Click here to load reader

CENOVNIKcid.ekof.bg.ac.rs/wp-content/uploads/2017/10/cenovnik... · Web view2018, str. 219, tiraž 310 0257 1.300,00 1.450,00 ZBIRKA REŠENIH ZADATAKA IZ FINANSIJSKE I AKTUARSKE MATEMATIKE,

  • View
    20

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of CENOVNIKcid.ekof.bg.ac.rs/wp-content/uploads/2017/10/cenovnik... · Web view2018, str. 219, tiraž...

CENOVNIK

C E N O V N I K PRIVATE

Red.

broj

Naziv publikacije

Šifra

Cena u knjižari

(u din.)

Cena za prodaju preko računa (u din.) bez PDV

1.

AKTUARSKA MATEMATIKA, Kočović dr Jelena,

Mitrašević dr Mirela, Rajić dr Vesna

2017, str. 302, tiraž 300

0090

1.500,00

1.670,00

2.

AKTUELNE TEME ENGLESKOG JEZIKA NAUKE I STRUKE U SRBIJI, urednice: Silaški dr Nadežda, Đurović dr Tatjana

2013, str. 302, tiraž 200

0039

770,00

860,00

3.

ANALIZA INSTRUMENATA SA FIKSNIM PRINOSOM, Janković dr Irena

2019, str. 229, tiraž 50

0312

1.499,00

1.699,00

4.

AUKCIJE, Trifunović dr Dejan

2016, str. 233, tiraž 100

0222

1.050,00

1.250,00

5.

BANKARSTVO I KRIZA – Međ. i dom. aspekti, Đukić dr Đorđe

2012, str. 152, tiraž 300

1992

590,00

590,00

6.

BANKARSKO POSLOVANJE I PLATNI PROMET, Živković dr Aleksandar, Stankić dr Rade, Marinković dr Srđan, Lukić dr Velimir

2018, str. 669, tiraž 300

0279

2.990,00

3.200,00

7.

BANKARSKO RAČUNOVODSTVO – Primeri-Zadaci-Testovi, Lukić dr Radojko

2018, str. 286, tiraž 140

0103

980,00

1.090,00

8.

BANKARSKO RAČUNOVODSTVO, Lukić dr Radojko

2018, str. 695, tiraž 310

0207

2.990,00

3.650,00

9.

BREND MENADŽMENT U SAVREMENIM

TRŽIŠNIM USLOVIMA, Veljković dr Saša

2010, str. 520, tiraž 300

1816

2.420,00

2.670,00

10.

CENTRALNA BANKA I FINANSIJSKI SISTEM, Đukić dr Đorđe

2016, str. 362, tiraž 300

0217

2.180,00

2.370,00

11.

DEMOGRAFSKA ANALIZA, Radivojević dr Biljana,

2018, str. 273, tiraž 200

0262

2.390,00

2.590,00

12.

DINAMIČKA OPTIMIZACIJA VLASNIČKE STRUKTURE

KORPORACIJE, Urošević dr Branko

2007, str. 160, tiraž 300

1540

440,00

13.

DIREKTNI MARKETING, Veljković dr Sasa,

Croneos Krasavac dr Biljana.

2015, str. 384, tiraž 100

0161

2.290,00

2.560,00

14.

DIVIZIONALNO RAČUNOVODSTVO, Malinić mr Dejan

1999, str. 192, tiraž 700

1005

420,00

470,00

15.

EFEKTI PORESKE I SOCIJALNE POLITIKE NA EFIKAS. I PRAVIČNOST: Teorijski modeli i emp.nalazi, Žarković dr Jelena

2016, str. 89, tiraž 50

0210

840,00

840,00

16.

EKONOMETRIJSKI METODI I MODELI, Jovičić dr Milena, Dragutinović Mitrović dr Radmila

2018, str. 332, tiraž 100

1893

1.920,00

2.150,00

17.

EKONOMIJA, N.Gregori Mankju, Mark P. Tejlor

2016, str. 930, tiraž 2000

0129

4.450,00

5.250,00

18.

EKONOMIJA RADA, By Borjas

2019, str. 612, tiraž 500

0244

4.999,00

4.999,00

19.

EKONOMIJA SAOBRAĆAJA, Božić dr Vladan

2017, str. 440, tiraž 200

0242

1.990,00

2.180,00

20.

EKONOMIKA AGRARA, Zakić dr Zorka, Stojanović dr Žaklina

u pripremi

21.

EKONOMIKA ENERGETIKE, Mandal dr Šahin,

Mihajlović Milanović dr Zorana, Nikolić dr Milenko

2010, str. 504, tiraž 300

1774

890,00

890,00

22.

EKONOMIKA INDUSTRIJE, Savić dr Ljubodrag

2017, str. 530, tiraž 250

0228

2.290,00

2.550,00

23.

EKONOMIKA PREDUZEĆA – Preduzeće, okruženje i ulaganja,

Paunović dr Blagoje

2019, str. 265, tiraž 200

0287

1.370,00

1.590,00

24.

EKONOMIKA PREDUZEĆA – Principi i ciljevi,

Pokrajčić dr Dragana

2019, str. 298, tiraž 200

0288

1.370,00

1.590,00

25.

EKONOMIKA TURIZMA, Unković dr Slobodan, Zečević dr Bojan

2019, str. 468, tiraž 1000

0142

2.290,00

2.530,00

26.

EKONOMSKA GEOGRAFIJA, Manić dr Emilija

2018. str. 396, tiraž 500

0272

2.650,00

2.960,00

27.

EKONOMSKA POLITIKA Regionalni aspekti,

Dimitrijević dr Bojan, Fabris dr Nikola, Vladušić dr Ljubiša, Radović dr Milivoje, Jandrić dr Maja

2016, str. 596, tiraž 650

0220

2.750,00

2.900,00

28.

EKONOMSKA STATISTIKA, Krstić dr Gorana, Šoškić dr Dejan

2019, str. 425, tiraž 680

0304

1.690,00

1.880,00

29.

EKONOMSKE KRIZE I MODELI MAKROEKONOMSKE POLITIKE, Praščević dr Aleksandra

2012, str. 218, tiraž 200

1994

490,00

490,00

30.

EKONOMSKI ODNOSI SRBIJE SA INOSTRANSTVOM,

Kovačević dr Radovan

2017, str. 478, tiraž 150

1965

2.550,00

2.710,00

31.

EKONOMSKI REČNIK

2010, str. 1062, tiraž 2000

1797

1.490,00

1.490,00

32.

EKONOMSKO MATEMATIČKI METODI I MODELI

- Zbirka rešenih problema, Backović dr Marko,

Popović dr Zoran, Stamenković Mladen

2018, str. 384, tiraž 500

0135

1.210,00

1.350,00

33.

EKONOMSKO MATEMATIČKI METODI I MODELI,

Backović dr Marko, Vuleta dr Jovo, Popović dr Zoran

2018, str. 613, tiraž 500

0134

1.620,00

1.810,00

34. ELEKTRONSKO POSLOVANJE, Stankić dr Rade

2014, str. 247, tiraž 200

0088

1.350,00

1.500,00

35. ENGLESKI JEZIK, Silaški dr Nadežda, Đurović dr Tatjana

2019 str. 116 (A-4), tiraž 100

0155

1.490,00

1.650,00

36. English for economists 2,

Đurović dr Tatjana, Silaški dr Nadežda,

2018, str. 140 (A-4), tiraž 1000

0254

950,0000

1.090,00

37.

ENGLISH FOR ECONOMISTS 3, Silaški dr Nadežda

2018, str. 202 (A-4), tiraž 420

0269

1.070,00

1.210,00

38.

ENGLISH FOR ECONOMISTS 4, Đurović dr Tatjana

2018, str. 235 (A-4), tiraž 320

0270

1.250,00

1.390,00

39.

ENGLISH GRAMMAR FOR ECONOMISTS,

Silaški dr Nadežda, Đurović dr Tatjana

2019, str. 252 (A-4), tiraž 300

0156

1.100,00

1.230,00

40. ENGLISH PRACTICE IN ECONOMICS AND BUSINESS,

Đurović dr Tatjana, Silaški dr Nadežda

2019, str. 227 (A-4), tiraž 300

0157

1.100,00

1.230,00

41.

ENGLESKI JEZIK EKONOMSKE NAUKE I STRUKE U SVETLU KOGNITIVNE LINGVISTIKE, Đurović drTatjana

2017, str. 185, tiraž 50

0224

990,00

990,00

42.

ESCAPE FROM TRANSITIONISM What Serbia Has Learned From Past Failures and Recommendations for the Future Đuričin dr Dragan

2017, str. 395, tiraž 50

0246

1.485,00

1.485,00

43.

EVALUACIJA POSLOVNIH PERFORMANSI

U MALOPRODAJI, Lukić dr Radojko

2011, str. 694, tiraž 300

1901

590,00

590,00

44.

EVROPSKA TRGOVINSKA INTEGRACIJA, Popović Petrović Ivana, Bjelić dr Predrag

2018, str. 277, tiraž 310

0277

1.420,00

1.620,00

45.

FINANSIJSKA EKONOMIJA, Urošević dr Branko

2013, str. 236, tiraž 200

0031

1.230,00

1.380,00

46.

FINANSIJSKA TRŽIŠTA I INSTITUCIJE,

Šoškić dr Dejan, Živković dr Boško

2018, str. 582, tiraž 100

1848

4.490,00

4.690,00

47.

FINANSIJSKO RAČUNOVODSTVO, Škarić-Jovanović dr Kata

2019, str. 429, tiraž 310

1190

1.670,00

1.860,00

48.

FINANSIRANJE MEĐUNARODNOG POSLOVANJA,

Kozomara dr Jelena

2019, str. 293, tiraž 300

0316

2.140,00

2.330,00

49.

FRANCUSKI ZA EKONOMISTE, Džunić-Drinjaković dr Marija

2011, str. 204 (A-4), tiraž 300

1888

1.380,00

1.540,00

50.

GEOGRAFIJA TURIZMA, Manić dr Emilija

2018, str. 503, tiraž 500

0261

3.410,00

3.900,00

51.

GLOBALNA ELEKTRONSKA TRGOVINA, Bjelić dr Predrag

2012, str. 262, tiraž 900

1941

590,00

590,00

52.

GLOBALNA EKONOMIJA I NJENI EKONOMSKI SISTEMI, Paul R. Gregory, Robert C. Stuart

2015, str. 656, tiraž 500

0055

4.400,00

4.600,00

53.

HARTIJE OD VREDNOSTI

– Upravljanje portfoliom i investicioni fondovi, Šoškić dr Dejan

2013, str. 438, tiraž 300

0011

1.760,00

1.960,00

54.

INDUSTRIJSKA ORGANIZACIJA, Oz Šaj

2019, str. 470, tiraž 100

1385

1.760,00

1.960,00

55.

INTERNI OBRAČUN, Jablan Stefanović dr Radmila

2019, str. 480, tiraž 300

0227

2.990,00

3.200,00

56.

INTERNET MARKETING, Filipović dr Jelena

2017, str. 210, tiraž 100

0219

1.050,00

1.250,00

57.

INTEGRISANE MARKETINŠKE KOMUNIKACIJE,

Ognjanov dr Galjina

2013, str. 282, tiraž 200

0002

890,00

890,00

58.

ISTORIJA EKONOMIJE, Jakšić dr Miomir, Praščević dr Aleksandra

2019, str. 548, tiraž 100

1859

3.990,00

4.290,00

59.

JAVNE FINANSIJE, Harvey S. Rosen, Ted Gayer

2011, str. 648, tiraž 1200

1885

4.380,00

4.840,00

60.

KANALI MARKETINGA, Lovreta dr Stipe, Končar dr Jelena, Petković dr Goran, Bogetić dr Zoran, Stojković dr Dragan

2019, str. 639, tiraž 500

0302

3. 490,00

3.490,00

61.

KAPITALIZAM I SOCIJALDEMOKRATIJA, Adam Pševorski

2015, str. 294, tiraž 300

8600

1.590,00

1.590,00

62.

KOMERCIJALNO POZNAVANJE ROBE, Ušćumlić dr Dušanka, Urošević dr Slavoljub, Jovanović dr Lidija, Milovanović dr Ružica

2019, str. 368, tiraž 100

0284

2.590,00

2.990,00

63.

KREIRANJE I ISPORUČIVANJE VREDNOSTI POTROŠAČIMA, Maričić dr Branko, Đorđević dr Aleksandar

2012, str. 130, tiraž 400

1958

590,00

590,00

64.

KREIRANJE VREDNOST U TURIZMU, Đorđević dr Aleksandar, Zečević dr Bojan

2015, str. 176, tiraž 200

0121

930,00

1.040,00

65.

KVALITET I MENADŽMENT KVALITETOM, Ušćumlić dr Dušanka, Babić dr Jasna

2019, str. 242, tiraž 200

0206

1.990,00

2.200,00

66.

KVANTITATIVNE TEHNIKE U ISTRAŽIVANJU TRŽIŠTA,

Soldi-ć-Aleksić dr Jasna, Chroneos Krasavac dr Biljana

2009, str. 270, tiraž 300

1696

900,00

990,00

67.

KVANTITATIVNE METODE U KORPORATIVNIM FINANSIJAMA, Urošević dr Branko

2009, str. 184, tiraž 300

1747

750,00

840,00

68.

LINEARNA ALGEBRA, Boričić dr Branislav

2017, str. 184, tiraž 120

0075

1.150,00

1.280,00

69.

LOGIC AND PROOF, Boričić dr Branislav

2011, str. 154, tiraž 200

1825

350,00

350,00

70.

MAKROEKONOMIJA, Burda Majkl, Viiploš Čarls

2012, str. 556, tiraž 1000

1911

3.170,00

3.370,00

71.

MAKROEKONOMIJA, Blanšar Olivije

2012, str. 596, tiraž 500

1945

4.360,00

4.560,00

72.

MAKROEKONOMSKA ANALIZA,

Jakšić dr Miomir, Praščević dr Aleksandra

2011, str. 464, tiraž 500

1828

1.720,00

1.840,00

73.

MARKETINŠKE KOMUNIKACIJE, Ognjanov dr Galjina

2019, str. 396, tiraž 300

0328

2.180,00

2.430,00

74.

MARKETINŠKO ISTRAŽIVANJE,

Dejvid A. Aker, V. Kumar, Džordž S. Dej

2008, str. 774, tiraž 1000

1516

2.790,00

2.990,00

75.

MARKETING LOGISTIKA, Božić dr Vladan, Aćimović dr Slobodan

2019, str. 602, tiraž 140

0201

2.310,00

2.460,00

76.

MARKETING, Gligorijević dr Mirjana, Veljković dr Saša,

2019, str. 520, tiraž 500

0313

2.639,00

2.849,00

77.

MARKETING MENADŽMENT, Philip Kotler, Kevin Lane Keller

2017, str. 692 + dodatak str. 136, tiraž 2000

8601

3.998,00

4.545,00

78.

MARKETING USLUGA, Veljković dr Saša

2018, str. 470, tiraž 300

0266

2.590,00

2.800,00

79.

MATEMATIKA,

Boričić dr Branislav, Ivović dr Miodrag, Ilić dr Mirjana

2019 str. 348, tiraž 500

0137

2.210,00

2.410,00

80.

MATEMATIČKO MODELIRANJE I OPTIMIZACIJA, NEMA

Backović dr Marko, Popović dr Zoran

2018 str. 340, tiraž 150

1939

790,00

990,00

81.

MEĐUNARODNA EKONOMIJA,

Dominik Salvatore, Dominik Salvatore

2014, str. 848, tiraž 700

0060

3.030,00

3.230,00

82.

MEĐUNARODNA EKONOMIJA,

Dominik Salvatore, Dominik Salvatore

2018, str. 736, tiraž 2000

0248

3.690,00

3.990,00

83.

Menadžment kategorije proizvoda,

Bogetić dr Zoran,

2007, str. 358, tiraž 20

1578

2.850,00

3.544,55

84.

MEĐUNARODNI BIZNIS I MENADŽMENT, Rakita dr Branko, Marković dr Dušan

2019, str. 592, tiraž 500

0321

2.470,00

2.750,00

85.

MEĐUNARODNI MARKETING, Rakita dr Branko, Mitić dr Sanja

2019, str. 480, tiraž 500

0236

2.430,00

2.680,00

86.

MEĐUNARODNE FINANSIJE, Kovačević dr Radovan

2016, str. 632, tiraž 300

0173

2.590,00

2.890,00

87.

MEĐUNARODNO PRIVREDNO PRAVO, Perović dr Jelena

2019, str. 428, tiraž 100

0152

2.790,00

2.990,00

88.

MEĐUNARODNA TRGOVINA, Bjelić dr Predrag

2018, str. 543, tiraž 310

0253

2.650,00

2.850,00

89.

MEĐUNARODNO TRŽIŠTE KAPITALA

– Savremene tendencije, Kovačević dr Radovan

2013, str. 272, tiraž 200

1984

590,00

590,00

90.

MENADŽMENT LJUDSKIH RESURSA,

Bogićević Milikić dr Biljana

2017, str. 432, tiraž 400

0238

1.800,00

1.990,00

91.

MENADŽMENT ODNOSA SA KUPCIMA,

Lovreta dr Stipe, Berman dr Berry, Petković dr Goran,

Veljković dr Saša, Crnković dr Jakov, Bogetić dr Zoran

2010, str. 466, tiraž 1000

1787

1.890,00

2.290,00

92.

MENADŽMENT POMOĆU PROJEKATA,

Đuričin dr Dragan, Lončar dr Dragan

2019, str. 808, tiraž 1000

0320

3.300,00

3.550,00

93.

MENADŽMENT I STRATEGIJA, Đuričin dr Dragan,

Kaličanin dr Đorđe, Lončar dr Dragan, Iva Vuksanović Herceg

2018, str. 901, tiraž 1600

0255

2.960,00

3.300, 00

94.

MEĐUNARODNE AKVIZICIJE – Globalni izazovi i efekti u Srbiji, Marković dr Dušan

2017, str. 262, tiraž 50

0226

1.350,00

1.490, 00

95.

MERENJE PERFORMANSI PREDUZEĆA tradicionalni i savremeni sistemi i primena, Pešalj dr Biljana,

2016, str. 237, tiraž 100

0218

1.050,00

1.250,00

96.

MERENJE I UPRAVLJANJE VALUTNOM NERAVNOTEŽOM U ZEMLJAMA U RAZVOJU, Janković dr Irena,

2019, str. 197, tiraž 50

0281

490,00

690,00

97.

METODOLOGIJA EKONOMIJE, Mark Blaug

2017, str. 364, tiraž 600

1511

2.250,00

2.250,00

98.

MIKROEKONOMSKA ANALIZA, Milovanović dr Milić

2011, str. 392, tiraž 500

1870

2.170,00

2.420,00

99.

MIKROEKONOMIJA, Varijan R. Hal

2014, str. 744, tiraž 1000

0076

1.890,00

2.190,00

100.

MODEL OPŠTE EKONOMSKE RAVNOTEŽE, Backović dr Marko

2001, str. 134, tiraž 100

1128

370,00

420,00

101.

MONETARNA EKONOMIJA,

Živković dr Aleksandar, Kožetinac dr Gradimir

2019, str. 748, tiraž 800

0307

2.790,00

2.990,00

102.

MONETARNI MENADŽMENT,

Živković dr Aleksandar, Lakić dr Slobodan, Ristić dr Kristijan

2019, str. 542, tiraž 300

0280

2.490,00

2.690,00

103.

NACIONALNA EKONOMIJA, Devetaković dr Stevan,

Jovanović Gavrilović dr Biljana, Rikalović dr Gojko

2019, str. 442, tiraž 1000

0322

1.570,00

1.790,00

104.

NEMAČKI JEZIK ZA EKONOMISTE, Uzelac Sonja

2019, str. 258 A4, tiraž 100

0230

2.300,00

2500,00

105.

ODNOSI S JAVNOŠĆU, Denis L. Vilkoks, Glen T. Kameron,

Filip H. Olt, Voren K. Ejdži

2006, str. 584+50, tiraž 1500

1400

3.290,00

3.580,00

106.

ODABRANE EKONOMETRIJSKE TEME: Metodologija i primena, Nojković dr Aleksandra,

2017, str. 221, tiraž 100

0247

1.590,00

1.580,00

107.

OGLEDI O EKONOMSKOJ METODOLOGIJI,

Manić dr Slavica

2017, str. 221, tiraž 100

0265

990,00

1.190,00

108.

OPERACIONA ISTRAŽIVANJA I KVANTITATIVNE METODE INVESTICIJA, Urošević dr Branko, Božović dr Miloš,

2018, str. 346, tiraž 100

0030

2.599,00

2.799,00

109.

OPERACIONI MENADŽMENT, Džej Hejzer, Beri Render,

2011, str. 894+22, tiraž 500

1679

2.990,00

2.990,00

110.

ORGANIZACIJA, Janićijević dr Nebojša, Bogićević Milikić dr Biljana, Petković dr Mirjana,Aleksić Mirić dr Ana

2017, str. 659, tiraž 310

0168

2.260,00

2.510,00

111.

ORGANIZACIJA, Janićijević dr Nebojša, Bogićević Milikić dr Biljana, Petković dr Mirjana, Aleksić Mirić dr Ana

2019, str. 674, tiraž 500

0283

2.790,00

2.990,00

112.

ORGANIZACIONO PONAŠANJE, Petković dr Mirjana,

2011, str. 558, tiraž 300

1900

590,00

590,00

113.

ORGANIZACIONA KULTURA I MENADŽMENT,

Janićijević dr Nebojša,

2013, str. 704, tiraž 400

1993

590,00

590,00

114.

OSIGURANJE, Kočović dr Jelena, Šulejić dr Predrag,

Rakonjac-Antić dr Tatjana

2010, str. 524, tiraž 1500

1824

1.920,00

2.140,00

115.

OSNOVE AUSTRIJSKE TEORIJE, Stojanović dr Božo

2009, str. 426, tiraž 300

1680

980,00

980,00

116.

OSNOVE MEĐUNARODNOG POSLOVANJA – Spoljnotrgovinske robne transakcije,

Kozomara dr Jelena

2012, str. 484, tiraž 500

660

2.250,00

2.250,00

117.

OSNOVE MEĐUNARODNOG POSLOVANJA,

Kozomara dr Jelena

2018, str. 599, tiraž 310

0231

2.490,00

2.690,00

118.

OSNOVE MEĐUNARODNOG POSLOVANJA – Složeni oblici međunarodnog poslovanja, Kozomara dr Jelena

2013, str. 156, tiraž 200

0020

770,00

770,00

119.

OSNOVI MAKROEKONOMIJE – Primeri, Jakšić dr Miomir, Fabris dr Nikola, Praščević dr Aleksandra

2019, str. 334, tiraž 200

0164

970,00

1.080,00

120.

OSNOVI MAKROEKONOMIJE, Jakšić dr Miomir,

Fabris dr Nikola, Praščević dr Aleksandra

2019, str. 490, tiraž 310

0223

1.430,00

1.590,00

121.

OSNOVI STATISTIČKE ANALIZE – Elementi analize vremenskih serija, Dragutinović dr Radmila, Bošković dr Olgica,

2019, str. 78, tiraž 300

0305

670,00

800,00

122.

PENZIJSKO I ZDRAVSTVENO OSIGURANJE,

Rakonjac Antić dr Tatjana

2018, str. 301, tiraž 100

0256

2.890,00

2.990,00

123.

POLITIČKA MAKROEKONOMIJA,

Jakšić dr Miomir, Praščević dr Aleksandra

2011, str. 360, tiraž 300

1857

430,00

430,00

124.

PONAŠANJE POTROŠAČA, Maričić dr Branko

2011, str. 678, tiraž 1000

1812

2.730,00

2.920,00

125.

POSLOVNA INFORMATIKA, Stankić dr Rade

2018, str. 400, tiraž 150

0225

1.640,00

1.870,00

126.

POSLOVNE FINANSIJE, Todorović dr Miroslav,

Ivanišević dr Milorad

2018, str. 447, tiraž 800

0243

1.990,00

2.390,00

127.

POSLOVNO I FINANSIJSKO RESTRUKTURIRANJE

PREDUZEĆA, Todorović dr Miroslav

2015, str. 450, tiraž 213

0150

2.480,00

2.770,00

128.

POSLOVNI CIKLUSI U MAKROEKONOMSKOJ

TEORIJI I POLITICI, Praščević dr Aleksandra

2008, str. 366, tiraž 300

1607

320,00

320,00

129.

POSLOVNO PRAVO, Dabić dr Ljubiša,

Spirović Jovanović dr Lucija

2018 str. 718, tiraž 610

0252

1.990,00

2.390,00

130.

POSLOVNO PREGOVARANJE,

Gligorijević dr Mirjana, Ognjanov dr Galjina

2011 str. 270, tiraž 300

1882

590,00

590,00

131.

POSLOVNI MARKETING, Gligorijević dr Mirjana

2019, str. 382, tiraž 100

0311

3.790,00

3.990,00

132.

POSLOVNI PLAN – Vodič za izradu,

Paunović dr Blagoje, Zipovski dr Dimitraki

2018, str. 298, tiraž 150

0202

2.650,00

2.950,00

133.

PRAKTIKUM IZ PRIMENJENE ANALIZE PODATAKA,

Soldić-Aleksić dr Jasna

2018, str. 209, tiraž 310

0044

1.630,00

1.820,00

134.

PRAKTIKUM IZ TRGOVINSKOG RAČUNOVODSTVA,

Lukić dr Radojko

2018, str. 188, tiraž 140

0113

850,00

940,00

135.

PREDUZETNIŠTVO I UPRAVLJANJE MALIM PEREDUZEĆEM, Paunović dr Blagoje

2018, str. 236, tiraž 120

0070

1.310,00

1.470.00

136.

PRIMENJENA ANALIZA PODATAKA, Soldić-Aleksić dr Jasna

2018, str. 392, tiraž 200

0151

2.250,00

2.400,00

137.

PRIMENJENA ANALIZA VREMENSKIH SERIJA,

Mladenović dr Zorica, Nojković dr Aleksandra

2018, str. 426, tiraž 110

0108

2.990,00

2.990,00

138.

PRINCIPI EKONOMIJE, N. Gregori Mankju

2013, str. 848, tiraž 1.300

0029

3.990,00

4.450,00

139.

PRIJEMNI ISPIT 2020

2019, str. 194, tiraž 600

0327

780,00

780,00

140.

PRIVATISATION IN SERBIA: EVIDENCE AND ANALYSES,

Edited by Božidar Cerović

2006, str. 336, tiraž 250

1473

1.760,00

1.940,00

141.

PRIVREDNI RAZVOJ SA LJUDSKIM LIKOM,

Jovanović Gavrilović dr Biljana

2014, str. 304, tiraž 200

0046

290,00

290,00

142.

PRIMENA TEHNIKA MULTIVARIJACIONE ANALIZE U MARKETINŠKIM ISTRAŽIVANJIMA, Prica dr Ivana, Chroneos Krasavac dr Biljana, Petrović mr Marina, Čolić Lazar

2019, str. 346, tiraž 500

0160

1.180,00

1.280,00

143.

PROJEKTOVANJE INFORMACIONIH SISTEMA,

Stankić dr Rade

2013, str. 318, tiraž 300

0010

1.710,00

1.910,00

144.

PROMENE U PRIRODI RADA 2019,

redaktor Jandrić dr Maja

2019, str. 140, tiraž 300

0303

2.196,00

2.196,00

145.

RAČUNOVODSTVO OSIGURAVAJUĆIH KOMPANIJA,

Lukić dr Radojko

2016, str. 378, tiraž 200

0212

1.990,00

2.550,00

146.

RAČUNOVODSTVO PENZIJSKOG OSIGURANJA – Skripta,

Lukić dr Radojko

2013, str. 52, tiraž 400

1979

490,00

540,00

147.

RAČUNOVODSTVO TRGOVINSKIH PREDUZEĆA

- Kroz primere, Lukić dr Radojko

2018, str. 336, tiraž 200

0249

1.130,00

1.260,00

148.

RAČUNOVODSTVO TRGOVINSKIH PREDUZEĆA,

Lukić dr Radojko

2018, str. 744, tiraž 310

0128

2.290,00

2.560,00

149.

RAD DOKOLICE – Kultura slobodnog vremena, Kris Rodžek,

2015, str. 209, tiraž 300

0112

1.350,00

1.350,00

150.

REGIONALNE NEJEDNAKOSTI I PRIVREDNI RAST: teorijsko-empirijska analiza, Molnar dr Dejan

2016, str. 455, tiraž 100

0213

1.250,00

1.670,00

151.

REVIZIJA, Todorović dr Miroslav, Vučković Milutinović dr Savka

2018, str. 406, tiraž 200

0159

2.740,00

2.922,00

152.

REVIZIJA U BANKAMA, Lukić dr Radojko

2010, str. 212, tiraž 300

1786

940,00

1.040,00

153.

RUSKI JEZIK 1 I RUSKI JEZIK ZA EKONOMISTE 2,

Marojević dr Milena, Bajović dr Jelena

2018, str. 341, tiraž 100

0273

3.490,00

3.690,00

154.

RUSKI JEZIK ZA EKONOMISTE 2, Marojević mr Milena

2008, str. 405, tiraž 300

1653

1.430,00

1.590,00

155.

RUSKI JEZIK ZA EKONOMISTE 3, Marojević mr Milena

2011, str. 412, tiraž 300

1843

1.870,00

2.020,00

156.

SAVREMENI PRIVREDNI SISTEMI,

Bajec dr Jurij, Joksimović dr Ljubinka

2010, str. 564, tiraž 300

1818

1.930,00

2.070,00

157.

SERVIS POTROŠAČA, Aćimović dr Slobodan

2003, str. 236, tiraž 200

1263

440,00

480,00

158.

SISTEMI OBRAČUNA TROŠKOVA, Stevanović dr Nikola

2018, str. 515, tiraž 250

0271

2.550,00

2.660,00

159.

SOCIOLOGIJA, Enthony Giddens

2007, str. 750, tiraž 1500

1534

2.140,00

2.390,00

160.

SPECIJALNI BILANSI, Škarić-Jovanović dr Kata, Spasić dr Dejan

2019, str. 340, tiraž 200

0233

1.820,00

2.040,00

161.

SRPSKI JEZIK U TRANZICIJI, Silaški dr Nadežda

2012, str. 160, tiraž 200

1974

290,00

290,00

162.

STANDARDNE KLAUZULE U MEĐUNARODNIM PRIVREDNIM UGOVORIMA, Perović dr Jelena

2012, str. 248, tiraž 200

1943

290,00

290,00

163.

STRATEGIJSKI MARKETING, Milisavljević dr Momčilo

2010, str. 395, tiraž 300

1809

1.810,00

2.020,00

164.

STRATEGIJSKI MENADŽMENT, Milisavljević dr Momčilo

2012, str. 594, tiraž 300

1969

390,00

390,00

165.

STRATEGIJA RAZVOJA TRGOVINE REPUBLIKE SRBIJE,

Grupa autora

2009, str. 612, tiraž 500

1694

1.090,00

1.210,00

166.

STRATEGIJSKO UPRAVLJAČKO RAČUNOVODSTVO, Milićević dr Vlade

2016, str. 442, tiraž 200

1286

2.050,00

2.550,00

167.

STRUKTURNI FISKALNI DEFICIT I DINAMIKA JAVNOG DUGA SRBIJE, Arsić dr Milojko, Nojković dr Aleksandra, Ranđelović mr Saša, Mićković dr Slaven

2012, str. 144, tiraž 250

1962

590,00

590,00

168.

SVETSKA TRGOVINSKA ORGANIZACIJA I PREDUZEĆA U SPOLJNOJ TRGOVINI, Rapaić Stevan, mast. ekon.

2013, str. 218, tiraž 200

0007

290,00

290,00

169.

SVETSKI SISTEMI: kriza i naučnik, Imanuel Valerštajn

2016, str. 170, tiraž 100

0214

3.330,00

3.330,00

170.

SVETSKA FINANSIJSKA KRIZA: 10 GODINA POSLE,

Đukić dr Đorđe

2019, str. 170, tiraž 100

0308

1.890,00

2.090,00

171.

TEORIJA BILANSA, Ranković dr Jovan

2019, str. 544, tiraž 200

0095

2.610,00

2.910,00

172.

TEORIJA ODLUČIVANJA, Pavličić dr Dubravka

2018, str. 504, tiraž 100

0166

1.880,00

2.080,00

173.

TEORIJA UZORAKA I PLANIRANJE EKSPERIMENATA,

Petrović dr Ljiljana

2018, str. 240, tiraž 300

0258

1.540,00

1.990,00

174.

TEORIJA I PLANIRANJE PRIVREDNOG RAZVOJA - Praktikum, Filipović dr Milorad

2018, A4, str. 170, tiraž 200

0267

1.440,00

1.590,00

175.

TEORIJA VEROVATNOĆA, Petrović dr Ljiljana

2016, str. 168, tiraž 300

1897

990,00

1.120,00

176.

EKONOMIJA OPOREZIVANJA – Teorija i politika, Arsić dr Milojko, Ranđelović dr Saša

2017, str. 300, tiraž 100

0235

1.299,00

1.430,00

177.

TEORIJSKA STATISTIKA – Teorija statističkog zaključivanja,

Petrović dr Ljiljana

2018, str. 279, tiraž 300

0259

1.590,00

1.790,00

178.

TRANZICIJA – Zamisli i ostvarenja, Cerović dr Božidar

2012, str. 682, tiraž 350

1947

2.150,00

2.150,00

179.

TRGOVINSKI MARKETING I PRODAJA, Lovreta dr Stipe, Petković dr Goran, Bogetić dr Zoran, Stojković dr Dragan

2018, str. 650. tiraž 150

0203

3.900,00

4.100,00

180.

TRGOVINSKI MENADŽMENT, Lovreta dr Stipe, Petković dr Goran

2018, str. 618. tiraž 330

0274

2.300,00

2.560,00

181.

TRŽIŠTE RADA U SRBIJI – Trendovi, institucije, politike, Arandarenko dr Mihail

2017, str. 274. tiraž 100

1860

1.040,00

1.140,00

182.

TRŽIŠTE RADA U MAKROEKONOMSKOJ TEORIJI,

Jandrić dr Maja

2019, str. 135 tiraž 50

0282

1.530,00

1.730,00

183.

UPRAVLJAČKO RAČUNOVODSTVO – Zbirka zadataka,

Malinić dr Dejan, Milićević dr Vlade, Glišić Milan

2019, str. 352, tiraž 310

0285

1.530,00

1.770,00

184.

UPRAVLJAČKO RAČUNOVODSTVO,

Malinić dr Dejan, Milićević dr Vlade, Stevanović dr Nikola

2019, str. 658, tiraž 500

0204

2.990,00

3.330,00

185.

UPRAVLJANJE IZVOZOM: Nematerijalni i marketinški aspekti konkurentnosti, Mitić dr Sanja

2015, str. 321, tiraž 100

0104

790,00

990,00

186.

UPRAVLJANJE ORGANIZACIONIM PROMENAMA,

Janićijević dr Nebojša

2018, str. 506, tiraž 100

0263

3.790,00

3.790,00

187.

UPRAVLJANJE RIZICIMA I KAPITALOM U BANKAMA,

Đukić dr Đorđe

2018, str. 300, tiraž 200

0276

2.500,00

2.900,00

188.

UPRAVLJANJE TROŠKOVIMA U POLJOPRIVREDNOM

PREDUZEĆU, Lukić dr Radojko

2019, str. 162, tiraž 100

0290

990,00

1.220,00

189.

UPRAVLJANJE ZELENIM LANCEM SNABDEVANJA I POVRATNOM LOGISTIKOM, Mijušković dr Veljko

2019, str. 180, tiraž 100

0306

1.990,00

2.190,00

190.

UPRAVLJANJE POTROŠAČIMA – Pristup baziran na vrednosti, Aleksandar Đorđević, Veljko Marinković

2019, str. 492, tiraž 300

0314

2.790,002

2.790,00

191.

URBANA EKONOMIKA, Artur O’Salivan

2018, str. 524, tiraž 500

0234

3.990,00

4.449,00

192.

UVOD U EKONOMETRIJU,

Mladenović dr Zorica, Petrović dr Pavle

2017, str. 353, tiraž 350

0241

1.370,00

1.520,00

193.

UVOD U FINANSIJSKU EKONOMIJU,

Urošević dr Branko, Božović dr Miloš,

2016, str.212, tiraž 200

0215

1.920,00

2.110,00

194.

UVOD U FINANSIJSKU MATEMATIKU,

Kočović dr Jelena, Pavlović dr Miroslav

2018, str. 282, tiraž 200

0264

1.590,00

1.790,00

195.

UPARIVANJE NA TRŽIŠTIMA BEZ CENA,

Trifunović dr Dejan

2019, str. 243, tiraž 50

0317

790,00

990,00

196.

GEOGRAFIJA TURIZMA, Manić dr Emilija

2018, str. 503, tiraž 500

0261

3.410,00

3.900,00

197.

UVOD U GEOGRAFIJU TURIZMA SA OSNOVAMA

PROSTORNOG PLANIRANJA, Šećibović dr Refik, Maksin-Mićić

dr Marija, Komlenović dr Đurđica, Manić mr Emilija

2006, str. 208 A-4, tiraž 700

1459

290,00

290,00

198.

UVOD U NEMAČKI POSLOVNI JEZIK,

Vučković-Stojanović Milica

2018, str. 272, tiraž 200

0158

1.580,00

1.760,00

199.

UVOD U STATISTIKU, Prem S. Mann

2016, str. 770 + dodatak, tiraž 900

1693

3.920,00

4.400,00

200.

UVOD U STATISTIKU - Formule i stat. tablice, Prem S. Mann

2016, str. 40, tiraž 700

0250

540,00

540,00

201.

ZBIRKA REŠENIH ZADATAKA IZ EKONOMETRIJE,

Mladenović dr Zorica, Nojković dr Aleksandra

2018, str. 219, tiraž 310

0257

1.300,00

1.450,00

202.

ZBIRKA REŠENIH ZADATAKA IZ FINANSIJSKE

I AKTUARSKE MATEMATIKE, Kočović dr Jelena,

Rakonjac-Antić dr Tatjana

2017, str. 146, tiraž 310

0140

610,00

680,00

203.

ZBIRKA REŠENIH ZADATAKA IZ TEORIJE UZORAKA

I PLANIRANJA EKSPERIMENATA, Petrović dr Ljiljana

2012, str. 162, tiraž 300

1940

890,00

990,00

204.

ZBIRKA ZADATAKA IZ FINANSIJSKOG RAČUNOVODSTVA,

Jović mr Danica, Radić mr Siniša, Mirović Dragana, Miletić Snežana,

2019, str. 260, tiraž 200

0286

1.190,00

1.390,00

205.

ZBIRKA ZADATAKA IZ MATEMATIKE,

Ivović dr Miodrag, Boričić dr Branislav, Ilić dr Mirjana,

Azdejković dr Dragan, Stanojević dr Jelena

2019, str. 306, tiraž 500

0138

1.630,00

1.830,00

206.

ZBIRKA ZADATAKA IZ TEORIJE CENA, Babić dr Stojan,

Milovanović dr Milić, Stojanović dr Božo, Trifunović dr Dejan

2017, str. 286 A4, tiraž 540

0139

1.210,00

1.340,00

207.

ZBIRKA ZADATAKA IZ OSNOVA STATISTIČKE ANALIZE, Dragutinović-Mitrović dr Radmila, Rajić dr Vesna, Bošković dr Olgica

2019, str. 164, tiraž 200

0289

780,00

880,00

Publikacije sa naučno-stručnih skupova NDE/EFB

208.

Western Balkans’ Accession to the European Union

1929

990,00

1.100,00

OBRASCI ZA PRODAJU U KNJIŽARI

Broj obrasca

Naziv obrasca

Prodajna cena sa PDV

177

Obrazac za molbe studenata

20,00

178

Zahtev za izdavanje diplome

20,00

179

Izveštaj o odbranjenom seminarskom radu od 2 boda

20,00

180

Uverenje Upis godine prvi put

10,00

181

Uverenje Upis godine PONOVO

10,00

182

MASTER – Uverenje upis PONOVO

10,00

183

MASTER – Uverenje upis prvi put

10,00

184

Uverenje Produžena godina PRVI PUT

10,00

185

Potvrda za seminarski (stari)

10,00

186

ŠV obrazac (interni) za gen. 2008. – upis godine

50,00

187

Prijava na konkurs za smeštaj u stud. Dom

50,00

188

Prijava diplomskog rada (generacije upisane pre 2006.)

20,00

189

Uverenje za istekli apsolventski staž (gen. upisane 2005. i ranije)

10,00

190

Obrazac za upis Izborni predmeti u 3. godini za gen. 2008. i mlađe

20,00

191

Obrazac za upis Izborni predmeti u 4. godini za gen. 2008. i mlađe

20,00

192

Uverenje – Upis predmeta

10,00

193

ŠV obrazac (interni) Upis predmeta – gen. 2008. i mlađe

50,00

194

ŠV obrazac (interni) upis godine – gen. 2007. i starije

50,00

195

Uverenje Apsolventi prvi put (generacije 2005. i starije)

20,00

196

Obrazac Izborni predmeti iz 4. godine (gen. 2007. i starije)

20,00

197

Obrazac Izborni predmeti iz 3. godine (gen. 2007. i starije)

20,00

198

Uverenje Istekla produžena godina (gen. 2006. i mlađe)

10,00

371

Zahtev za izdavanje uverenja o stečenom visokom obrazovanju (gen. 2008. i mlađe)

20,00

372

Zahtev za izdavanje uverenja o stečenom visokom obrazovanju (gen. 2006. i 2007.)

20,00

373

Zahtev za izdavanje uverenja o položenim ispitima

20,00

374

Obrazac za upis – upis predmeta

20,00

375

Izjava o samostalnosti izrade rada

10,00

377

Изјава о сам. израде рада МАСТЕР

10,00

378

Obrazac ŠV-20 (stat.izveštaj o upisu)

50,00

OSTALA ROBA

Šifra

Naziv obrasca

Prodajna cena sa PDV

707

INDEKS

650,00

710

Hemijska olovka

20,00

711

Sveska A/4

50,00

712

Selotejp

20,00

713

Lepak OHO

100,00

779

Fascikla

500,00

780

Fascikla

550,00

Centar za izdavačku delatnost

Ekonomskog fakulteta u Beogradu

D i r e k t o r

Dr Đorđe Mitrović

Ekonomski fakultet - Centar za izdavačku delatnost

11000 Beograd, Kamenička br. 6

Telefon: 011/3021-045

Telefaks: 011/3021-065

URL: http://cid.ekof.bg.ac.rs

E-mail: [email protected]

Tekući račun: 840-1109666-73

PIB: 100223295

12

12