of 8 /8
18 ATT INOX DRAIN WPUSTY profesjonalne pionowe z górą kwadratową jednoczęściowe OZNACZENIA RUSZTÓW kratowy antyślizgowy symbol rusztu – K drabinkowy symbol rusztu – D blaszany perforowany symbol rusztu – B płytowy symbol rusztu – P Ruszt Kosz osadczy Syfon Uszczelka Korpus * Numer lub symbol wpustu kompletnego należy uzupełnić o odpo- wiednie oznaczenia rusztu (symbole i numery katalogowe mogą być stosowane zamiennie):

WPUSTY profesjonalne pionowe z górą kwadratową …att.eu/cms/wp-content/uploads/2014/08/wpusty-profesjonalne.pdf · blaszany perforowany symbol rusztu – B płytowy symbol rusztu

  • Author
    vudieu

  • View
    216

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of WPUSTY profesjonalne pionowe z górą kwadratową...

Page 1: WPUSTY profesjonalne pionowe z górą kwadratową …att.eu/cms/wp-content/uploads/2014/08/wpusty-profesjonalne.pdf · blaszany perforowany symbol rusztu – B płytowy symbol rusztu

18ATT INOX DRAIN

WPUSTY profesjonalne pionowe z górą kwadratową jednoczęściowe

OZNACZENIA RUSZTÓW

kratowy antyślizgowysymbol rusztu – K

drabinkowysymbol rusztu – D

blaszany perforowany symbol rusztu – B

płytowy symbol rusztu – P

Ruszt

Kosz osadczySyfon

Uszczelka

Korpus

* Numer lub symbol wpustu kompletnego należy uzupełnić o odpo-wiednie oznaczenia rusztu (symbole i numery katalogowe mogą być stosowane zamiennie):

Page 2: WPUSTY profesjonalne pionowe z górą kwadratową …att.eu/cms/wp-content/uploads/2014/08/wpusty-profesjonalne.pdf · blaszany perforowany symbol rusztu – B płytowy symbol rusztu

19ATT INOX DRAIN

WPUSTY profesjonalne pionowe z górą kwadratową dwuczęściowe

OZNACZENIA RUSZTÓW

kratowy antyślizgowysymbol rusztu – K

drabinkowysymbol rusztu – D

blaszany perforowany symbol rusztu – B

płytowy symbol rusztu – P

* Numer lub symbol wpustu kompletnego należy uzupełnić o odpo-wiednie oznaczenia rusztu (symbole i numery katalogowe mogą być stosowane zamiennie):

RusztKosz osadczyCzęść górnaKołnierz

SyfonCzęść dolna

Uszczelka

Page 3: WPUSTY profesjonalne pionowe z górą kwadratową …att.eu/cms/wp-content/uploads/2014/08/wpusty-profesjonalne.pdf · blaszany perforowany symbol rusztu – B płytowy symbol rusztu

20ATT INOX DRAIN

WPUSTY profesjonalne poziome z górą kwadratową jednoczęściowe

OZNACZENIA RUSZTÓW

* Numer lub symbol wpustu kompletnego należy uzupełnić o odpowiednie ozna-czenia rusztu (symbole i numery katalogowe mogą być stosowane zamiennie):

Ruszt

Kosz osadczy

Syfon

UszczelkaKorpus

kratowy antyślizgowysymbol rusztu – K

drabinkowysymbol rusztu – D

blaszany perforowany symbol rusztu – B

płytowy symbol rusztu – P

Page 4: WPUSTY profesjonalne pionowe z górą kwadratową …att.eu/cms/wp-content/uploads/2014/08/wpusty-profesjonalne.pdf · blaszany perforowany symbol rusztu – B płytowy symbol rusztu

21ATT INOX DRAIN

WPUSTY profesjonalne poziome z górą kwadratową dwuczęściowe

OZNACZENIA RUSZTÓW

RusztKosz osadczyCzęść górnaKołnierz

SyfonCzęść dolna

Uszczelka

* Numer lub symbol wpustu kompletnego należy uzupełnić o odpowied-nie oznaczenia rusztu (symbole i numery katalogowe mogą być stosowane zamiennie):

kratowy antyślizgowysymbol rusztu – K

drabinkowysymbol rusztu – D

blaszany perforowany symbol rusztu – B

płytowy symbol rusztu – P

Page 5: WPUSTY profesjonalne pionowe z górą kwadratową …att.eu/cms/wp-content/uploads/2014/08/wpusty-profesjonalne.pdf · blaszany perforowany symbol rusztu – B płytowy symbol rusztu

22ATT INOX DRAIN

WPUSTY antyzapachowe pionowe z górą kwadratową jednoczęściowe

OZNACZENIA RUSZTÓW

* Numer lub symbol wpustu kompletnego należy uzupełnić o odpowiednie oznaczenia rusztu (sym-bole i numery katalogowe mogą być stosowane zamiennie):

RusztKosz osadczy

Syfon

Uszczelka

Korpus

RusztKosz osadczy

Syfon

Uszczelka

Część dolna

Część górnaKołnierz

Element antyzapachowy

Element antyzapachowy

WPUSTY antyzapachowe pionowe z górą kwadratową dwuczęściowe

kratowy antyślizgowysymbol rusztu – K

drabinkowysymbol rusztu – D

blaszany perforowany symbol rusztu – B

płytowy symbol rusztu – P

Page 6: WPUSTY profesjonalne pionowe z górą kwadratową …att.eu/cms/wp-content/uploads/2014/08/wpusty-profesjonalne.pdf · blaszany perforowany symbol rusztu – B płytowy symbol rusztu

23ATT INOX DRAIN

WPUSTY antyzapachowe poziome z górą kwadratową jednoczęściowe

WPUSTY antyzapachowe poziome z górą kwadratową dwuczęściowe

OZNACZENIA RUSZTÓW

* Numer lub symbol wpustu kompletnego należy uzupełnić o odpowiednie oznaczenia rusztu (symbole i numery katalogowe mogą być stoso-wane zamiennie):

RusztKosz osadczy

SyfonUszczelka

Korpus

Elementantyzapachowy

RusztKosz osadczy

SyfonUszczelka

Część dolna

Element antyzapachowyCzęść górnaKołnierz

kratowy antyślizgowysymbol rusztu – K

drabinkowysymbol rusztu – D

blaszany perforowany symbol rusztu – B

płytowy symbol rusztu – P

Page 7: WPUSTY profesjonalne pionowe z górą kwadratową …att.eu/cms/wp-content/uploads/2014/08/wpusty-profesjonalne.pdf · blaszany perforowany symbol rusztu – B płytowy symbol rusztu

24ATT INOX DRAIN

WPUSTY profesjonalne pionowe z górą okrągłą dwuczęściowe

WPUSTY profesjonalne pionowe z górą okrągłą jednoczęściowe

OZNACZENIA RUSZTÓW

Z ODP

ŁYW

EM D

N 11

0Z O

DPŁY

WEM

DN

110

* Numer lub symbol wpustu kompletnego należy uzupełnić o odpowiednie ozna-czenia rusztu (symbole i numery katalogowe mogą być stosowane zamiennie):

Ruszt wpustu z rusztem szczelnym wyjmowany jest

za pomocą przyssawki. To element dodatkowy - nie

jest dostępny w komplecie z wpustem.

W przypadku wpustów z pokrywą szczelną stoso-

wany jest ruszt płytowyo grubości 8 mm z uszczel-

ką obwodową.

płytowysymbol rusztu – P

kratowy antyślizgowysymbol rusztu – K

drabinkowysymbol rusztu – D

szczelnysymbol rusztu – S

Ruszt

Kosz osadczy

Syfon

Uszczelka

Korpus

RusztKosz osadczy

Kołnierz

Uszczelka

Część górna

SyfonCzęść dolna

Page 8: WPUSTY profesjonalne pionowe z górą kwadratową …att.eu/cms/wp-content/uploads/2014/08/wpusty-profesjonalne.pdf · blaszany perforowany symbol rusztu – B płytowy symbol rusztu

25ATT INOX DRAIN

WPUSTY profesjonalne poziome z górą okrągłą jednoczęściowe

WPUSTY profesjonalne poziome z górą okrągłą dwuczęściowe

Z ODP

ŁYW

EM D

N 11

0Z O

DPŁY

WEM

DN

110

Ruszt wpustu z rusztem szczelnym wyjmowany jest

za pomocą przyssawki. To element dodatkowy - nie

jest dostępny w komplecie z wpustem.

W przypadku wpustów z pokrywą szczelną sto-

sowany jest ruszt płytowy o grubości 8 mm

z uszczelką obwodową.

OZNACZENIA RUSZTÓW

* Numer lub symbol wpustu kompletnego należy uzupełnić o odpowiednie ozna-czenia rusztu (symbole i numery katalogowe mogą być stosowane zamiennie):

Ruszt

Kosz osadczy

Syfon

UszczelkaKorpus

Ruszt

Kosz osadczy

SyfonUszczelka

Część dolna

Część górnaKołnierz

płytowysymbol rusztu – P

kratowy antyślizgowysymbol rusztu – K

drabinkowysymbol rusztu – D

szczelnysymbol rusztu – S