju opet Dvojnu Silu. (Beleška - Woden, Skandinavijski Merkur, beše sve-Otac, kao što je pisano u Ritualu puta duha Primalne Vatre c. "Zato sve stvari učini Otac svih stvari savršenim i predade ih gotove Drugom umu, koga sve rase ljudi zovu Prvi.") Vidi, tada, u ova dva velika broja 1 i 2 Oca i Majku Sveta i Brojeva. Sada se dvoje Sjedinjuje u JEDAN dajući Broj 3; kao što je zapisano: "Zato um Oca reče da sve stvari trebaju biti podeljene na tri, čija Volja 6 dozvoljava da stvari budu tako podeljene. Zato um Oca reče na tri, upravljajući ovim stvarima umom. I tamo nastade u njemu Trojstvo, Sila i Mudrost i multinaučna Istina." Ovako je tekao dalje oblik Trijade.7 Tako je formulisano Stvaralačko Trojstvo koje je, koje je i bilo neophodan uvod do Manifestacije. Ovaj mistični Sin večnih roditelja imajući za svoj broj 3 je simbolizovan u svim Svetim spisima tim brojem. Tako je napisano o manifestaciji Sina Božijeg na Zemlji, " Shiloh će doći" (čiji je inicijal misterioznog Imena c = 300.) I u grčkom jeziku je napisano: "u početku beše Reč" itd., koje je logoj (l = 30). Ali najbolji od svih primera je nađen u Svetom Tetragramatonu hwhy. Zato mi možemo smatrati ovo poštovano Ime kao tipično za Oca i Majke i tako podeljeno na hw i hy.8 Sada ako u sredini ovog podeljenog imena mi ubacimo Trostruku vatru svetog slova c = 300, mi dobijamo ime Božanstva inkarniranog na zemlji hwchy. Ali 1+2+3=6, koji je broj w Trećeg slova Poštovanog Imena: Mikroprosopus i Sin Božji. Mi smo sada, dakle, stigli do velike misterije Tetractys-a, i da bi išli dalje mi se moramo poslužiti Sestrom bliznakinjom nauke broja - koja je, svakako, broju stvorila telo: Geometrijom, ili apsolutnim simbolizmom. Čak je bilo i kazivano od svetog Pitagore: "Bog geometriše", "Bog je geometar." Pogledajmo rad njegovih prstiju!

______________________________________________________________________________ 6 b Magus snage u Tarotu = Volja. 7 Ritual puta ćerke neba. 8 Zato je pisano (Genesis 1.27) :\da arb jbqnw rkz wta arb \yhla \lxb wmlxb \dah-ta \yhla arb "I Elohim stvori čovečanstvo: u sličnosti Elohima stvoriše oni njih: muško i žensko stvoriše oni njih". Sada ako je ADAM bio sličan Elohimu, onda mora da je takođe i Elohim bio muško i žensko. Sada u prvom od onih troje misterioznih prevoda u Exodus-u XIV u kojima je skriveno podeljeno ime pisano je "beše Anđeo Elohimov ispred logora", itd. i ovaj Anđeo Elohimov \yhla ]alm je manifestacija njihove prisutnosti. Sada ]alm ima zbir 91, koji je takođe broj ynda hyhw, zbog čega pomoću Gematrije, "Tetragramaton naš Gospod" je Anđeo Podeljenog Imena. Stoga je Tetragramaton simbol Manifestovanog Prisustva Elohima; a ako je Elohim i Muško i Žensko, takav isto mora biti i Tetragramaton. Takođe, brojna vrednost reči }ma, koja je takođe 91, po metodi Aiq Bekar je 1+4+5=10 - Savršenstvo Sefirota.

Jedan neshvatljiv Otac

Jedan neshvatljiv Sin

1. 2.

3.

A M

C

Jedna

neshvatljiva Majka

Nemanifestovano Trojstvo

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

4

A Note on Genesis

Page 5: yhla arb tycarb - Veštičarenje™

U oba ova simbola sveobuhvatni krug predstavlja osnovnu ideju broj 0; beskonačnost: Para-braman: Ain Soph. U prvom je prikazano mistično Trojstvo pre manifestacije; kao što je bilo neograničeno, neukroćeno; i kao neukroćeno, nedelotvorno zbog svoje difuznosti i disperzije. U drugoj slici mi vidimo njihovu koncentraciju: fokalizaciju: proizvodeći njihovom zajedničkom akcijom Broj manifestacije - 4. U svetovima - Assiah: u Tarotu, Princeza - Tron Duha: u Tetragramatonu završno Hé, i u simboličnom jeziku - Ćerku: u krugu života (rođeni život, smrt uskrsnuće), četvrto; u Ključevima Univerzalne Knjige, Carica Korh Kosmou, Devica Sveta, Venera Afrodita: centrum in trigonis centri - bilo kojim od mnoštva imena da zovemo Nju, još uvek ista u duhu, ista u broju i formi! I ovaj broj je ovde formulisan koncentracijom Tri u Jedan. 3+1=4. Sada u ovoj drugoj slici, mi vidimo šest sigurnih puteva: i u Šest dana je Bog stvorio nebesa i zemlju, i ukupni zbir tih brojeva je Savršeni Broj, čak Dekada Sefirota. (1+2+3+4=10) Ovako nas naša nauka uči zašto su vrata Venera 9 d, kapija inicijacije: ta jedna planeta čiji simbol sam obuhvata 10 sefirota; prolaz do kovčega našeg oca C.R.C. (Cristian Rozenkreutz) grob Ozirisov; Bog otkrivač, koji dolazi, nadalje Centralnom stazom s. Strelac kroz sredinu Trougla Svetlosti. I brava koja čuva ta vrata su Četiri Kapije Univerzuma. I ključ je Ankh, besmrtni Život - Ruža i Krst života; i simbol Venere $.

Treći simbol Proizvodeći Staze kojima sile Trojice (vidi drugu sliku) behu koncentrisane u Četiri, mi nalazimo na 1+4=5, 2+4=6, 3+4=7. I ovako je otkriven drugi trougao Heksagrama Stvaranja.10 ______________________________________________________________________________ 9 Kako gore, tako i dole; zbog čega nam Sveta Kabala govori da je među Ljušturama jedino Nogah, Sfera Venere, uzvišena do Svetosti. (Venera je Boginja Ljubavi.) 10 Kao sto je zapisano u Ritualu Staze Deteta Sinova Moćnih: "A Haos je glasno vapio za jedinstvom Oblika i Lice Večnosti se uzdiglo .... To Čelo i te Oči oblikuju B Neizmernih Nebesa: a njihova Refleksija je oblikovala C neizmernih Voda. I tako beše oblikovana Jedna Večna Heksada: a to je Broj Zore Stvaranja."

Trojstvo u manifestaciji

4.1. 2.

3.

5.6.

7.

4.1. 2.

3.

Jedan večni Sin

Jedan večni Otac Jedna večna Majka

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

5

Allan Bennett

Page 6: yhla arb tycarb - Veštičarenje™

Dalje, ovaj reflektujući trougao pokazuje dalju evoluciju četiri sveta i njihovu važnost: za 1+2+3+4=10 = y = Atziluth 1+2+3+4+5=15 = hy = Briah 1+2+3+4+5+6=21 = why = Yetzirah 1+2+3+4+5+6+711=28 = 2+8 = 10 Assiah Broj 28, totalni zbir, dakle predstavlja Malkuth Deseti Sefirot: Assiah manifestovan - rad kreacije (stvaranja) usavršen: zbog čega Bog odmara Sedmog dana. 28 je 7×4, Sedam zvezda sijaju kroz 4 Sveta. Jedna stvar je svakako važna. Uzmimo primarna Tri i preobratimo ove brojeve u Boje. Tako mi dobijamo a, Oca, Žuti zrak svitajućeg Sunca stvaranja: m, Majku, Plavi zrak velikih prastarih voda; c, Sina, Crveni zrak: Ruach Elohim, 12 simbol Crvene vatre Boga, koja ležaše na lice voda; ili kao crvena slava koja osvetli nebesa u zoru, kada zlatno sunce iluminira vode sa Neba. Sada je ova Crvena slava IGNIS DEI; koji je takođe AGNUS DEI, ili Jagnje Božije koje uništi (doslovno spali) grehe sveta kao što je pisano u običnoj misi: Sveštenik dolazi sa juga oltaru i moli: "O agnus dei! qui tollis - qui tollis peccata mundi - dona nobis pacem!" I ova vatra, ovo Jagnje Božije, je Aries, simbol Svitanja godine: čija je boja isto kao Crvene vatre, i koji je glava Vatrenog Trojstva u Zodijaku. Tako isto u stepenu Neophita u Redu Zlatne Zore. Hierophant nosi vatreno-crvenu odeću kao simbol Zore. Beleška - Može biti prigovoreno ovom iskazu o bojama: da y, Otac je Vatra; h Majka je Voda, w je Sin i Vazduh, i žut je, a ne crven. Ovo je takođe tačno, ali to se odnosi na upravu elementalnih kraljevstava, koji su u Astralnim svetovima, i kojih su monade na silaznom luku života, dok je čovek na uzlaznom; ta skala je zbog toga obrnuta. Zbog moćne žrtve Sina čovečijeg i njegovog mučeničkog hodoćašća je prošireno da je proslavljeni Sin veći od svog Oca. U Alhemiji imamo opet silazni luk, zato nalazimo da crveni prah bačen na vodu metala proizvodi zlato. Ali važno je ne zbuniti se. Hrišćani su užasno zbrkali njihovo Trojstvo čineći Sina drugim umesto Trećim principom; dok kod njih Sveti Duh treći princip simboliše Majku, a drugi Sin. Tako na objavi i kršenju Hrista Sveti Duh se pojavljuje kao golub, amblem $ i Majke; dok je Sveti Duh koji se spustio na Apostole u skupštini bio u stvari Duh Hristov i zbog toga simboliše c (vidi predavanje o Mikrokosmosu u rukopisu R.R. et A.C.). U teozofskoj nomenklaturi ovo slovo je bilo anas ili Jeheshuah: treći princip. Iz istog razloga prikazao sam trougao sa tri najviših umesto ______________________________________________________________________________ 11 Ali u ovome je Pad, da ima samo šest brojeva, tako da je za sedmog ponovljen broj 5. Odatle, 1+2+3+4+5+6+5 = 26 hwhy. Assiah; Tetragramaton kao Elementalno Ograničenje, Ljubomorni Bog. - P. 12 Upamtite da je brojna vrednost Imena Ruah Elohim, \yhla jwr, 300, a to je slovo c.

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

6

A Note on Genesis

C

CC

3 3

1 1 2

2 UA

M

Page 7: yhla arb tycarb - Veštičarenje™

Bilo je neophodno da ovako opširno uđemo u ovu misteriju otkrivanja brojeva, zato što bi bez ovog objašnjenja velik deo dotičnog stiha Biblije ostao nejasan. Sada razmotrimo ovaj najmističniji stih! Prva stvar koja nam pada u oči je da on sadrži Sedam reči: drugo da je broj njegovih slova dvadeset osam. Ovako on perfektno simboliše u svojoj potpunosti treći simbol u numeričkoj evoluciji. Pre nego što počnemo sa detaljnom analizom, prateći Proces Stvaranja kroz Vreme (tj. počinjujući prvim slovom i tako dalje), dopustite da iznesem nekoliko opštih činjenica. Prva je o broju slova u svakoj reči, koji figurativno izraženi izgledaju ovako: 4,3,5,2,5,3,6, (gledano hebrejskim smerom). U središtu je 2, prema Tarotu Središnja Volja: i ova dvo-slovna reč je ta. Sa njene obe strane je par figura 35-53, izbalansirana jedna nasuprot druge: kao da simbolišu veliko svitanje života Majki - h (5) i # (5), vitaliziranih preko Sina (3) kao namesnika njegovog Oca. Ove balansirane figure zajedno čine 16, čiji Ključ je 7; ukupni broj slova u trećem simbolu. Onda imamo ostavljeno na oba kraja 4 + 6 = 10,13 savršenstvo Sefirota, kao da izjavljuje da ovaj stih od početka do kraja odražava glasove od Kethera čak do Malkutha: i 6 - 4 = 2 opet Središnja Volja, b, Thoth, u srcu Univerzuma (kao i u središtu stiha). Zapazite, dakle, ovu savršenu uravnoteženost stiha, i upamtite tu Misteriju - da je uravnoteženost Snaga. Da sada pogledamo sama slova. Računajući njih, nalazimo da su dva centralna slova am, nad (prvobitnom) Majkom; upravo kao što i broj slova u svome središtu ima dvojni simbol. Sada je njihov zbir 41, prilagođeno Gematrijom lya = Sila, Moć, Snaga; lawag, Božanska veličanstvenost: i blja = Plodnost, sve simbolične karakteristike dvojne polarne sile i Majke, osim toga, 4 + 1 = 5 = h, nad Majkom još jednom i u svom geometrijskom simbolu Pentagram - Zvezda Nepobedive Volje. Pridružimo sledeća dva slova na obe strane, i dobijamo ili prikriveni Tetragramaton. I to takođe čitamo \y, Veliko More, ta, Alpha i Omega, ili Suština. Dodajte sledeća dva tako da dobijemo šest centralnih slova; i čitamo hta\yh, koje označava \yh, uvećani, prošireni, ili razvijeni; i odatle Ti (tj. Bog, Ateh, sve) u širenju. Ali premeštanjem ovih šest slova dobijeno je tma hyh = "Istina Beše", kao da svečano potvrđuje prisutnost Vrhovne Istine u Stvaranju. Uzmimo sada prvo i zadnje slovo stiha i,"bačenu u središte toga Vatru Sunca" - tj. w (6), "Pečat Stvaranja" - i mi imamo {wb, Jaje. Gde mi vidimo celoupni Univerzum zatvoren u kosmičko Jaje Hindu i Egipatske mitologije: i formulisanje sfere Univerzuma (ili Magičkog ogledala čoveka). Takoreći jaje Crnog Labuda Vremena, Kala Hamsa, Trojstvo ili reč Moći ili Seba, ptice Života, čija se Volja beše čula u Noći Vremena. ______________________________________________________________________________ 13 Vidi sefer Yetzirah za ovo deljenje Svetih Sefirota na Heksadu i Tetradu.

MUA

t a \ yEDCB

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

7

Allan Bennett

Page 8: yhla arb tycarb - Veštičarenje™

Totalna brojčana vrednost stiha je fntd = 4459, čiji je Ključ 22, broj puteva od a do t; i Ključ od 22 je 4, Tetraktis i Prag Univerzuma. Sada da nastavim sa, kako sam ja to nazvao Vremenskim procesom, prva Reč Zakona tada je tycarb. Sada, u hebrejskim skriptama Prva reč knjige je takođe i njen naslov. Ovako je Geneza nazivana od rabina "Brasheth", ili "u početku", zbog čega mi možemo smatrati ovu Reč ne kao Prvu reč - iako je to zatamnjeno dalje na tom mestu - već kao Pečat i Naslov i Ključ cele knjige. Držeći ovo na umu nastavićemo dalje sa njenom analizom. Broj slova u njoj je 6, Pečat Stvaranja, i njihova ukupna brojna vrednost je 2911. 2911 = 13 = Smrt (Atu XIII u Tarotu), Preobražavatelj 14 očigledna formulacija Tri u Jedan, ujedinjujući da još jednom proizvede 4. Sada i Beth primarno znači Kuća ili boravište, u Tarotu to je #, Magus - Vox Dei - Thoth, pisar. Spojimo ove dve ideje i mi dobijamo b. "Ovo je Magička istorija". r znači glava ili Početak Vremena i stvari; i u Tarotu to je Slava, Život, Svetlost, Sunce. Ovako čitamo: "O svitanju Života i Svetla". a je oblikom svastika, simbolično Aleph, Vo, kao da pokazuje strašnu Silu spiritualnih "kovitlajućih pokreta" na materijalnom planu, kao užasnu i destruktivnu Moć (snagu). Ovo je takođe prikazano ludim čovekom, kao materijalnim Tarot amblemom toga koji je u njemu svojstvenoj i višoj manifestaciji duhovni Eter. Zbog toga mi čitamo: "Počeli su Kovitlajući Pokreti". c označava moć plamena, čiji je takođe Hijeroglif. To je da Ruah Elohim leži na licu voda. Tako čitamo: "Formulisana je Prvobitna Vatra". y je Ruka,15 simboliše silu u Akciji, i njegov Tarot ključ (Atu) je Hermit (Pustinjak) i glas Svetlosti, prorok Bogova. Dakle: "Proglašena je vladavina Bogova Svetlosti." t je zadnje slovo alfabeta, finis, Omega, Univerzum, Saturn, najdalja planeta, i to je takođe aOrt, Throa, Kapija Univerzuma; i po Kabali devet pregrada to je d, Kapija Inicijacije. Otuda: "Na Pragu Univerzuma." ______________________________________________________________________________

14 Kao što je zapisano: "Tvoja će mladost biti obnovljena poput Orlove." A Orao je n. Za dalje razmatranje ovog broja 13, vidi objašnjenje tog strahovitog Ključa u Ritualu Portala. Vidi prikaz tog rituala u "Hramu." Takođe, 13 je brojčana vrednost reči dja = Jedinstvo, kao i Velikog Imena Božjeg la, metodom Aiq Bekar ili Temurah. 15 Ruka Božja je uvek simbol Njegove Moći.

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

8

A Note on Genesis

Page 9: yhla arb tycarb - Veštičarenje™

Tako celu reč čitamo: b Ovo je Magička istorija. r O svitanju Života i Svetla. a Počeli su Kovitlajući Pokreti. c Formulisana je Prvobitna Vatra. y Proglašena je vladavina Bogova Svetlosti. t Na Pragu Univerzuma. Sada uporedimo ovo sa posebnim Egzordijumom (G∴D∴ MS. Z1):

Na kraju NOĆI Na granicama SVETLOSTI Thoth stade pred Nerođenim u Vremenu Tad Univerzum beše Oblikovan.

Tad Bogovi odatle potekoše, Æoni Nerođenog iznad.

16 a Tada Glas Zatreperi. 17 c Tada Ime beše obznanjeno.

Na Pragu Ulaska, Između Univerzuma i Beskraja,

U znaku Ulazećeg: stajaše Thoth Jer pred Njim Æoni behu Proglašeni.

Položaj zadnja dva slova ove Reči je promenjen, tako da pruža skladniji smisao. Mi ćemo sada preći dalje do prve reči teksta odsečenog na prethodni način, uzimajući B’rasheth radije kao naslov nego kao prvu reč. Prva reč je tako Bet-Resh-Aleph, reč od tri slova, simbolišući tako Nemanifestovano Trojstvo. Sada njena slova, dalje služe za primer Trojstva, zato što su ona inicijali troje hebrejskih reči, koje su Imena osoba uključenih u Trojstvo: }b Ben, Sin. jwr Ruach, Duh (ovde Majka). ba Ab, Otac. Zapazite kako je ovde Sin opet prvi za čovečanstvo i Otac poslednji. Ova tri slova, onda simbolišu Tri u Jedno Nemanifestovano. Još je tamo u njima Sve-moć Života. Za 2+2+1=5, simbol Snage, nad Majka (supernal), i h je takođe a, Jagnje Božije i Zora života godine.

______________________________________________________________________________

16 Zapamtite da u opisu Caduceusa (vidi Hram Kralja Solomona) vazdušni Simbol vibrira između njih. (Takođe, y, f, je Merkurovski znak, a Thoth je Merkur, iako na Višoj Ravni. Pustinjak, sa njegovom lampom i štapom, je Hermes, koji vodi duše mrtvih, u grčkom ritualu 0 = 0.- P.) 17 Ime \c, Duh Božji, drugo Božansko Ime u Zakonu, Trigramaton, ili Trostruko Ime, usled kojeg je nastao Univerzum.

{{

{

{

y

t

r

b

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

9

Allan Bennett

Page 10: yhla arb tycarb - Veštičarenje™

Zbog čega u njima leži sakriveno i tajno, ne samo Božanska Bela Blistavost Troje Vrhovnih (awh, cwdqw, [wrb), nego čak takođe ta sjajna Slava koja ima učesća u Rumenilu i koja dolazi iz Nerođenog Vremena, koje je iznad Kether-a. Kao što je zapisano u starom Hinduskom Svetom Pismu, "U početku žudnja Tānhā, nastade u Njemu: koja beše prvobitna klica Uma". Sada u Arianskoj mitologiji Tānhā, žudnja, beše Bog Ljubavi, Kāmā; od koga simbolična boja bila ružičasta: kao što beše prvo rumenilo Zore na Makrokosmičkom Nebu: Glasnik Izlazećeg Sunca Svetova kada Velika Noć Brāhmā beše okončana. Sledeća reč je veliko ime Boga \yhla. Da razmislimo o toj misteriji i ovde u njoj da vidimo Pet slova: u njenom centru je veliko slovo h, Vrhovne Majke. Pet još jednom; i njeno prvo i poslednje slovo je opet \a, 41, Majka, i 5, Majčinska Suština. I njihov zbir je 86, čiji Ključ je 14, od čega je Ključ 5. Zbog toga mi kažemo da je ovo veliko Ime 5 u svojoj formi simbolično. 5 je u srcu njegove Snage: početak i kraj toga su 5; i 5 je ona u svojoj Uvaženoj Sustini! Vratimo se sada nazad na treći Simbol; zagledajte se u njega nekoliko trenutaka, i vidite sakrivenu u Šestokrakom Pečatu Stvaranja Peterokraku Zvezdu Nepobedive Volje. Zato to beše Božanska Sila koja stvori svetove! Snaga večna, snaga neodoljiva, snaga sve-dominirajuća, u njenoj Apsolutnoj Superiornosti - blista kao veliko ime Elohim u Srcu Šestostruke Zvezde! Plamteći kao Pročišćujuća Vatra, čisteći i uređujući Haos Noći Vremena. Kao što smo u središtu slova stiha videli reči \yh hta "u širenju", tako se takođe ime Elohim čita la, "Bog", \yh "u Prostiranju" 18 I zbir Elohima je 86, koji se po Gematriji čita hap, opet znači, "rasprostranjeno, prošireno". Ispišite slova ovog Imena u bilo koji prizivni Pentagram; i njegov terajući Pentagram će glasiti 3, 1415 (po Kabali devet pregrada) koja je formula veličine prečnika prema obimu kruga.19 Ovako u tome primećujemo skrivenu Snagu Troje proširenih kao moćnu Sferu sve do granica Univerzuma!

Sledeća reč je ta, za koju smo videli da je bila Središnja reč: i njeno značenje je Alpha i Omega - od početka i kraja: Suština: i njen je Ključ 5. ______________________________________________________________________________

18 A la je jednako al, što znači Ne ili Negativno. 19 Najbliži proračun do četiri decimalna mesta je 3.1416 (3.14159). Ali 3.1415 je sasvim dobro za zatucane Jevreje. U uzvišenim proračunima Kabale završni oblici slova nemaju povećanu numeričku vrednost. Glavno je 40, bilo završno ili ne. Drevni Jevrejski metod dobijanja svih brojeva iznad 400 i ispod 1000, poštujući t i a, bio je opremanje broja s podesnim slovima. Ovako je broj 500 morao biti pisan qt, ne ] i 800 tt, i tako dalje. (Još u nekoliko Arkana završna su računana kao takva. Ova misterija, ipak, pripadala je stepenu čak uzvišenijem od onog kojeg je naš ljubljeni i učeni brat dostigao u periodu ovog Eseja - P.)

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

10

A Note on Genesis

Page 11: yhla arb tycarb - Veštičarenje™

Opet je 5 slova u reči \ymch 20 koja sledi dalje; i u ovoj reči \ymc, nebesa, mi primećujemo c21 Ruach Elohim, koji lebdi nad površinom voda, \ym (Maim), jednako kako je to kasnije istaknuto u Stihu 2. U sledećoj reči, taw, mi nalazimo da spojeno w čini ključni broj Suštine Zemlje 11 umesto 5: simbolišući kako je Svet morao pasti u carstvo ljuštura, i kako je on morao biti spašen (otkupljen) od Sina čovečijeg. 22 I konačno reč {rah, Ha Aretz, Zemlja, ima četiri slova pokazujući (njenu) elementalnu konstituciju, i njen Ključ je 17 - takođe Nada - Nada na Zemlji kao što je i Nada na Nebu. I poslednje slovo stiha je { (slovo nade) po Kabali devet pregrada onaj broj koji sadrži u sebi sve osobine proteinskih materija: koliko god da ga množite Ključ njegovih brojeva je uvek 9. Pogodan simbol uvek-menjajuće Materije koja uvek u svojoj suštini ostaje Jedna - jedna i jedina! Ovako se sa prvom pojavom broja Materije završava prvi stih B'rashitha: oblikujući u samome sebi Početak i Kraj velikog Stvaranja. "Znakove neba tvojim prstom imaš ti nacrtane: ali niko ne može razumeti njih, ukoliko nije bio podučen u Tvojoj školi." Zbog toga na kraju izgovaram Moćne Reči: ______________________________________________________________________________

20 Čiji Ključni broj je 17; u Tarotu - "Zvezda"; čiji je naziv Ćerka Nebeskog Svoda, Stanovnik među Vodama. 21 Inicijal h je u stvari član "The". 22 Jer 11 je Broj Klifota; ali kada je došlo do Pada i Sefira Malkut je Zmajevim zagrljajem bila odsečena od Drveta, tada je Drvetu bio dodan 11-ti Sefirot, tod Znanje, da sačuva "Deseterostrukost" Sefirota. Na taj način pokazujući kako jedenjem Ploda sa Drveta poznavanja Dobra i Zla proizlazi Spasavanje Čovečanstva; jer Daat je Neprocenjivi Dar Znanja i Intelekta preko kojeg dolazi Spasenje. Zbog toga je 11 Ključni Broj Velikog Spasiteljevog Imena (hwchy = 29 = 11), a takođe je to i Točak Velikog Zakona u Taro-u, k, Gospod Sila Života.

A W

*** ***** ***

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

11

Allan Bennett

OORRDDOO TTEEMMPPLLII OORRIIEENNTTIISS SSRRBBIIJJAA