2
UGOVORI U PRIVREDI SA DOMAĆIM I STRANIM PARTNERIMA I SREDSTVA OBEZBEĐENJA 08.11.2019.godine od 10.00 do 15.15 sati Privredna komora Srbije, Kneza Miloša broj 12 Sala međusprat ТЕМЕ: Bitni elementi ugovora sa domaćim i inostranim klijentima Zaključivanje i izvršavanje ugovora sa domaćim i inostranim klijentima Uređivanje odnosa između ugovora i zakonskih odredbi kao i ratifikovanih međunarodnih akata Odgovornost ugovornih strana i modifikacije ugovora Bečka konvencija o međunarodnoj prodaji robe, posao međunarodne kupovine i prodaje robe Ispunjenje ugovora, obaveze ugovornih strana iz ugovora Odstupanje između isporučene i ugovorene robe, odgovornost za nedostatke predmeta ugovora, plaćanje Prigovori povodom nedostatka robe, prava ugovornih strana u slučaju neizvršenja ugovora, modifikacije ugovora, rokovi Sredstva obezbeđenja u ugovorima u privredi sa domaćim i inostranim partnerima PREDAVAČ: dr Ljiljana Rajnović ekspert za poslovno pravo, konsultant u procesu restrukturiranja, statusnih promena, privatizacije, fuzija i akvizicija, berzu i hartije od vrednosti i likvidacije privrednih društava SEMINAR JE NAMENJEN: direktorima, menadžerima i svima koji u svom poslovanju odlučuju o elementima ugovaranja poslova sa domaćim i stranim partnerima Kotizacija: 8.400,00 dinara po učesniku (bez PDV-a) Cilj seminara: upoznavanje polaznika sa kritičnim tačkama u toku pregovaranja i zaključivanja ugovora sa potencijalnim partnerima, kako bi se izbegle negativne posledice ugovora štetnih za firmu, a koje se mogu blagovremeno preduprediti. Polaznici dobijaju: radni materijal, osveženje na pauzama, sertifikat o

aplikacije.pks.rs · Web viewekspert za poslovno pravo, konsultant u procesu restrukturiranja, statusnih promena, privatizacije, fuzija i akvizicija, berzu i hartije od vrednosti

  • Upload
    others

  • View
    1

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: aplikacije.pks.rs · Web viewekspert za poslovno pravo, konsultant u procesu restrukturiranja, statusnih promena, privatizacije, fuzija i akvizicija, berzu i hartije od vrednosti

UGOVORI U PRIVREDI SA DOMAĆIM I STRANIM

PARTNERIMA I SREDSTVA OBEZBEĐENJA

08.11.2019.godineod 10.00 do 15.15 satiPrivredna komora Srbije,

Kneza Miloša broj 12 Sala međusprat

ТЕМЕ:

Bitni elementi ugovora sa domaćim i inostranim klijentima Zaključivanje i izvršavanje ugovora sa domaćim i inostranim

klijentima Uređivanje odnosa između ugovora i zakonskih odredbi kao i

ratifikovanih međunarodnih akata Odgovornost ugovornih strana i modifikacije ugovora Bečka konvencija o međunarodnoj prodaji robe, posao

međunarodne kupovine i prodaje robe Ispunjenje ugovora, obaveze ugovornih strana iz ugovora Odstupanje između isporučene i ugovorene robe, odgovornost za

nedostatke predmeta ugovora, plaćanje Prigovori povodom nedostatka robe, prava ugovornih strana u

slučaju neizvršenja ugovora, modifikacije ugovora, rokovi Sredstva obezbeđenja u ugovorima u privredi sa domaćim i

inostranim partnerima

PREDAVAČ: dr Ljiljana Rajnović

ekspert za poslovno pravo, konsultant u procesu restrukturiranja, statusnih

promena, privatizacije, fuzija i akvizicija, berzu i hartije od vrednosti i likvidacije

privrednih društava

SEMINAR JE NAMENJEN: direktorima, menadžerima i svima koji u svom poslovanju odlučuju o elementima ugovaranja poslova sa domaćim i stranim

partnerima

Kotizacija:8.400,00 dinara po učesniku (bez PDV-a)

Cilj seminara: upoznavanje polaznika sa kritičnim tačkama u toku pregovaranja i zaključivanja ugovora sa potencijalnim partnerima, kako bi se izbegle negativne posledice ugovora štetnih za firmu, a koje se mogu blagovremeno preduprediti.

Polaznici dobijaju: radni materijal, osveženje na pauzama, sertifikat o odslušanom seminaru.

Privredna komora Srbije, Resavska 13-15, 11000 Beograd (+381 11) 4149 421, 3300 992, (+381 11) 3230 949

[email protected] / www.pks.rsUkoliko ne želite da primate informacije o seminarima, molimo da kliknete na link ODJAVA