Wurth Gradjevinska stolarija

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Wurth Gradjevinska stolarija, drvo u gradjevinarstvu

Text of Wurth Gradjevinska stolarija

 • 5/24/2018 Wurth Gradjevinska stolarija

  1/111

  GRAEVINSKA STOLARIJA

  PROZORI I VRATA OD DRVETADuan Gruji, Aleksandar Novakovi - Jul 2011.godine

 • 5/24/2018 Wurth Gradjevinska stolarija

  2/111 Wrth Group,2

  TA JE DRVO?

  Drvo je najstariji graevinskimaterijal.

  Pomou njegaje bilo mogue

  napraviti jednostavne graevinesa vrlo malo alata ili ak i bezalata.

  Drvo je prvo upotrebljeno za

  pravljenje jednostavnih koliba ilikonstrukcija atora.

 • 5/24/2018 Wurth Gradjevinska stolarija

  3/111 Wrth Group,3

  TA JE DRVO?

  Razvojem ljudskogdrutva i unapreenjemalatki, drvo je poelo dase koristi za sloenije

  konstrukcije.

  Danas je drvonezamenjiv graevinskimaterijal.

 • 5/24/2018 Wurth Gradjevinska stolarija

  4/111 Wrth Group,4

  PRIMENA OBRAENOG DRVETA Graevinske konstrukcije

 • 5/24/2018 Wurth Gradjevinska stolarija

  5/111 Wrth Group,5

  PRIMENA OBRAENOG DRVETA Graevinske konstrukcije

 • 5/24/2018 Wurth Gradjevinska stolarija

  6/111 Wrth Group,6

  PRIMENA OBRAENOG DRVETA Graevinske konstrukcije

 • 5/24/2018 Wurth Gradjevinska stolarija

  7/111 Wrth Group,7

  PRIMENA OBRAENOG DRVETA Graevinske konstrukcije

 • 5/24/2018 Wurth Gradjevinska stolarija

  8/111 Wrth Group,8

  PRIMENA OBRAENOG DRVETA Krovne konstrukcije

 • 5/24/2018 Wurth Gradjevinska stolarija

  9/111 Wrth Group,9

  PRIMENA OBRAENOG DRVETA Krovne konstrukcije

 • 5/24/2018 Wurth Gradjevinska stolarija

  10/111 Wrth Group,10

  PRIMENA OBRAENOG DRVETA Krovne konstrukcije

 • 5/24/2018 Wurth Gradjevinska stolarija

  11/111

  Wrth Group,11

  PRIMENA OBRAENOG DRVETA Krovne konstrukcije

 • 5/24/2018 Wurth Gradjevinska stolarija

  12/111

  Wrth Group,12

  PRIMENA OBRAENOG DRVETA Obezbeenje transporta

 • 5/24/2018 Wurth Gradjevinska stolarija

  13/111

  Wrth Group,13

  PRIMENA OBRAENOG DRVETA Stambeni objekti

 • 5/24/2018 Wurth Gradjevinska stolarija

  14/111

  Wrth Group,14

  PRIMENA OBRAENOG DRVETA Stambeni objekti

 • 5/24/2018 Wurth Gradjevinska stolarija

  15/111

  Wrth Group,15

  PRIMENA OBRAENOG DRVETA Stambeni objekti

 • 5/24/2018 Wurth Gradjevinska stolarija

  16/111

  Wrth Group,16

  PRIMENA OBRAENOG DRVETA Stambeni objekti

 • 5/24/2018 Wurth Gradjevinska stolarija

  17/111

  Wrth Group,17

  PRIMENA OBRAENOG DRVETA Ostali objekti

 • 5/24/2018 Wurth Gradjevinska stolarija

  18/111

  Wrth Group,18

  PRIMENA OBRAENOG DRVETA Enterijeri

 • 5/24/2018 Wurth Gradjevinska stolarija

  19/111

  Wrth Group,19

  PRIMENA OBRAENOG DRVETA Enterijeri

 • 5/24/2018 Wurth Gradjevinska stolarija

  20/111

  Wrth Group,20

  PRIMENA OBRAENOG DRVETA Enterijeri

 • 5/24/2018 Wurth Gradjevinska stolarija

  21/111

  Wrth Group,21

  PRIMENA OBRAENOG DRVETA Enterijeri

 • 5/24/2018 Wurth Gradjevinska stolarija

  22/111

  Wrth Group,22

  PRIMENA OBRAENOG DRVETA Podovi

 • 5/24/2018 Wurth Gradjevinska stolarija

  23/111

  Wrth Group,23

  PRIMENA OBRAENOG DRVETA Nametaj

 • 5/24/2018 Wurth Gradjevinska stolarija

  24/111

  Wrth Group,

  PROCESI IZRADEGRAEVINSKE STOLARIJE

 • 5/24/2018 Wurth Gradjevinska stolarija

  25/111

  Wrth Group,

  DRVO KAO MATERIJAL

  Drvo nema osobinutoplotne provodljivosti, kaoto je sluaj sa metalom,pa ga to ini odlinim

  materijalom za izradustolarije.

  25

 • 5/24/2018 Wurth Gradjevinska stolarija

  26/111

  Wrth Group,

  DRVO KAO MATERIJAL

  Kod ALU i PVC stolarije,potrebno je imati profile saizolacionim komorama,kako bi se provodnost

  toplote svela na minimum.

  Kod drveta to nije sluaj,pa se stolarija pravi odpunog drveta.

  26

 • 5/24/2018 Wurth Gradjevinska stolarija

  27/111

  Wrth Group,

  DRVO KAO MATERIJAL

  Rezanje drvene grae oddebla drveta se vri upilanama (strugarama).

  Deblo se ree po duini, ana unapred odreenuirinu.

  Najee se ree tako da

  iskorienost materijalabude najvea.

  27

 • 5/24/2018 Wurth Gradjevinska stolarija

  28/111

  Wrth Group,

  DRVO KAO MATERIJAL

  To sada dovodi doproblema uvijanja ilikrivljenja drvene grae.

  Materijal od punog drvetaradi i kada je suenjegrae odraeno pravilno.

  Po mestu u deblu iz koga

  se vadi graa, moe sezakljuiti do kakvog euvijanja da doe.

  28

 • 5/24/2018 Wurth Gradjevinska stolarija

  29/111

  Wrth Group,

  PROFILI ZA STOLARIJU

  Prozorski profili od drvetase prave od vieslojnogpunog drveta.

  Ovo je zato kako bi seuticaj savijanja sveo nanajmanju meru.

  Najpre se reu tanke letve

  na cirkularu.

  29

 • 5/24/2018 Wurth Gradjevinska stolarija

  30/111

  Wrth Group,

  PROFILI ZA STOLARIJU

  30

  Kruna testera univerzalnaza cirkulare, br.art. 0611 623034

  Sredstvo za ienjekrunih testeraHEK 5000 br.art.0 0893 611

 • 5/24/2018 Wurth Gradjevinska stolarija

  31/111

  Wrth Group,

  PROFILI ZA STOLARIJU

  Za lake kretanjedrveta po radnojpovrini, koristi sesredstvo za

  podmazivanje izatitu maina zaobradu drveta(Holzgleit), br.art.0 893 070

  31

 • 5/24/2018 Wurth Gradjevinska stolarija

  32/111

  Wrth Group,

  PROFILI ZA STOLARIJU

  Tako iseene letve se putajuna abrihter, ili diht mainu,kako bi se dimenzije dovelena odgovarajue i kako bi se

  poravnale drvene povrine.

  32

 • 5/24/2018 Wurth Gradjevinska stolarija

  33/111

  Wrth Group,

  LAMELIRANJE

  Lameliranje je proces spajanjavie drvenih slojeva u jednucelinu, kako bi se izbegladeformacija drveta.

  Do deformacije inae dolazizbog koncentrine strukturepreseka samog drveta.

  Vidovi deformacije kodrastrugane grae.

  33

 • 5/24/2018 Wurth Gradjevinska stolarija

  34/111

  Wrth Group,

  LAMELIRANJE

  Kod izrade graevinskestolarije JAKO JE BITNO danema deformacija.

  Svaka deformacija drveta bipredstavljala problem ufunkcionalnosti proizvoda.

  Primer diletacije dasaka nabrodskom podu

  34

 • 5/24/2018 Wurth Gradjevinska stolarija

  35/111

  Wrth Group,

  LAMELIRANJE

  Deformacija kod stolarije bipredstavljala problem uzaptivanju prozora i vrata.

  Na prozorima jedne zgradebude proseno 50% ukupnihtoplotnih gubitaka celezgrade.

  Loa zaptivenost usleddeformacije bi dovela doizuzetnog poveanjainfiltracije spoljnog vazduha.

  35

 • 5/24/2018 Wurth Gradjevinska stolarija

  36/111

  Wrth Group,

  LAMELIRANJE

  Na slici je infracrvenafotografija kojapokazuje toplotnegubitke na jednoj kui.

  Ovo je pravi primerstolarije koja nezaptiva na pravi nain.

  Svetlije boje prikazujuvee toplotne gubitke.

  36

  Gubici toplote na loe zaptivenim mestima

 • 5/24/2018 Wurth Gradjevinska stolarija

  37/111

  Wrth Group,

  LAMELIRANJE

  Kako bi se izbegledeformacije, vri se proceslameliranja.

  To se radi tako to se vieslojeva tanko rastruganogdrveta spaja licem u liceu presi (stegi).

  Lepi se lepkom za drvo D3,zbog otpornosti te klaselepka na vlagu.

  37

 • 5/24/2018 Wurth Gradjevinska stolarija

  38/111

  Wrth Group,

  LAMELIRANJE

  Lepak za drvo D3/D4,br.art.0 892 10014 12kg

  Lepak za drvo D3/D4,

  br.art.0 892 10015 30kg

  38

 • 5/24/2018 Wurth Gradjevinska stolarija

  39/111

  Wrth Group,

  LAMELIRANJE

  Stolarska stega temper liv,br.art. 0 714 671...

  Jednoruna stolarska stega,

  br.art. 0 714 662...

  39

 • 5/24/2018 Wurth Gradjevinska stolarija

  40/111

  Wrth Group,

  LAMELIRANJE

  Za pravilno merenje priobradi drveta, potrebno jekoristiti pouzdane merneinstrumente.

  Merna traka sa prozorom,br.art. 0 714 64 470

  Merna traka, br.art.

  0 714 64 51...

  40

 • 5/24/2018 Wurth Gradjevinska stolarija

  41/111

  Wrth Group,

  LAMELIRANJE

  Svaka nepravino izmerenaveliina, ili veliina koju smomerili mernim alatimarazliitih proizvoaa, moe

  dovesti do velikih trokova,ukoliko postoji greka.

  41

 • 5/24/2018 Wurth Gradjevinska stolarija

  42/111

  Wrth Group,

  LAMELIRANJE

  Prednost naih mernih alatase ogleda pre svega upravilnom badarenju.

  To se moe proveriti tako tose konkurentska merna trakauporedo oitava sa naom.

  Razlike koje se javljaju,

  govore o preciznosti mernihalata.

  42

 • 5/24/2018 Wurth Gradjevinska stolarija

  43/111

  Wrth Group,

  LAMELIRANJE

  Lamelirani profil se potomponovo provlai kroz dihtmainu, kako bi se njegovemere dovele na

  odgovarajue.

  Primer lameliranogprozorskog profila:

  43

 • 5/24/2018 Wurth Gradjevinska stolarija

  44/111

  Wrth Group,

  REZANJE NUTOVA (PROREZA) ZA SPAJANJE UGLOVA

  Rezanje takozvanihnutova ili proreza, seradi na maini sahorizontalnim glodalima,

  koja otvaraju proreze.

  Takvo spajanje uglova jeizuzetno vrsta veza, jerima veliku ukupnu povrinu

  meusobnog naleganja.

  44

 • 5/24/2018 Wurth Gradjevinska stolarija

  45/111

  Wrth Group,

  PROFILISANJE GLODANJEM

  Potrebno je da se profilobradi glodanjem takoda ima potrebneproreze (nutove):

  Dihtujui profil:

  Profil za staklo:

  Pro