80
qwertzuiopšđasdfghjklčćžyxcvbnmq wertzuiopšđasdfghjklčćžyxcvbnmqw ertzuiopšđasdfghjklčćžyxcvbnmqwer tzuiopšđasdfghjklčćžyxcvbnmqwertz uiopšđasdfghjklčćžyxcvbnmqwertzui opšđasdfghjklčćžyxcvbnmqwertzuiop šđasdfghjklčćžyxcvbnmqwertzuiopšđ asdfghjklčćžyxcvbnmqwertzuiopšđas dfghjklčćžyxcvbnmqwertzuiopšđasdf ghjklčćžyxcvbnmqwertzuiopšđasdfgh jklčćžyxcvbnmqwertzuiopšđasdfghjkl čćžyxcvbnmqwertzuiopšđasdfghjklčć žyxcvbnmqwertzuiopšđasdfghjklčćžy xcvbnmqwertzuiopšđasdfghjklčćžyxc vbnmqwertzuiopšđasdfghjklčćžyxcvb nmqwertzuiopšđasdfghjklčćžyxcvbn mqwertzuiopšđasdfghjklčćžyxcvbnm qwertzuiopšđasdfghjklčćžyxcvbnmq wertzuiopšđasdfghjklčćžyxcvbnmqw ertzuiopšđasdfghjklčćžyxcvbnmqwer Školski kurikulum 2013./2014. OŠ Viktora Kovačića Hum na Sutli

wertzuiopšđasdfghjklčćžyxcvbnmqw ...os-vkovacica-humnasutli.skole.hr/upload/os-vkovacica-humnasutli/images/... · tekstova o Isusovim riječima i porukama te igrom i molitvom

  • Upload
    others

  • View
    3

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: wertzuiopšđasdfghjklčćžyxcvbnmqw ...os-vkovacica-humnasutli.skole.hr/upload/os-vkovacica-humnasutli/images/... · tekstova o Isusovim riječima i porukama te igrom i molitvom

qwertzuiopšđasdfghjklčćžyxcvbnmqwertzuiopšđasdfghjklčćžyxcvbnmqwertzuiopšđasdfghjklčćžyxcvbnmqwertzuiopšđasdfghjklčćžyxcvbnmqwertzuiopšđasdfghjklčćžyxcvbnmqwertzuiopšđasdfghjklčćžyxcvbnmqwertzuiopšđasdfghjklčćžyxcvbnmqwertzuiopšđasdfghjklčćžyxcvbnmqwertzuiopšđasdfghjklčćžyxcvbnmqwertzuiopšđasdfghjklčćžyxcvbnmqwertzuiopšđasdfghjklčćžyxcvbnmqwertzuiopšđasdfghjklčćžyxcvbnmqwertzuiopšđasdfghjklčćžyxcvbnmqwertzuiopšđasdfghjklčćžyxcvbnmqwertzuiopšđasdfghjklčćžyxcvbnmqwertzuiopšđasdfghjklčćžyxcvbnmqwertzuiopšđasdfghjklčćžyxcvbnmqwertzuiopšđasdfghjklčćžyxcvbnmqwertzuiopšđasdfghjklčćžyxcvbnmqwertzuiopšđasdfghjklčćžyxcvbnmqwertzuiopšđasdfghjklčćžyxcvbnmqwer

Školski kurikulum

2013./2014.

OŠ Viktora Kovačića Hum na Sutli

Page 2: wertzuiopšđasdfghjklčćžyxcvbnmqw ...os-vkovacica-humnasutli.skole.hr/upload/os-vkovacica-humnasutli/images/... · tekstova o Isusovim riječima i porukama te igrom i molitvom

1

Osnovna škola Viktora Kovačića Hum na Sutli

Hum na Sutli 152/1

49231 Hum na Sutli

Tel./fax. 049-341162

e-mail: [email protected]

Klasa: 602-02/12-01/146

Ur.broj:2214/02-380-9-12-01

U Humu na Sutli,

Na osnovi članka 28. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i članka 11. Statuta Osnovne

škole Viktora Kovačića Hum na Sutli, Školski odbor na sjednici održanojdana 14. rujna 2013. godine, a na

prijedlog Učiteljskog vijeća i mišljenja Vijeća roditelja, donosi

ŠKOLSKI KURIKULUM

za 2013. / 2014. školsku godinu

U školskom kurikulumu utvrđene su planovi i programi izbornih predmeta, izvannastavne i izvanškolske

aktivnosti, dodatna i dopunska nastava te druge odgojno-obrazovne aktivnosti, programi i projekti prema

smjernicama hrvatskog nacionalnog obrazovnog standarda.

Dio terenske i izvanučioničke nastave planira se na mjesečnim sastancima na kojima se vrši mjesečno planiranje

prema HNOS-u-

Sukladno članku 28. stavak 7 Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Školski kurikulum

objavit će se na mrežnim stranicama škole na adresi www.os-vkovacica-humnasutli.skole.hr

Ravnateljica: Predsjednica Školskg odbora:

Biserka Špiljak, prof. Vesna Kunštek, prof.

Page 3: wertzuiopšđasdfghjklčćžyxcvbnmqw ...os-vkovacica-humnasutli.skole.hr/upload/os-vkovacica-humnasutli/images/... · tekstova o Isusovim riječima i porukama te igrom i molitvom

2

SADRŽAJ

S A D R Ž A J: 2

I. STRATEGIJA RAZVOJA 5

II. IZBORNA NASTAVA 6

2.1. RKT vjeronauk- 1. r .......................................................................................................................... 6

2.2. RKT vjeronauk- 2.r ........................................................................................................................... 6

2.3. RKT vjeronauk- 3.r ........................................................................................................................... 7

2.4. RKT vjeronauk- 4. r .......................................................................................................................... 8

2.5. RKT vjeronauk- 5.r ........................................................................................................................... 9

2.6. RKT vjeronauk- 6.r ......................................................................................................................... 10

2.7. RKT vjeronauk- 7. r ........................................................................................................................ 10

2.8. RKT vjeronauk- 8.r ......................................................................................................................... 11

2.9. Njemački jezik- 4.r .......................................................................................................................... 12

2.10. Njemački jezik- 5. r ....................................................................................................................... 12

2.11. Njemački jezik- 6.r ........................................................................................................................ 13

2.12. Njemački jezik- 7.r ........................................................................................................................ 13

2.13. Njemački jezik- 8. r ....................................................................................................................... 14

2.14. Engleski jezik- 4.r ......................................................................................................................... 14

2.15. Engleski jezik- 5.r ......................................................................................................................... 14

2.16. Engleski jezik- 6. r ........................................................................................................................ 15

2.17. Engleski jezik- 7.r ......................................................................................................................... 15

2.18. Engleski jezik- 8.r ......................................................................................................................... 15

2.19. Informatika- 5. r ............................................................................................................................ 16

2.20. Informatika- 6.r ............................................................................................................................. 16

2.21. Informatika- 7.r ............................................................................................................................. 16

2.22. Informatika- 8. r ............................................................................................................................ 16

III. DODATNA NASTAVA 18

3.1. Matematika- 1.r ............................................................................................................................... 18

3.2. Matematika- 2.r ............................................................................................................................... 18

3.3. Matematika- 3.r ............................................................................................................................... 18

3.4. Matematika- 4.r ............................................................................................................................... 19

3.5. Matematika- 5.r ............................................................................................................................... 19

3.6. Matematika- 6.r ............................................................................................................................... 19

3.7. Priroda i društvo- 3.r ....................................................................................................................... 20

3.8. Engleski jezik- 8.r ........................................................................................................................... 20

3.9. Fizika- 7.r ........................................................................................................................................ 20

3.10. Fizika- 8.r ...................................................................................................................................... 21

3.11. Geografija- 5.r ............................................................................................................................... 21

3.12. Geografija- 6.r ............................................................................................................................... 21

3.13. Geografija- 7.r ............................................................................................................................... 22

3.14. Geografija- 8.r ............................................................................................................................... 22

3.15. Povijest- 5.- 8.r .............................................................................................................................. 22

3.16. Informatika- LOGO programeri .................................................................................................... 23

3.17. Kemija- 7.r .................................................................................................................................... 24

3.18. Kemija- 8.r .................................................................................................................................... 24

3.19. Biologija- 7.r ................................................................................................................................. 24

3.20. Njemački jezik- 8.r ........................................................................................................................ 24

3.21. Hrvatski jezik- 5.r ......................................................................................................................... 25

3.21. Hrvatski jezik- 7.r ......................................................................................................................... 25

3.21. Hrvatski jezik- 8.r ......................................................................................................................... 25

IV. DOPUNSKA NASTAVA 26

4.1. Hrvatski jezik/ matematika- 1.r ....................................................................................................... 26

4.2. Hrvatski jezik/ matematika- 2.r ....................................................................................................... 26

4.3. Hrvatski jezik/ matematika- 3.r ....................................................................................................... 27

4.4. Hrvatski jezik/ matematika- 4.r ....................................................................................................... 27

4.5. Matematika- 5.r ............................................................................................................................... 28

Page 4: wertzuiopšđasdfghjklčćžyxcvbnmqw ...os-vkovacica-humnasutli.skole.hr/upload/os-vkovacica-humnasutli/images/... · tekstova o Isusovim riječima i porukama te igrom i molitvom

3

4.6. Matematika- 6.r ............................................................................................................................... 28

4.7. Matematika- 7.r ............................................................................................................................... 28

4.8. Matematika- 8.r ............................................................................................................................... 29

4.9. Hrvatski jezik- 5.r ........................................................................................................................... 30

4.10. Hrvatski jezik- 6.r ......................................................................................................................... 30

4.11. Hrvatski jezik- 7.r ......................................................................................................................... 30

4.12. Hrvatski jezik- 8.r ......................................................................................................................... 30

4.13. Engleski jezik- 1. - 4.r ................................................................................................................... 31

4.14. Engleski jezik- 8.r ......................................................................................................................... 31

4.15. Njemački jezik- 2.- 4.r .................................................................................................................. 31

4.16. Njemački jezik- 8.r ........................................................................................................................ 31

V. IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI 32

5.1. Eko grupa. ....................................................................................................................................... 32

5.2. Glazbeno- ritmička skupina. ........................................................................................................... 32

5.3. Glumačka skupina, PŠL. ................................................................................................................. 33

5.4. Liturgijska grupa. ............................................................................................................................ 33

5.5. Scenska grupa ................................................................................................................................. 33

5.6. Ritmika ............................................................................................................................................ 34

5.7. Likovna grupa 1.- 4. r...................................................................................................................... 34

5.8. Pjevački zbor ................................................................................................................................... 35

5.9. Jezična grupa, 1.r ............................................................................................................................ 35

5.10. Uzgajivači ljekovitog bilja ............................................................................................................ 36

5.11. Novinarska skupina ....................................................................................................................... 36

5.12. Literarno- recitatorska družina ...................................................................................................... 37

5.13. Likovna skupina 5.- 8.r ................................................................................................................. 37

5.14. Dvoglasni pjevački zbor ................................................................................................................ 38

5.15. Pripremni tamburaški orkestar ...................................................................................................... 39

5.16. Tamburaški orkestar ...................................................................................................................... 39

5.17. Cvjećarska družina ........................................................................................................................ 40

5.18. Foto sekcija ................................................................................................................................... 41

5.19. Športska grupa, 5.- 6.r ................................................................................................................... 41

5.20. Športska grupa, 7.- 8.r ................................................................................................................... 41

5.21. Školsko sportsko društvo .............................................................................................................. 42

5.22. Dramska skupina ........................................................................................................................... 42

5.23. Šahovska skupina .......................................................................................................................... 43

5.24. WEB dizajn ................................................................................................................................... 43

5.25. Prometna grupa- vožnja biciklom ................................................................................................. 43

5.26. Pomladak crvenog križa ................................................................................................................ 44

5.27. Mali knjižničari ............................................................................................................................. 44

5.28. Mladi povrtlari .............................................................................................................................. 45

VI. IZVANUČIONIČKA I TERENSKA NASTAVA 46

6.1. Godišnja doba, 1.r ........................................................................................................................... 46

6.2. Posjet kazalištu, 1.- 4.r .................................................................................................................... 46

6.3. Moje mjesto, 2.r .............................................................................................................................. 46

6.4. Središte moje županije, 3.r .............................................................................................................. 47

6.5. Zagreb, 4.r ....................................................................................................................................... 47

6.6. Nastava plivanja .............................................................................................................................. 47

6.7. Mjuzikl, 8.r ..................................................................................................................................... 48

6.8. Šuma, 6.r ......................................................................................................................................... 48

6.9. Kazalište, ZOO, 5.r ......................................................................................................................... 49

6.10. Muzej suvremene umjetnosti i tehnički muzej, 8.r ....................................................................... 49

6.11. Stražaplastika, 8.r .......................................................................................................................... 50

6.12. Prirodoslovni muzej i botanički vrt, 7.r......................................................................................... 50

6.13. Muzej evolucije, kuća Ljudevita Gaja i franjevački samostan u Krapini, 7.r ............................... 51

6.14. Muzej stana Viktora Kovačića i projekcija filma ili kazališna predstava, 6.r ............................... 51

6.15. Posjet kazalištu ili Cinestaru, 5.- 8.r ............................................................................................. 52

VII. PROJEKTNA I INTEGRIRANA 53

7.1. Dani kruha- županijska smotra........................................................................................................ 53

7.2. Hrvatski olimpijski dan ................................................................................................................... 53

7.3. Dan zahvalnosti za plodove zemlje područne škole ........................................................................ 53

7.4. Međunarodni dan mira .................................................................................................................... 54

7.5. Sveti Nikola .................................................................................................................................... 54

Page 5: wertzuiopšđasdfghjklčćžyxcvbnmqw ...os-vkovacica-humnasutli.skole.hr/upload/os-vkovacica-humnasutli/images/... · tekstova o Isusovim riječima i porukama te igrom i molitvom

4

7.6. Božić ............................................................................................................................................... 55

7.7. Fašnik .............................................................................................................................................. 55

7.8. Valentinovo ..................................................................................................................................... 55

7.9. Majčin dan ...................................................................................................................................... 56

7.10. Svjetski dan zdravlja ..................................................................................................................... 56

7.11. Dan sporta ..................................................................................................................................... 57

7.12. Uskrs ............................................................................................................................................. 57

7.13. Mjesec hrvatske knjige .................................................................................................................. 57

7.14. Dan darovitih učenika ................................................................................................................... 58

VIII. IZLETI I EKSKURZIJE 59

8.1. Zagreb- ZOO, 1.r ............................................................................................................................ 59

8.2. Kulturne znamenitosti zavičaja, 2.r ................................................................................................. 59

8.3. Primorski kraj- škola u prirodi, 4.r .................................................................................................. 59

8.4. Donja Stubica, Gornja Stubica, Marija Bistrica 3.r ......................................................................... 60

8.5 Plitvička jezera, 5.r.......................................................................................................................... 60

8.6. Poreč, Funtana (Dino park), 6.r ....................................................................................................... 60

8.7. Maturalna stručna ekskurzija, 7.r .................................................................................................... 61

8.8. Lika, 8.r ........................................................................................................................................... 61

IX. ŠKOLSKI PROJEKTI I PROGRAMI 62

9.1. Eko škola ......................................................................................................................................... 62

9.2. Rad učeničke zadruge „Glažuta“ .................................................................................................... 63

9.3. GLOBE program ............................................................................................................................. 64

9.4. Mjesečni dan hrane u PŠL .............................................................................................................. 64

9.5. Projekt rada s nadarenima „Mali centri izvrsnosti“......................................................................... 65

9.6. Zdrav za 5! ...................................................................................................................................... 65

9.7. HEPCOM ........................................................................................................................................ 65

X. ZDRAVSTVENI ODGOJ 66

10.1. Program prevencije zlouporabe sredstava ovisnosti ..................................................................... 66

10.2. Program mjera za povećanje sigurnosti u školama ....................................................................... 69

XI. KULTURNA I JAVNA DJELATNOST 70

11.1. Otvorena vrata škole ..................................................................................................................... 70

11.2. Božićne priredbe ........................................................................................................................... 70

11.3. Završni ples osmaša ...................................................................................................................... 70

XII. OSTALO 71

12.1. Estetsko uređenje .......................................................................................................................... 71

XIII. RAZVOJNI PLAN 72

XIV. KALENDAR AKTIVNOSTI 2013./2014. 74

Page 6: wertzuiopšđasdfghjklčćžyxcvbnmqw ...os-vkovacica-humnasutli.skole.hr/upload/os-vkovacica-humnasutli/images/... · tekstova o Isusovim riječima i porukama te igrom i molitvom

5

I. STRATEGIJA RAZVOJA

Misija: Odgajati i obrazovati učenike, poticati i promovirati intelektualni, osobni, socijalni, duhovni i tjelesni

razvoj učenika.

Promicati pozitivne životne vrijednosti, razvijati strpljivost, toleranciju, suradnju, komunikacijske vještine,

samopouzdanje i samopoštovanje, odgovornost, pozitivan odnos prema prirodi, poticati zdrav način življenja i

vrijednost rada.

Vizija: Škola koja uči, škola u kojoj se učenici dobro osjećaju i aktivno sudjeluju, škola koja svojim učenicima

može osigurati razvoj svih njihovih potencijala, uspješan nastavak školovanja i što bolje ih pripremiti za

suvremene potrebe društva.

Strategije razvoja:

- unaprijediti metode poučavanja, kvalitetu učenja, sposobnost primjene znanja, samostalnost u učenju

- kontinuirano osuvremenjivati i poboljšavati uvjete rada, upotrebljavati modernu tehnologiju, informatičku

pismenost učenika i učitelja

- razraditi plan i program rada s darovitima i razvijati brigu o darovitima na način da se zajednički utvrde

područja rada za koje oni pokazuju najveći interes i sposobnosti, raditi na tim područjima i voditi skrb o

opterećenju

- kontinuirano raditi na odgojnom području – raditi na projektima i sadržajima kojima se razvija

samopouzdanje, tolerancija, kvaliteta komunikacije i kultura ophođenja s drugima

- kod učenika razvijati odgovornost za vlastiti uspjeh, kao i odgovornost prema općem dobru, prema prirodi,

radu, životu

- razvijati suradnju s roditeljima kroz rada na projektima u kojima bi se mogla iskoristiti njihova

profesionalna znanja

- razvijati suradnju s drugim školama, te ostvariti suradnju s školama izvan granice hrvatske (Slovenija,

Poljska).

Page 7: wertzuiopšđasdfghjklčćžyxcvbnmqw ...os-vkovacica-humnasutli.skole.hr/upload/os-vkovacica-humnasutli/images/... · tekstova o Isusovim riječima i porukama te igrom i molitvom

6

II. IZBORNA NASTAVA

AKTIVNOST

RKT VJERONAUK – 1. RAZRED

CILJEVI RADA

Upoznati učenike s osobom Isusa Krista i potaknuti ih da ga prihvate kao navjestitelja Radosne vijesti čovjeku te jedinoga i konačnoga osloboditelja i spasitelja svih ljudi. Kod učenika razviti osjećaj i osobni stav zahvalnosti za Božju beskrajnu ljubav i dobrotu. Poticati učenike na pomaganje i dijeljenje onoga što imaju i znaju s drugima.

NAMJENA AKTIVNOSTI

Osposobiti učenike za shvaćanje i povezivanje biblijske poruke sa svakodnevnim osobnim i društvenim životom. Kod učenika razviti spoznaju i stav da je Bog pozvao ljude na međusobnu ljubav i zajedništvo i na život u skladu s tim pozivom. Osposobiti učenike za uzajamno bratsko služenje, dobrotu, solidarnost i pomoć te za osjećaj zahvalnosti Bogu i jednih prema drugima.

NOSITELJI AKTIVNOSTI

Grozdana Drašković, Maja Preglej

NAČIN REALIZACIJE AKTIVNOSTI

Promatranjem slika, fotografija, ilustracija, slušanjem pripovijedaka, razgovorom o Bogu, crtanjem, pjevanjem pjesama, upoznavanjem biblijskih tekstova o Isusovim riječima i porukama te igrom i molitvom poticati učenike na razmišljanje, postavljanje pitanja, maštanje, buđenje osjećaja te traženje puta k vjeri u Boga i ljubavi prema bližnjima. Putem medija (animiranih i igranih filmova o biblijskim događajima, slušanjem duhovne glazbe…) dodatno stjecati vjersku naobrazbu.

VREMENIK AKTIVNOSTI

(može i razrada po mjesecima)

IX. mj.: Imam svoje ime i svoje mjesto Svi smo vrijedni poštovanja Divan Božji svijet pjeva slavu Bogu X. mj.: Divan Božji svijet pjeva slavu Bogu Bože, čudesno si stvorio ljude Bog je naš dobri Otac Zahvalni smo Bogu za kruh i plodove zemlje XI. mj.: Novi život s Bogom Sveci su prijatelji Božji Mali misionari (izborna tema) Došašće XII. mj.: Radujem se sv. Nikoli Marija – Isusova majka Božić – blagdan Isusova rođenja I. mj.: Isus poziva ljude u svoju službu Isus svima čini dobro i posebno voli djecu II. mj.: Isus nas uči moliti Moja molitva (izborna tema) Čista srijeda – početak korizme (izborna tema) Radost – žalost, svađa – pomirenje Isus oprašta III. mj.: Ususret Uskrsu Isusova muka i smrt Isus je uskrsnuo i živi IV. mj.: Uskrsli Isus ostaje s nama U zajednici Isusovih učenika V. mj.: Marija – uzor našim majkama Svibanj – Marijin mjesec (izborna tema) Zajedništvo u obitelji (izborna tema) VI. mj.: Tijelovo (izborna tema) Radujemo se školskim praznicima i ostajemo povezani (izborna tema)

DETALJAN TROŠKOVNIK

-

NAČIN

VREDNOVANJA I NAČIN KORIŠTENJA

REZULTATA VREDNOVANJA

U prvom polugodištu učenike se ne ocjenjuje brojčanim ocjenama, već samo opisnim ocjenama. Opisnom ocjenom opisuju se zapažanja o postignućima učenika: učenikov odnos prema radu ili neka dobra karakteristika koju je učenik stekao tijekom školske godine te koliko je napredovao ili opao u zalaganju i sl. U drugom polugodištu učenike se vrednuje opisnim ocjenama i brojčanim ocjenama. Na vjeronauku se vrednuje: znanje (usvojenost programskih sadržaja), stvaralačko izražavanje (usmeno, pismeno, likovno, scensko, glazbeno), zalaganje (uključivanje učenika u razne oblike rada, motiviranost na satu, marljivost u izvršavanju postavljenih zadataka, inicijativnost koja pokreće nove ideje) te kultura komuniciranja (uključuje pažnju, poštivanje, iskrenost, slobodu i obazrivost u ophođenju s drugima). Brojčano ocjenjivanje, tj. vrednovanje je sažetak kvalitativno-kreativnog vrednovanja ostvarenog po različitim oblicima stvaralačkog izražavanja.

AKTIVNOST

RKT VJERONAUK – 2. RAZRED

CILJEVI RADA

Kod učenika probuditi osjećaj zahvalnosti za vječnu Božju ljubav koja nam je darovana kao nezasluženi dar. Otkriti potrebu za zahvalnošću Bogu i ljudima i osjećaj pripadnosti Bogu i ljudima.

NAMJENA AKTIVNOSTI

Potaknuti učenike da dopuste Božjoj ljubavi koja im je darovana preko roditelja, vjeroučitelja i svih ljudi dobre volje da prelazi na njih i one s kojima zajedno žive. Na temelju upoznavanja biblijskih likova (Noa, Abraham, Josip Egipatski…) upoznati veličinu Božje ljubavi prema ljudima i potaknuti učenike na prepoznavanje Božje ljubavi i u vlastitom životu te razvijati zahvalnost Bogu za ljubav kojom nas daruje.

NOSITELJI AKTIVNOSTI

Grozdana Drašković, Maja Preglej

NAČIN REALIZACIJE Kroz pismeno, usmeno, likovno, glazbeno, scensko i molitveno izražavanje razvijati kod učenika duhovne i druge stvaralačke sposobnosti kojima

Page 8: wertzuiopšđasdfghjklčćžyxcvbnmqw ...os-vkovacica-humnasutli.skole.hr/upload/os-vkovacica-humnasutli/images/... · tekstova o Isusovim riječima i porukama te igrom i molitvom

7

AKTIVNOSTI izražavaju osjećaj zahvalnosti i ovisnosti o Bogu i ljudima s kojima žive.

VREMENIK AKTIVNOSTI

(može i razrada po mjesecima)

IX. mj. Gradimo zajedništvo i prijateljstvo Isus nam daje snagu i sigurnost Biblija je najljepša knjiga X. mj.: Svijet je čudesan i tajnovit Čovjek je divno Božje stvorenje XI. mj.: Ljudi nisu poslušali Boga Ljudi velike vjere na Božjem putu Ljudi žive u nadi i iščekivanju XII. mj.: Ljudi žive u nadi i iščekivanju Isus je očekivani Spasitelj Mudraci traže Isusa I. mj.: Mnogi su povjerovali Isusovoj ljubavi i dobroti Isus treba ljude za svoja djela II. mj.: Novi zavjet pripovijeda o Isusovom životu Upućeni smo jedni na druge III. mj.: Isus je trebao trpjeti, biti raspet i umrijeti Uskrsli Isus daruje mir i radost IV. mj.: Isus nas uči opraštati, ljubiti i moliti U obitelji živimo jedni za druge V. mj.: U obitelji živimo jedni za druge Majčin dan Pripadam župnoj zajednici Kršćani se u svijetu poštuju i pomažu VI. mj.: Zahvalni idemo u radost života (izborna tema)

DETALJAN TROŠKOVNIK

-

NAČIN

VREDNOVANJA I NAČIN KORIŠTENJA

REZULTATA VREDNOVANJA

Na vjeronauku se vrednuje: znanje (usvojenost programskih sadržaja), stvaralačko izražavanje (usmeno, pismeno, likovno, scensko, glazbeno), zalaganje (uključivanje učenika u razne oblike rada, motiviranost na satu, marljivost u izvršavanju postavljenih zadataka, inicijativnost koja pokreće nove ideje) te kultura komuniciranja (uključuje pažnju, poštivanje, iskrenost, slobodu, i obazrivost u ophođenju s drugima). Brojčano ocjenjivanje, tj. vrednovanje je sažetak kvalitativno-kreativnog vrednovanja ostvarenog po različitim oblicima stvaralačkog izražavanja. Opisnom ocjenom opisuje se učenikov odnos prema radu ili neka dobra karakteristika koju je učenik stekao tijekom školske godine te koliko je napredovao ili opao u zalaganju i sl.

AKTIVNOST

RKT VJERONAUK – 3. RAZRED

CILJEVI RADA

Posvijestiti učenicima da su Kristova smrt i uskrsnuće temelj čovjekova pomirenja s Bogom. Upoznati i iskusiti duhovnu snagu i spasenjsku vrijednost liturgijskih i crkvenih slavlja, sakramenata, pobožnosti i vjerničkoga života, koji je protkan svjedočanstvom zahvaljivanja i slavljenja Boga. Potaknuti učenike na izgrađivanje izgrađivanje osobnog stava prema svetoj misi u vlastitom kršćanskom životu.

NAMJENA AKTIVNOSTI

Učenike koji će u svojoj župnoj zajednici primiti svetu pričest i slaviti sakrament pomirenja, poučiti o ljubavi i miru koji pruža Isus svojim riječima i životom. Kod učenika postići kršćanski odgoj savjesti na temelju Božje objave u odnosu prema sebi, prema drugima, prema društvu i svijetu općenito. Dovesti učenike do spoznavanja značenja primanja tijela Kristova u svetoj pričesti i potaknuti ih na često primanje svete pričesti.

NOSITELJI AKTIVNOSTI

Grozdana Drašković, Maja Preglej, Mirjana Petrak

NAČIN REALIZACIJE AKTIVNOSTI

Kroz pismeno, usmeno, likovno, glazbeno, scensko i molitveno izražavanje razvijati kod učenika duhovne i druge stvaralačke sposobnosti. Posjetom crkvi upoznati inventar crkve. Razradom dijelova svete Mise (crtanjem stripa, pokazivanjem ilustracija, promatranjem fotografija… potaknuti učenike na radosno slavljenje svete Mise.

VREMENIK AKTIVNOSTI

(može i razrada po mjesecima)

IX. mj.: U zajedništvu otkrivamo tajne Božje dobrote Ne možemo sve kupiti Isus reče: "Ja sam kruh života." X. mj.: Isus reče: "Ja sam kruh života." Dani kruha i zahvalnosti Vidio sam vašu nevolju Bog se objavljuje Mojsiju Izlazak spasa XI. mj.: Bog hrani svoj narod u pustinji Bog daje deset zapovijedi Znakovi Božje dobrote XII. mj.: Raduj se, Marijo! Bog postaje čovjekom I. mj.: Ljudi i njihova krivica Susret Isusa i grešnika II. mj.: Susret Isusa i grešnika Isus daje priliku za novi početak Korizma – vrijeme obraćenja (izborna tema) Isusova smrt i uskrsnuće (temelj oproštenja) Sakrament obraćenja i pomirenja III. mj.: Sedam svetih sakramenata (izborna tema) Kako je daleko Emaus? Kruh i vino tijelo je i krv Kristova Euharistija – izvor života IV. mj.: Podijeli svoj kruh s gladnima

Page 9: wertzuiopšđasdfghjklčćžyxcvbnmqw ...os-vkovacica-humnasutli.skole.hr/upload/os-vkovacica-humnasutli/images/... · tekstova o Isusovim riječima i porukama te igrom i molitvom

8

Isus je uvijek među nama V. mj.: Svibanj – Marijin mjesec (izborna tema) Slavlje prve pričesti u župi (izborna tema) Isusov zakon ljubavi (izborna tema) Uzašašće i Duhovi VI. mj.: Na praznicima svjedočimo Isusovu dobrotu (izborna tema)

DETALJAN TROŠKOVNIK

-

NAČIN VREDNOVANJA I

NAČIN KORIŠTENJA REZULTATA

VREDNOVANJA

Na vjeronauku se vrednuje: znanje (usvojenost programskih sadržaja), stvaralačko izražavanje (usmeno, pismeno, likovno, scensko, glazbeno), zalaganje (uključivanje učenika u razne oblike rada, motiviranost na satu, marljivost u izvršavanju postavljenih zadataka, inicijativnost koja pokreće nove ideje) te kultura komuniciranja (uključuje pažnju, poštivanje, iskrenost, slobodu, i obazrivost u ophođenju s drugima). Brojčano ocjenjivanje, tj. vrednovanje je sažetak kvalitativno-kreativnog vrednovanja ostvarenog po različitim oblicima stvaralačkog izražavanja. Opisnom ocjenom opisuje se učenikov odnos prema radu ili neka dobra karakteristika koju je učenik stekao tijekom školske godine te koliko je napredovao ili opao u zalaganju i sl.

AKTIVNOST

RKT VJERONAUK – 4. RAZRED

CILJEVI RADA

Upoznati, susresti i prihvatiti trojedinoga Boga - Oca, Sina i Duha Svetoga, kao Boga koji se čovjeku objavio, otkupio ga i ponudio mu vječno spasenje. U otajstvu Presvetoga Trojstva otkriti otajstvo Božje ljubavi, blizine i djelovanja u osobnom životu učenika, u životu kršćanske zajednice i u cijeloj povijesti ljudskog roda. Razviti spoznaju da Duh Sveti ispunja ljude duhovnom snagom kako bi mogli svjedočiti vjeru i nesebičnu ljubav prema Bogu i jedni prema drugima. Otkriti i upoznati snagu jedinstva, zajedništva i služenja Kristove Crkve. Osposobiti učenike za kvalitetno življenje svojega poslanja i služenja u Crkvi. Upoznati druge i različite od sebe te izgraditi osjećaj poštovanja prema drugim (različitim) kulturama, konfesijama i religijama (razvijati ekumensku i dijalošku dimenziju).

NAMJENA AKTIVNOSTI

Upoznavanje, čuvanje i razvijanje vlastitog te upoznavanje i poštivanje tuđega vjerskog, kulturnog i nacionalnog identiteta. Kod učenika graditi otvorenost prema drugima i različitima, upoznavanje u duhu ekumenizma svih kršćanskih Crkava i dijalog s drugim religijama. Otkriti ljepotu Božje blizine i Božjih zapovijedi koji pokazuju da svoj život ne možemo odvojiti od Boga, Kristove Crkve, slavljenja sakramenata ni od svakodnevnoga života.

NOSITELJI AKTIVNOST

Grozdana Drašković, Maja Preglej, Mirjana Petrak

NAČIN REALIZACIJE AKTIVNOSTI

Kroz promišljanje, otkrivanje, postavljanje pitanja, susretanje s bližnjima, promatranje prirode… potaknuti učenike na otkrivanje Božje ljubavi i blizine te otajstva kršćanske vjere. Kroz samostalni rad, rad u skupinama i rad u paru pronalaziti i otkrivati temeljne poruke naše vjere, da je Bog smisao i temelj našega života. Izradom umnih mapa, plakata i panoa osmisliti, pojasniti i protumačiti vjeronaučne sadržaje. Upotrebom literarnih (mudre izreke, poučne priče…), likovnih (ilustracije, slike, fotografije, crteži…), glazbenih (duhovna glazba) i drugih priloga pomoći učenicima tražiti i nalaziti odgovore na putu njihovog moralnog i duhovnog razvoja. Uspostaviti korelaciju između vjeronauka i drugih nastavnih predmeta, osobito onih u kojima dolaze do izražaja jezični, književni, likovni, glazbeni i povijesni odgoj i obrazovanje, te religiozni odgoj i obrazovanje pripadnika drugih kršćanskih Crkvi ili pripadnika židovske vjere.

VREMENIK AKTIVNOSTI

(može i razrada po mjesecima)

IX. mj.: Zajedno stvarati svijet Sklad prirode i svijeta – susret s dobrim Bogom X. mj.: Čovjek u Božjem zrcalu i njegova zahvala Bogu Božje zapovijedi - pravila života Bog je jedini Gospodin – ljubi ga i svetkuj dan Gospodnji! Poštuj roditelje i čuvaj dar života! XI. mj.: Pravedno živi – ne ukradi niti želi tuđe stvari! Budi istinit u riječi i djelu Pripravite put Gospodinu! XII. mj.: Bog poziva ljude na put dobrote (izborna tema) "Neka mi bude po riječi tvojoj" Posvuda je Betlehem – Isus je svjetlo naroda I. mj.: Dječak Isus u kući Oca nebeskoga "Ovo je moj ljubljeni Sin" Isus u Nazaretu – Glasnik radosne vijesti II. mj.: Božji zakon u životu židovskog dječaka (izborna tema) Isusu je važan čovjek Petrova ispovijest – Isus je Sin Boga živoga Slijedimo Isusove riječi i djela III. mj.: Slijedimo Isusove riječi i djela Ići putem Kristova križa Svjedočiti pobjedu uskrsloga Krista IV.: Božja riječ i krštenje – hrvatski kršćanski korijeni (izborna tema) Crkva u šarenim bojama i licima Blagdan Uzašašća (izborna tema) V. mj.: Kristov Duh okuplja Crkvu Marija – majka Crkve (izborna tema) Moja župna zajednica i župna crkva Liturgijska godina (izborna tema) VI. mj.: Tijelovo (izborna tema)

DETALJAN

Page 10: wertzuiopšđasdfghjklčćžyxcvbnmqw ...os-vkovacica-humnasutli.skole.hr/upload/os-vkovacica-humnasutli/images/... · tekstova o Isusovim riječima i porukama te igrom i molitvom

9

TROŠKOVNIK

NAČIN VREDNOVANJA I

NAČIN KORIŠTENJA REZULTATA

VREDNOVANJA

Na vjeronauku se vrednuje: znanje (usvojenost programskih sadržaja), stvaralačko izražavanje (usmeno, pismeno, likovno, scensko, glazbeno), zalaganje (uključivanje učenika u razne oblike rada, motiviranost na satu, marljivost u izvršavanju postavljenih zadataka, inicijativnost koja pokreće nove ideje) te kultura komuniciranja (uključuje pažnju, poštivanje, iskrenost, slobodu, i obazrivost u ophođenju s drugima). Brojčano ocjenjivanje, tj. vrednovanje je sažetak kvalitativno-kreativnog vrednovanja ostvarenog po različitim oblicima stvaralačkog izražavanja. Opisnom ocjenom opisuje se učenikov odnos prema radu ili neka dobra karakteristika koju je učenik stekao tijekom školske godine te koliko je napredovao ili opao u zalaganju i sl.

AKTIVNOST

RKT VJERONAUK – 5. RAZRED

CILJEVI RADA

Otkriti snagu istinske vjere i zajedništva kao pomoć i potporu na životnom putu. Učenici upoznaju Evanđelje kao put i način odupiranja negativnim životnim iskušenjima i problemima. Otkriti snagu povjerenja i prijateljstva s Bogom kako su to činili SZ likovi: Abraham , Izak; David i Jakov. Uočiti snagu i veličinu Kristova djela kroz povijest, osobito kroz djelovanje njegovih apostola te suvremenih kršćana.

Prihvatiti i graditi odnose solidarnosti , tolerancije i dijaloga prema svim ljudima, osobito prema različitima i drukčijima.

NAMJENA AKTIVNOSTI

Uspostaviti odnos povjerenja prema drugima, prihvaćati razlike među ljudima, razvijati duh zajedništva, služenja i prijateljstva. Svjesno i aktivno doživjeti vrijeme kršćanskih blagdana u obitelji, školi i župi. Biti sposoban za preuzimanje zajedničke odgovornosti, založiti se i sudjelovati u izgradnji jedne Crkve

NOSITELJI AKTIVNOSTI

Mirjana Petrak

NAČIN REALIZACIJE

AKTIVNOSTI

Promatranjem slika, fotografija, ilustracija, slušanjem pripovijedaka, razgovorom o Bogu, crtanjem, pjevanjem pjesama, upoznavanjem biblijskih tekstova o Isusovim riječima i porukama te igrom i molitvom poticati učenike na razmišljanje, postavljanje pitanja, maštanje, buđenje osjećaja te traženje puta k vjeri u Boga i ljubavi prema bližnjima. Putem medija (animiranih i igranih filmova o biblijskim događajima, slušanjem duhovne glazbe…) dodatno stjecati vjersku naobrazbu.

VREMENIK AKTIVNOSTI

9.mj: Ja i drugi zajedno Pravila dobrih odnosa, poštovanja i zajedništva Što je religija? Početak religije 10.mj: Vjerski život Židova, muslimana i pripadnika drugih religija (izborna tema)

Velike monoteističke religije: židovstvo i islam Kršćanstvo

Dijelovi svijeta u kojima se kršćanstvo danas intenzivno širi (izborna tema) Različiti, ali povezani

11.mj: Biblija: posebna knjiga riječi i života Kako upoznati, razumjeti i koristiti Bibliju Biblija u umjetnosti (izborna tema)

Život i vjera ljudi u «plodnom polumjesecu» Abraham, Izak i Jakov 12.mj: Abraham, Izak i Jakov

Ususret Božiću (izborna tema) 1.mj: Davidovo vrijeme: prvi kraljevi Davidov životni put – moć i odgovornost Mudrost kralja Salomona 2.mj: Isus - neobičan kralj- propovijeda Radosnu vijest o novome kraljevstvu Isus prema drugima – susreti mogu promijeniti Isusovi učenici – svjedoci istine i ljubavi 3.mj: Život prvih kršćana -Isusovi učenici – svjedoci istine i ljubavi

Život i djelo apostola Petra Život apostola Pavla

4.mj: Uskrsno vrijeme (izborna tema) Biti Kristov učenik – poziv i poslanje

Uzori vjere u hrvatskom narodu 5.mj: Kršćanska molitva – oblici, načini i vrijeme molitve

Kada i gdje se pojavljuje molitva Marija – uzor vjere i majka Crkve (izborna tema)

6.mj: Uzori vjere u hrvatskom narodu

DETALJAN TROŠKOVNIK

NAČIN VREDNOVANJA I

NAČIN KORIŠTENJA REZULTATA

VREDNOVANJA

Na vjeronauku se vrednuje: znanje (usvojenost programskih sadržaja), stvaralačko izražavanje (usmeno, pismeno, likovno, scensko, glazbeno), zalaganje (uključivanje učenika u razne oblike rada, motiviranost na satu, marljivost u izvršavanju postavljenih zadataka, inicijativnost koja pokreće nove ideje) te kultura komuniciranja (uključuje pažnju, poštivanje, iskrenost, slobodu, i obazrivost u ophođenju s drugima). Brojčano ocjenjivanje, tj. vrednovanje je sažetak kvalitativno-kreativnog vrednovanja ostvarenog po različitim oblicima stvaralačkog izražavanja. Opisnom ocjenom opisuje se učenikov odnos prema radu ili neka dobra karakteristika koju je učenik stekao tijekom školske godine te koliko je napredovao ili opao u zalaganju i sl.

Page 11: wertzuiopšđasdfghjklčćžyxcvbnmqw ...os-vkovacica-humnasutli.skole.hr/upload/os-vkovacica-humnasutli/images/... · tekstova o Isusovim riječima i porukama te igrom i molitvom

10

AKTIVNOST

RKT VJERONAUK – 6. RAZRED

CILJEVI RADA

Upoznati , uočiti i iskusiti snagu kršćanske vjere koja vodi do potpune i prave slobode. Upoznati i susresti Boga , koji u SZ okuplja i spašava svoj izabrani narod iz ropstva, i vodi kroz kušnje prema obečanoj slobodi. Izgraditi stav otvorenosti i prihvačanja prema sakramentima kao znakovima susreta i jedinstva s Kristom koji daruje milosne darove , slobodu i puninu života. Izgraditi osječaj i stav brige za očuvanje kršćanskih sakralnih dobara

NAMJENA AKTIVNOSTI

Uspostaviti odnos povjerenja prema drugima, prihvaćati razlike među ljudima, razvijati duh zajedništva, služenja i prijateljstva. Svjesno i aktivno doživjeti vrijeme kršćanskih blagdana u obitelji, školi i župi. Biti sposoban za preuzimanje zajedničke odgovornosti, založiti se i sudjelovati u izgradnji jedne Crkve

NOSITELJI AKTIVNOSTI

Mirjana Petrak

NAČIN REALIZACIJE AKTIVNOSTI

Promatranjem slika, fotografija, ilustracija, slušanjem pripovijedaka, razgovorom o Bogu, crtanjem, pjevanjem pjesama, upoznavanjem biblijskih tekstova o Isusovim riječima i porukama te igrom i molitvom poticati učenike na razmišljanje, postavljanje pitanja, maštanje, buđenje osjećaja te traženje puta k vjeri u Boga i ljubavi prema bližnjima. Putem medija (animiranih i igranih filmova o biblijskim događajima, slušanjem duhovne glazbe…) dodatno stjecati vjersku naobrazbu.

VREMENIK AKTIVNOSTI

9mj: Suvremene situacije neslobode Sloboda izvire iz prave ljubavi Božji poziv i nalog – Mojsije vodi narod u slobodu 10.mj: Božji poziv i nalog – Mojsije vodi narod u slobodu Božja ljubav i pomoć – u pustinji hrani svoj narod Krivnja i oprost – Savez na Sinaju 11.mj: Crkva-zajednica Isusovih učenika Pastiri Kristove Crkve Rimski biskup (izborna tema) Redovnici i redovnice u Crkvi Život redovnika i redovnica (izborna tema) 12.mj: Vjernici laici u Crkvi Ususret Božiću (izborna tema) 1..mj: Prva stoljeća kršćanstva (izborna tema) Svijetle i tamne strane Crkve kroz povijest Rascjep Crkve na Zapadu i obnova Crkve 2.mj: Novo lice Crkve u XX. Stoljeću Sedam sakramenata – Kristovi darovi Sakramenti kršćanske inicijacije Ostali sakramenti 3.mj:Čovjek između čežnje za slobodom i izazovom robovanja

Isusove riječi i djela (zakon novoga života, Isusova čudesa, Isusove prispodobe) Tajna Božjeg služenja – Posljednja večera Ljubav koja oslobađa – muka, smrt i uskrsnuće

4mj: Ljubav koja oslobađa – muka, smrt i uskrsnuće Uskrsno vrijeme (izborna tema) Crkvene zgrade 5.mj: Liturgijski predmeti, jezik i glazba Kršćanski simboli i kratice Upoznajmo Mariju iz Evanđelja 6.mj: Glavni Marijini blagdani i molitve

DETALJAN TROŠKOVNIK

NAČIN VREDNOVANJA I

NAČIN KORIŠTENJA REZULTATA

VREDNOVANJA

Na vjeronauku se vrednuje: znanje (usvojenost programskih sadržaja), stvaralačko izražavanje (usmeno, pismeno, likovno, scensko, glazbeno), zalaganje (uključivanje učenika u razne oblike rada, motiviranost na satu, marljivost u izvršavanju postavljenih zadataka, inicijativnost koja pokreće nove ideje) te kultura komuniciranja (uključuje pažnju, poštivanje, iskrenost, slobodu, i obazrivost u ophođenju s drugima). Brojčano ocjenjivanje, tj. vrednovanje je sažetak kvalitativno-kreativnog vrednovanja ostvarenog po različitim oblicima stvaralačkog izražavanja. Opisnom ocjenom opisuje se učenikov odnos prema radu ili neka dobra karakteristika koju je učenik stekao tijekom školske godine te koliko je napredovao ili opao u zalaganju i sl.

AKTIVNOST

RKT VJERONAUK – 7. RAZRED

CILJEVI RADA

Upoznati i ostvariti zapovijedi ljubavi prema Bogu i bližnjemu kao put u osobnu slobodu i zajedništvo. Osluškivati i upoznati snagu proročke riječi i potrebu ostvarenja osobnog života po uzoru na proroke koji govore u Božje ime. Kristovo djelo trajno živi u Crkvi, zato treba prihvatiti da je Krist uvijek i svima znak poziva na opraštanje i znak jedinstva svih kršćanado konačnog zajedništva u vječnom životu.

Otkrivati tajne života nakon smrti, upoznati poruku kršćanske vjere u buduči vječni život.

NAMJENA AKTIVNOSTI

Uspostaviti odnos povjerenja prema drugima, prihvaćati razlike među ljudima, razvijati duh zajedništva, služenja i prijateljstva. Svjesno i aktivno doživjeti vrijeme kršćanskih blagdana u obitelji, školi i župi. Biti sposoban za preuzimanje zajedničke odgovornosti, založiti se i sudjelovati u izgradnji jedne Crkve

NOSITELJI AKTIVNOSTI

Mirjana Petrak

NAČIN

REALIZACIJE AKTIVNOSTI

Promatranjem slika, fotografija, ilustracija, slušanjem pripovijedaka, razgovorom o Bogu, crtanjem, pjevanjem pjesama, upoznavanjem biblijskih tekstova o Isusovim riječima i porukama te igrom i molitvom poticati učenike na razmišljanje, postavljanje pitanja, maštanje, buđenje osjećaja te traženje puta k vjeri u Boga i ljubavi prema bližnjima. Putem medija (animiranih i igranih filmova o biblijskim događajima, slušanjem duhovne glazbe…) dodatno stjecati vjersku naobrazbu.

Page 12: wertzuiopšđasdfghjklčćžyxcvbnmqw ...os-vkovacica-humnasutli.skole.hr/upload/os-vkovacica-humnasutli/images/... · tekstova o Isusovim riječima i porukama te igrom i molitvom

11

VREMENIK AKTIVNOSTI

9.mj: Svatko je od nas jedinstven i potreban drugoga Izazovi puberteta Idoli i ideali u izgradnji osobnosti Zamke suvremenih ovisnosti 10.mj: Zamke suvremenih ovisnosti Savjest - Božji glas u čovjeku Božje zapovijedi – put u slobodu Ljubav prema Bogu Poštovanje roditelja i starijih 11.mj: Poštovanje roditelja i starijih

Svetost ljudskog života Dostojanstvo ljudskog tijela i bračna čistoća Poštivanje tuđe imovine Poziv na istinoljubivost

12.mj: Poziv na istinoljubivost - Božićno vrijeme (izborna tema) 1.mj: Judaizam Dijalog Židova i kršćana Proroci govore u Božje ime 2.mj: Proroci – čuvari Saveza Glasnici nade i izbavljenja Isus Krist – ispunjenje proročanstava Isusova želja i molitva za jedinstvo 3.mj: Isusova želja i molitva za Jedinstvom

Kršćani na drugi način Ekumenski pokret Iskustvo krivnje i grijeha Pomirenje s Bogom i s ljudima

4.mj: Uskrsno vrijeme (izborna tema) Pred tajnom smrti O životu nakon smrti

5.mj: O životu nakon smrti Živimo u vjeri, nadi i ljubavi

- Blagdan Duhova (izborna tema) 6. mj :Blagdan Uzašašća

(izborna tema)

DETALJAN TROŠKOVNIK

-

NAČIN VREDNOVANJA I

NAČIN KORIŠTENJA REZULTATA

VREDNOVANJA

Na vjeronauku se vrednuje: znanje (usvojenost programskih sadržaja), stvaralačko izražavanje (usmeno, pismeno, likovno, scensko, glazbeno), zalaganje (uključivanje učenika u razne oblike rada, motiviranost na satu, marljivost u izvršavanju postavljenih zadataka, inicijativnost koja pokreće nove ideje) te kultura komuniciranja (uključuje pažnju, poštivanje, iskrenost, slobodu, i obazrivost u ophođenju s drugima). Brojčano ocjenjivanje, tj. vrednovanje je sažetak kvalitativno-kreativnog vrednovanja ostvarenog po različitim oblicima stvaralačkog izražavanja. Opisnom ocjenom opisuje se učenikov odnos prema radu ili neka dobra karakteristika koju je učenik stekao tijekom školske godine te koliko je napredovao ili opao u zalaganju i sl.

AKTIVNOST

RTK VJERONAUK - 8. RAZRED

CILJEVI RADA

Otkriti snagu zajedništva, pravog prijateljstva i ispravnog shvačanja ljudske spolnosti koja je u službi ljubavi i života. Upoznati i susresti Krista koji nam otkriva tajnu Boga i čovjeka , koji je prošao zemlju čineči dobro i koji poziva svoje učenika da ga nasljeduju u tome. Otkriti sbnagu i darove Duha Svetoga koji se primaju u sakramentu sv: Potv rde. Prihvatiti poslanje da i zadaću da s Bogom sustvaramo bolji svijet , kulturu mira i civilizaciju ljubavi.

NAMJENA AKTIVNOSTI

Uspostaviti odnos povjerenja prema drugima, prihvaćati razlike među ljudima, razvijati duh zajedništva, služenja i prijateljstva. Svjesno i aktivno doživjeti vrijeme kršćanskih blagdana u obitelji, školi i župi Biti sposoban za preuzimanje zajedničke odgovornosti, založiti se i sudjelovati u izgradnji jedne Crkve

NOSITELJI AKTIVNOSTI

Mirjana Petrak

NAČIN REALIZACIJE AKTIVNOSTI

Promatranjem slika, fotografija, ilustracija, slušanjem pripovijedaka, razgovorom o Bogu, crtanjem, pjevanjem pjesama, upoznavanjem biblijskih tekstova o Isusovim riječima i porukama te igrom i molitvom poticati učenike na razmišljanje, postavljanje pitanja, maštanje, buđenje osjećaja te traženje puta k vjeri u Boga i ljubavi prema bližnjima. Putem medija (animiranih i igranih filmova o biblijskim događajima, slušanjem duhovne glazbe…) dodatno stjecati vjersku naobrazbu.

VREMENIK AKTIVNOSTI

(može i razrada po mjesecima)

9.mj: Prijateljstvo i ljubav Drama odrastanja Brak i celibat – oblici kršćanskog života 10.mj: Svaki čovjek traži Boga

Ateizam i vjerska ravnodušnost Traženje Boga u novim religioznim pokretima

11.mj: Biblijska i današnja slika svijeta Čovjek je slika Božja Grijeh kao zloupotreba slobode

12.mj: Božja dobrota i ljubav prema grješnicima

Page 13: wertzuiopšđasdfghjklčćžyxcvbnmqw ...os-vkovacica-humnasutli.skole.hr/upload/os-vkovacica-humnasutli/images/... · tekstova o Isusovim riječima i porukama te igrom i molitvom

12

- Ususret Božiću (izborna tema)

1.mj: Korijeni kršćanstva na hrvatskom prostoru Pokrštenje Hrvata i ulazak u zajednicu kršćanskih naroda Društveni i vjerski život Hrvata u srednjem vijeku Uloga Crkve u promicanju hrvatskog školstva, kulture i znanosti 2.mj: Uloga Crkve u promicanju hrvatskog školstva, kulture i znanosti Crkva u Hrvata za vrijeme svjetskih ratova i poraća

Katolička Crkva u Hrvata danas 3.mj: Prošao je zemljom čineći dobro

Ljubio nas je do kraja Tko je Isus Krist?

4.mj: Ususret Uskrsu (izborna tema) U potvrdi primamo Duha Svetoga Duh Božji u Svetom pismu Duh Sveti u Crkvi 5.mj: Duh Sveti u Crkvi Izbor životnog poziva

Rad i slobodno vrijeme Sudjelovanje u životu župne zajednice

6.mj: Suodgovornost za pravedan život u društvu

DETALJAN TROŠKOVNIK

NAČIN VREDNOVANJA I

NAČIN KORIŠTENJA REZULTATA

VREDNOVANJA

Na vjeronauku se vrednuje: znanje (usvojenost programskih sadržaja), stvaralačko izražavanje (usmeno, pismeno, likovno, scensko, glazbeno), zalaganje (uključivanje učenika u razne oblike rada, motiviranost na satu, marljivost u izvršavanju postavljenih zadataka, inicijativnost koja pokreće nove ideje) te kultura komuniciranja (uključuje pažnju, poštivanje, iskrenost, slobodu, i obazrivost u ophođenju s drugima). Brojčano ocjenjivanje, tj. vrednovanje je sažetak kvalitativno-kreativnog vrednovanja ostvarenog po različitim oblicima stvaralačkog izražavanja. Opisnom ocjenom opisuje se učenikov odnos prema radu ili neka dobra karakteristika koju je učenik stekao tijekom školske godine te koliko je napredovao ili opao u zalaganju i sl.

AKTIVNOST

NJEMAČKI JEZIK – 4. RAZRED

CILJEVI RADA

Razvijanje sposobnosti slušanja i razumijevanja govornih poruka, govorenja u različitim komunikacijskim situacijama na razini rekonstrukcije i reprodukcije, čitanja i pisanja kraćih rečenica. Usvajanje osnovnog vokabulara unutar obveznih i izbornih tema, gramatičkih struktura (implicitno, tj. unutar jezičnih situacija), te pravilnog izgovora. Interkulturalno učenje, tj. senzibilizacija za uočavanje kulturalnih sličnosti i razlika kao osnova za razvijanje otvorenosti, tolerancije i empatije prema drugom i drugačijemu. Postupno upoznavanje kulture i civilizacije zemalja njemačkog govornog područja.

NAMJENA AKTIVNOSTI

Postupno stjecanje interkulturalne komunikacijske kompetencije.

NOSITELJI AKTIVNOSTI

Učenici 4. razreda i učiteljica Katica Kunštek

NAČIN REALIZACIJE AKTIVNOSTI

Nastava je usmjerena prema aktivnom sudjelovanju učenika u nastavi. Korištenje različitih oblika rada (frontalni, grupni i individualni) i metoda rada (igra, metoda slušanja, govorenja, pisanja i čitanja). Provjera razumijevanja novouvedenih tekstova pomoću globalnih i selektivnih pitanja ili zadataka točno-netočno. Usvajanje gramatike unutar jezičnih situacija bez uporabe metajezika.

VREMENIK

AKTIVNOSTI

Pozdravi i predstavljanje; Vrijeme; Prijatelji; Školski pribor i aktivnosti u školi; Blagdani; Geometrijski likovi; Predstavljanje uže obitelji; Godišnja doba; Životinje; Proslava rođendana; Kultura i civilizacija

DETALJAN TROŠKOVNIK

NAČIN VREDNOVANJA I

NAČIN KORIŠTENJA REZULTATA

VREDNOVANJA

Usmena provjera slušnog razumijevanja riječi i jednostavnih rečenica. Govorenje usmjereno na reproduciranje i rekonstrukciju jezičnih poruka (vođenje dijaloga pomoću predloška). Glasno čitanje riječi i kratkih rečenica koje su prethodno uvježbane. Pisanje kraćih pismenih provjera zbog provjeravanja usvojenosti vokabulara (implicitno i gramatike), te ortografije. Provjera pisanja domaćih zadaća.

AKTIVNOST

NJEMAČKI JEZIK – 5. RAZRED

CILJEVI RADA

Razvijanje sposobnosti slušanja i razumijevanja govornih poruka, govorenja u različitim komunikacijskim situacijama, čitanja i pisanja kraćih rečenica. Usvajanje osnovnog vokabulara unutar obveznih i izbornih tema, gramatičkih struktura (implicitno, tj. unutar jezičnih situacija), te pravilnog izgovora. Interkulturalno učenje, tj. senzibilizacija za uočavanje kulturalnih sličnosti i razlika kao osnova za razvijanje otvorenosti, tolerancije i empatije prema drugom i drugačijemu. Postupno upoznavanje kulture i civilizacije zemalja njemačkog govornog područja.

NAMJENA AKTIVNOSTI

Postupno stjecanje interkulturalne komunikacijske kompetencije.

NOSITELJI AKTIVNOSTI

Učenici 5. razreda i učiteljica Suzana Klauški

NAČIN REALIZACIJE AKTIVNOSTI

Nastava je usmjerena prema aktivnom sudjelovanju učenika u nastavi. Korištenje različitih oblika rada (frontalni, grupni i individualni) i metoda rada (igra, metoda slušanja, govorenja, pisanja i čitanja). Provjera razumijevanja novouvedenih tekstova pomoću globalnih i selektivnih pitanja ili zadataka točno-netočno. Usvajanje gramatike unutar jezičnih situacija bez uporabe metajezika.

Page 14: wertzuiopšđasdfghjklčćžyxcvbnmqw ...os-vkovacica-humnasutli.skole.hr/upload/os-vkovacica-humnasutli/images/... · tekstova o Isusovim riječima i porukama te igrom i molitvom

13

VREMENIK

AKTIVNOSTI (može i razrada po

mjesecima)

Pozdravljanje i upoznavanje, predstavljanje i imenovanje osoba; Dani u tjednu; Određivanje vremena – sati (puni i pola sata); Školsko okruženje - imenovanje prostorija u školi, nastavnih predmeta i školskog pribora; Aktivnosti u razredu; Imenovanje i opis nekih dijelova tijela; Imenovanje osoba i predstavljanje članova uže i šire obitelji; Imenovanje nekih najčešćih tegoba i bolesti u dječjoj dobi, ponašanje za vrijeme bolesti; Odijevanje - imenovanje i opis nekih odjevnih predmeta; Stanovanje - snalaženje u vremenu i prostoru; Imenovanje i opis kućnih ljubimaca i životinja u zoološkom vrtu i na selu; Aktivnosti u slobodno vrijeme (hobiji); Životinje u akvariju; Imenovanje nekih vrsta jela, izražavanje osobnog odnosa prema njima; Imenovanje nekih osnovnih prometnih sredstava; Slobodno vrijeme i sportske aktivnost ljeti; Blagdani, običaji, tradicija - Halloween, Božić, Uskrs

DETALJAN TROŠKOVNIK

NAČIN

VREDNOVANJA I NAČIN KORIŠTENJA

REZULTATA VREDNOVANJA

Provjera slušnog razumijevanja jednostavnih rečenica. Govorenje usmjereno na reproduciranje, rekonstrukciju i produkciju jezičnih poruka. Pisanje čestitki. Pisanje kraćih pismenih provjera zbog provjeravanja usvojenosti vokabulara (implicitno i gramatike), te ortografije.

AKTIVNOST

NJEMAČKI JEZIK - 6. RAZRED

CILJEVI RADA

Razvijanje sposobnosti slušanja i razumijevanja govornih poruka, govorenja u različitim komunikacijskim situacijama, čitanja i pisanja rečenica i kraćih tekstova. Usvajanje i proširivanje vokabulara unutar obveznih i izbornih tema, gramatičkih struktura (uz korištenje osnova metajezika), te pravilnog izgovora. Interkulturalno učenje, tj. senzibilizacija za uočavanje kulturalnih sličnosti i razlika kao osnova za razvijanje otvorenosti, tolerancije i empatije prema drugom i drugačijemu. Postupno upoznavanje kulture i civilizacije zemalja njemačkog govornog područja.

NAMJENA AKTIVNOSTI

Postupno stjecanje interkulturalne komunikacijske kompetencije.

NOSITELJI AKTIVNOSTI

Učenici 6. razreda i učiteljica Suzana Klauški

NAČIN REALIZACIJE AKTIVNOSTI

Nastava je usmjerena prema aktivnom sudjelovanju učenika u nastavi.Korištenje različitih oblika rada (frontalni, grupni i individualni) i metoda rada (igra, metoda slušanja, govorenja, pisanja i čitanja). Provjera razumijevanja novouvedenih tekstova pomoću globalnih i selektivnih pitanja ili zadataka točno-netočno. Gramatika se uči u okviru konteksta (korištenje metajezika).

VREMENIK AKTIVNOSTI

(može i razrada po mjesecima)

Rujan- Putovanja; Zemlje EU -6 sati Listopad- Odnosi u obitelji -8 sati Studeni- europske zemlje i zanimljivosti -8 sati Prosinac- Kazivanje vremena; Briga za zdravlje; Obilježavanje blagdana -6 sati Siječanj- Prijateljstvo; Organizacija proslave - 6 sati Veljača- Dom; Briga za okoliš; Putovanja; -8 sati Ožujak- Uljudno ponašanje; Ljubav prema prirodi -8 sati Travanj- Utjecaj čovjeka na okoliš; Obilježavanje blagdana -6 sati Svibanj- Važnost zanimanja; Prijateljstvo; -8 sati Lipanj- Savjesno izvršavanje školskih obaveza -6 sati

DETALJAN TROŠKOVNIK

_

NAČIN

VREDNOVANJA I NAČIN KORIŠTENJA

REZULTATA VREDNOVANJA

Provjera slušnog razumijevanja kraćih tekstova poznate tematike. Govorenje usmjereno na reproduciranje, rekonstrukciju i produkciju jezičnih poruka, vođenje dijaloga. Pisanje kraćih sastavaka uz predloženi model. Pisanje kraćih pismenih provjera zbog provjeravanja usvojenosti vokabulara, gramatike, te ortografije. Provjera domaćih zadaća.

AKTIVNOST

NJEMAČKI JEZIK – 7. razred

CILJEVI RADA

Razvijanje sposobnosti slušanja i razumijevanja govornih poruka, govorenja u različitim komunikacijskim situacijama, čitanja i pisanja rečenica i kraćih tekstova (sastavaka). Usvajanje i proširivanje vokabulara unutar obaveznih i izbornih tema, gramatičkih struktura (uz korištenje metajezika), te pravilnog izgovora. Interkulturalno učenje, tj. senzibilizacija za uočavanje kulturalnih sličnosti i razlika kao osnova za razvijanje otvorenosti, tolerancije i empatije prema drugom i drugačijemu. Postupno upoznavanje kulture i civilizacije zemalja njemačkog govornog područja.

NAMJENA AKTIVNOSTI

Postupno razvijanje interkulturalne komunikacijske kompetencije.

NOSITELJI AKTIVNOSTI

učenici sedmog razred i učiteljica Katica Kunštek

NAČIN REALIZACIJE AKTIVNOSTI

Ljepote i znamenitosti domovine Hrvatske; Mjesto i kultura stanovanja; Predstavljanje osoba; Zdrav život i zdrava prehrana; Život u obitelji; Badnjak i Božić; Švicarska; Slobodno vrijeme; Kompozitori njemačkog govornog područja (Haydn, Beethoven, Mozart); Doživljaji iz života; Valentinovo; Način življenja nekad i danas; Prirodne ljepote i znamenitosti zemalja njemačkog govornog područja; Zaštita okoliša; Značaj prijateljstva; Problemi mladih

VREMENIK AKTIVNOSTI

Aktivnosti se realiziraju u tijeku čitave školske godine po 2 sata tjedno.

NAČIN VREDNOVANJA

KORIŠTENJA

Provjera slušnog razumijevanja kraćih tekstova poznate tematike. Govorenje usmjereno na reproduciranje, rekonstrukciju i produkciju jezičnih poruka. Pisanje kraćih sastavaka uz predloženi model. Pisanje kraćih pismenih provjera zbog provjeravanja usvojenosti vokabulara, gramatike, te

Page 15: wertzuiopšđasdfghjklčćžyxcvbnmqw ...os-vkovacica-humnasutli.skole.hr/upload/os-vkovacica-humnasutli/images/... · tekstova o Isusovim riječima i porukama te igrom i molitvom

14

AKTIVNOST

ENGLESKI JEZIK- 4. RAZRED

CILJEVI RADA

Postupno razvijanje sposobnosti slušanja i razumijevanja usmenih poruka, sposobnosti pravilnog izgovora glasova stranog jezika u govornoj interakciji i govornoj reprodukciji te sposobnosti čitanja i razumijevanja. Sustavno senzibiliziranje i motiviranje učenika za razvijanje tolerancije i empatije prema drugačijem, razvijanje razumijevanja strane kulture pridonoseći istodobno i boljem razumijevanju vlastite kulture.

NAMJENA

AKTIVNOSTI

- poznati učenike s novim jezikom,

- usvojiti novi vokabular; uvježbati čitati i razumjeti kratke tekstove,

- postupno usvajati osnovne strukture za jednostavnu komunikaciju,

- upoznavanje s jednostavnim gramatičkim strukturama,

- razvijati vještinu komunikacije na engleskom jeziku.

NOSITELJI AKTIVNOSTI

Petra Radošević, učiteljica te učenici 4. razreda

NAČIN REALIZACIJE AKTIVNOSTI

Aktivnosti se realiziraju tijekom čitave nastavne godine u okviru 70 nastavnih sati. Nakon izrade godišnjeg plana i programa, uz primjenu suvremenih nastavnih metoda, realizirati će se nastavne teme predviđene Planom i programom za osnovnu školu (engleski kao drugi strani jezik- 1. godina učenja). Učenici će samostalno proširivati znanja istraživanjem, donošenjem dodatnih materijala za rad i radom na projektima škole.

VREMENIK AKTIVNOSTI

Obitelj; Slobodno vrijeme; Škola; Mjesto gdje živim; Praznici; Hrana; Odjeća; Tijelo; Životinje; Blagdani (Hallowen, St Nicolas Day, Christmas, New Year, St Valentine`s day, All Fool`s day, Easter,…); Izborne teme (Colin in Computerland, All about me, Party time, Home sweet home, In disguise)

DETALJAN TROŠKOVNIK

Troškovi papira potrebni za pripremu učitelja, kopiranje materijala i rad učenika na satu. Troškovi papira i ljepila vezani uz izradu plakata.

NAČIN VREDNOVANJA I

KORIŠTENJA REZULTATA

VREDNOVANJA

Provjera slušnog razumijevanja kraćih iskaza i tekstova, provjera kratkoga pisanog teksta. Praćenje govorne aktivnosti na planu reprodukcije( reprodukcija pjesmica, kraće dramatizacije), govorne aktivnosti na planu produkcije (verbalne reakcije na verbalni ili neverbalni poticaj ) te aktivnosti na nastavi. Kraće i duže pismene provjere znanja. Pregledavanje zadaća.

AKTIVNOST

ENGLESKI JEZIK - 5. RAZRED

CILJEVI RADA

Postupno razvijanje sposobnosti slušanja i razumijevanja usmenih poruka, sposobnosti pravilnog izgovora glasova stranog jezika u govornoj interakciji i govornoj reprodukciji te sposobnosti čitanja i razumijevanja.Sustavno senzibiliziranje i motiviranje učenika za razvijanje tolerancije i empatije prema drugačijem, razvijanje razumijevanja strane kulture pridonoseći istodobno i boljem razumijevanju vlastite kulture.

NAMJENA

AKTIVNOSTI

- usvojiti nastavne sadržaje vezane uz gramatiku,

- ponoviti i proširiti vokabular,

- razvijati vještinu komunikacije na engleskom jeziku.

NOSITELJI AKTIVNOSTI

Vesna Levak, učiteljica te učenici 5. razreda

NAČIN REALIZACIJE Aktivnosti se realiziraju tijekom čitave nastavne godine u okviru 70 nastavnih sati. Nakon izrade godišnjeg plana i programa, uz primjenu

REZULTATA VREDNOVANJA

ortografije.

AKTIVNOST

NJEMAČKI JEZIK – 8. razred

CILJEVI RADA

Razvijanje sposobnosti slušanja i razumijevanja govornih poruka, govorenja u različitim komunikacijskim situacijama, čitanja i pisanja rečenica i kraćih tekstova (sastavaka). Usvajanje i proširivanje vokabulara unutar obaveznih i izbornih tema, gramatičkih struktura (uz korištenje metajezika), te pravilnog izgovora. Interkulturalno učenje, tj. senzibilizacija za uočavanje kulturalnih sličnosti i razlika kao osnova za razvijanje otvorenosti, tolerancije i empatije prema drugom i drugačijemu. Postupno upoznavanje kulture i civilizacije zemalja njemačkog govornog područja.

NAMJENA

AKTIVNOSTI

Postupno razvijanje interkulturalne komunikacijske kompetencije.

NOSITELJI AKTIVNOSTI

učenici osmog razreda i učiteljica Katica Kunštek

PROGRAM I SADRŽAJ

AKTIVNOSTI

Zdrava prehrana; Putovanja; Moda i modni trendovi; Znamenitosti Beča; Pubertet i odrastanje; Promet; Vrste namirnica; Izbor zanimanja; Slobodno vrijeme; Automobil i nastanak Mercedesa; Proslava Božića u različitim zemljama (Multikulturalnost); Uskrs

VREMENIK AKTIVNOSTI

Aktivnosti se realiziraju u tijeku čitave školske godine po 2 sata tjedno

NAČIN VREDNOVANJA I

KORIŠTENJA REZULTATA

VREDNOVANJA

Redovito pisanje domaćih zadaća i aktivnost na satu. Provjera slušnog razumijevanja kraćih tekstova poznate tematike. Govorenje usmjereno na reproduciranje, rekonstrukciju i produkciju jezičnih poruka. Pisanje kraćih sastavaka uz predloženi model. Pisanje kraćih pismenih provjera zbog provjeravanja usvojenosti vokabulara, gramatike, te ortografije.

Page 16: wertzuiopšđasdfghjklčćžyxcvbnmqw ...os-vkovacica-humnasutli.skole.hr/upload/os-vkovacica-humnasutli/images/... · tekstova o Isusovim riječima i porukama te igrom i molitvom

15

AKTIVNOSTI suvremenih nastavnih metoda, realizirati će se nastavne teme predviđene Planom i programom za osnovnu školu (engleski kao drugi strani jezik- 2. godina učenja). Učenici će samostalno proširivati znanja istraživanjem, donošenjem dodatnih materijala za rad i radom na projektima škole.

VREMENIK AKTIVNOSTI

Uvod (Introduction); Ja, moja obitelj i prijatelji (Friends and family); Moj svijet (My world); Vrijeme (Time); Mjesta (Places); Blagdani (Hallowen, St Nicolas Day, Christmas, New Year, St Valentine`s day, All Fool`s day, Easter,…); Izborne teme (Name and titles, What`s your address?, Schools in Scotland and Wales, Sport, British houses, People)

DETALJAN TROŠKOVNIK

Troškovi papira potrebni za pripremu učitelja, kopiranje materijala i rad učenika na satu. Troškovi papira i ljepila vezani uz izradu plakata.

NAČIN

VREDNOVANJA I KORIŠTENJA REZULTATA

VREDNOVANJA

Provjera slušnog razumijevanja kraćih iskaza i tekstova, provjera kratkoga pisanog teksta. Praćenje govorne aktivnosti na planu reprodukcije( reprodukcija pjesmica, kraće dramatizacije), govorne aktivnosti na planu produkcije (verbalne reakcije na verbalni ili neverbalni poticaj ) te aktivnosti na nastavi. Kraće i duže pismene provjere znanja. Pregledavanje zadaća.

AKTIVNOST

ENGLESKI JEZIK- 6. RAZRED

CILJEVI RADA

Postupno razvijanje sposobnosti slušanja i razumijevanja usmenih poruka, sposobnosti pravilnog izgovora glasova stranog jezika u govornoj interakciji i govornoj reprodukciji te sposobnosti čitanja i razumijevanja.Sustavno senzibiliziranje i motiviranje učenika za razvijanje tolerancije i empatije prema drugačijem, razvijanje razumijevanja strane kulture pridonoseći istodobno i boljem razumijevanju vlastite kulture.

NOSITELJI AKTIVNOSTI

Vesna Levak - učiteljica te učenici 6.razreda

VREMENIK AKTIVNOSTI

Moj život, Festivali, Životinje, The story of Chicken Licken, Praznici i blagdani, Hrana, The stone soup, Svijet, North and south, Zabava, Doctor X

NAČIN VREDNOVANJA I

KORIŠTENJA REZULTATA

VREDNOVANJA

Provjera slušnog razumijevanja kraćih iskaza i kratkih zvučnih tekstova, govorna aktivnost na planu reprodukcije, govorna aktivnost na planu produkcije, aktivnost na nastavi.Pisanje kraćih diktata i pismenih provjera. Rješavanje zadataka dopunjavanja i kraćih vođenih sastavaka. Provjera domaćih zadaća.

AKTIVNOST

ENGLESKI JEZIK- 7. RAZRED

CILJEVI RADA

Postupno razvijanje sposobnosti slušanja i razumijevanja usmenih poruka, sposobnosti pravilnog izgovora glasova stranog jezika u govornoj interakciji i govornoj reprodukciji te sposobnosti čitanja i razumijevanja.Sustavno senzibiliziranje i motiviranje učenika za razvijanje tolerancije i empatije prema drugačijem, razvijanje razumijevanja strane kulture pridonoseći istodobno i boljem razumijevanju vlastite kulture.

NOSITELJI AKTIVNOSTI

Petra Radošević-učiteljica, te učenici 7.razreda

VREMENIK AKTIVNOSTI

Introduction (Sweet Sue and Smart Alec), My life (Home,Family), The future (Space,Future), Times and places, London (New York), Experiences (Heroes and heroines), Problems ( Emergency services)

DETALJAN TROŠKOVNIK

Troškovi papira potrebni za pripremu učitelja, kopiranje materijala i rad učenika na satu. Troškovi papira i ljepila vezani uz izradu plakata.

NAČIN VREDNOVANJA I

KORIŠTENJA REZULTATA

VREDNOVANJA

Provjera slušnog razumijevanja kraćih iskaza i tekstova, provjera kratkoga pisanog teksta. Praćenje govorne aktivnosti na planu reprodukcije( reprodukcija pjesmica, kraće dramatizacije), govorne aktivnosti na planu produkcije (verbalne reakcije na verbalni ili neverbalni poticaj ) te aktivnosti na nastavi. Kraće i duže pismene provjere znanja. Pregledavanje zadaća.

AKTIVNOST

ENGLESKI JEZIK- 8. RAZRED

CILJEVI RADA

Postupno razvijanje sposobnosti slušanja i razumijevanja usmenih poruka, sposobnosti pravilnog izgovora glasova stranog jezika u govornoj interakciji i govornoj reprodukciji te sposobnosti čitanja i razumijevanja.Sustavno senzibiliziranje i motiviranje učenika za razvijanje tolerancije i empatije prema drugačijem, razvijanje razumijevanja strane kulture pridonoseći istodobno i boljem razumijevanju vlastite kulture.

NOSITELJI AKTIVNOSTI

Petra Radošević- učiteljica, te učenici 8.razreda

VREMENIK AKTIVNOSTI

Introduction, Past and present(The story of England),Fame and fortune(Teenagers' reading habits). Health and safety(Sports events), Heroes(Robin Hood), Our environment(Australia), Relationships(Volunteering)

DETALJAN TROŠKOVNIK

Troškovi papira potrebni za pripremu učitelja, kopiranje materijala i rad učenika na satu. Troškovi papira i ljepila vezani uz izradu plakata.

NAČIN VREDNOVANJA I

KORIŠTENJA REZULTATA

VREDNOVANJA

Provjera slušnog razumijevanja kraćih iskaza i tekstova, provjera kratkoga pisanog teksta. Praćenje govorne aktivnosti na planu reprodukcije( reprodukcija pjesmica, kraće dramatizacije), govorne aktivnosti na planu produkcije (verbalne reakcije na verbalni ili neverbalni poticaj ) te aktivnosti na nastavi. Kraće i duže pismene provjere znanja. Pregledavanje zadaća.

Page 17: wertzuiopšđasdfghjklčćžyxcvbnmqw ...os-vkovacica-humnasutli.skole.hr/upload/os-vkovacica-humnasutli/images/... · tekstova o Isusovim riječima i porukama te igrom i molitvom

16

AKTIVNOST

INFORMATIKA – 5. RAZRED

CILJEVI RADA

Steći temeljna znanja i vještine za samostalno služenje računalom i stvaranje osnova za nadogradnju u daljnjem školovanju

NAMJENA AKTIVNOSTI Korištenje stečenih znanja i vještina u svakodnevnom životu za lakše razumijevanje nastavnog gradiva, brže i kvalitetnije rješavanje postavljenih zadataka, proširivanje znanja, komunikaciju i zabavu

NOSITELJI AKTIVNOSTI

Predmetni učitelj i učenici V. razreda

NAČIN REALIZACIJE AKTIVNOSTI

Putem redovite nastave u specijaliziranoj učionici, kroz različite oblike i metode poučavanja i učenja

VREMENIK AKTIVNOSTI

Školska godina

DETALJAN TROŠKOVNIK

NAČIN VREDNOVANJA I

KORIŠTENJA REZULTATA

VREDNOVANJA

Opisno i brojčano vrednovanje postignuća učenika u skladu s rezultatima, ciljevima, zadaćama i sadržajima

AKTIVNOST

INFORMATIKA – 6. RAZRED

CILJEVI RADA

Steći temeljna znanja i vještine za samostalno služenje računalom i stvaranje osnova za nadogradnju u daljnjem školovanju

NAMJENA AKTIVNOSTI Samostalno služenje računalom sa svrhom korištenja stečenih znanja i vještina radi lakšeg savladavanja i razumijevanja nastavnog gradiva, bržeg rješavanja postavljenih zadataka, proširivanja znanja, povezivanja područja, komunikaciju i zabavu

NOSITELJI AKTIVNOSTI

Predmetni učitelj i učenici VI. razreda

NAČIN REALIZACIJE AKTIVNOSTI

Putem redovite nastave u specijaliziranoj učionici, kroz različite oblike i metode poučavanja i učenja

VREMENIK AKTIVNOSTI

Školska godina

DETALJAN TROŠKOVNIK

NAČIN VREDNOVANJA I

NAČIN KORIŠTENJA REZULTATA

VREDNOVANJA

Opisno i brojčano vrednovanje postignuća učenika u skladu s rezultatima, ciljevima, zadaćama i sadržajima

AKTIVNOST

INFORMATIKA – 7. RAZRED

CILJEVI RADA

Steći temeljna znanja i vještine za samostalno služenje računalom i stvaranje osnova za nadogradnju u daljnjem školovanju

NAMJENA AKTIVNOSTI Samostalno služenje računalom sa svrhom korištenja stečenih znanja i vještina radi lakšeg savladavanja i razumijevanja nastavnog gradiva, bržeg rješavanja postavljenih zadataka, proširivanja znanja, povezivanja područja, komunikaciju i zabavu

NOSITELJI AKTIVNOSTI

Predmetni učitelj i učenici VII. razreda

NAČIN REALIZACIJE AKTIVNOSTI

Putem redovite nastave u specijaliziranoj učionici, kroz različite oblike i metode poučavanja i učenja

VREMENIK AKTIVNOSTI

Školska godina

DETALJAN TROŠKOVNIK

NAČIN VREDNOVANJA I

NAČIN KORIŠTENJA REZULTATA

VREDNOVANJA

Opisno i brojčano vrednovanje postignuća učenika u skladu s rezultatima, ciljevima, zadaćama i sadržajima

AKTIVNOST

INFORMATIKA – 8. RAZRED

CILJEVI RADA Steći znanja i vještine za samostalno služenje računalom u svakodnevnom životu

NAMJENA AKTIVNOSTI Primjena stečenih znanja pri korištenju računala u svakodnevnom učenju, komunikaciji i zabavi

NOSITELJI AKTIVNOSTI

Predmetni učitelj i učenici VIII. razreda

NAČIN REALIZACIJE AKTIVNOSTI

Putem redovite nastave u specijaliziranoj učionici, kroz različite oblike i metode poučavanja i učenja

VREMENIK AKTIVNOSTI

Školska godina

Page 18: wertzuiopšđasdfghjklčćžyxcvbnmqw ...os-vkovacica-humnasutli.skole.hr/upload/os-vkovacica-humnasutli/images/... · tekstova o Isusovim riječima i porukama te igrom i molitvom

17

DETALJAN TROŠKOVNIK

NAČIN VREDNOVANJA I

KORIŠTENJA REZULTATA

VREDNOVANJA

Opisno i brojčano vrednovanje postignuća učenika u skladu s rezultatima, ciljevima, zadaćama i sadržajima

Page 19: wertzuiopšđasdfghjklčćžyxcvbnmqw ...os-vkovacica-humnasutli.skole.hr/upload/os-vkovacica-humnasutli/images/... · tekstova o Isusovim riječima i porukama te igrom i molitvom

18

III. DODATNA NASTAVA

PREDMET

MATEMATIKA – 1. RAZRED

UČITELJI

Marija Kampuš, Marija Završki, Jasminka Podhraški, Ana Novak, Zoran Gazibara, Sanja Šlogar

CILJ

Utvrđivanje gradiva redovne nastave na složenijim zadacima. Razvijati učeničke potencijale za matematiku.

ZADACI Proširiti matematičke sadržaje. Razvijati logičko mišljenje i zaključivanje. Razvijanje interesa za matematičke zadatke.

NASTAVNE

TEME

Geometrijska tijela i likovi. Crte. Zbrajanje i oduzimanje do 20. Zadaci riječima.

LITERATURA D. Miklec, G. Prtajin, S. Jakovljević Rogić, S. Binder, N. Mesaroš Grgurić, J Vejić: Moj sretni broj 1 (udžbenik, radna bilježnica, zbirka zadataka) Nastavni listići

PREDMET

MATEMATIKA – 2. RAZRED

UČITELJI

Ana Novak, Jadranka Cesarec, Zoran Gazibara, Nives Orel – Balon, Milica Ivanović, Sanja Šlogar

CILJ

Učenike koji brzo i lako usvajaju nastavno gradivo te brzo i točno logički zaključuju poticati da razvijaju svoje potencijale u što većoj mjeri. Poticati ih na Pronalaženje različitih načina dolaska do rješenja problema. Produbljivati interes, znanja i sposobnosti za matematiĉke sadržaje.

ZADACI

Primjena stečenih znanja u svakodnevnom životu. Motivirati ih da se uključuju u takmičenja tijekom školovanja. Razvijanje interesa za matematičku znanost

NASTAVNE

TEME

Računanje prirodnim brojevima do 100 Geometrija Sastavljanje i rastavljanje likova Razni zanimljivi zadaci

LITERATURA

Jasenka Đurović : Dodatna nastava iz matematike, ŠK 1992 Vlatka & Matka 2, Alka script

AKTIVNOST MATEMATIKA – 3. RAZRED

UČITELJI

Jadranka Cesarec, Đurđa Turner,Nevenka Miklaužić, Ana Novak, Gordana Fišter

CILJ

Učenike koji brzo i lako usvajaju nastavno gradivo te brzo i točno logički zaključuju poticati da razvijaju svoje potencijale u što većoj mjeri. Poticati ih na pronalaženje različitih načina dolaska do rješenja problema. Produbljivati interes, znanja i sposobnosti za matematičke sadržaje.

ZADACI

Utvrđivanje i produbljivanje gradiva redovite nastave na složenijim zadacima. Aktiviranje kognitivnih sposobnosti učenika Priprema za natjecanje.

NASTAVNE

TEME

Prirodni brojevi: Računanje s prirodnim brojevima: -svojstva zbrajanja i oduzimanja -svojstva množenja i dijeljenja -izvođenje više računskih radnji bez uporabe zagrada - izvođenje više računskih radnji s uporabom zagrada -jednakost -nejednakost -zadaci riječima Crta, kut, lik: -dužina, pravac, kružnica, krug Razni zadaci

LITERATURA

Udžbenički komplet – Moj sretni broj 3 Vlatka i Matka – časopis Alkica – dječji enigmatski časopis Gordana Pajić, Mirjana Konosi:Natjecateljske matematičke zgode, Školska knjiga, 2008. D. Vrgoč, B. Jagodić, I. Mrkonjić: Zbirka zadataka za dodatnu nastavu

Page 20: wertzuiopšđasdfghjklčćžyxcvbnmqw ...os-vkovacica-humnasutli.skole.hr/upload/os-vkovacica-humnasutli/images/... · tekstova o Isusovim riječima i porukama te igrom i molitvom

19

AKTIVNOST MATEMATIKA – 4. RAZRED

UČITELJI

Marija Kampuš, Mirjana Očko,Ana Košutić, Ana Novak, NevenkaMiklaužić, Biserka Lipnjak

CILJ Motiviranje učenika da se bave matematikom, da razvijaju matematičko mišljenje (prostorno predočavanje, logičko zaključivanje, uočavanje veza ...) i da uoče uporabu matematike u svakodnevnom životu. Stjecanje šire obrazovne osnove potrebne za lakše razumijevanje i usvajanje drugih sadržaja prirodnih i društvenih znanosti. Razvijanje smisla i potrebe za samostalnim radom, razvijanje odgovornosti za rad, točnosti, urednosti, sustavnosti, preciznosti, konciznosti te izgrađivanja znanstvenog stava. Omogućavanje pristupa različitim izvorima znanja.

ZADACI Priprema za matematička natjecanja (intenzivan i ustrajan rad – rješavanje zadataka sa natjecanja). Rješavanje težih, složenijih, pomno odabranih zadataka iz raznih zbirki namijenjenih darovitim učenicima, zadataka iz časopisa te zadataka s prošlih gradskih, županijskih i državnih natjecanja. Rješavanje zadataka iz zabavne matematike (matematičke križaljke, matematičke mozgalice ...).

NASTAVNE TEME

Kut Trokut Pravokutnik i kvadrat Izvođenje više računskih radnji Kvadar i kocka Zadaci za natjecanje Matematičke križaljke Matematičke mozgalice Sudoku Osnovna pravila šaha

LITERATURA George, D: Obrazovanje darovitih: kako identificirati i obrazovati darovite i talentirane učenike, Educa, Zagreb, 2005. Vlahović-Štetić, V.: Daroviti učenici: teorijski pristup i primjena u školi, IDIZ, Zagreb, 2005. Elezović, N: Matematička natjecanja i rad s darovitim učenicima, Element, Zagreb, 2007. Pavleković, M: Matematika i nadareni učenici, Element, Zagreb, 2009.

PREDMET

MATEMATIKA – 5. RAZRED

UČITELJI

Adil Skopljak

CILJ

Usvojiti i naučiti temeljna matematička znanja za bolje razumijevanje prirodnih, društvenih i tehničkih zakonitosti u svakodnevno životu suvremenog čovjeka.

ZADACI

Savladati osnovne elemente matematičkog jezika, matematički se izražavati usmeno i pismeno. Razvijati metode matematičkog mišljenja: intuiciju, maštu i logičko zaključivanje. Razvijati sustavnost, točnost, postupnost i samostalnost u radu. Razvijati sposobnosti apstraktnog mišljenja i logičkog zaključivanja.

NASTAVNE

TEME

1. Skup prirodnih brojeva ( 8 sati) 2. Djeljivost prirodnih brojeva (8 sati) 3. Skupovi točaka u ravnini ( 6 sati) 4. Razlomci ( 4 sata) 5. Decimalni brojevi 6 sati)

Analiza i izrada zadataka sa natjecanja ( 3 sata) UKUPNO 35 sati

LITERATURA

M. Polonio, V. Stošić - Natječemo se u znanju matematike za 5.razred M. Ljibičić: Matematika 5 plus- za nadarene petaše

PREDMET

MATEMATIKA – 6. RAZRED

UČITELJI

Adil Skopljak

CILJ

Usvojiti i naučiti temeljna matematička znanja za bolje razumijevanje prirodnih, društvenih i tehničkih zakonitosti u svakodnevno životu suvremenog čovjeka.

ZADACI

Stečena matematička znanja i zakonitosti primjenjivati u rješavanju problemskih i istraživačkih zadataka. Osposobiti učenike za matematiško mišljenje, logičko zaključivanje i algoritamsko rješavanje problema. Razvijati intuiciju, maštu i stvaralačko mišljenje. Razvijati elemente izražavanja općih ideja matematičkim jezikom. Matematički se pismeno i usmeno izražavati.

NASTAVNE

TEME

1. Operacija s razlomcima ( 6 sati) 2. Cijeli brojevi (6 sati) 3. Racionalni brojevi ( 8 sati) 4. Linearne jednadžbe ( 6 sata) 5. Trokut i četverokut (6sati)

Page 21: wertzuiopšđasdfghjklčćžyxcvbnmqw ...os-vkovacica-humnasutli.skole.hr/upload/os-vkovacica-humnasutli/images/... · tekstova o Isusovim riječima i porukama te igrom i molitvom

20

Analiza i izrada zadataka sa natjecanja ( 3 sata) UKUPNO 35 sati

LITERATURA

L. Krnić, Z. Šikić - Natječemo se u znanju matematike za 6.razred M. Ljibičić: Matematika 6 plus- za nadarene šestaše

PREDMET

PRIRODA I DRUŠTVO – 3. RAZRED

UČITELJI

Jelena Horvat Petanjko (planirani broj učenika: 5 )

CILJ

Razvijanje logičkog razmišljanja i zaključivanja- rad s darovitim učenicima. Osposobljavanje učenika za istraživanje i primjenu naučenog u svakodnevnom životu.

ZADACI

Praktične vježbe eksperimentiranja i istraživanja. Suradničko učenje. Rješavanje zadataka za kritičko mišljenje. Individualni pristup i edukacija, rad u skupinama, rad na terenu, izrada plakata.

NASTAVNE

TEME

Pravila ponašanja, Izrada kompasa, Svjetski dan zaštite životinja, Zaštićene biljke RH, Izrada zemljovida, Vremenska crta, Izrada kišomjera, Izrada vreće za vjetar, Izrada kalendara prirode, Božićni eko ukrasi, Klijanje pšenice, Brežuljkasti zavičaj, Moja županija, Međunarodni dan zaštite močvara, Narodni običaji našeg kraja, Podneblje i vremenska obilježja zavičajne regije, Izvođenje pokusa, Vode zavičaja, Značenje vode za život ljudi, Jadransko more, Zdravlje, Zdrava prehrana – sastavljamo jelovnik, Zdrav okoliš, Dan Sunca, Poznajemo drveće, Kasno proljeće u šumi, Ljekovito bilje našeg kraja

LITERATURA

Opisno praćenje napredovanja učenika. Izrada plakata. Uključivanje u školski list te na mrežnu stranicu škole.

PREDMET

ENGLESKI JEZIK – 8. RAZRED

UČITELJI

Petra Radošević

CILJ

Proširiti znanje učenika te ih osposobiti za pismenu i usmenu komunikaciju na stranom jeziku. Utvrđivanje i uvježbavanje gradiva osnovne škole ( vokabular, jezične vještine, jezične zakonitosti).

ZADACI

- razvijati jezične vještine potrebne za govornu i pisanu (interpretaciju) uporabu engleskog jezika - usvojiti vokabular potreban za sporazumijevanje na engleskom jeziku - pripremiti učenike za školsko i županijsko natjecanje iz engleskog jezika

NASTAVNE

TEME

Cool Summer; Money matters; All that glitters; Hard to believe; Achivements; What`s with you?; In sync with your parents; In & out of fashion;

Earthcare.org; Did you know?; Crazy about sports; Looking forward to the future?; Chat threat; Q for a question; Healthy and happy; What if..?

Priprema za natjecanje.

- čitanje s razumijevanjem

- slušanje s razumijevanjem

- jezične zakonitosti-gramatika ( plan i program 8. razreda)

LITERATURA

- zadaci sa školskih, županijskih i državnih natjecanja

- udžbenici za osnovnu školu - dodatna literatura (The Good Grammar Book- Michael Swan, Catherine Walter)

PREDMET

FIZIKA – 7. RAZRED

UČITELJI Branko Flegar

CILJ

Razvoj pozitivnog stava prema fizici, samopouzdanja u vlastite istraživačke sposobnosti (logičko mišljenje, zaključivanje i generaliziranje te vještina uključivanja u raspravu. ) i usvajanje znanja i vještina koje omogućavaju uspješnu primjenu fizike u svakodnevnom životu.

ZADACI

1.) Obrada novih sadržaja 2.) Utvrđivanje gradiva redovne nastave na složenijim zadacima(istraživanje) 3.) Priprema za natjecanja

NASTAVNE

TEME

Ponavljanje gradiva prirode iz prethodnih razreda prethodnih Mjerenje duljine dužine Mjerenje ploština ploha i obujma tijela Istraživanje-određivanje gustoće tijela Međudjelovanje tijela-Ovisnost produljenja opruge o sili-istraživanje(tabelarni i grafički pristup) Trenje-istraživanje Poluga-istraživanje-rješavanje pismenih zadataka iz natjecanja Energija, rad i snaga-praktični zadaci(istraživanje)-pismeni zadaci iz natjecanaja Unutarnja energija i toplina-praktični i pismeni zadaci

LITERATURA

Zbirka zadataka za sedmi razred,Rudolf Krsnik i Branka Mikuličić Praktični i pismeni zadaci iz općinskih , županijskih i državnih natjecanja Metodički pokusi iz fizike Enciklopedije

Page 22: wertzuiopšđasdfghjklčćžyxcvbnmqw ...os-vkovacica-humnasutli.skole.hr/upload/os-vkovacica-humnasutli/images/... · tekstova o Isusovim riječima i porukama te igrom i molitvom

21

Matematičko fizički list Internet

PREDMET

FIZIKA – 8. RAZRED

UČITELJI

Branko Flegar

CILJ

Razvoj pozitivnog stava prema fizici, samopouzdanja u vlastite istraživačke sposobnosti (logičko mišljenje, zaključivanje i generaliziranje te vještina uključivanja u raspravu. ) i usvajanje znanja i vještina koje omogućavaju uspješnu primjenu fizike u svakodnevnom životu.

ZADACI

1.) Obrada novih proširenih izbornih sadržaja 2.) Utvrđivanje gradiva redovne nastave na složenijim zadacima(istraživanje) 3.) Priprema za natjecanja

NASTAVNE

TEME

Ponavljanje gradiva prirode iz prethodnih razreda prethodnih Jednostavni i razgranati strujni krug-istraživanje Električni naboj,struja i napon-istraživanje p pismeni zadaci Pretvorba energije u električnim trošilima i zakonitosti u strujnom krugu Mjerenje struje i napona struje Spajanje trošila-serijski i paralelan spoj-pismeni i praktični zadaci Elektromagnetna indukcija-istraživanje Električna energija i snaga-pismeni i praktični zadaci Električni otpor-istraživanje-pismeni i praktični zadaci Ohmov zukon-istraživanje-pismeni i praktični zadaci Sve se giba-nejednoliko i jednoliko gibanje-pismeni i praktični zadaci Akceleracija-jednoliko ubrzano gibanje-pismeni zadaci Temeljni zakon gibanja-pismeni i praktični zadaci Pismeni i praktični zadaci iz općinskih, županijskih i državnih natjecanja

LITERATURA

Zbirka zadataka za VIII.razr., matematičko fizički list, enciklopedija,pismeni i praktični zadaci općinskih,županijskih i državnih natjecanja, internet.

PREDMET

GEOGRAFIJA – 5. Razred

UČITELJI

Robert Borovečki

CILJ

Usvojiti znanja predviđena planom i programom rada te se pripremiti za natjecanja iz geografije

ZADACI

Usustaviti, ponoviti, utvrditi i proširiti znanja i vještine stečene tijekom redovne nastave Upoznati učenike s dodatnim izvorima znanja Motivirati učenike na stjecanje novih znanja i vještina Poticati učenike na samostalan rad i istraživanje

NASTAVNE

TEME

Oblik i veličina Zemlje Razmještaj kontinenata i oceana Zemlja u svemiru Gibanja Zemlje i godišnja doba Geografska mreža Mjesno i pojasno vrijeme Predočavanje Zemljine površine Mjerilo i vrste karata Orijentacija Reljef More Voda na kopnu Vrijeme Prirodna bogatstva i zaštita okoliša

LITERATURA

Gea 1, Udžbenik Stručni časopisi, internet i dr.

PREDMET

GEOGRAFIJA – 6. Razred

UČITELJI

Robert Borovečki

CILJ

Usvojiti znanja predviđena planom i programom rada te se pripremiti za natjecanja iz geografije

Page 23: wertzuiopšđasdfghjklčćžyxcvbnmqw ...os-vkovacica-humnasutli.skole.hr/upload/os-vkovacica-humnasutli/images/... · tekstova o Isusovim riječima i porukama te igrom i molitvom

22

ZADACI

Usustaviti, ponoviti, utvrditi i proširiti znanja i vještine stečene tijekom redovne nastave Upoznati učenike s dodatnim izvorima znanja Motivirati učenike na stjecanje novih znanja i vještina Poticati učenike na samostalan rad i istraživanje

NASTAVNE

TEME

Stanovnišvo Zemlje Azija Afrika Amerika Australija i Oceanija Polarna područja

LITERATURA

Gea 2, udžbenik stručni časopisi, internet i dr.

PREDMET

GEOGRAFIJA – 7. Razred

UČITELJI

Robert Borovečki

CILJ

Usvojiti znanja predviđena planom i programom rada te se pripremiti za natjecanja iz geografije

ZADACI

Usustaviti, ponoviti, utvrditi i proširiti znanja i vještine stečene tijekom redovne nastave Upoznati učenike s dodatnim izvorima znanja Motivirati učenike na stjecanje novih znanja i vještina Poticati učenike na samostalan rad i istraživanje

NASTAVNE

TEME

Europa – opća obilježja Zapadna Europa Sjeverna Europa Srednja Europa Južna Europa Jugoistočna Europa Istočna Europa Suvremena Europa

LITERATURA

Gea 3, udžbenik Stručni časopisi, internet i dr.

PREDMET

GEOGRAFIJA – 8. Razred

UČITELJI

Robert Borovečki

CILJ

Usvojiti znanja predviđena planom i programom rada te se pripremiti za natjecanja iz geografije

ZADACI

Usustaviti, ponoviti, utvrditi i proširiti znanja i vještine stečene tijekom redovne nastave Upoznati učenike s dodatnim izvorima znanja Motivirati učenike na stjecanje novih znanja i vještina Poticati učenike na samostalan rad i istraživanje

NASTAVNE

TEME

Topografske karte Opća obilježja Hrvatske Primorska Hrvatska Gorska Hrvatska Nizinska Hrvatska Zavičaj

LITERATURA

Geografija Hrvatske, udžbenik Stručni časopisi, internet i dr.

PREDMET

POVIJEST 7 I 8. RAZRED

UČITELJI

Petra Kunštek

CILJ

Proširiti i dopuniti znanje, vještine i stavove učenika prema nastavnom programu.

ZADACI

uče o najvažnijim događajima, pojavama, procesima i značajnim obilježjima razdoblja i društava koja proučavaju, što uključuje gospodarstveni, društveni, kulturni i politički razvoj, svakodnevni život, ideje, vjerovanja i nazore ljudi u prošlosti, vježbaju snalaženje u vremenu iprostoru, usvajaju i ispravno rabe povijesno nazivlje u opisivanju prošlih razdoblja, događaja i procesa, uče o temeljnim procesima koji pomažu razumijevanju prošlosti (kronologiji, uzročnosti, promjenama i kontinuitetu, multiperspektivnosti, tumačenju, istraživanju i značenju prošlih događaja) i upoznaju se s ulogom izvora i literature u objašnjavanju prošlosti (uče prepoznavati, raščlanjivati, povezivati i vrjednovati različite vrste primarnih i sekundarnih povijesnih izvora, te na temelju njih rekonstruiraju povijesna stanja), upoznaju različite načine prikazivanja i interpretiranja prošlosti (historiografija, filmovi,

Page 24: wertzuiopšđasdfghjklčćžyxcvbnmqw ...os-vkovacica-humnasutli.skole.hr/upload/os-vkovacica-humnasutli/images/... · tekstova o Isusovim riječima i porukama te igrom i molitvom

23

dokumentarne serije, povijesni romani, pjesme, muzejski postavi isl.), pronalaze, upoznaju, raščlanjuju i vrjednuju različite izvore informacija (udžbenik, enciklopedija, historiografski tekst, školska knjižnica, muzej, Internet) upoznaju temeljne vrijednosti na kojima počiva suvremeno društvo, kritički razmišljaju o svijetu u kojem žive, pripremajući se tako za život u pluralističkom i demokratskom društvu, razvijaju interes za povijest, ali i očuvanje kulturne baštine, razvijaju radne navike, stvaralaštvo i samopouzdanje te intelektualnu sposobnost i otvorenost za cjeloživotno učenje

NASTAVNE

TEME

Što je povijest Život ljudi u prapovijesti Civilizacije prvih pisama Uspon stare Grčke Atenska demokracija Helenizam Počeci Rima Republika i Carstvo Hrvatski prostoru antici Pojava kršćanstva Seoba naroda Europa i Sredozemlje nakon seobe naroca Feudalizam Hrvatska u ranom srednjem vijeku Europa i islamski svijet Uzlet srednjovjekovne Europe Hrvatska u doba Arpadovića i Anžuvinaca Humanizam i renesansa Velika geografska otkrića Osmansko carstvo prema Hrvatskoj i Europi Reformacija i katolička obnova Europa u doba baroka Hrvatska u ranom novom vijeku Svijet i Hrvatska u osvit modernog dfoba Oblikovanje modernog društva – znanosti i tehnologija, industrijska revolucija Europa od Francuske revolucije do Bečkog kongresa Hrvatski narodni preporod Revolucija 1848. Društvo, kultura i svakodnevica prve polovina 19. st. Europa na vrhuncu moći: nastanak prvih modernih država u Europi Hrvatska u drugoj polovici 19. i početkom 20. stoljeća Svijet u doba europske dominacije Društvo, kultura i svakodnevica druge polovice 19. st. i na početku 20. Krize i Prvi svjetski rat Versailleski poredak Demokratski procesi između dvaju ratova Totalitarni režimi između ratova Hrvatska u prvoj Jugoslaviji Znanost i kultura u prvoj polovici 20. st. Drugi svjetski rat Svijet u vrijeme hladnog rata i sloma komunizma Procesi dekolonizacije Hrvatska u socijalističkoj Jugoslaviji Postanak i razvoj samostalne hrvatske države Hrvatska i svijet na pragu trećeg tisućljeća

LITERATURA

Povijesti 5., udžbenik, radna bilježnica i atlas Povijest 6., udžbenik, radna bilježnica i atlas Povijest 7., udžbenik, radna bilježnica i atlas Povijest 8., udžbenik, radna bilježnica i atlas

PREDMET

INFORMATIKA – LOGO PROGRAMERI

UČITELJI

Nataša Salamon Rebić

CILJ Proširiti znanja dodatnim sadržajima vezanim uz predmet potaknuti interes učenika za algoritamsko rješavanje zadataka u programiranju

ZADACI

Zadaci sa natjecanja prethodnih godina

NASTAVNE TEME

1. Hrvatsko otvoreno natjecanje iz informatike 2. Drzavno natjecanje iz informatike

LITERATURA

BUG, informatički časopis VIDI, informatički časopis WWW- Logo- zadaci s rješenjima za 5., 5., 7.,8. Razred- Nenad Hajdinjak www.hsin.hr – stranice Hrvatskog saveza informatičara Logo za napredne- Vinko Petričević

Page 25: wertzuiopšđasdfghjklčćžyxcvbnmqw ...os-vkovacica-humnasutli.skole.hr/upload/os-vkovacica-humnasutli/images/... · tekstova o Isusovim riječima i porukama te igrom i molitvom

24

PREDMET

KEMIJA – 7. RAZRED

UČITELJI

Brankica Tepeš

CILJ

Proširivanje znanja redovnog plana i programa,razvijanje i poticanje interesa za prirodne znanosti,razvijanje znanstvenog pristupa rješavanja problema.Razvijanje istraživačkog duha ,kemijske pismenosti i pripremanje učenika za natjecanje.

ZADACI

Uvidjeti važnost kemije u životu suvremenog čovjeka.Upoznati štetne,opasne i otrovne tvari.Shvatiti značaj timskog rada i suradničkog učenja.Poticati uključivanje učenika za sudjelovanje na natjecanjima iz kemije.

VREMENIK Jedan sat tjedno prema rasporedu

NASTAVNE

TEME

-rad u skupini -jedan sat tjedno -praktičan rad -timski rad -rad na problemskim zadacima

LITERATURA

PREDMET

KEMIJA – 8. RAZRED

UČITELJI

Brankica Tepeš

CILJ

- ovladati osnovnim znanjima o tvarima i kemijskim promjenama koje se odvijaju u živoj i neživoj prirodi, a potrebna su za razumijevanje prirodnih pojava i procesa u svakodnevnom životu -pripremanje učenika za natjecanje iz kemije

ZADACI

-izvoditi pokuse, izvesti zaključke,samostalno donositi objašnjenja, komentirati, izvjestiti, raspravljati - argumentirati i diskutirati - surađivati u timskom radu -rješavati problemske zadatke logičkog razmišljanja i zaključivanja -razvijati samostalnost eksperimentalnog rada - izrađivati modele -primjenivati mjere opreza i zaštite pri izvođenju pokusa

VREMENIK Jedan sat tjedno prema rasporedu

NASTAVNE

TEME

-praktičan rad -timski rad -demonstracija -rad na problemskim zadatcima

LITERATURA

PREDMET

BIOLOGIJA – 7. RAZRED

UČITELJI

Zdravka Cesarec

CILJ

Utvrditi osnovna znanja iz biologije, ojačati samostalnost i kreativnost kod izvođenja praktičnih radova, prikupljanje preparata i njihova obrada. Proširiti znanja učenika i pripremiti ih za natjecanja ZNANOST MLADIMA

ZADACI

- usvojiti znanje o raznolikosti i povezanosti živog svijeta i postupnosti njegova razvoja.

- razviti pozitivan stav prema biologiji, želju za samostalnim učenjem

- razviti interes za prirodoznanstvena istraživanja

NASTAVNE

TEME

- pojava i razvoj života na zemlji

- praživotinje i oluje

- gljive

- razvoj mnogostaničnih životinja

- beskralježnjaci

- kralježnjaci

- biljke

- evolucija

LITERATURA

Udžbenici raznih autora Internet

PREDMET

NJEMAČKI JEZIK – 8. RAZRED

UČITELJI

Katica Kunštek

CILJ

Osposobljavati uĉenike za samostalnu usmenu i pisanu komunikaciju na njemačkom jeziku. Razvijati vještine komuniciranja, timskoga rada te osposobljavati uĉenike za rješavanje problema. Omogućiti uĉenicima da usvoje jeziĉne zakonitosti i vokabular predviĊen nastavnim planom i programom. Poticati uĉenike na razmišljanje i kognitivno organiziranje sadrţaja te kreiranje situacija u kojima uĉenik moţe primijeniti postojeće znanje. Poticati

Page 26: wertzuiopšđasdfghjklčćžyxcvbnmqw ...os-vkovacica-humnasutli.skole.hr/upload/os-vkovacica-humnasutli/images/... · tekstova o Isusovim riječima i porukama te igrom i molitvom

25

samostalnost uĉenika te ih motivirati da se ukljuĉuju u natjecanja tijekom školovanja

ZADACI

Stjecanje usmene i pisane komunikacijske kompetencije proširene elementima sociokulturne, interkulturalne te ĉitalaĉke kompetencije. Proširivanje znanja i vještina.

NASTAVNE

TEME

- vokabular po temama: Domovina, zemlje koje je okružuju, zemlje EU- njemačko govorno područje, ekologija- očuvanje prirode i okoliša, ljudi, život, običaji, blagdani i tradicija, provođenje praznika, zdrav život i zdrava prehrana, odijevanje, stanovanje, izbor budućeg zanimanja - jezične zakonitosti: padeži (deklinacija određenog i neodređenog člana, deklinacija imenice, deklinacija pridjeva), komparacija pridjeva zamjenice (osobne, posvojne, upitne, pokazne, povratna z., neodređena z. mann glagoli, glagolska vremena prijedlozi, prilozi rečenica: red riječi ( izjavna, upitna, zavisno- složena rečenica, neupravni govor) brojevi: glavni, redni (deklinacija)

LITERATURA

Udžbenici Hurra! Deutsch! - 5.-8. razred Priručnici za učitelje Zbirke zadataka sa školskih, županijskih i državnih natjecanja

PREDMET

HRVATSKI JEZIK – 5. RAZRED

UČITELJI Ivana Novak

CILJEVI

- razvijati ljubav prema materinskom jeziku;

- ukazivanje na bogatstvo hrvatskog jezika

- usvajanje hrvatskog jeziĉnog standarda

- primjena jezičnog znanja u pisanju i govorenju te pravopisu

ZADACI

- proširivanje obveznih sadržaja

- obrada izbornih sadržaja

NASTAVNE

TEME

- promjenjive i nepromjenjive vrste riječi

- sklonidba imenica

- sklonidba i stupnjevanje pridjeva

- pravopis

- hrvatski jezik – prošlost i sadašnjost

LITERATURA

Hrvatski pravopis Hrvatska gramatika Priručnik za hrvatski jezik Testovi s natjecanja

PREDMET

HRVATSKI JEZIK – 7. RAZRED

UČITELJI Ivana Novak

CILJEVI

- razvijati ljubav prema materinskom jeziku;

- ukazivanje na bogatstvo hrvatskog jezika

- usvajanje hrvatskog jeziĉnog standarda

- primjena jezičnog znanja u pisanju i govorenju te pravopisu

ZADACI

- obrada izbornih proširenih sadržaja

- priprema za natjecanje

NASTAVNE

TEME

- rečenični dijelovi

- nezavisno i zavisno složene rečenice

- odnosi među riječima

- naglašeni i nenaglašeni slogovi

- uzlazni i silazni naglasci

- veliko početno slovo

- upravni i neupravni govor

- povijest hrvatskog književnog jezika

LITERATURA

Hrvatski pravopis Hrvatska gramatika Priručnik za hrvatski jezik Testovi s natjecanja

PREDMET

HRVATSKI JEZIK – 8. RAZRED

UČITELJI Anica Flegar

CILJ

- razvijanje logičkog mišljenja i zaključivanja, primjena jezičnog znanja u pisanju i govorenju te pravopisu

Page 27: wertzuiopšđasdfghjklčćžyxcvbnmqw ...os-vkovacica-humnasutli.skole.hr/upload/os-vkovacica-humnasutli/images/... · tekstova o Isusovim riječima i porukama te igrom i molitvom

26

ZADACI

- obrada izbornih proširenih sadržaja

- istraživački rad na složenijim zadacima i timski rad ili rad u paru

- priprema za natjecanje

NASTAVNE

TEME

- duga i kratka množina, zbirne imenice

- nazivi država i sklonidba

- brojevne imenice

- zamjenjivanje zavisnih rečenica glagolskim prilozima

- izricanje istovremenosti i prijevremenosti u složenoj rečenici

- izricanje pogodbe, mogućnosti i želje složenom rečenicom

- višestruko složena rečenica

- glasovi (po zvučnosti, po mjestu tvorbe)

- glasovne promjene (jednačenje po zvučnosti, mjestu tvorbe)

- riječi u kojima se smjenjuju glasovi ije/ je/ e/ i/

- počeci hrvatske pismenosti/ povijest hrvatskoga jezika

- priložna oznaka namjere i uzroka

- namjerna i uzročna rečenica

LITERATURA

Hrvatski pravopis Hrvatska gramatika Priručnik za hrvatski jezik Testovi (natjecanja)

IV. DOPUNSKA NASTAVA

AKTIVNOST

1. RAZRED HRVATSKI JEZIK/ MATEMATIKA

UKUPNO 35 SATI GODIŠNJE

UČITELJI

Marija Završki, Sanja Šlogar, Jasminka Podhraški,Zoran Gazibara, Marija Kampuš,Ana Novak

CILJ

HJ Pomoć učenicima koji uz teškoće savladavaju nastavno gradivo.

MAT Pomaganje u učenju i svladavanju nastavnih sadržaja matematike, poboljšati elementarna znanja i vještine. Pomaganje uĉenicima u razvoju samopouzdanja.

ZADACI

HJ Omogućiti lakše svladavanje nastavnih sadržaja uz individualizirani pristup.

MAT Početno čitanje i pisanje Govorenje Grafomotoričke vježbe

NASTAVNE

TEME

HJ Rečenica Interpunkcija Sastavljanje rečenica od zadanih nizova riječi Poštivanje pravopisne norme

MAT Zbrajanje i oduzimanje do 20 Pisano zbrajanje i oduzimanje do 100 Tablica množenja do 100 Jednostavniji zadaci riječima Geometrijski sadržaji

LITERATURA

HJ Marija Krmpotić i Sonja Ivić: Početnica Pčelica Marija Krmpotić i Sonja Ivić: Pčelica radna bilježnica Nastavni listići

MAT S. Binder,S. Jakovljević Rogić, Nataša Mesaroš Grgurić,D. Miklec, Graciella Prtajin, J. Vejić: MOJ SRETNI BROJ 1 Nastavni listići

AKTIVNOST

2. RAZRED HRVATSKI JEZIK/ MATEMATIKA

UKUPNO 35 SATI GODIŠNJE

UČITELJI

Zoran Gazibara, Nives Orel – Balon,Milica Ivanović,Ana Novak, Sanja Šlogar

CILJ

HJ Pomaganje u učenju i svladavanju nastavnih sadržaja hrvatskog jezika, poboljšati elementarna znanja i vještine. Pomaganje učenicima u razvoju samopouzdanja.

MAT Učenike koji brzo i lako usvajaju nastavno gradivo te brzo i točno logički zaključuju poticati da razvijaju svoje potencijale u što većoj mjeri. Poticati ih na pronalaženje različitih načina dolaska do rješenja problema. Produbljivati interes, znanja i sposobnosti za matematičke sadržaje.

Page 28: wertzuiopšđasdfghjklčćžyxcvbnmqw ...os-vkovacica-humnasutli.skole.hr/upload/os-vkovacica-humnasutli/images/... · tekstova o Isusovim riječima i porukama te igrom i molitvom

27

ZADACI

HJ Ovladavanje temeljnim znanjima kao preduvjetom uspješnosti nastavka školovanja. Omogućavanje lakšeg svladavanja nastavnih sadržaja uz individualizirani pristup.

MAT Primjena stečenih znanja u svakodnevnom životu. Motivirati ih da se uključuju u natjecanja tijekom školovanja. Razvijanje interesa za matematičku znanost.

NASTAVNE

TEME

HJ Glasno čitanje Razumijevanje pročitanog Pričanje stvarnih i zamišljenih događaja, pisanje sastavka Prepričavanje Vrste riječi - imenice Veliko slovo u imenima Izgovor i pisanje č i ć Skupovi ije/je/e/i

MAT Računanje prirodnim brojevima do 100 Geometrija Sastavljanje i rastavljanje likova Razni zanimljivi zadaci

LITERATURA

HJ Vesna Budinski, Suzana Delić, Marina Diković, Gordana Ivančić, Martina KolarBillege: PRIČA O JEZIKU 2, Profil V. Budinski, K. Franjčec, I. Lukas, S. Veronek Germadnik, M. Zelenika Šimić: OD SLOVA DO SNOVA 2, čitanka, Profil

MAT Jasenka Đurović : Dodatna nastava iz matematike, ŠK 1992 Vlatka & Matka 2, Alka script

AKTIVNOST

3. RAZRED HRVATSKI JEZIK/ MATEMATIKA

UKUPNO 35 SATI GODIŠNJE

UČITELJI

Đurđa Turner,Jelena Horvat – Petanjko, Nevenka Miklaužić, Gordana Fišter

CILJ

HJ Pomaganje u učenju i svladavanju nastavnih sadržaja hrvatskog jezika, poboljšati elementarna znanja i vještine. Pomaganje učenicima u razvoju samopouzdanja.

MAT Pomaganje u učenju i svladavanju nastavnih sadržaja matematike, poboljšati elementarna znanja i vještine. Pomaganje učenicima u razvoju samopouzdanja.

ZADACI

HJ Ovladavanje temeljnim znanjima kao preduvjetom uspješnosti nastavka školovanja. Omogućavanje lakšeg svladavanja nastavnih sadržaja uz individualizirani pristup

MAT Ovladavanje temeljnim znanjima kao preduvjetom uspješnosti nastavka školovanja. Omogućavanje lakšeg svladavanja nastavnih sadržaja uz individualizirani pristup.

NASTAVNE

TEME

HJ Glasno čitanje Razumijevanje pročitanog Pričanje stvarnih i zamišljenih događaja, pisanje sastavka Prepričavanje Vrste riječi Veliko slovo u imenima Izgovor i pisanje č i ć Skupovi ije/je/e/i

MAT Pisano zbrajanje i oduzimanje do 100 Tablica množenja do 100 Jednostavniji zadaci riječima Brojevi do 1000 Pisano zbrajanje i oduzimanje do 1000 Pisano množenje i dijeljenje brojeva do 1000 Geometrijski sadržaji

LITERATURA

HJ Zlatna vrata 3 (čitanka i hrvatski jezik) Listići u izradi učitelja

MAT Udžbenički komplet – Moj sretni broj 3 Moj sretni broj 3 – listići za dopunsku nastavu

AKTIVNOST

4. RAZRED HRVATSKI JEZIK/ MATEMATIKA

UKUPNO 35 SATI GODIŠNJE

UČITELJI

Marija Kampuš, Biserka Lipnjak, Mirjana Očko, Nevenka Miklaužić, Ana Novak, Ana Košutić

CILJ

HJ Pomaganje u učenju i svladavanju nastavnih sadržaja hrvatskog jezika, poboljšati elementarna znanja i vještine. Pomaganje učenicima u razvoju samopouzdanja.

MAT Pomaganje u učenju i svladavanju nastavnih sadržaja matematike, poboljšati elementarna znanja i vještine. Pomaganje učenicima u razvoju samopouzdanja.

Page 29: wertzuiopšđasdfghjklčćžyxcvbnmqw ...os-vkovacica-humnasutli.skole.hr/upload/os-vkovacica-humnasutli/images/... · tekstova o Isusovim riječima i porukama te igrom i molitvom

28

ZADACI

HJ Ovladavanje temeljnim znanjima kao preduvjetom uspješnosti nastavka školovanja. Omogućavanje lakšeg svladavanja nastavnih sadržaja uz individualizirani pristup.

MAT Ovladavanje temeljnim znanjima kao preduvjetom uspješnosti nastavka školovanja. Omogućavanje lakšeg svladavanja nastavnih sadržaja uz individualizirani pristup.

NASTAVNE

TEME

HJ Izražajno čitanje Razumijevanje pročitanog Pripovijedanje Samostalno stvaranje priče Prepričavanje Opisivanje Vrste riječi Upravni i neupravni govor Veliko početno slovo Izgovor i pisanje č i ć Skupovi ije/je/e/i

MAT Pisano zbrajanje i oduzimanje do 1000 Pisano množenje i dijeljenje do 1000 Jednostavniji zadaci riiječima Brojevi do 1 000 000 Pisano zbrajanje i oduzimanje do 1 000 000 Pisano množenje i dijeljenje brojeva do 1 000 000 Geometrijski sadržaji- trokut,pravokutnik i kvadrat Opseg trokuta Opseg i površina pravokutnika i kvadrata Kvadar i kocka Obujam kocke

LITERATURA

HJ Zlatna vrata 4 (čitanka i hrvatski jezik)-M.Krmpotić, S. Ivić Listići u izradi učitelja

MAT Udžbenički komplet – Moj sretni broj 4 Moj sretni broj 4 – listići za dopunsku nastavu

PREDMET MATEMATIKA- 5. RAZRED

UČITELJI Adil Skopljak

CILJ Učenici će moći naučiti osnovne računske radnje i zakonitosti u skupu prirodnih brojeva za razumijevanje kvantitativnih odnosa u prirodi, društvu i tehnici te u svakodnevnom životu.

ZADACI Usvajanje osnovnih matematičkih znanja temeljem demonstracije, pokazivanja i višestrukim ponavljanjem i promatranjem. Na jednostavnijim primjerima i zadacima razvijati radne navike, postupnost u radu, samostalnost i točnost. Razvijati osnovne pojmove matematičke pismenosti te se matematički pismeno i usmeno izražavati.

NASTAVNE TEME

1. Skup prirodnih brojeva ( 8 sati) 2. Djeljivost prirodnih brojeva (6 sati) 3. Skupovi točaka u ravnini ( 6 sati) 4. Razlomci ( 4 sata) 5. Decimalni brojevi (6 sati)

Temeljno ponavljanje i analiza postignuća ( 5 sata) UKUPNO 35 sati

LITERATURA Z. Šikić, L. Krnić- Udžbenik matematika 5, prvo i drugo polugodište

PREDMET MATEMATIKA- 6. RAZRED

UČITELJI Adil Skopljak

CILJ Učenici će moći naučiti osnovne računske radnje i zakonitosti u skupu prirodnih brojeva za razumijevanje kvantitativnih odnosa u prirodi, društvu i tehnici te u svakodnevnom životu.

ZADACI Usvajanje osnovnih matematičkih znanja temeljem demonstracije, pokazivanja i višestrukim ponavljanjem i promatranjem. Na jednostavnijim primjerima i zadacima razvijati radne navike, postupnost u radu, samostalnost i točnost. Razvijati osnovne pojmove matematičke pismenosti te se matematički pismeno i usmeno izražavati.

NASTAVNE TEME

6. Operacija s razlomcima ( 6 sati) 7. Cijeli brojevi (4 sati) 8. Racionalni brojevi ( 6 sati) 9. Linearne jednadžbe ( 8 sata) 10. Trokut i četverokut ( 6 sati)

Page 30: wertzuiopšđasdfghjklčćžyxcvbnmqw ...os-vkovacica-humnasutli.skole.hr/upload/os-vkovacica-humnasutli/images/... · tekstova o Isusovim riječima i porukama te igrom i molitvom

29

Temeljno ponavljanje i analiza postignuća ( 5 sata) UKUPNO 35 sati

LITERATURA Z. Šikić, L. Krnić- Udžbenik matematika 6, prvo i drugo polugodište

PREDMET

MATEMATIKA – 7. RAZRED

UČITELJ Vesna Kunštek

CILJ Razvoj pozitivnog stava prema matematici i razvoj odgovornosti za vlastiti uspjeh i napredak u učenju matematike, razumijevanje problema (postavljanjem pitanja poput „Što tražimo?“, „Koji su podaci poznati?“, „Koji su uvjeti?“ ili sličnih), razvoj vještina praćenja danih uputa i upotrebe geometrijskog pribora i kalkulatora, razvoj razumijevanja računskih operacija i njihovog međusobnog odnosa i razvoj prostornog zora .

ZADACI Usvajanje i utvrđivanje matematičkih sadržaja obrađenih na redovnoj nastavi.

NASTAVNE TEME

Koordinatni sustav na pravcu i pravokutni koordinatni sustav u ravnini Omjer i proporcija Proporcionalne veličine, primjena proporcionalnosti Grafički prikaz proporcionalnosti Obrnuta proporcionalnost Postotak, računanje s postocima Jednostavni kamatni račun Prikazivanje i analiza podataka Vjerojatnost slučajnog događaja Dijeljenje dužine na jednake dijelove i u zadanom omjeru Sličnost trokuta Mnogokut,pravilni mnogokuti Opseg i površina mnogokuta Kružnica i krug Poučak o obodnom i središnjem kutu, Talesov poučak Pravac i kružnica Opseg i površina kruga Kružni luk Sustav linearnih jednadžbi Metoda supstitucije Metoda suprotnih koeficijenata Primjena sustava linearnih jednadžbi Linearna funkcija Graf i tok linearne funkcije Grafičko rješavanje sustava linearnih jednadžbi

LITERATURA Šikić, Golac-Jakopović, Vuković, Krnić: Matematika 8

PREDMET

MATEMATIKA – 8. RAZRED

UČITELJI Vesna Kunštek

CILJ Razvoj pozitivnog stava prema matematici i razvoj odgovornosti za vlastiti uspjeh i napredak u učenju matematike, razumijevanje problema (postavljanjem pitanja poput „Što tražimo?“, „Koji su podaci poznati?“, „Koji su uvjeti?“ ili sličnih), razvoj vještina praćenja danih uputa i upotrebe geometrijskog pribora i kalkulatora, razvoj razumijevanja računskih operacija i njihovog međusobnog odnosa i razvoj prostornog zora .

ZADACI Usvajanje i utvrđivanje matematičkih sadržaja obrađenih na redovnoj nastavi.

NASTAVNE TEME

Kvadriranje racionalnih brojeva Kvadriranje umnoška i količnika, zbroja i razlike Razlika kvadrata Potencije s bazom 10 Drugi korijen, računanje s korijenima Pitagorin poučak Primjena Pitagirina poučka na kvadrat, pravokutnik, jednakokračni i jednakostranični trokut, romb i trapez Realni brojevi Realni brojevi i brojevni pravac

Grafovi funkcija y=x2 i y= x

Vektori, zbrajanje i oduzimanje vektora, translacija Osna i centralna simetrija, rotacija Točke, pravci i ravnine u prostoru Međusobni položaji pravaca i ravnina Okomitost Ortogonalna projekcija , udaljenost točke od ravnine Prizma, oplošje i obujam prizme Piramida, oplošje i obujam piramide

Page 31: wertzuiopšđasdfghjklčćžyxcvbnmqw ...os-vkovacica-humnasutli.skole.hr/upload/os-vkovacica-humnasutli/images/... · tekstova o Isusovim riječima i porukama te igrom i molitvom

30

Valjak Stožac Kugla

LITERATURA Nemeth, Stajčić: Matematika 8

PREDMET

HRVATSKI JEZIK – 5. RAZRED

UČITELJI Ivana Novak

CILJ Razvoj pozitivnog stava prema hrvatskom jeziku i razvoj odgovornosti za vlastiti uspjeh i napredak.

ZADACI Osposobiti učenike da se mogu snaći u pismenom i usmenom izražavanju. Pomoću primjerenih zadataka pomoći učenicima da lakše napreduju. Vježbati i utvrđivati gradivo.

NASTAVNE TEME

- Veliko slovo u imenima ulica, organizacija - Subjekt i predikat - Vrste riječi - Padeži, glasovne promjene

LITERATURA Udžbenik iz jezika Gramatika hrvatskog jezika Pismene vježbe D. Rosandić

PREDMET

HRVATSKI JEZIK – 6. RAZRED

UČITELJI Anica Flegar

CILJ Poučiti učenike koji teže napreduju kako pravilno pisati i govoriti, kako se snaći i osposobiti za posao.

ZADACI Svladavanje slovničkog i pravopisnog gradiva, razvijanje komunikacije.

NASTAVNE TEME Glagoli i glagolski oblici Veliko i malo slovo u pisanju višečlanih imena Osnovni dijelovi rečenice Vrste riječi: rod, broj i padež

LITERATURA Udžbenik za hrvatski jezik- 6. Razred Gramatika hrvatskog jezika Pravopis hrvatskog jezika Priručnici za učitelje

PREDMET

HRVATSKI JEZIK – 7. RAZRED

UČITELJI Ivana Novak

CILJ Razvoj pozitivnog stava prema hrvatskom jeziku i razvoj odgovornosti za vlastiti uspjeh i napredak.

ZADACI Osposobiti učenike da se mogu snaći u pismenom i usmenom izražavanju. Pomoću primjerenih zadataka pomoći učenicima da lakše napreduju. Vježbati i utvrđivati gradivo.

NASTAVNE TEME

- Glagolski oblici - Složena rečenica, vrste nezavisno složenih rečenica - Veliko slovo u imenima (višečlani nazivi) - Negacija - Pravopisni i rečenični znakovi - Služba riječi u rečenici

LITERATURA Udžbenik iz jezika Gramatika hrvatskog jezika Pismene vježbe D. Rosandić

PREDMET

HRVATSKI JEZIK – 8. RAZRED

UČITELJI Anica Flegar

CILJ Poučiti učenike koji teže napreduju kako pravilno pisati i govoriti, kako se snaći i osposobiti za posao. Naučeno je preduvjet za snalaženje u srednjoj školi.

ZADACI Svladavanje slovničkog i pravopisnog gradiva, razvijanje komunikacije.

Page 32: wertzuiopšđasdfghjklčćžyxcvbnmqw ...os-vkovacica-humnasutli.skole.hr/upload/os-vkovacica-humnasutli/images/... · tekstova o Isusovim riječima i porukama te igrom i molitvom

31

NASTAVNE TEME

Služba riječi u rečenici Vrste složenih rečenica Riječ (nastajanje riječi) Povijest hrvatskog jezika Veliko i malo slovo Rečenični i pravopisni znakovi

LITERATURA Udžbenik za hrvatski jezik- 8. razred Gramatika hrvatskog jezika Priručnici za učitelje Pravopis hrvatskog jezika

PREDMET ENGLESKI JEZIK – 1.-4. RAZRED

UČITELJI Vesna Levak

CILJ Organizacija pomoći za učenike koji ne prate redoviti nastavni program s očekivanom razinom uspjeha. . Osposobiti učenike za jednostavan oblik razumijevanja i komunikacije na engleskom jeziku.

ZADACI Pomoći učeniku u učenju i nadoknađivanju znanja, stjecanju sposobnosti i vještina iz određenog nastavnog područja.

NASTAVNE TEME

- čitanje s razumijevanjem

- slušanje s razumijevanjem

- reprodukcija vokabulara

LITERATURA Udžbenici engleskog jezika Dip in 1,2,3,4; Radne bilježnice engleskog jezika Dip in 1,2,3,4; Priručnici za učitelje; Kako pomoći klincima da si sami pomognu: Perry Good; Games and Game-like activities with Added Value: Višnja Anić

PREDMET

ENGLESKI JEZIK – 6. RAZRED

UČITELJI

Petra Radošević

CILJ

Organizacija pomoći za učenike koji ne prate redoviti nastavni program s očekivanom razinom uspjeha. Osposobiti učenike za jednostavan oblik razumijevanja i komunikacije na engleskom jeziku.

ZADACI Pomoći učeniku u učenju i nadoknađivanju znanja, stjecanju sposobnosti i vještina iz određenog nastavnog područja.

NASTAVNE

TEME

- čitanje s razumijevanjem

- slušanje s razumijevanjem

- jezične zakonitosti-gramatika ( plan i program 8 . razreda)

LITERATURA

Dip in 6: Udžbenik engleskog jezika za 6.razred osnovne škole; Dip in 6: Radna bilježnica engleskog jezika za 6.razred osnovne škole ; Dip in 6: Priručnik za učitelje; Kako pomoći klincima da si sami pomognu- Perry Good; Dip in 6: Radna bilježnica za 6. razred osnovne škole

PREDMET

NJEMAČKI JEZIK: 2. – 4. RAZR.

UČITELJICA

Suzana Klauški

CILJ

Organizacija pomoći za učenike koji ne prate redoviti nastavni program s očekivanom razinom uspjeha.

ZADACi Pomoći učenicima u učenju i nadoknađivanju znanja, stjecanju sposobnosti i vještina iz određenog nastavnog područja.

NASTAVNE TEME

2. razred: Pozdravi; Jela i pića; Školski pribor i aktivnosti u školi; Slobodno vrijeme; Promet; Sportovi; Odjeća i obuća; Godišnja doba; Boje; Domaće i divlje životinje; Dijelovi tijela; Prostorije u kući i pokućstvo 3. razred: Mjeseci i godišnja doba; Prijevozna sredstva i orijentacija u prostoru; Prijateljstvo; Brojevi od 1-50, Predmeti, pokućstvo i oprema u učionici; Odjeća i obuća; Održavanje osobne higijene; Bolesti; Prostorije u kući; Proslava rođendana; Slobodno vrijeme 4. razred: Prijateljstvo; Imenovanje krajolika; Zaštita okoliša; Obilježavanje blagdana; Briga za zdravlje i dječje bolesti; Nastavni predmeti; Zanimanja i radna mjesta; Aktivnosti u kući; Zemlje njemačkog govornog područja; Praznici

LITERATURA

HURRA! DEUTSCH! 2 : Udžbenik njemačkog jezika za 2. razred osnovne škole, druga godina učenja HURRA! DEUTSCH! 3: Udžbenik njemačkog jezika za 3. razred osnovne škole, treća godina učenja HURRA! DEUTSCH! 4: Udžbenik njemačkog jezika za 4.razred osnovne škole, četvrta godina učenja HURRA! DEUTSCH! 2: Priručnik za učitelje njemačkog jezika za 2. razred osnovne škole HURRA! DEUTSCH! 3: Priručnik za učitelje njemačkog jezika za 3. razred osnovne škole HURRA! DEUTSCH! 4: Priručnik za učitelje njemačkog jezika za 3. razred osnovne škole Kako pomoći klincima da si sami pomognu: Perry Good

PREDMET

NJEMAČKI JEZIK 8. RAZRED

UČITELJI

Katica Kunštek

Page 33: wertzuiopšđasdfghjklčćžyxcvbnmqw ...os-vkovacica-humnasutli.skole.hr/upload/os-vkovacica-humnasutli/images/... · tekstova o Isusovim riječima i porukama te igrom i molitvom

32

CILJ

Pomoću primjerenih zadataka poučiti učenike koji teže napreduju kako pravilno pisati, čitati i govoriti na njemačkom jeziku. Pomoći učenicima u učenju i svladavanju osnovnih jezičnih zakonitosti Poboljšati elementarna jezična znanja i jezične vještine Omogućiti lakše svladavanje nastavnih sadržaja uz individualizirani pristup

ZADACI

Pomoći učenicima u ovladavanju temeljnim znanjima kao preduvjetom uspješnog nastavka školovanja Omogućiti učenicima lakše svladavanje nastavnih sadržaja uz individualizirani pristup

NASTAVNE

TEME

-Vokabular vezan uz teme ( Zemlje njemačkog govornog područja, Hrvatska; Prijateljstvo; Priroda, odnos prema okolišu; Ljudi, život i običaji; Obilježavanje blagdana i običaja; Važnost ispravne prehrane; Moda, odjeća; Razvoj čovjeka kroz povijest; Zanimanja; Slobodno vrijeme, provođenje praznika) -Osnovne jezične zakonitosti( glagoli, glagolska vremena, promjena glagola po licima, imenice- deklinacija određenog člana; pridjevi- komparacija; brojevi; red riječi u rečenici, zamjenice; prijedlozi) -Čitanje i slušanje s razumijevanjem

LITERATURA

Udžbenik, radna bilježnica, priručnik za učitelje „ Hurra Deutsch 8“

V. IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTi

AKTIVNOST EKO – GRUPA (1.-4. razred SŠ)

CILJEVI RADA Poticati razvoj svijesti o potrebi očuvanja okoliša.Razvijati interes i sklonost prema promatranju i proučavanju promjena u okolišu.Poticati na djelovanje u domu i školi.

NAMJENA AKTIVNOSTI

Djelovanje na zaštiti okoliša u našem užem okruženju.Poticati učenike na djelovanje na svijest odraslih u pravilnom odlaganju otpada, smanjenju emisije štetnih plinova i tvari koje su u svakodnevnoj uporabi. Promišljanje o očuvanju okoliša.Radno i korisno provođenje slobodnog vremena.

NOSITELJI AKTIVNOSTI

Jasminka Podhraški , učiteljica razredne nastave

NAČIN REALIZACIJE AKTIVNOSTI

Aktivnost se provodi izvan nastave u prostorima škole. Sudjelovanje u radu je dobrovoljno.Grupa se sastaje redovito, jednom tjedno. Planirani broj sati rada s učenicima - 1 sat tjedno ( 35 sati godišnje ) Pripreme voditelja - 1 sat tjedno ( 35 sati godišnje )

VREMENIK AKTIVNOSTI

9. mj. - uvođenje u rad i izrada eko - kalendara 10. mj.- Dani kruha,Dani jabuka, zdrava prehrana, akcija skupljanja papira 11. mj.- što su ovisnosti, kako izbjeći ovisnost o drogi, alkoholu i pušenju 12. mj.- kako odgojiti nepušača 1. mj.- kreiranje korisno provedenog slobodnog vremene 2.mj.- otpad i energija 3.mj.- važnost vode u životu živih bića 4.mj.- uređenje okoliša, ovisnosti - sistematizacija 5.mj.- proučavanje životne zajednice livade, 6.mj.- sistematizacija rada, eko - igre

DETALJAN TROŠKOVNIK

Izrada fotografija - 60 kn Izrada plakata – 50 kn Financiranje od prodaje papira.

NAČIN VREDNOVANJA

Provesti evaluaciju rada 2 puta godišnje putem anketnih upitnika Povremeno vršiti formativne analize. Rezultate rada koristiti u svrhu korekcije metoda i oblika rada, te kao poticaj učenicima na vrednovanje i samovrednovanje. Izlaganje plakata i uradaka na eko - panou škole. Prezentacije rada ostalim učenicima, ovisno o sposobnostima učenika

AKTIVNOST GLAZBENO – RITMIČKA SKUPINA (1.-4. razred SŠ, PŠP)

CILJEVI RADA Produbljivanje zanimanja prema zborskom muziciranju i plesu. Usavršavanje sveukupnih glazbenih i plesnih sposobnosti. Razvoj osjećaja zajedništva u kolektivnom izvođenju.

NAMJENA AKTIVNOSTI

Kreativno provođenje slobodnog vremena učenika u ovoj vrsti slobodne aktivnosti. Nastupi povodom blagdana i školskih svečanosti.

NOSITELJI AKTIVNOSTI

Gordana Fišter ,Mirjana Očko

NAČIN REALIZACIJE AKTIVNOSTI

Vježbe disanja, igra lovca, igra jeke, usklađivanje plesnih pokreta s ritmom melodije pjesme, melodijski razgovor, postupak slušnog dojma, sviranje (dječji instrumentarij), igra tišine, pjevanje, glazbena kreativnost

VREMENIK AKTIVNOSTI

9. mj. Upoznavanje s članovima skupine Pjesme za Dan kruha 10. mj. Pjesme o jeseni Igra tišine 11. mj. Pjesme o svetom Nikoli, Božiću i zimi Plesni pokreti

Page 34: wertzuiopšđasdfghjklčćžyxcvbnmqw ...os-vkovacica-humnasutli.skole.hr/upload/os-vkovacica-humnasutli/images/... · tekstova o Isusovim riječima i porukama te igrom i molitvom

33

12. mj. Božićne i novogodišnje pjesme 1. mj. Igra lovca Melodijski razgovor 2. mj. Ples srca 3. mj. Pjesme o Uskrsu i proljeću Plesni pokreti 4. mj. Pjesme o majci Ples za Majčin dan 5. mj. Glazbene igre Pjesme s ekološkom tematikom 6. mj. Glazbene igre Naši najbolji nastupi

DETALJAN TROŠKOVNIK

Papir za kopiranje – 30 kn

NAČIN VREDNOVANJA

Sudjelovanje na priredbama, Lidrano

AKTIVNOST

GLUMAČKA SKUPINA, PŠ Lupinjak

CILJEVI RADA

Pripremanje učenika za lijepo, izražajno recitiranje i govorenje uz poštivanje vrednota hrvatskog standardnog jezika tj. pripremanje učenika za priredbe. Uvježbavanje i rad s različitim vrstama lutaka. Usvajanje tehnike izrade štapnih lutaka kaširanjem .

NAMJENA AKTIVNOSTI

Njegovanje vrednota hrvatskog standardnog jezika. Naučiti kako se animiraju lutke, ta kako se izražajno govori.

NOSITELJI AKTIVNOSTI

Jadranka Cesarec učiteljica PŠ Lupinjak i učenici 1. - 4. Razreda Ana Košutić, učiteljica u središnjoj školi, učenici 1. – 4. Razreda

NAČIN REALIZACIJE AKTIVNOSTI

1. Sudjelovanje u priredbama za Božić i Majčin dan koje organiziraju učenici i učiteljice PŠ Lupinjak 2. Sudjelovanje na školskoj svečanosti u centralnoj školi – Hum na Sutli – Dan škole

VREMENIK

AKTIVNOSTI

IX, X mj.– formiranje grupe i usvajanje tehnike animacije lutaka XI, XII mj.– uvježbavanje izabranih lutkarskih igrokaza , izrada potrebnih lutaka, nastup na priredbi za Božić I mj. – analiza rada u prvom polugodištu, uvođenje novih članova u rad s lutkama II, III, IV mj.– izbor igrokaza za Majčin dan, izrada lutaka, uvježbavanje igrokaza, uvježbavanje točke za nastup uz Dan škole V mj.– nastup na priredbi za Majčin dan VI mj. – analiza rada u drugom polugodištu, igrokaz dobrodošlice za buduće učenike prvog razreda

DETALJAN

TROŠKOVNIK

Papir za fotokopiranje 40 kn, materijal za izradu lutaka i dekoraciju paravana 210 kn. SVEUKUPNO : 250 kn

NAČIN VREDNOVANJA

Sudjelovanje na božićnoj priredbi, priredbi za Dan škole i za Majčin dan. Vrednovanje ćemo provesti razgovorom i analizom pojedinih točaka u igrokazima, analizom animacije lutaka i izražajnosti u govoru, a sve to u cilju poboljšanja rada s lutkama i izražajnosti u govoru.

AKTIVNOST LITURGIJSKA GRUPA I.-IV.

CILJEVI RADA

Razviti spoznaju da Bog svakoga od nas poziva na međusobnu ljubav i život u zajedništvu. Otkriti i upoznati snagu jedinstva, zajedništva i služenja Kristove Crkve (zajednice vjernika). Upoznati i ucijepiti u vlastiti život cjeloviti Isusov zakon ljubavi i služenja.

NAMJENA AKTIVNOSTI

Pripremati učenike za liturgijsko slavlje i potaknuti ih da svatko prema svojoj službi (ministrant, pjevač, čitač…) doprinosi da ono bude skladno, lijepo i plodonosno. Upoznati duhovnu snagu i spasenjsku vrijednost liturgijskog slavlja.

NOSITELJI

AKTIVNOSTI

Grozdana Drašković, Maja Preglej

NAČIN

REALIZACIJE AKTIVNOSTI

Posjetom crkvi Uznesenja BDM u Taborskom i crkvi Sv. Petra i Pavla u Prišlinu upoznati učenike s crkvenim inventarom, liturgijskim predmetima, knjigama, odjećom… Kroz molitvu, igru, pjesmu, pripovijedanje i poučavanje senzibilizirati učenike za radosno sudjelovanje u euharistijskom slavlju. Suradnja s vanjskim suradnicima (č. sestrama Naše Gospe te župnicima).

VREMENIK

AKTIVNOSTI

9. mj.: Naša župna zajednica i naša župna crkva 10. mj.: Listopadska pobožnost: krunica 11. mj.:Liturgijsko slavlje; Svi sveti, Dušni dan 12. mj.: Sveci u došašću i božićno vrijeme 1. mj.: Liturgijski znakovi i kretnje 2. mj.: Sakristija i ministranti 3. mj.: Vladanje u crkvi/korizma: pobožnost križnog puta 4. mj.: Liturgijski predmeti 5. mj: Svibanjska pobožnost: krunica 6. mj.: Liturgijska godina

Page 35: wertzuiopšđasdfghjklčćžyxcvbnmqw ...os-vkovacica-humnasutli.skole.hr/upload/os-vkovacica-humnasutli/images/... · tekstova o Isusovim riječima i porukama te igrom i molitvom

34

DETALJAN

TROŠKOVNIK

-

NAČIN

VREDNOVANJA

Način vrednovanja provodi se praćenjem rada i procjene razine postignuća učenika, a evidentira se u Pregledu rada izvannastavnih aktivnosti u osnovnoj školi.

AKTIVNOST SCENSKA GRUPA I-IV.

CILJEVI RADA

Pripremanje učenika za lijepo,izražajno recitiranje i govorenje uz poštivanje vrednota hrvatskoga standardnog jezika,pripremanje učenika za glumu,ples i pjevanje na priredbama.

NAMJENA AKTIVNOSTI

Njegovanje vrednota hrvatskoga standardnog jezika,razvijanje ljubavi prema scenskom izražavanju,kretanju uz glazbu te poticanje kreativnosti učenika.

NOSITELJI

AKTIVNOSTI

Nevenka Miklaužić, učiteljica PŠ Taborsko Đurđa Turner, učiteljica PŠ Prišlin Ana Novak, učiteljica PŠ Brezno

NAČIN

REALIZACIJE AKTIVNOSTI

Izvannastavne aktivnosti za učenike od 1. do 4. razreda. Sudjelovanje na priredbama u PŠ. Sudjelovanje na priredbama u Središnjoj školi.

VREMENIK AKTIVNOST

Rujan:Formiranje grupe, dogovor o radu. Listopad,studeni,prosinac:Sadržaji vezani uz Dane kruha,Dane zahvalnosti za plodove zemlje; sadržaji vezani uz Svetog Nikolu, uz Božić i Novu godinu. Siječanj,veljača,ožujak,travanj: Sadržaji vezani uz Maškare,Valentinovo,Uskrs,Dan otvorenih vrata škole-Dan općine. Svibanj: Sadržaji vezani uz Majčin dan. Lipanj: Pripremanje završne školske priredbe.

DETALJAN TROŠKOVNIK

Papir za fotokopiranje 40 kuna, izrada rekvizita i uređivanje scene 60 kuna, uređivanje interijera škole uoči priredbi 50 kuna.

NAČIN

VREDNOVANJA

Sudjelovanje na priredbama:- Dani zahvalnosti za plodove zemlje i Dani kruha - Sveti Nikola - Božić i Nova godina - Maškare - Valentinovo - Uskrs - Majčin dan - Dan otvorenih vrata škole-Dan općine - Završna školska priredba

AKTIVNOST RITMIKA I-IV.

CILJEVI RADA

Poticanje interesa za ples. Usavršavanje sveukupnih glazbenih i plesnih sposobnosti. Razvoj osjećaja zajedništva u kolektivnom izvođenju koreografije.

NAMJENA AKTIVNOSTI

Kreativno provođenje slobodnog vremena učenika u ovoj vrsti slobodne aktivnosti. Nastupi povodom blagdana i školskih svečanosti.

NOSITELJI

AKTIVNOSTI

Jelena Horvat Petanjko

NAČIN

REALIZACIJE AKTIVNOSTI

Vježbe disanja, usklađivanje plesnih pokreta s ritmom melodije pjesme, glazbena i plesna kreativnost -sudjelovanje na priredbama u PŠ Druškovec, Središnjoj školi te u staračkom domu na Poredju

VREMENIK

AKTIVNOSTI

-rujan: formiranje grupe, dogovor o radu -listopad-prosinac:sadržaji vezani uz Božić -siječanj-travanj:sadržaji vezani uz Maškare i Majčin dan -svibanj: sadržaji vezani uz Majčin dan i otvorena vrata škole -lipanj: pripremanje za završnu svečanost

DETALJAN

TROŠKOVNIK

Materijal za kostime – 50 kn

NAČIN

VREDNOVANJA

Sudjelovanje na priredbama – Božić , Maškare, Majčin dan, otvorena vrata škole, završna svečanost

Page 36: wertzuiopšđasdfghjklčćžyxcvbnmqw ...os-vkovacica-humnasutli.skole.hr/upload/os-vkovacica-humnasutli/images/... · tekstova o Isusovim riječima i porukama te igrom i molitvom

35

AKTIVNOST LIKOVNA GRUPA I-IV. „Mali zadrugari“

CILJEVI RADA

Usvajanje pojmova likovnog jezika,likovnih i kompozicijskih elemenata te likovnih tehnika

NAMJENA

AKTIVNOSTI

Razvijanje kreativnosti,pihomotoričkih sposobnosti,vještine kontrole ruke u izražajne svrhe kao i razvijanje mašte,pamćenja….

NOSITELJI

AKTIVNOSTI

Učiteljice: Nives Orel Balon-PŠD Milica Ivanović-SŠ Sanja Šlogar-PŠP

NAČIN

REALIZACIJE AKTIVNOSTI

Modeliranje,građenje, slikanje,crtanje,rekomponiranje, redefiniranje,promatranje TEME:Jesen,Zima,Proljeće,Ljeto PRIGODNE TEME: Dani kruha,Sveti Nikola,Božić,Valentinovo,Uskrs,Majčin dan…

VREMENIK

AKTIVNOSTI

-jedan sat tjedno tijekom cijele školske godine -3 puta godišnje za potrebe učeničke zadruge (Božić,Uskrs,Smotra zadrugara)

DETALJAN

TROŠKOVNIK

-samofinanciranje -učenička zadruga -učenički pribor i radni materijal

NAČIN

VREDNOVANJA I

-uređenje izložbi,školskih panoa -izrada plakata -prodaja likovnih uradaka na sajmovima( BOŽIĆ, USKRS)

AKTIVNOST

JEZIČNA GRUPA- 1. RAZRED

CILJEVI RADA

Postupno razvijanje sposobnosti slušanja i razumijevanja usmenih poruka, sposobnosti pravilnog izgovora glasova stranog jezika u govornoj interakciji i reprodukciji . Razvijanje razumijevanja strane kulture pridonoseći istodobno i boljem razumijevanju vlastite kulture.

NAMJENA

AKTIVNOSTI

Postupno uvođenje učenika u učenje drugog stranog jezika. Upoznavanje učenika sa specifičnostima jezika radi lakšeg odabira izbornog predmeta u 4.razredu.

AKTIVNOST

PJEVAČKI ZBOR

CILJEVI RADA

Produbljivanje zanimanja prema zbornom pjevanju. Usavršavanje pjevačkih i sveukupnih glazbenih sposobnosti. Razvoj osjećaja zajedništva u kolektivnom izvođenju.

NAMJENA

AKTIVNOSTI

Kreativno provođenje slobodnog vremena učenika u ovoj vrsti izvannastavne aktivnosti. Nastupi povodom blagdana i školskih svečanosti.

NOSITELJI

AKTIVNOSTI

Marija Završki – PŠ Druškovec Marija Kampuš – PŠ Lupinjak

PROGRAM I SADRŽAJ

AKTIVNOSTI

Obrada pjesama za prigode obilježavanja: Dana kruha, Maškara, Valentinova, Božića i Nove godine, Majčinog dana . Nastup na internim školskim priredbama te javnim priredbama za Božić i Majčin dan. Sudjelovanje na priredbi u staračkom domu na Poredju, prigodom Dana kruha, božićnom priredbom i priredbom povodom Majčinog dana.

VREMENIK

AKTIVNOSTI

Aktivnost se odvija tijekom cijele školske godine prema rasporedu sati.

PREDVIĐENI TROŠKOVNIK

Aktivnost ne zahtijeva novčana ulaganja.

NAČIN

VREDNOVANJA

Sudjelovanje na priredbama.

Page 37: wertzuiopšđasdfghjklčćžyxcvbnmqw ...os-vkovacica-humnasutli.skole.hr/upload/os-vkovacica-humnasutli/images/... · tekstova o Isusovim riječima i porukama te igrom i molitvom

36

NOSITELJI

AKTIVNOSTI

Vesna Levak

NAČIN

REALIZACIJE AKTIVNOSTI

Usvajanje vokabulara i gramatičkih struktura kroz igru i pjesmu. Izrada plakata i postera vezanih uz razne sadržaje iz stranog jezika.

VREMENIK

AKTIVNOSTI

Hrana ( riječi sličnog izgovora i doručak ), Aktivnosti (Up and down), Brojevi (Ten little stars), Nebeska tijela( Mr Sun,Mr Sun), Boje (Red,pink and blue), Životinje (On the farm), Igračke ( Surprise), Halloween, Uskrs, Božić.

DETALJAN

TROŠKOVNIK

Troškovi papira potrebni za pripremu učitelja, kopiranje materijala i rad učenika na satu. Troškovi papira i ljepila vezani uz izradu plakata.

NAČIN

VREDNOVANJA

Praćenje rada tijekom sata i suradnje sa ostalim učenicima. Praćenje razine aktivnosti kod izvođenja raznih dramatizacija i pjesmica te korištenje prikupljenih informacija za bolju organizaciju rada grupe.

AKTIVNOST UZGAJIVAČI LJEKOVITOG BILJA I-IV.

CILJEVI RADA

Razvijati zaštitnički odnos prema prirodi.

NAMJENA AKTIVNOSTI

Upoznati vrste ljekovitog i začinskog bilja. Upoznati načine korištenja i čuvanja bilja.

NOSITELJI

AKTIVNOSTI

Svi učenici 1.,2.,3.i 4. razreda PŠ Taborsko, Zoran Gazibara

NAČIN

REALIZACIJE AKTIVNOSTI

Tijekom dana s kišnim vremenom aktivnosti se provode u učionici i sastoje se od teoretskog upoznavanja biljaka i njihovih svojstava te praktičnog rada vezanog za spremanje biljaka u jastučiće i izradu ukrasa za jastučiće. Tijekom dana sunčanim vremenom aktivnosti se provode na otvorenom i sastoji se od upoznavanja vanjskog izgleda biljaka, načina i vremena branja, sadnje i okopavanja posađenog.

VREMENIK

AKTIVNOSTI

RUJAN: branje, sakupljanje i sušenje kamilice, matičnjaka i vlasca te plodova iz školskog vrta LISTOPAD: sakupljanje kestena, uređenje kompostišta STUDENI : oranje vrta, uređenje prostora kod kontejnera za smeće PROSINAC: spremanje suhog bilja u papirnate vrećice SIJEČANJ: kopanje rupa za voćke, sijanje sjemena bilja u kontejnere VELJAČA: sijanje povrća u kontejnere OŽUJAK: uređenje vrta, sadnja jagoda, sadnja voćaka TRAVANJ: sadnja povrća u gredice, branje i sušenje stolisnika i ostalog ljekovitog bilja prema kalendaru SVIBANJ : branje i sušenje bilja, održavanje vrta i cvijeća LIPANJ: branje i sušenje bilja, održavanje vrta i cvijeća

DETALJAN

TROŠKOVNIK

Sjeme biljaka 50 kn, zemlja 50 kn, kontejneri za sadnju 5 kom cca 60 kn. glinamol 75 kn. lakovi 50 kn, platno za jastučiće cca 30 kn,maslinovo ulje cca 300kn, bočice 2-5 ml 100 kn

NAČIN

VREDNOVANJA

Sudjelovanje na Danu župe Taborsko, smotrama i Danima otvorenih vrata.

AKTIVNOST

NOVINARSKA SKUPINA: V. – VIII. razred

CILJEVI RADA

o učenicima, roditeljima i učiteljima pružiti informacije o radu škole, novostima, uspjesima vezanim uz redovan rad škole, izvannastavne

aktivnosti, radove učenika i sl. o razvijati komunikacijske sposobnosti i sposobnosti prenošenja informacija, korisno provoditi slobodno vrijeme u timskom radu i druženju o razvijati pismenost I kritičko mišljenje, razvijati sposobnosti korištenja aplikacija grafičkih programa i korištenja opreme (fotoaparat,

videokamera, PC) o poticati timski rad, kritičko mišljenje i kreativnost

NAMJENA

AKTIVNOSTI

Izrada školskog lista krajem šk. godine, priprema materijala za školske web stranice.

Page 38: wertzuiopšđasdfghjklčćžyxcvbnmqw ...os-vkovacica-humnasutli.skole.hr/upload/os-vkovacica-humnasutli/images/... · tekstova o Isusovim riječima i porukama te igrom i molitvom

37

NOSITELJI

AKTIVNOSTI Učiteljica Ivana Novak i učenici od V. do VIII. razreda

NAČIN

REALIZACIJE AKTIVNOSTI

o aktivnosti se provode izvan nastave u prostorima škole, skupina se sastaje jednom tjedno, u fazi pripreme lista prema potrebi i češće o komunikacija se odvija i internetskom poštom, uspostavlja se suradnja s profesorima iz hrvatskog jezika, informatike i likovne kulture

VREMENIK

AKTIVNOSTI Aktivnosti se realiziraju jedan sat tjedno tijekom cijele školske godine.

DETALJAN

TROŠKOVNIK Novac potreban za tiskanje školskog lista.

NAČIN VREDNOVANJA Anketiranje korisnika lista s ciljem usklađivanja sa željama i potrebama korisnika.

AKTIVNOST LITERARNO- RECITATORSKA DRUŽINA V. – VIII.

CILJEVI RADA

Razvijanje učeničke stvaralačke snage. Sudjelovanje u javnom i kulturnom radu škole i šire zajednice. Proširivanje i produbljivanje stečenih znanja povezivanje teorije i prakse

NAMJENA

AKTIVNOSTI

Poticaj za postupno uvođenje u timski rad i rad u paru. Stvaranje i odgajanje buduće književne i kazališne publike

NOSITELJI

AKTIVNOSTI

Anica Flegar, učenici

NAČIN

REALIZACIJE AKTIVNOSTI

- literarno stvaralaštvo u učionici i na otvorenom prostoru (livada, šuma...) - javna i kulturna djelatnost: priprema nastupa na manifestacijama (Zlatar, Zagreb) uz obilježavanje Dana kruha, Božićna svečanost , otvorena vrata škole, Dani Rikarda Jorgovanića - sudjelovanje na literarnim natječajima: školski LIDRANO, Kaj u riječi, pjesmi, slici i plesu Krapina, Dani kajkavske riječi Zlatar

VREMENIK

AKTIVNOSTI

9.- 10. mjesec Dan kruha 22. 12. 2013. Božićna svečanost 1. i 2. mjesec Školski LIDRANO 22.- 26.4. 2014. Dan otvorenih vrata škole Lipanj Završna svečanost

DETALJAN

TROŠKOVNIK

NAČIN

VREDNOVANJA

- nagrade i priznanja sa natječaja i smotri

AKTIVNOST LIKOVNA SKUPINA V. – VIII. RAZRED

CILJEVI RADA

-Poticanje kreativnosti i razvijanje mašte kod učenika te poštovati njihov spontani osobni izraz, -Razviti senzibilitet za likovni jezik/likovne elemente te kompozicijske elemente-i crtu, boju , ton, teksturu, ritam, kompoziciju-simetriju i asimetriju/ravnotežu, prostornoj organizaciji i trodimenzionalnu formu, te likovnu tehniku. -Eksperimentirati na spontan, imaginativan i dobro strukturiran način s nizom umjetniočkih materijala uključujući crtačke, slikarske i kiparske tehnike i konstrukciju materijala, -Razviti divergentno mišljenje, mašte i kreativnosti, pozitivnih stajališta prema umjetnosti stvaralaštva u izražavanju, -Razviti sposobnosti i vještine u likovnom izražavanju, kao i razvijanje svijesti o kreativnosti i umjetnosti, te općih kreativnih sposobnosti, razvijanje vještine suradnje, odgoj za poštovanje radu prema sebi, drugima i timskog rada, poticanje i usavršavanje stvaralačkih sposobnosti, razvoj osjećanja zajedništva u kolektivnom izvođenju, kao i sudjelovanje u javnom i kulturnom radu škole i šire zajednice, produbljivanje zanimanja prema likovnosti, kreativno provođenje slobodnog vremena.

NAMJENA AKTIVNOSTI

-Poticanje i razvijanje mašte , stvaralaštva i originalnosti, razvijanje kreativnosti, psihomotoričkih sposobnosti,vještine kontrole ruke u izražajne svrhe kao i razvijanje mašte, pamćenja…. -Sudjelovanje na likovnim natječajima

Page 39: wertzuiopšđasdfghjklčćžyxcvbnmqw ...os-vkovacica-humnasutli.skole.hr/upload/os-vkovacica-humnasutli/images/... · tekstova o Isusovim riječima i porukama te igrom i molitvom

38

-koristiti crtež za opservaciju, opisivanje i analizu, kao sredstvo mišljenja i u komunikaciji i u izražavanju -Koristiti glavne dvodimenzionalne procese u stvaranju slika -Koristiti trodimenzionalne procese -Poticaj za uvođenje u timski rad i rad u paru, te stvaranje i odgajanje buduće likovno-kritične publikacije -Koristiti različite materijale, alate i medije -Razviti svijest o povijesnoj, društvenoj i ekonomskoj ulozi i vrijednosti vizualne umjetnosti, te o aspektima suvremene kulture i masovnih medija

NOSITELJI

AKTIVNOSTI

Učiteljica Dragana Palčić i učenici

NAČIN

REALIZACIJE AKTIVNOSTI

-Likovno stvaralaštvo u učionici i izvan nje, na otvorenom prostoru škole( likovne kolonije, šuma...),pretraživane izvora znanja i korištenje informacija putem interneta, svladavanje vještina i kreativnosti putem modeliranja,građenja, slikanja,crtanja,rekomponiranja, redefiniranja,radu po promatranju i sjećanju, kontakti sa izložbama u našem kraju i okolici vezano sa drugim županijama,radionice i projekti, rad u skupinama, rad u paru, individualni rad, - Sudjelovanje sa drugim sekcijama u školi kao korelativne poveznice-učeničke zadruge, dramske sekcije i foto sekcije, izrada plakata kao javnog medija -Javna i kulturna djelatnost-priprema učenika na nivou škole-uređivanje školskog lista, web stranica škole,školsko natjecanje, obilježavanje Dana jeseni, Dana kruha, Božića, Valentinovo, Maškare, Uskrs, Otvorena vrata škole, završne svečanosti u školi, likovna natjecanja na nivou škole i u županiji -LIK-županijsko i državno natjecanje, Likovne kolonije u Bistrici ob sotli, Rogacu i Bizeljsko u Sloveniji, Zlatar(čovjek čovjeku) i Krapina- Uskrs u nama(Kaj u riječi, slici i plesu, kao i natjecanjima vezano izvan županije na državnom, europskom i svjetskom nivou (Ciak junior, Always green, always blue -16th International childrens and youths art competition – u gradu Torunu u Poljskoj)…

VREMENIK

AKTIVNOSTI

2 sata tjedno - tijekom cijele školske godine 2013./2014. Praćeno aktivnostima prema vremeniku – kao i nekoliko puta godišnje za potrebe Učeničke zadruge Božićnih,Uskrsnih sajmova i Državnih smotri

DETALJAN

TROŠKOVNIK

Uporaba recikliranog materijala, ekološkog i neekološkog materijala

NAČIN

VREDNOVANJA

-Nagrade i priznanja sa likovnih natjecanja na županijskom, državnom, europskom i svijetskom nivou, kao i likovne smotre i likovne međunarodne kolonije -Sudjelovanje na likovnim natjecanjima – vrednovati kvalitetu likovnog uratka -Uključivanje učenika u školske projekte -Vrednovanje suradništva, individualno zalaganje -Tijekom godine pratiti i analizirati učenička napredovanja - Rezultati vrednovanja bit će korišteni za promjene i poboljšanja u odvijanju aktivnosti u idućoj školskoj godini -Korištenje rez. vrednovanja za ugodnije radno ozračje i okruženje učenika, učitelja i roditelja kao i povećanju motiviranosti za lijepo, -prodaja likovnih uradaka na sajmovima( BOŽIĆ, USKRS) kao i Državnim smotrama -Način vrednovanja propisalo je Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa

AKTIVNOST DVOGLASNI PJEVAČKI ZBOR

CILJEVI RADA

Produbljivanje zanimanja prema zborskom muziciranju, usavršavanje pjevačkih sposobnosti, razvoj osjećaja zajedništva u kolektivnom izvođenju, kreativno provođenje slobodnog vremena.

NAMJENA AKTIVNOSTI

Nastupi povodom blagdana i školskih svečanosti.

NOSITELJI

AKTIVNOSTI

Učitelj glazbene kulture

NAČIN

REALIZACIJE AKTIVNOSTI

Aktivnost se realizira separatnim i zajedničkim probama dva puta tjedno ili više (ovisno o konkretnim zadaćama) te predviđenim zajedničkim nastupima, odnosno generalnim probama pred nastupe.

VREMENIK

AKTIVNOSTI

Aktivnost se odvija tijekom cijele školske godine, a intenzivira se za potrebe nastupa. Odvija se u predsatu ili 7. sat. RAZRADA PO MJESECIMA: RUJAN: upoznavanje učenika s radom zbora; audicija za nove članove (4. i 5. razredi); formiranje zbora LISTOPAD: rad na savladavanju osnova vokalne tehnike; priredba povodom Dana kruha STUDENI: rad na proširenju opsega glasova; izbor programa za Božićnu priredbu; uvježbavanje za nastup na Božićnoj priredbi PROSINAC: rad na disanju pri pjevanju i drugim osnovama vokalne tehnike; završne probe i nastup na priredbi povodom Božića i završetka 1. polugodišta SIJEČANJ: odabir novih pjesama i dogovori oko nastupa; rad na fraziranju VELJAČA: daljnji rad na osnovama vokalne tehnike (dinamika, tempo, intonacija)

Page 40: wertzuiopšđasdfghjklčćžyxcvbnmqw ...os-vkovacica-humnasutli.skole.hr/upload/os-vkovacica-humnasutli/images/... · tekstova o Isusovim riječima i porukama te igrom i molitvom

39

OŽUJAK: pravilna artikulacija suglasnika i općeniti rad na tekstualnoj komponenti; uvježbavanje programa za nastup TRAVANJ: priredba povodom Otvorenih vrata škole; odabir programa za završnu priredbu 8. razreda SVIBANJ: rad na proširenju opsega glasova; pripreme za nastup na završnoj svečanosti LIPANJ: završna priredba; dogovor o radu zbora u idućoj školskoj godini

DETALJAN

TROŠKOVNIK

Aktivnost ne zahtjeva novčana ulaganja.

NAČIN

VREDNOVANJA

Vrednovanje aktivnosti provodit će se kroz rad Učiteljskog vijeća. Rezultati vrednovanja bit će korišteni za promjene i poboljšanja u odvijanju aktivnosti u idućoj školskoj godini.

AKTIVNOST PRIPREMNI TAMBURAŠKI ORKESTAR

CILJEVI RADA

Poticanje zanimanja za muziciranjem, razvoj osjećanja zajedništva u kolektivnom izvođenju, razvoj sviralačkih sposobnosti, kreativno provođenje slobodnog vremena.

NAMJENA

AKTIVNOSTI

Priprema i učenje osnova kako bi sljedeće godine (a možda već i ove) nastupali povodom blagdana i školskih svečanosti.

NOSITELJI

AKTIVNOSTI

Učiteljica glazbene kulture

NAČIN REALIZACIJE

AKTIVNOSTI

Aktivnost se realizira separatnim i zajedničkim probama dva puta tjedni ili više ( ovisno o konkretnim zadaćama) te predviđenim nastupima (eventualno na kraju školske godine), odnosno generalnim probama pred nastupe. (Sudjeluju bisernice, bračevi, bugarije i bas).

VREMENIK

AKTIVNOSTI

Aktivnost se odvija tijekom cijele školske godine, a intenzivira se u slučaju nastupa na samom kraju šk. godine. Odvija se u predsatu ili 7. sat (ovisno o konkretnom rasporedu). Razrada po mjesecima: RUJAN:-formiranje grupe

-upoznavanje s tamburama, pravilno držanje

LISTOPAD: -određivanje tko će svirati koju tamburu, podjela dionica - C – dur ljestvica STUDENI: - C – dur ljestvica - osnove solfeggia PROSINAC: - rad na jednostavnoj ljestvici - zasebne probe melodičkih i ritmičkih tambura SIJEČANJ: - posebne probe 1. i 2. dionice - trzanje VELJAČA: - rad na osjećaju zajedništva, zajedničke probe - trzanje OŽUJAK: - rad na tehnici sviranja - sigurnost skupnog muziciranja - vježbanje trzanja TRAVANJ: - daljnji rad na tehnici sviranja - uvježbavanje za nastup SVIBANJ: - uvježbavanje za nastup - rad na dinamici i tempu LIPANJ: - eventualni nastup - dogovor o radu tamburaškog orkestra u idućoj školskoj godini

DETALJAN

TROŠKOVNIK

Aktivnost ne zahtjeva novčana ulaganja.

NAČIN

VREDNOVANJA

Vrednovanje aktivnosti povodit će se kroz sjednice učiteljskog i razrednih vijeća. Rezultati vrednovanja bit će korišteni za promjene i poboljšanja u odvijanju aktivnosti tamburaša u narednoj školskoj godini

AKTIVNOST TAMBURAŠKI ORKESTAR (7. – 8. razred)

CILJEVI RADA

Usavršavanje sviralačkih sposobnosti, razvoj osjećanja zajedništva u kolektivnom izvođenju, produbljivanje zanimanja prema muziciranju, kreativno provođenje slobodnog vremena.

NAMJENA

AKTIVNOSTI

Nastupi povodom blagdana i školskih svečanosti.

Page 41: wertzuiopšđasdfghjklčćžyxcvbnmqw ...os-vkovacica-humnasutli.skole.hr/upload/os-vkovacica-humnasutli/images/... · tekstova o Isusovim riječima i porukama te igrom i molitvom

40

NOSITELJI

AKTIVNOSTI

Učiteljica glazbene kulture

NAČIN REALIZACIJE

AKTIVNOSTI

Aktivnost se realizira separatnim i zajedničkim probama dna puta tjedno ili više (ovisno o konkretnim zadaćama) te predviđenim nastupima, odnosno generalnim probama pred nastupe. (Sudjeluju bisernice. bračevi, bugarije i bas.)

VREMENIK

AKTIVNOSTI

Aktivnost se odvija tijekom cijele školske godine, a intenzivira se za potrebe nastupa. Odvija se u predsatu ili 7. sat (ovisno o konkretnom školskom rasporedu). RAZRADA PO MJESECIMA: RUJAN: formiranje grupe, uključivanje prošlogodišnjih pripremnih tamburaša; izbor programa za priredbu povodom Dana kruha LISTOPAD: učenje skladbi – razgovor o njima, vježbanje: ulomak po ulomak, sviranje u cijelosti s pažnjom na tempo i dinamiku; nastup za priredbu Dana kruha STUDENI: rad na usavršavanju tehnike sviranja (pogotovo trzanja); izbor programa za Božićnu priredbu; uvježbavanje za nastup na Božićnoj priredbi PROSINAC: završne probe i nastup na priredbi povodom Božića i završetka 1. polugodišta SIJEČANJ: odabir novih pjesama i dogovori oko nastupa; rad na fraziranju i dinamici VELJAČA: daljnji rad na tehnici sviranja; izbor programa za nastup povodom Otvorenih vrata škole; sudjelovanje na Plesu maski – glazbena povorka OŽUJAK: uvježbavanje programa za nastup TRAVANJ: priredba povodom Otvorenih vrata škole; odabir programa za završnu priredbu 8. razreda SVIBANJ: rad na osjećaju zajedništva, sigurnost skupnog muziciranja LIPANJ: završna priredba; dogovor o radu tamburaškog orkestra u idućoj školskoj godini

DETALJAN

TROŠKOVNIK

Aktivnost ne zahtjeva novčana ulaganja (osim nabave trzalica – oko 5 kn komad)

NAČIN

VREDNOVANJA

Vrednovanje aktivnosti provodit će se kroz sjednice Učiteljskog vijeća. Rezultati vrednovanja bit će korišteni za promjene i poboljšanja u odvijanju aktivnosti u idućoj školskoj godini.

AKTIVNOST CVJEĆARSKA DRUŽINA

CILJEVI RADA

Očuvanje, zaštita i obnavljanje cvjetnog fonda Očuvanje okoliša Pravilan odnos prema prirodi, usvojiti znanja potrebna za uzgoj cvijeća Razviti pozitivnu grupnu dinamiku i timski rad

NAMJENA AKTIVNOSTI

Uređenje interijera i eksterijera škole Potaknuti aktivno sudjelovanje u zaštiti okoliša i promjenu životnih navika te da učenici stečena iskustva i znanja iskoriste za uređenje interijera i eksterijera škole te ih prenesu u svoje obitelji i na prijatelje pa na taj način povežu školu i zajednicu

NOSITELJI

AKTIVNOSTI

Zdravka Cesarec, učiteljica prirode/biologije Učenici uključeni u cvjećarsku družinu Roditelji Društvena zajednica Učitelji Tehničko osoblje škole

NAČIN REALIZACIJE

AKTIVNOSTI

Praktičan rad učenika Edukacija učenika tijekom zime

VREMENIK

AKTIVNOSTI

IX.- izrada godišnjeg plana i programa rada cvjećarske družine - analiza postojećeg cvjetnog fonda - njega i zaštita biljaka X.- pripreme za zaštitu biljaka zimi - spremanje sjemena, gomolja, sadnica XI.- II.- njega postojećeg cvjetnog fonda III.- IV.- sjetva i uzgoj presadnica, proljetni radovi u okolišu IV.- VI.- sjetva, sadnja, uzgoj, njega, zaštita cvijeća Ciklus traje tijekom čitave školske godine

DETALJAN

TROŠKOVNIK

Cvjetni lonci 200kn Sjeme 100kn Gnojivo 100kn Sredstva za zaštitu 200kn Zemlja 700kn Ukupno 1300kn

Page 42: wertzuiopšđasdfghjklčćžyxcvbnmqw ...os-vkovacica-humnasutli.skole.hr/upload/os-vkovacica-humnasutli/images/... · tekstova o Isusovim riječima i porukama te igrom i molitvom

41

NAČIN

VREDNOVANJA

Uređenje interijera i okoliša škole Po završetku rada cvjećarske družine provest će se evaluacijski upitnik s ciljem utvrđivanja stupnja uspješnosti rada cvjećarske družine

AKTIVNOST FOTO SEKCIJA

CILJEVI RADA

Razviti kod učenika vještinu fotografiranja

NAMJENA AKTIVNOSTI

Učenici će tijekom školske godine skupljati fotografije snimljene privatno kod kuće, ali će i popratiti sve aktivnosti škole kako bi izradili foto-arhiv školskih događanja u školskoj godini 2013./2014

NOSITELJI AKTIVNOSTI Robert Borovečki i učenici članovi foto-sekcije

NAČIN REALIZACIJE

AKTIVNOSTI

Učenici će tijekom školske godine pratiti i fotografirati sve školske događaje i aktivnosti (obilježavanje važnih datuma, školske priredbe, aktivnosti u školi i u lokalnoj zajednici, ekološke aktivnosti, izvanučionička i terenska nastava, izleti i dr.) Fotografije će se razvrstavati, selekcionirati i pohranjivati u računalo, kako bi se mogle kasnije koristiti za potebe školske arhive, školskog lista i školske web stranice. Fotografije će se moguće i koristiti za sudjelovanje u raznim fotografskim natječajima.

VREMENIK AKTIVNOSTI

Tijekom čitave školske godine

DETALJAN

TROŠKOVNIK

Nema potrebnih troškova

NAČIN

VREDNOVANJA

Po završetku školske godine provesti će se evaluacijski upitnik o radu foto-sekcije

AKTIVNOST ŠPORTSKA GRUPA V. – VI. RAZRED

CILJEVI RADA

- osposobiti učenike za teorijska i motorička znanjakojaomogućuju samostalno tjelesno vježbanje i osiguravaju psihofizičko zdravlje Osposobljavanje učenike za teorijska i motorička znanja Usvajanje elemenata rukometne igre, tehnike i taktike. Usvajanje elemenata nogometne igre, tehnike i taktike. Zadovoljavanje bioloških potreba učenika za kretanjem, usvajanje tehnike trčanja. Usvajanje elemenata odbojkaške igre, tehnike i taktike.

NAMJENA AKTIVNOSTI

-usmjerenost prema optimalnom razvoju i usavršavanju onih znanja, sposobnosti i osobina koje su u pojedinom razvojnom razdoblju. - sudjelovati na županijskim i međužupanijskim natjecanjima

NOSITELJI

AKTIVNOSTI

Hanna Antar i učenici

NAČIN REALIZACIJE

AKTIVNOSTI

Učenici će prvo savladati teorijski dio o pojedinim igrama (rukomet, nogomet, atletika, košarka i odbojka) koji uključuje pravila i elemente pojedine igre. Zatim slijedi praktični dio gdje uče različite tehnike i taktike. Na kraju dolazi usavršavanje tehnika u pojedinim igrama te sudjelovanje na natjecanjima.

VREMENIK

AKTIVNOSTI

Dva puta tjedno. Školska i županijska natjecanja, od listopada do ožujka.

DETALJAN

TROŠKOVNIK

Nastavna sredstva i pomagala Troškovi prijevoza na natjecanja Troškovi prehrane na natjecanjima

NAČIN

VREDNOVANJA

Vrednovanje prema zadovoljstvu učenika te rezultatima na natjecanjima Razvijenost spretnosti, koordinacije, pokreta, timskog rada

AKTIVNOST ŠPORTSKA GRUPA VII. – VIIII. RAZRED

CILJEVI RADA

- osposobiti učenike za teorijska i motorička znanjakojaomogućuju samostalno tjelesno vježbanje i osiguravaju psihofizičko zdravlje Osposobljavanje učenike za teorijska i motorička znanja Usvajanje naprednih elemenata odbojkaške igre, tehnike i taktike. Usvajanje naprednih elemenata nogometne igre, tehnike i taktike. Zadovoljavanje bioloških potreba učenika za kretanjem, usvajanje tehnike trčanja.

Page 43: wertzuiopšđasdfghjklčćžyxcvbnmqw ...os-vkovacica-humnasutli.skole.hr/upload/os-vkovacica-humnasutli/images/... · tekstova o Isusovim riječima i porukama te igrom i molitvom

42

NAMJENA

AKTIVNOSTI

-usmjerenost prema optimalnom razvoju i usavršavanju onih znanja, sposobnosti i osobina koje su u pojedinom razvojnom razdoblju. - sudjelovati na županijskim i međužupanijskim natjecanjima

NOSITELJI

AKTIVNOSTI

Hanna Antar i učenici

NAČIN REALIZACIJE

AKTIVNOSTI

Učenici usavršavaju tehniku igranja ( nogomet, atletika, košarka) U praktičnom djelu vježbaju igru po ekipama kako bi ostvarili što bolji rezultat na natjecanjima.

VREMENIK

AKTIVNOSTI

Dva puta tjedno. Školska i županijska natjecanja, od listopada do ožujka.

DETALJAN

TROŠKOVNIK

Nastavna sredstva i pomagala Troškovi prijevoza na natjecanja Troškovi prehrane na natjecanjima

NAČIN

VREDNOVANJA

Vrednovanje prema zadovoljstvu učenika te rezultatima na natjecanjima Razvijenost spretnosti, koordinacije, pokreta, timskog rada

AKTIVNOST ŠKOLSKO ŠPORTSKO DRUŠTVO

CILJEVI RADA

Zu redovitu nastavu tjelesno-zdravstvene kulture, omogućitiučenicima zadovoljavanje posebnih interesa i sklonosti za športske aktivnosti Usvajanje elemenata rukometne igre tehnike, taktike Usvajanje elemenata nogometne igre tehnike, taktike Zadovoljiti biološke potrebe učenika za kretanjem, usvajanje tehnike trčanja Usvajanje elemenata odbojkaške igre tehnike, taktike

NAMJENA

AKTIVNOSTI

Organizirano bavljenje športom kroz treninge, natjecanja kako bi stekli znanje iz športske aktivnosti za koju su se opredijelili (nogomet, košarka i atletika- kros) Sudjelovati na natjecanjima međužupanijskim i županijskim

NOSITELJI

AKTIVNOSTI

Hanna Antar i učenici

NAČIN REALIZACIJE

AKTIVNOSTI

Osposobljavanje učenike za teorijska i motorička znanja Usvajanje elemenata nogometne igre, tehnike i taktike. Zadovoljavanje bioloških potreba učenika za kretanjem, usvajanje tehnike trčanja. Usvajanje elemenata košarkaške igre, tehnike i taktike

VREMENIK

AKTIVNOSTI

Dva puta tjedno Školska i županijska natjecanja, vremenik određen od strane ministarstva, od listopada do ožujka

DETALJAN

TROŠKOVNIK

Troškovi prijevoza i prehrane na natjecanjima

NAČIN

VREDNOVANJA

Razvijena spretnost, koordinacija pokreta, timski rad Rezultati na školskim susretima i natjecanjima

AKTIVNOST DRAMSKA SKUPINA

CILJEVI RADA

Razvijanje govorne izražajnosti i dramskog stvaralaštva, razvijanje mašte, stvaralaštva i kreativnosti, stjecanje kritičnosti i discipline u radu, sigurnosti i samopouzdanja, razvijanje humanih, moralnih uvjerenja i međuljudskih odnosa

NAMJENA AKTIVNOSTI

Promicanje kulture dramskog izražavanja, sudjelovanje u predstavljanju škole

NOSITELJI

AKTIVNOSTI

Mirjana Petrak, vjeroučiteljica

NAČIN REALIZACIJE

AKTIVNOSTI

Prikupljanje i razrada ideja, odabir sudionika i prigoda u kojima će sudjelovati dramska skupina, planiranje proba, odabir materijala, podjela zadataka

VREMENIK

AKTIVNOSTI

Redoviti mjesečni sastanci dramske skupine, intezivan rad na pojedinim predstavama više puta tjedno po dogovoru s učenicima

Page 44: wertzuiopšđasdfghjklčćžyxcvbnmqw ...os-vkovacica-humnasutli.skole.hr/upload/os-vkovacica-humnasutli/images/... · tekstova o Isusovim riječima i porukama te igrom i molitvom

43

DETALJAN

TROŠKOVNIK

NAČIN

VREDNOVANJA

Anketa na kraju školske godine

ŠAHOVSKA SKUPINA

CILJEVI RADA

Naučiti pravila šahovske igre, razvijati sposobnosti kroz šahovsku igru u slobodno vrijeme učenika

NAMJENA AKTIVNOSTI

Ustanoviti početno stanje poznavanja šahovske igre. Razvijati individualni rad u razumijevanju šahovske igre. Razvijanje interesa za igranje šaha. Unaprjeđivanje šahovske igre različitim načinima i oblicima igre.

NOSITELJI

AKTIVNOSTI

Učitelj matematike Adil Skopljak, učenici od 5. do 8. razreda i šahovski klub.

NAČIN REALIZACIJE

AKTIVNOSTI

Poučavanje učenika s teorijom šahovske igre: otvaranja, središnjica i završnica. Individualni rad voditelja s učenicima, a zatim učenika s učenicima kroz pojedinačne partije. Organizacija pojedinačnih natjecanja između učenika pojedinih razreda. Analiza pojedinačnih partija.

VREMENIK

AKTIVNOSTI

Tijekom cijele školske godine 2013./2014. prema rasporedu i u slobodno vrijeme učenika, a najmanje 2 sata tjedno

DETALJAN

TROŠKOVNIK

Šahovske ploče, materijal za kopiranje, oko 200kn

NAČIN

VREDNOVANJA

Praćenje učenika kroz napredovanje u igranju šaha tijekom cijele školske godine.

AKTIVNOST WEB DIZAJN

CILJEVI RADA

Prezentacija škole i mjesta

NAMJENA

AKTIVNOSTI

Informiranje roditelja i učenika o događanjima u školi. Razvijanje timskog rada kod učenika, razvijanje kreativnosti u radu.

NOSITELJI

AKTIVNOSTI

Nataša Salamon Rebić i učenici

NAČIN REALIZACIJE

AKTIVNOSTI

Sastavljanje tima i podjela uloga u timu. Voditelj tima preuzima obveze upravljanja timom. Svaki član tima iznosi svoje ideje koje realizira. Cijeli tim sudjeluje u izradi zajedničke web stranice.

VREMENIK

AKTIVNOSTI

Tijekom školske godine.

DETALJAN

TROŠKOVNIK

NAČIN

VREDNOVANJA

Praćenje učenika kroz rad na računalu

AKTIVNOST PROMETNA GRUPA – VOŽNJA BICIKLOM

NAMJENA AKTIVNOSTI

Osposobiti učenike da se sigurno kreću na putu od kuće do škole

NOSITELJI

AKTIVNOSTI

Učenici, učitelj tehničke kulture

Page 45: wertzuiopšđasdfghjklčćžyxcvbnmqw ...os-vkovacica-humnasutli.skole.hr/upload/os-vkovacica-humnasutli/images/... · tekstova o Isusovim riječima i porukama te igrom i molitvom

44

NAČIN REALIZACIJE

AKTIVNOSTI

Kretanje pješaka u prometu

Osnovni pojmovi u prometu i tko smije upravljati biciklom

Osnovni dijelovi bicikla-bitni za sigurnost u prometu

Prijevoz tereta,pravilno korištenje kočnica ,zaustavni put bicikla i razmak između vozila

Poznavanje prometnih znakova

Radnje biciklom u prometu na cesti

Promet na raskrižju

Vožnja biciklom u prometu

Postupak u slučaju prometne nesreće

VREMENIK

AKTIVNOSTI

Učionica, školsko igralište(poligon), IV skupine Od IX.-XII.-Va (IX.-X.-I.skupina;XI.-XII.-II.skupina). Od I.-IV.-V.b (I.-II.-III. Skupina;III,IV.- IV.skupina) Utorak-7.sat;četvrtak 7.sat

DETALJAN

TROŠKOVNIK

Pismeni ispiti-HAK-20knX6=120kn Knjige-Škola vožnje-10x10=100 kn Prometni poligon -?

NAČIN

VREDNOVANJA

Pismena provjera Provjera spretnosti vožnje biciklom i primjena prometnih pravila Korištenje rezultata za izdavanje potvrde

AKTIVNOST POMLADAK CRVENOG KRIŽA

CILJEVI RADA

Poticati učenike na osnaživanje kršćanskih i humanih vrijednosti kao što su solidarnost, ljubav, odgovornost, briga i pažnja za drugoga. Naglašavanje potrebe uključivanja u humanitarne akcije koje provodi Hrvatski Crveni križ.

NAMJENA

AKTIVNOSTI

Proširiti duh solidarnosti na svakog učenika u školi. Uključiti što više učenika, učitelja i roditelja u akcije Crvenog križa.

NOSITELJ

AKTIVNOSTI

Grozdana Drašković, voditelj Podmlatka Crvenog križa

NAČIN REALIZACIJE

AKTIVNOSTI

Obavještavanje i poticanje učenika, učitelja i roditelja na uključivanje u humanitarne akcije koje provodi Hrvatski Crveni križ. Suradnja sa vanjskim suradnicima (predsjednicom Gradskog društva Crvenog križa Pregrada te, po mogućnosti, medicinskom sestrom i doktorom) . Obilježavanje nadnevaka i zajedničkih akcija Crvenog križa. Pripremanje učenika u kategoriji podmlatka Crvenog križa za natjecanje u pružanju prve pomoći.

VREMENIK

AKTIVNOSTI

9.-10. mj.: Upoznavanje učenika s djelatnostima Međunarodnog pokreta Crvenog križa i Crvenog polumjeseca (teoretski dio) 13. rujna: obilježavanje Svjetskog dana prve pomoći 14.-21. rujna: obilježavanje Tjedna borbe protiv TBC-a 10. mj.: provođenje Sabirne akcije ''Solidarnost na djelu'' 25. listopad: obilježavanje Dana darivatelja krvi u Republici Hrvatskoj 15. studenog do 15. prosinca: obilježavanje mjeseca borbe protiv alkoholizma, nikotinizma i ovisnosti o drogama 11. i 12. mj.: provođenje tradicionalne božićne akcije Hrvatskoga Caritasa ''Za 1000 radosti'' 8.-15. prosinca: Tjedan solidarnosti 11.-4.mj.: Pripremanje učenika za natjecanje u pružanju prve pomoći (praktični dio) 4. mj. Provođenje humanitarne akcije ''Dani narcisa'' 3./4.mj.: Provođenje korizmene humanitarne akcije 8. svibnja: obilježavanje dana Crvenog križa 8.-15. svibnja: Tjedan Hrvatskog Crvenog križa Tijekom čitave školske godine uključivanje u djelatnosti drugih organizacija koje su u skladu s ciljevima i zadaćama Hrvatskog Crvenog križa.

DETALJAN

TROŠKOVNIK

kopiranje (100kn), sanitetski materijal za natjecanje 400kn

NAČIN

VREDNOVANJA

Način vrednovanja provodi se praćenjem rada i procjene razine postignuća učenika, a evidentira se u Pregledu rada izvannastavnih aktivnosti u osnovnoj školi. Izvješća o provedenim humanitarnim akcijama i postignutim rezultatima natjecatelja Podmlatka Crvenog križa objavljuju se na WEB stranici škole i školskom časopisu ''Jorgovan''.

AKTIVNOST MALI KNJIŽNIČARI

CILJEVI RADA

- razvijanje radnih navika i sposobnosti učenika kroz praktičan rad na poslovima povezanim s organizacijom rada u knjižnici -otkrivanje knjižnice, knjiga, časopisa - upoznavanje s osnovama knjižničarskog poslovanja (inventarizacija, označavanje knjiga pečatom, signiranje te

Page 46: wertzuiopšđasdfghjklčćžyxcvbnmqw ...os-vkovacica-humnasutli.skole.hr/upload/os-vkovacica-humnasutli/images/... · tekstova o Isusovim riječima i porukama te igrom i molitvom

45

katalogizacija knjiga) - razvijanje ljubavi prema knjizi - osposobljavanje učenika za pronalaženje podataka i služenje njima - sudjelovanje u projektima knjižnice

NAMJENA AKTIVNOSTI

- osvijestiti ulogu knjižnice i suvremenih medija kao korisnih izvora informacija, ali i mjesta na kojem se nova znanja stječu na neformalan način prilagođen osobnim potrebama i individualnim interesima korisnika -aktivnost je namijenjena učenicima od 1. do 8. razreda koji žele bolje upoznati svijet knjižnice i poslove knjižničara - rad u knjižnici (posudba i vraćanje knjiga, sređivanje knjiga na policama, pružanje traženih informacija, raspodjela dječjih časopisa)

NOSITELJ AKTIVNOSTI

Školska knjižničarka

NAČIN REALIZACIJE

AKTIVNOSTI

- Upoznavanje s poslovima knjižničara u skladu s interesima i sposobnostima učenika i provedba istih -rad u knjižnici (posudba i vraćanje knjiga, pečatiranje knjiga, signiranje..) - obilježavanje značajnih obljetnica i datuma raznim aktivnostima - edukacije - sudjelovanje u radionicama vezanim za Mjesec hrvatske knjige - prisustvovanje manifestaciji Narodne knjižnice Sutla nas veže i spaja -slaganje knjiga i časopisa -izrada plakata -zajednički posjet Interliberu

VREMENIK AKTIVNOSTI

- tijekom cijele školske godine (ukupno 70 sati) - dva sata tjedno (koji satovi i dani u tjednu ovisi o sastavu grupe i rasporedu sati) te za vrijeme velikog odmora i nakon završetka nastave

DETALJAN

TROŠKOVNIK

- materijal za izradu panoa (boje, hamer papir, kolaž, ljepilo) -troškovi materijala za rad u knjižnici (folija za knjige, naljepnice za signature i dr.)

NAČIN

VREDNOVANJA

- Samovrednovanje učenikove aktivnosti i praćenja angažiranosti (povratne informacije koriste se za poboljšanje rada skupine) Razina postignuća : izvrsno, vrlo uspješno, uspješno, zadovoljavajuće, nezadovoljavajuće

AKTIVNOST MLADI POVRTLARI

CILJEVI RADA

-uzgoj povrća , ljekovitog i ukrasnog bilja -razvijati ekološku svijest i svijest o važnosti zdrave prehrane - stijecanje teorijskog i praktičnog znanja o poljoprivrednoj proizvodnji

NAMJENA AKTIVNOSTI

-razvijanje radnih navika , odgovornosti i samostalnosti u radu -razvijanje ljubavi prema prirodi i vrijednostima koje je stvorio čovjek - osposobljavanje učenika za buduće zanimanje ili hobi

NOSITELJI AKTIVNOSTI

-učiteljica Brankica Tepeš - učenici -domari i kuharice

NAČIN REALIZACIJE

AKTIVNOSTI

-rad u grupi - rad u paru -individualizirani rad

VREMENIK AKTIVNOSTI

-tijekom školske godine

DETALJAN

TROŠKOVNIK

-materijal i sredstva za rad – 500 kuna

NAČIN VREDNOVANJA

Page 47: wertzuiopšđasdfghjklčćžyxcvbnmqw ...os-vkovacica-humnasutli.skole.hr/upload/os-vkovacica-humnasutli/images/... · tekstova o Isusovim riječima i porukama te igrom i molitvom

46

VI. IZVANUČIONIČKA I TERENSKA NASTAVA

AKTIVNOST GODIŠNJA DOBA - I. RAZRED

CILJEVI RADA

Promatranje i praćenje promjena u prirodi kroz godišnja doba. Razviti svijet o brizi za očuvanjem okoliša kod učenika.

NAMJENA

AKTIVNOSTI

Promatranje i uočavanje promjena u prirodi, razlikovanje godišnjih doba po njihovim osnovnim obilježjima i objašnjavanje uzročno posljedičnih veza.

NOSITELJI

AKTIVNOSTI

Marija Kampuš, Jasminka Podhraški,Zoran Gazibara, Marija Završki, Ana Novak, Sanja Šlogar

NAČIN

REALIZACIJE AKTIVNOSTI

Promatranje, uočavanje i zaključivanje o promjenama koje se dešavaju na listopadnom drvetu- voćki tijekom četiri godišnja doba. Učenici na listu ili granama drveća uočavaju promjene kroz četiri godišnja doba. Iskustveno i suradničko učenje.

VREMENIK

AKTIVNOSTI

Početkom školske godine učenici izlaze u šumu vidjeti kakve promjene jesen donosi na drveće. Kada padne snijeg, učenici isto tako odlaze u okoliš škole kako bi vidjeli kakve promjene zima donosi na vegetaciju. U rano proljeće učenici promatraju vjesnike proljeća, dok u kasno proljeće promatraju vegetaciju u šumi.

DETALJAN

TROŠKOVNIK

Nema troškova.

NAČIN

VREDNOVANJA

Vrednovanje učitelja, plakati, likovni radovi, prezentacije.

AKTIVNOST POSJET KAZALIŠTU 1. – 4. RAZRED

CILJEVI RADA

Upoznati kazalište (pozornica, gledalište, gledatelji, glumci). Razvijati kulturu ponašanja u kazalištu. Poticati i razvijati interes za posjete kazalištu.

NAMJENA

AKTIVNOSTI

Primjenjivati pravila pristojnog ponašanja u kulturnim i javnim ustanovama te javnom prijevozu. Nove spoznaje koristiti u nastavi hrvatskog jezika.

NOSITELJI

AKTIVNOSTI

svi učitelji/ce razredne nastave od I. – IV. Razreda 1./2. razred - voditeljica Jadranka Cesarec 3./4. razred - voditeljica Biserka Lipnjak

NAČIN

REALIZACIJE AKTIVNOSTI

Posjet kazalištu u Zagrebu autobusom.

VREMENIK

AKTIVNOSTI

Tijekom mjeseca ožujka

DETALJAN

TROŠKOVNIK

Autobusni prijevoz, ulaznica: ukupno oko 200 kn po učeniku

NAČIN

VREDNOVANJA

Izrada plakata, objavljivanje na mrežnim stranicama škole. Izvješće i analiza na učiteljskom vijeću.

AKTIVNOST MOJE MJESTO- II.RAZRED

CILJEVI RADA

Upoznati svoje mjesto: značajne građevine,zdravstvene i gospodarstvene objekte, privatne obrtničke radnje, zanimanja te industrijske objekte

NAMJENA

AKTIVNOSTI

Sistematizacija znanja o mojem mjestu i zanimanjima ljudi Upoznavanje starih običaja i staklarske tradicije

NOSITELJI

AKTIVNOSTI

Jadranka Cesarec, Nives Orel – Balon, Zoran Gazibara, Milica Ivanović, Sanja Šlogar, Ana Novak Voditeljica: Ana Novak

NAČIN

REALIZACIJE AKTIVNOSTI

Metoda otvorenog, iskustvenog učenja I poučavanja

Page 48: wertzuiopšđasdfghjklčćžyxcvbnmqw ...os-vkovacica-humnasutli.skole.hr/upload/os-vkovacica-humnasutli/images/... · tekstova o Isusovim riječima i porukama te igrom i molitvom

47

VREMENIK

AKTIVNOSTI

IV. mjesec

DETALJAN

TROŠKOVNIK

Troškovi prijevoza ( oko 20 kn )

NAČIN

VREDNOVANJA

Izrada plakata, objavljivanje na mrežnim stranicama škole.

AKTIVNOST SREDIŠTE MOJE ŽUPANIJE – TERENSKA NASTAVA, 3. razred

CILJEVI RADA

Upoznavanje šireg zavičaja, upoznavanje županijskog središta Krapinsko-zagorske županije-grad Krapina, upoznavanje kulturnih ustanova u gradu Krapini, vrste prometa i prometnica u širem zavičaju.

NAMJENA

AKTIVNOSTI

Nastava na terenu, promatranje, uočavanje,zaključivanje.

NOSITELJI

AKTIVNOSTI

Učiteljice 3. razreda: Cesarec Jadranka, Gordana Fišter, Nevenka Miklaužić, Jelena – Horvat Petanjko, Đurđa Turner,Ana Novak Voditeljica: Nevenka Miklaužić

NAČIN

REALIZACIJE AKTIVNOSTI

Upoznavanje grada Krapine kao središta Krapinsko-zagorske županije.Upoznavanje kulturnih ustanova i ostalih objekata:crkva na Trškom vrhu,crkva Svetog Nikole,Stari grad,kuća Ljudevita Gaja,Galerija grada Krapine,autobusni i željeznički kolodvor,Franjevački samostan,Muzej evolucije,jezero Dolac,osnovna i srednja škola.

VREMENIK

AKTIVNOSTI

Travanj

DETALJAN

TROŠKOVNIK

100,00 kuna

NAČIN

VREDNOVANJA

Plakati , foto zapisi, objavljivanje na mrežnim stranicama škole

AKTIVNOST NASTAVA PLIVANJA - III. RAZRED

CILJEVI RADA

Usvajanje znanja plivanja Učenike priviknuti na vodu Usavršavanje tehnike I elemenata plivanja

NAMJENA

AKTIVNOSTI

Svladavanje vještine samostalnog plivanja Usavršavanje znanja tehnika plivanja

AKTIVNOST

ZAGREB – glavni grad Republike Hrvtaske

CILJEVI RADA

Upoznavanje glavnog grada naše domovine, gospodarskih grana, kulturnih ustanova, javnih i političkih ustanova

NAMJENA

AKTIVNOSTI

Realizacija dijela nastavnog programa u neposrednom okruženju

NOSITELJI

AKTIVNOSTI

Učiteljice četvrtih razreda – Marija Kampuš, Biserka Lipnjak, Ana Košutić, Mirjana Očko, Nevenka Miklaužić, Ana Novak Voditeljica: Mirjana Očko

PROGRAM I

SADRŽAJ AKTIVNOSTI

Glavni kolodvor, Trg kralja Tomislava s umjetničkim paviljonom i spomenikom kralju Tomislavu, Strossmayerov trg i spomenik, zgrada HAZU, Zrinski trg s muzičkim paviljonom, Trg bana Jelačića, Manduševac, Ilica, uspinjača, kula Lotrščak, Jezuitski trg, Markova crkva,Sabor RH, Muzej grada Zagreba, Kamenita vrata, Krvavi most, Radićeva ulica, tržnica Dolac, Kaptol i katedrala, kino Cinestar .

VREMENIK

Svibanj ( prva polovica )

PREDVIĐENI TROŠKOVNIK

Oko 120 kn po učeniku

NAČIN

VREDNOVANJA

Plakati , foto zapisi, objavljivanje na mrežnim stranicama škole

Page 49: wertzuiopšđasdfghjklčćžyxcvbnmqw ...os-vkovacica-humnasutli.skole.hr/upload/os-vkovacica-humnasutli/images/... · tekstova o Isusovim riječima i porukama te igrom i molitvom

48

NOSITELJI

AKTIVNOSTI

Hanna Antar Sandra Kovačić

NAČIN

REALIZACIJE AKTIVNOSTI

Učenici se svakodnevno voze na bazene u Krapinske toplice. Sistematizirano uče prema planu. Za početak se privikavaju na vodu, te uče temeljne vježbe disanja i plutanja, zatim vježbe rada nogu i ruku. Usavršavaju vježbe za sinkronizaciju rada nogu, ruku i disanja. Na kraju određeno vrijeme posvete vježbama ronjena i plivanju u dubokoj vodi po grupama.

VREMENIK

AKTIVNOSTI

Pred kraj školske godine, u mjesecu lipnju

DETALJAN

TROŠKOVNIK

Prijevoz autobusom, karta za bazen , učitelj plivanja

NAČIN

VREDNOVANJA

Provjera znanja plivanja Primjena naučenog znanja u danoj situaciji

AKTIVNOST MJUZIKL – posjet kazalištu 8. razred

CILJEVI RADA

Produbljivanje zanimanja prema ozbiljnoj glazbi, kulturno uzdizanje.

NAMJENA

AKTIVNOSTI

Primjena naučenog gradiva, gledanje uživo onoga što uče samo u teoriji.

NOSITELJI

AKTIVNOSTI

Učiteljica glazbene kulture

NAČIN

REALIZACIJE AKTIVNOSTI

Aktivnost se realizira odlaskom u Zagreb, u kazalište „Komedija“, koje svake godine nudi raznolik program mjuzikala. Učenici putuju autobusom (organiziran prijevoz).

VREMENIK

AKTIVNOSTI

Planiran odlazak u prosincu. Priredba je u večernjim satima. Ukupno trajanje aktivnosti s putovanjem oko 6 sati.

DETALJAN

TROŠKOVNIK

Po učeniku oko 80 kn. (ulaznica I prijevoz)

NAČIN

VREDNOVANJA

Vrednovanje aktivnosti provodit će se kroz nastavu nakon posjeta kazalištu.

AKTIVNOST ŠUMA – 6. razred

CILJEVI RADA

Interdisciplinarno povezati sadržaje različitih nastavnih predmeta upoznati gljive, biljke i životinje, hranidbene lance i ekološke odnose u kontinentalnoj list. šumi jezično i likovno izražavanje osjećaja i misli tijekom terenske nastave razvijanje svjesnosti prema prirodi i njenom očuvanju

Poticanje kreativnosti, razvijanje mašte i originalnosti kod učenika te poštovati njihov spontani osobni izraz, psihomotoričkih sposobnosti, vještine kontrole ruke. Razviti senzibilitet za likovni jezik/likovne elemente, boju, teksturu, kompoziciju, te likovnu tehniku. Eksperimentirati na spontan, imaginativan i dobro strukturiran način s nizom prirodnih materijala uključujući kiparske tehnike i konstrukciju materijala. Razvijanje vještine suradnje, odgoj za poštovanje radu prema sebi, drugima i timskog rada, poticanje i usavršavanje stvaralačkih sposobnosti, razvoj osjećanja zajedništva u kolektivnom izvođenju.

Vizualiziranje ključnih pojmova u motivu šumske vile - u kompoziciji boja i oblika, površini- teksturi, teksturnih crta – prirodne teksture, linijski i plošno istanjenih masa.Teksturiranje oblika i boja u plošno istanjenoj masi pomoću uporabnih različitih papira u boji – od bombona, čokolade i različitih slatkiša, najlon vrećica u boji, vrećica u bojama za smeće, papirića od bombona i različitih omotnih papira u boji, lišća različitih oblika i tekstura, lišće –zeleno i suho kao plošno istanjenih masa) i materijalizaciji crta - u linijski istanjenoj mas i- prostornog crteža ( različitih duljina i debljina grana i biljaka, suhe grane i različiti plodovi (žirevi, češeri, kesteni…), nađeni na tlu u šumi, donesene špage i žice različite debljine kao linijski istanjene mase) - škare, ljepilo za papir, selotep, bijeli crtaći papir za plastično oblikovanje iz likovne mape, u odnosu na oblik, boju, materijal i funkciju – u dizajnu motiva šumske vile.

NAMJENA AKTIVNOSTI

Razvijanje sposobnosti promatranja, uočavanja i istraživanja u prirodi. Zaštita šuma. Ponavljanje i utvrđivanje gradiva o crtačkim teksturama u motivu osmišljavanje lika šumske vile, te na osnovu motiva u prirodi kao plastičke teksture znati uočiti, spoznati, izraziti, vrednovati mogućnosti prirodnog teksturiranja oblika i bojauplošnoj i linijski istanjenoj masi, u osvještavanju i spoznavanju likovnog vizualnog jezika"gledati i znati vidjeti“- kao i utvrđivanje što narušava, a što uljepšava našu majku prirode i njene važnosti vezane za likovni zadatak na satu likovne kulture u prirodi.

Page 50: wertzuiopšđasdfghjklčćžyxcvbnmqw ...os-vkovacica-humnasutli.skole.hr/upload/os-vkovacica-humnasutli/images/... · tekstova o Isusovim riječima i porukama te igrom i molitvom

49

NOSITELJI

AKTIVNOSTI

Zdravka Cesarec- učiteljica prirode Petra Radošević- učiteljica engleskog jezika Katica Kunstek-učiteljica njemačkog jezika Mirjana Petrak- učiteljica vjeronauka Dragana Palčić- učiteljica likovne kulture Anica Flegar- učiteljica hrvatskog jezika te učenici 6. razreda

NAČIN

REALIZACIJE AKTIVNOSTI

Odlazak u šumu pješice i boravak 6 školskih sati;

VREMENIK

AKTIVNOSTI

Rujan/listopad 2013.

DETALJAN

TROŠKOVNIK

Papir za listiće plakate i slike.

NAČIN

VREDNOVANJA

- pismeno praćenje učenika u napredovanju i zalaganju - zajednička analiza i kritički osvrt

AKTIVNOST KAZALIŠTE, ZOOLOŠKI VRT - 5. RAZRED

CILJEVI RADA

Posjet i upoznavanje zoološkog vrta u Zagrebu; prisustvovanje kazališnoj predstavi Ponoviti, utvrditi, proširiti usvojene nastavne sadržaje o životinjama. Razvijati i njegovati kritičko mišljenje i zaključivanje na temelju opažanja.

NAMJENA AKTIVNOSTI

upoznati životinje koje žive u zoološkom vrtu te naučiti neke značajke o njima, imenovati i opisati na engleskom i njemačkom jeziku upoznati znamenitosti glavnog grada, opis i na stranom jeziku kazalište, gluma, scena

NOSITELJI

AKTIVNOSTI

Zdravka Cesarec- učiteljica prirode Petra Radošević -učiteljica engleskog jezika Katica Kunštek- učiteljica njemačkog jezika Ivana Novak- učiteljica hrvatskog jezika Robert Borovečki- učitelj geografije

NAČIN

REALIZACIJE AKTIVNOSTI

Odlazak u Zagreb- posjet kazalištu, razgledavanje zoološkog vrta.

VREMENIK

AKTIVNOSTI

Rujan 2013.

DETALJAN

TROŠKOVNIK

Ulaznice i prijevoz

NAČIN

VREDNOVANJA

I. praćenje učenika u zalaganju II. zajednička analiza i kritički osvrt.

AKTIVNOST MUZEJ SUVREMENE UMJETNOSTI I TEHNIČKI MUZEJ- 8. RAZRED

CILJEVI RADA

U Zagrebu - Posjet Tehničkom muzej, Muzej suvremene umjetnosti (usvojiti pojmove umjetnička instalacija(intervencija) i land-art – istražiti odnos prirodnog krajolika i umjetničke intervencije u njemu.

NAMJENA AKTIVNOSTI

upoznati Tesline izume Posjetiti Muzej suvremene umjetnosti – I izložbu o temi umjetničke instalacije (intervencije), te upoznati i istražiti jedan od

umjetničkih pravaca suvremene umjetnosti - koji su obilježili posljednjih 50. godina, npr. Pop-art, op-art, kinetičku umjetnost, video umjetnost, ambijentalnu umjetnost…

NOSITELJI AKTIVNOSTI

Učenici 8.a i 8.b razreda Branko Flegar- učitelj tehničke kulture Dragana Palčić – učiteljica likovne kulture

Page 51: wertzuiopšđasdfghjklčćžyxcvbnmqw ...os-vkovacica-humnasutli.skole.hr/upload/os-vkovacica-humnasutli/images/... · tekstova o Isusovim riječima i porukama te igrom i molitvom

50

NAČIN REALIZACIJE

AKTIVNOSTI

- obilazak tehničkog muzeja i promatranje Teslinih izuma - obilazak i razgledavanje umjetničkih djela i sudjelovanje u radionici( radom u skupinama istražiti različita obilježja oblika I prostora u svakodnevnom okruženju te osmisliti likovnu “intervenciju”. Zajedničkim radom ostvariti jednu od intervencija u unutarnjem i li vanjskom prostoru.

VREMENIK AKTIVNOSTI

Tijekom 5. mjeseca, 2014.

DETALJAN

TROŠKOVNIK

Ulaznice i prijevozna karta.

NAČIN

VREDNOVANJA

pismeno praćenje učenika u napredovanju i zalaganju. brojčana ocjena skupnog i individualnog rada učenika zajednička analiza i kritički osvrt. Razvijati i njegovati kritičko mišljenje i zaključivanje na temelju opažanja. Međusobnim postavljanjem pitanja u paru - ponoviti naučeno

AKTIVNOST STRAŽAPLASTIKA - 8. RAZRED

CILJEVI RADA

Kognitivne zadaće:

objasniti pojam polimera i polimernih materijala

imenovati primjere prirodnih i umjetnih polimera

navesti sirovine i opisati proizvodnju polimera

navesti tri vrste polimernih materijala: duromere,plastomere, elastomere

navesti zajednička svojstva svih polimernih materijala te specifična svojstva svake pojedine vrste(kemijska struktura, ponašanje na povišenoj temperaturi, mehanička svojstva)

upoznati različite trgovačke nazive plastike

NAMJENA AKTIVNOSTI

upoznati svojstva umjetnih polimera i primjere proizvoda izrađenih od plastike

primjeri primjene polimera

razvijati ekološku svijest o potrebi pohranjivanja gumenog i plastičnog otpada bez opasnosti za okoliš

razvijati poduzetnički duh(kreiranje programa za recikliranje umjetnih polimera)

razvijati osobnu odgovornost za vlastito zdravlje(zaštita na radu)

NOSITELJI

AKTIVNOSTI

Branko Flegar- učitelj tehničke kulture

NAČIN REALIZACIJE

AKTIVNOSTI

obilazak pogona tvornice Stražaplastike

VREMENIK

AKTIVNOSTI

Listopad 2013.

DETALJAN

TROŠKOVNIK

Odlazak pješaćenjem

NAČIN

VREDNOVANJA

- pismeno praćenje učenika u napredovanju i zalaganju. - brojčana ocjena skupnog i individualnog rada učenika - zajednička analiza i kritički osvrt.

AKTIVNOST PRIRODOSLOVNI MUZEJ; BOTANIČKI VRT- 7. RAZREDI

CILJEVI RADA

Ponoviti, utvrditi, proširiti, sistematizirati i vrednovati naučeno

NAMJENA AKTIVNOSTI

Potaknuti učenike na druge oblike rada i načine učenja izvan učionice Povezivanje gradiva po nastavnom planu i programu Poticanje timskog rada Pripremanje učenika za samostalno istraživanje na višim obrazovnim stupnjevima

NOSITELJI

AKTIVNOSTI

Zdravka Cesarec Razrednici sedmih razreda

NAČIN REALIZACIJE

AKTIVNOSTI

Nastavni listići za botanički vrt Promatranje Rad u grupama Rad učenika prema uputama na nastavnim listićima Promatranje uz stručno vodstvo kustosa muzeja

Page 52: wertzuiopšđasdfghjklčćžyxcvbnmqw ...os-vkovacica-humnasutli.skole.hr/upload/os-vkovacica-humnasutli/images/... · tekstova o Isusovim riječima i porukama te igrom i molitvom

51

VREMENIK

AKTIVNOSTI

5. - 6. mjesec

DETALJAN

TROŠKOVNIK

Ulaznice Autobusna karta

NAČIN

VREDNOVANJA I NAČIN KORIŠTENJA

REZULTATA VREDNOVANJA

Učenici će morati bilježiti i dokumentirati posjet Igra povezivanja pojmova Križaljke Analiza nastavnih listića Međusobno postavljanje pitanja

AKTIVNOST MUZEJ EVOLUCIJE, KUĆA LJUDEVITA GAJA I FRANJEVAČKI SAMOSTAN U KRAPINI- 7. RAZRED

CILJEVI RADA

Objasniti razvoj života na zemlji kao sastavni dio evolucije i da je bioraznolikost posljedica dugotrajnog razvojnog procesa koji traje i danas. Početci pismenosti u Hrvata, uloga Ljudevita Gaja. Upoznavanje povijesti Katoličke Crkve u Hrvata, doprinosa franjevačkog reda hrvatskom školstvu, znanosti, kulturi i umjetnosti, inkunabula kao prvih tiskanih knjiga, te samostana i crkve kao kultuno-povijesnog spomenika

NAMJENA AKTIVNOSTI

Ponoviti i proširiti znanje učenika o fosilima, dokazima evolucije živoga svijeta. Razvijati sposobnost uočavanja, uspoređivanja i opisivanja. Razvijanje znanstvenog pogleda na svijet. Navikavati na primjenjivanje ranije stečenih znanja i sposobnosti

NOSITELJI

AKTIVNOSTI

Kustos muzeja Zdravka Cesarec Mirjana Petrak Ivana Novak Robert Borovečki Učenici 7.- ih razreda

NAČIN REALIZACIJE

AKTIVNOSTI

Nastavni listići Rad u parovima Posjet muzeju Posjet nalazištu Promatranje izložaka prema uputama Posjet rodnoj kući Ljudevita Gaja Posjet Franjevačkom samostanu i knjižnici

VREMENIK

AKTIVNOSTI

Rujan, 2013.

DETALJAN

TROŠKOVNIK

Ulaznice Autobusna karta

NAČIN

VREDNOVANJA

Analiza nastavnih listića Igra povezivanja pojmova Izrada plakata Pisanje izvješća Usmena komunikacija i anketa

AKTIVNOST MUZEJ STANA VIKTORA KOVAČIĆA I PROJEKCIJA FILMA ILI KAZALIŠNA PREDSTAVA - 6. RAZRED

CILJEVI RADA

Ponoviti, utvrditi, proširiti usvojene nastavne sadržaje o arhitektu Viktoru Kovačiću - gdje i kada je živio i način na koji je radio - stilsko razdoblje, te o arhitekturi općenito (interijer i eksterijer ) i elementi arhitekture( vrata, prozori, stubište, stub, stup, luk, arkada…),kao i čitanje tlocrta stana (znati iščitati urbanističko oblikovanje prostora) i prepoznavanje simbola u arhitekturi, kao i znati koristiti usvojeno znanje za funkcionalnost i ekonnomičnostprostora. Razvijati i njegovati kritičko mišljenje i zaključivanje na temelju opažanja i vizalanog doživljaja. Uočiti, spoznati i primijeniti mogućnost arhitektonskih rješenja i gradnje kroz likovne ključne pojmove: međuprostor, prohodnost, funkcionalnost, sklad oblika/forme, materijala i funkcije i znati ondje izvesti vježbu na osnovi zadatka - (pronaći tlocrte, znati upoznati pojam urbanizma i prepoznati stilsko razdoblje i elemente arhitekture koje se ponavljaju na različitim arhitektinim građevinama u gradu Zagrebu. Također po povratku u školu mogu napraviti maketu interijera(stana Viktora Kovačića) i eksterijera ( trga i ulica– rad u grupi, kao i nacrt – idejno rješenje za daljnji razvitak svog mjesta). Medijska kultura: filmski rodovi – igrani film, filmska izražajna sredstva – kadar, plan, rakurs

NAMJENA

AKTIVNOSTI

Da učenici prošire svoje znanje o arhitekturi - prostora interijera i eksterijera, znati analitički promatrati i vježbom smjer ”kretanja” na tlocrtu grada Zagreba i ulice gdje je smješten stan i zgrada Viktora Kovačića, moći uočiti, izraziti, vrjednovati i spoznati trodimenzionalni prostor i njegovu prohodnost, funkcionalnosti te skladu materijala i funkcije.

NOSITELJI

AKTIVNOSTI

Učenici šestih razreda Učitelji Dragana Palčić Branko Flegar Anica Flegar

Page 53: wertzuiopšđasdfghjklčćžyxcvbnmqw ...os-vkovacica-humnasutli.skole.hr/upload/os-vkovacica-humnasutli/images/... · tekstova o Isusovim riječima i porukama te igrom i molitvom

52

NAČIN

REALIZACIJE AKTIVNOSTI

Promatranje prema uputama stručnog vodiča - kustosa i učitelja (o arhitektu Viktoru Kovačiću i arhitekturi ( interijer i eksterijer), čitanje tlocrta stana i prepoznavanje simbola u arhitekturi, kao i znati koristiti usvojeno znanje za funkcionalnost i ekonnomičnost prostora. Znati analitički promatrati i vježbom smjer ”kretanja” na tlocrtu grada Zagreba i ulice gdje je smješten stan i zgrada Viktora Kovačića, moći uočiti, izraziti, vrjednovati i spoznati trodimenzionalni proctor i njegovu prohodnost, funkcionalnosti te skladu materijala i funkcije kroz likovne ključne pojmove. Učenici mogu napraviti i skicirati istraživanje o životu i radu V. Kovačića kroz godine njegova stvaranja.Usmjeriti se na poznate realizirane arhitektove građevine u gradu Zagrebu, te zaustaviti se na stilskom ostvaraju i uočavanju na istim građevinama. Također po povratku u školu mogu napraviti maketu interijera (stana Viktora Kovačića) i eksterijera ( trga i ulica– rad u grupi, kao i nacrt – idejno rješenje za daljnji razvitak svog mjesta). Razvijati i njegovati kritičko mišljenje i zaključivanje na temelju opažanja. Filmski rodovi – igrani film, filmska izražajna sredstva – kadar, plan, rakurs ) Rad u grupama – učenici se dijele u skupine, rješavanje kreativnih zadataka za uređenje interijera Međusobnim postavljanjem pitanja u paru - ponoviti naučeno.

VREMENIK

AKTIVNOSTI

Tijekom 11. mjeseca 2013.

DETALJAN

TROŠKOVNIK

Ulaznica u Muzej stana i kinopredstave Autobusna karta

NAČIN

VREDNOVANJA

Samostalna izrada tlocrta stana ,kreativno uređenje interijera crtanjem simbola, vodeći računa o funkcionalnom i ekonomičnom uređenju prostora. Samostalno napraviti maketu interijera(stana Viktora Kovačića) i eksterijera trga i ulica– rad u grupi, kao i nacrt – idejno rješenje za daljnji razvitak svog mjesta. Radovi su namijenjeni za izložbu učeničkih radova u prostorima škole kao i za likovne natječaje.

AKTIVNOST POSJET KAZALIŠTU ILI CINESTARU 5. - 8. RAZRED

CILJEVI RADA

Realizacija nastavnog plana i programa iz medijske kulture za V. - VIII. razrede

NAMJENA

AKTIVNOSTI

Razvijati pozitivan odnos prema kazalištu i kinu, prije svega kao kulturnim ustanovama, a potom kao mjestima gdje se može puno toga naučiti.

NOSITELJI

AKTIVNOSTI

Učiteljice hrvatskog jezika, knjižničarka, razrednici, roditelji kao financijeri i učenici

NAČIN

REALIZACIJE AKTIVNOSTI

Ponavljanje naučenih pojmova iz filmske kulture (igrani filmovi) Ponavljanje što je kazalište, pojmove vezane uz kazalište Analiza gledanog na satovima

VREMENIK

AKTIVNOSTI

Vrijeme odlaska ovisi o repertoaru u kazalištu i kinu

DETALJAN

TROŠKOVNIK

Cijena odlaska ovisi o ponudi prijevoznika i cijeni karte po učeniku. Otprilike između 30 i 50 kuna. Točna cijena biti će utvrđena tjedan dana prije polaska.

NAČIN

VREDNOVANJA

Izrada plakata, provjera znanja, pisanje izvješća

Page 54: wertzuiopšđasdfghjklčćžyxcvbnmqw ...os-vkovacica-humnasutli.skole.hr/upload/os-vkovacica-humnasutli/images/... · tekstova o Isusovim riječima i porukama te igrom i molitvom

53

VII. PROJEKTNA I INTEGRIRANA NASTAVA

AKTIVNOST DANI KRUHA- ŽUPANIJSKA SMOTRA

CILJEVI RADA

Razvijati ljubav prema tradicijskim vrijednostima svoga kraja Stjecanje znanja o ulazi biljaka u prehrani i liječenju čovjeka. Razvijati prerodoznanstveni način mišljenja Upoznavati metode u istražđivanju prirode

NAMJENA AKTIVNOSTI

Njegovanje tradicije Razvijanje ekološke svijesti Poticanje timskog rada Pripremanje učenika za samostalno istraživanje na višim obrazovnim stupnjevima

NOSITELJI

AKTIVNOSTI

Učenici Roditelji Učitelji Stručna služba

NAČIN

REALIZACIJE AKTIVNOSTI

Planiranje i priprema za rad na projektu Provedba projekta Prikupljanje literature, recepata, prirodnog materijala Analiziranje i proučavanje prikupljenog materijala Izrada knjižice recepata Priprema prezentacije na temu „Luk, hrana i lijek“

VREMENIK

AKTIVNOSTI

Tijekom 2013. i 2014. godine Od 1. do 4. mj. 2014.- prikupljanje literature i recepata baka, mama, mještana, na internetu 9. i 10. mj. 2013. - izrada knjižice recepata, izrada pripravaka, izrada završnog dijela projekta (prezentacija, pano)

DETALJAN

TROŠKOVNIK

NAČIN

VREDNOVANJA

Državna smotra Županijska smotra

AKTIVNOST HRVATSKI OLIMPIJSKI DAN

CILJEVI RADA

Uključivanje učenika u športske aktivnosti koje doprinose njihovom boljem općem zdravlju Promicanje olimpizma Širenje olimpijskog duha i načela etičkih i moralnih normi u sportu na nacionalnoj i lokalnoj razini.

NAMJENA

AKTIVNOSTI

Razvoj svijesti o potrebi svakodnevnog vježbanja i uključivanja u različite sportove Popularizacija tjelesnih aktivnosti i sporta Obilježavanje obljetnice osnivanja Hrvatskog olimpijskog odbora

NOSITELJI AKTIVNOSTI

Učitelji I –VIII, učenici.

NAČIN

REALIZACIJE AKTIVNOSTI

Međurazredna natjecanja u školskoj dvorani ili na igralištu. Sportske aktivnosti (zajedničko vježbanje, pješačenje po mjestu) Odijevanje u bijele majice. Predavanje i kviz o olimpizmu i izrada plakata u predvorju škole. Rekreativne igre.

VREMENIK AKTIVNOSTI

10. rujan 2013.

DETALJAN TROŠKOVNIK

200 kn za potrebe opremanja predvorja i nabave sportskih rekvizita.

NAČIN

VREDNOVANJA

Prezentacija plakatima i radovima na panou. Usmeno i pismeno vrednovanje. Objavljivanje putem medija te na mrežnim stranicama škole.

AKTIVNOST DAN ZAHVALNOSTI ZA PLODOVE ZEMLJE PODRUČNE ŠKOLE

CILJEVI RADA

Podizanje svijesti o zdravoj prehrani i ekološkoj poljoprivredi.

NAMJENA

AKTIVNOSTI

Shvaćati važnost ljudskog rada i eko-proizvoda. Uključivanje roditelja u aktivnosti i događanja u školama.

Page 55: wertzuiopšđasdfghjklčćžyxcvbnmqw ...os-vkovacica-humnasutli.skole.hr/upload/os-vkovacica-humnasutli/images/... · tekstova o Isusovim riječima i porukama te igrom i molitvom

54

NOSITELJI

AKTIVNOSTI

Učitelji I –IV, vjeroučitelji, župnik, učenici.

NAČIN

REALIZACIJE AKTIVNOSTI

Integrirana nastava, u redovitoj nastavu stavlja se naglasak na važnost kruha i krušnih proizvoda. Učenici uče o tome kako se radi kruh – „Od zrna do kruha“, zatim izrađuju kruh i krušne proizvode. Uređivanje učionice i hodnika škole sa prigodnim plakatima i proizvodima. Kulturnim programom obilježava se Dan zahvalnosti za plodove zemlje. Kulturno- umjetnički program obuihvaća pjevanje, recitaciju i igrokaz. Župnik blagoslivlja kruh i krušne proizvode koji su učenici izradili u školi, a njihovi roditelji donijeli u školu. Učenici i učiteljice PŠ Druškovec i PŠ Prišlin, u suradnji s roditeljima, posjećuju starije osobe u staračkom domu na Poredju.

VREMENIK

AKTIVNOSTI

Tijekom mjeseca listopada

DETALJAN

TROŠKOVNIK

Namirnice za izradu kruha i krušnih proizvoda

NAČIN

VREDNOVANJA

Prezentacija plakatima i radovima na panou Usmeno i pismeno vrednovanje Objavljivanje putem medija i na mrežnim stranicama škole

AKTIVNOST MEĐUNARODNI DAN MIRA

CILJEVI RADA

Potaknuti učenike na razmišljanje o mirnom rješavanju sukoba. Upoznati učenike sa ljudskim pravima. Potaknuti učenike na međusobno razumijevanje.

NAMJENA

AKTIVNOSTI

Jačati svijest o vlastitim sposobnostima i mogućnostima, to jest osjećaj samopoštovanja. Ukazati na dobrobit mira, jedino u okružju mira i razumijevanja mladi ljudi mogu ostvariti svoje potencijale. Jedan aspekt preventivnog programa protiv nasilja.

NOSITELJI

AKTIVNOSTI

Stručna služba, učenici V. – VIII. razreda

NAČIN

REALIZACIJE AKTIVNOSTI

Tijekom 2. Sata (u 9 sati) zazvoniti će zvono za mir. Učitelji će ukratko objasniti učenicima simboliku zvona, te će podsjetiti učenike na teška ratna zbivanja u svijetu. Preporuka je razvijanje rasprave o tome. U predvorju škole biti će pripremljen plakat sa kontinentima (kojeg su izradili učenici u suradnji sa knjižnjičarkom). Nakon razgovora, učenici će na aplikaciju zvona upisati ime države u kojoj se dešava neki nemir i svoju poruku mira toj državi. Tako izrađena zvona mira, staviti će na izloženu kartu svijeta u predvorju. Za učenike nižih razreda organizirana je radionica tijekom koje će na listiću dopuniti rečenicu „JA ĆU…“, a koja bi trebala odražavati što oni mogu osobno osvariti među svojim vršnjacima, obitelji za bolje razumijevanje i mir.

VREMENIK

AKTIVNOSTI

21. rujan 2013.

DETALJAN

TROŠKOVNIK

30 kn za kopiranje i papir za izradu aplikacija zvona

NAČIN

VREDNOVANJA

Plakat sa kartom svijeta i zvonima mira. Objavljivanje u medijima. Razgovor sa učenicima.

AKTIVNOST SVETI NIKOLA

CILJEVI RADA

Razvijati pravilan odnos prema događajima i ljudima. Poticati govorno, pisano likovno i glazbeno stvaralaštvo. Razvijati pozitivan odnos prema tradiciji i kulturi zavičaja. Upoznati životni put biskupa sv. Nikole. Osposobiti učenike za uređivanje prostora u kojima borave.

NAMJENA AKTIVNOSTI

Razvoj kreativnih sposobnosti usmenim, pismenim, likovnim, glazbenim, scenskim i drugim metodama rada te molitvenim izražavanjem. Obilježiti blagdan Sv. Nikole prigodnim programom.

NOSITELJI

AKTIVNOSTI

Učitelji I –IV, vjeroučitelji, učenici

NAČIN REALIZACIJE AKTIVNOSTI

Rad u skupinama, rad u parovima, individualni rad, iIntegrirana nastava, tematski dan-tjedan, međurazredna suradnja, suradnja sa skupinama izvannastavnih aktivnosti i lokalnom zajednicom. Aktivnosti - likovne radionice ( Čizma svetog Nikole)

- dramatizacije (kratki igrokazi, pričanje priča, recitiranje) - prigodno uređenje panoa - prigodno darivanje - sudjelovanje u kulturnom programu (priredba)

VREMENIK AKTIVNOSTI

Prosinac

DETALJAN TROŠKOVNIK

Pokloni - donacija

NAČIN VREDNOVANJA

Pismeni i likovni radovi, prezentacija učeničkih radova putem priredbe,objavljivanje na mrežnim stranicama škole

Page 56: wertzuiopšđasdfghjklčćžyxcvbnmqw ...os-vkovacica-humnasutli.skole.hr/upload/os-vkovacica-humnasutli/images/... · tekstova o Isusovim riječima i porukama te igrom i molitvom

55

AKTIVNOST BOŽIĆ

CILJEVI RADA

Poticati zanimanje za slušanje priča s božićnom tematikom; poticati govorno, pisano likovno i glazbeno stvaralaštvo; poticati učenike na proučavanje božićnih običaja u svom kraju, istraživanje, razgovor sa starijim osobama. Razvijati pozitivan odnos prema tradiciji i kulturi zavičaja. Njegovati običaje i razvijati potrebu za prezentacijom običaja likovnim, glazbenim i govornim izrazom.

NAMJENA AKTIVNOSTI

Razvoj kreativnih sposobnosti usmenim, pismenim, likovnim, glazbenim, scenskim i drugim metodama rada te molitvenim izražavanjem. Upoznavanje tradicijskih običaja vezanih uz Božić. Proslava Božića -sudjelovanje u božićnoj svečanosti, izrada unikatnih dekorativnih predmeta s temom Božića za božićni sajam, sijanje i darivanje božićne pšenice, prigodno uređenje školskog prostora.

NOSITELJI

AKTIVNOSTI

Učitelji I –VIII r., vjeroučitelji, učenici i roditelji

NAČIN

REALIZACIJE AKTIVNOSTI

Rad u skupinama, rad u parovima, individualni rad, iIntegrirana nastava, tematski dan-tjedan, međurazredna suradnja, suradnja sa skupinama izvannastavnih aktivnosti i lokalnom zajednicom. Aktivnosti

- likovne radionice ( izrada unikatnih dekorativnih predmeta s temom Božića) - radionice djece i roditelja - dramatizacije (kratki igrokazi, pričanje priča, recitiranje, tradicionalni čestitari) - prigodno uređenje panoa - karaoke (pjevanje božićnih pjesama) - ples - sudjelovanje u kulturnom programu ( božićna svečanost). - sudjelovanje u božićnom sajmu

VREMENIK

AKTIVNOSTI

Prosinac

DETALJAN

TROŠKOVNIK

Troškovi radionica ovisno o potrebama

NAČIN

VREDNOVANJA

Pismeni i likovni radovi, prezentacija učeničkih radova putem priredbe, odaziv roditelja, zadovoljstvo sudionika, samovrednovanje, uspješnost prodaje, objavljivanje na mrežnim stranicama škole.

AKTIVNOST FAŠNIK

CILJEVI RADA

Kreativno provođenje slobodnog vremena Druženje Njegovanje tradicijskih običaja vezanih uz maškare

NAMJENA

AKTIVNOSTI

Zadovoljiti potrebe učenika za zabavnim sadržajima u odgojno-obrazovnom procesu. Njegovanje tradicije maskiranja u našim krajevima.

NOSITELJI

AKTIVNOSTI

Učitelji I. – VIII., učenici.

NAČIN

REALIZACIJE AKTIVNOSTI

Učenici će neposredno prije maškara upoznati se sa tradicijom maskiranja u našim krajevima. Biti će organizirana mjesna povorka u kojoj će sudjelovati učenici. Na dan maškara u školi će se organizirati „Ples pod maskama“ na kojem će zamaskirani učenici prezentirati svoje maske svim učenicima. Nakon prezentacije i kratke povorke školskih maska, birati će se najbolja maska.

VREMENIK

AKTIVNOSTI

Tijekom mjeseca veljače 2014.

DETALJAN

TROŠKOVNIK

Troškovi za nagrade za najuspješnije maske.

NAČIN

VREDNOVANJA

Prezentiranje maski u mjesnoj povorci i na školskom „Fašniku“ Objavljivanje u medijima i objavljivanje na mrežnim stranicama škole

AKTIVNOST VALENTINOVO

CILJEVI RADA

Kreativno provođenje slobodnog vremena, druženje. Spoznavanje različitih vrsta ljubavi (prema ljudima, roditeljima, životinjama,…) Upoznati učenike sa tradicijama našeg kraja

NAMJENA

AKTIVNOSTI

Zadovoljiti potrebe učenika za zabavnim sadržajima u odgojno-obrazovnom procesu Upoznavanje učenika sa važnošću prijateljstva i ljubavi

NOSITELJI AKTIVNOSTI

Učitelji I. –VIII., vjeroučitelji, učenici

Page 57: wertzuiopšđasdfghjklčćžyxcvbnmqw ...os-vkovacica-humnasutli.skole.hr/upload/os-vkovacica-humnasutli/images/... · tekstova o Isusovim riječima i porukama te igrom i molitvom

56

NAČIN

REALIZACIJE AKTIVNOSTI

Učenici će u suradnji sa knjižnjičarkom prigodno urediti pano sa pričama o tome kako je nastalo Valentinovo. Tjedan dana prije samog Valentinova učenici će početi prikupljati priče i infvormac ije o tome kako su Valentinovo slavili naši bake i djedovi te što se prije darivalo za Valentinovo. Također neki učenici će pisati ljubavne pjesme od kojih će najbolje biti pročitane na priredbi organiziranoj na samo Valentinovo. Na priredbi, učenici će imati mogućnost sudjelovanja u „Valentinovskom kvizu“, karaokama s ljubavnim pjesmama i raznim igrama.

VREMENIK

AKTIVNOSTI

14. veljače 2014.

DETALJAN

TROŠKOVNIK

Ovisno o potrebama.

NAČIN

VREDNOVANJA

Objavljivanje u medijima i objavljivanje na mrežnim stranicama škole Pismeni radovi na temu Valentinova Plakati na temu Valentinova Razgovor s učenicima

AKTIVNOST MAJČIN DAN

CILJEVI RADA

Potaknuti učenike na shvaćanje važnosti majke i cjelokupne obitelji u njihovom životu. Poticanje želje za izražavanjem osjećaja prema roditeljima. Promicati svijest o potrebi međusobne pomoći Iiisuradnje, tolerancije i poštivanja različitosti (prema djeci koja dolaze iz nepotpunih obitelji). Osposobiti učenike za uređivanje prostora u kojima borave.

NAMJENA

AKTIVNOSTI

Razvoj kreativnih sposobnosti usmenim, pismenim, likovnim, glazbenim, scenskim i drugim metodama rada te molitvenim izražavanjem. Izraditi poklone za majke, pripremiti prigodnu svečanost.

NOSITELJI

AKTIVNOSTI

Učitelji I –IV, vjeroučitelji, učenici i roditelji

NAČIN

REALIZACIJE AKTIVNOSTI

Rad u skupinama, rad u parovima, individualni rad, integrirana nastava, tematski dan-tjedan, međurazredna suradnja, suradnja sa skupinama izvannastavnih aktivnosti. Aktivnosti - likovne radionice ( izrada poklona za majke)

- dramatizacije (kratki igrokazi, pričanje priča, recitiranje) - prigodno uređenje panoa - ples - sudjelovanje u kulturnom programu ( svečanost za Majčin dan)

VREMENIK

AKTIVNOSTI

Svibanj

DETALJAN

TROŠKOVNIK

Materijal za izradu prigodnih darova za majke

NAČIN

VREDNOVANJA

Pismeni i likovni radovi, prezentacija učeničkih radova putem priredbe, odaziv roditelja, zadovoljstvo sudionika, samovrednovanje, objavljivanje na mrežnim stranicama škole

AKTIVNOST SVJETSKI DAN ZDRAVLJA

CILJEVI RADA

Osvijestiti važnost zdravog načina življenja kroz tjelesnu aktivnost i zdravu prehranu Objasniti potrebu brige za zdravljem Naučiti kako se treba brinuti za zdravlje Osposobljavati učenike da se samostalno mogu brinuti za zdravlje Primjenjivati ranije stečena znanja o zdravlju Razvijati pravilan stav prema zdravom životu Poticati učenike da zdravo žive Uvažavati brigu roditelja i učitelja za zdravlje učenika Povezati kretanje i rekreaciju sa zdravljem

NAMJENA

AKTIVNOSTI

Popularizacija zdravlja kroz tjelesne aktivnosti i sport te zdravu prehranu.

NOSITELJI

AKTIVNOSTI

Učiteljice i učenici I. –IV. razreda

NAČIN

REALIZACIJE AKTIVNOSTI

Izrada učeničkog jelovnika i blagovanje zdravog obroka na školskom doručku Turnir u graničaru za učenike Štafetne igre Analiza na nastavi PID-a ili satu razrednika Međuškolska natjecanja na igralištu i pješačenje Sportska natjecanja u PŠ i SŠ

VREMENIK

AKTIVNOSTI

7. travnja: Svjetski dan zdravlja

DETALJAN

TROŠKOVNIK

Nema troškova.

Page 58: wertzuiopšđasdfghjklčćžyxcvbnmqw ...os-vkovacica-humnasutli.skole.hr/upload/os-vkovacica-humnasutli/images/... · tekstova o Isusovim riječima i porukama te igrom i molitvom

57

NAČIN

VREDNOVANJA

Izvješće o obilježavanju Svjetskog dana zdravlja, prezentacija na roditeljskom sastanku, mrežna stranica škole, implementacija iskustava u nastavu PID-a, uključivanje obroka u jelovnik učeničke prehrane.

AKTIVNOST

DAN SPORTA

CILJEVI RADA

Uključivanje učenika u športske aktivnosti koje doprinose njihovom boljem općem zdravlju Obratiti pažnju učenika na dobrobit sporta i fizičkih aktivnosti. Podučiti djecu zdravoj prehrani.

NAMJENA

AKTIVNOSTI

Razvoj svijesti o potrebi svakodnevnog vježbanja i uključivanja u različite sportove

NOSITELJI

AKTIVNOSTI

Učitelji Učenici

NAČIN

REALIZACIJE AKTIVNOSTI

Sportske aktivnosti, rukometne, košarkaške, odbojkaške i nogometne utakmice između viših razreda. Biti će organizirano pješačenje za 5. i 6. razrede. Štafetne igre za odabrane učenike. Sportske zabavne igre za najmlađe

VREMENIK

AKTIVNOSTI

29. svibnja 2014.

DETALJAN

TROŠKOVNIK

Sportski rekviziti

NAČIN

VREDNOVANJA

Fotografiranje Anketiranje Medijska popraćenost uključivanja učenika i škole

AKTIVNOST USKRS

CILJEVI RADA

Upoznati Uskrs kao najveći kršćanski blagdan. Obrađivanjem tema o Uskrsu različitim oblicima stvaralačkog izražavanja pokazati kako se u obitelji, školi i župi slavi Uskrs.

NAMJENA

AKTIVNOSTI

Upoznati značenje Uskrsa (najvećeg kršćanskog blagdana) te uskrsne običaje i simbole.

NOSITELJI

AKTIVNOSTI

Vjeroučitelji, učitelji i učenici PŠ i SŠ.

NAČIN

REALIZACIJE AKTIVNOSTI

Na katoličkom vjeronauku obrađivati teme o Uskrsu Na hrvatskom jeziku obrađivati tekstove i pjesme o Uskrsu U prirodi i društvu obrađivati temu: Blagdani – Uskrs U stranim jezicima (engleski i njemački) obrađivati temu o Uskrsu U glazbenoj kulturi naučiti neke pučke uskrsne pjesme (npr. Uskrsnu nam danas Krist) Likovna kultura: izrađivati uskrsne motive (izrada uskrsnih čestitki, ukrasa, pisanica od ispuhanih jaja, papira, platna, glinamola i dr.) Uređivanje razrednih panoa i cjelokupnog školskog ambijenta u PŠ i SŠ na temu Uskrsa Likovna grupa ''Mali zadrugari'' (1.-4.r.) Sa likovnim uratcima na temu Uskrsa (pisanica, uskrsne čestitke...) Sudjelovati na uskrsnom sajmu Likovna skupina (5.-8.r.) Sa likovnim uratcima na temu Uskrsa sudjelovati na uskršnjem sajmu Sudjelovanje učenika na uskrsnoj izložbi u Krapini sa likovnim uratcima

VREMENIK

AKTIVNOSTI

Dani uoči Uskrsa.

DETALJAN

TROŠKOVNIK

Materijal za izradu čestitaka, pisanica i uskrsnih ukrasa (papir u boji, ljepilo, kontur-paste, Glitter-glue ljepila, glinamol, hameri…) kupuje se prema potrebi

NAČIN

VREDNOVANJA

Likovni i literarni stvaralački uratci na temu Uskrsa prezentiraju se na uskrsnim izložbama i objavljuju na mrežnim stranicama škole Likovni uratci izlažu se i prodaju na sajmovima

AKTIVNOST MJESEC HRVATSKE KNJIGE

CILJEVI RADA

Stvoriti čitateljski interes, kulturu i naviku čitanje pisane poezije. Doživjeti čitanje kao radosnu društvenu aktivnost. Zauzeti pozitivan stav prema knjizi i pisanoj riječi uopće.

Page 59: wertzuiopšđasdfghjklčćžyxcvbnmqw ...os-vkovacica-humnasutli.skole.hr/upload/os-vkovacica-humnasutli/images/... · tekstova o Isusovim riječima i porukama te igrom i molitvom

58

NAMJENA AKTIVNOSTI

Naučiti kako čitati s užitkom kako se uživjeti u sadržaj knjige te kako na nju reagirati, Obilježiti Mjesec hrvatske knjige uz lijepu riječ i različitost njene izvedbe.

NOSITELJI

AKTIVNOSTI

Školska knjižničarka

NAČIN

REALIZACIJE AKTIVNOSTI

Otvaranje manifestacije Mjesec hrvatske knjige uz književni susret. Audicija za najčitače. Priprema učenika za čitanje koja će biti realizirana na različitim mjestima ( škola, dječji vrtić, narodna knjižnica, mjesni trg, školskoj knjižnici…), i okolnostima ( uz glazbu, pod zvijezdama, noćno čitanje u knjižnici. Obilježavanje Dana hrvatskih knjižnica Nagrađeni učenici biti će počašćeni posjetom na Međunarodnom sajmu knjiga Interliber u Zagrebu.

VREMENIK

AKTIVNOSTI

15.10.-15.11. 2013.g.

DETALJAN

TROŠKOVNIK

Troškove književnog susreta u iznosu od 5 kuna snose učenici. Posjet Interliberu organizira Narodna knjižnica Hum na Sutli, troškove noćenja u knjižnici snosi škola.

NAČIN VREDNOVANJA

Samovrednovanje učenikove aktivnosti i praćenja angažiranosti (povratne informacije koriste se za poboljšanje rada skupine)

AKTIVNOST DAN DAROVITIH UČENIKA- 21. OŽUJKA

CILJEVI RADA

Primjena drugačijih oblika i metoda rada na nastavnim satovima. Upoznati učenike sa istraživačkim načinom rada te radom na projektima (postavljanje ciljeva i hipoteza, upoznavanje s metodama prikupljanja i obrade podataka, izvođenje zaključaka, prezentiranje) Ukazati na potrebu multidisciplinarnog pristupa u učenju Razvijati komunikacijske i prezentacijske vještine učenika Razvijati sposobnost učenika za suradnju i rad u timu Razvijati interes i kreativnost učenika Služiti se suvremenim sredstvima u istraživanju i prezentaciji rezultata Koristiti se različitim izvorima informacija

NAMJENA

AKTIVNOSTI

Upoznavanje učenika sa drugačijim oblicima i metodama rada. Poticanje na kreativan rad. Upoznavanje svih učenika i učitelja sa konceptom darovitosti- što je darovitost? Briga o darovitim učenicima- mogući oblici i načini rada.

NOSITELJI AKTIVNOSTI

Učitelji razredne i predmetne nastave Stručna služba škole Gosti predavači

NAČIN REALIZACIJE AKTIVNOSTI

Taj dan ćemo staviti naglasak na darovitost i darovite učenike te informirati sve učenike i učitelje što je to darovitost. Također poticati ćemo na drugačije oblike i načine rada- prvestveno one koji razvijaju kreativnost. Planirane aktivnosti: Uvodno predavanje o darovitima Gost predavač Rad po rasporedu s naglaskom na kreativnoj i zanimljivoj nastavi kroz pokuse i istraživački rad učenika Integrirani sadržaji

VREMENIK AKTIVNOSTI

21. ožujka 2014.

DETALJAN TROŠKOVNIK

oko 500 kn za potrošni materijal – radni listovi, mape, toneri za pisače i fotokopirni stroj,papir za kopiranje, materijal za likovne radionice, materijal za izvođenje pokusa

NAČIN VREDNOVANJA

Analiza i prezentacija rezultata Prezentacija aktivnosti na mrežnim stranicama škole

Page 60: wertzuiopšđasdfghjklčćžyxcvbnmqw ...os-vkovacica-humnasutli.skole.hr/upload/os-vkovacica-humnasutli/images/... · tekstova o Isusovim riječima i porukama te igrom i molitvom

59

VIII. IZLETI I EKSKURZIJE

AKTIVNOST EKSKURZIJA U ZAGREB – ZOOLOŠKI VRT – 1. razred

CILJEVI RADA

Upoznavanje životinjskog svijeta iz drugih krajeva svijeta. Upoznavanje kretanja gradskim prometnicama.

NAMJENA

AKTIVNOSTI

Prirodni oblici kretanja, zabava i druženje. Uz stručno vodstvo naučiti o različitim životinjama, te proizvodnji u velikim tvornicama.

NOSITELJI

AKTIVNOSTI

Učenici prvih razreda, učitelji: Marija Kampuš, Jasminka Podhraški, Zoran Gazibara, Marija Završki, Sanja Šlogar Voditelj: Zoran Gazibara

NAČIN

REALIZACIJE AKTIVNOSTI

Odlazak autobusom u Zagreb. Razgledavanje životinja i njihovih staništa u ZOO Zagreb. Učenici će imati mogućnosti sudjelovati u radionici koju organiziraju djelatnici ZOO-a (direktan kontakt sa životinjama).

VREMENIK

AKTIVNOSTI

2. lipnja 2014.

DETALJAN

TROŠKOVNIK

do 200 kn

NAČIN

VREDNOVANJA

Razgovor, sastavci na temu izleta.

AKTIVNOST EKSKURZIJA: KULTURNE ZNAMENITOSTI ZAVIČAJA- PREGRADA, DESINIĆ, VELIKI TABOR -2. RAZRED

CILJEVI RADA

Upoznavanje šireg zavičaja

NAMJENA

AKTIVNOSTI

Upoznavanje znamenitosti šireg zavičaja

NOSITELJI

AKTIVNOSTI

Jadranka Cesarec, Milica Ivanović, Zoran Gazibara, Nives Orel – Balon, Sanja Šlogar Voditeljica: Jadranka Cesarec

NAČIN

REALIZACIJE AKTIVNOSTI

Posjet Etno selu u Kumrovcu Posjet Zelenjaku i spomeniku hrvatskoj himni „Lijepa naša“ u Klanjcu Obilazak dvorca Veliki Tabor u Desiniću Upoznavanje zagorske kuhinje u Grešnoj gorici Obilazak mjesnog trga i crkve u Pregradi

VREMENIK

AKTIVNOSTI

3. lipnja 2014.

DETALJAN

TROŠKOVNIK

Autobusni prijevoz, ulaznice, obrok Ukupno: oko 200 kn

NAČIN

VREDNOVANJA

Izrada plakata, objavljivanje u školskim novinama fotografija, objavljivanje na mrežnim stranicama škole Izvješće i analiza na učiteljskom vijeću

AKTIVNOST

PRIMORSKI KRAJ - ŠKOLA U PRIRODI

CILJEVI RADA

Kroz boravak izvan kuće te odvojenost od roditelja zadovoljiti dječje potrebe za socijalizacijom , igrom i stjecanjem novih znanja.

NAMJENA AKTIVNOSTI

Provođenje nastavnih cjelina u primorskom kraju, zajednički život s djecom u programu, učenje kroz igru i zabavu,razvoj prijateljstva, odgovornosti i samoodgovornosti, stjecanje pravilnog odnosa orema učiteljima i ostalim odraslim osobama.

NOSITELJI AKTIVNOSTI

Voditelji: Ana Košutić Pratitelji: Mirjana Očko i Biserka Lipnjak

PROGRAM I SADRŽAJ AKTIVNOSTI

PRVI DAN: polazak u jutarnjim satima, vožnja preko Zagreba, Karlovca uz kraća zaustavljanja do etno – sela KUTEREVO –

smješteno podno Velebita. Nastavak vožnje prema Ninu – razgled najstarijeg hrvatskog grada (FARMA MAGARACA I SOLANA).

Dolazak u Biograd n/m u kasnim popodnevnim satima. Smještaj u hotel. Večera, večernja animacija, noćenje.

Page 61: wertzuiopšđasdfghjklčćžyxcvbnmqw ...os-vkovacica-humnasutli.skole.hr/upload/os-vkovacica-humnasutli/images/... · tekstova o Isusovim riječima i porukama te igrom i molitvom

60

AKTIVNOST EKSKURZIJA: GORNJA STUBICA, DONJA STUBICA, MARIJA BISTRICA– 3. RAZRED

CILJEVI RADA

Stjecanje novih znanja, zadovoljavanje potrebe za socijalizacijom, igrom i druženjem.

NAMJENA

AKTIVNOSTI

Kulturno-povijesni spomenici, prometna povezanost, igra, druženje.

NOSITELJI AKTIVNOSTI

Marija Kampuš, Nevenka Miklaužić, Đurđa Turner, Ana Novak, Jelena Horvat – Petanjko, Gordana Fišter Voditeljica: Gordana Fišter

NAČIN

REALIZACIJE AKTIVNOSTI

Razgledavanje znamenitosti uz stručno vodstvo, igra i druženje u organizaciji učiteljica. Polazak u 8 sati skupljajući učenike po područnim školama. Dolazak u Donju Stubicu, posjeta Majsecovom mlinu i Gupčevoj lipi.. Odlazak do Gornje Stubice, posjet dvorcu Oršić i Muzeju Seljačke bune u pratnji kustosa. Obilazak spomenika Matiji Gupcu. Nastavak puta do Marije Bistrice, obilazak crkve i svetišta. Ručak u Mariji Bistrici.

VREMENIK

AKTIVNOSTI

4. lipnja 2014.

DETALJAN

TROŠKOVNIK

200 kn

NAČIN

VREDNOVANJA

Izrada plakata, objavljivanje u školskim novinama fotografija, objavljivanje na mrežnim stranicama škole Izvješće i analiza na Učiteljskom vijeću.

AKTIVNOST IZLET NA PLITVIČKA JEZERA- 5. RAZREDI

CILJEVI RADA

Upoznavanje nacionalnog parka

NAMJENA

AKTIVNOSTI

Upoznavanje sa prirodnim ljepotama Republike Hrvatske Upoznavanje nacionalnog parka

NOSITELJI

AKTIVNOSTI

Mirjana Petrak Pratitelj koji će naknadno biti određen

NAČIN

REALIZACIJE AKTIVNOSTI

U ranim jutarnjim satima visokoturističkim autobusom kreće se iz Huma na Sutli preko Zagreba i Karlovca prema Plitvičkim jezerima. Kraći odmor na jednom od odmorišta uz staru ličku magistralu. Dolazak na Plitvice oko 10 sati. Pod vodstvom turističkog vodiča krenuti u obilazak jezera. Zadržavanje na jezeru Kozjak, igre, razonoda. S jezera se vratiti prema Rastokama kraj Slunja. Ručak i odmor i preko Karlovca povratak kućama u večernjim satima.

VREMENIK

AKTIVNOSTI

Kraj svibnja, početak lipnja Trajanje izleta: jedan dan

DETALJAN

TROŠKOVNIK

Oko 230 kn, cijena će se točno odrediti pri dobivanju ponude prijevoznika

NAČIN

VREDNOVANJA

Izrada plakata, objavljivanje u školskim novinama fotografija. Izvješće i analiza na učiteljskom vijeću i stručnom vijeću predmetne nastave. Prezentacija ostvarivanja ciljeva roditeljima.

DRUGI DAN: Jutarnja higijena i gimnastika,doručak. Odlazak u laganu šetnju gradom do rive u centru Biograda n/m, odakle

plovi brod koji izgleda kao PODMORNICA sa podvodnom kabinom i velikim neprobojnim staklima, razgledavanje morske flore

i faune Pašmanskog kanala. Povratak u hotel, ručak. Nakon kraćeg odmora odlazak u ZADAR. Šetnja do zadarske rive –

MORSKE ORGULJE - POZDRAV SUNCU – NARODNI TRG S VIJEĆNICOM – FORUM – CRKVA SV. DONATA – KATEDRALA...

Povratak u Biograd, nastavni sadržaji, večera, večernja animacija, noćenje.

TREĆI DAN: Jutarnja higijena i gimnastika,doručak. Poludnevni izlet u NP KRKA – razgled i šetnja uz prekrasne slapove.

Povratak u hotel na ručak. Nastavni sadržaji, kupanje i sportske aktivnosti. Večera, večernja animacija, noćenje.

ČETVRTI DAN: Jutarnja higijena i gimnastika,doručak. Odlazak u PARK PRIRODE VRANSKO JEZERO – šetnja poučnom stazom u

pratnji stručnog vodiča. Povratak u hotel na ručak. Odlazak iz hotela. Putovanje do Udbine, CRKVA HRVATSKIH MUČENIKA u

Udbini... krasan pogled na Krbavsko polje. Nastavak vožnje prema RASTOKAMA – razgled vodeničarskog naselja. Povratak

kućama u večernjim satima.

VREMENIK

9. 9. – 12. 9. 2013. – 4 radna dana

PREDVIĐENI TROŠKOVNIK

1370 kn po učeniku

NAČIN VREDNOVANJA

Izvješće o realizaciji; Izrada plakata; Usmeno i pismeno vrednovanje

Page 62: wertzuiopšđasdfghjklčćžyxcvbnmqw ...os-vkovacica-humnasutli.skole.hr/upload/os-vkovacica-humnasutli/images/... · tekstova o Isusovim riječima i porukama te igrom i molitvom

61

AKTIVNOST IZLET U POREČ I FUNTANU (DINO PARK)- 6. RAZREDI

CILJEVI RADA

Proširivanje znanja iz povijesti, prirode i geografije Razvijati pozitivan odnos prema kulturnim i povijesnim vrijednostima Hrvatske

NAMJENA

AKTIVNOSTI

Upoznavanje učenika s prirodnim ljepotama domovine – grad Poreč, jama Baredina, Dino park u Funtani kraj Poreča..

NOSITELJI

AKTIVNOSTI

Razrednici VI. ih razreda Zdravka Cesarec i Robert Borovečki Povjerenstvo za provođenje izleta Stručni vodič cijelim putem

NAČIN

REALIZACIJE AKTIVNOSTI

. Polazak ispred škole u jutarnjim satima. Vožnja u pravcu Karlovca, Gorskim kotarom do Rijeke i tunela Učka do jame Baredine, razgled uz stručno vodstvo. Odlazak u pravcu POREČA, razgled grada: EUFRAZIJEVA BAZILIKA ( izvana ) – TRG SLOBODE – STAROGRADSKA JEZGRA S PETEROKATNOM KULOM... Vožnja do Funtane ( pokraj Vrsara ) – posjet Dino parku. Ručak. Slobodno vrijeme za kupanje do cca 18.00 sati kada se planira povratak.

Dolazak u mjesta polaska u večernjim satima.

VREMENIK

AKTIVNOSTI

6. lipanj 2014.

DETALJAN

TROŠKOVNIK

Cijena autobusa biti će poznata nakon provedenog natječaja - ulaznice - vodič Okvirna cijena je oko 200-300 kuna.

NAČIN

VREDNOVANJA

Objavljivanje fotografija u školskom listu, izrada plakata, prezentacija ostvarivanja ciljeva roditeljima te izvješće i analiza na učiteljskom vijeću i stručnom vijeću predmetne nastave.

AKTIVNOST MATURALNA STRUČNA EKSKURZIJA UČENIKA 7.RAZREDA

CILJEVI RADA

Razvijanje domoljublja i ekološke svijesti kod učenika. Razvijanje kulture ponašanja u sredstvima javnog prijevoza i šireg društvenog okružja,upoznavanje kulturnih i povijesnih znamenitosti Zadra i Šibenika, prirodnih znamenitosti nacionalnih parkova Kornata i rijeke Krke i prirodnih ljepota Vranskog jezera

NAMJENA

AKTIVNOSTI

Edukacija, zabava i rekreacija

NOSITELJI

AKTIVNOSTI

Povjeranstvo za provedbu izleta VII.razreda Nataša Salamon Rebić Branko Flegar Potrebne su osobe stručno osposobljene za boravak s učenicima za vrijeme kupanja i rekreacije te stručni vodič tijekom svih dana putovanja.

NAČIN

REALIZACIJE AKTIVNOSTI

Mjesto ostvarivanja: Hostel Eklata u Zaostrogu. Programski sadržaji:

Posjet NP Krka

Razgledavanje grada Šibenika

Odlazak u Zaostrog, smještaj

Razgledavanje grada Dubrovnika i arboretuma Trsteno

Odlazak u dolinu Neretve, vožnja neretvanskim trupicama

Posjet Baćinskim jezerima

Posjet Makarskoj, razgledavanje malakološkog muzeja, svetišta Veprić

Razgled Splita i Trogira

VREMENIK

AKTIVNOSTI

Nakon završetka nastave

DETALJAN

TROŠKOVNIK

Planirana cijena usluga, ukupno i po učeniku: 1.500,00- 1.600,00 kn

NAČIN

VREDNOVANJA

Izvještavanje učenika o dojmovima putem literarnih sastavaka na satovima hrvatskog jezika i na satovima razrednog odjela. Razgovori o kulturno- povijesnim znamenitostima na satovima povijesti i geografije.

AKTIVNOST JEDNODNEVNI IZLET LIKA - 8. RAZREDI

CILJEVI RADA

Proširivanje znanja i stjecanje novih spoznaja iz hrvatskog jezika, povijesti, vjeronauka, geografije i vještina iz TZK

Page 63: wertzuiopšđasdfghjklčćžyxcvbnmqw ...os-vkovacica-humnasutli.skole.hr/upload/os-vkovacica-humnasutli/images/... · tekstova o Isusovim riječima i porukama te igrom i molitvom

62

NAMJENA AKTIVNOSTI

Razvijanje pozitivnog stava spram prirode i zaštite prirodnih ljepota. Razvijanje ljubavi prema svojoj domovini i kulturno- povijesnim zbnamenitostima Lijepe naše.

NOSITELJI

AKTIVNOSTI

Povjerenstvo za provođenje izleta Stručni vodič cijelim putem

NAČIN

REALIZACIJE AKTIVNOSTI

Prijevoz visokoturističkim autobusom. Polazak u jutarnjim satima. Vožnja preko Zagreba, Karlovca prema Otočcu. Razgledavanje izvora Gacke, Kutereva i muzeja Nikole Tesle. Ručak.

VREMENIK AKTIVNOSTI

Kraj svibnja ili prva polovina lipnja (1. tjedan), 2014.

DETALJAN TROŠKOVNIK

Cijena autobusa koja će biti poznata nakon provedenog natječaja. Ulaznice, vodič, ručak, planirano 250 kuna

NAČIN VREDNOVANJA

Razgovor o dojmovima, pisanje putopisa, izrada plakata- ljepote Like

IX. ŠKOLSKI PROJEKTI I programi

AKTIVNOST EKO ŠKOLA

CILJEVI RADA

Poticati razvoj svijesti o potrebi očuvanja okoliša. Razvijati interes i sklonost prema promatranju i proučavanju promjena u okolišu. Poticati na ekološko djelovanje u domu i školi.

NAMJENA

AKTIVNOSTI

Djelovanje u zaštiti okoliša u našem užem okruženju. Poticanje učenika ne djelovanje na svijest odraslih u pravilnom odlaganju otpada,smanjenju emisije štetnih plinova i tvari koje su u svakodnevnoj upotrebi. Poticanje i na štednju energije i korištenje obnovljivih izvora energije. Promišljanje o

potrebi očuvanja okoliša. Radno i korisno provođenje slobodnog vremena.

NOSITELJI

AKTIVNOSTI

Eko -koordinatori Predstavnici učitelja Predstavnici lokalne zajednice i lokalnih poduzeća,roditelja, ravnatelj škole Stručna služba škole Učenici

NAČIN

REALIZACIJE AKTIVNOSTI

1.Rad odbora eko-škole: Donošenje i prihvaćanje godišnjeg plana i programa rada Praćenje i vrednovanje provedbe programa Uključivanje u projekte i akcije eko škole Određivanje teme i nadnevka projektnog eko.dana škole Prihvaćanje izvješća o radu eko-škole .2. Ocjena stanja okoliša Praćenje količine školskog otpada,potrošnje energije i vode u školi Ocjena stanja okoliša oko škole i interijera škole Ocjena stanja okoliša u mjestu 3.Plan djelovanja Rad na osnovnim temama s ciljem smanjenja učeničkih prehrambenih navika te poticanje učenika na promjene. Promjena potrošačkih navika učenika vezano uz temu zdrave prehrane. Projekt: Za manje otpada.Cilj projekta je smanjiti otpad te dugoročno utjecati na promjenu navika kod mladih. Projekt Učenje za budućnost: Kompetencije u obrazovanju za održivi razvitak. Projekt poboljšanje kvalitete života stanovnika i očuvanje bioraznolikosti kroz sanaciju i remedijaciju onečišćenih lokaliteta Smanjenje školskog i kućnog otpada i razvrstavanje otpada Projekti koji upućuju na ponovnu uporabu otpada: Izrada torbi od starih vrećica i izrada recikliranog papira 4. Praćenje stanja i ocjenjivanje Praćenje uspješnosti provedbe programa izložbama, izvješćima i grafikonima Vođenje eko-dnevnika Rad eko-dežurstava Rad eko patrole- vođenje bilježaka i sastajanje mjesečno te izlaganje na eko panou škole 5. Rad prema nastavnom planu i programu Isticanje eko- nastavnih tema i jedinica Provođenje razrednih eko-projekata Rad izvannastavnih aktivnosti: Obilježavanje eko- nadnevaka: 6.Obavješćivanje javnosti i uključivanje medija: Projektni eko- dan škole s temom Zdrava Prehrana Školski eko-kviz Sudjelovanje na županijskom eko-kvizu s odabranom temom Akcije u školi: akcije prikupljanja papira, akcija čišćenja i uređenja okoliša, akcija Cvijet za učionicu, akcija uređenja školskog vrta Suradnja s medijima: Večernji list, Zagorski list,Tv 7. Evaluacija rada eko škole- putem upitnika za roditelje,učenike i učitelje

VREMENIK

AKTIVNOSTI

Tijekom školske godine, prema vremeniku obilježavanja nadnevaka Eko dani 4 termina za akciju sakupljanja papira

Page 64: wertzuiopšđasdfghjklčćžyxcvbnmqw ...os-vkovacica-humnasutli.skole.hr/upload/os-vkovacica-humnasutli/images/... · tekstova o Isusovim riječima i porukama te igrom i molitvom

63

DETALJAN

TROŠKOVNIK

Radni materijal (papir za liste, uređenje panoa, radionice i sl.) 400 kn Ukrasno bilje 400 kn Nagrade za eko kviz…400 kn

NAČIN

VREDNOVANJA

Provesti evaluaciju rada 2 puta godišnje putem anketnih upitnika Povremeno vršiti formativne analize. Rezultate rada koristiti u svrhu korekcije metoda i oblika rada, te kao poticaj učenicima na vrednovanje i samovrednovanje. Izlaganje plakata i uradaka u predvorju škole na eko-panou. Prezentacije rada na eko odboru.

AKTIVNOST RAD UČENIČKE ZADRUGE GLAŽUTA

CILJEVI RADA

Promicanje poduzetništva, razvoj proizvodnih vještina, poticanje tržišne orijentacije i gospodarenja, razvijane ekološke svijesti

NAMJENA

AKTIVNOSTI

Izrada proizvoda koji su namijenjeni prodaji, korištenju u školskoj kuhinji i za promoviranje posebnosti škole

NOSITELJI

AKTIVNOSTI

Učenička zadruga „ Glažuta“ je osnovana u travnju 2005. Unutar Zadruge djeluju sljedeće sekcije: Likovna skupina u PŠ Druškovec, PŠ Brezno, PŠ Prišlin i Središnjoj školi Sakupljači i uzgajivači ljekovitog bilja PŠ Taborsko Mali cvjećari u Središnjoj školi Rehabilitacijska skupina- kvaliteta življenja u Središnjoj školi Medičari u Središnjoj školi

Voditelj Učeničke zadruge je Zdravka Cesarec, nastavnica biologije, prirode i domaćinstva.

NAČIN

REALIZACIJE AKTIVNOSTI

I. PROIZVODNI PROGRAM - Jesenski radovi u vrtu i cvjetnjaku. - Sakupljanje jesenskih šumskih plodova. - Jesenska obrada tla, jesenska sjetva. - Njega cvijeća u prostorijama škole, proučavanje literature, izrada plakata. - Prerada šumskih plodova. - Izrada ukrasne ambalaže za plodove i izrada suvenira i božićnih ukrasa od prirodnih materijala. - zrada školskog herbarija, tematskih plakata. - Priprema i izvođenje božićne izložbe. - Priprema klijališta za uzgoj sadnica. - Uzgoj u plasteniku – proučavanje literature. - - Proljetni radovi u vrtu i dvorištu. - Prikupljanje i obrada samoniklih proljetnih biljaka. - Sadnja sadnica na otvorene gredice. - Priprema izložbe za Dan Općine. - Organizacija brige oko biljaka tijekom ljetnih praznika. - Izrada suvenira i sitnih ukrasnih predmeta - Izrada licitara ( pečenje i ukrašavanje )

II. DRUŠTVENO KORISTAN RAD 1.Uređenje i čišćenje okoliša škole.

2.Sudjelovanje u organizaciji i provedbi božićne i novogodišnje priredbe za svu djecu Općine 3.Uključivanje u organizaciju aktivnosti povodom Dana Općine. 4.Čišćenje šuma, jaraka i sakupljanje papira, stakla… 5.Organizacija likovnih radionica o izradi ukrasa od prirodnih materijala. 6.Posjete i organizacija izložba za stare i nemoćne u staračkim domovima te darivanje zadrugarskih proizvoda.

III. PROMOCIJA ZADRUGARSTVA Posjete izložbama, parkovima, botaničkim vrtovima, raznim proizvođačima, predstavama. Sudjelovanje na predavanjima, tečajevima o povrtlarstvu, cvjećarstvu, medičarstvu kao i na likovnim radionicama. Sudjelovanje na raznim kulturno umjetničkim manifestacijama, sajmovima… Izrada školskih panoa i kalendara. Suradnja s ostalim sekcijama u školi. Vođenje ljetopisa, izrada mapa, fotoalbuma. Sudjelovanje na smotrama i susretima zadrugara. Planira se edukacija 5 voditelja i 20 učenika za izradu mirisnih ekoloških ukrasa. IV. POSLOVI NABAVE I PRODAJE Nabava repromaterijala, sredstava za rad, alata. Nabava sjemena i sadnica. Nabava literature za rad sekcija. Prodaja zadrugarskih proizvoda.

VREMENIK

AKTIVNOSTI

Tijekom nastavne godine Listopad - pripreme za Dane kruha Studeni, prosinac - pripreme za božićni sajam Ožujak - pripreme za proljetni sajam Svibanj- pripreme za smotru Učeničkih zadruga, Markov sajam

DETALJAN

TROŠKOVNIK

Repromaterijal, sjemenje, alat - 3.000,00 kn

NAČIN

VREDNOVANJA

Financijski pokazatelji Vrednovanje i samovrednovanje rada Procjena vještina učenika

Page 65: wertzuiopšđasdfghjklčćžyxcvbnmqw ...os-vkovacica-humnasutli.skole.hr/upload/os-vkovacica-humnasutli/images/... · tekstova o Isusovim riječima i porukama te igrom i molitvom

64

AKTIVNOST GLOBE PROGRAM

CILJEVI RADA

Osposobitiučenikezasamostalnoobavljanjeosnovnihmjerenjaglavnih čimbenikaklimetefizikalnihikemijskihparametaraanalizekvalitetevode. Naučitiihobavljatifenološkapromatranjateprepoznavatibiljnei životinjskevrstenašegpodneblja. Samostalno unošenje podataka mjerenja i promatranja na internetske stranice.

NAMJENA

AKTIVNOSTI

Raditi na prepoznatljivosti škole kao članice GLOBE mreže. Osposobljavanje učenika za timski, interdisciplinarni istraživački rad. Sudjelovanje školske ekipe na smotri GLOBE škola.

NOSITELJI AKTIVNOSTI

Robert Borovečki i Učenici I – VIII r.

NAČIN REALIZACIJE AKTIVNOSTI

Praktični rad

Očitavanje podataka s mjernih instrumenata

Unošenje podataka na internetske stranice

Vježbanje orijentacijskog kretanja u prirodi

Istraživački rad na mini projektima

Grupni, individualni i rad u paru

VREMENIK

AKTIVNOSTI

Tijekom školske godine

1. Očitavanje meteoroloških podataka svaki dan 2. Fizikalna i kemijska analiza vode jednom tjedno 3. Fenološka promatranja na odabranom terenu 2-3 puta godišnja

DETALJAN

TROŠKOVNIK

Nema troškova

NAČIN

VREDNOVANJA

Količina unesenih podataka na internetskim stranicama GLOBE-a

Uspjeh školske ekipe na smotrama GLOBE škola

Prezentacija rezultata istraživanja u lokalnoj zajednici

AKTIVNOST MJESEČNI DAN ZDRAVE HRANE U PŠ LUPINJAK

CILJEVI RADA

Upoznati djecu s namirnicama važnim za njihovo zdravlje, te ih poučiti koliko su raznolika i redovita prehrana bitne za zdrav život. Kušati različite vrste namirnica. Upoznati nove voćke, nove oblike pripreme povrća. Poticati učenike na primjenu bontona pri jelu, kao i pravilno postavljanje stola, utjecati na razvijanje radnih navika. Podizanje ekološke svijesti učenika te briga za svoje zdravlje.(pravilna prehrana)

NAMJENA

AKTIVNOSTI

Projekt je namijenjen učenicima PŠ Lupinjak, učiteljicama i roditeljima učenika.

NOSITELJI

AKTIVNOSTI

Učiteljice: Jadranka Cesarec i Marija Kampuš, učenici 1.-4. razreda PŠ Lupinjak

NAČIN

REALIZACIJE AKTIVNOSTI

Projekt će se realizirati tijekom školske godine 2014./2014. i uz veliku pomoć kuharice Natalije, te roditelja. Projekt će se realizirati kroz: Izradu plana i ciljevima projekta. Dogovor s roditeljima o realizaciji. Edukacija učenika o pravilnoj prehrani , ponašanju za stolom, pravilnom serviranju i uporabi pribora za jelo na satovima pid-a i sata razrednika. Kušanju novih jela, razgovor o vrijednostima hrane, obogaćivanju njihovog jelovnika.

VREMENIK

AKTIVNOSTI

Tijekom školske godine 2014./2014. svaki mjesec na početku će se odrediti koji dan će biti dan zdrave hrane, a raspored parova učenika koji osmišljavaju jelovnik za taj dan, kao što i pomažu u pripremi jela određen je na početku školske godine.

DETALJAN

TROŠKOVNIK

Troškovi realizacije projekta svedeni su na minimum, odnosno projekt će se većinom financirati iz vlastitih sredstava školske kuhinje.

NAČIN

VREDNOVANJA

Na posljednjem roditeljskom sastanku, te prilikom obnove statusa eko škole prezentirat ćemo naša zdrava jela plakatom i ppt-om o projektu. Tijekom trajanja projekta roditelji će biti izvještavani putem web stranice.

AKTIVNOST PROJEKT RADA S NADARENIMA „MALI CENTRI IZVRSNOSTI“

CILJEVI RADA

Organizirati nove oblike rada za nadarene učenike u našoj školi. Upoznati učenike sa istraživačkim načinom rada te radom na projektima (postavljanje ciljeva i hipoteza, upoznavanje s metodama prikupljanja i obrade podataka, izvođenje zaključaka, prezentiranje) Ukazati na potrebu multidisciplinarnog pristupa u učenju Razvijati komunikacijske i prezentacijske vještine učenika Razvijati sposobnost učenika za suradnju i rad u timu Razvijati interes i kreativnost, ambiciju i kontinuitet rada kod učenika Razvijati govorno izražavanje, sigurnost i samopouzdanje

Page 66: wertzuiopšđasdfghjklčćžyxcvbnmqw ...os-vkovacica-humnasutli.skole.hr/upload/os-vkovacica-humnasutli/images/... · tekstova o Isusovim riječima i porukama te igrom i molitvom

65

Služiti se suvremenim sredstvima u istraživanju i prezentaciji rezultata Koristiti se različitim izvorima informacija Otkrivati koliko je ovakav rad izniman, bogat, zanimljiv zabavan Pokazati i usavršavati razinu pravopisne i slovničke pismenosti Omogućiti primjenu stečenih znanja

NAMJENA

AKTIVNOSTI

Osposobljavanje učenika iznad prosječnih sposobnosti za timski i istraživački rad. Razvijanje individualnih potencijala , kompetencija i vještina učenika. Osposobljavanje učenika za cjeloživotno učenje

NOSITELJI

AKTIVNOSTI

Učiteljice i učitelj RN te učenici od 1. – 4. razreda. I vjeroučiteljica Grozdana Drašković

NAČIN

REALIZACIJE AKTIVNOSTI

Tijekom jednog dana proljetnih praznika u svakoj područnoj školi i u središnjoj školi održavat će se nastava ( 3 školska sata) za učenike iznadprosječnih sposobnosti od 1. – 4. razreda. Bit će zastupljeni grupni, individualni i rad u paru te radionički tip nastave. Na kraju svakog dana bit će evaluacija (evaluacijski upitnici) i prezentacija rada.

VREMENIK

AKTIVNOSTI

Tijekom proljetnih praznika učenika dana 15. travnja 2014. (utorak) – PŠ Lupinjak (likovna kultura) i PŠ Druškovec (PID) - PŠ Taborsko (TZK – nastava će se organizirati u dvorani središnje škole) i PŠ Prišlin (hrvatski jezik) - PŠ Brezno (glazbena kultura) i SŠ (matematika) Nastava će trajati od 9.00 – 12.00 sati.

DETALJAN

TROŠKOVNIK

oko 500 kn za potrošni materijal – radni listovi, mape, toneri za pisače i fotokopirni stroj,papir za kopiranje, materijal za likovne radionice, materijal za izvođenje pokusa

NAČIN

VREDNOVANJA

Analiza i prezentacija rezultata Prezentacija projekta na mrežnim stranicama škole Prezentacija projekta u tiskovinama

AKTIVNOST ZDRAV ZA 5!

CILJEVI RADA

aktivno mijenjanja stavova i štetnih životnih navika o ovisnosti; (alokoholizmu)

aktivno mijenjanja stavova o nužnosti zaštiti okoliša i prirode;

podizanje razine samosvijesti o odgovornosti u očuvanju vlastitog i tuđeg zdravlja;

usvajanje zdravih stilova života.

NAMJENA

AKTIVNOSTI

prevencija ovisnosti te promocija pro-socijalnog, preventivnog i zaštitnog djelovanja uz razvijanje socio-emocionalnih vještina kod djece i mladeži;

podizanje razine svijesti o vlastitoj ulozi u očuvanju životne, školske i radne okoline;

podizanje razine samosvijesti o odgovornosti u očuvanju vlastitog i tuđeg zdravlja i sigurnosti.

NOSITELJI

AKTIVNOSTI

Razrednici 8. Ih razreda, učenici 8. azreda, stručna služba, vanjski suradnici- Centar za prevenciju ovisnosti KZŽ, Zavod za javno zdravstvo, Policijska uprava Zabok

NAČIN

REALIZACIJE AKTIVNOSTI

Ispitivanje (ulazne ankete za 8. razrede, prve i druge razrede srednje škole fokusirane na problematiku zlouporabe i ovisnosti o alkoholu, drogama i igrama na sreću; te rizičnim stilovima života i životnim (zdravstvenim) navikama učenika

Edukacija - interaktivna predavanja koja provode predstavnici Ministarstva unutarnjih poslova (policijski službenici) i predstavnici Ministarstva zdravlja (liječnici, psiholozi, defektolozi)

VREMENIK

AKTIVNOSTI

Kontinuirano kroz školsku godinu, nastavak projekta i ovu školsku godinu

DETALJAN

TROŠKOVNIK

NAČIN

VREDNOVANJA

Projekt će biti vrednovan na državnoj razini

AKTIVNOST HEPCOM

CILJEVI RADA

Stvoriti sistematatičan pregled primjera dobre prakse iz prethodnih i postojećih projekata Zavoda za javno zdravstvo kao i drugih europskih projekata

Osigurati jednaku vidljivost za sve projekte Zavoda za javno zdravstvo i druge europske projekte koji su relevatni za lokalne zajednice i škole.

Olakšavanje umrežavanje i širenje primjera dobre prakse projekata ZZJZ i drugih europskih projekata putem edukativnog sučelja

Page 67: wertzuiopšđasdfghjklčćžyxcvbnmqw ...os-vkovacica-humnasutli.skole.hr/upload/os-vkovacica-humnasutli/images/... · tekstova o Isusovim riječima i porukama te igrom i molitvom

66

Podizanje sviojesti i stvaranje konkretnih inovativnih rješenja u 45 lokalnih zajednica diljem Europe

Diseminacija rezultata projekta i primjera dobre prakse ostalih projekata ZZJZ i drugih europskih projekata

Osigurati održivost platforme za učenje kroz razvoj održivaosti dokumenata

NAMJENA

AKTIVNOSTI

Svrha ovog projekta je pridonijeti prevenciji prekomjerne tjelesne težine i pretilosti među djecom i mladima u EU. Također pokušati će se uključiti lokalne zajednice na više strukturiran način kako bi ovakva prevencija pretilosti bila što aktivnija i kompetentnija.Opći cilj projekta je povećati kvalitetu prevencije na razini lokalne zajednice i povećati kvalitetu i brojnost školskih intervencija diljem Europe na promicanju zdrave prehrane i tjelesne aktivnosti među djecom i mladima, prema primjerima dobre prakse i rezultata iz prethodnih i tekućih europskih projekata. To će se napraviti na temelju umrežavanja i širenja informacija i savjeta te kroz razvoj održivog europskog Edukativnog sučelja za prevenciju debljine..

NOSITELJI

AKTIVNOSTI

Zavod za javno zdravstvo Republike Hrvatske, Općina Hum na Sutli, HEPCOM, svi djelatnici OŠ Viktora Kovačića Hum na Sutli

NAČIN

REALIZACIJE AKTIVNOSTI

VREMENIK

AKTIVNOSTI

DETALJAN

TROŠKOVNIK

NAČIN

VREDNOVANJA

X. zdravstveni odgoj

AKTIVNOST PROGRAM PREVENCIJE ZLOUPORABE SREDSTAVA OVISNOSTI

CILJEVI RADA

Cilj školskog preventivnog programa je smanjivanje interesa djece i mladih za uzimanje sredstava ovisnosti i općenito čuvati, štititi i unapređivati zdravlje mladih.

NAMJENA AKTIVNOSTI

Provođenje preventivnih aktivnosti za cjelokupnu populaciju učenika Provođenje preventivnih aktivnosti za dio populacije za koji smatramo da je pod povećanim rizikom Provođenje aktivnosti usmjerene na što ranije otkrivanje ovisnosti

NOSITELJI AKTIVNOSTI

Nositelji programa su svi sudionici odgojno- obrazovnog procesa:

Povjerenstvo za provođenje programa:

o ravnateljica Biserka Špiljak

o koordinatorica Marijana Košutić

o defektologinja Marija Rebić

o knjižničarka Sandra Kovačić

o voditeljica smjene Vesna Kunštek

o Voditeljice Područnih škola:

PŠ Druškovec – Marija Završki

PŠ Prišlin – Sanja Šlogar

PŠ Brezno – Ana Novak

PŠ Taborsko - Nevenka Miklaužić

PŠ Lupinjak – Jadranka Cesarec

Vanjski suradnici

1. Centar za prevenciju ovisnosti KZŽ

2. Crveni križ Krapina

3. Školski liječnik

4. Članovi KLA Hum na Sutli

5. Udruga Pragma

Page 68: wertzuiopšđasdfghjklčćžyxcvbnmqw ...os-vkovacica-humnasutli.skole.hr/upload/os-vkovacica-humnasutli/images/... · tekstova o Isusovim riječima i porukama te igrom i molitvom

67

NAČIN REALIZACIJE

AKTIVNOSTI

R.b. Područje rada Sadržaji-aktivnosti Vrijeme realizacije

1. Izrada preventivnog programa zlouporabe sredstava ovisnosti

-Donošenje plana prevencije zlouporabe sredstava ovisnosti na razini škole

IX. mj.

2. Program prevencije kroz nastavne predmete

Priroda i društvo 1. razred: Briga za zdravlje, svakodnevne zdrave navike 2 razred: Naše tijelo i zdravlje, Naša prava i dužnosti 3. razred: Naše zdravlje (radni dan učenika, korištenje slobodnog vremena, pravilna prehrana, neprijatelji zdravlja, negativne pojave koje ugrožavaju mlade – cigarete, alkohol, droge) 4. razred: Čovjek – to sam ja (sustavi organa, zdravlje i zaštita), životni uvjeti (onečišćenje i zaštita tla, vode i zraka), živa priroda (čovjek i okoliš), Moje tijelo

U skladu sa rokovima u

Godišnjem planu i programu

Priroda 5. razred: Čovjek – biološko i društveno biće (životne potrebe, štetnost pušenja, alkohola i droge, lijekovi mogu biti opasni) Pubertet- promjene i teškoće u sazrijevanju 6. razred: Životne zajednice i zaštita prirode

Biologija 7. razred: Od stanice do organizma, sustav organa (građa, funkcija), zaštita i bolesti, ovisnosti, humani odnosi među spolovima 8. razred: Čovjek u prirodnoj i društvenoj sredini, spolnost, razmnožavanje i nasljeđivanje (pušenje, alkohol, droga –opasnost za plod i zametak) Ovisnosti

Kemija 8. razred: Lijekovi – važnost pravilne uporabe, doziranje

Hrvatski jezik Kroz lektiru i medijsku kulturu obrađuju se problemi odnosa u obitelji, odgovornosti za vlastite postupke, odrastanja, smisla postojanja, ljudskih vrijednosti...

Glazbena kultura Korištenje glazbenog izražavanja i stvaranja s ciljem iskazivanja vlastite osobnosti

Tjelesna i zdravstvena kultura Razvijanje navike očuvanja i unapređivanja zdravlja, spoznavanje uloge tjelovježbe na zdravlje, pouka o pravilnoj prehrani i zlouporabi lijekova u športu te upućivanje na uključivanje u sportske klubove i društva, uključivanje u postojeće športske grupe koje djeluju na školi

3. Rad na satovima razrednog odjela

1. razred- „Opasnosti/rizici koji nas svakodnevno okružuju- lijekovi u našem okruženju“ - „Oprez u svakodnevnom životu- računalne igrice“

U skladu sa Godišnjim planom i

programom

Page 69: wertzuiopšđasdfghjklčćžyxcvbnmqw ...os-vkovacica-humnasutli.skole.hr/upload/os-vkovacica-humnasutli/images/... · tekstova o Isusovim riječima i porukama te igrom i molitvom

68

2. razred- „Odgovornost za zdravlje i odgovorno ponašanje“

3. razred- „Ponašanje i naše zdravlje pojam zdravlja u holističkom kontekstu“

4. razred- „Osobna odgovornost za zdravlje i odgovorno ponašanje“ „Mediji i sredstva ovisnosti“

5. razred- „Alkohol i droge – utjecaj na pojedinca, obitelj i zajednicu“ „Rizična ponašanja i posljedice na obrazovanje“

6. razred- „Utjecaj medija i vršnjaka prema sredstvima ovisnosti“ „Odolijevanje pritisku vršnjaka –zauzimanje za sebe“

7. razred- „Rizične situacije/ rizična ponašanja“

8. razred- „Osobna odgovornost za zdravlje i odgovorno ponašanje“ „Rizična ponašanja i posljedice na obrazovanje“

4. Obilježavanje nadnevaka

Obilježavanje svih nadnevaka vezanih uz ovisnosti i prevenciju istih. Mjesec borbe protiv ovisnosti Svjetski dan zdravlja Svjetski dan športa Dan nepušenja Učenici izrađuju plakate na SRO, za njih su organizirana razna predavanja na temu ovisnosti

Prema Kalendaru aktivnosti u

Godišnjem planu i programu

5. Suradnja s učiteljima Organizirana predavanja učiteljima na temu „Vrste ovisnosti“ i „Kako prepoznati ovisnost, znakovi ovisnosti“

11. mj 2. mj.

5. Suradnja s vanjskim suradnicima

Udruga Pragma Zagreb- u suradnji s udrugom organiziranje kviza za 8. razrede na SRO- „Ovisnosti- istine i zablude“

11. mj.

Predavanje „Trijezna glava“ 12. mj.

Okrugli stol na temu „Alkoholizam i bolesti alkoholizma“

12. mj.

Kako se oduprijeti pritisku vršnjaka? 11. mj.

Znakovi ovisnosti na koje treba obratiti pažnju 11. mj.

Vrste droge 4. mj.

Ankete o ovisnostima 3. mj.

Predavanje na temu Ovisnosti (osvrt na anketu) 4. mj.

6. Uključivanje u natjecanja, sport, kulturne i likovne radionice, natječaje

-Hrvatski olimpijski dan

- Likovna kolonija/ Bistrica ob Sotli

- natječaj „Znam, hoću, mogu“

9. mj 10. mj

7. Organiziranje slobodnog vremena

- izvannastavne aktivnosti organizirane u školi

- izvanškolske aktivnosti

Tijekom školske godine

8. Stručno usavršavanje - Usavršavanje „Primarna prevencija ovisnosti“ 11. mj.

Page 70: wertzuiopšđasdfghjklčćžyxcvbnmqw ...os-vkovacica-humnasutli.skole.hr/upload/os-vkovacica-humnasutli/images/... · tekstova o Isusovim riječima i porukama te igrom i molitvom

69

VREMENIK AKTIVNOSTI

Vidi u tablici iznad

DETALJAN

TROŠKOVNIK

200kn za troškove kopiranja

NAČIN

VREDNOVANJA

- utvrđivanje nedostataka i mjera za poboljšanje i unaprjeđivanje daljnjih aktivnosti

PROGRAM MJERA ZA POVEĆANJE SIGURNOSTI U ŠKOLAMA –AFIRAMCIJOM POZITIVNIH VRUJEDNOSTI PROTIV NASILJA

CILJEVI RADA

Pratiti broj i pojavne oblike nasilja u školi Senzibilizirati roditelje, učenike i djelatnike škole za problem nasilja među djecom i mladima Prevencija pojave nailnog ponašanja među djecom i mladima Razvijanje prosocijalnog i suradničkog pnašanja, tolerancije i uvažavanja Postupanje u slučajevima pojave nasilja u školi

NAMJENA

AKTIVNOSTI

Partnerstvo roditelja i škole u prrevenciji nasilja Rad na prepoznavanju nasilnog ponašanja, obilježja žrtve i razvijanje senzibiliteta za pružanje pomoći Razvijanje socijalnih vještina, preuzimanje odgovornosti za ponašanje Pstupanje u kriznim situacijama

NOSITELJI

AKTIVNOSTI

Povjerenstvo za provođenje pograma ( ravnateljica B. Špiljak, koordinator M. Rebić, psihologinja M. Košutić, Sandra Kovačić, voditeljica smjene V. Kunštek, voditeljice područnih škola: Marija Završki, Đurđa Turner, Jadranka Cesarec, Nevenka Miklaužić, Ana Novak Vanjski suradnici: PU Pregrada- Pavica Vučilovski, Obiteljski centar, Centar za prevenciju ovisnosti, Centar za socijalnu skrb U provođenje programa se uključuju svi učitelji škole.

NAČIN REALIZACIJE AKTIVNOSTI

Rad s učiteljima: Upoznavanje sa Protokolom u slučaju nasilja među djecom i Protokolom o postupanju u kriznim situacijama. Redovito se informiraju o pojavnim oblicima nasilnog ponašanja te nastavljaju Kampanju vijeća Europe o zaustavljanju seksualnog nasilja nad djecom Rad s roditeljima: Razrednici informiraju roditelje o Protokolu, obilježjima žrtve i zlostavljača te rade na stvaranju mreže sigurnosti djece. Na roditeljskim sastancima su planirane teme koje promiču zdrav način života i nenasilje. Plan tema na roditeljskim sastancima: I. razred: Odgojni stilovi i razvijanje odgovornosti -nositelji razrednici, stručni suradnici

II. razred: Razgovori djece i roditelja - nositelji razrednici, stručni suradnici

III. razred: „Jedno od pet“ –kampanja za zaustavljanje seksualnog zlostavljanja djece/ Obiteljski centar

IV. razred: Sigurnost djece na internetu –Obiteljski centar

V. razredi: Uloga obitelji u prevenciji alkoholizma – Obiteljski centar

VI. razredi: Adolescencija- Obiteljski centar, stručna služba

VII. razred: Ponašanja koja nas brinu – Obiteljski centar

VIII. razredi: Optimizam i životni ciljevi – Obiteljski centar

Skupna tema za roditelje V.-VIII. razreda: Pravilna prehrana i problem pretilosti

Rad sa zajednicom:

Uključivanje u organizirane rekreativne aktivnosti i druženja u našoj lokalnoj zajednici ( pješačenja, susreti)

- Uključivanje u organizirane aktivnosti kroz „dječji tjedan“ – listopad 2013.

-Uključivanje u humanitarne akcije: posjet starim i bolesnim osobama, „Dani narcisa“, humanitarne akcije Caritasa i Crvenog križa

Rad s učenicima kroz SRO:

I./II. razred:

- Što je nasilje i oblici nasilja,kako se možeš zaštititi od nasilja, lijepo suradničko ponašanje,što raditi s ruganjem, socijalne vještine III./IV. razred: - Što nas vuče k nasilju?Kako ćeš prepoznati nasilnika i žrtvu nasilja?Odgovornost za ponašanje;Dječja prava;Kako odgovarati na zadirkivanje i ruganje?Vrijednosti, pravila i posljedice;Što nije prihvatljivo i svakako treba izbjegavati?Zlouporaba mobitela i interneta V. razred:

-Izražavanje empatije;Suradništvo u razredu;Kako reagiramo na nasilje?Koraci u upravljanju ljutnjom;Postoji li izoliranje u našem razredu? Elektroničko zlostavljanje i kako se zaštititi

VI.razred:

-Prijateljstvo i čuvanje prijateljstva;Suradništvo u razredu;Tehnike rješavanja sukoba;Kako se oduprijeti lošim nagovorima;Vrijednosti, pravila i posljedice VII. razred

-Kako se zauzeti za sebe;Elektroničko nasilje;Aktivno slušanje i pozitivna komunikacija- Obiteljski centar;Poticanje volonterstva- Obiteljski centar Formiranje osobnog stava prema vršnjacima- stručna služba; Pružiti pomoć u nuždi –stručna služba; Anonimnost na internetu-razrednik VIII.razred -Kako se zauzeti za sebe;Kako izaći na kraj sa pritiskom vršnjaka;Diskriminacija i izoliranje;Istraživanje osobnih granica, razmišljanje o vlastitim osobinama; Svijet kvalitete i psihološke potrebe – Obiteljski centar Internetska prijateljstva – prednosti i opasnosti

VREMENIK

AKTIVNOSTI Tijekom školske godine, prema vremeniku obilježavanja nadnevaka i prema planu SRO

Page 71: wertzuiopšđasdfghjklčćžyxcvbnmqw ...os-vkovacica-humnasutli.skole.hr/upload/os-vkovacica-humnasutli/images/... · tekstova o Isusovim riječima i porukama te igrom i molitvom

70

DETALJAN

TROŠKOVNIK Radni materijal (papir za liste, uređenje panoa, radionice i sl.) 400 kn

NAČIN

VREDNOVANJA

Evaluacija se provodi na kraju školske godine. Učitelji i razrednici utvrđuju realizaciju aktivnosti Povjerenstvo za provođenje programa provodi evaluaciju postignutih rezultata na osnovu upitnika i izvješća učitelja Izviješće ravnateljice županijskom uredu

XI. kulturna i javna djelatnost

AKTIVNOST OTVORENA VRATA ŠKOLE

CILJEVI RADA

Prezentirati široj javnosti rad i postignuća škole u tijeku školske godine.

NAMJENA

AKTIVNOSTI

Svečanost je namijenjena učenicima, učiteljima, mještanima i gostima.

NOSITELJI

AKTIVNOSTI

A. Flegar, recitatori, zbor, tamburaši, voditelji INNA u PŠ i SŠ, svi učitelji i stručni suradnici, D. Palčić, Z. Cesarec, G. Drašković, mali ekolozi, cvjećari, povrtlari.

NAČIN

REALIZACIJE AKTIVNOSTI

Mogućnost uključivanja roditelja u tematske radionice, izložba učeničkih radova, kulturno – umjetnički program, sportske aktivnosti, eko – akcije. Izložba radova nižih razreda svih područnih škola, te matične škole. U kulturno- umjetničkom programu sujdelouju svi učenici područnih škola i matične škole kroz razne scenske, glazbene, dramske, ritmičke aktivnosti koje su pripremali tijekom godine. Druženje s roditeljima i gostima kroz organizirane sportske aktivnosti.

VREMENIK

AKTIVNOSTI

Uz Dan općine Hum na Sutli, krajem travnja 2014.

DETALJAN

TROŠKOVNIK

Materijal za izradu plakata i scene.

NAČIN

VREDNOVANJA

Objavljivanje u školskim novinama, fotografija i medijima.

AKTIVNOST

BOŽIĆNE PRIREDBE

CILJEVI RADA

Obilježavanje božićnih blagdana.

NAMJENA

AKTIVNOSTI

Priredbe su namijenjene djeci pšredškolskog i školskog uzrasta Općine Hum na Sutli radi podjele božićnih poklon paketa.

NOSITELJI

AKTIVNOSTI

Općina Hum na Sutli, dječji vrtić Balončica, područne i središnja škola Zaduženje za kulturno- umjetnički program: A. Flegar, recitatori, učiteljica glazbene kulture, zbor, tamburaši, voditelji INNA u PŠ i SŠ

NAČIN

REALIZACIJE AKTIVNOSTI

Organizacija božićnih priredbi sa prigodnim programom i podjelom poklon paketa za najmlađe na šest lokacija: kino dvorana Hum na Sutli, PŠ Lupinjak, PŠ Taborsko, PŠ Brezno, PŠ Prišlin, PŠ Druškovec. Dječji vrtić Balončica uređuje kino dvoranu, dok područne škole uređuju učitelji i učenici. Poklon pakete osigurava Općina Hum na Sutli

VREMENIK

AKTIVNOSTI

18. i 19. prosinac 2013.

DETALJAN

TROŠKOVNIK

Materijal za izradu scene i uređenje školskih prostora. 36 000 KN za nabavu poklon paketa koje osigurava Općina

NAČIN

VREDNOVANJA

Objavljivanje u školskim novinama, fotografija i medijima.

AKTIVNOST

ZAVRŠNI PLES OSMAŠA

CILJEVI RADA Na svečani način obilježiti završetak osnovnoškolskog obrazovanja

Page 72: wertzuiopšđasdfghjklčćžyxcvbnmqw ...os-vkovacica-humnasutli.skole.hr/upload/os-vkovacica-humnasutli/images/... · tekstova o Isusovim riječima i porukama te igrom i molitvom

71

NAMJENA AKTIVNOSTI

Omogućiti učenicima osmog razreda da se kroz ples i osmišljavanje vlastitog programa na prikladan način oproste od osnovne škole. Prilika učenicima da se zahvale i roditeljima i učiteljima na podršci i vođenju kroz osnovnu školu.

NOSITELJI AKTIVNOSTI

Učenici osmih razreda, razrednici i ostali učitelji, roditelji.

NAČIN

REALIZACIJE AKTIVNOSTI

Organizacija školske svečanosti sa kulturno umjetničkim programom. Tečaj plesa u travnju, svibnju i lipnju za učenike osmih razreda. Priprema kulturno umjetničkog programa. Priprema završnog domjenka.

VREMENIK AKTIVNOSTI

18. lipnja 2014.

DETALJAN TROŠKOVNIK

Troškovi domjenka 800 KN. Troškovi tečaja plesa 4 000 KN.

NAČIN VREDNOVANJA

Objavljivanje u školskim novinama, fotografija i medijima.

XII. OSTALO

AKTIVNOST ESTETSKO UREĐENJE VII. – VIII. RAZRED

CILJEVI RADA

-Razviti osjetljivost za estetski doživljaj i poštivanje vizualnih umjetnosti -Primjeniti umijeća i tehnika pokazujući osjetljivost za vizualni, prostorni i taktilni svijet u stjecanju estetskih iskustava -Aktivno stvaralački sudjelovati u prostornom uređenju škole i kulturnom životu sredine -Razvijanje svijesti o potrebi očuvanja prirode i okoliša

NAMJENA AKTIVNOSTI

-Uređenje školskog interijera(za potrebe škole),panoi, izložbe, prigodne instalacije, scenografije za priredbe, -Poticanje stvaralaštva i originalnosti -Eksperimentirati na spontan, imaginativan i dobro strukturiran način, s umjetničkim materijalima i tehnnikama -Koristiti različite materijale, alate i medije -Razviti svijest o povijesnoj, društvenoj i ekonomskoj ulozi i vrijednosti vizualne umjetnosti, te o aspektima suvremene kulture i masovnih medija

NOSITELJI

AKTIVNOSTI

Učiteljica Dragana Palčić i učenici

NAČIN

REALIZACIJE AKTIVNOSTI

-Rad u skupinama, rad u paru, individualni rad, korištenje različitih likovnih tehnika i materijala i njihove uske povezanosti -Pretraživanje izvora znanja i korištenje informacija putem interneta, svladavanje vještina i kreativnosti, - Razviti senzibilitet za kompozicijske likovne elemente- kompoziciju-simetriju i asimetriju/ravnotežu u škole prostornoj organizaciji

VREMENIK

AKTIVNOSTI

3 sata tjedno - tijekom cijele školske godine 2013./2014. Praćeno aktivnostima prema vremeniku

DETALJAN

TROŠKOVNIK

Uporaba recikliranog materijala, ekološkog i neekološkog materijala

NAČIN

VREDNOVANJA I NAČIN

KORIŠTENJA REZULTATA

VREDNOVANJA

-Kroz kulturnu i javnu djelatnost škole, izložbe-međupredmetna korelacija -Vrednovanje suradništva, individualno zalaganje -Tijekom godine pratiti i analizirati učenička napredovanja - Rezultati vrednovanja bit će korišteni za promjene i poboljšanja u odvijanju aktivnosti u idućoj školskoj godini -Korištenje rez. vrednovanja za ugodnije radno ozračje i okruženje učenika, učitelja i roditelja kao i povećanju motiviranosti za lijepo

Page 73: wertzuiopšđasdfghjklčćžyxcvbnmqw ...os-vkovacica-humnasutli.skole.hr/upload/os-vkovacica-humnasutli/images/... · tekstova o Isusovim riječima i porukama te igrom i molitvom

72

XIII. RAZVOJNI PLAN

PRIORITETNO PODRUČJE

CILJEVI METODE I AKTIVNOSTI ZA

OSTVARIVANJE CILJEVA

NUŽNI RESURSI (FINANCIJSKI,

ORGANIZACIJSKI, LJUDSKI)

DATUM DO KOJEGA ĆE SE CILJ

OSTVARITI NADLEŽNA OSOBA

MJERLJIVI POKAZATELJI

OSTVARIVANJA CILJEVA

1. OCJENJIVANJE I VREDNOVANJE POSTIGNUĆA

UČENIKA

Usklađivanje kriterija

ocjenjivanja sa

kurikulumom

Razrađene kriterije ocjenjivanja

pripremiti u obliku

informativnog materijala za

roditelje, stručne suradnike,

učenike

Radna grupa

-nužno računalo,

printer

I. polugodište

2013./2014.

stručni suradnici,

voditelji stručnih

vijeća

informativni vodič kroz kriterije ocjenjivanja

po predmetnim područjima

-definiranje očekivanih

ishoda učenja po

predmetima

- uspoređivanje

postignuća učenika

unutar škole

- analiza provedenih završnih i

inicijalnih ispita

iz HJ i MAT i prezentacija na

stručnom skupu učitelja

-Razrada kurikuluma po

predmetima na UV

- stručni kadar

- financijska sredstva

za izradu zadataka

objektivnog tipa

(kopiranje, printanje)

- listopad 2013.

- tijekom godine

- svi učitelji RN te

učitelji HJ i MAT

- nositelji teme na

Učiteljskom vijeću

- rezultati na ispitima znanja s kraja prošle

šk. godine te inicijalne provjere na početku

školske godine

2.RAD NA RAZVOJU RADNIH

NAVIKA I KOMPETENCIJA

UČENIKA

1.Razvijanje

kompetencija učenika za

samostalno učenje

- potreba kontinuiranog i

svakodnevnog rada

2. Razvijanje navika

čitanja

3.Poboljšanje kvalitete u

komunikaciji između

učenika i učitelja

1.Provedba mini projekta

uspješnog učenja za

učenike V.i VI. razr.(kako

učiti) te rad na motivaciji za

učenje učenika VII. i VIII.

razreda (postavljanje ciljeva)

2.Provedba mini projekta na

razvoju navika čitanja i

kompetencija učenika

3.Uvođenje otvorenog sata za

učenike tijekom 0-tog sata

( konzultacije za učenike)

- financijska sredstva

za provedbu radionica i

izradu pismenih

materijala

-nositelji razrednici i

stručni suradnici

-razrada projekta

- I. polugodište

-Listopad, prosinac,

veljača, travanj,

lipanj

-Tijekom godine

- stručna služba

razrednici V. , VI.

VII. i VIII. razreda

-knjižničarka i

učiteljice HJ

Predmetni učitelji i

razrednici

-analiza uspjeha na kraju školske godine - upitnik za učenike i učitelje za procjenu

radnih navika

- procjena radne klime kroz upitnik za učenike

i učitelje

-Broj uključenih učenika u knjižnicu,

kviz, interes za čitanje

Page 74: wertzuiopšđasdfghjklčćžyxcvbnmqw ...os-vkovacica-humnasutli.skole.hr/upload/os-vkovacica-humnasutli/images/... · tekstova o Isusovim riječima i porukama te igrom i molitvom

73

PRIORITETNO PODRUČJE

CILJEVI

METODE I

AKTIVNOSTI ZA

OSTVARIVANJE

CILJEVA

NUŽNI RESURSI

(FINANCIJSKI,

ORGANIZACIJSKI,

LJUDSKI)

DATUM DO

KOJEGA ĆE SE

CILJ OSTVARITI

NADLEŽNA OSOBA

MJERLJIVI POKAZATELJI

OSTVARIVANJA CILJEVA

3. KOMUNIKACIJSKE

KOMPETENCIJE UČITELJA I

MOTIVACIJA ZA POSTIGNUĆEM

-unapređivanje radne

klime poboljšanjem

učiteljskih

kompetencija u

komunikaciji sa

učenicima, roditeljima

i članovima tima te

stvaranju motivacijske

klime u razredu

Realizacija ciklusa tema

na Učiteljskim vijećima

kroz predavanja i

radionice koje su

planirane na stručnim

skupovima tijekom

zimskog i proljetnog

odmora kroz dva

pedagoška dana

Pedagoški dani tijekom

zimskog i proljetnog

odmora

Financijska sredstva za

provedbu radionica i

predavanje

Studeni2013. –

svibanj 2014.

Gost predavač

Ravnateljica škole

Stručni suradnici

Voditelji stručnih

skupova

Kvalitetno školsko ozračje

Rezultati samovrednovanja

4.UČENIČKI KODEKS

-aktiviranje učenika u donošenju odluka i stvaranju sustava

vrijednosti na području lijepog i kulturnog

ponašanja

-Aktiviranje Vijeća učenika

-Provedba mini projekta „Crvena zona“

- Provedba tema na razvoju socijalizacije

učenika

Aktivnost Vijeća učenika

Tim za realizaciju mini projekta

Stručni suradnici, predstavnici razrednih

odjela razrednici

Listopad 2013. –

svibanj 2014.

Voditelj Vijeća učenika

Ravnateljica Voditelji stručnih vijeća

Stručni suradnici

Ugodno školsko

ozračje Upitnici za učenike u

sklopu samovrednovanja

Page 75: wertzuiopšđasdfghjklčćžyxcvbnmqw ...os-vkovacica-humnasutli.skole.hr/upload/os-vkovacica-humnasutli/images/... · tekstova o Isusovim riječima i porukama te igrom i molitvom

74

XIV. KALENDAR AKTIVNOSTI 2013./2014. RUJAN 2013.

DATUM DAN VRSTA OPIS NOSITELJI AKTIVNOSTI

1.09. 2013. NED NERADNI

2.09.2013. PON NASTAVNI Prvi nastavni dan šk.god. 2013./2014.

3.09. 2013. UTO NASTAVNI

4.09. 2013. SRI NASTAVNI

5.09. 2013. ČET NASTAVNI Razredno vijeće

6.09.2013. PET NASTAVNI

7.09. 2013. SUB NERADNI Dan hrvatskih voda

8.09.2013. NED NERADNI Mala Gospa, Međunarodni dan pismenosti

9.09. 2013. PON NASTAVNI

10. 09. 2013. UTO NASTAVNI Olimpijski dan, Vijeće roditelja

11.09. 2013. SRI NASTAVNI

12. 09. 2013. ČET NASTAVNI

13. 09. 2013. PET NASTAVNI

14. 09. 2013. SUB NERADNI

15.09. 2013. NED NERADNI

16. 09. 2013. PON NASTAVNI Međunarodni dan zaštite ozona

17. 09. 2013. UTO NASTAVNI

18.09. 2013. SRI NASTAVNI

19.09. 2013. ČET NASTAVNI

20. 09. 2013. PET NASTAVNI

21.09. 2013. SUB NERADNI Međunarodni dan mira

22.09. 2013. NED NERADNI Početak jeseni

23.09. 2013. PON NASTAVNI

24.09. 2013. UTO NASTAVNI

25.09. 2013. SRI NASTAVNI Stručno vijeće RN

26.09. 2013. ČET NASTAVNI

27.09. 2013. PET NASTAVNI

28.09. 2013. SUB NERADNI

29.09. 2013. NED NERADNI

30. 09. 2013. PON NASTAVNI

LISTOPAD 2013. DATUM DAN VRSTA OPIS NOSITELJI AKTIVNOSTI

1.10. 2013. UTO NASTAVNI Međunarodni dan starijih osoba

2.10. 2013. SRI NASTAVNI Međunarodni dan nenasilja

3.10. 2013. ČET NASTAVNI

4.10. 2013. PET NASTAVNI

5. 10. 2013. SUB NERADNI Svjetski dan učitelja- stručna ekskurzija

6.10. 2013. NED NERADNI

7.10. 2013. PON NERADNI Međunarodni dan djeteta, dječji tjedan

8.10. 2013. UTO NASTAVNI Dan neovisnosti

9.10. 2013. SRI NASTAVNI

10.10. 2013. ČET NASTAVNI Dan zahvalnosti za plodove zemlje Učiteljica prirode, učitelji razredne nastave, stručna služba

11.10. 2013. PET NASTAVNI

12.10. 2013. SUB NERADNI

13.10. 2013. NED NERADNI

14. 10. 2013. PON NASTAVNI

15. 10. 2013. UTO NASTAVNI Međunarodni dan bijeloga štapa, Početak Mjeseca hrvatske knjige

učitelji, stručna služba

16. 10. 2013. SRI NASTAVNI Svjetski dan hrane

17.10. 2013. ČET NASTAVNI

18. 10. 2013. PET NASTAVNI

19. 10. 2013. SUB NERADNI

20. 10. 2013. NED NERADNI Dan jabuka

21. 10. 2013. PON NASTAVNI

22. 10. 2013. UTO NASTAVNI

23. 10. 2013. SRI NASTAVNI

24. 10. 2013. ČET NASTAVNI

25. 10. 2013. PET NASTAVNI SV PN, RN

26. 10. 2013. SUB NERADNI

27. 10. 2013. NED NERADNI

28. 10. 2013. PON NASTAVNI Međunarodni dan školskih knjižnica Knjižničarka, učitelji hrv. jezika

29. 10. 2013. UTO NASTAVNI

30. 10. 2013. SRI NASTAVNI Stručno vijeće RN

31. 10. 2013. ČET NASTAVNI

Page 76: wertzuiopšđasdfghjklčćžyxcvbnmqw ...os-vkovacica-humnasutli.skole.hr/upload/os-vkovacica-humnasutli/images/... · tekstova o Isusovim riječima i porukama te igrom i molitvom

75

STUDENI 2013. DATUM DAN VRSTA OPIS NOSITELJI AKTIVNOSTI

1.11. 2013. PET NERADNI SVI SVETI

2.11. 2013. SUB NERADNI

3.11. 2013. NED NERADNI

4.11. 2013. PON NASTAVNI

5. 11. 2013. UTO NASTAVNI

6.11. 2013. SRI NASTAVNI

7.11. 2013. ČET NASTAVNI

8.11. 2013. PET NASTAVNI

9.11. 2013. SUB NERADNI

10.11. 2013. NED NERADNI

11.11. 2013. PON NASTAVNI

12.11. 2013. UTO NASTAVNI

13.11. 2013. SRI NASTAVNI

14. 11. 2013. ČET NASTAVNI

15. 11. 2013. PET NASTAVNI Završetak Mjeseca knjige, Početak Mjeseca borbe protiv ovisnosti

16. 11. 2013. SUB NERADNI Međunarodni dan tolerancije

17.11. 2013. NED NERADNI

18. 11. 2013. PON NASTAVNI Dan sjećanja na Vukovar

19. 11. 2013. UTO NASTAVNI

20. 11. 2013. SRI NASTAVNI Dan djeteta, Deklaracija o pravbima djeteta

21. 11. 2013. ČET NASTAVNI

22. 11. 2013. PET NASTAVNI

23. 11. 2013. SUB NERADNI

24. 11. 2013. NED NERADNI Dan hrvatskog kazališta

25. 11. 2013. PON NASTAVNI

26. 11. 2013. UTO NASTAVNI

27. 11. 2013. SRI NASTAVNI

28. 11. 2013. ČET NASTAVNI Stručno vijeće RN

29. 11. 2013. PET NASTAVNI

30. 11. 2013. SUB NERADNI

PROSINAC 2013. DATUM DAN VRSTA OPIS NOSITELJI AKTIVNOSTI

1.12. 2013. NED NERADNI Dan borbe protiv AIDS-a

2.12. 2013. PON NASTAVNI

3.12. 2013. UTO NASTAVNI Međunarodni dan osoba s posebnim potrebama, paraolimpijski dan

4.12. 2013. SRI NASTAVNI

5. 12. 2013. ČET NASTAVNI

6.12. 2013. PET NASTAVNI Sveti Nikola

7.12. 2013. SUB NERADNI

8.12. 2013. NED NERADNI

9.12. 2013. PON NASTAVNI

10.12. 2013. UTO NASTAVNI Dan čovjekovih prava

11.12. 2013. SRI NASTAVNI Međunarodni dan planina

12.12. 2013. ČET NASTAVNI

13.12. 2013. PET NASTAVNI

14. 12. 2013. SUB NERADNI

15. 12. 2013. NED NERADNI

16. 12. 2013. PON NASTAVNI

17.12. 2013. UTO NASTAVNI

18. 12. 2013. SRI NASTAVNI

19. 12. 2013. ČET NASTAVNI

20. 12. 2013. PET NASTAVNI

21. 12. 2013. SUB NERADNI Početak zime

22. 12. 2013. NED NERADNI

23. 12. 2013. PON NENASTAVNI POČETAK ZIMSKOG RASPUSTA ZA UČENIKE

24. 12. 2013. UTO NENASTAVNI

25. 12. 2013. SRI NERADNI BOŽIĆ

26. 12. 2013. ČET NERADNI SV. STJEPAN

27. 12. 2013. PET NENASTAVNI

28. 12. 2013. SUB NERADNI

29. 12. 2013. NED NERADNI

30. 12 2013. PON NENASTAVNI

31.12. 2013. UTO NENASTAVNI

Page 77: wertzuiopšđasdfghjklčćžyxcvbnmqw ...os-vkovacica-humnasutli.skole.hr/upload/os-vkovacica-humnasutli/images/... · tekstova o Isusovim riječima i porukama te igrom i molitvom

76

SIJEČANJ 2014. DATUM DAN VRSTA OPIS NOSITELJI AKTIVNOSTI

1.01.2014. SRI NERADNI NOVA GODINA, Svjetski dan mira

2.01.2014. ČET NENASTAVNI

3.01.2014. PET NENASTAVNI

4.01.2014. SUB NERADNI

5.01.2014. NED NERADNI

6.01.2014. PON NERADNI Sveta tri kralja

7.01.2014. UTO NENASTAVNI

8.01.2014. SRI NENASTAVNI

9.01.2014. ČET NENASTAVNI Stručno vijeće RN

10.01.2014. PET NENASTAVNI Završetak zimskog odmora učenika, Svjetski dan smijeha

11.01.2014. SUB NERADNI

12.01. 2014. NED NERADNI

13.01. 2014. PON NASTAVNI

14. 01. 2014. UTO NASTAVNI

15. 01. 2014. SRI NASTAVNI Dan međunarodnog priznanja RH

16. 01. 2014. ČET NASTAVNI

17. 01. 2014. PET NASTAVNI

18. 01. 2014. SUB NERADNI

19. 01. 2014. NED NERADNI

20.01. 2014. PON NASTAVNI

21. 01. 2014. UTO NASTAVNI

22. 01. 2014. SRI NASTAVNI

23. 01. 2014. ČET NASTAVNI

24. 01. 2014. PET NASTAVNI

25. 01. 2014. SUB NERADNI

26. 01. 2014. NED NERADNI

27. 01. 2014. PON NASTAVNI Dan sjećanja na holokaust

28. 01. 2014. UTO NASTAVNI

29. 01. 2014. SRI NASTAVNI

30. 01. 2014. ČET NASTAVNI

31. 01. 2014. PET NASTAVBNI

VELJAČA 2014. DATUM DAN VRSTA OPIS NOSITELJI AKTIVNOSTI

1.02.2014. SUB NERADNI

2.02.2014. NED NERADNI Međunarodni dan zaštite močvara

3.02.2014. PON NASTAVNI

4.02.2014. UTO NASTAVNI

5.02.2014. SRI NASTAVNI

6.02.2014. ČET NASTAVNI

7.02.2014. PET NASTAVNI

8.02.2014. SUB NERADNI

9.02.2014. NED NERADNI

10.02.2014. PON NASTAVNI

11.02.2014. UTO NASTAVNI Svjetski dan bolesnika

12.02. 2014. SRI NASTAVNI

13.02. 2014. ČET NASTAVNI

14. 02. 2014. PET NASTAVNI Valentinovo, dan zaljubljenih

15. 02 2014. SUB NERADNI

16. 02. 2014. NED NERADNI

17. 02. 2014. PON NASTAVNI

18. 02. 2014. UTO NASTAVNI

19. 02. 2014. SRI NASTAVNI

20.02. 2014. ČET NASTAVNI

21. 02. 2014. PET NASTAVNI Međunarodni dan materinskog jezika

22. 02. 2014. SUB NERADNI

23. 02. 2014. NED NERADNI

24. 02. 2014. PON NASTAVNI

25. 02. 2014. UTO NASTAVNI

26. 02. 2014. SRI NASTAVNI Stručno vijeće RN

27. 02. 2014. ČET NASTAVNI

28. 02. 2014. PET NASTAVNI

Page 78: wertzuiopšđasdfghjklčćžyxcvbnmqw ...os-vkovacica-humnasutli.skole.hr/upload/os-vkovacica-humnasutli/images/... · tekstova o Isusovim riječima i porukama te igrom i molitvom

77

OŽUJAK 2014. DATUM DAN VRSTA OPIS NOSITELJI AKTIVNOSTI

1.03.2014. SUB NERADNI

2.03.2014. NED NERADNI

3.03.2014. PON NASTAVNI

4.03.2014. UTO NASTAVNI

5.03.2014. SRI NASTAVNI Hrvatski dan nepušenja

6.03.2014. ČET NASTAVNI

7.03.2014. PET NASTAVNI

8.03.2014. SUB NERADNI Međunarodni dan žena

9.03.2014. NED NERADNI

10.03.2014. PON NASTAVNI

11.03.2014. UTO NASTAVNI Dani hrvatskog jezika

12.03. 2014. SRI NASTAVNI

13.03. 2014. ČET NASTAVNI

14. 03. 2014. PET NASTAVNI Međunarodni dan rijeka

15. 03 2014. SUB NERADNI

16. 03. 2014. NED NERADNI

17. 03. 2014. PON NASTAVNI

18. 03. 2014. UTO NASTAVNI

19. 03. 2014. SRI NASTAVNI

20.03 .2014. ČET NASTAVNI Početak proljeća, Svjetski dan zaštite šuma, Međunarodni dan sreće

21. 03. 2014. PET NASTAVNI Međunarodni dan prašuma, Svjetski dan pjesništva

22. 03. 2014. SUB NERADNI Svjetski dan voda

23. 03. 2014. NED NERADNI Svjetski meteorološki dan

24. 03. 2014. PON NASTAVNI

25. 03. 2014. UTO NASTAVNI

26. 03. 2014. SRI NASTAVNI

27. 03. 2014. ČET NASTAVNI Svjetski dan kazališta, Stručno vijeće RN

28. 03. 2014. PET NASTAVNI

29.03.2014. SUB NERADNI

30.03.2014. NED NERADNI

31.03.2014. PON NASTAVNI

TRAVANJ 2014.

DATUM DAN VRSTA OPIS NOSITELJI AKTIVNOSTI

1.04.2014. UTO NASTAVNI Dan borbe protiv alkoholizma

2.04.2014. SRI NASTAVNI Međunarodni dan dječje knjige

3.04.2014. ČET NASTAVNI

4.04.2014. PET NASTAVNI

5.04.2014. SUB NERADNI

6.04.2014. NED NERADNI

7.04.2014. PON NASTAVNI Svjetski dan zdravlja

8.04.2014. UTO NASTAVNI

9.04.2014. SRI NASTAVNI

10.04.2014. ČET NASTAVNI

11.04.2014. PET NASTAVNI

12.04. 2014. SUB NERADNI

13.04. 2014. NED NERADNI Dan sjećanja na žrtve Holokausta

14. 04. 2014. PON NENASTAVNI Početak proljetnog odmora učenika

15. 04. 2014. UTO NENASTAVNI

16. 04. 2014. SRI NENASTAVNI

17. 04. 2014. ČET NENASTAVNI

18. 04. 2014. PET NENASTAVNI

19. 04. 2014. SUB NERADNI

20.04 .2014. NED NERADNI USKRS

21. 04. 2014. PON NERADNI USKRSNI PONEDJELJAK, Završetak proljetnog odmora učenika

22. 04. 2014. UTO NASTAVNI Dan hrvatske knjige, Dan planeta Zemlje

23. 04. 2014. SRI NASTAVNI

24. 04. 2014. ČET NASTAVNI

25. 04. 2014. PET NASTAVNI

26. 04. 2014. SUB NERADNI

27. 04. 2014. NED NERADNI

28. 04. 2014. PON NASTAVNI

29.04.2014. UTO NASTAVNI Svjetski dan plesa, Stručno vijeće RN

30.04.2014. SRI NASTAVNI

Page 79: wertzuiopšđasdfghjklčćžyxcvbnmqw ...os-vkovacica-humnasutli.skole.hr/upload/os-vkovacica-humnasutli/images/... · tekstova o Isusovim riječima i porukama te igrom i molitvom

78

SVIBANJ 2014. DATUM DAN VRSTA OPIS NOSITELJI AKTIVNOSTI

1.05.2014. ČET NERADNI MEĐUNARODNI PRAZNIK RADA

2.05.2014. PET NENASTAVNI

3.05.2014. SUB NERADNI Dan Sunca

4.05.2014. NED NERADNI

5.05.2014. PON NASTAVNI

6.05.2014. UTO NASTAVNI Dan smijeha

7.05.2014. SRI NASTAVNI

8.05.2014. ČET NASTAVNI Svjetski dan Crvenog križa

9.05.2014. PET NASTAVNI

10.05.2014. SUB NERADNI

11.05.2014. NED NERADNI Majčin dan

12.05. 2014. PON NASTAVNI

13.05. 2014. UTO NASTAVNI

14. 05. 2014. SRI NASTAVNI

15. 05. 2014. ČET NASTAVNI Međunarodni dan obitelji

16. 05. 2014. PET NASTAVNI

17. 05. 2014. SUB NERADNI

18. 05. 2014. NED NERADNI Međunarodni dan muzeja

19. 05. 2014. PON NASTAVNI

20.05 .2014. UTO NASTAVNI

21. 05. 2014. SRI NASTAVNI

22. 05. 2014. ČET NASTAVNI

23. 05. 2014. PET NASTAVNI

24. 05. 2014. SUB NERADNI

25. 05. 2014. NED NERADNI

26. 05. 2014. PON NASTAVNI

27. 05. 2014. UTO NASTAVNI

28. 05. 2014. SRI NASTAVNI Svjetski dan sporta

29.05.2014. ČET NASTAVNI Stručno vijeće RN

30.05.2014. PET NASTAVNI

31.05.2014. SUB NERADNI Svjetski dan nepušenja

LIPANJ 2014.

DATUM DAN VRSTA OPIS NOSITELJI AKTIVNOSTI

1.06.2014. NED NERADNI Svjetski dan roditelja

2.06.2014. PON NASTAVNI

3.06.2014. UTO NASTAVNI

4.06.2014. SRI NASTAVNI Međunarodni dan djece žrtava nasilja

5.06.2014. ČET NASTAVNI

6.06.2014. PET NASTAVNI

7.06.2014. SUB NERADNI

8.06.2014. NED NERADNI Svjetski dan mora

9.06.2014. PON NASTAVNI

10.06.2014. UTO NASTAVNI

11.06.2014. SRI NASTAVNI

12.06. 2014. ČET NASTAVNI

13.06. 2014. PET NASTAVNI Završetak nastavne godine

14. 06. 2014. SUB NERADNI

15. 06. 2014. NED NERADNI

16. 06. 2014. PON NENASTAVNI

17. 06. 2014. UTO NENASTAVNI

18. 06. 2014. SRI NENASTAVNI Dan očeva

19. 06. 2014. ČET NENASTAVNI

20.06.2014. PET NENASTAVNI

21. 06. 2014. SUB NERADNI Početak ljeta

22. 06. 2014. NED NERADNI Dan antifašističke borbe

23. 06. 2014. PON NENASTAVNI

24. 06. 2014. UTO NENASTAVNI

25. 06. 2014. SRI NERADNI Dan državnosti

26. 06. 2014. ČET NENASTAVNI

27. 06. 2014. PET NENASTAVNI

28. 06. 2014. SUB NERADNI

29.06.2014. NED NERADNI

30.06.2014. PON NENASTAVNI

Page 80: wertzuiopšđasdfghjklčćžyxcvbnmqw ...os-vkovacica-humnasutli.skole.hr/upload/os-vkovacica-humnasutli/images/... · tekstova o Isusovim riječima i porukama te igrom i molitvom

79

SRPANJ 2014. DATUM DAN VRSTA OPIS NOSITELJI AKTIVNOSTI

1.07.2014. UTO NENASTAVNI

2.07.2014. SRI NENASTAVNI

3.07.2014. ČET NENASTAVNI

4.07.2014. PET NENASTAVNI

5.07.2014. SUB NERADNI

6.07.2014. NED NERADNI

7.07.2014. PON NENASTAVNI

8.07.2014. UTO NENASTAVNI

9.07.2014. SRI NENASTAVNI

10.07.2014. ČET NENASTAVNI

11.07.2014. PET NENASTAVNI

12.07. 2014. SUB NERADNI

13.07. 2014. NED NERADNI

14. 07. 2014. PON NENASTAVNI

15. 07. 2014. UTO NENASTAVNI

16. 07. 2014. SRI NENASTAVNI

17. 07. 2014. ČET NENASTAVNI

18. 07. 2014. PET NENASTAVNI

19. 07. 2014. SUB NERADNI

20.07.2014. NED NERADNI

21. 07. 2014. PON NENASTAVNI

22. 07. 2014. UTO NENASTAVNI

23. 07. 2014. SRI NENASTAVNI

24. 07. 2014. ČET NENASTAVNI

25. 07. 2014. PET NENASTAVNI

26. 07. 2014. SUB NERADNI

27. 07. 2014. NED NERADNI

28. 07. 2014. PON NENASTAVNI

29.07.2014. UTO NENASTAVNI

30.07.2014. SRI NENASTAVNI

31.07. 2014. ČET NENASTAVNI

KOLOVOZ 2014. DATUM DAN VRSTA OPIS NOSITELJI AKTIVNOSTI

1.08.2014. PET NENASTAVNI

2.08.2014. SUB NERADNI

3.08.2014. NED NERADNI

4.08.2014. PON NENASTAVNI

5.08.2014. UTO NERADNI Dan pobjede i domovinske zahvalnosti

6.08.2014. SRI NENASTAVNI

7.08.2014. ČET NENASTAVNI

8.08.2014. PET NENASTAVNI

9.08.2014. SUB NERADNI

10.08.2014. NED NERADNI

11.08.2014. PON NENASTAVNI

12.08. 2014. UTO NENASTAVNI

13.08. 2014. SRI NENASTAVNI

14. 08. 2014. ČET NENASTAVNI

15. 08. 2014. PET NERADNI Velika Gospa

16. 08. 2014. SUB NERADNI

17. 08. 2014. NED NERADNI

18. 08. 2014. PON NENASTAVNI

19. 08. 2014. UTO NENASTAVNI

20.08.2014. SRI NENASTAVNI

21. 08. 2014. ČET NENASTAVNI

22. 08. 2014. PET NENASTAVNI

23. 08. 2014. SUB NERADNI

24. 08. 2014. NED NERADNI

25. 08. 2014. PON NENASTAVNI

26. 08. 2014. UTO NENASTAVNI

27. 08. 2014. SRI NENASTAVNI

28. 08. 2014. ČET NENASTAVNI

29.08.2014. PET NENASTAVNI

30.08.2014. SUB NERADNI

31.08. 2014. NED NERADNI