23
YAT KAPTANI SEYİR VE DENİZDE ÇATIŞMAYI ÖNLEME 1. Yer ekseninin; yer küreyi deldiği kabul edilen noktalara ne ad verilir? A) Ekvator B) Büyük daireler C) Kutuplar D) Küçük daireler E) Yer ekseni 2. Ekvatoryal Mercator projeksiyonu ile yapılmış haritalar ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi hatalıdır? A) 60°N ve 60°S enlemleri arasında kullanılır. B) Mesafe ölçeği her yerde aynı değildir C) Büyük daire yayları bir doğru şeklinde değildir. D) Kerte hattı bir doğru şeklindedir E) Kerte hattı bir doğru şeklinde değildir 3. Haritanın kitabesinde bulunan üç logo (amblem) neyi ifade eder? A) Bu harita üç hidrografik ofis tarafından beraberce hazırlanmıştır B) Bu harita üç hidrografik ofis tarafından aynı anda yayınlanmıştır C) İki hidrografik ofis tarafından beraberce hazırlanmış ve International Hydrographic Organization tarafından kabul görmüştür D) Harita birinci logodaki hidrografik ofis tarafından üretilmiş olduğunu, ikinci logodaki hidrografik ofis tarafından üreticeiden alınarak yayınlanmış olduğunu ve üçüncü logoda International Hydrographic ofisin amblemi olduğunu gösterir. E) Harita International Hydrographic Organization tarafından hazırlanmış, ayrı iki hidrografik ofis tarafından yayınlanmıştır 4. Rotası 070° olan A gemisinin vardiya zabiti, B gemisini İSKELE 40°de kerteriz etmektedir. B gemisi vardiya zabiti ise A gemisini iskele 110° de kerteriz etdiğine göre, B gemisinin rotası aşağıdakilerden hangisidir? A) Rota 210° dir B) Rota 250° dir C) Rota 320° dir D) Rota 310° dir E) Rota 350° dir 5. Kısıtlı görüş koşullarının uygulanması görüş mesafesi kaç mile düştüğünde uygulamaya konur? A) 3 mil B) 2 mil C) 1 mil D) 0,5 mil E) Kaptanın devamlı talimatına göre. 6. Karada bulunan pusula çubuğu hangi doğrultuda durur? A) Coğrafi kuzey-güney kutup doğrultusunda B) Manyetik kuzey-güney kutup doğrultusunda Test Bitti 0

Yat Kaptani

Embed Size (px)

DESCRIPTION

yat kaptanı

Citation preview

Page 1: Yat Kaptani

YAT KAPTANI

SEYİR VE DENİZDE ÇATIŞMAYI ÖNLEME

1. Yer ekseninin; yer küreyi deldiği kabul edilen noktalara ne ad verilir?A) EkvatorB) Büyük dairelerC) KutuplarD) Küçük dairelerE) Yer ekseni

2. Ekvatoryal Mercator projeksiyonu ile yapılmış haritalar ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi hatalıdır?A) 60°N ve 60°S enlemleri arasında kullanılır.B) Mesafe ölçeği her yerde aynı değildirC) Büyük daire yayları bir doğru şeklinde değildir.D) Kerte hattı bir doğru şeklindedirE) Kerte hattı bir doğru şeklinde değildir

3. Haritanın kitabesinde bulunan üç logo (amblem) neyi ifade eder?A) Bu harita üç hidrografik ofis tarafından beraberce hazırlanmıştırB) Bu harita üç hidrografik ofis tarafından aynı anda yayınlanmıştırC) İki hidrografik ofis tarafından beraberce hazırlanmış ve International Hydrographic Organization tarafından kabul görmüştürD) Harita birinci logodaki hidrografik ofis tarafından üretilmiş olduğunu, ikinci logodaki hidrografik ofis tarafından üreticeiden alınarak yayınlanmış olduğunu ve üçüncü logoda International Hydrographic ofisin amblemi olduğunu gösterir.E) Harita International Hydrographic Organization tarafından hazırlanmış, ayrı iki hidrografik ofis tarafından yayınlanmıştır

4. Rotası 070° olan A gemisinin vardiya zabiti, B gemisini İSKELE 40°de kerteriz etmektedir. B gemisi vardiya zabiti ise A gemisini iskele 110° de kerteriz etdiğine göre, B gemisinin rotası aşağıdakilerden hangisidir?A) Rota 210° dirB) Rota 250° dirC) Rota 320° dirD) Rota 310° dirE) Rota 350° dir

5. Kısıtlı görüş koşullarının uygulanması görüş mesafesi kaç mile düştüğünde uygulamaya konur?A) 3 milB) 2 milC) 1 milD) 0,5 milE) Kaptanın devamlı talimatına göre.

6. Karada bulunan pusula çubuğu hangi doğrultuda durur?A) Coğrafi kuzey-güney kutup doğrultusundaB) Manyetik kuzey-güney kutup doğrultusundaC) Coğrafi boylamlara paralelD) Coğrafi enlemlere paralelE) Manyetik enlemlere paralel7. Geminiz ile 240° rotasına seyretmektesiniz. Bölgede doğal sapma 5° 10'E’dir. Manyetik pusulanın bu rotadaki yapay sapması 2° 30'W’dir. Manyetik pusula ile rotanız ne olmalıdır?A) 240°B) 230°C) 234° 50′D) 237° 20′E) 245° 10′

Test Bitti0

Page 2: Yat Kaptani

8. Hatası 3° W olan bir cayro pusula ile 050° cayro rotasına giden bir geminin radarında puruva çizgisi 2° iskelede çıkmaktadır. Vardiya Zabiti bir A cismini radarla SANCAK 35° de kerteriz ediyor. Bu cismin hakiki kerterizi kaç derecedir.A) 016°B) 080°C) 082°D) 084°E) 090°

9. sembolünün anlamı nedir?

A) Radyo beacon istasyonuB) MinareC) Yel değirmeniD) Çanak antenE) Silo

10. Buzlarla ilgili bilgiler aşağıdaki kaynakların hangilerinde bulunur?I) Okyanus kılavuz haritalarındaII) Routeing chartlarIII) Ocean passage kitaplarıIV) Okyanus kılavuz kitaplarıA) I, IVB) II, IIIC) I, IIID) I, III, IVE) I, II, IV

11. Tercihli kanalı işaret eden şamandıraların IALA Sistem A’ya göre ışık karakteri aşağıdakilerden hangisidir?A) V QK FLB) Fl (2+1)C) Gp Fl (2)D) LFlE) Q

12. Işık süresi karanlık süresine eşit olan fenerlere ne isim verilir?A) Husuflu fenerB) Çakarlı fenerC) Sabit fenerD) İzofaz fenerE) Seri çakarlı fener

13.Emniyetli hız saptanırken aşağıdaki faktörlerden hangisi dikkate alınmaz.A) Sabah ve akşam alacakaranlık zamanlarıB) Balıkçı tekneleri veya diğer teknelerin bir araya toplanmış durumu dahil trafik yoğunluğuC) Sahil ışıkları ve kendi ışıklarının geceleyin geriye doğru yayılması gibi arka cephe ışıklarının varlığıD) Rüzgar, deniz ve akıntının durumu ve seyir tehlikelerinin yakınlığıE) Görüş durumu

14. Bir seyir işareti, denizaltı kablosu veya boru hattının döşenmesi veya toplanması çalışması yapan bir tekne aşağıda belirtilen teknelerden hangi sınıfa girer?A) Kuvvetle yürütülen bir tekneB) Manevrası kısıtlı bir tekneC) Su çekimi nedeniyle kısıtlı bir tekneD) Kumanda altında olmayan bir tekneE) Üzerinde yol olmayan kuvvetle yürütülen bir tekne

Page 3: Yat Kaptani

15. Boyu 120m. ve eni 11 m. olan bir teknenin kıç silyon fenerinin küpeşteden yüksekliği kaç metre olmalıdır.A) 10,5 mB) 12,5 mC) 14,5 mD) 15,5 mE) 18,5 m

16.Yedekleme ve yedeklenme durumunda ve yedek boyunun 200 metreden fazla olduğu durumlarda bu tekneler gündüz durumlarını nasıl belirtirler.A) Yedekleyen ve yedeklenen her iki tekne de en iyi görünür bir yerlerine birer siyah eşkenar dörtgen toka ederler.B) Yedekleyen tekne en iyi görünür bir yerine üste bir siyah küre ortada bir siyah eşkenar dörtgen ve altta bir siyah küre toka eder. Yedeklenen tekne ise en iyi görünür bir yerine bir siyah eşkenar dörtgen toka eder.C) Yedekleyen tekne en iyi görünür bir yerine üstte bir siyah küre ortada bir siyah eşkenar dörtgen ve altta bir siyah küre toka eder. Yedeklenen tekne ise en iyi görünür bir yerine üstüstte iki siyah küre toka eder.D) Yedekleyen ve yedeklenen her iki teknede en iyi görünür bir yerlerine üste bir siyah küre ortada siyah eşkenar dörtgen ve altta yine bir siyah küre toka ederler.E) Sadece yedekleyen tekne en iyi görülebilir yerine bir adet siyah eşkenar dörtgen işaret toka eder.17.Aşağıdaki fenerleri gösteren teknenin durumu nedir. X Kırmızı X Beyaz X Beyaz

X Yeşil X Kırmızı

A) Üzerinde yol bulunan trol ağlarını toplamakla meşgul bir teknenin pruvadan görünüşüB) Üzerinde yol bulunan ağ balıkçılığı ile meşgul bir teknenin pruvadan görünüşüC) Üzerinde yol bulunan trol ağlarını atmakta olan bir teknenin pruvadan görünüşüD) Üzerinde yol bulunan ağ balıkçılığı ile meşgul ve ağlarının tekneden uzaklığı 150m. den fazla olan bir teknenin pruvadan görünüşü.E) Üzerinde yol bulunan bir kılavuz teknesi18.Mayın Temizleme işleri ile uğraşan bir tekneye aşağıda belirtilen mesafeden daha fazla yaklaşılmayacaktır.A) 800 m.B) 1000 m.C) 1200 m.D) 1400 m.E) 1600 m.19. Boyu kaç metreden ufak olan tekneler karaya oturduklarında karaya oturan teknelerin göstermekle yükümlü oldukları fener ve şekilleri göstermeyeceklerdir.A) 15 metreB) 12 metreC) 10 metreD) 8 metreE) 7 metre20. Kuvvetle yürütülen ve seyir halinde bulunan bir tekne diğer tekneyi gördüğü zaman, manevra yaptığında vereceği düdük işaretlerine ek olarak, manevra esnasında uygun bir surette tekrarlanacak olan ışıklı bir işaret de gösterebilir. Bu ışıklı işaretler çakar şeklinde olacaktır. Her çakar ............. saniye, iki çakar arasında ise......... saniye olacaktır. Birbiri ardından verilecek işaretler arasındaki süre ........... saniyeden az olmayacaktır.A) 1,2,5B) 2,1,10C) 1,1,10D) 2,2,10E) 1,1,5

Page 4: Yat Kaptani

GEMİCİLİK,TEKNE KULLANMA VE METEOROLOJİ

1. Bir flok yelkeninin cıvadra bastonuna bağlanan sabit köşesine ne isim verilir ?A)Altobaso yakasıB)Larmo yakasıC)Karula yakası D)Çördek yakasıE)Iskota yakası

2. Bir randa yelkeninin bumba üzerine rastlayan kenarına ne isim verilir ?A)Larmo yakasıB)Karula yakasıC)Çördek yakasıD)AltobaşoyakasıE)Iskota yakası

3. Bir yelkenli teknede flok yelkeni teknenin neresinde bulunur?A)Pruva vegrandi direkleri arasında.B)Geminin kıç tarafında.C)Mizana direği cundasında.D)Grandi direğinin gizindeE)Pruva direği önüne gerek gerekse cıvadrasız teknelerin pruvasına

4. Raspa yapmak ne demektir.A) Tekneyi temizlemektirB) Tekneyi kızağa almaktırC) Pasları metal yüzeyden kazımaktırD) Tekneyi baoyamaktırE) Tekneyi yıkamaktır

5.Vernikli ahşap bir yüzeyin verniklerini temizlemek için en elverişli olan madde hangisidir?A) Zımpara ile B) GazlaC) BenzinleD) Tiner ileE) Dekaponla

6. Borda saçlarında görülen su seviyesine dik kaynaklara ne denir ?A) Armuz B) Paso C) Geçme D) Bindirme E) Sokra

7.Demirde yatan geminin akıntı ve rüzgarın etkisiyle bulunduğu farklı mevkilerin oluşturduğu daireye ne ad verilir?A) Dönme dairesiB) Demir dairesiC) Devir dairesiD) Salma dairesiE) Sanal daire

8. Aşağıdakilerden hangisi demir zincirine verilecek kalomaya etki eden faktörlerden değildir.A) Demirleme mevkiindeki suyun derinliği.B) Demirde kalınacak zaman süresiC) Demir yerinin deniz dibi tabiatı ( kumlu, çamurlu, balçık vs.)D) Bulunulan mevkideki suyun yoğunluğu.E) Akıntı ve rüzgar durumu.

Page 5: Yat Kaptani

9. Kaloma edilen demir zincirinin uzunluğunu rapor etmek için demirleme donanımı üzerinde nasıl bir işaretleme yönteminden faydalanırız?A) Zincir demirden itibaren birer metre aralıklarla markalanmıştır. Bu metreler özel bir takım işaretlerle ve bazı özel boyalarla markalanmıştır. Bunları zaman zaman kontrol etmek ve boyaları yenilemek gerekir.B) Zincirin her baklasını sayarız. Bazen şaşırırsak zincirin bazı baklaları üzerinde yazılı rakamlar vardır. Bunları bulup tekrar saymaya başlarız.C) Demir attıktan sonra geçen zamanı ölçeriz. Daha sonra demirin akış hızını bulduğumuz zamana bölerek sudaki zincir miktarını kolayca hesaplarız.D) Her kilitin sayısı kadar bakla baklasız lokmadan sonraki bakladan başlıyarak boyayla ve sonuncu bakla bir parça branda üzerine sarılan parlak bakır yada çelik telle işaretlenir. E) Başüstünde zincir uzunluğunu gösteren bir sayaç vardır. Viraya başlamadan bunu çalıştırmak lazımdır.

10. Tek demirle yatan bir gemi için yarıçapı zincire verilen kaloma miktarı ve geminin boyu olan dairesel alana ne ad verilir?A) Gemi dairesiB) Mevkii dairesiC) Salma dairesiD) Salma omurgaE) Bekleme dairesi

11. Denize adam düştüğünde dönüş şekli seçilirken hangisi göz önünde bulundurulmaz?A) Geminin durumu.B) Olayın ne zaman olduğu.C) Denizin ve akıntının durumu.D) Havanın sıcaklığı.E) Sakınma manevrası yapmak için kazazedenin düştüğü taraf.

12. Direk sayısı en az üç tane olan pruva ve grandi direkleri kabasorta mizana direği subye donanımlı olan tekne aşağıda gösterilenlerden hangisine uygundur?A)BrikB)GuletC)BrigantınD)UskunaE)Barko

13. Bir yelkenli tekne direğinin sereni neresidir?A)Direğin topuğu.B)Direğin kolon bir payı.C)Direğin cuntası.D)Direğin dikey denize paralel dikilmiş üzerinde yelken ve selviceler bulunan çubuk.E)Direğin zifosu.

14.Apazlama seyri ne demektir?A)Rüzgarı sancak başomuzluktan alınarak yapılan seyirdir.B)Rüzgarı kıç omuzluktan alarak yapılan seyir. C)Yelkenleri ayı bacağı yaparak yapılan seyir.D)Tekne tromla yapmış, rüzgar sancak başomuzluktandır. Bu seyre borina seryride denir. Burun daima rüzgar yönünde kaçmaktadır.E)Rüzgarın sancak veya iskele kemereleri yönünden gelmesiyle yapılan seyirdir.

15. Gemide ölçülen bağıl rüzgar hızı sadece iki koşulda sıfır (0) olabilir. Bu koşullardan bir tanesi aşağıdakilerden hangisi olabilir?A) Rüzgar tam pruvadan esmelidir B) Rüzgar hızı sıfır (0) olmalıdırC) Rüzgar tam kıçtan esmelidir D) Rüzgar kemere doğrultusundan esmelidirE) Rüzgar baş omuzluklardan esmelidir

Page 6: Yat Kaptani

16. Aşağıdakilerden hangisi basınç birimi değildir?A) İnç civaB) Milimetre civaC) MilibarD) PascalE) Absolute

17. Aşağıdakilerden hangisi kümülonimbüs bulutlarıyla ilişkili meteorolojik olaylardan değildir?A) Sürekli yağmur yağışıB) Dolu fırtınaları C) Orajlar D) Tornadolar ve su hortumlarıE) Şimşek ve gök gürültüsü

18. Rüzgarın kuzeyyarımkürede N, NE, E, SE’ya drise oluşu hangi basınç sisteminin özelliğidir?A) Yüksek basınçB) Alçak basınçC) OlukD) TroughE) Trof

19. Tropikal hava kütlesiyle Polar hava kütlesi arasında oluşan cepheye ne ad verilir?A) Tropikal cepheB) Polar cepheC) Arktık cepheD) Ekvatoral cepheE) ITCZ

20. Aşağıdaki model istasyondaki rüzgarın yön ve hızı nedir ?A) Poyraz 5 kuvvet.B) Poyraz 6 kuvvet.C) Yıldız 5 kuvvet.D) Yıldız 6 kuvvet.E) Yıldız 4 kuvvet

Page 7: Yat Kaptani

DENİZDE GÜVENLİK VE DENİZDE HABERLEŞME

1. Denizde bir can salı yada can filikası ile kurtarılmayı beklerken, yakınlarda bir kara parçası bulunduğunu hangi belirtiler belli eder.A)Kuşların uçuş rotalarıB)Açık bir gökyüzünde sabit duran kümülüs bulutlarıC)Güneş ışığının sığ su, kum, kar veya buz gibi yüzeylerden yansımasının meydana geldiği parıltılarD)Kıyıların kokuları ve sesleriE)Hepsi doğru

2. Bir can yeleği suda baygın durumdaki insanın vücudunu her hangi bir durumdan ağzının sudan ____ milimetre kurtulduğu duruma ____ saniye içersinde döndürmelidir.A) 200 / 10B) 150 / 8C) 120 / 5D) 100 / 3E) 100 / 2

3. Gemi terk sırasında ısı kaybını suda azaltmak amacıyla giyilmesi gereken giysiler hangi tür olmalıdır.A) KetenB) NaylonC) PamukluD) Yünlü ve PolibrilenE) Polibrilen ve pamuklu

4. Gıda zehirlenmelerinde yapılacak ilk yardım hangisidir.A)Süt içirmekB)KusturmakC)Panzehir vermekD)Yumurta akı vermekE)Hiçbiri

5. Şokta ilk yardım tedbirleri nelerdir.A) Vücut ısısının düşmesine karşı önlem alınmalıdırB) Kan hacminin azalmasına karşı önlem alınmalıdırC) Yaralı bir kimsenin taşınması sırasında yada gerin değiştirilmesinde ağrı faktörü göz önüne alınmalıdır.D) Süratle hastaneye götürülmelidir.E) Hepsi doğru

6. Suda vücut sıcaklığı düştükçe oksijen ve besin alma ihtiyacı azalacağından bu durum hangi hayati organlara biraz daha korluma sağlar.A) AkciğerB) Böbrek ve akciğerC) Kalp ve beyinD) Akciğer-karaciğerE) Hepsi doğru

7.Gemilerde inert-gaz hangi durumlarda kullanılır.A)Yangın başladığında B)Yangın söndürmedeC)Yangın çıkmasını önlemekteD)Yangının soğutulmasında E)Hiçbiri

Page 8: Yat Kaptani

8.Gemi inşaatında aşağıdaki yangın prensiplerinden hangisi göz önünde alınmaz.A)Sıcaklık izolesi ve kıvılcım kafesleriB)Su geçirmez perdelerC)Geminin büyüklüğüne ve özelliğine uygun hortum ve nozullarD)Yakıt tanklarının yakıcılardan uzaktan inşaasıE)Geminin büyüklüğüne ve özelliğine uygun yangın ihbar cihazları, uygun söndürücüler ve yangın söndürme istasyonları

9.Bir yangının meydana gelmesi için ortamda nelerin bir arada bulunması gerekir.A) Isı kaynağı ve oksijen B) Isı kaynağı ve yanıcı maddeC) Yanıcı madde ve oksijenD) Isı kaynağı, yanıcı madde, oksijenE) Isı kaynağı, yanıcı madde ve zincir reaksiyon

10.Can salları ve filikalarda kişi başı günlük kaç litre su bulunur.A) 1 ltB) 1,5 ltC) 0,5 ltD) 0,25 ltE) 0,75 lt

11. MMSI, ulusal heceleme alfabesi (fonetik alfabe) ile, aşağıdakilerden hangisi gibi kodlanır ?A) Manisa Manisa Samsun IspartaB) Manisa Manisa Sinop İzmirC) Mersin Mersin Sinop İzmirD) Merih Merih Seydi İstifE) Mehmet Mehmet Sait Irmak

12. EMİSYON,uluslararası heceleme alfabesi (fonetik alfabe) ile aşağıdakilerden hangisi gibi kodlanır A) Echo Mike India Sierra Yankee Omega NovemberB) Eleven Mike Indiana South Young Oscar NorthC) Echo Mike India Sierra Yankee Oscar NovemberD) Echo Marine Indiana Sierra Yellow Oscar NovemberE) Epirb Mike India Safety Yellow Oscar November

13. GOLF uluslararası heceleme alfabesi (fonetik alfabe) ile aşağıdakilerden hangisi gibi kodlanır?A) Golf Omega Lima FoxtrotB) Golf Oscar Lima FoxtrotC) Ground Omega Linda ForceD) Ground Oscar Lima ForceE) Golf Omega Lima Force

14. "..... dan sonrakiler" anlamına gelen kısaltma, aşağıdakilerden hangisidir ?A) ABB) AAC) WAD) WBE) FM

15. "Yerl saat" anlamına gelen kısaltma, aşağıdakilerden hangisidir ?A) UTC

Page 9: Yat Kaptani

B) SZCC)TLMD) QTRE) LCT

16."Uluslararası Saat" i tanımlayan kısaltma, aşağıdakilerden hangisidir ?A) TUCB) UASC) TURD) UCDE) UTC

17. İstanbul’dan İzmir’e seyir yapan bir tekne GMDSS’e göre hangi deniz alanlarından geçer?A) A1, A2B) A2, A3C) A1, A2, A3D) A1,A3E) A2, A4

18. VHF cihazında meteorolojik bilgiler hangi kanaldan yayınlanır ?A) 68B) 70C) 18D) 67E) 73

19. Tehlike haberleşmesinde “tehlike trafiği sona erdi” anlamına gelen ifade aşağıdakilerden hangisidir ?A) RECEIVEDB) PRU-DOCEC) SEELONCE FEENEED) RELAYE) PAN PAN

20. Aşağıdaki VHF kanallarından hangileri “ship movement channel” maksadıyla kullanılmaktadır?A) 12, 13, 14B) 18, 19, 20C) 06, 09, 10D) 09, 10, 76E) 76, 67, 73

Page 10: Yat Kaptani

DENİZ HUKUKU VE ULUSLARARASI DENİZCİLİK SÖZLEŞMELERİ

1. Türk Bayrağı çekme hakkını yurt dışında elde eden gemi bu hakkını aşağıdakilerden hangisi ile belgeler.A)Gemi TasdiknamesiB)Bayrak ŞahadetnamesiC)Bayrak çekme müsaade belgesiD)Gemi jurnali’nin tasdikli örneğiE)Gemi Kayıt Defteri

2. TTK.md.829’a göre “Gemi Tasdiknamesine ve Bayrak Sahadetnamesine” gerek olmaksızın Türk Bayrağı çekebilecek gemiler,A)Ticari olmayan gemilerdirB)50 Grt.dan küçük gemilerdirC)50 Grt.dan küçük ticaret gemilerdirD)18 Grt.dan küçük gemilerdirE)Liman içi sefer yapan küçük yolcu gemileri / motorlarıdır

3. Ticari yatın tanımına aşağıdakilerden hangisi uymaktadır?A) Gezi amaçlı teknelerB) En az 12 yolcu taşıyan ticari teknelerC) Yat tipinde inşa edilen ticari teknelerD) Yat tipinde inşa edilen gezi veya spor amacıyla ticari yönden yararlanılan, taşıdıkları yolcu sayısı12’yi geçmeyen yük veya yolcu gemisi niteliğinde olmayan veya uluslararası teknik kurallara göre yolcu gemilerinde aranan gerekli niteliklerde olup yolcu sayısı 12 ila 36 arasında olan ve tonilato belgesinde ticari yat olarak belirlenmiş deniz araçlarını ifade ederE) Yat tipinde inşa edilen gezi veya spor amacıyla ticari yönden yararlanılan, taşıdıkları yolcu sayısı 12’yi geçmeyen yük ve yolcu gemisi niteliğinde olmayan veya uluslararası teknik kurallara göre yolcu gemilerinde aranan gerekli niteliklerde olup yolcu sayısı 12 ila 32 arasında olan ve tonilato belgesinde ticari yat olarak belirlenmiş deniz araçlarını ifade eder

4.Kaptanın kanuni temsil yetkisi’ni aşağıdakilerin hangisi kapsar.A)Donatanı, taşıyanı, yükü ve yük ilgililerini temsilB)İşveren vekili olarak sadece donatını temsilC)İşveren vekili olarak sadece donatanı ve donatma iştirakini temsilD)Taşıyanı tüm yük ilgilerine ve konişmento hamillerine karşı temsilE)Emrindeki gemiadamlarını temsil

5. Aşağıdakilerden hangisi kaptanın yolculuk bittikten sonraki işlemlerden değildir.A) Varma limanında resmi muameleleri yapmakB) Dönüş yolculuğu için yük aramakC) Yükü usulü dairesinde boşaltmakD) Yolculuk hakkında donatana bilgi vermekE) Gemiyi yeni sefer için hazırlamak

6. Aşağıdakilerden hangisi kaptanın yolculuk sırasındaki işlemlerden değildir.A) Yolculuk sırasında yükte hak sahibi olanların menfaatlerini gözetmekB) Gemiyi dikkat ve itina ile sevk ve idare etmekC) Gerektiğinde donatandan talimat almakD) Geminin denize, yola ve yüke elverişli olmasını sağlamakE) Deniz seyir kurallarına uymak

7.Aşağıdakilerden hangisi çatmanın çeşitleri arasında sayılmaz.A)Müşterek kusurlu çatma B)Kusursuz çatmaC)Kusurlu çatma

Page 11: Yat Kaptani

D)Tek taraflı kusurlu çatmaE)Kusurlu olarak denizde sabit bir cisme çatma

8. Çatmada zamanaşımı süresi aşağıdakilerden hangisidir.A)1 yılB)2 yılC)5 yılD)3 yılE)7 yıl

9. Gemi herhangi bir sebeple seferden,A) 30 günden fazla kaldırıldığında hizmet sözleşmesi önelsiz sona erdirilirB) 20 günden fazla kaldırıldığında hizmet sözleşmesi önelsiz sona erdirilirC) 15 günden fazla kaldırıldığında hizmet sözleşmesi önelsiz sona erdirilirD) 35 günden fazla kaldırıldığında hizmet sözleşmesi önelsiz sona erdirilirE) 40 günden fazla kaldırıldığında hizmet sözleşmesi önelsiz sona erdirilir

10. Gemiadamlarının ücretlerini alamamaları ve talep etmeleri durumunda gemi üzerinden imtiyazlı olarak alabilmeleri hakkına ne denilmektedir.A) Yük alacaklısı hakkıB) İşçi alacaklısı hakkıC) İşveren alacaklısı hakkıD) Deniz alacağı hakkıE) Gemi alacaklısı hakkı

11. Gemilerden kaynaklanan kirliliğin önlenmesi uluslararası sözleşmesi (MARPOL 73/78)in EK-I’inde belirtilen petrol ile deniz kirlenmesini önleyici kurallar kaç GRT üzerindeki teknelere uygulanır.A) 150 GRT altındaki tankerlerB) 150 GRT üzerindeki kuru yük gemileriC) 350 GRT üzerindeki kuru yük gemileriD) 400 GRT üzerindeki tüm teknelerE) 500 GRT üzerindeki tüm tekneler

12. (I) 500 GRT’dan küçük tüm yolcu gemileri MARPOL sözleşmesinin hükümlerimden muaftır. (II) 400 GRT’dan küçük tüm tankerler, MARPOL sözleşmesinin hükümlerimden muaftır. (III) 400 GRT’dan küçük tüm kuruyük gemileri, MARPOL sözleşmesinin hükümlerimden muaftır. (IV) 300 GRT’dan küçük tüm kimyasal tankerler, MARPOL sözleşmesinin hükümlerimden muaftır. MARPOL Sözleşmesinin kapsamı gereği, yukarıdaki ifadelerden hangisi veya hangileri doğru değildir?A) I,IVB) II,IIIC) IIID) III,IVE) I,II,IV

13.MARPOL 73/78 EK-II kapsamına göre Dökme Zehirli Sıvı maddeler kaç sınıfa ayrılır.A)2B)3C)4D)5E)6

14. Gemilerden kaynaklanan kirliliğin önlenmesi uluslararası sözleşmesi (MARPOL 73/78)’in EK-II’ sinde belirtilen kurallar hangi tip gemilere uygulanır.A) Tanklarında bir veya daha fazla zehirli sıvı taşıyan tüm gemilere (özellikle kimyasal tankerlere) uygulanır. Tonaj sınırı yoktur.

Page 12: Yat Kaptani

B) 150 GRT’ dan büyük ve tanklarında bir veya daha fazla zehirli sıvı taşıyan tüm gemilere (özellikle kimyasal tankerlere) uygulanır. C) 250 GRT’ dan büyük ve tanklarında bir veya daha fazla zehirli sıvı taşıyan tüm gemilere (özellikle kimyasal tankerlere) uygulanır. D) 350 GRT’ dan büyük ve tanklarında bir veya daha fazla zehirli sıvı taşıyan tüm gemilere (özellikle kimyasal tankerlere) uygulanır. E) 400 GRT’ dan büyük ve tanklarında bir veya daha fazla zehirli sıvı taşıyan tüm gemilere (özellikle kimyasal tankerlere) uygulanır.

15. Gemi kendi makinesi ile ilerlerken özel alanlar haricinde karadan 12 mil açıktan itibaren pis sular geminin hızı ………….. knots dan az olmamak koşuluyla denize tahliye edilebilir.A) 4 knotB) 6 knotC) 7 knotD) 10 knotE) 12 knot

16. MARPOL 73/78 Sözleşmesinin EK-V (Gemilerden atılan çöpler ile deniz kirlenmesini önleyici kurallar)’i gereği aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur.A) Yurdumuzu çevreleyen denizler özel alanlar kapsamına alınmışlardır. Bu denizlerde hiçbir madde denize atılamaz.B) Yurdumuzu çevreleyen denizler özel alanlar kapsamına alınmışlardır. Bu denizlerde sadece gıda atıklarının karadan 6 milden sonra atılmasına izin verilir.C) Yurdumuzu çevreleyen denizler özel alanlar kapsamına alınmışlardır. Bu denizlerde sadece gıda atıklarının karadan 12 milden sonra atılmasına izin verilir.D) Yurdumuzu çevreleyen denizler özel alanlar kapsamına alınmışlardır. Bu denizlerde sadece gıda atıklarının karadan 6 milden sonra 25 mm.den daha geniş olmayan süzgeçten geçebilecek şekilde parçalandıktan sonra denize atılmasına izin verilir.E) Yurdumuzu çevreleyen denizler özel alanlar kapsamına alınmışlardır. Bu denizlerde sadece gıda atıklarının karadan 12 milden sonra 25 mm.den daha geniş olmayan süzgeçten geçebilecek şekilde parçalandıktan sonra denize atılmasına izin verilir.

17. Özel alanlar dışında MARPOL 73/78 EK-V kapsamındaki çöplerden yüzebilecek olan istif gereçleri, kaplamalar ve ambalaj malzemesi karadan ………… milden daha fazla açığa boşaltılabilir.A) 6 milB) 12 milC) 25 milD) 40 milE) Atılamaz

18. MARPOL 73/78 gereği dökme zehirli sıvı maddelerle deniz kirlenmesini önlemek amacıyla ÖZEL ALAN olarak ilan edilmiş Denizler aşağıdakilerden hangileridir.A) Karadeniz, AkdenizB) Akdeniz, BaltıkC) Karadeniz, BaltıkD) Basra Körfezi, BaltıkE) Karadeniz, Basra Körfezi

19. Aşağıdakilerden hangisi kirlenme durumunda aykırı bir kaptan talimatı olmadıkça kesilmesi gereken işlerden olamaz.A) Yük operasyonuB) Gemiye insan giriş çıkışıC) Gemi müstehlik malzemesi ve yüklenmesiD) Gemi bakım ve tamir çalışmalarıE) Balast operasyonu

20. Bir işlemin kirlenmeye sebep olmasını engelleyecek en önemli faktör aşağıdakilerden hangisidir.A) Böyle bir işlem için hazırlanmış kontrol listesi

Page 13: Yat Kaptani

B) Çalıştırma el kitabıC) Yeterli sayıda yardımcı personelD) Işlemin yetenekli bir zabitin gözetiminde yapılmasıE) Tayfanın işlem ile ilgili tecrübesi

MOTOR BİLGİSİ

1. Aşağıdakilerden hangisi şaft kovanının “Su Yapmaması” için kullanılan bir sızdırmazlık elemanı değildir?A)Mekanik Siil (seal)B)Boğaz SalmastralarıC)Gres yağlı kovanD)Teflon contaE)Kuru tüp

2. Marş motoru ile ilk hareketi gerçekleştirilen bir dizel yat motorunun aküsü zayıflamış ve elde bulunan daha küçük bir akü ile “takviye” edilecekse nasıl bağlanmalıdır?A) ParalelB) Artılar eksi, eksiler artıyaC) Artılar artıya, eksiler artıyaD) Hem paralel hem seriE) Takviye edilmez

3. Bir Dizel yat ana makinesinde kullanılan Redüksiyon Oranı (şanzıman) ne olmalıdır?A) 1/2B) 1/3C) Yatın hızına göre değişirD) İstenilen rahat seyre göreE) Makine işletme devrine göre

4. Hangisi köprüüstü makine konsolunda bulunması gerekli olmayan göstergelerdendir?A) Ana makine yağ basıncı göstergesiB) Soğutma suyu sıcaklığı göstergesiC) Makine Devir göstergesiD) Yağlama yağı sıcaklığı göstergesiE) Sintine seviye göstergesi

5. Hangisi bir dizel makinenin egzost gaz türbininin görevidir?A) Egzost gazını fan kuvveti ile atmosfere atmakB) Makinenin sessiz ve darbesiz çalışmasını sağlamakC) Egzost gaz sıcaklıklarının çok yükselmesini engellemekD) Makineye fazladan yanma havası sağlamakE) Mavi gri egzost dumanı çıkışını engellemek

6. Dizel motorlarında yakıtı silindirlere püskürten makine parçasına ne ad verilir?A) Yakıt pompasıB) BujiC) Sterting valfD) EnjektörE) Distribütör

7. Dört zamanlı motorlarda bir iş çevriminin oluşması için aşağıda belirtilenlerden hangisi geçerlidir?A) Emme, egzostB) Sıkıştırma egzostC) Emme, sıkıştırma, egzostD) Emme, sıkıştırma, genişleme ve egzostE) Sıkıştırma ve egzost

8. Dört zamanlı makinelerde bir iş çevrimi için aşağıdakilerden hangisi gereklidir?A) Krankşaftın tam bir deviri

Page 14: Yat Kaptani

B) Krankşaftın tam iki deviriC) Krankşaftın yarım tam deviriD) Krankşaftın tam3/4 deviriE) Krankşaftın altı tam deviri

9. Krankşaftlarda krank kollarının alt taraflarına bağlanan ağırlıklara ne ad verilir?A) Karşı ağırlıkB) Krank koluC) Krank vebD) Krank pinE) Volan

10. Benzin motorlarında yakıt ile havayı belirli oranlarda karıştıran cihaz aşağıdakilerden hangisidir?A) KarbüratörB) Endüksiyon bobiniC) BujiD) PlatinlerE) Balast bobini

11. Hava ile soğutma hangi makinelere uygulanır?A) Yüksek güçlü makinelere uygulanırB) Ağır devirli makinelere uygulanırC) Küçük güçlü, yüksek devirli makinelere uygulanırD) Kroshetli makinelere uygulanırE) Sadecekara makinelerine uygulanır

12. Genel olarak yatlarda ana makine olarak aşağıdaki makinelerden hangisi kullanılır?A) Buhar türbinleriB) Gaz türbinleriC) Pistonlu buhar makineleriD) Dizel ve benzin motorlarıE) Dizel elektrik sistemi

13. Havanın silindirlerde sıkıştırılmasını sağlayan ve pistonlar üzerinde bulunan segmanların adı nedir?A) Yağ sıyırıcı segmanlarB) Yağ kontrol segmanlarıC) Kompresyon segmanlarıD) Kayısı segmanlarE) Yay segmanlar

14. Bataryalı ateşleme donanımının primer devresinde aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?A) BataryaB) Kontak anahtarıC) Tevzi makarasıD) KondansatörE) Platin

15. Endüksiyon bobininin görevi nedir?A) Yüksek gerilimi ateşleme sırasına göre bujilere aktarırB) Silindir içinde sıkışan hava yakıt karışımını tutuştururC) Bataryadan gelen 6-12 voltluk akımı 18.000-25.000 volta yükseltirD) Platinlerin ark yapmasını önlerE) Yakıt miktarını ayarlar

16. Aşağıdakilerden hangisi silindir başlıklarının üzerinde bulunmaz?A) Emme ve egzost valfiB) EnjektörC) Emniyet valfi

Page 15: Yat Kaptani

D) Yakıt pompasıE) İlk hareket valfi

17. Benzin motorlarında, silindirlerde sıkıştırılarak hava-benzin karışımının tutuşturulmasını sağlayan aygıta ne ad verilir?A) Isıtma bujisiB) BujiC) FitilD) EnjektörE) Endüksiyon bobini

18. Akümülatörün 6 veya 12 voltluk gerilimini 10000-20000 volta yükselten cihaz, aşağıda belirtilenlerden hangisidir?A) BujiB) Endüksiyon bobiniC) PlatinlerD) AkümülatörE) Primer sargı

19. Benzin motorlarında buji tırnakları (elektrotları) arasında kıvılcım veya ark oluşturulmasını sağlayan devre aşağıdakilerden hangisidir?A) Marş devresiB) Şarj devresiC) Ateşleme devresiD) Aydınlatma devresiE) Güç devresi

20. Benzin motorlarının distribütörlerinde bulunan platinlerin meme yapmaları nedeniyle açmamaları, aşağıdakilerden hangisine neden olur?A) Makinenin düzgün çalışmasınaB) Makinenin teklemesineC) Makine devir sayısının azalmasınaD) Makinenin çalışmamasınaE) Makinenin yakıt sarfiyatının çoğalmasına

Page 16: Yat Kaptani

DENİZCİLİK İNGİLİZCESİ

1- The emergency telephone is ................... the wall.A) InB) UnderC) AtD) OnE) Near

2- When it is winter, it usually .................. or ....................... .A) Rain/snowB) Rains/snowsC) Is rain/snowD) Is raining/snowingE) Rainy/snowy

3- Antalya is to the .......................... of Adana.A) SouthB) NorthC) West D) EastE) Nortwest

4- The vessel …………………… the port when the storm …………… .A) Was leave - begunB) Was leaving - was beganC) Was leaving – begunD) Left – was beganE) Was leaving – began

5- Look at the black clouds in the sky. Wow! It ……………. Heavily.A) Is rainingB) RainsC) Is going to rainD) Has rainedE) Is rain

6- Foam and water _________ for electrical fires definitely.A) weren’t usedB) will not be usedC) aren’t being usedD) isn’t usedE) aren’t used

7- You are running aground.A) Karaya oturdunuz.B) Karaya oturacaksınız.C) Acil demir yerine gidiniz.D) Karaya yaklaşınız.E) Karaya oturdunuz mu ?

8- I am altering my course to port.A) Zorlukla manevra yapıyorum.B) Rotanızı sancağa alınız.C) Rotanızı iskeleye alınız.

Page 17: Yat Kaptani

D) Rotamı sancağa alıyorum.E) Rotamı iskeleye alıyorum

9- Have you altered your course ?A) Hangi menzili kullanıyorsunuz ?B) Rotanızı değiştirdiniz mi ?C) Rotanızı değiştirecek misiniz ?D) Radarınız çalışıyor mu ?E) Rotanızı ne zaman değiştireceksiniz ?

10- Is your radar working?A) Radarınızı ayarladınız mı?B) Radarınız bozuk mu?C) Radarın var mı?D) Radarınız çalışıyor mu?E) Radarın çalıştı mı?

11- Yardım gerekli değildir. Yolunuza devam edebilirsiniz.A) Tug is no longer required. You may let go the tug lines.B) I am coming to your assistance.C) I require fire fighting assistance.D) Assistance is not required. You may proceed.E) Help is required. Please proceed to my position

12-Mevkiiniz radar ile mi elde edilmiştir ?A) Has your position been obtained by decca ?B) Has your position been obtained by astronomical observation ?C) Do you know your position ?D) What is the course to reach you ?E) Has your position been obtained by radar ?

13- Akıntı durgundur.A) The tide is against youB) The tide is slackC) The tide is with youD) The tide is abnormalE) The tide is rising

14- ................. mevkiinde monte edilmiş akıntı ölçer var.A) There are oceanographic instruments moored in position ..................B) There are current meters moored in position ....................C) There are drilling rigs installed in position ...............D) There are speedometers installed in position ..............E) There are cable laying operations in position .............

15- “I am sinking”, “I am on fire”, “I am not under command”, “I am in collision” and “I am aground” are all ..............A) pilot request messagesB) way point messagesC) anchoring messagesD) clearence messagesE) incident messages

16- Morse code, flag signalling and radio are .............A) three main methods of playing chessB) three main methods of surgeryC) three main methods of finding waysD) three main methods of communication

Page 18: Yat Kaptani

E) three main methods of acquiring habits

17- What is the function of Navtex device on board ?A) It receives only news on sea meteorology and records them.B) It receives only navigational warnings and records them.C) It receives navigational and meteorological news and records them. D) According to the information transmitted from shore – based radar stations, it always indicates the position of the vessel.E) If the position of the vessel is filled up in it, it always indicates the position of the vessel.

18- Which of the following cannot be categorized as a distress signal ?A) A flag and a ball below it.B) a signaling mirror.C) Raising arms. D) Smoke signal.E) A rocket parachute flare.

19- Which of the following vessels is to give way to the others ?A) A sailing vesselB) A fishing vesselC) A disabled vesselD) A vessel not under command.E) A vessel underway and driven by force.

20- Which of the following procedures is used while abandoning the vessel ?A) UrgencyB) SecurityC) Distress D) SOSE) TTT