Click here to load reader

Workshops Actuele Arbeidsjuridische vraagstukken

 • View
  213

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Factsheet Workshops Actuele Arbeidsjuridische vraagstukken

Text of Workshops Actuele Arbeidsjuridische vraagstukken

 • Workshops Actuele Arbeidsjuridische vraagstukken

  InleidingDe sociale partners bij het Rijk zijn overeengekomen om een gezamenlijk traject te starten voor kennisoverdracht aan HRM-adviseurs bij het Rijk en adviseurs bij de vakbonden.Beide groepen vervullen immers een belangrijke taak in het adviseren over arbeidsjuridische zaken!Ze moeten kennis van zaken hebben, maar ook bekend zijn met de juiste toepassing hiervan.

  De adviseur van een vakbond heeft als taak om medewerkers bij te staan die in conflict (dreigen te) komen met hun leidinggevende wegens de toepassing van bepaalde regelgeving.De HR-adviseur adviseert de lijnmanager over de eenduidige toepassing van de regelgeving in tal van casussen.

  In de praktijk van alle dag dienen beide groepen van adviseurs thuis te zijn in de arbeidsjuridische regelgeving en de ambtelijke rechtspositie.

  Is men op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen rondom Sociaal Flankerend Beleid? (SFB) Kan men op effectieve wijze aanvullende kennis vinden? Kent men de mogelijkheden van het Expertisecentrum Arbeidsjuridisch (voor HR-adviseurs) Kent men de mogelijkheden voor alternatieve maatregelen voor door- en uitstroom? Is men op de hoogte van (de mogelijkheden) van de Mobiliteitsorganisaties van het Rijk?

  Voor wie?Je bent HRM-adviseur en je hebt minimaal 2 jaar ervaring met het adviseren van lijnmanagers bij de toepassing van het ARAR en overige regelgeving. Je bent bekend met de uitvoering van en de mogelijkheden van het Sociaal Flankerend Beleid (SFB), maar je hebt hierover de vraag: hoe verder na 1-1-2012? Je hebt daarom ook contact met 2e lijns adviseurs van het Expertisecentrum Arbeidsjuridisch.(Ec aj)Kortom, je bent je bewust van de arbeidsrechtelijke context waarbinnen je moet opereren, maar je zoekt zo nodig ook de grenzen op om het lijnmanagement op een praktische en efficinte wijze te adviseren.

  Of je bent als adviseur bij een vakbond werkzaam en je adviseert bijvoorbeeld als sociaal juridisch medewerker individuele leden over de toepassing van het ARAR en overige regelgeving.Het zijn vaak knellende situaties waarin medewerkers terecht zijn gekomen en je probeert ze naar eer en geweten zo goed mogelijk binnen de gegeven arbeidsrechtelijke context te ondersteunen.

  Inhoud en opzet van de workshopsHet leertraject bestaat uit workshops met een hoge mate van interactiviteit. Eigen casussen kunnen worden ingebracht.Om de opgedane kennis direct in de praktijk te kunnen toepassen, worden na afloop zgn. kennisfiches als resultaat van de workshops aan de deelnemers meegegeven.

  Programma In het programma van de workshops komen achtereenvolgens de volgende onderwerpen aan de orde: Workshop 1: Is er leven na het Besluit SFB (na 1-1-2012)? Workshop 2: Het belang van (goede) dossiervorming Workshop 3: (Bovenwettelijke) WW en de rentegratie van WW-ers Workshop 4: Alternatieve uitstroommogelijkheden personeel Rijk Workshop 5: Ontwikkelingen pensioenbeleid Workshop 6: Juridische toepassingspraktijk

  Beoogd resultaat Na het volgen van de workshops ben je als HRM-adviseur of vakbondsadviseur:

  Optimaal toegerust om je klant te kunnen adviseren over te ondernemen acties en te maken afspraken. Goed in staat om het personeelsdossier van een medewerker te kunnen beoordelen op kwaliteit en volledigheid. Op de hoogte van alternatieve manieren om op een zorgvuldige wijze de arbeidsrelatie te kunnen beindigen. Genformeerd over de mogelijkheden van de 2e lijnsorganisatie. Op de hoogte van de activiteiten van de Mobiliteitsorganisaties van het Rijk. Beter in staat om de regelgeving op een juiste en eenduidige wijze uit te leggen.

 • Rijksacademie voor de Bedrijfsvoering

  verRijk jezelf werkenderwijs!

  Waar en wanneer?De workshops vinden plaats in de periode september 2011 tot medio juni 2012. Bij voldoende belangstelling worden in iedere regio 6 workshops van een middag gehouden.De locaties zijn voorlopig in Den Haag, Groningen, Arnhem, Eindhoven en Utrecht. Iedere bijeenkomst staat open voor 10-20 deelnemers. Op aanvraag zijn ook incompany trainingen mogelijk.Er wordt gestart met een inlooplunch vanaf 12.45 uur waarna om 13.30 uur gestart wordt met de workshop.

  Inschrijven kan vanaf 1 september 2011.

  Aanmelden HRM-adviseurs kunnen zich aanmelden via www.rijksacademievoordebedrijfsvoering.nl/aanmeldingsformulier

  Vakbondsadviseurs kunnen zich aanmelden via [email protected]

  Kosten: Deelname is gratis. Het hele traject van tenminste 40 workshops wordt volledig gefinancierd vanuit het A&O-fonds.

Search related