of 20 /20
Vplivi na tehnološko kakovost prašičjega mesa Martin ŠKRLEP, Maja PREVOLNIK POVŠE, Urška TOMAŽIN, Nina BATOREK LUKAČ, Blaž ŠEGULA in Marjeta ČANDEK-POTOKAR Delavnica s predavanji: »Pitanje prašičev na višje teže in predelava v izdelke posebne kakovosti« Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede, 4. junij 2015 CRP V4-1417 Ni za razpečevanje

Vplivi na tehnološko kakovost prašičjega mesa · pospešena glikoliza, hiter padec pH p.m. • homozigoti -slaba kakovost mesa (BMV kakovost) → zlasti neugodna pri predelavi

Embed Size (px)

Text of Vplivi na tehnološko kakovost prašičjega mesa · pospešena glikoliza, hiter padec pH p.m. •...

 • Vplivi na tehnološko kakovost prašičjega mesa

  Martin ŠKRLEP, Maja PREVOLNIK POVŠE, Urška TOMAŽIN, Nina BATOREK

  LUKAČ, Blaž ŠEGULA in Marjeta ČANDEK-POTOKAR

  Delavnica s predavanji:»Pitanje prašičev na višje teže in predelava v

  izdelke posebne kakovosti«Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede, 4. junij 2015

  CRP V4-1417Ni za

  razpe

  čeva

  nje

 • • genetski dejavniki• postopki pred in po zakolu• starost, teža• spol• prehrana• način reje• …

  Vplivi na tehnološko kakovost

  Ni za

  razpe

  čeva

  nje

 • 1) Genetski tip oziroma pasma prašiča MODERNE PASME PRAŠIČEV

  pietren, landrace, durok, selekcija modernih pasem:

  rastnost, mesnatost tehnološka kakovost mesa

  razlike med pasmami - hitrost rasti, sestavaklavnega trupa ter tipu in kakovosti mišičnine inmaščobnega tkiva

  DUROK BERKŠIR

  BELGIJSKI LANDRAS

  PIETREN

  1. Genetski vplivi na tehnološko kakovost

  Ni za

  razpe

  čeva

  nje

 • zelo mesnate pasme (pietren, belgijski landras) višja pojavnost BMV kakovosti manjša zamaščenost (DHS, IMM)

  hitra rastnost → višje encimske aktivnosti→ pojav napak, povezanih s povišanoproteolizo

  za predelavo zanimivi moderni pasmi - berkšir indurok berkšir – dobra kakovost mesa (intenzivna

  barva, dobra SVV) durok – večja vsebnost intra- in inter-

  muskularne maščobe → prednost: manjšeizgube, večja sočnost in izboljšana aroma(možna slabost: višja zamaščenost lahkozmanjša vizualno sprejemljivost)

  manjša primernost za predelavov izdelke posebne kakovostivečje izgube, večje navzemanjesoli, večja trdota, slabša aroma)

  slabša aroma in večjapastoznost, zlasti pridaljšem zorenju

  Ni za

  razpe

  čeva

  nje

 • TRADICIONALNE PASME PRAŠIČEV

  neselekcionirane, počasna rast, večja odpornost,primernost za ekstenzivno vzrejo

  večja zamaščenost klavnega trupa, več IMM in dobratehnološka kakovost mesa (intenzivna barva, dobraSVV)

  nižje aktivnosti mišičnih encimov bolj nasičena maščoba (dobra oksidativna stabilnost) v kombinaciji z načinom prehrane ugodno vplivajo na

  razvoj značilnih senzoričnih lastnosti sušenih mesnin

  slovenska tradicionalna pasma krškopoljski prašič v mediteranskem oz. južnoevropskem prostoru še:

  črna slavonska (Hrvaška), mangulica (Madžarska,Srbija), mora romagnola, cinta senese, nero siciliano(Italija), iberico (Španija)

  KRŠKOPOLJSKI PRAŠIČ

  ugodno za predelavo v sušene mesne izdelke

  Genetski vplivi

  Ni za

  razpe

  čeva

  nje

 • ČRNA SLAVONSKA SVINJA (Hrvaška)

  MANGULICA(Srbija)

  IBERICO(Španija)

  CINTA SENESE (Italija)

  Genetski vplivi

  Ni za

  razpe

  čeva

  nje

  http://img215.imageshack.us/i/cimg1837.jpg/http://www.google.si/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://it.wikipedia.org/wiki/Cinta_senese&ei=9ctgVZ1vqq3sBtvRg8gG&psig=AFQjCNE3jetwE6pc4LM9GWLuXGK9XgFrQA&ust=1432493419646635

 • 2) Vpliv posameznih genov

  lastnosti kakovosti mesa in trupa – kompleksne, večinoma kot poligenske lastnosti

  obstajajo pa tudi dobro prepoznavni genski markerji, povezani s točno določenimi lastnostmi

  redki geni z velikim učinkom na lastnosti mesa RYR1 (halotan) in RN-, obstaja pa še precej drugih s

  precej manjšim učinkom

  RYR1• povzroča stresno preobčutljivost (stresni

  sindrom) prašičev• Stres → nenadzorovano sproščanje Ca2+

  skozi membrano sarkoplazemskegaretikuluma mišične celice → intenzivno krčenje mišic, povišanje temperature, pospešena glikoliza, hiter padec pH p.m.

  • homozigoti - slaba kakovost mesa (BMV kakovost) → zlasti neugodna pri predelavi v sušene mesne izdelke (slaba SVV, manjša zamaščenost)

  • heterozigot - slabša kakovost mesa, vendar večja mesnatost (pietren in belg. landras)

  GENI Z VELIKIM UČINKOM

  Napaka na rianodinskemreceptorju

  Nekontrolirano sproščanje Ca2+

  Krčenje mišic

  Visoka temperatura, hiter padec pH

  Intenzivna glikoliza

  Mutacija gena RYR1

  Poškodba proteinov

  Bledo, mehko, vodeno meso

  Genetski vplivi

  Ni za

  razpe

  čeva

  nje

 • GENI Z VELIKIM UČINKOM

  RN-• mutacija na genu PRKAG3• vpliv na metabolizem glikogena• dominantna mutacija pri pasmi hempšir• povezana tudi z večjo mesnatostjo klavnih

  trupov• glavni fiziološki učinek – povečano

  nalaganje glikogena v mišicah → močno znižan pH mesa po zakolu (t.i. kislo meso)

  • slaba SVV (neugodno za predelavo), po drugi strani pa nekoliko povišana IMM

  Genetski vplivi

  Ni za

  razpe

  čeva

  nje

 • Gen Protein, ki ga gen kodira Povezava z lastnostjo kakovosti trupa ali mesaH-FABP Srčni protein vezave mašč. kislin Intramuskularna maščobaA-FABP Adipocitni protein vezave MK Intramuskularna maščobaCYB5A Citokrom b5A AndrostenonMC4R Melanokortinski receptor 4 Rastne lastnosti, DHS, sestava trupa, mašč. k. sestava, izceja, barvaMC3R Melanokortinski receptor 3 Teža stegna, marmoriranostCTSB Katepsin B DHS, intramuskularna maščoba, pHCTSF Katepsin F DHS, mesnatost, dnevni prirast, teža pršutaCTSD Katepsin D Mesnatost, DHS, teža pršuta, dnevni prirastCTSL Katepsin L pH surovega stegnaCTSZ Katepsin Z Teža surovega stegna in pršuta, dnevni prirast, mesnatostACSL4 Acyl-CoA sintetaza dolga veriga 4 Rastnost, % oleinske kislineIGF2 Inzulinu podobni rastni faktor 2 DHS, mesnatost, mišična masa

  IGFBP3 Beljakovina, ki veže inzulinu podobni rastni faktor 3 DHS, barva

  GH Rastni hormon Teža in mesnatost stegna, izceja, zamaščenostLEPR Leptinski receptor DHSLEP Leptin Konzumacija, DHS, rastnost, teža stegnaFABP5 Epidermalni protein vezave MK Nalaganje maščob

  Drugi geni, z vplivom na lastnosti kakovosti klavnega trupa in mesa

  Genetski vplivi

  Ni za

  razpe

  čeva

  nje

 • 0% 20% 40% 60% 80% 100%

  25 kg

  45 kg

  65 kg

  85 kg

  105 kg

  125 kg

  140 kg

  Body fat, kg Body water, kg

  2. Vpliv starosti in teže ob zakolu

  večja teža – v povezavi z večjo zamaščenostjo ugodno za zmanjšanje izgub med predelavo in izboljšanje kakovosti izdelka

  višja zamaščenost → več IMM in nasičenih MK manjša vsebnost vlage v stegnu → zmanjšana aktivnost

  hidrolitičnih encimov bistveno nižja aktivnost proteolitičnih in lipolitičnih

  encimov pri bolj zrelih prašičih

  Večja starost in teža ob zakolu vpliv na sestavo telesa ( zamaščenost)

  water

  fat

  protein

  ashZa izdelke z dolgim zorenjem so primernejša stegna starejših in težjih prašičev (boljša tehnološka kakovost).

  Povečana zamaščenost omejuje trženje proizvodov.Ni za

  razpe

  čeva

  nje

  Grafikon2

  25 kg25 kg

  45 kg45 kg

  65 kg65 kg

  85 kg85 kg

  105 kg105 kg

  125 kg125 kg

  140 kg140 kg

  Body fat, kg

  Body water, kg

  2.225

  13.5

  4.525

  22.475

  7.525

  31.85

  12.175

  40.9

  18.65

  47.6

  23.75

  54.675

  29.475

  59.225

  List1

  TežaKOSTIMASTNINAMIŠIČNINA

  23 kg13.225.960.4

  68 kg10.533.855.7

  91 kg9.936.753.5

  114 kg9.242.148.7

  Starost% mesa

  ADLIB_10016049.6

  RESTR_10018251.7

  ADLIB_13021247.7

  RESTR_13024349.7

  slaughter ageback-fat

  ADLIB_10016027.4

  RESTR_10018223.3

  ADLIB_13021234.2

  RESTR_13024328.1

  slaughter ageimfat

  ADLIB_1001602.4

  RESTR_1001822.0

  ADLIB_1302122.9

  RESTR_1302432.2

  slaughter ageHam fatHam lean+bone

  ADLIB_1001602.98.4

  RESTR_1001822.88.8

  ADLIB_1302124.310.8

  RESTR_1302434.010.4

  seasoning loss

  I-LW x I-LNCotswold

  P22.7

  O24.226.9

  R25.830.2

  U26.431.6

  E33.7

  List1

  KOSTI

  MASTNINA

  MIŠIČNINA

  List2

  &A

  &CStran &P

  % mesa

  Starost

  List3

  back-fat

  slaughter age

  mm

  Effect of age/weight at slaughter 1. Backfat thickness

  Effect of age/weight at slaughter 2. Intramuscular fat

  Čandek-Potokar et al., 1998

  imfat

  slaughter age

  %

  Čandek-Potokar et al., 1998

  Effect of age/weight at slaughter 3. Ham fat

  Čandek-Potokar et al., 1998

  Ham fat

  slaughter age

  kg

  Effect of age/weight at slaughter 1. Ham weight, lean/fat ratio

  Čandek-Potokar et al., 1998

  Ham fat

  Ham lean+bone

  kg

  Russo & Nanni Costa, 1995

  I-LW x I-LN

  Cotswold

  meat % class

  % seasoning loss

  Body fat, kgwater, kg

  xLWxPixLWxPi

  CFCFCFCF

  25 kg2.32.22.252.12.32.22.22525 kg13.613.113.3513.613.713.6513.5

  45 kg4.55.14.84.63.94.254.52545 kg2122.721.8523.622.623.122.475

  65 kg7.487.78.56.27.357.52565 kg31.531.931.732.231.83231.85

  85 kg12.712.412.5512.910.711.812.17585 kg4042.541.2539.841.340.5540.9

  105 kg21.51618.752215.118.5518.65105 kg43.851.447.644.550.747.647.6

  125 kg27.421.624.524.921.12323.75125 kg49.955.952.95458.956.4554.675

  140 kg32.429.831.129.226.527.8529.475140 kg57.26058.659.460.359.8559.225

  Body fat, kgWater, kg

  xLWxPixLWxPixLWxPixLWxPi

  CCFFCCFF

  25 kg2.32.12.22.22.32.2525 kg13.613.613.613.113.713.4

  45 kg4.54.64.555.13.94.545 kg2123.622.322.722.622.65

  65 kg7.48.57.9586.27.165 kg31.532.231.8531.931.831.85

  85 kg12.712.912.812.410.711.5585 kg4039.839.942.541.341.9

  105 kg21.52221.751615.115.55105 kg43.844.544.1551.450.751.05

  125 kg27.424.926.1521.621.121.35125 kg49.95451.9555.958.957.4

  140 kg32.429.230.829.826.528.15140 kg57.259.458.36060.360.15

  Body fat, kgBody water, kg

  25 kg2.22513.5

  45 kg4.52522.475

  65 kg7.52531.85

  85 kg12.17540.9

  105 kg18.6547.6

  125 kg23.7554.675

  140 kg29.47559.225

  Body fat, kg

  Body water, kg

  M

  moški67.1

  ženski66.5

  kastrat64.6

 • 3. Vpliv spola na tehnološko kakovost kastrati (kirurški, imunski), svinjke, merjasci vpliv spola vezan na zamaščenost oz. stopnjo

  marmoriranosti (večja zamaščenost → počasnejše navzemanje soli in manjše izgube med predelavo

  SVINJKE – KASTRATI (kirurški)• kastrati bolj zamaščeni• ni bistvenih razlik v senzorični

  kakovosti pršuta in v encimski aktivnosti mišic

  • nekateri ugotavljajo prednosti stegen svinj, predvsem z vidika teksture

  IMUNOKASTRATI – KIRURŠKI KASTRATI• pomemben čas imunizacija - zakol• IM bolj mesnati, podobna kakovost mesa

  MERJASCI• ključni problem, vezan na spol → neprijeten

  spolni vonj (po merjascih)• stegna bolj mesnata (in manj zamaščena) →

  nižja tehnološka kakovost za predelavo v pršut

  • kastracija eliminira vonj po merjascu, izboljša okus, marmoriranost in mehkobo pršuta, zmanjša navzemanje soli (večja sprejemljivost izdelkov za potrošnike)Ni

  za raz

  peče

  vanje

 • 4. Ravnanje s prašiči pred zakolom ustrezni postopki pomembni zagotavljanje dobrega počutja živali in ustrezne kakovosti

  mesa (primernosti za predelavo) ustrezno kakovost mesa lahko zagotovimo le, če so živali podvržene čim manjši ravni

  stresa - prilagoditev vseh postopki/ravnanja pred in ob zakolu ureja tudi veljavna evropska zakonodaja

  PREDKLAVNI STRES ravnanje s prašiči je relativno težko (temperament, oblika telesa), dobro razvit sluh in voh,

  slabši vid, občutljivi na stres predklavni postopki so za živali stresni → neznano okolje, temperatura, hrup, vibracije,

  osvetljenost, zaprti prostori, gneča, neznane živali, razbitje socialnih, hierarhičnih skupin stresa ne moremo popolnoma preprečiti, zmanjšati ga moramo na najnižjo možno stopnjo

  → zadostimo fiziološkim potrebam živali (lakota, žeja, termoregulacija), preprečimo agresivno obnašanje, omogočimo normalno gibanje, zmanjšamo uporabo sile itd.

  Neustrezni predklavni postopki - spremembe v metabolizmu- poškodbe na koži in globljih tkivih

  Nižja tehnološka kakovost mesaNi

  za raz

  peče

  vanje

 • Akutni (intenziven) stres pred zakolom • hitri padec pH in denaturacija beljakovin →

  nastanek BMV kakovosti mesa• slaba SVV, neprimerno za predelavo v

  sušene mesnine (trd, slan in suh izdelek)• preprečevanje akutnih stresnih situacij

  (agresije, čim manj sile, ustrezno omamljanje)

  Kronični stres (napor) pred zakolom (pomanjkanje hrane, počitka→ poraba glikogena)• po zakolu pH mesa ostane relativno visok → nastanek TČS kakovosti mesa• ni primerno za predelavo v sušene mesnine (mikrobiološka neobstojnost, slabo

  oddajanje vode in navzemanje soli)• preprečevanje: krajši čas transporta, dostop do hrane in počitek pred zakolom

  Ni za

  razpe

  čeva

  nje

 • Agresija med/nad prašiči nastanek poškodb kože in globljih tkiv (udarnine,

  raztrganine, podplutbe, praske, zlomi, krvavitve, hematomi in poškodbe sklepov)

  vpliv na zunanji videz in primernost za predelavo (z vizualnega in mikrobiološkega stališča)

  vzrok: boji med prašiči, neustrezno ravnanje preprečevanje: ločevanje neznanih živali, formaciji

  manjših skupin (pod 15), omejevanju prostora in čim krajšem času kontakta (transporta, pregona v zakol)

  posledice: poškodbe, večje tveganje za TČS kakovost (večja poraba energije) in BMV kakovost (intenzivna aktivnost tik pred zakolom)

  Predklavni postopki

  Ni za

  razpe

  čeva

  nje

 • OMAMLJANJE IZKRVAVITEV

  POST NAKLADANJE TRANSPORT RAZKLADANJE POČITEK PREGON DO MESTA OMAMLJANJA

  ZAKONODAJA:Zakon o zaščiti živali, Uredba 1/2005/ES (transport), Uredba (ES) št. 1099/2009 (zakol)

  Predklavni postopki

  Zakol

  Postopki obdelava klavnega trupa

  EVISCERACIJA HLAJENJE

  možne posledice:TČS, BMV meso, travmatske poškodbe

  možne posledice:BMV meso, poškodbe ožilja, krvavitvemožne posledice:poškodbe kože, klavnega trupa, BMV meso

  Ni za

  razpe

  čeva

  nje

 • Omamljanje (mehansko, s plini, z elektriko)

  Predklavni postopki

  Mehansko (možni krči, udarci, zlomi) Elektrika (možni krči mišic, pokanje kapilar, ↓SVV) Plin (CO2, ? predsmrtna agonija, metoda najbolj ugodna glede kakovosti mesa)

  Ni za

  razpe

  čeva

  nje

 • Izkrvavitev

  Horizontalna (ugodnejša za kakovost mesa) Vertikalna (napenjanje mišic, hitrejši padec

  pH) Prekinjen odtok krvi (“veining defect”,

  pokanje krvnih žil – hematomi)

  Predklavni postopki

  Ni za

  razpe

  čeva

  nje

 • Postopki obdelave klavnega trupa (odstranitev povrhnjice, dlake, ! nepotrebni rezi na površini)

  Predklavni postopki

  Ni za

  razpe

  čeva

  nje

 • Evisceracija in obdelava klavnih polovic Hlajenje klavnih polovic (ustrezno hitro hlajenje

  pomembno za dobro SVV, ! zamaščeni/težki prašiči)

  Ni za

  razpe

  čeva

  nje

 • Hvala za pozornost!

  Ni za

  razpe

  čeva

  nje

  Vplivi na tehnološko kakovost prašičjega mesaSlide Number 21) Genetski tip oziroma pasma prašičaSlide Number 4Slide Number 5Slide Number 62) Vpliv posameznih genovSlide Number 8Slide Number 92. Vpliv starosti in teže ob zakoluSlide Number 11Slide Number 12Slide Number 13Slide Number 14Slide Number 15Slide Number 16Slide Number 17Slide Number 18Slide Number 19Hvala za pozornost!