Werken naar vermogen Aart Jan Bette Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid december 2011 1

 • View
  227

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Werken naar vermogen Aart Jan Bette Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid december 2011 1

 • Dia 1
 • Werken naar vermogen Aart Jan Bette Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid december 2011 1
 • Dia 2
 • Inhoud presentatie Aanleiding/probleem Nieuwe systeem Loondispensatie Planning Implementatie 2
 • Dia 3
 • Omvang bestand Wajong 2010-2040 (in duizenden)
 • Dia 4
 • 4 Vergelijking beloning SW-sector
 • Dia 5
 • Nieuw systeem WWNV 5
 • Dia 6
 • Hoofdlijnen 1.En regeling voor personen met arbeidsvermogen 2.Verantwoordelijkheid gemeenten 3.Wajong: volledig n duurzaam jonggehandicapt 4.Wsw: aangewezen op beschutte arbeid 5.Instrument loondispensatie 6.En gebundeld re-integratiebudget 7.Herstructureringsfaciliteit tbv sw-sector (v.a. 2012) 6
 • Dia 7
 • 7 Kan werken bij een reguliere werkgever (evt. met ondersteuning)? Ja Wet Werken naar Vermogen Nee Kan beschut werken? Ja Wsw Nee Wajong (volledig en duurzaam AO) Nieuw systeem Werken naar Vermogen
 • Dia 8
 • Huidige situatie: 8 WajongWsw WWBWIJ
 • Dia 9
 • Nieuwe Wet Werken naar Vermogen (per 1 januari 2013): 9 Wajong Wsw Wet Werken naar Vermogen
 • Dia 10
 • Wie doet wat? 10 Gemeenten WWNV Wsw UWV Indicatiestelling Wajong Indicatiestelling Wsw Zittend bestand Wajong Bovenlokaal Werkgeversbenadering Regionaal arbeidsmarktbeleid
 • Dia 11
 • 11 Verdeling instroomjaar 2013 doelgroep Wajong
 • Dia 12
 • Beschut werk Toegang tot Wsw blijft mogelijk. Arbeidsvermogen alleen in beschermde werkomgeving Verordeningsplicht Op termijn 30.000 plekken (nu ca 91.000) Instroom 1/3 van de uitstroom (ca 2000 per jaar). 12
 • Dia 13
 • 3
 • Dia 14
 • Herstructureringsfaciliteit Hoofdlijn brief aan Tweede Kamer Gemeenten: bepalen ambitieniveau kiezen specifieke maatregelen Kwantitatieve en kwalitatieve vereisten Verdeling middelen op basis van aantal plekken 14
 • Dia 15
 • Herstructureringsfaciliteit II Hoofdlijn brief aan Tweede Kamer Onafhankelijke commissie adviseert: welke plannen in aanmerking komen voor middelen en over uitkering vervolgtranches (afhankelijk van voortgang) SZW werkt nu aanvraagprocedure uit 15
 • Dia 16
 • Instrumenten en voorzieningen voor werkgevers Werkplekaanpassingen Werkgevers service centra Jobcarving Proefplaatsing werkgever (interne) jobcoach Detachering 16
 • Dia 17
 • Loondispensatie 17
 • Dia 18
 • Instrument loondispensatie Vrijstelling om minder dan gangbare loon betalen Werkgever betaalt alleen arbeidsproductiviteit Aanvullende uitkering van de gemeente Tijdelijk minder dan WML Maximaal 9 jaar
 • Dia 19
 • Doelgroep en Toegangstoets Doelgroep: WWNV-ers (ook nuggers); als gevolg van een verstandelijke, lichamelijke en/of psychische beperking, dan wel om andere redenen; niet in staat 100% WML te verdienen. Toegangstoets: Doelgroepbepaling Onafhankelijke derde Toegangstoets Werken met behoud van uitkering Loonwaardebepaling Dienstverband met loondispensatie + aanvullende uitkering Periodieke toegangstoets en loonwaardebepaling
 • Dia 20
 • Werken met behoud van uitkering Maximaal 3 maanden Voor werknemer: arbeidsritme opdoen Voor werkgever: reel beeld potentile werknemer Voor gemeente: welke ondersteuning is nodig? Informatie voor loonwaardebepaling Toegangstoets Werken met behoud van uitkering Loonwaardebepaling Dienstverband met loondispensatie + aanvullende uitkering Periodieke toegangstoets en loonwaardebepaling
 • Dia 21
 • Loonwaardebepaling Beschreven methode Meten van de arbeidsprestatie op de werkplek Toegangstoets Werken met behoud van uitkering Loonwaardebepaling Dienstverband met loondispensatie + aanvullende uitkering Periodieke toegangstoets en loonwaardebepaling
 • Dia 22
 • Dienstverband Beschikking met de loonwaarde aan de werkgever Werkgever mag afwijken van de Wet op het minimumloon Arbeidsovereenkomst Evt andere ondersteuning zoals jobcoach ed. Toegangstoets Werken met behoud van uitkering Loonwaardebepaling Dienstverband met loondispensatie + aanvullende uitkering Periodieke toegangstoets en loonwaardebepaling
 • Dia 23
 • Aanvullende uitkering Uitgangspunten: werken moet lonen; productiever worden moet lonen; loon en loonaanvulling samen niet meer dan 100% van het netto minimumloon (bijstandsnorm voor gehuwden). Uiterlijk na maximaal negen jaar werken met loondispensatie aanvulling tot minimumloon (cf huidige Wajong werkregeling). Toegangstoets Werken met behoud van uitkering Loonwaardebepaling Dienstverband met loondispensatie + aanvullende uitkering Periodieke toegangstoets en loonwaardebepaling
 • Dia 24
 • Periodieke herhaling TT en LWB Nieuwe loonwaardemeting en toegangstoets na maximaal 2 3 jaar. Zolang verdiencapaciteit onder WML ligt, kan loondispensatie (structureel) worden toegepast. Vaker een loonwaardemeting onder de 27 jaar. Toegangstoets Werken met behoud van uitkering Loonwaardebepaling Dienstverband met loondispensatie + aanvullende uitkering Periodieke toegangstoets en loonwaardebepaling
 • Dia 25
 • Voorbeeld inkomen persoon 25
 • Dia 26
 • Schematisch
 • Dia 27
 • Planning 2011Conceptwetsvoorstel WWNV in Ministerraad Indiening wetsvoorstel WWNV in Tweede Kamer en start parlementaire behandeling 2012Start implementatie-activiteiten WWNV Plaatsing WWNV in Staatsblad 20131 januariIngangsdatum Wet Werken naar Vermogen (WWNV): - Invoering instrument loondispensatie in WWNV - Bundelen re-integratiebudgetten WWB, Wajong en Wsw - Beperken Wajong tot volledig en duurzaam arbeidsongeschikten - Beperken nieuwe instroom Wsw tot beschutte arbeid 20141 januariVerlagen uitkering gedeeltelijk arbeidsgeschikte Wajongers (zittend bestand) naar 70% WML
 • Dia 28
 • Implementatie Samenhang Themas: WWB en WWNV, Werkgeversdienstverlening Herstructurering sw Bevorderen vakmanschap Regionale ondersteuningsstructuur Instrumenten 28
 • Dia 29
 • Wat kunnen gemeenten nu al doen? Werkgeversdienstverlening Transitie sw bedrijf Inzicht krijgen in effectiviteit re-integratie Keuzes maken inzet re-integratie: hoe en voor wie? Integrale benadering (jeugd) zorg, onderwijs, arbeidsmarkt 29
 • Dia 30
 • Einde presentatie 30